Lịch cúp điện Lộc Hà - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Lộc Hà - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Lộc Hà - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Lộc Hà - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Lộc Hà - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn Vĩnh Phú, xã Hộ Độ Điện lực Lộc Hà 07:00 - 11:30

03-10-2023

Xóm Xuân Triệu - Xã An Lộc Điện lực Lộc Hà 07:00 - 11:30

04-10-2023

Xóm 14 - Xã Thạch Mỹ Điện lực Lộc Hà 14:00 - 17:30

04-10-2023

Xóm Thống Nhất - Xã Ích Hậu Điện lực Lộc Hà 07:00 - 17:30

05-10-2023

Lịch cúp điện Lộc Hà - Hà Tĩnh

Lịch Cúp Điện Lộc Hà Hà Tĩnh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Các TBA Thuộc Xã Thạch Kim, Thạch Bằng, Thịnh Lộc 3+7. Điện lực Lộc Hà 14:00 - 16:30

30-09-2023

Các TBA Thuộc Xã , Thạch Châu, Hộ Độ , Mai Phụ. Thạch Bằng 1+8 Điện lực Lộc Hà 07:00 - 09:30

30-09-2023

các TBA Thạch Kim 3+6+9+10; TBA Thuỳ Linh; Cảng Cá Thạch Kim Điện lực Lộc Hà 07:00 - 17:30

29-09-2023

Các TBA Thuộc Xã An Lộc Điện lực Lộc Hà 07:00 - 17:30

28-09-2023

Xã Hộ Độ , Xăng Dầu Mai Phụ, TBA Băng Băng Điện lực Lộc Hà 16:00 - 18:00

27-09-2023

Xóm 5 Xã Hộ Độ Điện lực Lộc Hà 08:00 - 11:30

27-09-2023

Xóm Thống Nhất Xã Ích Hậu Điện lực Lộc Hà 14:30 - 17:30

25-09-2023

Thôn Vĩnh Phú xã Hộ Độ Điện lực Lộc Hà 14:00 - 16:00

25-09-2023

Xóm 6 Xã An Lộc Điện lực Lộc Hà 07:00 - 11:30

25-09-2023

Nhà máy nước Thạch bằng Điện lực Lộc Hà 07:00 - 11:30

21-09-2023

Xóm Thống Nhất Xã Ích Hậu Điện lực Lộc Hà 06:00 - 17:30

18-09-2023

Xóm Ích Mỹ Xã Ích Hậu Điện lực Lộc Hà 06:00 - 17:30

18-09-2023

Xóm 11 Xã Hộ Độ Điện lực Lộc Hà 07:00 - 09:30

16-09-2023

Xóm Tân Quý, Vĩnh Phong, Yên Thọ Xã Hộ Độ Điện lực Lộc Hà 07:00 - 17:30

16-09-2023

Xóm Thống Nhất Xã Ích Hậu Điện lực Lộc Hà 14:00 - 17:30

14-09-2023

Xóm Xuân Triệu Xã An Lộc Điện lực Lộc Hà 07:00 - 11:30

14-09-2023

Xóm Thanh Tân Xã Thạch Châu Điện lực Lộc Hà 14:00 - 17:30

13-09-2023

Thôn Vĩnh Phú Xã Hộ Độ Điện lực Lộc Hà 07:00 - 11:30

13-09-2023

Xóm Xuân Hoà Xã Thạch Bằng Điện lực Lộc Hà 14:00 - 17:00

12-09-2023

Thôn Liên Xuân Xã Hộ Độ Điện lực Lộc Hà 07:00 - 11:30

12-09-2023

Nuôi trồng thủy sản xã Thạch Mỹ Điện lực Lộc Hà 14:00 - 17:30

08-09-2023

Xóm Phú Mỹ, xã Thạch Châu Điện lực Lộc Hà 07:00 - 12:00

08-09-2023

Xóm 11 và xóm 12 xã Thịnh Lộc Điện lực Lộc Hà 14:00 - 17:30

07-09-2023

Xóm 9 và xóm 10 xã Thịnh Lộc Điện lực Lộc Hà 07:00 - 12:00

07-09-2023

Xóm Thanh Tân, Xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà Điện lực Lộc Hà 07:00 - 12:00

31-08-2023

Khu vực cảng cá Xã Thạch Kim Điện lực Lộc Hà 09:00 - 11:00

28-08-2023

Xóm Xuân Phượng Xã Thạch Kim Điện lực Lộc Hà 09:00 - 11:00

28-08-2023

Xóm 4.5.6 Xã Thịnh Lộc Điện lực Lộc Hà 06:00 - 16:30

26-08-2023

Xóm Tân Thành, Xóm Quyết Thắng Xã An Lộc Điện lực Lộc Hà 10:00 - 12:00

25-08-2023

Xóm Xuân Triệu, Xóm Bình Nguyên Điện lực Lộc Hà 07:00 - 10:00

25-08-2023

Xóm Lương Trung Xã Ích Hậu Điện lực Lộc Hà 06:00 - 16:30

24-08-2023

Xóm Tây Sơn, Phú Qúy- Mai Phụ Điện lực Lộc Hà 07:00 - 14:30

18-08-2023

Sau các TBA Thạch Kim 6+9+10+ TBA Thuỳ Linh, TBA cảng cá Thạch Kim ĐZ 476E18.1 Điện lực Lộc Hà 07:00 - 11:30

17-08-2023

Xóm Phù Ích , Xã Ích Hậu Điện lực Lộc Hà 10:00 - 11:30

16-08-2023

Xóm Hồng Sơn-Hồng Lộc Điện lực Lộc Hà 09:00 - 10:00

16-08-2023

Xóm 6, 7-Hồng Lộc Điện lực Lộc Hà 08:00 - 09:00

16-08-2023

Xóm 9, 10- Hồng Lộc Điện lực Lộc Hà 07:00 - 08:00

16-08-2023

Xóm Mỹ Giang- Thụ Lộc Điện lực Lộc Hà 06:00 - 07:00

16-08-2023

Xóm Xã Lậm- Xã Ích Hậu Điện lực Lộc Hà 16:00 - 17:45

15-08-2023

Xóm 7 Bình Lộc Điện lực Lộc Hà 14:00 - 16:00

15-08-2023

Xóm Hồng Sơn-Hồng Lộc Điện lực Lộc Hà 09:00 - 14:00

15-08-2023

Xóm 6 xã Thịnh Lộc Điện lực Lộc Hà 09:00 - 11:30

15-08-2023

Cây Xăng Mai Phụ Điện lực Lộc Hà 07:00 - 09:00

15-08-2023

Xóm Tân Thành, Quyết Thắng Xã An Lộc Điện lực Lộc Hà 07:00 - 11:30

10-08-2023

Xóm Xuân Triệu, Xóm Bình Nguyên- Xã An Lộc Điện lực Lộc Hà 07:00 - 10:30

10-08-2023

Xóm Thống Nhất Xã Ích Hậu Điện lực Lộc Hà 07:00 - 11:30

09-08-2023

Thôn Thống Nhất- Xã Ích Hậu Điện lực Lộc Hà 07:00 - 11:30

09-08-2023

Xóm 3 thống nhất xã Ích hậu Điện lực Lộc Hà 07:00 - 11:30

09-08-2023

Xóm 5 Xã Hồng Lộc Điện lực Lộc Hà 07:00 - 11:30

08-08-2023

Xóm 12.13 Xã Thạch Mỹ Điện lực Lộc Hà 07:00 - 11:30

08-08-2023

Xóm Hà Mỹ-Xã Thạch Mỹ Điện lực Lộc Hà 07:00 - 11:30

08-08-2023

Xóm 9 Bình lộc Điện lực Lộc Hà 07:00 - 14:30

07-08-2023

Xóm 1,2,3 xã Thịnh Lộc Điện lực Lộc Hà 07:00 - 11:30

05-08-2023

TBA chiếu sáng 2 Điện lực Lộc Hà 14:00 - 17:00

04-08-2023

TBA Bơm Hưu ninh Điện lực Lộc Hà 09:00 - 11:00

04-08-2023

Trang trại chăn nuôi. Điện lực Lộc Hà 07:00 - 09:00

04-08-2023

TBA Bơm Hồng Tân 2 Điện lực Lộc Hà 14:00 - 17:00

03-08-2023

TBA Bơm TA Điện lực Lộc Hà 09:00 - 11:30

03-08-2023

TBA Mỏ đá HL Điện lực Lộc Hà 07:00 - 09:00

03-08-2023

Thôn Thống nhất xã Ích hậu Điện lực Lộc Hà 07:00 - 17:00

02-08-2023

Xóm Tân Quý xã Hộ Độ Điện lực Lộc Hà 09:00 - 11:00

01-08-2023

Xóm Vĩnh Phong, Yên Thọ xã Hộ Độ Điện lực Lộc Hà 09:00 - 11:00

01-08-2023

Nhà máy Gạch An loc Điện lực Lộc Hà 09:00 - 11:00

01-08-2023

Xóm 5 xã Tân Lộc Điện lực Lộc Hà 10:00 - 11:00

31-07-2023

Xóm 5 xã Hồng Lộc Điện lực Lộc Hà 10:00 - 11:00

31-07-2023

Xóm Tân Thành xã Tan Lộc Điện lực Lộc Hà 09:00 - 10:00

31-07-2023

Xóm 1 xã hồng Lộc Điện lực Lộc Hà 09:00 - 10:00

31-07-2023

Xóm 6 Hồng Lộc Điện lực Lộc Hà 08:00 - 09:00

31-07-2023

Xóm Kim Anh Xã Tân Lộc Điện lực Lộc Hà 08:00 - 09:00

31-07-2023

Xóm 4 xã Hồng Lộc Điện lực Lộc Hà 07:00 - 08:00

31-07-2023

Xóm Tân Trung Điện lực Lộc Hà 07:00 - 08:00

31-07-2023

Xóm Tân Thượng xã Hồng Lộc Điện lực Lộc Hà 06:00 - 07:00

31-07-2023

Xóm Hồng Thuỷ xã Hồng Lộc Điện lực Lộc Hà 06:00 - 07:00

31-07-2023

Xóm Ích Mỹ xã Ích Hậu Điện lực Lộc Hà 10:00 - 11:00

29-07-2023

Xóm Hồng Sơn xã Hồng Lộc Điện lực Lộc Hà 10:00 - 11:00

29-07-2023

Xóm6;7 xã Hồng Lộc Điện lực Lộc Hà 09:00 - 10:00

29-07-2023

Xóm Ích Mỹ xã Ích Hậu Điện lực Lộc Hà 09:00 - 10:00

29-07-2023

Xóm 8;96 xã Hồng Lộc Điện lực Lộc Hà 08:00 - 09:00

29-07-2023

Xóm Thống nhất Điện lực Lộc Hà 08:00 - 09:00

29-07-2023

Xóm Phu Ich xã Ich Hậu Điện lực Lộc Hà 07:00 - 08:00

29-07-2023

Xóm Thống Nhất Điện lực Lộc Hà 07:00 - 09:00

29-07-2023

Xóm Thống Nhất Điện lực Lộc Hà 06:00 - 07:00

29-07-2023

Xóm Mỹ Giang Điện lực Lộc Hà 06:00 - 07:00

29-07-2023

Xóm 13;15 xã Bình Lộc Điện lực Lộc Hà 11:00 - 12:00

28-07-2023

Xóm 6 xã Thụ lọc Điện lực Lộc Hà 11:00 - 12:00

28-07-2023

Xóm 14;15 xã Bình Lộc Điện lực Lộc Hà 10:00 - 11:00

28-07-2023

Xóm 1, xã Bình Lộc Điện lực Lộc Hà 10:00 - 11:00

28-07-2023

Xóm Thái Hoà, Bắc Sơn xã Thụ lộc Điện lực Lộc Hà 10:00 - 11:00

28-07-2023

Xóm 8 xã Thịnh Lộc Điện lực Lộc Hà 10:00 - 11:00

28-07-2023

Xóm Bắc Sơn, Đông Châu Điện lực Lộc Hà 09:00 - 10:00

28-07-2023

Xóm 4,5,6 xã Thụ Lộc Điện lực Lộc Hà 08:00 - 09:00

28-07-2023

Xã Binh Lọc Điện lực Lộc Hà 08:00 - 09:00

28-07-2023

Xóm Thanh Lương, Thanh Hoà Điện lực Lộc Hà 07:00 - 08:00

28-07-2023

Khu chợ Huyện Điện lực Lộc Hà 07:00 - 08:00

28-07-2023

Xóm 8,10 xã Bình Lộc Điện lực Lộc Hà 06:00 - 07:00

28-07-2023

Xóm Thanh Hoà xã Thụ Lộc Điện lực Lộc Hà 06:00 - 07:00

28-07-2023

Xóm 9 xã Bình Lộc Điện lực Lộc Hà 10:00 - 11:00

27-07-2023

Sau TBA Thịnh Lộc 4 Điện lực Lộc Hà 10:00 - 11:00

27-07-2023

Xóm 1,2,3 Xã Thịnh Lộc Điện lực Lộc Hà 09:00 - 10:00

27-07-2023

Xóm Xuân Triệu, xã An Lộc Điện lực Lộc Hà 09:00 - 10:00

27-07-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật