Lịch cúp điện Phú Vang - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phú Vang - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thừa Thiên Huế

Lịch cúp điện Phú Vang - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phú Vang - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phú Vang - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thanh Phước ĐL Phú Vang 06:00 - 12:00

02-06-2023

- Thay cột từ VT 52 đến VT 66 XT 472 Huế 3 (XT 472 TC Hương Vinh cũ). - Xử lý tiếp xúc, bọc silicone từ VT 27 đến VT 67 XT 472 Huế 3 (XT 472 TC Hương Vinh cũ).
Tiến Thành ĐL Phú Vang 06:00 - 12:00

02-06-2023

- Thay cột từ VT 52 đến VT 66 XT 472 Huế 3 (XT 472 TC Hương Vinh cũ). - Xử lý tiếp xúc, bọc silicone từ VT 27 đến VT 67 XT 472 Huế 3 (XT 472 TC Hương Vinh cũ).
Thanh Phước 2 ĐL Phú Vang 06:00 - 12:00

02-06-2023

- Thay cột từ VT 52 đến VT 66 XT 472 Huế 3 (XT 472 TC Hương Vinh cũ). - Xử lý tiếp xúc, bọc silicone từ VT 27 đến VT 67 XT 472 Huế 3 (XT 472 TC Hương Vinh cũ).
NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH HƯƠNG PHONG ĐL Phú Vang 06:00 - 12:00

02-06-2023

- Thay cột từ VT 52 đến VT 66 XT 472 Huế 3 (XT 472 TC Hương Vinh cũ). - Xử lý tiếp xúc, bọc silicone từ VT 27 đến VT 67 XT 472 Huế 3 (XT 472 TC Hương Vinh cũ).
BƠM LÁNG-MIẾU BÀ (HTX NN KIM THÀNH) ĐL Phú Vang 06:00 - 12:00

02-06-2023

- Thay cột từ VT 52 đến VT 66 XT 472 Huế 3 (XT 472 TC Hương Vinh cũ). - Xử lý tiếp xúc, bọc silicone từ VT 27 đến VT 67 XT 472 Huế 3 (XT 472 TC Hương Vinh cũ).
Lại Ân T1 ĐL Phú Vang 06:00 - 13:30

05-06-2023

- Tách, đấu lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3. - Di dời TBA Lại Ân.
Lại Ân T2 ĐL Phú Vang 06:00 - 13:30

05-06-2023

- Tách, đấu lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3. - Di dời TBA Lại Ân.
Bơm Phú Thượng ĐL Phú Vang 07:30 - 08:30

06-06-2023

- Dựng cột hạ thế dưới tuyến VT 66 đến VT 67 lộ kép XT 474, 476 Huế 3. Chuyển lưới VT A2 TBA Mỹ An
Mỹ An ĐL Phú Vang 07:30 - 08:30

06-06-2023

- Dựng cột hạ thế dưới tuyến VT 66 đến VT 67 lộ kép XT 474, 476 Huế 3. Chuyển lưới VT A2 TBA Mỹ An
Phú Dương 1 ĐL Phú Vang 07:30 - 08:30

06-06-2023

- Dựng cột hạ thế dưới tuyến VT 66 đến VT 67 lộ kép XT 474, 476 Huế 3. Chuyển lưới VT A2 TBA Mỹ An
Phú Dương 2 ĐL Phú Vang 07:30 - 08:30

06-06-2023

- Dựng cột hạ thế dưới tuyến VT 66 đến VT 67 lộ kép XT 474, 476 Huế 3. Chuyển lưới VT A2 TBA Mỹ An
TBA Phú Tân 2 ĐL Phú Vang 07:30 - 08:30

06-06-2023

- Dựng cột hạ thế dưới tuyến VT 66 đến VT 67 lộ kép XT 474, 476 Huế 3. Chuyển lưới VT A2 TBA Mỹ An
Phú Dương 5 ĐL Phú Vang 07:30 - 08:30

06-06-2023

- Dựng cột hạ thế dưới tuyến VT 66 đến VT 67 lộ kép XT 474, 476 Huế 3. Chuyển lưới VT A2 TBA Mỹ An
Bơm Phú Thượng 2 ĐL Phú Vang 07:30 - 08:30

06-06-2023

- Dựng cột hạ thế dưới tuyến VT 66 đến VT 67 lộ kép XT 474, 476 Huế 3. Chuyển lưới VT A2 TBA Mỹ An
BƠM NAM ĐẾ ĐL Phú Vang 07:30 - 08:30

06-06-2023

- Dựng cột hạ thế dưới tuyến VT 66 đến VT 67 lộ kép XT 474, 476 Huế 3. Chuyển lưới VT A2 TBA Mỹ An
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HOC ĐL Phú Vang 07:30 - 08:30

06-06-2023

- Dựng cột hạ thế dưới tuyến VT 66 đến VT 67 lộ kép XT 474, 476 Huế 3. Chuyển lưới VT A2 TBA Mỹ An
CTCP DU LỊCH MỸ AN ĐL Phú Vang 07:30 - 08:30

06-06-2023

- Dựng cột hạ thế dưới tuyến VT 66 đến VT 67 lộ kép XT 474, 476 Huế 3. Chuyển lưới VT A2 TBA Mỹ An
Mỹ An ĐL Phú Vang 08:30 - 11:30

06-06-2023

- Dựng cột hạ thế dưới tuyến VT 66 đến VT 67 lộ kép XT 474, 476 Huế 3.
Phú Dương 1 ĐL Phú Vang 08:30 - 11:30

06-06-2023

- Dựng cột hạ thế dưới tuyến VT 66 đến VT 67 lộ kép XT 474, 476 Huế 3.
CTCP LIÊN MINH ĐL Phú Vang 08:30 - 11:30

06-06-2023

- Dựng cột hạ thế dưới tuyến VT 66 đến VT 67 lộ kép XT 474, 476 Huế 3.
Lịch cúp điện Phú Vang - Thừa Thiên Huế

Lịch Cúp Điện Phú Vang Thừa Thiên Huế những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khê Xá ĐL Phú Vang 06:30 - 13:00

23-05-2023

Thay 6 cột từ VT 186/7 đến VT 186/20 XT 478 Huế 3 CBM, TNĐK TBA Lương Lộc
BƠM TIÊU LƯƠNG LỘC ĐL Phú Vang 06:30 - 13:00

23-05-2023

Thay 6 cột từ VT 186/7 đến VT 186/20 XT 478 Huế 3 CBM, TNĐK TBA Lương Lộc
Lê Xá Trung ĐL Phú Vang 06:30 - 13:00

23-05-2023

Thay 6 cột từ VT 186/7 đến VT 186/20 XT 478 Huế 3 CBM, TNĐK TBA Lương Lộc
TRẠM BIẾN ÁP BƠM LÊ XÁ ĐÔNG ĐL Phú Vang 06:30 - 13:00

23-05-2023

Thay 6 cột từ VT 186/7 đến VT 186/20 XT 478 Huế 3 CBM, TNĐK TBA Lương Lộc
BƠM GIANG TÂY ĐL Phú Vang 06:30 - 13:00

23-05-2023

Thay 6 cột từ VT 186/7 đến VT 186/20 XT 478 Huế 3 CBM, TNĐK TBA Lương Lộc
BƠM NÔNG NGHIỆP PHÚ LƯƠNG 2 ĐL Phú Vang 06:30 - 13:00

23-05-2023

Thay 6 cột từ VT 186/7 đến VT 186/20 XT 478 Huế 3 CBM, TNĐK TBA Lương Lộc
Lương Lộc ĐL Phú Vang 06:30 - 13:00

23-05-2023

Thay 6 cột từ VT 186/7 đến VT 186/20 XT 478 Huế 3 CBM, TNĐK TBA Lương Lộc
Giang Tây ĐL Phú Vang 06:30 - 13:00

23-05-2023

Thay 6 cột từ VT 186/7 đến VT 186/20 XT 478 Huế 3 CBM, TNĐK TBA Lương Lộc
Giang Đông A ĐL Phú Vang 06:30 - 13:00

23-05-2023

Thay 6 cột từ VT 186/7 đến VT 186/20 XT 478 Huế 3 CBM, TNĐK TBA Lương Lộc
BƠM BÀU KÊNH ĐL Phú Vang 06:30 - 13:00

20-05-2023

Thay cột từ VT 41/1 đến VT 41/10 XT 471 Dưỡng Mong, di dời TBA Bơm Vinh Thái 3 CBM, TNĐK TBA Bơm Vinh Thái 3
Bơm Vinh Thái 3 (Hà Trữ B) ĐL Phú Vang 06:30 - 13:00

20-05-2023

Thay cột từ VT 41/1 đến VT 41/10 XT 471 Dưỡng Mong, di dời TBA Bơm Vinh Thái 3 CBM, TNĐK TBA Bơm Vinh Thái 3
VINH THÁI (điểm đo 3) ĐL Phú Vang 06:30 - 13:00

20-05-2023

Thay cột từ VT 41/1 đến VT 41/10 XT 471 Dưỡng Mong, di dời TBA Bơm Vinh Thái 3 CBM, TNĐK TBA Bơm Vinh Thái 3
Đập Hòa Duân ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Phú Hải 1 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Phú Hải 2 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Thuận An 1 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
ANA MANDARA T2 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Phú Diên 2 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Phú Diên 3 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Phú Thuận 4 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Phú Thuận 7 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Phú Hải 5 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Định Cư Thuận An ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Phú Diên 4 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Phú Diên 6 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Phú Thuận 1 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Thủy Sản Kế Sung ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Phú Hải 4 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Thuận An 2 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
TBA Vinh Xuân 7 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
ANA MANDARA T1 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
ĐBP Cảng Thuận An ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Thi công cầu biển Thuận An ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Thi công cầu biển Thuận An 2 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Phú Hải 3 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Thuận An 8 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Thuận An 9 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Phú Diên 1 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Phú Thuận 5 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
VILLA LOUISE ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Phú Diên 5 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Phú Thuận 6 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
TBA Phú Tân 4 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Phú Thuận 3 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
TBA Century Thuận An (KHĐT) ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Phú Diên 7 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Phú Diên 8 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Thuận An 3 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
TÔM PHÚ HẢI ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Chiếu Sáng T7 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Phú Thuận 2 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Thuận An 6 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Thuận An 10 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Phú Thuận 8 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Thuận An 5 ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Ngô Đồng ĐL Phú Vang 19:50 - 23:10

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Trường Hà ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
BƠMTHANH LAM ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Diên Trụ 2 ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Vỹ Dạ 12 ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HOC ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Mộc Trụ 1 ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Vinh Xuân 1 ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Bơm Phú Thượng ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Vỹ Dạ 8 ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Vinh Hà 2a ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Vỹ Dạ 4 ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Dưỡng Mong B ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Bơm Vinh Thái 3 (Hà Trữ B) ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
BƠM DƯỠNG MONG B ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Ngọc Anh ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Thanh Lam Bồ ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
BƠM BÀU KÊNH ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Phú Thượng 2 ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Vinh Thanh 6 ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Vinh Xuân 3 ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
TITAN VINH XUÂN 6 ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Dưỡng Mong A ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Vinh Thái ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
TBA Trường Hà 2 ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Mộc Trụ 3 ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Vinh Xuân 4 ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Vinh Xuân 6 ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Bơm Phú Thượng 2 ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
BƠM THÁI PHÚ (HTX NN VINH THÁI) ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
VLXD Bảo Nguyên ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
VINH THÁI (điểm đo 3) ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Nghĩa Lập ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
TBA Vỹ Dạ 10 ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Vinh Xuân 2 ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Vinh Xuân 5 ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Mộc Trụ ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
BƠM DƯƠNG MONG ĐL Phú Vang 08:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Hà Thượng ĐL Phú Vang 06:00 - 14:00

18-05-2023

Thay cột từ VT 73 đến VT 76 XT 471 Dưỡng Mong (diễn tập PCTT&TKCN năm 2023) Thay cột từ VT 49 đến VT 51, thay 8 cột từ VT 81 đến VT 90 XT 471 Dưỡng Mong, di dời TBA Vinh Hà 2
Vinh Hà 6 ĐL Phú Vang 06:00 - 14:00

18-05-2023

Thay cột từ VT 73 đến VT 76 XT 471 Dưỡng Mong (diễn tập PCTT&TKCN năm 2023) Thay cột từ VT 49 đến VT 51, thay 8 cột từ VT 81 đến VT 90 XT 471 Dưỡng Mong, di dời TBA Vinh Hà 2
Vinh Hà 2 ĐL Phú Vang 06:00 - 14:00

18-05-2023

Thay cột từ VT 73 đến VT 76 XT 471 Dưỡng Mong (diễn tập PCTT&TKCN năm 2023) Thay cột từ VT 49 đến VT 51, thay 8 cột từ VT 81 đến VT 90 XT 471 Dưỡng Mong, di dời TBA Vinh Hà 2
Vinh Hà 5 ĐL Phú Vang 06:00 - 14:00

18-05-2023

Thay cột từ VT 73 đến VT 76 XT 471 Dưỡng Mong (diễn tập PCTT&TKCN năm 2023) Thay cột từ VT 49 đến VT 51, thay 8 cột từ VT 81 đến VT 90 XT 471 Dưỡng Mong, di dời TBA Vinh Hà 2
Vinh Hà 8 ĐL Phú Vang 06:00 - 14:00

18-05-2023

Thay cột từ VT 73 đến VT 76 XT 471 Dưỡng Mong (diễn tập PCTT&TKCN năm 2023) Thay cột từ VT 49 đến VT 51, thay 8 cột từ VT 81 đến VT 90 XT 471 Dưỡng Mong, di dời TBA Vinh Hà 2
Bơm Hà Mướp ĐL Phú Vang 06:00 - 14:00

18-05-2023

Thay cột từ VT 73 đến VT 76 XT 471 Dưỡng Mong (diễn tập PCTT&TKCN năm 2023) Thay cột từ VT 49 đến VT 51, thay 8 cột từ VT 81 đến VT 90 XT 471 Dưỡng Mong, di dời TBA Vinh Hà 2

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật