Lịch cúp điện Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

Lịch cúp điện Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

Lịch Cúp Điện Hồng Lĩnh Hà Tĩnh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Trung Lương 4 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:30 - 09:00

31-05-2023

TBA Nam Hồng 6 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 06:00 - 07:30

31-05-2023

Phường Đức Thuận, phường Trung Lương Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 05:30 - 09:30

30-05-2023

TBA Quốc Anh 2 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 05:30 - 09:00

27-05-2023

Xã KIm Song Trường và một số khách hàng thuộc ĐL Hồng Lĩnh Điện lực Can Lộc 16:00 - 16:05

25-05-2023

Xã KIm Song Trường và một số khách hàng thuộc ĐL Hồng Lĩnh Điện lực Can Lộc 05:55 - 06:00

25-05-2023

nhánh 2 TBA Nam Hồng 9 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 08:00 - 09:00

19-05-2023

TBA Đậu Liêu 10 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 15:30 - 17:00

17-05-2023

nhánh 4 TBA Đậu Liêu 1 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 14:00 - 15:30

17-05-2023

Công ty CP Tập đoàn VN 1 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 14:00 - 16:00

17-05-2023

TBA Thị Đội HL thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 08:30 - 10:00

17-05-2023

TBA Luyện Thép thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:00 - 08:30

17-05-2023

NR Đức Thanh 7 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 06:00 - 08:00

17-05-2023

TBA Huy Hoàng (Trạm 2) thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 15:00 - 16:30

16-05-2023

TBA Hồng Vượng 2 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 08:30 - 10:00

16-05-2023

TBA Hồng Vượng 1 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:00 - 08:30

16-05-2023

phường bắc hồng,phường trung lương Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 05:00 - 05:10

13-05-2023

TBA Đậu Liêu 3 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:00 - 09:00

09-05-2023

phường nam hông Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 15:30 - 17:30

05-05-2023

Lộ 1 TBA Tôn Thépm hông Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 13:30 - 15:30

05-05-2023

Thôn 1, 2 xã Xuân Lĩnh Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 09:00 - 11:00

05-05-2023

Thôn Hồng Nguyệt - xã Thuận Lộc Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 06:30 - 08:30

05-05-2023

TBA Tây Hồng 6, Bơm Thuận Lộc 1 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 06:00 - 08:00

27-04-2023

TBA Bơm Minh Thuận thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 10:00 - 11:00

21-04-2023

TBA Bơm Thuận Lộc 3 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 09:00 - 10:00

21-04-2023

TBA Thuận Lộc 5 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 08:00 - 09:00

21-04-2023

TBA Bơm Thuận Lộc 2 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:00 - 08:00

21-04-2023

phường bắc hồng, nam hồng Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 06:30 - 06:34

21-04-2023

TBA Xuân Lĩnh 9 thuộc ĐZ 373E18.11 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 10:00 - 11:00

20-04-2023

TBA Xuân Lĩnh 5 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 09:00 - 10:00

20-04-2023

TBA Xuân Lĩnh 2 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 08:00 - 09:00

20-04-2023

TBA Xuân Lĩnh 4 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:00 - 08:00

20-04-2023

TBA Đậu Liêu 10 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 11:00 - 12:00

18-04-2023

TBA Đậu Liêu 8 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 10:00 - 11:00

18-04-2023

TBA Đậu Liêu 9 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 09:00 - 10:00

18-04-2023

TBA Thị đội HL thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 08:00 - 09:00

18-04-2023

TBA Tây Hồng 1 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:00 - 08:00

18-04-2023

TBA Huy hoàng (trạm 1 - xã Vượng Lộc) thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 14:00 - 15:30

14-04-2023

TBA Nha máy nước hồng lĩnh thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 09:30 - 11:00

14-04-2023

phường Nam Hồng Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 09:00 - 10:30

14-04-2023

Tổ dân phố Đồng Thuận - phường Đức Thuận Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:30 - 09:00

14-04-2023

phường Trung Lương, đức thuận Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 06:00 - 15:00

10-04-2023

Lâm Hồng Lĩnh. Sơn Giang Điện lực Hương Sơn 04:00 - 14:00

31-03-2023

Thôn Hồng Nguyệt xã Thuận Lộc Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 14:00 - 16:00

26-03-2023

Xóm 8 phường Đậu Liêu, xã Xuân Lĩnh Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 06:00 - 13:00

26-03-2023

Lâm Hồng Lĩnh, Sơn Giang Điện lực Hương Sơn 04:00 - 14:00

26-03-2023

NR haivina thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:30 - 09:30

25-03-2023

NR Haivina thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:30 - 09:30

24-03-2023

TBA thanh thành đạt Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:30 - 09:30

23-03-2023

Phường Đậu Liêu, Nam Hồng, Bắc Hồng Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:00 - 10:00

22-03-2023

TBA Làng nghề thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 16:00 - 17:00

17-03-2023

TBA Đức Thuận 4 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 14:45 - 15:45

17-03-2023

TBA Đức Thuận 3 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 13:30 - 14:30

17-03-2023

TBA Đức Thuận 8 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 10:00 - 11:00

17-03-2023

NR Tân Hồng thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 10:00 - 12:00

17-03-2023

TBA Bắc Hồng 2 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 08:45 - 09:45

17-03-2023

TBA Bắc Hồng 8 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:30 - 08:30

17-03-2023

TBA Bắc Hồng 5 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 16:00 - 17:00

15-03-2023

TBA Bắc Hồng 13 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 14:45 - 15:45

15-03-2023

TBA Bắc Hồng 4 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 13:30 - 14:30

15-03-2023

TBA Bơm Thuận Lộc 1 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 10:00 - 11:00

15-03-2023

TBA Tây Hồng 5 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 08:45 - 09:45

15-03-2023

TBA Tây Hồng 3 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:30 - 08:30

15-03-2023

TBA Trung Lương 1 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:30 - 10:30

11-03-2023

TBA Trung Lương 2 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:30 - 10:30

11-03-2023

TBA Trung Lương 10 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 13:30 - 16:30

10-03-2023

Tổ dân phố Hồng Sơn, phường Đức Thuận Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 13:30 - 16:30

10-03-2023

phường Bắc Hồng Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:30 - 10:30

10-03-2023

Trường Kỹ nghệ hà tĩnh Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:30 - 09:00

04-03-2023

Tba Phát triển công nghiệp 1 thuộc ĐZ 379E18.11 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 08:30 - 09:30

25-02-2023

TBA Xuân Lĩnh 6 thuộc ĐZ 379E18.11 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 08:30 - 09:30

25-02-2023

Tba Phát triển công nghiệp 2 thuộc ĐZ 379E18.11 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:30 - 08:30

25-02-2023

Xã Thuận Lộc Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:30 - 09:00

21-02-2023

TBA Nam Hồng 14 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 15:00 - 16:00

10-02-2023

TBA Nam Hồng 13 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 14:00 - 15:00

10-02-2023

TBA Nam Hồng 3 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 10:30 - 11:30

10-02-2023

TBA Nam Hồng 4 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 09:30 - 10:30

10-02-2023

TBA Nam Hồng 1 thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 08:30 - 09:30

10-02-2023

TBA Nam Bắc Hồng thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:30 - 08:30

10-02-2023

Xã Sơn Lâm Hồng Lĩnh Điện lực Hương Sơn 06:30 - 06:35

17-01-2023

TBA Phú Hoàng thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 09:00 - 10:30

12-01-2023

TBA Trạm trộn (Cầu đường bộ số 1) thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 09:00 - 10:30

12-01-2023

TBA Gạch không nung Xuân Lĩnh thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:30 - 09:00

12-01-2023

TBA TBA Huy Hoàng thuộc ĐZ 373E18.4 Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:30 - 09:00

12-01-2023

phường Bắc Hồng, Đức Thuận, Trung Lương Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:30 - 10:00

11-01-2023

bệnh viên Hồng Hà Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 14:00 - 17:00

09-01-2023

phường nam hồng Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 10:00 - 11:30

09-01-2023

phường nam hồng Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 08:30 - 10:00

09-01-2023

phường nam hồng Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:00 - 08:30

09-01-2023

Xã Lâm Hồng Lĩnh Điện lực Hương Sơn 03:00 - 20:00

08-01-2023

phường nam hồng Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 14:00 - 16:00

04-01-2023

phường Bắc Hồng Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:30 - 10:00

04-01-2023

Xã Xuân Lĩnh Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:30 - 11:30

27-12-2022

phường Bắc Hồng Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:30 - 09:00

26-12-2022

phường Bắc Hồng, nam hông Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 09:00 - 10:30

20-12-2022

phường Bắc Hồng Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 07:15 - 08:45

20-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật