Lịch cúp điện A Lưới - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện A Lưới - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thừa Thiên Huế

Lịch cúp điện A Lưới - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện A Lưới - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện A Lưới - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T2 CỬA KHẨU HỒNG VÂN Điện lực A Lưới 07:30 - 17:00

28-05-2024

Phát quang HLT có nguy cơ ngã vào ĐD gây sự cố
T1 CỬA KHẨU HỒNG VÂN Điện lực A Lưới 07:30 - 17:00

28-05-2024

Phát quang HLT có nguy cơ ngã vào ĐD gây sự cố
Hương Sơn Điện lực A Lưới 07:30 - 13:30

31-05-2024

Lắp Recloser phía 35kV, thu hồi FCO 331-3, đấu nối hoàn thiện TG A Roàng
Ka Lô (A Roàng) Điện lực A Lưới 07:30 - 13:30

31-05-2024

Lắp Recloser phía 35kV, thu hồi FCO 331-3, đấu nối hoàn thiện TG A Roàng
A Roàng 1 Điện lực A Lưới 07:30 - 13:30

31-05-2024

Lắp Recloser phía 35kV, thu hồi FCO 331-3, đấu nối hoàn thiện TG A Roàng
ĐỒN BIÊN PHÒNG 637 Điện lực A Lưới 07:30 - 13:30

31-05-2024

Lắp Recloser phía 35kV, thu hồi FCO 331-3, đấu nối hoàn thiện TG A Roàng
Trạm T1-A Roàng Điện lực A Lưới 07:30 - 13:30

31-05-2024

Lắp Recloser phía 35kV, thu hồi FCO 331-3, đấu nối hoàn thiện TG A Roàng
A Ka 3 Điện lực A Lưới 07:30 - 13:30

31-05-2024

Lắp Recloser phía 35kV, thu hồi FCO 331-3, đấu nối hoàn thiện TG A Roàng
A Min Điện lực A Lưới 07:30 - 13:30

31-05-2024

Lắp Recloser phía 35kV, thu hồi FCO 331-3, đấu nối hoàn thiện TG A Roàng
A Roàng 3 Điện lực A Lưới 07:30 - 13:30

31-05-2024

Lắp Recloser phía 35kV, thu hồi FCO 331-3, đấu nối hoàn thiện TG A Roàng
A Roàng 2 Điện lực A Lưới 07:30 - 13:30

31-05-2024

Lắp Recloser phía 35kV, thu hồi FCO 331-3, đấu nối hoàn thiện TG A Roàng
Lịch cúp điện A Lưới - Thừa Thiên Huế

Lịch Cúp Điện A Lưới Thừa Thiên Huế những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
NLTD Solar Điện lực A Lưới 07:30 - 14:30

23-05-2024

Lắp đặt MOF tại VT 76, xử lý phát nhiệt tại FCO tại VT92/3, VT92/42 ĐD 35kV Hương Nguyên - Bốt Đỏ
D4VN Solar Điện lực A Lưới 07:30 - 14:30

23-05-2024

Lắp đặt MOF tại VT 76, xử lý phát nhiệt tại FCO tại VT92/3, VT92/42 ĐD 35kV Hương Nguyên - Bốt Đỏ
NLVH Solar Điện lực A Lưới 07:30 - 14:30

23-05-2024

Lắp đặt MOF tại VT 76, xử lý phát nhiệt tại FCO tại VT92/3, VT92/42 ĐD 35kV Hương Nguyên - Bốt Đỏ
NLSXS Solar Điện lực A Lưới 07:30 - 14:30

23-05-2024

Lắp đặt MOF tại VT 76, xử lý phát nhiệt tại FCO tại VT92/3, VT92/42 ĐD 35kV Hương Nguyên - Bốt Đỏ
NLSAL Solar Điện lực A Lưới 07:30 - 14:30

23-05-2024

Lắp đặt MOF tại VT 76, xử lý phát nhiệt tại FCO tại VT92/3, VT92/42 ĐD 35kV Hương Nguyên - Bốt Đỏ
NLS Solar Điện lực A Lưới 07:30 - 14:30

23-05-2024

Lắp đặt MOF tại VT 76, xử lý phát nhiệt tại FCO tại VT92/3, VT92/42 ĐD 35kV Hương Nguyên - Bốt Đỏ
TBA T1 TĐ SÔNG BỒ Điện lực A Lưới 07:30 - 14:30

23-05-2024

Lắp đặt MOF tại VT 76, xử lý phát nhiệt tại FCO tại VT92/3, VT92/42 ĐD 35kV Hương Nguyên - Bốt Đỏ
BTS VIETTEL TÀ LƯƠNG Điện lực A Lưới 07:30 - 14:30

23-05-2024

Lắp đặt MOF tại VT 76, xử lý phát nhiệt tại FCO tại VT92/3, VT92/42 ĐD 35kV Hương Nguyên - Bốt Đỏ
Hương Nguyên 2 Điện lực A Lưới 07:30 - 14:30

23-05-2024

Lắp đặt MOF tại VT 76, xử lý phát nhiệt tại FCO tại VT92/3, VT92/42 ĐD 35kV Hương Nguyên - Bốt Đỏ
Cu Mực - Kăn Hoa Điện lực A Lưới 07:30 - 14:30

23-05-2024

Lắp đặt MOF tại VT 76, xử lý phát nhiệt tại FCO tại VT92/3, VT92/42 ĐD 35kV Hương Nguyên - Bốt Đỏ
Hồng Hạ 1 Điện lực A Lưới 07:30 - 14:30

23-05-2024

Lắp đặt MOF tại VT 76, xử lý phát nhiệt tại FCO tại VT92/3, VT92/42 ĐD 35kV Hương Nguyên - Bốt Đỏ
Hương Nguyên Điện lực A Lưới 07:30 - 14:30

23-05-2024

Lắp đặt MOF tại VT 76, xử lý phát nhiệt tại FCO tại VT92/3, VT92/42 ĐD 35kV Hương Nguyên - Bốt Đỏ
Liên Hiệp Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

15-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
ĐOÀN KT-QP 92 Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

15-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
BRít Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

15-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
TBA Thôn Rơ Mom (Đông Sơn) Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

15-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
Hương Lâm 2 Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

15-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
Chí Lanh Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

15-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
La Tinh 2 Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

15-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
CỬA KHẨU S10 Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

15-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
Hương Lâm 1 Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

15-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
ĐBP CỬA KHẨU A ĐỚT Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

15-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
TBA Thôn Loa (Đông Sơn) Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

15-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
A Tin 2 Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

15-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
Tái Định Cư Đông Sơn Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

15-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
La Tinh 1 Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

15-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
A Tin 1 Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

15-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
Chí Hòa Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

15-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
Hồng Bắc 4 Điện lực A Lưới 10:00 - 11:30

11-05-2024

Xử lý mô ve lèo tại VT186/87 XT471 TG Bốt Đỏ
A Niêng Điện lực A Lưới 09:00 - 15:00

11-05-2024

Thay MBA A Niêng từ 75kVA lên 100kVA phục vụ thay MBA đảm bảo cấp điện mùa khô năm 2024
Hồng Nam 2 Điện lực A Lưới 07:30 - 12:30

10-05-2024

Thay MBA Hồng Nam 2 từ 100kVA lên thành 160kVA
CỬA KHẨU S10 Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

07-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
La Tinh 2 Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

07-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
A Tin 2 Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

07-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
Hương Lâm 1 Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

07-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
Liên Hiệp Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

07-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
TBA Thôn Loa (Đông Sơn) Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

07-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
ĐOÀN KT-QP 92 Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

07-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
Chí Hòa Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

07-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
BRít Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

07-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
Hương Lâm 2 Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

07-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
Tái Định Cư Đông Sơn Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

07-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
ĐBP CỬA KHẨU A ĐỚT Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

07-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
TBA Thôn Rơ Mom (Đông Sơn) Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

07-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
Chí Lanh Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

07-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
La Tinh 1 Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

07-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
A Tin 1 Điện lực A Lưới 07:00 - 16:30

07-05-2024

Lắp chụp bằng thủ công từ VT 110 đến 112; dựng cột và chuyển lưới bằng thủ công tại VT 124/4; lắp chụp, nâng FCO VT 155, 154/15, 154/16 XT 472 TG Bốt Đỏ
Hồng Bắc 2 Điện lực A Lưới 07:30 - 11:30

06-05-2024

Dựng cột dưới tuyến VT183 XT471 TG Bốt Đỏ, chuyển TBA Hồng Kim 1 sang vị trí mới
Hồng Bắc 3 Điện lực A Lưới 07:30 - 11:30

06-05-2024

Dựng cột dưới tuyến VT183 XT471 TG Bốt Đỏ, chuyển TBA Hồng Kim 1 sang vị trí mới
Hồng Kim 3 Điện lực A Lưới 07:30 - 11:30

06-05-2024

Dựng cột dưới tuyến VT183 XT471 TG Bốt Đỏ, chuyển TBA Hồng Kim 1 sang vị trí mới
KAO LIN Điện lực A Lưới 07:30 - 11:30

06-05-2024

Dựng cột dưới tuyến VT183 XT471 TG Bốt Đỏ, chuyển TBA Hồng Kim 1 sang vị trí mới
Hồng Bắc 1 Điện lực A Lưới 07:30 - 11:30

06-05-2024

Dựng cột dưới tuyến VT183 XT471 TG Bốt Đỏ, chuyển TBA Hồng Kim 1 sang vị trí mới
Hồng Kim 2 Điện lực A Lưới 07:30 - 11:30

06-05-2024

Dựng cột dưới tuyến VT183 XT471 TG Bốt Đỏ, chuyển TBA Hồng Kim 1 sang vị trí mới
Hồng Kim 1 Điện lực A Lưới 07:30 - 16:00

06-05-2024

Chuyển lưới hạ thế sang cột mới và hoàn thiện phần hạ thế TBA Hồng Kim 1
Hồng Bắc 4 Điện lực A Lưới 07:30 - 11:30

06-05-2024

Dựng cột dưới tuyến VT183 XT471 TG Bốt Đỏ, chuyển TBA Hồng Kim 1 sang vị trí mới

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật