Lịch cúp điện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thừa Thiên Huế

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

Lịch cúp điện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Quảng Điền Thừa Thiên Huế những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Quảng Điền 2 ĐL Quảng Điền 11:30 - 13:30

17-01-2023

Xử lý tiếp xúc, thay dây chì, thay AB tổng và 2 AB nhánh A, B, tách lèo san tải TBA TT Y tế và TBA Quảng Điền 2
Trung Tâm Y Tế Quảng Điền ĐL Quảng Điền 11:30 - 13:30

17-01-2023

Xử lý tiếp xúc, thay dây chì, đấu nối san tải TBA TT Y Tế và TBA Quảng Điền 2
Thanh Hà ĐL Quảng Điền 15:40 - 17:40

16-01-2023

Xử lý tiếp xúc, thay dây chì FCO TBA Thanh Hà
Chợ Quảng Thành ĐL Quảng Điền 14:40 - 15:40

16-01-2023

Xử lý tiếp xúc, thay dây chì FCO TBA Chợ Quảng Thành
Tây Thành ĐL Quảng Điền 13:30 - 14:30

16-01-2023

Xử lý tiếp xúc, thay dây chì FCO TBA Tây Thành
Thuỷ Lập 2 ĐL Quảng Điền 09:15 - 10:30

16-01-2023

Xử lý tiếp xúc, thay dây chì FCO TBA Thủy Lập 2
Quảng Lợi 2 ĐL Quảng Điền 08:00 - 09:00

16-01-2023

Xử lý tiếp xúc, thay dây chì FCO TBA Quảng Lợi 2
Bắc Phước 2 ĐL Quảng Điền 15:40 - 16:40

12-01-2023

Xử lý tiếp xúc, thay dây chì FCO TBA Bắc Phước 2
Bơm Mỹ Phú ĐL Quảng Điền 14:50 - 16:10

12-01-2023

Xử lý tiếp xúc, vệ sinh công nghiệp, bổ sung dầu cách điện MBA, thay dây chì FCO, thay hạt chống ẩm
Bắc Phước 1 ĐL Quảng Điền 14:40 - 15:40

12-01-2023

Xử lý tiếp xúc, thay dây chì FCO TBA Bắc Phước 1
Quảng Điền 4 ĐL Quảng Điền 13:30 - 14:30

12-01-2023

Xử lý tiếp xúc, thay dây chì FCO TBA Quảng Điền 4
Điền Hương 1 ĐL Quảng Điền 13:15 - 14:05

12-01-2023

Xử lý tiếp xúc, vệ sinh công nghiệp, bổ sung dầu cách điện MBA, thay dây chì FCO, thay AB nhánh B
Quảng Điền 2 ĐL Quảng Điền 09:15 - 11:30

12-01-2023

Xử lý tiếp xúc, thay dây chì, thay AB tổng và 2 AB nhánh A, B, tách lèo san tải TBA TT Y tế và TBA Quảng Điền 2
Trung Tâm Y Tế Quảng Điền ĐL Quảng Điền 09:15 - 11:30

12-01-2023

Xử lý tiếp xúc, thay dây chì, đấu nối san tải TBA TT Y Tế và TBA Quảng Điền 2
NUÔI TÔM ĐIỀN HƯƠNG 9 ĐL Quảng Điền 09:15 - 10:35

12-01-2023

Xử lý tiếp xúc, vệ sinh công nghiệp, bổ sung dầu cách điện MBA, thay dây chì FCO, xử lý đầu cốt cáp cấp cho công tơ 3 pha Công ty Thiên An Phú
An Gia ĐL Quảng Điền 08:00 - 09:00

12-01-2023

Xử lý tiếp xúc, thay dây chì FCO TBA An Gia
Nuôi Tôm Điền Hương 5 ĐL Quảng Điền 07:45 - 09:05

12-01-2023

Xử lý tiếp xúc, vệ sinh công nghiệp, bổ sung dầu cách điện MBA, thay dây chì FCO
NUÔI TÔM CP 4 ĐL Quảng Điền 13:20 - 16:40

11-01-2023

Thay thế định kỳ TI đo đếm tổng TBA CP4 Điền Lộc
Quảng Công 7 ĐL Quảng Điền 10:30 - 11:35

11-01-2023

Xử lý tiếp xúc, xử lý chảy dầu MBA vệ sinh công nghiệp, bổ sung dầu cách điện MBA, thay dây chì FCO
Nuôi Tôm Quảng Công 1 ĐL Quảng Điền 09:20 - 10:35

11-01-2023

Xử lý tiếp xúc, vệ sinh công nghiệp, bổ sung dầu cách điện MBA, thay dây chì FCO
Quảng Công 2 ĐL Quảng Điền 07:45 - 09:05

11-01-2023

Xử lý tiếp xúc, vệ sinh công nghiệp, bổ sung dầu cách điện MBA, thay dây chì FCO
Thủ Lễ ĐL Quảng Điền 07:30 - 11:00

11-01-2023

Thay thế 03 lèo trung thế từ lưới xuống FCO và 03 lèo xuống MBA không đảm bảo vận hành, xử lý tiếp xúc cao hạ thế TBA Thủ Lễ 1
Điền Môn 2 ĐL Quảng Điền 15:45 - 17:00

05-01-2023

Xử lý tiếp xúc, vệ sinh công nghiệp, bổ sung dầu cách điện MBA, thay dây chì trạm, thay AB nhánh A
Điền Hương 11 ĐL Quảng Điền 14:15 - 15:30

05-01-2023

Xử lý tiếp xúc, vệ sinh công nghiệp, bổ sung dầu cách điện MBA, thay dây chì trạm, thay chống sét van hỏng
Nuôi Tôm Điền Hương 3 ĐL Quảng Điền 13:25 - 14:05

05-01-2023

Xử lý tiếp xúc, vệ sinh công nghiệp, bổ sung dầu cách điện MBA, thay dây chì trạm
NUÔI TÔM ĐIỀN MÔN 4 ĐL Quảng Điền 10:10 - 11:20

05-01-2023

Xử lý tiếp xúc, vệ sinh công nghiệp, bổ sung dầu cách điện MBA, thay dây chì trạm
Điền Lộc 8 ĐL Quảng Điền 09:00 - 10:05

05-01-2023

Xử lý tiếp xúc, vệ sinh công nghiệp, bổ sung dầu cách điện MBA, thay dây chì trạm, thay AB nhánh A
Phong Hải 4 ĐL Quảng Điền 07:40 - 08:50

05-01-2023

Xử lý tiếp xúc, vệ sinh công nghiệp, bổ sung dầu cách điện MBA, thay dây chì trạm, thay AB nhánh A
Hải Dương 5 ĐL Quảng Điền 14:15 - 15:30

04-01-2023

Xử lý tiếp xúc, vệ sinh công nghiệp, bổ sung dầu cách điện MBA, thay dây chì trạm
Hải Dương 3 ĐL Quảng Điền 13:25 - 14:05

04-01-2023

Xử lý tiếp xúc, vệ sinh công nghiệp, bổ sung dầu cách điện MBA, thay dây chì trạm
Quảng Ngạn 6 ĐL Quảng Điền 10:10 - 11:20

04-01-2023

Xử lý tiếp xúc, vệ sinh công nghiệp, bổ sung dầu cách điện MBA, thay dây chì trạm
Quảng Ngạn 5 ĐL Quảng Điền 09:00 - 10:05

04-01-2023

Xử lý tiếp xúc, vệ sinh công nghiệp, bổ sung dầu cách điện MBA, thay dây chì trạm
ĐIỀN HẢI 6 ĐL Quảng Điền 07:40 - 08:50

04-01-2023

Xử lý tiếp xúc, vệ sinh công nghiệp, bổ sung dầu cách điện MBA, thay dây chì trạm
Điền Lộc 1 ĐL Quảng Điền 07:45 - 14:45

28-12-2022

Di dời ĐD trung thế từ cột 47/46 đén 47/49 và TBA Điền Lộc 10 phục vụ giải phóng mặt bằng khu quy hoạch xã Điền Lộc , Thí nghiệm CBM TBA Điền Lộc 1, Điền Lộc 10, Bơm Mỹ Phú Xử lý tiếp xúc DCL 472-7/47/1 đi Điền Lộc Gia cố dây néo, móng néo các vị trí cột từ sau DCL 472-7/41/1 Điền Lộc đến trước REC 478/51/1 Điền Lộc Phát quang HLT
Điền Lộc 10 ĐL Quảng Điền 07:45 - 14:45

28-12-2022

Di dời ĐD trung thế từ cột 47/46 đén 47/49 và TBA Điền Lộc 10 phục vụ giải phóng mặt bằng khu quy hoạch xã Điền Lộc , Thí nghiệm CBM TBA Điền Lộc 1, Điền Lộc 10, Bơm Mỹ Phú Xử lý tiếp xúc DCL 472-7/47/1 đi Điền Lộc Gia cố dây néo, móng néo các vị trí cột từ sau DCL 472-7/41/1 Điền Lộc đến trước REC 478/51/1 Điền Lộc Phát quang HLT
Bơm Mỹ Phú ĐL Quảng Điền 07:45 - 14:45

28-12-2022

Di dời ĐD trung thế từ cột 47/46 đén 47/49 và TBA Điền Lộc 10 phục vụ giải phóng mặt bằng khu quy hoạch xã Điền Lộc , Thí nghiệm CBM TBA Điền Lộc 1, Điền Lộc 10, Bơm Mỹ Phú Xử lý tiếp xúc DCL 472-7/47/1 đi Điền Lộc Gia cố dây néo, móng néo các vị trí cột từ sau DCL 472-7/41/1 Điền Lộc đến trước REC 478/51/1 Điền Lộc Phát quang HLT
NUÔI TÔM CP 5 ĐL Quảng Điền 13:15 - 16:45

26-12-2022

Thay thế định kỳ TI đo đếm tổng trạm CP5
NUÔI TÔM CP 2 ĐL Quảng Điền 13:00 - 16:30

19-12-2022

Thay thế định kỳ TI đo đếm tổng trạm CP 2 Điền Lộc
Số 4 Farm 2 CP Điền Môn ĐL Quảng Điền 07:45 - 11:30

19-12-2022

Thay thế định kỳ TI đo đếm tổng trạm CP 4 Farm 2
Nuôi Tôm Điền Lộc 7 ĐL Quảng Điền 15:00 - 17:00

16-12-2022

Thay thế định kỳ TI đo đếm khách hàng chuyên dụng TBA NT Điền Môn 12
Nuôi Tôm Điền Môn 12 ĐL Quảng Điền 13:00 - 14:30

16-12-2022

Thay thế định kỳ TI đo đếm khách hàng chuyên dụng TBA NT Điền Môn 12
BƠM HÓI CHU ĐL Quảng Điền 09:45 - 11:30

16-12-2022

Thay thế định kỳ TI đo đếm khách hàng chuyên dụng TBA Bơm Hói Chu
Điền Lộc 8 ĐL Quảng Điền 08:00 - 09:30

16-12-2022

Thay thế định kỳ TI đo đếm khách hàng chuyên dụng TBA Điền Lộc 2
Điền Lộc 2 ĐL Quảng Điền 08:00 - 09:30

16-12-2022

Thay thế định kỳ TI đo đếm khách hàng chuyên dụng TBA Điền Lộc 2
Điền Lộc 3 ĐL Quảng Điền 08:00 - 09:30

16-12-2022

Thay thế định kỳ TI đo đếm khách hàng chuyên dụng TBA Điền Lộc 2
Điền Lộc 9 ĐL Quảng Điền 08:00 - 09:30

16-12-2022

Thay thế định kỳ TI đo đếm khách hàng chuyên dụng TBA Điền Lộc 2
Quảng Lợi 5 ĐL Quảng Điền 07:30 - 15:30

16-12-2022

Tách, đấu lèo cột 69/5 XT 472 TC Sịa Lắp đặt chụp đầu cột; xà néo cuối, FCO rẽ nhánh và phụ kiện, căng dây đấu nối nghiệm thu ĐD 22kV thuộc công trình Đê Tây phá Tam Giang
Cầu Hòa Xuân 1 ĐL Quảng Điền 08:00 - 12:00

14-12-2022

Thay thế bulong xà vị trí cột 63 XT 472 Điền Lộc Gia cố 04 móng néo, dây néo vị trí cột 61 XT 472 Điền Lộc
CTCP THÀNH ĐẠT (TRẠM THI CÔNG) ĐL Quảng Điền 08:00 - 12:00

14-12-2022

Thay thế bulong xà vị trí cột 63 XT 472 Điền Lộc Gia cố 04 móng néo, dây néo vị trí cột 61 XT 472 Điền Lộc
Quảng Ngạn 2 ĐL Quảng Điền 14:00 - 15:30

12-12-2022

Chuyển dây hạ áp hiện trạng sang cột XDM từ TBA đến A1 đường dây hạ áp sau TBA Quảng Ngạn 2 Chuyển công tơ
Quảng Ngạn 4 ĐL Quảng Điền 07:30 - 12:00

12-12-2022

Chuyển dây hạ áp hiện trạng sang cột XDM từ TBA đến A0/3, TBA đến B8, TBA đến C1, đường dây hạ áp sau TBA Quảng Ngạn 4 Chuyển công tơ
Đông Xuyên 2 ĐL Quảng Điền 07:30 - 12:00

11-12-2022

Chuyển dây hạ áp hiện trạng sang cột XDM từ TBA đến A5 đường dây hạ áp sau TBA Đông Xuyên 2 Chuyển công tơ
Phong Hải 4 ĐL Quảng Điền 13:00 - 17:30

09-12-2022

Chuyển dây hạ áp hiện trạng sang cột XDM từ TBA đến A5, TBA đến B7 đường dây hạ áp sau TBA Phong Hải 4
Điền Hòa 6 ĐL Quảng Điền 08:00 - 10:15

09-12-2022

Thay thế định kỳ công tơ tổng trạm
Phong Hải 2 ĐL Quảng Điền 07:30 - 12:00

09-12-2022

Chuyển dây hạ áp hiện trạng sang cột XDM từ TBA đến A2, TBA đến B1, TBA đến C8 đường dây hạ áp sau TBA Phong Hải 2 Chuyển công tơ

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật