Lịch cúp điện Hà Tĩnh - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hà Tĩnh - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hà Tĩnh - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hà Tĩnh - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hà Tĩnh - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Nam Hà Điện lực TP Hà Tĩnh 07:00 - 11:30

06-10-2023

Thạch Linh, Thạch Tân Điện lực TP Hà Tĩnh 05:00 - 18:30

07-10-2023

Lịch cúp điện Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Lịch Cúp Điện Hà Tĩnh Hà Tĩnh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
P: Nguyễn Du Điện lực TP Hà Tĩnh 14:00 - 17:30

01-10-2023

Nguyễn Du Điện lực TP Hà Tĩnh 07:00 - 11:30

01-10-2023

Tân Giang Điện lực TP Hà Tĩnh 14:00 - 17:30

30-09-2023

Khu Công Nghiệp Cẩm Vịnh.TP Hà Tĩnh Điện lực Cẩm Xuyên 09:55 - 10:05

30-09-2023

Khu Công Nghiệp Cẩm Vịnh.TP Hà Tĩnh Điện lực Cẩm Xuyên 06:55 - 07:05

30-09-2023

Phụ tải Thành phố Hà Tĩnh Điện lực Cẩm Xuyên 06:45 - 10:00

30-09-2023

P: Nguyễn Du Điện lực TP Hà Tĩnh 06:00 - 11:30

30-09-2023

Thạch Trung Điện lực TP Hà Tĩnh 01:00 - 09:00

30-09-2023

Xã Thạch Hưng Điện lực TP Hà Tĩnh 07:00 - 11:30

29-09-2023

Nguyễn Du Điện lực TP Hà Tĩnh 06:00 - 16:30

29-09-2023

Phường Văn Yên Điện lực TP Hà Tĩnh 14:00 - 17:30

28-09-2023

Công ty PT ĐMT Hà Tính Điện lực Thạch Hà 08:00 - 09:00

28-09-2023

Xã Thạch Đồng Điện lực TP Hà Tĩnh 05:30 - 11:30

28-09-2023

Thạch Tân Điện lực TP Hà Tĩnh 17:00 - 18:00

26-09-2023

Thạch Tân Điện lực TP Hà Tĩnh 05:30 - 18:30

26-09-2023

Thạch Tân Điện lực TP Hà Tĩnh 05:30 - 06:30

26-09-2023

Thạch Linh Điện lực TP Hà Tĩnh 14:00 - 17:30

24-09-2023

Phường Nam Hà,Hà Huy Tập Điện lực TP Hà Tĩnh 07:00 - 11:00

24-09-2023

Vincom, Hà Huy Tập Điện lực TP Hà Tĩnh 05:00 - 10:00

24-09-2023

Bắc Hà Điện lực TP Hà Tĩnh 04:30 - 04:40

24-09-2023

TBA Chiếu sáng Nam Cầu Cày - ĐZ 479 E18.1 Điện lực TP Hà Tĩnh 11:00 - 12:30

23-09-2023

Nguyễn Du Điện lực TP Hà Tĩnh 05:40 - 05:50

23-09-2023

Thạch Quý, Thạch Hưng, Nguyễn Du Điện lực TP Hà Tĩnh 05:30 - 14:30

23-09-2023

TBA Chiếu sáng Nam Cầu Cày - ĐZ 479 E18.1 Điện lực TP Hà Tĩnh 05:00 - 06:00

23-09-2023

Thạch Hạ, Thạch Trung Điện lực TP Hà Tĩnh 05:00 - 12:30

23-09-2023

Thạch Hạ Điện lực TP Hà Tĩnh 17:00 - 18:00

22-09-2023

Thạch Hạ Điện lực TP Hà Tĩnh 05:00 - 06:30

22-09-2023

Không Điện lực TP Hà Tĩnh 05:00 - 18:00

22-09-2023

Thạch Hạ Điện lực TP Hà Tĩnh 11:30 - 11:40

21-09-2023

Thạch Hạ Điện lực TP Hà Tĩnh 05:00 - 12:00

21-09-2023

Thạch Hạ Điện lực TP Hà Tĩnh 04:50 - 05:00

21-09-2023

Tân Giang, Văn Yên, Thạch Quý Điện lực TP Hà Tĩnh 05:30 - 14:00

16-09-2023

Xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh Điện lực Thạch Hà 07:00 - 12:00

14-09-2023

Tân Giang Điện lực TP Hà Tĩnh 06:30 - 17:00

14-09-2023

ĐMT TNHH Hà Tĩnh Điện lực Nghi xuân 08:40 - 09:30

12-09-2023

Nguyễn Du, Thạch Linh Điện lực TP Hà Tĩnh 05:30 - 14:00

09-09-2023

Trần Phú Điện lực TP Hà Tĩnh 14:00 - 16:00

08-09-2023

Trần Phú Điện lực TP Hà Tĩnh 14:00 - 16:00

31-08-2023

Thạch Tân Điện lực TP Hà Tĩnh 07:00 - 09:30

31-08-2023

Thạch Trung Điện lực TP Hà Tĩnh 05:30 - 10:00

31-08-2023

Trần Phú Điện lực TP Hà Tĩnh 05:30 - 07:30

31-08-2023

Công ty Bình Nguyên Điện lực TP Hà Tĩnh 06:00 - 10:00

29-08-2023

Nguyễn Du Điện lực TP Hà Tĩnh 07:00 - 17:30

27-08-2023

Văn Yên Điện lực TP Hà Tĩnh 14:00 - 17:30

25-08-2023

Bắc Hà Điện lực TP Hà Tĩnh 07:00 - 11:30

25-08-2023

Thạch Linh Điện lực TP Hà Tĩnh 15:00 - 17:00

23-08-2023

Thạch Hạ Điện lực TP Hà Tĩnh 14:00 - 17:30

23-08-2023

Trần Phú Điện lực TP Hà Tĩnh 07:30 - 11:30

22-08-2023

Phường Trần phú Điện lực TP Hà Tĩnh 07:00 - 11:30

22-08-2023

Thạch Ngọc Điện lực TP Hà Tĩnh 06:00 - 07:30

22-08-2023

Không Điện lực TP Hà Tĩnh 09:10 - 10:00

21-08-2023

Không Điện lực TP Hà Tĩnh 07:00 - 09:00

21-08-2023

Xã Thạch Tân Điện lực TP Hà Tĩnh 07:00 - 10:00

17-08-2023

Phường Thạch Linh Điện lực TP Hà Tĩnh 14:00 - 17:00

16-08-2023

Phường Văn Yên Điện lực TP Hà Tĩnh 07:00 - 11:30

16-08-2023

KP Nhật Tân phường Thạch Linh Điện lực TP Hà Tĩnh 07:00 - 11:30

16-08-2023

DLK Hà Tĩnh Điện lực Hương Khê 14:00 - 15:00

15-08-2023

THT Hà Tĩnh Điện lực Hương Khê 10:00 - 11:00

15-08-2023

Phường Nguyễn Du Điện lực TP Hà Tĩnh 07:00 - 17:00

15-08-2023

Phường Trần phú Điện lực TP Hà Tĩnh 07:00 - 17:30

15-08-2023

Thạch Hạ, Thạch Môn Điện lực TP Hà Tĩnh 09:00 - 10:00

13-08-2023

Nội bộ Công An Thành Phố và Phường: Nguyễn Du. Điện lực TP Hà Tĩnh 06:00 - 17:00

12-08-2023

Thạch Hạ, Thạch Môn Điện lực TP Hà Tĩnh 03:00 - 04:30

12-08-2023

Thạch Hạ, Thạch Môn Điện lực TP Hà Tĩnh 15:00 - 16:00

11-08-2023

Không mất điện. Điện lực TP Hà Tĩnh 08:30 - 09:30

11-08-2023

Phường Nguyễn Du,Thạch Qúy,Tân Giang,Bắc Hà Điện lực TP Hà Tĩnh 04:00 - 08:00

10-08-2023

Xã Thạch Đồng Điện lực TP Hà Tĩnh 16:05 - 17:30

09-08-2023

Xã Thạch Hạ Điện lực TP Hà Tĩnh 15:00 - 16:00

09-08-2023

Phường Văn Yên Điện lực TP Hà Tĩnh 09:15 - 10:30

09-08-2023

Phường Hà Huy Tập Điện lực TP Hà Tĩnh 08:10 - 09:15

09-08-2023

Phường Nguyễn Du Điện lực TP Hà Tĩnh 07:05 - 08:05

09-08-2023

Phường Nguyễn Du Điện lực TP Hà Tĩnh 06:00 - 07:00

09-08-2023

Phường Đại Nài Điện lực TP Hà Tĩnh 16:05 - 17:05

08-08-2023

Phường Đại Nài Điện lực TP Hà Tĩnh 15:00 - 16:00

08-08-2023

Xã Thạch Bình Điện lực TP Hà Tĩnh 09:15 - 10:15

08-08-2023

Xã Thạch Bình Điện lực TP Hà Tĩnh 08:10 - 09:10

08-08-2023

Phường Văn Yên Điện lực TP Hà Tĩnh 07:05 - 08:05

08-08-2023

Phường Văn Yên Điện lực TP Hà Tĩnh 06:00 - 07:00

08-08-2023

Không Điện lực TP Hà Tĩnh 16:00 - 17:30

07-08-2023

Xã Thạch Bình Điện lực TP Hà Tĩnh 07:00 - 09:00

06-08-2023

Phường Trần Phú Điện lực TP Hà Tĩnh 16:10 - 17:10

05-08-2023

Xã Thạch Linh Điện lực TP Hà Tĩnh 15:00 - 16:00

05-08-2023

Phường Bắc Hà Điện lực TP Hà Tĩnh 09:20 - 10:20

05-08-2023

Bắc Hà Điện lực TP Hà Tĩnh 08:10 - 09:10

05-08-2023

Phường Bắc Hà Điện lực TP Hà Tĩnh 06:30 - 07:30

05-08-2023

Thạch Quý ,Thạch Hạ Điện lực TP Hà Tĩnh 05:30 - 08:30

05-08-2023

Thạch Quý ,Thạch Hạ Điện lực TP Hà Tĩnh 05:30 - 14:00

05-08-2023

Phường Nguyễn Du Điện lực TP Hà Tĩnh 16:10 - 17:10

04-08-2023

Phường Nguyễn Du Điện lực TP Hà Tĩnh 15:00 - 16:00

04-08-2023

Bắc Hà Điện lực TP Hà Tĩnh 14:00 - 17:30

04-08-2023

Phường Nguyễn Du Điện lực TP Hà Tĩnh 09:20 - 10:20

04-08-2023

Xã Thạch Quý Điện lực TP Hà Tĩnh 08:10 - 09:10

04-08-2023

Xã Thạch Quý Điện lực TP Hà Tĩnh 06:30 - 07:30

04-08-2023

Bắc Hà Điện lực TP Hà Tĩnh 06:30 - 09:30

04-08-2023

Xã Thạch Quý Điện lực TP Hà Tĩnh 16:10 - 17:10

03-08-2023

Xã Thạch Quý Điện lực TP Hà Tĩnh 15:00 - 16:00

03-08-2023

Phường Nguyễn Du Điện lực TP Hà Tĩnh 09:20 - 10:20

03-08-2023

Xã Thạch Quý Điện lực TP Hà Tĩnh 08:10 - 09:10

03-08-2023

Xã Thạch Quý Điện lực TP Hà Tĩnh 06:30 - 07:30

03-08-2023

Xã Thạch Linh Điện lực TP Hà Tĩnh 16:00 - 17:00

02-08-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật