Lịch cúp điện Nam Đông - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nam Đông - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thừa Thiên Huế

Lịch cúp điện Nam Đông - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nam Đông - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nam Đông - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Nam Đông - Thừa Thiên Huế

Lịch Cúp Điện Nam Đông Thừa Thiên Huế những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
VIÊN NÉN NĂNG LƯỢNG ĐINH HƯƠNG ĐL Nam Đông 15:20 - 16:20

29-09-2023

CBM MBA Viên Nén Năng Lượng Đinh Hương
Xuân Lộc 5 ĐL Nam Đông 14:10 - 15:10

29-09-2023

CBM MBA Xuân Lộc 5
Du lịch sinh thái Thác Mơ ĐL Nam Đông 13:00 - 14:00

29-09-2023

CBM MBA DLST Thác Mơ
T8 Thượng Quảng ĐL Nam Đông 09:50 - 10:50

29-09-2023

CBM MBA Thôn 8 Thượng Quảng
T6 Thượng Quảng ĐL Nam Đông 08:40 - 09:40

29-09-2023

CBM MBA Thôn 6 Thượng Quảng
T7 Thượng Quảng ĐL Nam Đông 07:30 - 08:30

29-09-2023

CBM MBA Thôn 7 Thượng Quảng
T2,3 Thượng Quảng ĐL Nam Đông 15:20 - 16:20

28-09-2023

CBM MBA Thôn 2&3 Thượng Quảng
T5 Thượng Quảng ĐL Nam Đông 14:10 - 15:10

28-09-2023

CBM MBA Thôn 5 Thượng Quảng
T1 Thượng Quảng ĐL Nam Đông 13:00 - 14:00

28-09-2023

CBM MBA Thôn 1 Thượng Quảng
Thượng Quảng 9 ĐL Nam Đông 11:00 - 11:55

28-09-2023

CBM MBA Thượng Quảng 9
Thượng Long 4 ĐL Nam Đông 09:50 - 10:50

28-09-2023

CBM MBA Thượng Long 4
Thượng Long 3 ĐL Nam Đông 08:40 - 09:40

28-09-2023

CBM MBA Thượng Long 3
Thượng Long 2 ĐL Nam Đông 07:30 - 08:30

28-09-2023

CBM MBA Thượng Long 2
K3 Hương Phú ĐL Nam Đông 07:30 - 10:30

28-09-2023

+ Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 22kV tại khu vực thôn Xuân Phú và thôn Phú Mậu xã Hương Phú để đảm bảo cho mùa mưa bão. + Thay dây trần bằng dây bọc từ vị trí 91 đến vị trí 100 xuất tuyến 471 TG Nam Đông + Thay chống sét van vị trí 94 vận hành lâu năm, xuống cấp.
Phú Mậu 3 ĐL Nam Đông 07:30 - 10:30

28-09-2023

+ Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 22kV tại khu vực thôn Xuân Phú và thôn Phú Mậu xã Hương Phú để đảm bảo cho mùa mưa bão. + Thay dây trần bằng dây bọc từ vị trí 91 đến vị trí 100 xuất tuyến 471 TG Nam Đông + Thay chống sét van vị trí 94 vận hành lâu năm, xuống cấp.
Phú Mậu ĐL Nam Đông 07:30 - 10:30

28-09-2023

+ Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 22kV tại khu vực thôn Xuân Phú và thôn Phú Mậu xã Hương Phú để đảm bảo cho mùa mưa bão. + Thay dây trần bằng dây bọc từ vị trí 91 đến vị trí 100 xuất tuyến 471 TG Nam Đông + Thay chống sét van vị trí 94 vận hành lâu năm, xuống cấp.
Hương Phú 4 ĐL Nam Đông 07:30 - 10:30

28-09-2023

+ Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 22kV tại khu vực thôn Xuân Phú và thôn Phú Mậu xã Hương Phú để đảm bảo cho mùa mưa bão. + Thay dây trần bằng dây bọc từ vị trí 91 đến vị trí 100 xuất tuyến 471 TG Nam Đông + Thay chống sét van vị trí 94 vận hành lâu năm, xuống cấp.
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU NAM ĐÔNG ĐL Nam Đông 07:30 - 10:30

28-09-2023

+ Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 22kV tại khu vực thôn Xuân Phú và thôn Phú Mậu xã Hương Phú để đảm bảo cho mùa mưa bão. + Thay dây trần bằng dây bọc từ vị trí 91 đến vị trí 100 xuất tuyến 471 TG Nam Đông + Thay chống sét van vị trí 94 vận hành lâu năm, xuống cấp.
CHẾ BIẾN GỐ HƯƠNG PHÚ ĐL Nam Đông 07:30 - 10:30

28-09-2023

+ Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 22kV tại khu vực thôn Xuân Phú và thôn Phú Mậu xã Hương Phú để đảm bảo cho mùa mưa bão. + Thay dây trần bằng dây bọc từ vị trí 91 đến vị trí 100 xuất tuyến 471 TG Nam Đông + Thay chống sét van vị trí 94 vận hành lâu năm, xuống cấp.
VIÊN NÉN NĂNG LƯỢNG RENEN T1 ĐL Nam Đông 07:30 - 10:30

28-09-2023

+ Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 22kV tại khu vực thôn Xuân Phú và thôn Phú Mậu xã Hương Phú để đảm bảo cho mùa mưa bão. + Thay dây trần bằng dây bọc từ vị trí 91 đến vị trí 100 xuất tuyến 471 TG Nam Đông + Thay chống sét van vị trí 94 vận hành lâu năm, xuống cấp.
Viên nén năng lượng Renen T2 ĐL Nam Đông 07:30 - 10:30

28-09-2023

+ Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 22kV tại khu vực thôn Xuân Phú và thôn Phú Mậu xã Hương Phú để đảm bảo cho mùa mưa bão. + Thay dây trần bằng dây bọc từ vị trí 91 đến vị trí 100 xuất tuyến 471 TG Nam Đông + Thay chống sét van vị trí 94 vận hành lâu năm, xuống cấp.
Hương Hoà 1 ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

27-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 22kV tại khu vực Thôn K4 xã Hương Phú để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến (từ vị trí 19 đến vị trí 19/19 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông và đường dây hạ thế TBA K4 Hương Phú) - Thay dây AV 70mm2 xuống cấp từ vị trí 14 đến vị trí 20 và thay cột vị trí 19 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông - Thay dây, lắp đặt xà sứ vị trí từ 19/4 đến vị trí 19/7 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông
K4 Hương Phú ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

27-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 22kV tại khu vực Thôn K4 xã Hương Phú để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến (từ vị trí 19 đến vị trí 19/19 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông và đường dây hạ thế TBA K4 Hương Phú) - Thay dây AV 70mm2 xuống cấp từ vị trí 14 đến vị trí 20 và thay cột vị trí 19 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông - Thay dây, lắp đặt xà sứ vị trí từ 19/4 đến vị trí 19/7 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông
Tiền Phong ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

27-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 22kV tại khu vực Thôn K4 xã Hương Phú để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến (từ vị trí 19 đến vị trí 19/19 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông và đường dây hạ thế TBA K4 Hương Phú) - Thay dây AV 70mm2 xuống cấp từ vị trí 14 đến vị trí 20 và thay cột vị trí 19 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông - Thay dây, lắp đặt xà sứ vị trí từ 19/4 đến vị trí 19/7 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông
Hương Hòa 6 ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

27-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 22kV tại khu vực Thôn K4 xã Hương Phú để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến (từ vị trí 19 đến vị trí 19/19 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông và đường dây hạ thế TBA K4 Hương Phú) - Thay dây AV 70mm2 xuống cấp từ vị trí 14 đến vị trí 20 và thay cột vị trí 19 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông - Thay dây, lắp đặt xà sứ vị trí từ 19/4 đến vị trí 19/7 thuộc xuất tuyến 472 TG Nam Đông
TBA Xuân Lộc 9 ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

26-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 35kV tại khu vực Thôn Xuân Mỹ xã Xuân Lộc để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến (từ vị trí 110 đến vị trí 146 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn) - Đấu nối nghiệm thu TBA trạm sạc xe điện Vinfast (tại vị trí 72) thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Chuyển đấu nối nhánh rẽ Phúc Lộc tại vị trí 134 cũ sang vị trí 134 mới thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Dựng cột lắp xà xử lý pha đất tại giưã khoảng cột 134/1 đến 134 /2 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Thay thế bo mạch của Rec 373/131 Phúc Lộc - Thay thế bát sứ chuỗi vỡ tai tại vị trí 83 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn
T2 Lộc Bổn ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

26-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 35kV tại khu vực Thôn Xuân Mỹ xã Xuân Lộc để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến (từ vị trí 110 đến vị trí 146 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn) - Đấu nối nghiệm thu TBA trạm sạc xe điện Vinfast (tại vị trí 72) thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Chuyển đấu nối nhánh rẽ Phúc Lộc tại vị trí 134 cũ sang vị trí 134 mới thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Dựng cột lắp xà xử lý pha đất tại giưã khoảng cột 134/1 đến 134 /2 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Thay thế bo mạch của Rec 373/131 Phúc Lộc - Thay thế bát sứ chuỗi vỡ tai tại vị trí 83 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn
T2 Phúc Lộc ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

26-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 35kV tại khu vực Thôn Xuân Mỹ xã Xuân Lộc để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến (từ vị trí 110 đến vị trí 146 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn) - Đấu nối nghiệm thu TBA trạm sạc xe điện Vinfast (tại vị trí 72) thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Chuyển đấu nối nhánh rẽ Phúc Lộc tại vị trí 134 cũ sang vị trí 134 mới thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Dựng cột lắp xà xử lý pha đất tại giưã khoảng cột 134/1 đến 134 /2 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Thay thế bo mạch của Rec 373/131 Phúc Lộc - Thay thế bát sứ chuỗi vỡ tai tại vị trí 83 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn
T3 Phúc Lộc ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

26-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 35kV tại khu vực Thôn Xuân Mỹ xã Xuân Lộc để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến (từ vị trí 110 đến vị trí 146 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn) - Đấu nối nghiệm thu TBA trạm sạc xe điện Vinfast (tại vị trí 72) thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Chuyển đấu nối nhánh rẽ Phúc Lộc tại vị trí 134 cũ sang vị trí 134 mới thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Dựng cột lắp xà xử lý pha đất tại giưã khoảng cột 134/1 đến 134 /2 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Thay thế bo mạch của Rec 373/131 Phúc Lộc - Thay thế bát sứ chuỗi vỡ tai tại vị trí 83 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn
T3 Lộc Bổn ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

26-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 35kV tại khu vực Thôn Xuân Mỹ xã Xuân Lộc để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến (từ vị trí 110 đến vị trí 146 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn) - Đấu nối nghiệm thu TBA trạm sạc xe điện Vinfast (tại vị trí 72) thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Chuyển đấu nối nhánh rẽ Phúc Lộc tại vị trí 134 cũ sang vị trí 134 mới thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Dựng cột lắp xà xử lý pha đất tại giưã khoảng cột 134/1 đến 134 /2 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Thay thế bo mạch của Rec 373/131 Phúc Lộc - Thay thế bát sứ chuỗi vỡ tai tại vị trí 83 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn
Xuân Lộc 3 ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

26-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 35kV tại khu vực Thôn Xuân Mỹ xã Xuân Lộc để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến (từ vị trí 110 đến vị trí 146 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn) - Đấu nối nghiệm thu TBA trạm sạc xe điện Vinfast (tại vị trí 72) thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Chuyển đấu nối nhánh rẽ Phúc Lộc tại vị trí 134 cũ sang vị trí 134 mới thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Dựng cột lắp xà xử lý pha đất tại giưã khoảng cột 134/1 đến 134 /2 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Thay thế bo mạch của Rec 373/131 Phúc Lộc - Thay thế bát sứ chuỗi vỡ tai tại vị trí 83 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn
Xuân Lộc 4 ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

26-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 35kV tại khu vực Thôn Xuân Mỹ xã Xuân Lộc để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến (từ vị trí 110 đến vị trí 146 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn) - Đấu nối nghiệm thu TBA trạm sạc xe điện Vinfast (tại vị trí 72) thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Chuyển đấu nối nhánh rẽ Phúc Lộc tại vị trí 134 cũ sang vị trí 134 mới thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Dựng cột lắp xà xử lý pha đất tại giưã khoảng cột 134/1 đến 134 /2 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Thay thế bo mạch của Rec 373/131 Phúc Lộc - Thay thế bát sứ chuỗi vỡ tai tại vị trí 83 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn
Xuân Lộc 5 ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

26-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 35kV tại khu vực Thôn Xuân Mỹ xã Xuân Lộc để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến (từ vị trí 110 đến vị trí 146 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn) - Đấu nối nghiệm thu TBA trạm sạc xe điện Vinfast (tại vị trí 72) thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Chuyển đấu nối nhánh rẽ Phúc Lộc tại vị trí 134 cũ sang vị trí 134 mới thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Dựng cột lắp xà xử lý pha đất tại giưã khoảng cột 134/1 đến 134 /2 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Thay thế bo mạch của Rec 373/131 Phúc Lộc - Thay thế bát sứ chuỗi vỡ tai tại vị trí 83 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn
Xuân Lộc 7 ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

26-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 35kV tại khu vực Thôn Xuân Mỹ xã Xuân Lộc để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến (từ vị trí 110 đến vị trí 146 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn) - Đấu nối nghiệm thu TBA trạm sạc xe điện Vinfast (tại vị trí 72) thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Chuyển đấu nối nhánh rẽ Phúc Lộc tại vị trí 134 cũ sang vị trí 134 mới thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Dựng cột lắp xà xử lý pha đất tại giưã khoảng cột 134/1 đến 134 /2 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Thay thế bo mạch của Rec 373/131 Phúc Lộc - Thay thế bát sứ chuỗi vỡ tai tại vị trí 83 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn
T1 Lộc Bổn ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

26-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 35kV tại khu vực Thôn Xuân Mỹ xã Xuân Lộc để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến (từ vị trí 110 đến vị trí 146 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn) - Đấu nối nghiệm thu TBA trạm sạc xe điện Vinfast (tại vị trí 72) thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Chuyển đấu nối nhánh rẽ Phúc Lộc tại vị trí 134 cũ sang vị trí 134 mới thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Dựng cột lắp xà xử lý pha đất tại giưã khoảng cột 134/1 đến 134 /2 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Thay thế bo mạch của Rec 373/131 Phúc Lộc - Thay thế bát sứ chuỗi vỡ tai tại vị trí 83 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn
T1 Phúc Lộc ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

26-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 35kV tại khu vực Thôn Xuân Mỹ xã Xuân Lộc để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến (từ vị trí 110 đến vị trí 146 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn) - Đấu nối nghiệm thu TBA trạm sạc xe điện Vinfast (tại vị trí 72) thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Chuyển đấu nối nhánh rẽ Phúc Lộc tại vị trí 134 cũ sang vị trí 134 mới thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Dựng cột lắp xà xử lý pha đất tại giưã khoảng cột 134/1 đến 134 /2 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Thay thế bo mạch của Rec 373/131 Phúc Lộc - Thay thế bát sứ chuỗi vỡ tai tại vị trí 83 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn
Xuân Lộc 1 ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

26-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 35kV tại khu vực Thôn Xuân Mỹ xã Xuân Lộc để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến (từ vị trí 110 đến vị trí 146 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn) - Đấu nối nghiệm thu TBA trạm sạc xe điện Vinfast (tại vị trí 72) thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Chuyển đấu nối nhánh rẽ Phúc Lộc tại vị trí 134 cũ sang vị trí 134 mới thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Dựng cột lắp xà xử lý pha đất tại giưã khoảng cột 134/1 đến 134 /2 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Thay thế bo mạch của Rec 373/131 Phúc Lộc - Thay thế bát sứ chuỗi vỡ tai tại vị trí 83 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn
Xuân Lộc 10 ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

26-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 35kV tại khu vực Thôn Xuân Mỹ xã Xuân Lộc để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến (từ vị trí 110 đến vị trí 146 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn) - Đấu nối nghiệm thu TBA trạm sạc xe điện Vinfast (tại vị trí 72) thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Chuyển đấu nối nhánh rẽ Phúc Lộc tại vị trí 134 cũ sang vị trí 134 mới thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Dựng cột lắp xà xử lý pha đất tại giưã khoảng cột 134/1 đến 134 /2 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Thay thế bo mạch của Rec 373/131 Phúc Lộc - Thay thế bát sứ chuỗi vỡ tai tại vị trí 83 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn
Xuân Lộc 2 ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

26-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 35kV tại khu vực Thôn Xuân Mỹ xã Xuân Lộc để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến (từ vị trí 110 đến vị trí 146 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn) - Đấu nối nghiệm thu TBA trạm sạc xe điện Vinfast (tại vị trí 72) thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Chuyển đấu nối nhánh rẽ Phúc Lộc tại vị trí 134 cũ sang vị trí 134 mới thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Dựng cột lắp xà xử lý pha đất tại giưã khoảng cột 134/1 đến 134 /2 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Thay thế bo mạch của Rec 373/131 Phúc Lộc - Thay thế bát sứ chuỗi vỡ tai tại vị trí 83 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn
BÌNH NHÂN ĐL Nam Đông 07:30 - 10:30

26-09-2023

- Thực hiện CBM MBA 110kV La Sơn
TRẠM VITTO 2 ĐL Nam Đông 07:30 - 10:30

26-09-2023

- Thực hiện CBM MBA 110kV La Sơn
VIÊN NÉN NĂNG LƯỢNG ĐINH HƯƠNG ĐL Nam Đông 07:30 - 10:30

26-09-2023

- Thực hiện CBM MBA 110kV La Sơn
VITTO T1 (XT477 - 110kV La Sơn) ĐL Nam Đông 07:30 - 10:30

26-09-2023

- Thực hiện CBM MBA 110kV La Sơn
TRẠM T2 HƯNG BÌNH ĐL Nam Đông 07:30 - 10:30

26-09-2023

- Thực hiện CBM MBA 110kV La Sơn
CHẾ BIẾN GỖ LA SƠN - T2 ĐL Nam Đông 07:30 - 10:30

26-09-2023

- Thực hiện CBM MBA 110kV La Sơn
TRẠM DỪNG NGHỈ LA SƠN ĐL Nam Đông 07:30 - 10:30

26-09-2023

- Thực hiện CBM MBA 110kV La Sơn
TRẠM DỪNG NGHỈ LA SƠN ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

26-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 35kV tại khu vực Thôn Xuân Mỹ xã Xuân Lộc để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến (từ vị trí 110 đến vị trí 146 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn) - Đấu nối nghiệm thu TBA trạm sạc xe điện Vinfast (tại vị trí 72) thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Chuyển đấu nối nhánh rẽ Phúc Lộc tại vị trí 134 cũ sang vị trí 134 mới thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Dựng cột lắp xà xử lý pha đất tại giưã khoảng cột 134/1 đến 134 /2 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn - Thay thế bo mạch của Rec 373/131 Phúc Lộc - Thay thế bát sứ chuỗi vỡ tai tại vị trí 83 thuộc xuất tuyến 373 trạm 110kV La Sơn
Viên nén Trường Sinh ĐL Nam Đông 07:30 - 10:30

26-09-2023

- Thực hiện CBM MBA 110kV La Sơn
BÊ TÔNG NHỰA NÓNG LỘC SƠN ĐL Nam Đông 07:30 - 10:30

26-09-2023

- Thực hiện CBM MBA 110kV La Sơn
K3 Hương Phú ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

19-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 22kV tại khu vực thôn Xuân Phú và thôn Phú Mậu xã Hương Phú để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến - Thay dây trần bằng dây bọc từ vị trí 54 đến vị trí 100 xuất tuyến 471 TG Nam Đông - Thay chống sét van vị trí 94 vận hành lâu năm, xuống cấp xuất tuyến 471 TG Nam Đông
Phú Mậu 3 ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

19-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 22kV tại khu vực thôn Xuân Phú và thôn Phú Mậu xã Hương Phú để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến - Thay dây trần bằng dây bọc từ vị trí 54 đến vị trí 100 xuất tuyến 471 TG Nam Đông - Thay chống sét van vị trí 94 vận hành lâu năm, xuống cấp xuất tuyến 471 TG Nam Đông
Phú Mậu ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

19-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 22kV tại khu vực thôn Xuân Phú và thôn Phú Mậu xã Hương Phú để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến - Thay dây trần bằng dây bọc từ vị trí 54 đến vị trí 100 xuất tuyến 471 TG Nam Đông - Thay chống sét van vị trí 94 vận hành lâu năm, xuống cấp xuất tuyến 471 TG Nam Đông
Hương Phú 4 ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

19-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 22kV tại khu vực thôn Xuân Phú và thôn Phú Mậu xã Hương Phú để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến - Thay dây trần bằng dây bọc từ vị trí 54 đến vị trí 100 xuất tuyến 471 TG Nam Đông - Thay chống sét van vị trí 94 vận hành lâu năm, xuống cấp xuất tuyến 471 TG Nam Đông
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU NAM ĐÔNG ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

19-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 22kV tại khu vực thôn Xuân Phú và thôn Phú Mậu xã Hương Phú để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến - Thay dây trần bằng dây bọc từ vị trí 54 đến vị trí 100 xuất tuyến 471 TG Nam Đông - Thay chống sét van vị trí 94 vận hành lâu năm, xuống cấp xuất tuyến 471 TG Nam Đông
CHẾ BIẾN GỐ HƯƠNG PHÚ ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

19-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 22kV tại khu vực thôn Xuân Phú và thôn Phú Mậu xã Hương Phú để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến - Thay dây trần bằng dây bọc từ vị trí 54 đến vị trí 100 xuất tuyến 471 TG Nam Đông - Thay chống sét van vị trí 94 vận hành lâu năm, xuống cấp xuất tuyến 471 TG Nam Đông
VIÊN NÉN NĂNG LƯỢNG RENEN T1 ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

19-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 22kV tại khu vực thôn Xuân Phú và thôn Phú Mậu xã Hương Phú để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến - Thay dây trần bằng dây bọc từ vị trí 54 đến vị trí 100 xuất tuyến 471 TG Nam Đông - Thay chống sét van vị trí 94 vận hành lâu năm, xuống cấp xuất tuyến 471 TG Nam Đông
Viên nén năng lượng Renen T2 ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

19-09-2023

- Tiến hành phát quang xử lý cây xanh gần đường dây điện 22kV tại khu vực thôn Xuân Phú và thôn Phú Mậu xã Hương Phú để đảm bảo cho mùa mưa bão sắp đến - Thay dây trần bằng dây bọc từ vị trí 54 đến vị trí 100 xuất tuyến 471 TG Nam Đông - Thay chống sét van vị trí 94 vận hành lâu năm, xuống cấp xuất tuyến 471 TG Nam Đông
DU LỊCH THÁC MƠ (YESHUE ECO) ĐL Nam Đông 08:00 - 12:00

18-09-2023

Dựng cột, lắp xà, thay thế dây dẫn AC-95mm2 khoảng cột 203/7 đến 203/12 thuộc xuất tuyến 373 La Sơn
Hương Hoà 1 ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

15-09-2023

Phát quang HLT gần ĐD 22kV tại khu vực thôn Bha-Bhar xã Hương Sơn từ vị trí 30 đến 45 XT 472 TG Nam Đông và ĐD hạ thế TBA Hương Sơn 1 Kết hợp: Thay dây AV-70 thành AC/XLPE-70 từ vị trí 14 đến 32 XT 472 TG Nam Đông
Hương Sơn 1 ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

15-09-2023

Phát quang HLT gần ĐD 22kV tại khu vực thôn Bha-Bhar xã Hương Sơn từ vị trí 30 đến 45 XT 472 TG Nam Đông và ĐD hạ thế TBA Hương Sơn 1 Kết hợp: Thay dây AV-70 thành AC/XLPE-70 từ vị trí 14 đến 32 XT 472 TG Nam Đông
Hương Sơn 2 ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

15-09-2023

Phát quang HLT gần ĐD 22kV tại khu vực thôn Bha-Bhar xã Hương Sơn từ vị trí 30 đến 45 XT 472 TG Nam Đông và ĐD hạ thế TBA Hương Sơn 1 Kết hợp: Thay dây AV-70 thành AC/XLPE-70 từ vị trí 14 đến 32 XT 472 TG Nam Đông
Hương Sơn 3 ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

15-09-2023

Phát quang HLT gần ĐD 22kV tại khu vực thôn Bha-Bhar xã Hương Sơn từ vị trí 30 đến 45 XT 472 TG Nam Đông và ĐD hạ thế TBA Hương Sơn 1 Kết hợp: Thay dây AV-70 thành AC/XLPE-70 từ vị trí 14 đến 32 XT 472 TG Nam Đông
K4 Hương Phú ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

15-09-2023

Phát quang HLT gần ĐD 22kV tại khu vực thôn Bha-Bhar xã Hương Sơn từ vị trí 30 đến 45 XT 472 TG Nam Đông và ĐD hạ thế TBA Hương Sơn 1 Kết hợp: Thay dây AV-70 thành AC/XLPE-70 từ vị trí 14 đến 32 XT 472 TG Nam Đông
Thượng Nhật ĐL Nam Đông 07:30 - 12:40

15-09-2023

Phát quang HLT gần ĐD 22kV tại khu vực thôn Hợp Hòa xã Thượng Nhật từ vị trí 110/2 đến TBA Thượng Nhật XT 473 TG Nam Đông và ĐD hạ thế TBA Thượng Nhật Kết hợp: Thay MBA Thượng Nhật, FCO, cáp tổng và dây lèo từ thanh cái xuống FCO của TBA Thượng Nhật
Tiền Phong ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

15-09-2023

Phát quang HLT gần ĐD 22kV tại khu vực thôn Bha-Bhar xã Hương Sơn từ vị trí 30 đến 45 XT 472 TG Nam Đông và ĐD hạ thế TBA Hương Sơn 1 Kết hợp: Thay dây AV-70 thành AC/XLPE-70 từ vị trí 14 đến 32 XT 472 TG Nam Đông
Hương Hòa 6 ĐL Nam Đông 07:30 - 13:30

15-09-2023

Phát quang HLT gần ĐD 22kV tại khu vực thôn Bha-Bhar xã Hương Sơn từ vị trí 30 đến 45 XT 472 TG Nam Đông và ĐD hạ thế TBA Hương Sơn 1 Kết hợp: Thay dây AV-70 thành AC/XLPE-70 từ vị trí 14 đến 32 XT 472 TG Nam Đông
T2,3 Thượng Quảng ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
T5 Thượng Quảng ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
T6 Thượng Quảng ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
T7 Thượng Quảng ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
T8 Thượng Quảng ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Thượng Long 1 ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Thượng Long 2 ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Thượng Long 3 ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Thượng Long 4 ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Bệnh Viện Nam Đông ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Hòa Bình ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Hương Giang 1 ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Hương Giang 2 ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Hương Giang 3 ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Hương Hoà 1 ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Hương Hoà 2 ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Hương Hoà 3 ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Hương Hòa 4 ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Hương Hữu 1 ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Hương Hữu 2 ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Hương Hữu 3 ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Hương Lộc 1 ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Hương Lộc 2 ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Hương Lộc 3 ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Hương Lộc 4 ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Hương Phú ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Hương Phú 2 ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Hương Sơn 1 ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Hương Sơn 2 ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Hương Sơn 3 ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
K3 Hương Phú ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
K4 Hương Phú ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Lâm Trường Khe Tre ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức
Nam Đông 1 ĐL Nam Đông 07:50 - 08:00

12-09-2023

Chuyển phương thức

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật