Lịch cúp điện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thừa Thiên Huế

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

Lịch cúp điện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bắc Vinh 1 ĐL Quảng Điền 08:00 - 16:00

04-10-2023

Thay dây AV-70 thành XPLEA-70 từ VT 102-2/34 đến TBA Bắc Vinh 2, thay bulong và cách điện VT 102-2/34, thu hồi ĐD cũ
Bắc Vinh 2 ĐL Quảng Điền 08:00 - 16:00

04-10-2023

Thay dây AV-70 thành XPLEA-70 từ VT 102-2/34 đến TBA Bắc Vinh 2, thay bulong và cách điện VT 102-2/34, thu hồi ĐD cũ
Bắc Vinh 3 ĐL Quảng Điền 08:00 - 16:00

04-10-2023

Thay dây AV-70 thành XPLEA-70 từ VT 102-2/34 đến TBA Bắc Vinh 2, thay bulong và cách điện VT 102-2/34, thu hồi ĐD cũ
Lúa Nam Vinh ĐL Quảng Điền 08:00 - 16:00

04-10-2023

Thay dây AV-70 thành XPLEA-70 từ VT 102-2/34 đến TBA Bắc Vinh 2, thay bulong và cách điện VT 102-2/34, thu hồi ĐD cũ
Nuôi Tôm CP 8 ĐL Quảng Điền 08:00 - 11:15

04-10-2023

Thay thế định kỳ TI
NUÔI TÔM CP 7 ĐL Quảng Điền 13:15 - 16:30

04-10-2023

Thay thế định kỳ TI
Xuân Dương 2 ĐL Quảng Điền 07:15 - 16:15

05-10-2023

Tách, đấu lèo cột 105/45/15/35/1 rẽ trạm Xuân Dương 2 XT 474 Huế 2
Phong Hải 1 ĐL Quảng Điền 07:40 - 09:10

05-10-2023

Thay thế định kỳ TI khách hàng
Tây Thành ĐL Quảng Điền 07:40 - 09:10

05-10-2023

Thay thế định kỳ TI khách hàng
Nuôi Tôm Phong Hải 4 ĐL Quảng Điền 09:30 - 11:00

05-10-2023

Thay thế định kỳ TI khách hàng
Đông Vinh 5 ĐL Quảng Điền 07:15 - 11:30

06-10-2023

Xử lý dây bọc tổn thương vỏ cách điện, cáp dây, thay mới dây bo cổ sứ nhánh rẽ Đông Vinh 5
CP Điền Hương 5 ĐL Quảng Điền 07:40 - 10:40

06-10-2023

Thay thế định kỳ TI
NUÔI TÔM ĐIỀN HƯƠNG 9 ĐL Quảng Điền 11:00 - 12:30

06-10-2023

Thay thế định kỳ TI đo đếm công tơ 3 pha KH
Bơm Nước Mặn Điền Hương ĐL Quảng Điền 14:00 - 17:00

06-10-2023

Thay thế định kỳ TI
Nghĩa Lộ ĐL Quảng Điền 07:00 - 16:00

07-10-2023

Tách, đấu lèo cột 73/23-1/12 rẽ TBA Nghĩa Lộ Lắp xà néo góc và phụ kiện vị trí 73/23-1/14, thay dây 22kV AC-70 từ VT 73/23-1/14 đến 73/23-1/27A (TBA Nghĩa Lộ), thu hồi ĐD cũ
Lịch cúp điện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

Lịch Cúp Điện Quảng Điền Thừa Thiên Huế những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
CP ĐIỀN HƯƠNG 2 ĐL Quảng Điền 15:15 - 17:15

13-09-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
CP ĐIỀN HƯƠNG 3 ĐL Quảng Điền 15:15 - 17:15

13-09-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
Bơm Nước Biển CP Điền Hương 1 ĐL Quảng Điền 13:45 - 16:00

13-09-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
Bơm nước mặn ĐL Quảng Điền 13:45 - 16:00

13-09-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
CP Điền Hương 4 ĐL Quảng Điền 13:15 - 15:15

13-09-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
CP Điền Hương 5 ĐL Quảng Điền 13:15 - 15:15

13-09-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
CP ĐIỀN HƯƠNG 6 ĐL Quảng Điền 13:15 - 15:15

13-09-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
Điền Lộc 4 ĐL Quảng Điền 08:00 - 13:00

13-09-2023

Thay MBA Điền Lộc 8 từ 100kVA thành 250kVA, thay cáp lực, AB tổng Thay sứ chuỗi và phụ kiện tại vị trí LBS 476-7/124 Điền Lộc
NUÔI TÔM CP1 ĐL Quảng Điền 08:00 - 13:00

13-09-2023

Thay MBA Điền Lộc 8 từ 100kVA thành 250kVA, thay cáp lực, AB tổng Thay sứ chuỗi và phụ kiện tại vị trí LBS 476-7/124 Điền Lộc
NUÔI TÔM CP 2 ĐL Quảng Điền 08:00 - 13:00

13-09-2023

Thay MBA Điền Lộc 8 từ 100kVA thành 250kVA, thay cáp lực, AB tổng Thay sứ chuỗi và phụ kiện tại vị trí LBS 476-7/124 Điền Lộc
NUÔI TÔM CP 3 ĐL Quảng Điền 08:00 - 13:00

13-09-2023

Thay MBA Điền Lộc 8 từ 100kVA thành 250kVA, thay cáp lực, AB tổng Thay sứ chuỗi và phụ kiện tại vị trí LBS 476-7/124 Điền Lộc
NMĐ MẶT TRỜI PHONG ĐIỀN ĐL Quảng Điền 08:00 - 13:00

13-09-2023

Thay MBA Điền Lộc 8 từ 100kVA thành 250kVA, thay cáp lực, AB tổng Thay sứ chuỗi và phụ kiện tại vị trí LBS 476-7/124 Điền Lộc
NUÔI TÔM CP 4 ĐL Quảng Điền 08:00 - 13:00

13-09-2023

Thay MBA Điền Lộc 8 từ 100kVA thành 250kVA, thay cáp lực, AB tổng Thay sứ chuỗi và phụ kiện tại vị trí LBS 476-7/124 Điền Lộc
NUÔI TÔM CP 5 ĐL Quảng Điền 08:00 - 13:00

13-09-2023

Thay MBA Điền Lộc 8 từ 100kVA thành 250kVA, thay cáp lực, AB tổng Thay sứ chuỗi và phụ kiện tại vị trí LBS 476-7/124 Điền Lộc
NUÔI TÔM CP 7 ĐL Quảng Điền 08:00 - 13:00

13-09-2023

Thay MBA Điền Lộc 8 từ 100kVA thành 250kVA, thay cáp lực, AB tổng Thay sứ chuỗi và phụ kiện tại vị trí LBS 476-7/124 Điền Lộc
Điền Lộc 8 ĐL Quảng Điền 07:00 - 14:00

13-09-2023

Tách đấu lèo vị trí 102 XT 476 Điền Lộc
Điền Hương 4 ĐL Quảng Điền 09:40 - 11:50

12-09-2023

Xử lý tiếp xúc trạm, sơn vỏ MBA
Điền Hương 11 ĐL Quảng Điền 07:50 - 09:30

12-09-2023

Xử lý tiếp xúc trạm, sơn vỏ MBA
BƠM VĨNH XƯƠNG ĐL Quảng Điền 13:15 - 16:45

07-09-2023

Thay ốp néo, dây néo vị trí 128/2 XT 478 Điền Lộc, sơn vỏ MBA
Điền Hải 4 ĐL Quảng Điền 07:50 - 10:05

07-09-2023

Xử lý tiếp xúc trạm, thay AB tổng, sơn vỏ MBA
Nuôi Tôm Điền Hương 3 ĐL Quảng Điền 13:30 - 16:00

31-08-2023

Xử lý tiếp xúc trạm, thay đầu cốt AB tổng TBA NT Điền Hương 3
Quảng Ngạn 6 ĐL Quảng Điền 08:15 - 10:45

31-08-2023

Xử lý tiếp xúc trạm, thay AB tổng TBA Quảng Ngạn 6
Hà Công ĐL Quảng Điền 12:30 - 17:30

30-08-2023

Tách đấu lèo tại vị trí 184 XT 472 TC Sịa nhánh rẽ đi TBA Hà Công ,Thay MBA Hà Công từ 50kVA lên 160kVA, thay FCO, CSV, tủ hạ thế và cáp lực hạ thế ,Đấu lèo tại vị trí 184 XT 472 TC Sịa nhánh rẽ đi TBA Hà Công
Hải Dương 4 ĐL Quảng Điền 07:45 - 12:45

29-08-2023

Dựng 03 cột BTLT-14 dưới tuyến vị trí 379/3 đến 379/5 nhánh rẽ Hải Dương 4
Nuôi tôm Điền Môn 5 ĐL Quảng Điền 13:00 - 17:00

26-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
Nuôi Tôm Điền Môn 12 ĐL Quảng Điền 08:00 - 16:15

26-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
Nuôi Tôm CP Điền Môn 9 ĐL Quảng Điền 08:00 - 16:15

26-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
NUÔI TÔM ĐIỀN MÔN 1 ĐL Quảng Điền 08:00 - 16:15

26-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
NUÔI TÔM ĐIỀN MÔN 4 ĐL Quảng Điền 08:00 - 16:15

26-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
Nuôi Tôm Điền Môn 7 ĐL Quảng Điền 08:00 - 16:15

26-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
Nuôi Tôm Điền Môn 8 ĐL Quảng Điền 08:00 - 16:15

26-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
Nuôi Tôm Điền Môn 9 ĐL Quảng Điền 08:00 - 16:15

26-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
Bơm Nước Biển CP Điền Lộc ĐL Quảng Điền 08:00 - 16:15

26-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
Nuôi Tôm Điền Môn 11 ĐL Quảng Điền 08:00 - 16:15

26-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
NUÔI TÔM CP ĐIỀN MÔN ĐL Quảng Điền 08:00 - 16:15

26-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
SỐ 4 FARM 2 CP ĐIỀN MÔN ĐL Quảng Điền 08:00 - 16:15

26-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
Nuôi Tôm CP 8 ĐL Quảng Điền 08:00 - 16:15

26-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
CP ĐIỀN HƯƠNG 1 ĐL Quảng Điền 07:45 - 16:15

25-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
CP ĐIỀN HƯƠNG 2 ĐL Quảng Điền 07:45 - 16:15

25-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
CP ĐIỀN HƯƠNG 3 ĐL Quảng Điền 07:45 - 16:15

25-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
CP Điền Hương 4 ĐL Quảng Điền 07:45 - 16:15

25-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
CP Điền Hương 5 ĐL Quảng Điền 07:45 - 16:15

25-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
CP ĐIỀN HƯƠNG 6 ĐL Quảng Điền 07:45 - 16:15

25-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
CP ĐIỀN HƯƠNG 7 ĐL Quảng Điền 07:45 - 16:15

25-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
NUÔI TÔM CP 4 ĐL Quảng Điền 12:45 - 17:00

24-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
NUÔI TÔM CP 5 ĐL Quảng Điền 12:45 - 17:00

24-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
NUÔI TÔM CP 7 ĐL Quảng Điền 12:45 - 17:00

24-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
NUÔI TÔM CP1 ĐL Quảng Điền 07:45 - 12:45

24-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
NUÔI TÔM CP 2 ĐL Quảng Điền 07:45 - 12:45

24-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
NUÔI TÔM CP 3 ĐL Quảng Điền 07:45 - 12:45

24-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
NUÔI TÔM CP 4 ĐL Quảng Điền 07:45 - 12:45

24-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
NUÔI TÔM CP 5 ĐL Quảng Điền 07:45 - 12:45

24-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
NUÔI TÔM CP 7 ĐL Quảng Điền 07:45 - 12:45

24-08-2023

Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
Phò Nam ĐL Quảng Điền 07:45 - 10:15

17-08-2023

Thu hồi cột sau SCL NR Phò Nam - Thu hồi cột VT 56/55/2 nhánh rẽ Phò Nam XT 472 Đông Xuân (cột hạ thế A3/3 trạm Phò Nam)
Phước Thanh ĐL Quảng Điền 07:45 - 11:15

15-08-2023

Thu hồi cột sau SCL XT 474 Đông Xuyên, sang chuyển ĐD hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ VT 105/56/20 rẽ Phước Thanh XT 474 Đông Xuyên (B1 TBA Phước Thanh)
Điền Lộc 10 ĐL Quảng Điền 07:15 - 12:15

15-08-2023

Tách đấu lèo xuống FCO TBA Điền Lộc 10 , Lắp mới AB nhánh A, chuyển khóa néo cuối dây hạ thế từ cột A1 sang cột TBA Điền Lộc 10, xử lý tiếp xúc đầu cực hạ thế MBA Điền Lộc 10
Nuôi Tôm Quảng Công 1 ĐL Quảng Điền 07:45 - 15:15

14-08-2023

Thu hồi cột sau SCL XT 482 Huế 3, thu hồi 05 bộ xà hạ thế trên cột cũ lắp đặt vào cột mới, sang chuyển ĐD hạ thế, thu hồi 05 cột ĐD 22kV tại các VT 300, 301, 302, 304 và 305 XT 484 Huế 3
NUÔI TÔM CP1 ĐL Quảng Điền 08:00 - 14:00

12-08-2023

Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
NUÔI TÔM CP 2 ĐL Quảng Điền 08:00 - 14:00

12-08-2023

Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
NUÔI TÔM CP 3 ĐL Quảng Điền 08:00 - 14:00

12-08-2023

Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
NUÔI TÔM CP 4 ĐL Quảng Điền 08:00 - 14:00

12-08-2023

Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
NUÔI TÔM CP 5 ĐL Quảng Điền 08:00 - 14:00

12-08-2023

Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
NUÔI TÔM CP 7 ĐL Quảng Điền 08:00 - 14:00

12-08-2023

Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
Điền Lộc 3 ĐL Quảng Điền 07:45 - 11:15

12-08-2023

Thu hồi cột sau SCL XT 472 Phong Điền, sang chuyển ĐD hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ VT 63 rẽ Bơm Nhất Phong XT 472 Phong Điền (B6 Phong Phú 2)
Đông Vinh 1 ĐL Quảng Điền 07:45 - 11:15

12-08-2023

Thu hồi cột sau SCL XT 472 Phong Điền, sang chuyển ĐD hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ VT 63 rẽ Bơm Nhất Phong XT 472 Phong Điền (B6 Phong Phú 2)
Thanh Hà ĐL Quảng Điền 07:45 - 11:15

12-08-2023

Thu hồi cột sau SCL XT 472 Phong Điền, sang chuyển ĐD hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ VT 63 rẽ Bơm Nhất Phong XT 472 Phong Điền (B6 Phong Phú 2)
Tây Thành ĐL Quảng Điền 07:45 - 11:15

12-08-2023

Thu hồi cột sau SCL XT 472 Phong Điền, sang chuyển ĐD hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ VT 63 rẽ Bơm Nhất Phong XT 472 Phong Điền (B6 Phong Phú 2)
Phong Phú 2 ĐL Quảng Điền 07:45 - 11:15

12-08-2023

Thu hồi cột sau SCL XT 472 Phong Điền, sang chuyển ĐD hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ VT 63 rẽ Bơm Nhất Phong XT 472 Phong Điền (B6 Phong Phú 2)
Bơm Nước Biển CP Điền Lộc ĐL Quảng Điền 12:45 - 17:00

11-08-2023

Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
NUÔI TÔM CP 4 ĐL Quảng Điền 07:45 - 12:45

11-08-2023

Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
NUÔI TÔM CP 5 ĐL Quảng Điền 07:45 - 12:45

11-08-2023

Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
NUÔI TÔM CP 7 ĐL Quảng Điền 07:45 - 12:45

11-08-2023

Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị
Điền Hương 11 ĐL Quảng Điền 13:30 - 16:30

10-08-2023

Sơn vỏ MBA Điền Hương 11
NUÔI TÔM ĐIỀN HƯƠNG 10 ĐL Quảng Điền 07:45 - 11:00

10-08-2023

Sơn vỏ MBA NT Điền Hương 10
TBA CC Nuôi tôm Phong Hải 9 ĐL Quảng Điền 13:30 - 16:15

09-08-2023

Sơn vỏ MBA NT Phong Hải 2
Phong Hải 2 ĐL Quảng Điền 07:45 - 11:45

09-08-2023

Thay vỏ tủ hạ thế, sơn vỏ MBA Phong Hải 2
Tây Thành ĐL Quảng Điền 09:30 - 11:00

03-08-2023

Cân pha sang tải hạ thế
Tây Thành 2 ĐL Quảng Điền 09:30 - 11:00

03-08-2023

Cân pha sang tải hạ thế
Nuôi tôm Điền Hòa 3 ĐL Quảng Điền 08:00 - 12:00

03-08-2023

Thay MBA NT Điền Hòa 3 chảy dầu cánh tản nhiệt
Chợ Quảng Thành ĐL Quảng Điền 07:45 - 09:15

03-08-2023

Xử lý tiếp xúc đầu cáp hạ thế XT A
Quảng Công 4 ĐL Quảng Điền 07:00 - 11:30

02-08-2023

Thay thế hệ bulong xà, lèo trung thế tại TBA Titan Quảng Công 1, Titan Quảng Công 2
Quảng Công 8 ĐL Quảng Điền 07:00 - 11:30

02-08-2023

Thay thế hệ bulong xà, lèo trung thế tại TBA Titan Quảng Công 1, Titan Quảng Công 2
TITan Quảng Công 1 T2 ĐL Quảng Điền 07:00 - 11:30

02-08-2023

Thay thế hệ bulong xà, lèo trung thế tại TBA Titan Quảng Công 1, Titan Quảng Công 2
TITAN QUẢNG CÔNG 2 ĐL Quảng Điền 07:00 - 11:30

02-08-2023

Thay thế hệ bulong xà, lèo trung thế tại TBA Titan Quảng Công 1, Titan Quảng Công 2
Niêm Phò ĐL Quảng Điền 07:30 - 16:00

28-07-2023

Lắp mới 09 bộ xà hạ thế các loại trên cột XDM từ VT 105/73/17 đến 105/73/25 XT 474 Đông Xuyên; san chuyển ĐD hạ thế qua cột mới; đấu nối các nhánh rẽ hạ thế sau di dời; thu hồi xà sứ hạ thế cũ
Quảng Thọ 3 ĐL Quảng Điền 07:30 - 16:00

28-07-2023

Lắp mới 09 bộ xà hạ thế các loại trên cột XDM từ VT 105/73/17 đến 105/73/25 XT 474 Đông Xuyên; san chuyển ĐD hạ thế qua cột mới; đấu nối các nhánh rẽ hạ thế sau di dời; thu hồi xà sứ hạ thế cũ
Thanh Hà ĐL Quảng Điền 07:30 - 16:00

28-07-2023

Lắp mới 09 bộ xà hạ thế các loại trên cột XDM từ VT 105/73/17 đến 105/73/25 XT 474 Đông Xuyên; san chuyển ĐD hạ thế qua cột mới; đấu nối các nhánh rẽ hạ thế sau di dời; thu hồi xà sứ hạ thế cũ
Tây Thành ĐL Quảng Điền 07:30 - 16:00

28-07-2023

Lắp mới 09 bộ xà hạ thế các loại trên cột XDM từ VT 105/73/17 đến 105/73/25 XT 474 Đông Xuyên; san chuyển ĐD hạ thế qua cột mới; đấu nối các nhánh rẽ hạ thế sau di dời; thu hồi xà sứ hạ thế cũ
Quảng Công 2 ĐL Quảng Điền 07:15 - 13:15

27-07-2023

Tách đấu lèo xuống FCO TBA Quảng Công 2 , Thay MBA Quảng Công 2 từ 180kVA lên 250kVA
Điền Hòa 7 ĐL Quảng Điền 07:15 - 12:15

26-07-2023

Tách đấu lèo cột 60 về phía 61 XT 471 Điền Hòa , Thay 03 CSV hỏng, tháo hộp truyền động xử lý kẹt cơ khí tại LBS 471-7/56 Điền Hải, thay hệ bulong xà tại FCO 1 đi Bơm Bắc Biên
Điền Hải 1 ĐL Quảng Điền 07:15 - 12:15

26-07-2023

Tách đấu lèo cột 60 về phía 61 XT 471 Điền Hòa , Thay 03 CSV hỏng, tháo hộp truyền động xử lý kẹt cơ khí tại LBS 471-7/56 Điền Hải, thay hệ bulong xà tại FCO 1 đi Bơm Bắc Biên
Điền Hòa 2 ĐL Quảng Điền 07:15 - 12:15

26-07-2023

Tách đấu lèo cột 60 về phía 61 XT 471 Điền Hòa , Thay 03 CSV hỏng, tháo hộp truyền động xử lý kẹt cơ khí tại LBS 471-7/56 Điền Hải, thay hệ bulong xà tại FCO 1 đi Bơm Bắc Biên
Bơm Bắc Biện ĐL Quảng Điền 07:15 - 15:15

26-07-2023

Tháo hạ MBA Bơm Tây Chợ chảy dầu
BƠM ĐIỀN HẢI 1 ĐL Quảng Điền 07:15 - 12:15

26-07-2023

Tách đấu lèo cột 60 về phía 61 XT 471 Điền Hòa , Thay 03 CSV hỏng, tháo hộp truyền động xử lý kẹt cơ khí tại LBS 471-7/56 Điền Hải, thay hệ bulong xà tại FCO 1 đi Bơm Bắc Biên
BƠM ĐIỀN HẢI 2 ĐL Quảng Điền 07:15 - 12:15

26-07-2023

Tách đấu lèo cột 60 về phía 61 XT 471 Điền Hòa , Thay 03 CSV hỏng, tháo hộp truyền động xử lý kẹt cơ khí tại LBS 471-7/56 Điền Hải, thay hệ bulong xà tại FCO 1 đi Bơm Bắc Biên
Nuôi Tôm Điền Hòa 1 ĐL Quảng Điền 07:15 - 14:15

25-07-2023

Tách, đấu lèo vị trí 69/20 XT 476 Điền Lộc Thay MBA NT Điền Hòa 3, NT Phong Hải 5 bị chảy dầu cánh tản nhiệt, thay buloong xà và thay phụ kiện sứ chuỗi vị trí 69/13, 69/15 XT 476 Điền Lộc
Nuôi tôm Điền Hòa 3 ĐL Quảng Điền 07:15 - 14:15

25-07-2023

Tách, đấu lèo vị trí 69/20 XT 476 Điền Lộc Thay MBA NT Điền Hòa 3, NT Phong Hải 5 bị chảy dầu cánh tản nhiệt, thay buloong xà và thay phụ kiện sứ chuỗi vị trí 69/13, 69/15 XT 476 Điền Lộc
NUÔI TÔM PHONG HẢI 5 ĐL Quảng Điền 07:15 - 14:15

25-07-2023

Tách, đấu lèo vị trí 69/20 XT 476 Điền Lộc Thay MBA NT Điền Hòa 3, NT Phong Hải 5 bị chảy dầu cánh tản nhiệt, thay buloong xà và thay phụ kiện sứ chuỗi vị trí 69/13, 69/15 XT 476 Điền Lộc
NUÔI TÔM PHONG HẢI 6 ĐL Quảng Điền 07:15 - 14:15

25-07-2023

Tách, đấu lèo vị trí 69/20 XT 476 Điền Lộc Thay MBA NT Điền Hòa 3, NT Phong Hải 5 bị chảy dầu cánh tản nhiệt, thay buloong xà và thay phụ kiện sứ chuỗi vị trí 69/13, 69/15 XT 476 Điền Lộc
NUÔI TÔM ĐIỀN HÒA 2 ĐL Quảng Điền 07:15 - 14:15

25-07-2023

Tách, đấu lèo vị trí 69/20 XT 476 Điền Lộc Thay MBA NT Điền Hòa 3, NT Phong Hải 5 bị chảy dầu cánh tản nhiệt, thay buloong xà và thay phụ kiện sứ chuỗi vị trí 69/13, 69/15 XT 476 Điền Lộc

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật