123 Lịch cúp điện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thừa Thiên Huế

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

Lịch cúp điện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Hạ Cảng Điện lực Quảng Điền 07:45 - 09:15

13-07-2024

CBM trạm biến áp Hạ Cảng, xử lý chảy dầu ty sứ hạ thế ngăn ngừa sự cố. Tăng cường tiếp xúc điểm đấu nối cáp tổng, cáp xuất tuyến
Xuân Dương 3 Điện lực Quảng Điền 09:30 - 11:30

13-07-2024

CBM trạm biến áp Xuân Dương 3, xử lý chảy dầu ty sứ hạ thế ngăn ngừa sự cố. Tăng cường tiếp xúc điểm đấu nối cáp tổng, cáp xuất tuyến.
Lịch cúp điện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

Lịch Cúp Điện Quảng Điền Thừa Thiên Huế những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
BƠM HÓI CHU Điện lực Quảng Điền 07:45 - 15:30

11-07-2024

Thay 14 bộ xà trung thế từ VT 88/2 đến VT 88/14, thay dây buộc cổ sứ từ VT 88/2 đến VT 88/14 nhánh rẽ Bơm Kế Môn XT 478 Điền Lộc
BƠM KẾ MÔN Điện lực Quảng Điền 07:45 - 15:30

11-07-2024

Thay 14 bộ xà trung thế từ VT 88/2 đến VT 88/14, thay dây buộc cổ sứ từ VT 88/2 đến VT 88/14 nhánh rẽ Bơm Kế Môn XT 478 Điền Lộc
BƠM VĨNH XƯƠNG Điện lực Quảng Điền 07:45 - 12:00

10-07-2024

Thay 05 bộ xà trung thế từ VT 128/2 đến VT 128/6, thay dây buộc cổ sứ từ VT 128/2 đến VT 128/7 nhánh rẽ Bơm Vĩnh Xương XT 478 Điền Lộc
Quảng Ngạn 3 Điện lực Quảng Điền 13:25 - 16:05

09-07-2024

Xử lý tiếp xúc, sơn vỏ MBA , CBM TBA Quảng Ngạn 3
Phong Hải 1 Điện lực Quảng Điền 08:00 - 11:30

09-07-2024

Xử lý tiếp xúc, sơn vỏ MBA , CBM TBA Phong Hải 1
NUÔI TÔM PHONG HẢI 3 Điện lực Quảng Điền 13:25 - 16:05

05-07-2024

Xử lý tiếp xúc, sơn vỏ MBA , CBM TBA NT Phong Hải 3
Nuôi Tôm Phong Hải 4 Điện lực Quảng Điền 08:00 - 11:30

05-07-2024

Xử lý tiếp xúc, sơn vỏ MBA , CBM TBA NT Phong Hải 4
NUÔI TÔM PHONG HẢI 2 Điện lực Quảng Điền 13:25 - 16:05

04-07-2024

Xử lý tiếp xúc, sơn vỏ MBA , CBM TBA NT Phong Hải 9
TBA CC Nuôi tôm Phong Hải 9 Điện lực Quảng Điền 08:00 - 11:30

04-07-2024

Xử lý tiếp xúc, sơn vỏ MBA , CBM TBA NT Phong Hải 2
Bơm Bát Vọng Điện lực Quảng Điền 08:00 - 15:00

03-07-2024

Thay thế phụ kiện sứ chuổi, thay bulong xà rỉ sét; thay dây néo vị trí 12, 12/1 đến vị trí 12/5 xuất tuyến 472 Điền Lộc Xử lý tiếp địa đầu cáp ngầm đứt, đấu lại lèo cột 01 xuất tuyến 474 Điền Lộc đi chung cột xuất tuyến 472 Điền Lộc sau kiểm tra xử lý phóng điện võ cáp ngầm, ngăn ngừa sự cố.
Bơm Hói Mới Điện lực Quảng Điền 08:00 - 15:00

03-07-2024

Thay thế phụ kiện sứ chuổi, thay bulong xà rỉ sét; thay dây néo vị trí 12, 12/1 đến vị trí 12/5 xuất tuyến 472 Điền Lộc Xử lý tiếp địa đầu cáp ngầm đứt, đấu lại lèo cột 01 xuất tuyến 474 Điền Lộc đi chung cột xuất tuyến 472 Điền Lộc sau kiểm tra xử lý phóng điện võ cáp ngầm, ngăn ngừa sự cố.
CTCP THÀNH ĐẠT (TRẠM THI CÔNG) Điện lực Quảng Điền 08:00 - 15:00

03-07-2024

Thay thế phụ kiện cách điện, bulong xà, thay dây néo vị trí 12, 12/1 đến vị trí 12/5 XT 472 Điền Lộc
Cầu Hòa Xuân 1 Điện lực Quảng Điền 08:00 - 15:00

03-07-2024

Thay thế phụ kiện cách điện, bulong xà, thay dây néo vị trí 12, 12/1 đến vị trí 12/5 XT 472 Điền Lộc
BƠM ĐÔNG HÒA XUÂN Điện lực Quảng Điền 08:00 - 15:00

03-07-2024

Thay thế phụ kiện cách điện, bulong xà, thay dây néo vị trí 12, 12/1 đến vị trí 12/5 XT 472 Điền Lộc
Bơm Phong Chương 2 Điện lực Quảng Điền 08:00 - 15:00

03-07-2024

Thay thế phụ kiện cách điện, bulong xà, thay dây néo vị trí 12, 12/1 đến vị trí 12/5 XT 472 Điền Lộc
Bơm Hói Dương Điện lực Quảng Điền 08:00 - 15:00

03-07-2024

Thay thế phụ kiện cách điện, bulong xà, thay dây néo vị trí 12, 12/1 đến vị trí 12/5 XT 472 Điền Lộc
Bơm Ô Đạt Nhất Điện lực Quảng Điền 08:00 - 15:00

03-07-2024

Thay thế phụ kiện cách điện, bulong xà, thay dây néo vị trí 12, 12/1 đến vị trí 12/5 XT 472 Điền Lộc
CTCP THÀNH ĐẠT (TRẠM THI CÔNG) Điện lực Quảng Điền 08:00 - 15:00

25-06-2024

Thay thế phụ kiện cách điện, thay bulong xà, thay dây néo từ vị trí 12 đến vị trí 12/5 XT 472 Điền Lộc
Cầu Hòa Xuân 1 Điện lực Quảng Điền 08:00 - 15:00

25-06-2024

Thay thế phụ kiện cách điện, thay bulong xà, thay dây néo từ vị trí 12 đến vị trí 12/5 XT 472 Điền Lộc
Bơm Phong Chương 2 Điện lực Quảng Điền 08:00 - 15:00

25-06-2024

Thay thế phụ kiện cách điện, thay bulong xà, thay dây néo từ vị trí 12 đến vị trí 12/5 XT 472 Điền Lộc
BƠM ĐÔNG HÒA XUÂN Điện lực Quảng Điền 08:00 - 15:00

25-06-2024

Thay thế phụ kiện cách điện, thay bulong xà, thay dây néo từ vị trí 12 đến vị trí 12/5 XT 472 Điền Lộc
Bơm Hói Dương Điện lực Quảng Điền 08:00 - 15:00

25-06-2024

Thay thế phụ kiện cách điện, thay bulong xà, thay dây néo từ vị trí 12 đến vị trí 12/5 XT 472 Điền Lộc
Bơm Ô Đạt Nhất Điện lực Quảng Điền 08:00 - 15:00

25-06-2024

Thay thế phụ kiện cách điện, thay bulong xà, thay dây néo từ vị trí 12 đến vị trí 12/5 XT 472 Điền Lộc
TITAN QUẢNG CÔNG 2 Điện lực Quảng Điền 14:30 - 16:00

24-06-2024

Đấu lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
Nuôi tôm Quảng Công 2 Điện lực Quảng Điền 14:30 - 16:00

24-06-2024

Đấu lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
Nuôi tôm Quảng Công 3 Điện lực Quảng Điền 14:30 - 16:00

24-06-2024

Đấu lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
TITAN QUẢNG CÔNG 1 T1 Điện lực Quảng Điền 14:30 - 16:00

24-06-2024

Đấu lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
TITan Quảng Công 1 T2 Điện lực Quảng Điền 14:30 - 16:00

24-06-2024

Đấu lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
Quảng Công 6 Điện lực Quảng Điền 14:30 - 16:00

24-06-2024

Đấu lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
Quảng Công 8 Điện lực Quảng Điền 14:30 - 16:00

24-06-2024

Đấu lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
Nuôi Tôm Quảng Công 1 Điện lực Quảng Điền 14:30 - 16:00

24-06-2024

Đấu lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
Quảng Công 2 Điện lực Quảng Điền 14:30 - 16:00

24-06-2024

Đấu lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
Quảng Công 4 Điện lực Quảng Điền 14:30 - 16:00

24-06-2024

Đấu lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
Quảng Công 5 Điện lực Quảng Điền 14:30 - 16:00

24-06-2024

Đấu lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
Hải Dương 1 Điện lực Quảng Điền 14:30 - 16:00

24-06-2024

Đấu lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
Quảng Công 1 Điện lực Quảng Điền 14:30 - 16:00

24-06-2024

Đấu lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
Nuôi tôm Quảng Công 3 Điện lực Quảng Điền 07:15 - 08:30

24-06-2024

Tách lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
TITan Quảng Công 1 T2 Điện lực Quảng Điền 07:15 - 08:30

24-06-2024

Tách lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
TITAN QUẢNG CÔNG 2 Điện lực Quảng Điền 07:15 - 08:30

24-06-2024

Tách lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
Nuôi tôm Quảng Công 2 Điện lực Quảng Điền 07:15 - 08:30

24-06-2024

Tách lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
Quảng Công 9 Điện lực Quảng Điền 07:15 - 16:00

24-06-2024

Dựng cột dưới tuyến vị trí 284; chuyển lưới trung thế phạm vi 284-287; Di dời trạm Quảng Công 3 ra hỏi vị trí mất an toàn, DZ thuộc xuất tuyến 471 TC Điền Hòa Lắp đặt LBS phân đoạn tại vị trí 285 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
TITAN QUẢNG CÔNG 1 T1 Điện lực Quảng Điền 07:15 - 08:30

24-06-2024

Tách lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
Quảng Công 8 Điện lực Quảng Điền 07:15 - 08:30

24-06-2024

Tách lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
Nuôi Tôm Quảng Công 1 Điện lực Quảng Điền 07:15 - 08:30

24-06-2024

Tách lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
Quảng Công 5 Điện lực Quảng Điền 07:15 - 08:30

24-06-2024

Tách lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
Quảng Công 6 Điện lực Quảng Điền 07:15 - 08:30

24-06-2024

Tách lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
Quảng Công 7 Điện lực Quảng Điền 07:15 - 16:00

24-06-2024

Dựng cột dưới tuyến vị trí 284; chuyển lưới trung thế phạm vi 284-287; Di dời trạm Quảng Công 3 ra hỏi vị trí mất an toàn, DZ thuộc xuất tuyến 471 TC Điền Hòa Lắp đặt LBS phân đoạn tại vị trí 285 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
Quảng Công 4 Điện lực Quảng Điền 07:15 - 08:30

24-06-2024

Tách lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
Quảng Công 3 Điện lực Quảng Điền 07:15 - 16:00

24-06-2024

Dựng cột dưới tuyến vị trí 284; chuyển lưới trung thế phạm vi 284-287; Di dời trạm Quảng Công 3 ra hỏi vị trí mất an toàn, DZ thuộc xuất tuyến 471 TC Điền Hòa Lắp đặt LBS phân đoạn tại vị trí 285 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
Quảng Công 1 Điện lực Quảng Điền 07:15 - 08:30

24-06-2024

Tách lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
Quảng Công 2 Điện lực Quảng Điền 07:15 - 08:30

24-06-2024

Tách lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
Hải Dương 1 Điện lực Quảng Điền 07:15 - 08:30

24-06-2024

Tách lèo cột 268; 293 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa
HKD Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Điện lực Quảng Điền 08:00 - 16:00

21-06-2024

Dựng cột dưới tuyến phục vụ lắp đặt TBA Điền Hòa 9 tại vị trí 80 XT 476 Điền Lộc, CBM TBA Điền Hòa 3, NT Điền Lộc 6, NT Điền Lộc 7, NT Điền Lộc 5 , Thay thế bulong xà từ vị trí 70 đến vị trí 78, xử lý tiếp xúc CSV ĐD vị trí 43, 44; xử lý khoảng cách pha đất vị trí 90/4; phát quang HLT từ vị trí 36 đến vị trí 69 thuộc XT 476 Điền Lộc
NUÔI TÔM ĐIỀN LỘC 7 Điện lực Quảng Điền 08:00 - 16:00

21-06-2024

Dựng cột dưới tuyến phục vụ lắp đặt TBA Điền Hòa 9 tại vị trí 80 XT 476 Điền Lộc, CBM TBA Điền Hòa 3, NT Điền Lộc 6, NT Điền Lộc 7, NT Điền Lộc 5 , Thay thế bulong xà từ vị trí 70 đến vị trí 78, xử lý tiếp xúc CSV ĐD vị trí 43, 44; xử lý khoảng cách pha đất vị trí 90/4; phát quang HLT từ vị trí 36 đến vị trí 69 thuộc XT 476 Điền Lộc
TRANG TRẠI ĐIỀN HÒA (TTC ĐỨC HUỆ) Điện lực Quảng Điền 08:00 - 16:00

21-06-2024

Dựng cột dưới tuyến phục vụ lắp đặt TBA Điền Hòa 9 tại vị trí 80 XT 476 Điền Lộc, CBM TBA Điền Hòa 3, NT Điền Lộc 6, NT Điền Lộc 7, NT Điền Lộc 5 , Thay thế bulong xà từ vị trí 70 đến vị trí 78, xử lý tiếp xúc CSV ĐD vị trí 43, 44; xử lý khoảng cách pha đất vị trí 90/4; phát quang HLT từ vị trí 36 đến vị trí 69 thuộc XT 476 Điền Lộc
TBA CC Nuôi tôm Điền Lộc 5 Điện lực Quảng Điền 08:00 - 16:00

21-06-2024

Dựng cột dưới tuyến phục vụ lắp đặt TBA Điền Hòa 9 tại vị trí 80 XT 476 Điền Lộc, CBM TBA Điền Hòa 3, NT Điền Lộc 6, NT Điền Lộc 7, NT Điền Lộc 5 , Thay thế bulong xà từ vị trí 70 đến vị trí 78, xử lý tiếp xúc CSV ĐD vị trí 43, 44; xử lý khoảng cách pha đất vị trí 90/4; phát quang HLT từ vị trí 36 đến vị trí 69 thuộc XT 476 Điền Lộc
Nuôi Tôm Điền Lộc 6 Điện lực Quảng Điền 08:00 - 16:00

21-06-2024

Dựng cột dưới tuyến phục vụ lắp đặt TBA Điền Hòa 9 tại vị trí 80 XT 476 Điền Lộc, CBM TBA Điền Hòa 3, NT Điền Lộc 6, NT Điền Lộc 7, NT Điền Lộc 5 , Thay thế bulong xà từ vị trí 70 đến vị trí 78, xử lý tiếp xúc CSV ĐD vị trí 43, 44; xử lý khoảng cách pha đất vị trí 90/4; phát quang HLT từ vị trí 36 đến vị trí 69 thuộc XT 476 Điền Lộc
Điền Hoà 3 Điện lực Quảng Điền 08:00 - 16:00

21-06-2024

Dựng cột dưới tuyến phục vụ lắp đặt TBA Điền Hòa 9 tại vị trí 80 XT 476 Điền Lộc, CBM TBA Điền Hòa 3, NT Điền Lộc 6, NT Điền Lộc 7, NT Điền Lộc 5 , Thay thế bulong xà từ vị trí 70 đến vị trí 78, xử lý tiếp xúc CSV ĐD vị trí 43, 44; xử lý khoảng cách pha đất vị trí 90/4; phát quang HLT từ vị trí 36 đến vị trí 69 thuộc XT 476 Điền Lộc
Điền Lộc 8 Điện lực Quảng Điền 08:00 - 16:00

21-06-2024

Dựng cột dưới tuyến phục vụ lắp đặt TBA Điền Hòa 9 tại vị trí 80 XT 476 Điền Lộc, CBM TBA Điền Hòa 3, NT Điền Lộc 6, NT Điền Lộc 7, NT Điền Lộc 5 , Thay thế bulong xà từ vị trí 70 đến vị trí 78, xử lý tiếp xúc CSV ĐD vị trí 43, 44; xử lý khoảng cách pha đất vị trí 90/4; phát quang HLT từ vị trí 36 đến vị trí 69 thuộc XT 476 Điền Lộc
Phong Hải 1 Điện lực Quảng Điền 13:25 - 16:05

18-06-2024

Xử lý tiếp xúc, sơn vỏ MBA , CBM TBA Phong Hải 1
Nuôi Tôm Phong Hải 4 Điện lực Quảng Điền 08:00 - 11:30

18-06-2024

Xử lý tiếp xúc, sơn vỏ MBA , CBM TBA NT Phong Hải 4
NUÔI TÔM PHONG HẢI 2 Điện lực Quảng Điền 13:25 - 16:05

14-06-2024

Xử lý tiếp xúc, sơn vỏ MBA , CBM TBA NT Phong Hải 9
TBA CC Nuôi tôm Phong Hải 9 Điện lực Quảng Điền 08:00 - 11:30

14-06-2024

Xử lý tiếp xúc, sơn vỏ MBA , CBM TBA NT Phong Hải 2
Bơm Vinh Phú Điện lực Quảng Điền 07:00 - 16:30

14-06-2024

Tách đấu lèo cột 141/14 hướng về TBA Bơm Vinh Phú thuộc XT 471 TC Sịa , Lắp LBS và phụ kiện thay thế FCO 471-7/141/1 Phú Lễ
Nuôi Tôm Điền Hương 3 Điện lực Quảng Điền 13:25 - 16:05

13-06-2024

Xử lý tiếp xúc, sơn vỏ MBA , CBM TBA NT Điền Hương 3
Điền Lộc 3 Điện lực Quảng Điền 08:00 - 11:30

13-06-2024

Xử lý tiếp xúc, sơn vỏ MBA, bổ sung dầu MBA , CBM TBA Điền Lộc 3
Quảng Ngạn 7 Điện lực Quảng Điền 13:25 - 16:35

12-06-2024

Thay xà tủ hạ thế TBA Quảng Ngạn 7, sơn vỏ MBA , CBM TBA Quảng Ngạn 7
CP ĐIỀN HƯƠNG 1 Điện lực Quảng Điền 08:05 - 11:35

12-06-2024

Thay thế định kỳ TI đo đếm tổng TBA CP Điền Hương 1
Đông Vinh 5 Điện lực Quảng Điền 07:15 - 11:30

12-06-2024

Thay MBA Đông Vinh 5 từ 100kVA lên 180kVA
Quảng Ngạn 5 Điện lực Quảng Điền 08:15 - 15:00

03-06-2024

Tách đấu lèo cột 168/19/1 xuất tuyến 471 TC Điền Hòa , Thay MBA Quảng Ngạn 5 từ 180kVA lên 250 KVA chống quá tải ngăn ngừa sự cố
NUÔI TÔM ĐIỀN HÒA 2 Điện lực Quảng Điền 07:00 - 16:15

03-06-2024

Tách đấu lèo vị trí 69/20 XT 476 Điền Lộc , Dựng 02 cột BTLT-14 tại các VT 69/17A và 69/18A XT 476 Điền Lộc, thay xà, sứ, chuyển ĐD hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ; lắp đặt xà đỡ lèo, xà FCO, lèo trung thế xuống MBA vị trí cột 69/8 XT 476 Điền Lộc phục vụ di dời TBA Điền Hòa 3; CBM TBA NT Phong Hải 5, NT Phong Hải 6, NT Điền Hòa 1, NT Điền Hòa 2, NT Điền Hòa 3 ,
NUÔI TÔM PHONG HẢI 6 Điện lực Quảng Điền 07:00 - 16:15

03-06-2024

Tách đấu lèo vị trí 69/20 XT 476 Điền Lộc , Dựng 02 cột BTLT-14 tại các VT 69/17A và 69/18A XT 476 Điền Lộc, thay xà, sứ, chuyển ĐD hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ; lắp đặt xà đỡ lèo, xà FCO, lèo trung thế xuống MBA vị trí cột 69/8 XT 476 Điền Lộc phục vụ di dời TBA Điền Hòa 3; CBM TBA NT Phong Hải 5, NT Phong Hải 6, NT Điền Hòa 1, NT Điền Hòa 2, NT Điền Hòa 3 ,
NUÔI TÔM PHONG HẢI 5 Điện lực Quảng Điền 07:00 - 16:15

03-06-2024

Tách đấu lèo vị trí 69/20 XT 476 Điền Lộc , Dựng 02 cột BTLT-14 tại các VT 69/17A và 69/18A XT 476 Điền Lộc, thay xà, sứ, chuyển ĐD hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ; lắp đặt xà đỡ lèo, xà FCO, lèo trung thế xuống MBA vị trí cột 69/8 XT 476 Điền Lộc phục vụ di dời TBA Điền Hòa 3; CBM TBA NT Phong Hải 5, NT Phong Hải 6, NT Điền Hòa 1, NT Điền Hòa 2, NT Điền Hòa 3 ,
Nuôi tôm Điền Hòa 3 Điện lực Quảng Điền 07:00 - 16:15

03-06-2024

Tách đấu lèo vị trí 69/20 XT 476 Điền Lộc , Dựng 02 cột BTLT-14 tại các VT 69/17A và 69/18A XT 476 Điền Lộc, thay xà, sứ, chuyển ĐD hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ; lắp đặt xà đỡ lèo, xà FCO, lèo trung thế xuống MBA vị trí cột 69/8 XT 476 Điền Lộc phục vụ di dời TBA Điền Hòa 3; CBM TBA NT Phong Hải 5, NT Phong Hải 6, NT Điền Hòa 1, NT Điền Hòa 2, NT Điền Hòa 3 ,
Nuôi Tôm Điền Hòa 1 Điện lực Quảng Điền 07:00 - 16:15

03-06-2024

Tách đấu lèo vị trí 69/20 XT 476 Điền Lộc , Dựng 02 cột BTLT-14 tại các VT 69/17A và 69/18A XT 476 Điền Lộc, thay xà, sứ, chuyển ĐD hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ; lắp đặt xà đỡ lèo, xà FCO, lèo trung thế xuống MBA vị trí cột 69/8 XT 476 Điền Lộc phục vụ di dời TBA Điền Hòa 3; CBM TBA NT Phong Hải 5, NT Phong Hải 6, NT Điền Hòa 1, NT Điền Hòa 2, NT Điền Hòa 3 ,
BƠM ĐIỀN HẢI 4 Điện lực Quảng Điền 07:30 - 15:00

31-05-2024

Dựng 05 cột BTLT 14 tại các Vị trí 61 ; 109; 112; 120 Xuất tuyến 471 TC Điền Hòa xử lý điểm mất an toàn qua nhà dân theo kiến nghị xã Điền Hải - Thay xà, sứ, sang chuyển đường dây hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ
BƠM ĐIỀN HẢI 3 Điện lực Quảng Điền 07:30 - 15:00

31-05-2024

Dựng 05 cột BTLT 14 tại các Vị trí 61 ; 109; 112; 120 Xuất tuyến 471 TC Điền Hòa xử lý điểm mất an toàn qua nhà dân theo kiến nghị xã Điền Hải - Thay xà, sứ, sang chuyển đường dây hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ
Điền Hải 4 Điện lực Quảng Điền 07:30 - 15:00

31-05-2024

Dựng 05 cột BTLT 14 tại các Vị trí 61 ; 109; 112; 120 Xuất tuyến 471 TC Điền Hòa xử lý điểm mất an toàn qua nhà dân theo kiến nghị xã Điền Hải - Thay xà, sứ, sang chuyển đường dây hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ
Điền Hải 3 Điện lực Quảng Điền 07:30 - 15:00

31-05-2024

Dựng 05 cột BTLT 14 tại các Vị trí 61 ; 109; 112; 120 Xuất tuyến 471 TC Điền Hòa xử lý điểm mất an toàn qua nhà dân theo kiến nghị xã Điền Hải - Thay xà, sứ, sang chuyển đường dây hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ
Điền Hải 2 Điện lực Quảng Điền 07:30 - 15:00

31-05-2024

Dựng 05 cột BTLT 14 tại các Vị trí 61 ; 109; 112; 120 Xuất tuyến 471 TC Điền Hòa xử lý điểm mất an toàn qua nhà dân theo kiến nghị xã Điền Hải - Thay xà, sứ, sang chuyển đường dây hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ
Điền Hải 5 Điện lực Quảng Điền 07:30 - 15:00

31-05-2024

Dựng 05 cột BTLT 14 tại các Vị trí 61 ; 109; 112; 120 Xuất tuyến 471 TC Điền Hòa xử lý điểm mất an toàn qua nhà dân theo kiến nghị xã Điền Hải - Thay xà, sứ, sang chuyển đường dây hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ
Nuôi Tôm Điền Môn 12 Điện lực Quảng Điền 13:30 - 15:30

30-05-2024

Thay thế định kỳ TI đo đếm công tơ 3 pha khách hàng
Bơm Bát Vọng Điện lực Quảng Điền 07:45 - 11:30

30-05-2024

Thay bulong ốp xà kẹp giữ MBA, thay CSV, dây lèo MBA-CSV, thay dây tiếp địa sau CSV, sơn vỏ MBA Bơm Bát Vọng
Bơm nước mặn Điện lực Quảng Điền 13:20 - 16:10

29-05-2024

Thay thế định kỳ TI đo đếm tổng TBA CP Điền Hương 2
Bơm Nước Biển CP Điền Hương 1 Điện lực Quảng Điền 08:00 - 10:15

29-05-2024

Thay thế định kỳ TI đo đếm tổng TBA Bơm NB CP Điền Hương 1
Trạm sạc Vinfast Quảng Phú Điện lực Quảng Điền 05:30 - 16:00

29-05-2024

Tách đấu lèo cột 141/68 hướng về TBA UB Quảng Phú thuộc XT 471 TC Sịa , Dựng 03 cột BTLT-14 tại vị trí 141/72, 141/73 và 141/81, lắp đặt xà sứ, sang chuyển ĐD qua cột mới, thu hồi cột cũ; thay CSV, thanh cái, bulong, colie hệ xà TBA Hạ Lang và TBA UB Quảng Phú; thay cách điện từ vị trí 141/71 đến 141/89 XT 471 TC Sịa; CBM TBA Chợ Quảng Phú, Hạ Lang, UB Quảng Phú, Bát Vọng Tây , Phát quang HLT từ vị trí 141/71 đến TBA Bát Vọng Tây; xử lý tiếp xúc, thay cửa tủ hạ thế TBA Chợ Quảng Phú; cân pha san tải TBA Hạ Lang, Bát Vọng Tây, UB Quảng Phú
Chợ Quảng Phú Điện lực Quảng Điền 05:30 - 16:00

29-05-2024

Tách đấu lèo cột 141/68 hướng về TBA UB Quảng Phú thuộc XT 471 TC Sịa , Dựng 03 cột BTLT-14 tại vị trí 141/72, 141/73 và 141/81, lắp đặt xà sứ, sang chuyển ĐD qua cột mới, thu hồi cột cũ; thay CSV, thanh cái, bulong, colie hệ xà TBA Hạ Lang và TBA UB Quảng Phú; thay cách điện từ vị trí 141/71 đến 141/89 XT 471 TC Sịa; CBM TBA Chợ Quảng Phú, Hạ Lang, UB Quảng Phú, Bát Vọng Tây , Phát quang HLT từ vị trí 141/71 đến TBA Bát Vọng Tây; xử lý tiếp xúc, thay cửa tủ hạ thế TBA Chợ Quảng Phú; cân pha san tải TBA Hạ Lang, Bát Vọng Tây, UB Quảng Phú
Bát Vọng Tây Điện lực Quảng Điền 05:30 - 16:00

29-05-2024

Tách đấu lèo cột 141/68 hướng về TBA UB Quảng Phú thuộc XT 471 TC Sịa , Dựng 03 cột BTLT-14 tại vị trí 141/72, 141/73 và 141/81, lắp đặt xà sứ, sang chuyển ĐD qua cột mới, thu hồi cột cũ; thay CSV, thanh cái, bulong, colie hệ xà TBA Hạ Lang và TBA UB Quảng Phú; thay cách điện từ vị trí 141/71 đến 141/89 XT 471 TC Sịa; CBM TBA Chợ Quảng Phú, Hạ Lang, UB Quảng Phú, Bát Vọng Tây , Phát quang HLT từ vị trí 141/71 đến TBA Bát Vọng Tây; xử lý tiếp xúc, thay cửa tủ hạ thế TBA Chợ Quảng Phú; cân pha san tải TBA Hạ Lang, Bát Vọng Tây, UB Quảng Phú
UBND xã Quảng Phú Điện lực Quảng Điền 05:30 - 16:00

29-05-2024

Tách đấu lèo cột 141/68 hướng về TBA UB Quảng Phú thuộc XT 471 TC Sịa , Dựng 03 cột BTLT-14 tại vị trí 141/72, 141/73 và 141/81, lắp đặt xà sứ, sang chuyển ĐD qua cột mới, thu hồi cột cũ; thay CSV, thanh cái, bulong, colie hệ xà TBA Hạ Lang và TBA UB Quảng Phú; thay cách điện từ vị trí 141/71 đến 141/89 XT 471 TC Sịa; CBM TBA Chợ Quảng Phú, Hạ Lang, UB Quảng Phú, Bát Vọng Tây , Phát quang HLT từ vị trí 141/71 đến TBA Bát Vọng Tây; xử lý tiếp xúc, thay cửa tủ hạ thế TBA Chợ Quảng Phú; cân pha san tải TBA Hạ Lang, Bát Vọng Tây, UB Quảng Phú
Hạ Lang Điện lực Quảng Điền 05:30 - 16:00

29-05-2024

Tách đấu lèo cột 141/68 hướng về TBA UB Quảng Phú thuộc XT 471 TC Sịa , Dựng 03 cột BTLT-14 tại vị trí 141/72, 141/73 và 141/81, lắp đặt xà sứ, sang chuyển ĐD qua cột mới, thu hồi cột cũ; thay CSV, thanh cái, bulong, colie hệ xà TBA Hạ Lang và TBA UB Quảng Phú; thay cách điện từ vị trí 141/71 đến 141/89 XT 471 TC Sịa; CBM TBA Chợ Quảng Phú, Hạ Lang, UB Quảng Phú, Bát Vọng Tây , Phát quang HLT từ vị trí 141/71 đến TBA Bát Vọng Tây; xử lý tiếp xúc, thay cửa tủ hạ thế TBA Chợ Quảng Phú; cân pha san tải TBA Hạ Lang, Bát Vọng Tây, UB Quảng Phú
Lúa Nam Vinh Điện lực Quảng Điền 07:15 - 11:45

28-05-2024

Thay MBA và phụ kiện nâng công suất trạm Bắc Vinh 1 180 lên 250kVA Thay FCO; CSV, thay hệ bulong xà trạm rỷ sét tại trạm Bắc Vinh 1; 2; 3 Di dời cột điện đảm bảo an toàn giao thông theo kiến nghị xã Quảng Vinh, vị trí A16/1; B11/1 trạm Bắc Vinh 1
Bắc Vinh 3 Điện lực Quảng Điền 07:15 - 11:45

28-05-2024

Thay MBA và phụ kiện nâng công suất trạm Bắc Vinh 1 180 lên 250kVA Thay FCO; CSV, thay hệ bulong xà trạm rỷ sét tại trạm Bắc Vinh 1; 2; 3 Di dời cột điện đảm bảo an toàn giao thông theo kiến nghị xã Quảng Vinh, vị trí A16/1; B11/1 trạm Bắc Vinh 1
Bắc Vinh 2 Điện lực Quảng Điền 07:15 - 11:45

28-05-2024

Thay MBA và phụ kiện nâng công suất trạm Bắc Vinh 1 180 lên 250kVA Thay FCO; CSV, thay hệ bulong xà trạm rỷ sét tại trạm Bắc Vinh 1; 2; 3 Di dời cột điện đảm bảo an toàn giao thông theo kiến nghị xã Quảng Vinh, vị trí A16/1; B11/1 trạm Bắc Vinh 1
Bắc Vinh 1 Điện lực Quảng Điền 07:15 - 11:45

28-05-2024

Thay MBA và phụ kiện nâng công suất trạm Bắc Vinh 1 180 lên 250kVA Thay FCO; CSV, thay hệ bulong xà trạm rỷ sét tại trạm Bắc Vinh 1; 2; 3 Di dời cột điện đảm bảo an toàn giao thông theo kiến nghị xã Quảng Vinh, vị trí A16/1; B11/1 trạm Bắc Vinh 1
Titan Quảng Ngạn 2 T2 Điện lực Quảng Điền 06:30 - 11:00

24-05-2024

Dựng 02 cột BTLT-14 tại VT 168/76 rẽ NT Phong Hải 2, dựng 03 cột BTLT-14 tại VT 168/19/1, 168/19/7 và 168/19/11 nhánh rẽ Quảng Ngạn 5; tách lèo cột 168/19 XT 471 TC Điền Hòa (cột trạm Quảng Ngạn 4) rẽ TBA Quảng Ngạn 5
Titan Quảng Ngạn 2 T1 Điện lực Quảng Điền 06:30 - 11:00

24-05-2024

Dựng 02 cột BTLT-14 tại VT 168/76 rẽ NT Phong Hải 2, dựng 03 cột BTLT-14 tại VT 168/19/1, 168/19/7 và 168/19/11 nhánh rẽ Quảng Ngạn 5; tách lèo cột 168/19 XT 471 TC Điền Hòa (cột trạm Quảng Ngạn 4) rẽ TBA Quảng Ngạn 5
Rada Phong Hải Điện lực Quảng Điền 06:30 - 11:00

24-05-2024

Dựng 02 cột BTLT-14 tại VT 168/76 rẽ NT Phong Hải 2, dựng 03 cột BTLT-14 tại VT 168/19/1, 168/19/7 và 168/19/11 nhánh rẽ Quảng Ngạn 5; tách lèo cột 168/19 XT 471 TC Điền Hòa (cột trạm Quảng Ngạn 4) rẽ TBA Quảng Ngạn 5
Titan Phong Hải 13 T2 Điện lực Quảng Điền 06:30 - 11:00

24-05-2024

Dựng 02 cột BTLT-14 tại VT 168/76 rẽ NT Phong Hải 2, dựng 03 cột BTLT-14 tại VT 168/19/1, 168/19/7 và 168/19/11 nhánh rẽ Quảng Ngạn 5; tách lèo cột 168/19 XT 471 TC Điền Hòa (cột trạm Quảng Ngạn 4) rẽ TBA Quảng Ngạn 5
Titan Phong Hải 13 T1 Điện lực Quảng Điền 06:30 - 11:00

24-05-2024

Dựng 02 cột BTLT-14 tại VT 168/76 rẽ NT Phong Hải 2, dựng 03 cột BTLT-14 tại VT 168/19/1, 168/19/7 và 168/19/11 nhánh rẽ Quảng Ngạn 5; tách lèo cột 168/19 XT 471 TC Điền Hòa (cột trạm Quảng Ngạn 4) rẽ TBA Quảng Ngạn 5
NUÔI TÔM PHONG HẢI 3 Điện lực Quảng Điền 06:30 - 11:00

24-05-2024

Dựng 02 cột BTLT-14 tại VT 168/76 rẽ NT Phong Hải 2, dựng 03 cột BTLT-14 tại VT 168/19/1, 168/19/7 và 168/19/11 nhánh rẽ Quảng Ngạn 5; tách lèo cột 168/19 XT 471 TC Điền Hòa (cột trạm Quảng Ngạn 4) rẽ TBA Quảng Ngạn 5

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật