Lịch cúp điện Nghi Xuân - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nghi Xuân - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Nghi Xuân - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nghi Xuân - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nghi Xuân - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Nghi Xuân Hà Tĩnh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Các KH thuộc TBA Xuân Yên 5 thuộc ĐZ 377 E18.11 Điện lực Nghi xuân 08:30 - 11:00

07-01-2023

Các KH thuộc TBA Xuân An 7 thuộc ĐZ 371 E18.11 Điện lực Nghi xuân 07:30 - 10:30

07-01-2023

Các KH thuộc TBA Lam Sơn 1, 2 thuộc ĐZ 375 E 18.11 Điện lực Nghi xuân 07:00 - 09:30

07-01-2023

Các KH thuộc xã Xuân Hải, Xuân Phổ, Xuân Đan, Xuân Trường, Xuân Hội Điện lực Nghi xuân 16:00 - 17:00

30-12-2022

Các xã Xuân Thành, Xuân Hoa, Xuân Liên, Xuân Song Điện lực Nghi xuân 10:00 - 11:30

30-12-2022

Các KH thuộc TT Xuân An, TT Nghi Xuân, Xuân Giang, Tiên Điền Điện lực Nghi xuân 06:30 - 16:30

30-12-2022

Các KH thuộc TBA Xuân Yên 5 thuộc ĐZ 377 E18.11 Điện lực Nghi xuân 08:30 - 11:00

29-12-2022

Các KH thuộc TBA Xuân An 7 thuộc ĐZ 371 E18.11 Điện lực Nghi xuân 07:30 - 10:30

29-12-2022

Các KH thuộc TBA Lam Sơn 2 thuộc ĐZ 375 E18.11 Điện lực Nghi xuân 06:30 - 08:00

29-12-2022

Các xã Xuân viên;Xuân mỵ;Xuân thành;Xuân yên;Xuân hoa;Xuân liên;Xuân song Điện lực Nghi xuân 06:00 - 17:30

27-12-2022

Khách hàng thuộc TBA NT Xuân Đan (Ông Khánh) Điện lực Nghi xuân 10:30 - 11:30

24-12-2022

Khách hàng thuộc TBA NT Xuân Phổ 3 Điện lực Nghi xuân 10:30 - 11:30

24-12-2022

Khách hàng thuộc TBA HTX NT Xuân Thành 2 Điện lực Nghi xuân 09:00 - 10:00

24-12-2022

Khách hàng thuộc TBA NT Xuân Phổ 2 Điện lực Nghi xuân 09:00 - 10:00

24-12-2022

Khách hàng thuộc TBA NT Thủy Sản ĐH Vinh Điện lực Nghi xuân 08:00 - 09:00

24-12-2022

TBA Nuôi tôm Xuân Phổ 1(Tùng Phong) Điện lực Nghi xuân 07:30 - 08:30

24-12-2022

Khách hàng thuộc TBA HTX NT Xuân Thành 1 Điện lực Nghi xuân 07:30 - 08:30

24-12-2022

TBA Bệnh Viện đa khoa Huyện Nghi Xuân Điện lực Nghi xuân 07:00 - 10:30

24-12-2022

Khách hàng thuộc TBA NT Xuân Đan (Ông Khánh) Điện lực Nghi xuân 10:30 - 11:30

22-12-2022

Khách hàng thuộc TBA NT Xuân Phổ 3 Điện lực Nghi xuân 10:30 - 11:30

22-12-2022

Khách hàng thuộc TBA HTX NT Xuân Thành 2 Điện lực Nghi xuân 09:00 - 10:00

22-12-2022

Khách hàng thuộc TBA NT Xuân Phổ 2 Điện lực Nghi xuân 09:00 - 10:00

22-12-2022

Khách hàng thuộc TBA NT Thủy Sản ĐH Vinh Điện lực Nghi xuân 08:00 - 09:00

22-12-2022

Khách hàng thuộc TBA HTX NT Xuân Thành 1 Điện lực Nghi xuân 07:30 - 08:30

22-12-2022

TBA Nuôi tôm Xuân Phổ 1(Tùng Phong) Điện lực Nghi xuân 07:30 - 08:30

22-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật