Lịch cúp điện Hương Khê - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hương Khê - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hương Khê - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hương Khê - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hương Khê - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trung tâm Thị Trấn HK Điện lực Hương Khê 06:00 - 07:00

03-10-2023

Xã Hà Linh, Phương Mỹ Điện lực Hương Khê 06:00 - 07:00

03-10-2023

Xã Hương Trà, Hương Lâm, Hương Liên Điện lực Hương Khê 06:00 - 07:00

03-10-2023

Xã Hương Bình, Hòa Hải Điện lực Hương Khê 06:00 - 07:00

03-10-2023

Xóm 2 Xã Phú Phong Điện lực Hương Khê 07:00 - 17:30

03-10-2023

Khối 8 Thị Trấn HK Điện lực Hương Khê 07:00 - 17:30

03-10-2023

Xóm Chợ Tràng Xã Lộc Yên Điện lực Hương Khê 07:00 - 17:30

05-10-2023

Xóm 2 Xã Phú Phong Điện lực Hương Khê 07:00 - 17:30

07-10-2023

Xóm 3 Xã Phú Phong Điện lực Hương Khê 07:00 - 17:30

07-10-2023

Lịch cúp điện Hương Khê - Hà Tĩnh

Lịch Cúp Điện Hương Khê Hà Tĩnh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trung tâm Thị Trấn HK Điện lực Hương Khê 05:00 - 06:00

01-10-2023

Xã Hà Linh, Phúc Đồng Điện lực Hương Khê 05:00 - 06:00

01-10-2023

Xã Hương Trà, Hương lâm, Hương Liên Điện lực Hương Khê 05:00 - 06:00

01-10-2023

Xã Hương Bình, Hòa hải, Phúc Đồng Điện lực Hương Khê 05:00 - 06:00

01-10-2023

Xã Hà Linh Điện lực Hương Khê 08:00 - 11:30

29-09-2023

Xóm Khe Mây Xã Hương Đô Điện lực Hương Khê 07:00 - 17:30

28-09-2023

Xóm Chợ Tràng Xã Lộc Yên Điện lực Hương Khê 07:00 - 17:30

26-09-2023

Khối 2 Thị Trấn Điện lực Hương Khê 07:00 - 11:30

16-09-2023

Xã Hương Vĩnh Điện lực Hương Khê 07:00 - 17:30

14-09-2023

xóm Chợ Tràng Xã Lộc Yên Điện lực Hương Khê 07:00 - 17:30

13-09-2023

Khối 11 Thị Trấn HK Điện lực Hương Khê 08:00 - 11:00

12-09-2023

Khối 10 Thị Trấn HK Điện lực Hương Khê 07:00 - 11:00

12-09-2023

Xã Phúc Trạch Điện lực Hương Khê 05:00 - 08:00

12-09-2023

Xóm 2 xã Lộc Yên Điện lực Hương Khê 07:00 - 17:30

11-09-2023

Xóm 4 Xã Lộc Yên Điện lực Hương Khê 07:00 - 17:30

08-09-2023

Khối 7 Thị Trấn HK Điện lực Hương Khê 16:00 - 17:30

07-09-2023

Khối 3 Thị Trấn HK Điện lực Hương Khê 14:30 - 17:30

07-09-2023

Xóm 3 Xã Hương Lâm Điện lực Hương Khê 08:00 - 11:30

07-09-2023

Xóm 3 Xã Lộc Yên Điện lực Hương Khê 07:00 - 17:30

06-09-2023

Xóm 2 Xã Hương Trạch Điện lực Hương Khê 08:30 - 11:30

31-08-2023

Xóm 8 Xã Hương Trạch Điện lực Hương Khê 07:30 - 11:30

31-08-2023

Xóm 2 Xã Hương Trạch Điện lực Hương Khê 07:30 - 11:30

31-08-2023

Xóm 3,5 Xã Hương Bình Điện lực Hương Khê 16:30 - 18:00

29-08-2023

Nhà Máy Nước Hương Khê Điện lực Hương Khê 09:00 - 10:30

29-08-2023

Chi cục Thuế Hương Khê Điện lực Hương Khê 07:00 - 08:30

29-08-2023

Xóm 3,5 Xã Hương Bình Điện lực Hương Khê 05:00 - 07:00

29-08-2023

Công ty Đức Kiên Điện lực Hương Khê 05:00 - 18:00

29-08-2023

Xã Hà Linh Điện lực Hương Khê 16:00 - 18:00

23-08-2023

Xóm 4 Xã Hà Linh Điện lực Hương Khê 05:30 - 18:00

23-08-2023

Xã Hà Linh Điện lực Hương Khê 05:30 - 07:00

23-08-2023

Xã Lộc Yên, Hương Đô Điện lực Hương Khê 16:30 - 18:30

21-08-2023

Xã Lộc Yên, Hương Đô Điện lực Hương Khê 05:00 - 07:00

21-08-2023

Xã Lộc Yên Điện lực Hương Khê 05:00 - 18:30

21-08-2023

Xa Lộc Yên Điện lực Hương Khê 05:30 - 17:30

19-08-2023

Xa Lộc Yên Điện lực Hương Khê 05:30 - 17:30

18-08-2023

Chợ Thị Trấn HK 2 Điện lực Hương Khê 10:00 - 11:00

17-08-2023

Chợ Thị Trấn HK 1 Điện lực Hương Khê 08:30 - 09:30

17-08-2023

Ga Phúc Trạch Điện lực Hương Khê 07:00 - 08:00

17-08-2023

Nhà Máy Nước Hương Khê Điện lực Hương Khê 14:00 - 15:00

16-08-2023

Kho Bac HK Điện lực Hương Khê 10:00 - 11:00

16-08-2023

Quỳnh Nga Điện lực Hương Khê 08:30 - 09:30

16-08-2023

Địa Linh Điện lực Hương Khê 07:00 - 08:00

16-08-2023

An Bình LTA Điện lực Hương Khê 15:30 - 16:30

15-08-2023

DLK Hà Tĩnh Điện lực Hương Khê 14:00 - 15:00

15-08-2023

THT Hà Tĩnh Điện lực Hương Khê 10:00 - 11:00

15-08-2023

SL 68 Điện lực Hương Khê 08:30 - 09:30

15-08-2023

Bảo Việt Điện lực Hương Khê 07:00 - 08:00

15-08-2023

Xóm 5 Xã Hương Bình Điện lực Hương Khê 07:30 - 11:30

14-08-2023

Xóm 2,3 Xã Hương Bình Điện lực Hương Khê 07:30 - 11:30

14-08-2023

Xã Hương Trà Điện lực Hương Khê 17:00 - 17:20

12-08-2023

Xã Xã Hương Xuân Điện lực Hương Khê 17:00 - 17:20

12-08-2023

Xã Hương Bình, Hòa Hải Điện lực Hương Khê 17:00 - 17:20

12-08-2023

Xã Hà Linh, Phúc Đồng Điện lực Hương Khê 17:00 - 17:20

12-08-2023

Trung Tâm Thị Trấn HK Điện lực Hương Khê 17:00 - 17:20

12-08-2023

Trung Tâm Thị Trấn HK Điện lực Hương Khê 03:30 - 03:50

12-08-2023

Xã Hà Linh, Phúc Đồng Điện lực Hương Khê 03:30 - 03:50

12-08-2023

Xã Hương Trà Điện lực Hương Khê 03:30 - 03:50

12-08-2023

Xã Hương Bình, Hòa Hải Điện lực Hương Khê 03:30 - 03:50

12-08-2023

Xã Xã Hương Xuân Điện lực Hương Khê 03:30 - 03:50

12-08-2023

Xã Hương Trà Điện lực Hương Khê 06:00 - 17:30

11-08-2023

Xã Lộc Yên Điện lực Hương Khê 06:00 - 17:30

11-08-2023

Xóm 2, 6 Xã Phúc Đồng Điện lực Hương Khê 07:00 - 11:30

10-08-2023

Xóm 8 Xã Hương Trạch Điện lực Hương Khê 07:30 - 11:30

03-08-2023

Xóm 3 Xã Hương bình Điện lực Hương Khê 14:00 - 17:30

02-08-2023

Xóm 2 Xã Hương bình Điện lực Hương Khê 14:00 - 17:30

02-08-2023

Xóm Tân Hòa Xã Hòa Hải Điện lực Hương Khê 07:30 - 11:30

02-08-2023

Xóm Ninh Cường Xã Gia Phố Điện lực Hương Khê 07:00 - 11:30

02-08-2023

Đồn Biên Phòng 575 Điện lực Hương Khê 05:00 - 11:30

28-07-2023

Xóm 1, 2 Xã Phú Gia Điện lực Hương Khê 06:30 - 17:00

22-07-2023

Xã Hương Lâm, Hương Liên Điện lực Hương Khê 16:30 - 18:00

21-07-2023

Xã Hương Lâm, Hương Liên Điện lực Hương Khê 05:00 - 07:00

21-07-2023

Xã Hương Liên Điện lực Hương Khê 05:00 - 18:00

21-07-2023

Xã Hương Lâm, Hương Liên Điện lực Hương Khê 16:30 - 18:00

20-07-2023

Chăn nuôi Hương Xuân Điện lực Hương Khê 16:30 - 17:30

20-07-2023

Xã Hương Lâm, Hương Liên Điện lực Hương Khê 05:00 - 07:00

20-07-2023

Xã Hương Liên Điện lực Hương Khê 05:00 - 18:00

20-07-2023

Chăn nuôi Hương Xuân Điện lực Hương Khê 05:00 - 07:00

20-07-2023

Xã Hương Lâm, Hương Liên Điện lực Hương Khê 05:00 - 17:30

20-07-2023

Chăn nuôi Hương Xuân Điện lực Hương Khê 16:30 - 17:30

18-07-2023

Điện lực Hương Khê 05:00 - 07:00

18-07-2023

Xã Hương Lâm, Hương Liên Điện lực Hương Khê 05:00 - 17:30

18-07-2023

Xóm 2 Xã Hà Linh Điện lực Hương Khê 15:00 - 17:30

14-07-2023

Khối 10 Thị Trấn Điện lực Hương Khê 06:00 - 10:00

14-07-2023

Xóm 13 Hòa Hải Điện lực Hương Khê 08:30 - 10:30

13-07-2023

Xóm 8 Xã Hà Linh Điện lực Hương Khê 06:00 - 07:00

13-07-2023

Xóm 8 Xã Hương Trà Điện lực Hương Khê 05:30 - 11:30

12-07-2023

Khối 4 Thị Trấn Điện lực Hương Khê 06:00 - 17:30

08-07-2023

Khối 10,11 Thị Trấn Điện lực Hương Khê 06:00 - 17:30

08-07-2023

Khối 5 Thị Trấn Điện lực Hương Khê 06:00 - 17:30

08-07-2023

Khối 3 Thị Trấn Điện lực Hương Khê 06:00 - 17:30

07-07-2023

Khối 8 Thị Trấn Điện lực Hương Khê 06:00 - 17:30

07-07-2023

Khối 5 Thị Trấn Điện lực Hương Khê 06:00 - 17:30

07-07-2023

Xã Hương Lâm, Hương Liên Điện lực Hương Khê 16:30 - 18:30

06-07-2023

Xóm 3 Xã Hương Bình Điện lực Hương Khê 06:00 - 17:30

06-07-2023

Xã Hương Lâm, Hương Liên Điện lực Hương Khê 05:00 - 07:00

06-07-2023

Xóm 3,4,6 Xã Hương Lâm Điện lực Hương Khê 05:00 - 18:30

06-07-2023

Xã 1 Xã Gia Phố Điện lực Hương Khê 06:00 - 17:30

05-07-2023

Xã 2 Xã Gia Phố Điện lực Hương Khê 06:00 - 17:30

05-07-2023

Xã Gia Phố Điện lực Hương Khê 15:30 - 18:00

04-07-2023

Xã Hà Linh Điện lực Hương Khê 15:00 - 17:30

04-07-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật