Lịch cúp điện A Lưới - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện A Lưới - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thừa Thiên Huế

Lịch cúp điện A Lưới - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện A Lưới - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện A Lưới - Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
GẠCH TUYNEL (VLXD DQ) ĐL A Lưới 08:30 - 09:30

08-02-2023

Thay thế hệ thống đo đếm TBA Gạch Tuy nen A Lưới
Ta Ây (Trung Sơn) ĐL A Lưới 09:00 - 11:30

08-02-2023

Hoàn chuyển công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá A1700 bằng công tơ điển tử RF và TI 200/1 TBA Ta Ây
Phú Thượng ĐL A Lưới 10:45 - 11:45

08-02-2023

Chuyển nấc phân áp MBA Hương Phú
A Năm ĐL A Lưới 13:30 - 16:00

08-02-2023

Hoán chuyển công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá A1700 bằng công tơ điển tử RF và TI 200/1 TBA A Năm
Bắc Sơn 1 ĐL A Lưới 09:00 - 11:30

09-02-2023

Hoán chuyển công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá A1700 bằng công tơ điển tử RF và TI 200/1 TBA Bắc Sơn
Sơn Thủy 2 ĐL A Lưới 13:30 - 16:00

09-02-2023

Hoán chuyển công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá A1700 bằng công tơ điển tử RF và TI 200/1 TBA Sơn Thủy 2

Lịch Cúp Điện A Lưới Thừa Thiên Huế những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
BRít ĐL A Lưới 13:30 - 15:30

17-01-2023

Thay MBA 10kVA B Rít bằng MBA 15kVA
Chí Hòa ĐL A Lưới 13:30 - 15:30

17-01-2023

Thay MBA 10kVA B Rít bằng MBA 15kVA
Chí Lanh ĐL A Lưới 13:30 - 15:30

17-01-2023

Thay MBA 10kVA B Rít bằng MBA 15kVA
A Tin 2 ĐL A Lưới 09:30 - 11:30

17-01-2023

Thay MBA 15kVA A Tin 2 bằng MBA 25kVA
A Tin 1 ĐL A Lưới 09:30 - 11:30

17-01-2023

Thay MBA 15kVA A Tin 2 bằng MBA 25kVA
CỬA KHẨU S10 ĐL A Lưới 09:30 - 11:30

17-01-2023

Thay MBA 15kVA A Tin 2 bằng MBA 25kVA
ĐBP CỬA KHẨU A ĐỚT ĐL A Lưới 09:30 - 11:30

17-01-2023

Thay MBA 15kVA A Tin 2 bằng MBA 25kVA
A Ka 3 ĐL A Lưới 07:30 - 09:30

17-01-2023

Thay MBA 25kVA Hương Sơn bằng MBA 37,5kVA
A Min ĐL A Lưới 07:30 - 09:30

17-01-2023

Thay MBA 25kVA Hương Sơn bằng MBA 37,5kVA
A Roàng 3 ĐL A Lưới 07:30 - 09:30

17-01-2023

Thay MBA 25kVA Hương Sơn bằng MBA 37,5kVA
A Roàng 1 ĐL A Lưới 07:30 - 09:30

17-01-2023

Thay MBA 25kVA Hương Sơn bằng MBA 37,5kVA
A Roàng 2 ĐL A Lưới 07:30 - 09:30

17-01-2023

Thay MBA 25kVA Hương Sơn bằng MBA 37,5kVA
Hương Sơn ĐL A Lưới 07:30 - 09:30

17-01-2023

Thay MBA 25kVA Hương Sơn bằng MBA 37,5kVA
Ka Lô (A Roàng) ĐL A Lưới 07:30 - 09:30

17-01-2023

Thay MBA 25kVA Hương Sơn bằng MBA 37,5kVA
ĐỒN BIÊN PHÒNG 637 ĐL A Lưới 07:30 - 09:30

17-01-2023

Thay MBA 25kVA Hương Sơn bằng MBA 37,5kVA
Quảng Phước ĐL A Lưới 08:00 - 09:00

16-01-2023

Thay thế ATM 80A XTC bị hỏngbằng ATM 250A
Ka Cú 2 ĐL A Lưới 08:00 - 10:00

09-01-2023

Tháo TBA lưu động 400kVA22/20,4kV và Máy phát lưu động 550kVA, Thu hồi dây cáp vặn xoắn ABC4x150 dài 350m.Tại vị trí 367 XT471 TG Bốt Đỏ
Ka Cú 3 ĐL A Lưới 08:00 - 10:00

09-01-2023

Tháo TBA lưu động 400kVA22/20,4kV và Máy phát lưu động 550kVA, Thu hồi dây cáp vặn xoắn ABC4x150 dài 350m.Tại vị trí 367 XT471 TG Bốt Đỏ
Ka Cú 1 ĐL A Lưới 08:00 - 10:00

09-01-2023

Tháo TBA lưu động 400kVA22/20,4kV và Máy phát lưu động 550kVA, Thu hồi dây cáp vặn xoắn ABC4x150 dài 350m.Tại vị trí 367 XT471 TG Bốt Đỏ
TBA Thôn Kê T1 (Hồng Vân) ĐL A Lưới 08:00 - 10:00

09-01-2023

Tháo TBA lưu động 400kVA22/20,4kV và Máy phát lưu động 550kVA, Thu hồi dây cáp vặn xoắn ABC4x150 dài 350m.Tại vị trí 367 XT471 TG Bốt Đỏ
Ka Cú 2 ĐL A Lưới 07:30 - 15:00

05-01-2023

- Đấu nối TBA lưu động 400kVA22/20,4kV, máy phát lưu động dự phòng 550kVA và nâng dung lượngMBA Ka Cú 2 từ 1 pha 37,5kVA thành TBA 3 pha 100kVA -22/0,4kV để phục vụ chương trình “Xuân Biênphòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại khu vựcbiên giới tỉnh Thừa Thiên Huế tại vị trí 367 và 401 XT 471 TG Bốt Đỏ - Thu hồi MBA 1 pha 37,5kVA 22/0,23kV
Ka Cú 3 ĐL A Lưới 07:30 - 15:00

05-01-2023

- Đấu nối TBA lưu động 400kVA22/20,4kV, máy phát lưu động dự phòng 550kVA và nâng dung lượngMBA Ka Cú 2 từ 1 pha 37,5kVA thành TBA 3 pha 100kVA -22/0,4kV để phục vụ chương trình “Xuân Biênphòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại khu vựcbiên giới tỉnh Thừa Thiên Huế tại vị trí 367 và 401 XT 471 TG Bốt Đỏ - Thu hồi MBA 1 pha 37,5kVA 22/0,23kV
Ka Cú 1 ĐL A Lưới 07:30 - 15:00

05-01-2023

- Đấu nối TBA lưu động 400kVA22/20,4kV, máy phát lưu động dự phòng 550kVA và nâng dung lượngMBA Ka Cú 2 từ 1 pha 37,5kVA thành TBA 3 pha 100kVA -22/0,4kV để phục vụ chương trình “Xuân Biênphòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại khu vựcbiên giới tỉnh Thừa Thiên Huế tại vị trí 367 và 401 XT 471 TG Bốt Đỏ - Thu hồi MBA 1 pha 37,5kVA 22/0,23kV
TBA Thôn Kê T1 (Hồng Vân) ĐL A Lưới 07:30 - 15:00

05-01-2023

- Đấu nối TBA lưu động 400kVA22/20,4kV, máy phát lưu động dự phòng 550kVA và nâng dung lượngMBA Ka Cú 2 từ 1 pha 37,5kVA thành TBA 3 pha 100kVA -22/0,4kV để phục vụ chương trình “Xuân Biênphòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại khu vựcbiên giới tỉnh Thừa Thiên Huế tại vị trí 367 và 401 XT 471 TG Bốt Đỏ - Thu hồi MBA 1 pha 37,5kVA 22/0,23kV
A Hố ĐL A Lưới 08:30 - 13:30

27-12-2022

Thay sứ vỡ tại VT287, 316, VT369 XT471 TG Bốt Đỏ. Xử lý tiếp xúc, Lắp chụp đầu cực MBA TBA A Niêng, Chỉnh sửa 50 CSTHM lắp đặt chưa đúng kỹ thuât; Bọc cách điện các vị trí lèo không đảm bảo an toàn Lắp chụp CSV ĐZ tại cácVT298, 362, 422 XT471 TG Bốt Đỏ
A Pách ĐL A Lưới 08:30 - 13:30

27-12-2022

Thay sứ vỡ tại VT287, 316, VT369 XT471 TG Bốt Đỏ. Xử lý tiếp xúc, Lắp chụp đầu cực MBA TBA A Niêng, Chỉnh sửa 50 CSTHM lắp đặt chưa đúng kỹ thuât; Bọc cách điện các vị trí lèo không đảm bảo an toàn Lắp chụp CSV ĐZ tại cácVT298, 362, 422 XT471 TG Bốt Đỏ
Ka Cú 2 ĐL A Lưới 08:30 - 13:30

27-12-2022

Thay sứ vỡ tại VT287, 316, VT369 XT471 TG Bốt Đỏ. Xử lý tiếp xúc, Lắp chụp đầu cực MBA TBA A Niêng, Chỉnh sửa 50 CSTHM lắp đặt chưa đúng kỹ thuât; Bọc cách điện các vị trí lèo không đảm bảo an toàn Lắp chụp CSV ĐZ tại cácVT298, 362, 422 XT471 TG Bốt Đỏ
TBA Thôn Ta (Trung Sơn) ĐL A Lưới 08:30 - 13:30

27-12-2022

Thay sứ vỡ tại VT287, 316, VT369 XT471 TG Bốt Đỏ. Xử lý tiếp xúc, Lắp chụp đầu cực MBA TBA A Niêng, Chỉnh sửa 50 CSTHM lắp đặt chưa đúng kỹ thuât; Bọc cách điện các vị trí lèo không đảm bảo an toàn Lắp chụp CSV ĐZ tại cácVT298, 362, 422 XT471 TG Bốt Đỏ
A Năm ĐL A Lưới 08:30 - 13:30

27-12-2022

Thay sứ vỡ tại VT287, 316, VT369 XT471 TG Bốt Đỏ. Xử lý tiếp xúc, Lắp chụp đầu cực MBA TBA A Niêng, Chỉnh sửa 50 CSTHM lắp đặt chưa đúng kỹ thuât; Bọc cách điện các vị trí lèo không đảm bảo an toàn Lắp chụp CSV ĐZ tại cácVT298, 362, 422 XT471 TG Bốt Đỏ
A Niêng ĐL A Lưới 08:30 - 13:30

27-12-2022

Thay sứ vỡ tại VT287, 316, VT369 XT471 TG Bốt Đỏ. Xử lý tiếp xúc, Lắp chụp đầu cực MBA TBA A Niêng, Chỉnh sửa 50 CSTHM lắp đặt chưa đúng kỹ thuât; Bọc cách điện các vị trí lèo không đảm bảo an toàn Lắp chụp CSV ĐZ tại cácVT298, 362, 422 XT471 TG Bốt Đỏ
Ka Cú 3 ĐL A Lưới 08:30 - 13:30

27-12-2022

Thay sứ vỡ tại VT287, 316, VT369 XT471 TG Bốt Đỏ. Xử lý tiếp xúc, Lắp chụp đầu cực MBA TBA A Niêng, Chỉnh sửa 50 CSTHM lắp đặt chưa đúng kỹ thuât; Bọc cách điện các vị trí lèo không đảm bảo an toàn Lắp chụp CSV ĐZ tại cácVT298, 362, 422 XT471 TG Bốt Đỏ
Ka Cú 1 ĐL A Lưới 08:30 - 13:30

27-12-2022

Thay sứ vỡ tại VT287, 316, VT369 XT471 TG Bốt Đỏ. Xử lý tiếp xúc, Lắp chụp đầu cực MBA TBA A Niêng, Chỉnh sửa 50 CSTHM lắp đặt chưa đúng kỹ thuât; Bọc cách điện các vị trí lèo không đảm bảo an toàn Lắp chụp CSV ĐZ tại cácVT298, 362, 422 XT471 TG Bốt Đỏ
Lê Triêng 2 ĐL A Lưới 08:30 - 13:30

27-12-2022

Thay sứ vỡ tại VT287, 316, VT369 XT471 TG Bốt Đỏ. Xử lý tiếp xúc, Lắp chụp đầu cực MBA TBA A Niêng, Chỉnh sửa 50 CSTHM lắp đặt chưa đúng kỹ thuât; Bọc cách điện các vị trí lèo không đảm bảo an toàn Lắp chụp CSV ĐZ tại cácVT298, 362, 422 XT471 TG Bốt Đỏ
Ta Ây (Trung Sơn) ĐL A Lưới 08:30 - 13:30

27-12-2022

Thay sứ vỡ tại VT287, 316, VT369 XT471 TG Bốt Đỏ. Xử lý tiếp xúc, Lắp chụp đầu cực MBA TBA A Niêng, Chỉnh sửa 50 CSTHM lắp đặt chưa đúng kỹ thuât; Bọc cách điện các vị trí lèo không đảm bảo an toàn Lắp chụp CSV ĐZ tại cácVT298, 362, 422 XT471 TG Bốt Đỏ
TBA Thôn Kê T1 (Hồng Vân) ĐL A Lưới 08:30 - 13:30

27-12-2022

Thay sứ vỡ tại VT287, 316, VT369 XT471 TG Bốt Đỏ. Xử lý tiếp xúc, Lắp chụp đầu cực MBA TBA A Niêng, Chỉnh sửa 50 CSTHM lắp đặt chưa đúng kỹ thuât; Bọc cách điện các vị trí lèo không đảm bảo an toàn Lắp chụp CSV ĐZ tại cácVT298, 362, 422 XT471 TG Bốt Đỏ
T2 A Lin ĐL A Lưới 08:30 - 13:30

27-12-2022

Thay sứ vỡ tại VT287, 316, VT369 XT471 TG Bốt Đỏ. Xử lý tiếp xúc, Lắp chụp đầu cực MBA TBA A Niêng, Chỉnh sửa 50 CSTHM lắp đặt chưa đúng kỹ thuât; Bọc cách điện các vị trí lèo không đảm bảo an toàn Lắp chụp CSV ĐZ tại cácVT298, 362, 422 XT471 TG Bốt Đỏ
T4 A LIN ĐL A Lưới 08:30 - 13:30

27-12-2022

Thay sứ vỡ tại VT287, 316, VT369 XT471 TG Bốt Đỏ. Xử lý tiếp xúc, Lắp chụp đầu cực MBA TBA A Niêng, Chỉnh sửa 50 CSTHM lắp đặt chưa đúng kỹ thuât; Bọc cách điện các vị trí lèo không đảm bảo an toàn Lắp chụp CSV ĐZ tại cácVT298, 362, 422 XT471 TG Bốt Đỏ
NGUYỄN LƯƠNG BA ĐL A Lưới 13:30 - 15:00

24-12-2022

Vệ sinh bảo dưỡng TBA XĐ Suối Râng (tri ân KH)
XĐ SUỐI RÂNG ĐL A Lưới 09:45 - 11:15

24-12-2022

Vệ sinh bảo dưỡng TBA XĐ Suối Râng (tri ân KH)
MỎ ĐÁ SƠN THUỶ ĐL A Lưới 08:00 - 09:30

24-12-2022

Lắp chụp FCO, vệ sinh bảo dưỡng TBA MĐ Sơn Thủy (tri ân KH)
T2 MỎ ĐÁ SƠN THỦY ĐL A Lưới 08:00 - 09:30

24-12-2022

Lắp chụp FCO, vệ sinh bảo dưỡng TBA MĐ Sơn Thủy (tri ân KH)
A Min ĐL A Lưới 08:30 - 11:30

21-12-2022

Nâng dung lượng MBA A Roàng 3 từ 25kVA lên 37,5kVA; san tải từ TBA A Min qua TBA A Roàng 3
A Roàng 3 ĐL A Lưới 08:30 - 11:30

21-12-2022

Nâng dung lượng MBA A Roàng 3 từ 25kVA lên 37,5kVA; san tải từ TBA A Min qua TBA A Roàng 3
A Roàng 1 ĐL A Lưới 08:30 - 11:30

21-12-2022

Nâng dung lượng MBA A Roàng 3 từ 25kVA lên 37,5kVA; san tải từ TBA A Min qua TBA A Roàng 3
A Roàng 2 ĐL A Lưới 08:30 - 11:30

21-12-2022

Nâng dung lượng MBA A Roàng 3 từ 25kVA lên 37,5kVA; san tải từ TBA A Min qua TBA A Roàng 3
Ka Lô (A Roàng) ĐL A Lưới 08:30 - 11:30

21-12-2022

Nâng dung lượng MBA A Roàng 3 từ 25kVA lên 37,5kVA; san tải từ TBA A Min qua TBA A Roàng 3
ĐỒN BIÊN PHÒNG 637 ĐL A Lưới 08:30 - 11:30

21-12-2022

Nâng dung lượng MBA A Roàng 3 từ 25kVA lên 37,5kVA; san tải từ TBA A Min qua TBA A Roàng 3
T2 A Lin ĐL A Lưới 08:30 - 17:00

20-12-2022

Thay MBA T2 A Lin từ 400kVA-22/0,4kV xuống 160kVA-22/0,4kV
T4 A LIN ĐL A Lưới 08:30 - 17:00

20-12-2022

Thay MBA trạm T4 A Lin từ 400kVA-22/0,4kV xuống 30kVA-22/0,4kV
A Ka 3 ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
A Min ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
A Roàng 3 ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
A Roàng 1 ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
A Roàng 2 ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
A Tin 2 ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
BRít ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
Chí Hòa ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
Hương Sơn ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
Ka Lô (A Roàng) ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
TBA Thôn Loa (Đông Sơn) ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
TBA Thôn Rơ Mom (Đông Sơn) ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
TĐC HƯƠNG PHONG ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
A Tin 1 ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
Chí Lanh ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
Tái Định Cư Đông Sơn ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
Hương Lâm 1 ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
Hương Lâm 2 ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
Hương Lâm 3 ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
Ca Nôn 2 ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
La Tinh 1 ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
La Tinh 2 ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
Liên Hiệp ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
ĐỒN BIÊN PHÒNG 637 ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
CỬA KHẨU S10 ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
ĐBP CỬA KHẨU A ĐỚT ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
ĐOÀN KT-QP 92 ĐL A Lưới 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thay 03 CSV tại Rec 106A Hương Lâm hỏng; xử lý mô-ve, lắp đầu cốt 2 đầu Rec, lắp bách tiếp địa dưới DCL hạn chế mất điện khi công tác tại Rec; bọc lại ống cách điện VT 145 lắp chưa đúng kỹ thuật; lắp chụp FCO, CSV đo đếm ranh giới Lào và FCO 472-7/154/51 XT472 TG Bốt Đỏ
Thị Trấn 3 ĐL A Lưới 14:00 - 16:30

10-12-2022

Lắp đặt thêm 01 AB cấp điện cho CA huyện, cải tạo tủ hạ áp và xử lý tiếp xúc đầu các AB tổng và XT,Tách lèo từ XT A để đấu lại cho XT D tại VTD3 TBA Thị trấn 3
Hương Lâm 2 ĐL A Lưới 13:30 - 16:30

10-12-2022

Hoàn chuyển công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá và TI theo phương án của Công ty
Hương Lâm 1 ĐL A Lưới 10:00 - 13:00

10-12-2022

Hoàn chuyển công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá và TI theo phương án của Công ty
Hương Thịnh ĐL A Lưới 08:30 - 11:30

10-12-2022

Hoàn chuyển công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá và TI theo phương án của Công ty
Thị Trấn 1 ĐL A Lưới 08:00 - 11:30

10-12-2022

Lắp đặt thêm 01 AB cấp điện Quảng Trường huyện A Lưới, cải tạo tủ hạ áp và xử lý tiếp xúc đầu các AB tổng và XT
Ka Cú 1 ĐL A Lưới 13:30 - 16:30

09-12-2022

Hoàn chuyển công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá và TI theo phương án của Công ty
A Năm ĐL A Lưới 08:30 - 11:30

09-12-2022

Hoàn chuyển công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá và TI theo phương án của Công ty
Ta Ây (Trung Sơn) ĐL A Lưới 13:30 - 16:30

08-12-2022

Hoàn chuyển công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá và TI theo phương án của Công ty
Bắc Sơn ĐL A Lưới 08:30 - 11:30

08-12-2022

Hoàn chuyển công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá và TI theo phương án của Công ty
Hương Phú ĐL A Lưới 13:30 - 16:30

07-12-2022

Hoàn chuyển công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá và TI theo phương án của Công ty
Sơn Thủy 2 ĐL A Lưới 08:30 - 11:30

07-12-2022

Hoàn chuyển công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá và TI theo phương án của Công ty

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật