Lịch cúp điện Phong Điền - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phong Điền - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thừa Thiên Huế

Lịch cúp điện Phong Điền - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phong Điền - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phong Điền - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Phong Bình 2 Điện lực Phong Điền 07:50 - 11:35

19-06-2024

Chuyển xà, chuyển dây qua cột, chuyển công tơ qua cột mới đi chung cột trung thế từ vị trí B1 đến B10 XT B TBA Phong Bình 2
Phong Bình 2 Điện lực Phong Điền 13:20 - 17:05

19-06-2024

Chuyển xà, chuyển dây qua cột, chuyển công tơ qua cột mới đi chung cột trung thế từ vị trí A1 đến A10 XT A TBA Phong Bình 2
Vân Trình 2 Điện lực Phong Điền 07:50 - 15:10

20-06-2024

Dựng cột BTLT thay thế cột cũ, thay dây hạ thế từ vị trí A0 đến A15 XT A TBA Vân Trình 2 Chuyển công tơ qua cột mới từ vị trí A1 đến vị trí A15 XT A TBA Vân Trình 2
Lịch cúp điện Phong Điền - Thừa Thiên Huế

Lịch Cúp Điện Phong Điền Thừa Thiên Huế những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TÔM ĐÔNG LẠNH T3 Điện lực Phong Điền 07:20 - 11:40

16-06-2024

Thay TI đo đếm tại TBA Tôm Đông Lạnh T2/2
SCAVI MED Điện lực Phong Điền 16:00 - 18:00

12-06-2024

Xử lý nấc phân áp bị kẹt và chuyển nấc phân áp tại TBA Scavi Med.
THI CÔNG THÀNH PHẢT Điện lực Phong Điền 07:00 - 12:00

12-06-2024

- Thay dây AC-70 thành AXLPE-70 từ vị trí 131/1 đến 131/6, xử lý cột nghiêng vị trí 131/3; đấu nối ĐD trung thế 22kV cấp điện TBA Trang trại Phong Sơn 1, 2 tại vị trí 131/6 XT 471 TC An Lỗ. - Bọc silicon ĐD từ VT 113 đến 130, từ VT 142 đến 181 XT 471 TC An Lỗ. - Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Sơn Quả, Bơm Tây Sơn.
BƠM BẮC SƠN Điện lực Phong Điền 07:00 - 12:00

12-06-2024

- Thay dây AC-70 thành AXLPE-70 từ vị trí 131/1 đến 131/6, xử lý cột nghiêng vị trí 131/3; đấu nối ĐD trung thế 22kV cấp điện TBA Trang trại Phong Sơn 1, 2 tại vị trí 131/6 XT 471 TC An Lỗ. - Bọc silicon ĐD từ VT 113 đến 130, từ VT 142 đến 181 XT 471 TC An Lỗ. - Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Sơn Quả, Bơm Tây Sơn.
BƠM TÂY SƠN Điện lực Phong Điền 07:00 - 12:00

12-06-2024

- Thay dây AC-70 thành AXLPE-70 từ vị trí 131/1 đến 131/6, xử lý cột nghiêng vị trí 131/3; đấu nối ĐD trung thế 22kV cấp điện TBA Trang trại Phong Sơn 1, 2 tại vị trí 131/6 XT 471 TC An Lỗ. - Bọc silicon ĐD từ VT 113 đến 130, từ VT 142 đến 181 XT 471 TC An Lỗ. - Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Sơn Quả, Bơm Tây Sơn.
Sơn Quả Điện lực Phong Điền 07:00 - 12:00

12-06-2024

- Thay dây AC-70 thành AXLPE-70 từ vị trí 131/1 đến 131/6, xử lý cột nghiêng vị trí 131/3; đấu nối ĐD trung thế 22kV cấp điện TBA Trang trại Phong Sơn 1, 2 tại vị trí 131/6 XT 471 TC An Lỗ. - Bọc silicon ĐD từ VT 113 đến 130, từ VT 142 đến 181 XT 471 TC An Lỗ. - Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Sơn Quả, Bơm Tây Sơn.
Tây Sơn 1 Điện lực Phong Điền 07:00 - 12:00

12-06-2024

- Thay dây AC-70 thành AXLPE-70 từ vị trí 131/1 đến 131/6, xử lý cột nghiêng vị trí 131/3; đấu nối ĐD trung thế 22kV cấp điện TBA Trang trại Phong Sơn 1, 2 tại vị trí 131/6 XT 471 TC An Lỗ. - Bọc silicon ĐD từ VT 113 đến 130, từ VT 142 đến 181 XT 471 TC An Lỗ. - Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Sơn Quả, Bơm Tây Sơn.
Tây Sơn 3 Điện lực Phong Điền 07:00 - 12:00

12-06-2024

- Thay dây AC-70 thành AXLPE-70 từ vị trí 131/1 đến 131/6, xử lý cột nghiêng vị trí 131/3; đấu nối ĐD trung thế 22kV cấp điện TBA Trang trại Phong Sơn 1, 2 tại vị trí 131/6 XT 471 TC An Lỗ. - Bọc silicon ĐD từ VT 113 đến 130, từ VT 142 đến 181 XT 471 TC An Lỗ. - Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Sơn Quả, Bơm Tây Sơn.
Bơm Tây Sơn (ánh sáng) Điện lực Phong Điền 07:00 - 12:00

12-06-2024

- Thay dây AC-70 thành AXLPE-70 từ vị trí 131/1 đến 131/6, xử lý cột nghiêng vị trí 131/3; đấu nối ĐD trung thế 22kV cấp điện TBA Trang trại Phong Sơn 1, 2 tại vị trí 131/6 XT 471 TC An Lỗ. - Bọc silicon ĐD từ VT 113 đến 130, từ VT 142 đến 181 XT 471 TC An Lỗ. - Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Sơn Quả, Bơm Tây Sơn.
Định Cư Sơn Bồ Điện lực Phong Điền 07:00 - 12:00

12-06-2024

- Thay dây AC-70 thành AXLPE-70 từ vị trí 131/1 đến 131/6, xử lý cột nghiêng vị trí 131/3; đấu nối ĐD trung thế 22kV cấp điện TBA Trang trại Phong Sơn 1, 2 tại vị trí 131/6 XT 471 TC An Lỗ. - Bọc silicon ĐD từ VT 113 đến 130, từ VT 142 đến 181 XT 471 TC An Lỗ. - Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Sơn Quả, Bơm Tây Sơn.
Cổ Bi 2 Điện lực Phong Điền 07:00 - 12:00

12-06-2024

- Thay dây AC-70 thành AXLPE-70 từ vị trí 131/1 đến 131/6, xử lý cột nghiêng vị trí 131/3; đấu nối ĐD trung thế 22kV cấp điện TBA Trang trại Phong Sơn 1, 2 tại vị trí 131/6 XT 471 TC An Lỗ. - Bọc silicon ĐD từ VT 113 đến 130, từ VT 142 đến 181 XT 471 TC An Lỗ. - Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Sơn Quả, Bơm Tây Sơn.
Bắc Sơn Điện lực Phong Điền 07:00 - 12:00

12-06-2024

- Thay dây AC-70 thành AXLPE-70 từ vị trí 131/1 đến 131/6, xử lý cột nghiêng vị trí 131/3; đấu nối ĐD trung thế 22kV cấp điện TBA Trang trại Phong Sơn 1, 2 tại vị trí 131/6 XT 471 TC An Lỗ. - Bọc silicon ĐD từ VT 113 đến 130, từ VT 142 đến 181 XT 471 TC An Lỗ. - Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Sơn Quả, Bơm Tây Sơn.
SOLAR MẶT TRỜI HUẾ Điện lực Phong Điền 07:50 - 17:10

11-06-2024

Bảo trì, bảo dưỡng ĐD và thiết bị từ LBS 472-7/32/9/1 Mặt trời Huế đến TBA Mặt trời Huế XT 472 Phong Điền.
PHÂN VI SINH 1 Điện lực Phong Điền 07:00 - 10:50

11-06-2024

Căng dây, đấu nối ĐD 22kV cấp điện TBA Công An huyện Phong Điền 180kVA.
Phò Trạch 9 Điện lực Phong Điền 07:00 - 10:50

11-06-2024

Căng dây, đấu nối ĐD 22kV cấp điện TBA Công An huyện Phong Điền 180kVA.
Trường Cấp 2,3 Phong Điền Điện lực Phong Điền 07:00 - 10:50

11-06-2024

Căng dây, đấu nối ĐD 22kV cấp điện TBA Công An huyện Phong Điền 180kVA.
Phò Trạch 3 Điện lực Phong Điền 07:00 - 10:50

11-06-2024

Căng dây, đấu nối ĐD 22kV cấp điện TBA Công An huyện Phong Điền 180kVA.
SOLAR BÌNH MÌNH HUẾ Điện lực Phong Điền 06:50 - 16:10

11-06-2024

Bảo trì, bảo dưỡng ĐD và thiết bị từ LBS 472-7/32/7/1 Bình Minh Huế đến TBA Bình Minh Huế XT 472 Phong Điền.
Phong Bình 2 Điện lực Phong Điền 08:45 - 15:20

10-06-2024

Thay xà, thay dây 3AC 95 bằng dây 3AXLPE 95 và phụ kiện từ vị trí 101 đến 106 XT 471 Phong Chương Chuyển Rec & thiết bị từ cột cũ qua cột mới vị trí 106 XT 471 TC Phong Chương
Phong Bình 1 Điện lực Phong Điền 07:50 - 15:10

07-06-2024

Chuyển xà, chuyển dây & công tơ qua cột mới đi chung cột trung thế từ vị trí B11 đến B19 XT B TBA Phong Bình 1
Phong Xuân Điện lực Phong Điền 07:30 - 11:20

05-06-2024

Dựng cột BTLT-14 thay thế cột cũ vị trí 139 XT 479 Phong Điền Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Phong Xuân, TBA Lộc Lợi 2 Thay bulong xà tại TBA Phong Xuân; thu hồi xà, 03 FCO vị trí 138/1 XT 479 Phong Điền
Lộc Lợi 2 Điện lực Phong Điền 07:30 - 11:20

05-06-2024

Dựng cột BTLT-14 thay thế cột cũ vị trí 139 XT 479 Phong Điền Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Phong Xuân, TBA Lộc Lợi 2 Thay bulong xà tại TBA Phong Xuân; thu hồi xà, 03 FCO vị trí 138/1 XT 479 Phong Điền
Phò Ninh 1 Điện lực Phong Điền 13:50 - 15:10

03-06-2024

Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Phò Ninh 1. Thay TI đo đếm Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Phò Ninh tại TBA Phò Ninh 1.
NHÀ MÁY NƯỚC PHONG ĐIỀN (NMN PHONG THU) Điện lực Phong Điền 09:50 - 11:10

03-06-2024

Thí nghiệm định kỳ CBM TBA NM nước Phong Thu
VP Điện lực Phong Điền (CNĐ An Lỗ) Điện lực Phong Điền 14:50 - 16:10

31-05-2024

Thí nghiệm định kỳ CBM TBA VP ĐL Phong Điền
Khu Nhà Ở Scavi Điện lực Phong Điền 13:20 - 14:40

31-05-2024

Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Nhà ở CN Scavi
Bắc Hiền 4 Điện lực Phong Điền 09:50 - 11:10

31-05-2024

Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Bắc Hiền 4
Cao Ban 3 Điện lực Phong Điền 07:50 - 09:10

31-05-2024

Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Cao Ban 3
Lương Mai 2 Điện lực Phong Điền 14:50 - 16:10

30-05-2024

Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Lương Mai 2
Ánh sáng Bơm Bắc Hiền Điện lực Phong Điền 13:20 - 14:40

30-05-2024

Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Bơm Bắc Hiền
MỎ CÁT PHONG HÒA Điện lực Phong Điền 09:50 - 11:10

30-05-2024

Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Mỏ cát Phong Hòa
BƠM VĨNH AN Điện lực Phong Điền 07:50 - 09:10

30-05-2024

Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Bơm Vĩnh An
Quế Lâm Điện lực Phong Điền 07:30 - 10:20

29-05-2024

Làm lèo, đấu tắt FCO 471-7/41/28 Ưu Thượng; xử lý tiếp xúc, bọc silicon ĐD từ vị trí 41/49/1 đến 41/49/12 XT 471 Phong Điền.
Gạch Phong Thu 2 Điện lực Phong Điền 07:30 - 10:20

29-05-2024

Làm lèo, đấu tắt FCO 471-7/41/28 Ưu Thượng; xử lý tiếp xúc, bọc silicon ĐD từ vị trí 41/49/1 đến 41/49/12 XT 471 Phong Điền.
Trạch Hữu Điện lực Phong Điền 07:30 - 10:20

29-05-2024

Làm lèo, đấu tắt FCO 471-7/41/28 Ưu Thượng; xử lý tiếp xúc, bọc silicon ĐD từ vị trí 41/49/1 đến 41/49/12 XT 471 Phong Điền.
Khúc Lý Điện lực Phong Điền 07:30 - 10:20

29-05-2024

Làm lèo, đấu tắt FCO 471-7/41/28 Ưu Thượng; xử lý tiếp xúc, bọc silicon ĐD từ vị trí 41/49/1 đến 41/49/12 XT 471 Phong Điền.
Đông Lái Điện lực Phong Điền 07:30 - 10:20

29-05-2024

Làm lèo, đấu tắt FCO 471-7/41/28 Ưu Thượng; xử lý tiếp xúc, bọc silicon ĐD từ vị trí 41/49/1 đến 41/49/12 XT 471 Phong Điền.
Vinh Phú 2 Điện lực Phong Điền 07:20 - 14:25

28-05-2024

Tách lèo và đấu lèo xuống FCO TBA Vinh Phú 2 XT 479 Phong Điền. Thay MBA 50kVA thành 100kVA, cải tạo thanh cái hạ thế, bổ sung AB nhánh TBA Vinh Phú 2.
CAO SU HUY ANH Điện lực Phong Điền 07:30 - 11:20

27-05-2024

Phát quang hành lang tuyến từ vị trí 361 đến TBA Bắc Ô Lâu XT 477 Phong Điền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Cao Su Huy Anh.
Phong Xuân Điện lực Phong Điền 07:30 - 11:20

27-05-2024

Dựng cột BTLT-14 thay thế cột cũ vị trí 139 XT 479 Phong Điền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Phong Xuân, TBA Lộc Lợi 2. Thay bulong xà tại TBA Phong Xuân; thu hồi xà, 03 FCO vị trí 138/1 XT 479 Phong Điền.
Lộc Lợi 2 Điện lực Phong Điền 07:30 - 11:20

27-05-2024

Dựng cột BTLT-14 thay thế cột cũ vị trí 139 XT 479 Phong Điền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Phong Xuân, TBA Lộc Lợi 2. Thay bulong xà tại TBA Phong Xuân; thu hồi xà, 03 FCO vị trí 138/1 XT 479 Phong Điền.
Bắc Ô Lâu Điện lực Phong Điền 07:30 - 11:20

27-05-2024

Phát quang hành lang tuyến từ vị trí 361 đến TBA Bắc Ô Lâu XT 477 Phong Điền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Cao Su Huy Anh.
Bơm Phong Hiền Điện lực Phong Điền 14:00 - 16:50

25-05-2024

Lắp xà vị trí 15-2/9A (giữa khoảng cột 15-2/9 đến 15-2/10) để xử lý pha đất nhánh rẽ Bơm Phong Hiền XT 472 TC An Lỗ.
Bơm cấp nước Viglacera Điện lực Phong Điền 06:30 - 12:20

25-05-2024

Dựng cột BTLT-14 thay thế cột cũ ví trí 84/19, 84/20, lắp chụp cột từ vị trí 84/21 đến 84/24 (TBA Phò Trạch 4) XT 477 Phong Điền. Sang chuyển dây qua cột mới vị trí 84/17/4 XT 477 Phong Điền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Phò Trạch 4, Trạch Thượng 2, Trạch Tả.
GA PHÒ TRẠCH Điện lực Phong Điền 06:30 - 12:20

25-05-2024

Dựng cột BTLT-14 thay thế cột cũ ví trí 84/19, 84/20, lắp chụp cột từ vị trí 84/21 đến 84/24 (TBA Phò Trạch 4) XT 477 Phong Điền. Sang chuyển dây qua cột mới vị trí 84/17/4 XT 477 Phong Điền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Phò Trạch 4, Trạch Thượng 2, Trạch Tả.
BỆNH VIỆN PHÒ TRẠCH Điện lực Phong Điền 06:30 - 12:20

25-05-2024

Dựng cột BTLT-14 thay thế cột cũ ví trí 84/19, 84/20, lắp chụp cột từ vị trí 84/21 đến 84/24 (TBA Phò Trạch 4) XT 477 Phong Điền. Sang chuyển dây qua cột mới vị trí 84/17/4 XT 477 Phong Điền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Phò Trạch 4, Trạch Thượng 2, Trạch Tả.
Trạch Tả Điện lực Phong Điền 06:30 - 12:20

25-05-2024

Dựng cột BTLT-14 thay thế cột cũ ví trí 84/19, 84/20, lắp chụp cột từ vị trí 84/21 đến 84/24 (TBA Phò Trạch 4) XT 477 Phong Điền. Sang chuyển dây qua cột mới vị trí 84/17/4 XT 477 Phong Điền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Phò Trạch 4, Trạch Thượng 2, Trạch Tả.
Trạch Thượng 2 Điện lực Phong Điền 06:30 - 12:20

25-05-2024

Dựng cột BTLT-14 thay thế cột cũ ví trí 84/19, 84/20, lắp chụp cột từ vị trí 84/21 đến 84/24 (TBA Phò Trạch 4) XT 477 Phong Điền. Sang chuyển dây qua cột mới vị trí 84/17/4 XT 477 Phong Điền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Phò Trạch 4, Trạch Thượng 2, Trạch Tả.
Phò Trạch 7 Điện lực Phong Điền 06:30 - 12:20

25-05-2024

Dựng cột BTLT-14 thay thế cột cũ ví trí 84/19, 84/20, lắp chụp cột từ vị trí 84/21 đến 84/24 (TBA Phò Trạch 4) XT 477 Phong Điền. Sang chuyển dây qua cột mới vị trí 84/17/4 XT 477 Phong Điền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Phò Trạch 4, Trạch Thượng 2, Trạch Tả.
Phò Trạch 4 Điện lực Phong Điền 06:30 - 12:20

25-05-2024

Dựng cột BTLT-14 thay thế cột cũ ví trí 84/19, 84/20, lắp chụp cột từ vị trí 84/21 đến 84/24 (TBA Phò Trạch 4) XT 477 Phong Điền. Sang chuyển dây qua cột mới vị trí 84/17/4 XT 477 Phong Điền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Phò Trạch 4, Trạch Thượng 2, Trạch Tả.
NM ĐMT PHONG ĐIỀN 2 - TD2 Điện lực Phong Điền 15:20 - 17:10

23-05-2024

Bảo trì bảo dưỡng TBA TC Điện Mặt Trời 2 XT 472 Phong Điền
PRIMER THIÊN PHÚC 1 Điện lực Phong Điền 13:20 - 15:10

23-05-2024

Bảo trì bảo dưỡng TBA Primer Thiên Phúc XT 471 Phong Điền
PHÂN VI SINH 3 Điện lực Phong Điền 09:50 - 11:40

23-05-2024

Bảo trì bảo dưỡng TBA Phân Vi Sinh 3 XT 472 Phong Điền
PHÂN VI SINH 1 Điện lực Phong Điền 07:50 - 09:40

23-05-2024

Bảo trì bảo dưỡng TBA Vi Sinh 1 XT 477 Phong Điền.
Xóm Hóp Điện lực Phong Điền 07:30 - 16:20

23-05-2024

Thay xà, thay dây AC-95 bằng dây AXLPE-95 và phụ kiện từ vị trí 86 đến 101 XT 471 Phong Chương.
Phong Bình 1 Điện lực Phong Điền 07:30 - 16:20

23-05-2024

Thay xà, thay dây AC-95 bằng dây AXLPE-95 và phụ kiện từ vị trí 86 đến 101 XT 471 Phong Chương.
Phong Bình 2 Điện lực Phong Điền 07:30 - 16:20

23-05-2024

Thay xà, thay dây AC-95 bằng dây AXLPE-95 và phụ kiện từ vị trí 86 đến 101 XT 471 Phong Chương.
TINH BỘT SẮN PHONG AN T2 Điện lực Phong Điền 07:00 - 11:50

20-05-2024

Thay xà vị trí 45A, 45B, 45C; căng dây lấy độ võng vị trí 54 đến 54/1 nhánh rẽ TBA Gạch 1-5; xử lý cột nghiêng vị trí 52 đấu nối rẽ TBA Đông An XT 473 Phong Điền.
NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THANH TÂN Điện lực Phong Điền 07:00 - 11:50

20-05-2024

Thay xà vị trí 45A, 45B, 45C; căng dây lấy độ võng vị trí 54 đến 54/1 nhánh rẽ TBA Gạch 1-5; xử lý cột nghiêng vị trí 52 đấu nối rẽ TBA Đông An XT 473 Phong Điền.
TINH BỘT SẮN PHONG AN T1 Điện lực Phong Điền 07:00 - 11:50

20-05-2024

Thay xà vị trí 45A, 45B, 45C; căng dây lấy độ võng vị trí 54 đến 54/1 nhánh rẽ TBA Gạch 1-5; xử lý cột nghiêng vị trí 52 đấu nối rẽ TBA Đông An XT 473 Phong Điền.
NAM LỢI (HKD HOÀNG NGUYÊN) Điện lực Phong Điền 07:00 - 11:50

20-05-2024

Thay xà vị trí 45A, 45B, 45C; căng dây lấy độ võng vị trí 54 đến 54/1 nhánh rẽ TBA Gạch 1-5; xử lý cột nghiêng vị trí 52 đấu nối rẽ TBA Đông An XT 473 Phong Điền.
BƠM PHONG AN Điện lực Phong Điền 07:00 - 11:50

20-05-2024

Thay xà vị trí 45A, 45B, 45C; căng dây lấy độ võng vị trí 54 đến 54/1 nhánh rẽ TBA Gạch 1-5; xử lý cột nghiêng vị trí 52 đấu nối rẽ TBA Đông An XT 473 Phong Điền.
Ánh Sáng NM Thanh Tân Điện lực Phong Điền 07:00 - 11:50

20-05-2024

Thay xà vị trí 45A, 45B, 45C; căng dây lấy độ võng vị trí 54 đến 54/1 nhánh rẽ TBA Gạch 1-5; xử lý cột nghiêng vị trí 52 đấu nối rẽ TBA Đông An XT 473 Phong Điền.
Đồng Lâm 3 Điện lực Phong Điền 07:00 - 11:50

20-05-2024

Thay xà vị trí 45A, 45B, 45C; căng dây lấy độ võng vị trí 54 đến 54/1 nhánh rẽ TBA Gạch 1-5; xử lý cột nghiêng vị trí 52 đấu nối rẽ TBA Đông An XT 473 Phong Điền.
Đông Lâm 4 Điện lực Phong Điền 07:00 - 11:50

20-05-2024

Thay xà vị trí 45A, 45B, 45C; căng dây lấy độ võng vị trí 54 đến 54/1 nhánh rẽ TBA Gạch 1-5; xử lý cột nghiêng vị trí 52 đấu nối rẽ TBA Đông An XT 473 Phong Điền.
HOÀNG BẰNG Điện lực Phong Điền 07:00 - 11:50

20-05-2024

Thay xà vị trí 45A, 45B, 45C; căng dây lấy độ võng vị trí 54 đến 54/1 nhánh rẽ TBA Gạch 1-5; xử lý cột nghiêng vị trí 52 đấu nối rẽ TBA Đông An XT 473 Phong Điền.
GẠCH TUYNEN 1.5 Điện lực Phong Điền 07:00 - 11:50

20-05-2024

Thay xà vị trí 45A, 45B, 45C; căng dây lấy độ võng vị trí 54 đến 54/1 nhánh rẽ TBA Gạch 1-5; xử lý cột nghiêng vị trí 52 đấu nối rẽ TBA Đông An XT 473 Phong Điền.
FARM 1-5 T1 Điện lực Phong Điền 07:00 - 11:50

20-05-2024

Thay xà vị trí 45A, 45B, 45C; căng dây lấy độ võng vị trí 54 đến 54/1 nhánh rẽ TBA Gạch 1-5; xử lý cột nghiêng vị trí 52 đấu nối rẽ TBA Đông An XT 473 Phong Điền.
Đông An Điện lực Phong Điền 07:00 - 11:50

20-05-2024

Thay xà vị trí 45A, 45B, 45C; căng dây lấy độ võng vị trí 54 đến 54/1 nhánh rẽ TBA Gạch 1-5; xử lý cột nghiêng vị trí 52 đấu nối rẽ TBA Đông An XT 473 Phong Điền.
Phong Bình 2 Điện lực Phong Điền 08:05 - 16:20

18-05-2024

Tách lèo và đấu lèo vị trí 61 hướng 62 XT 471 TC Phong Chương. Thay xà, thay dây AC-95 thành AXLPE-95 và phụ kiện từ vị trí 62 đến 86, lắp chụp cột vị trí 86 XT 471 Phong Chương.
Phong Bình 1 Điện lực Phong Điền 08:05 - 16:20

18-05-2024

Tách lèo và đấu lèo vị trí 61 hướng 62 XT 471 TC Phong Chương. Thay xà, thay dây AC-95 thành AXLPE-95 và phụ kiện từ vị trí 62 đến 86, lắp chụp cột vị trí 86 XT 471 Phong Chương.
Xóm Hóp Điện lực Phong Điền 08:05 - 16:20

18-05-2024

Tách lèo và đấu lèo vị trí 61 hướng 62 XT 471 TC Phong Chương. Thay xà, thay dây AC-95 thành AXLPE-95 và phụ kiện từ vị trí 62 đến 86, lắp chụp cột vị trí 86 XT 471 Phong Chương.
Phò Trạch 6 Điện lực Phong Điền 07:50 - 14:10

17-05-2024

Chuyển ĐD và công tơ qua cột mới xây dựng từ vị trí TBA đến vị trí A4 và từ TBA đến B5 ĐD hạ áp TBA Phò Trạch 6 phục vụ mở rộng đường cứu hộ cứu nạn.
Mỹ Xuyên Điện lực Phong Điền 07:10 - 16:10

17-05-2024

Tách lèo và đấu lèo vị trí 205 XT 471 TC Phong Chương. Thay xà, thay dây AC-70 thành AXLPE-70 và phụ kiện từ vị trí 209 đến 214, lắp chụp cột vị trí 213, 214 XT 471 Phong Chương.
Phước Phú Điện lực Phong Điền 07:10 - 16:10

17-05-2024

Tách lèo và đấu lèo vị trí 205 XT 471 TC Phong Chương. Thay xà, thay dây AC-70 thành AXLPE-70 và phụ kiện từ vị trí 209 đến 214, lắp chụp cột vị trí 213, 214 XT 471 Phong Chương.
GỐM MỸ XUYÊN Điện lực Phong Điền 07:10 - 16:10

17-05-2024

Tách lèo và đấu lèo vị trí 205 XT 471 TC Phong Chương. Thay xà, thay dây AC-70 thành AXLPE-70 và phụ kiện từ vị trí 209 đến 214, lắp chụp cột vị trí 213, 214 XT 471 Phong Chương.
BƠM TÂN QUANG Điện lực Phong Điền 07:40 - 15:20

16-05-2024

Thay MBA 50kVA và hệ bulong xà trạm TBA Bơm Tân Quang
Trạch Phổ 1 Điện lực Phong Điền 14:00 - 16:20

15-05-2024

Thay hệ bulong xà từ vị trí B1 đến B11 ĐD hạ thế XT B TBA Trạch Phổ 1.
PHENIKAA HUẾ Điện lực Phong Điền 07:30 - 09:30

15-05-2024

Đấu nối ĐD 22kV và TBA HGC Stone (180kVA) tại vị trí cột 72 XT 471 Phong Điền. Thay công tơ đo đếm tại TBA Phenika T1 & T2. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Frit Hương Giang.
FRIT PHÚ XUÂN Điện lực Phong Điền 07:30 - 09:30

15-05-2024

Đấu nối ĐD 22kV và TBA HGC Stone (180kVA) tại vị trí cột 72 XT 471 Phong Điền. Thay công tơ đo đếm tại TBA Phenika T1 & T2. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Frit Hương Giang.
BLTL 504 Phong Điền Điện lực Phong Điền 07:30 - 09:30

15-05-2024

Đấu nối ĐD 22kV và TBA HGC Stone (180kVA) tại vị trí cột 72 XT 471 Phong Điền. Thay công tơ đo đếm tại TBA Phenika T1 & T2. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Frit Hương Giang.
VicoFrit Điện lực Phong Điền 07:30 - 09:30

15-05-2024

Đấu nối ĐD 22kV và TBA HGC Stone (180kVA) tại vị trí cột 72 XT 471 Phong Điền. Thay công tơ đo đếm tại TBA Phenika T1 & T2. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Frit Hương Giang.
FRIT HƯƠNG GIANG Điện lực Phong Điền 07:30 - 09:30

15-05-2024

Đấu nối ĐD 22kV và TBA HGC Stone (180kVA) tại vị trí cột 72 XT 471 Phong Điền. Thay công tơ đo đếm tại TBA Phenika T1 & T2. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Frit Hương Giang.
GLASS VICO Điện lực Phong Điền 07:30 - 09:30

15-05-2024

Đấu nối ĐD 22kV và TBA HGC Stone (180kVA) tại vị trí cột 72 XT 471 Phong Điền. Thay công tơ đo đếm tại TBA Phenika T1 & T2. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Frit Hương Giang.
Trạch Phổ 1 Điện lực Phong Điền 07:30 - 11:30

15-05-2024

Thay hệ bulong xà từ vị trí A2 đến A19 ĐD hạ thế XT A TBA Trạch Phổ 1.
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI VIGLACERA Điện lực Phong Điền 07:30 - 09:30

15-05-2024

Đấu nối ĐD 22kV và TBA HGC Stone (180kVA) tại vị trí cột 72 XT 471 Phong Điền. Thay công tơ đo đếm tại TBA Phenika T1 & T2. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Frit Hương Giang.
Lương Mai 2 Điện lực Phong Điền 07:30 - 11:00

08-05-2024

Xử lý tiếp xúc lèo và vệ sinh sứ từ vị trí 102 đến 107 XT 472 Phong Điền
CNX Hải Nguyên 2 Điện lực Phong Điền 07:30 - 11:00

08-05-2024

Xử lý tiếp xúc lèo và vệ sinh sứ từ vị trí 102 đến 107 XT 472 Phong Điền
Ánh sáng Bơm Bắc Hiền Điện lực Phong Điền 07:30 - 11:00

08-05-2024

Xử lý tiếp xúc lèo và vệ sinh sứ từ vị trí 102 đến 107 XT 472 Phong Điền
CNX Tây Nguyên 2 Điện lực Phong Điền 07:30 - 11:00

08-05-2024

Xử lý tiếp xúc lèo và vệ sinh sứ từ vị trí 102 đến 107 XT 472 Phong Điền
TBA Trang Trại Quảng Thái Điện lực Phong Điền 07:30 - 11:00

08-05-2024

Xử lý tiếp xúc lèo và vệ sinh sứ từ vị trí 102 đến 107 XT 472 Phong Điền
THI CÔNG KANGLONGDA Điện lực Phong Điền 07:30 - 11:00

08-05-2024

Xử lý tiếp xúc lèo và vệ sinh sứ từ vị trí 102 đến 107 XT 472 Phong Điền
PHÂN VI SINH 3 Điện lực Phong Điền 07:30 - 11:00

08-05-2024

Xử lý tiếp xúc lèo và vệ sinh sứ từ vị trí 102 đến 107 XT 472 Phong Điền
Solar Hoàng Nam Điện lực Phong Điền 07:30 - 11:00

08-05-2024

Xử lý tiếp xúc lèo và vệ sinh sứ từ vị trí 102 đến 107 XT 472 Phong Điền
NM ĐMT PHONG ĐIỀN 2 - TD2 Điện lực Phong Điền 07:30 - 11:00

08-05-2024

Xử lý tiếp xúc lèo và vệ sinh sứ từ vị trí 102 đến 107 XT 472 Phong Điền
VIGLACERA Điện lực Phong Điền 07:30 - 11:00

08-05-2024

Xử lý tiếp xúc lèo và vệ sinh sứ từ vị trí 102 đến 107 XT 472 Phong Điền
Solar Hoàng Yến Điện lực Phong Điền 07:30 - 11:00

08-05-2024

Xử lý tiếp xúc lèo và vệ sinh sứ từ vị trí 102 đến 107 XT 472 Phong Điền
KANGLONGDA - KHU B Điện lực Phong Điền 07:30 - 11:00

08-05-2024

Xử lý tiếp xúc lèo và vệ sinh sứ từ vị trí 102 đến 107 XT 472 Phong Điền
THI CÔNG ĐƯỜNG CỨU HỘ CỨU NẠN PĐ-ĐL Điện lực Phong Điền 07:30 - 11:00

08-05-2024

Xử lý tiếp xúc lèo và vệ sinh sứ từ vị trí 102 đến 107 XT 472 Phong Điền
CNX Bắc Nguyên 2 Điện lực Phong Điền 07:30 - 11:00

08-05-2024

Xử lý tiếp xúc lèo và vệ sinh sứ từ vị trí 102 đến 107 XT 472 Phong Điền

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật