Lịch cúp điện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bạc Liêu

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Bà Chăng, Nhà Thờ - thị trấn Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi 06:30 - 16:30

04-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tam Hưng, Trung Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng; Ấp Bắc Hưng - xã Vĩnh Hưng A, Ấp B1 - xã Châu Thới Điện Lực Vĩnh Lợi 06:30 - 09:30

05-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tam Hưng, Trung Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng; Ấp Bắc Hưng - xã Vĩnh Hưng A, Ấp B1 - xã Châu Thới Điện Lực Vĩnh Lợi 08:50 - 11:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trung Hưng 3 - xã Vĩnh Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi 09:50 - 12:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Phú Đông, Mỹ Trinh - xã Vĩnh Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi 10:40 - 12:40

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 06:30 - 16:30

06-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Châu Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi 06:30 - 16:30

08-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thông Lưu B, Cái Dầy, Xẻo Lá, Xẻo Chích - thị trấn Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi 09:30 - 13:00

08-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Bà Chăng, Nhà Thờ - thị trấn Châu Hưng; Ấp Giá Tiểu - xã Hưng Hội Điện Lực Vĩnh Lợi 12:30 - 16:30

08-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Lịch Cúp Điện Vĩnh Lợi Bạc Liêu những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Châu Thới Điện Lực Vĩnh Lợi 06:30 - 14:00

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Quốc Kỷ, Phú Tòng - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 07:00 - 09:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bắc Hưng, Nguyễn Điền - xã Vĩnh Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi 07:00 - 12:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Dầy, Xóm Lớn - Thị Trấn Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi 07:00 - 16:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Dầy, Xóm Lớn - Thị Trấn Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi 06:30 - 09:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nàng Rèn, Xóm Lớn, Béc Hen Nhỏ, Nhà Việc - xã Châu Thới Điện Lực Vĩnh Lợi 09:15 - 12:45

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xẻo Chích - Thị Trấn Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi 07:30 - 10:00

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xẻo Lá - Thị Trấn Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi 07:00 - 14:00

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Nuôi tôm công nghiệp Trần Văn A Điện Lực Vĩnh Lợi 12:30 - 16:30

23-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm Bơm Nước Nội Đồng Ấp Mỹ Trinh Điện Lực Vĩnh Lợi 10:10 - 12:10

23-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bơm Nước Trung Hưng 3 Điện Lực Vĩnh Lợi 08:30 - 11:00

23-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Năm Căn - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 07:00 - 12:00

23-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm Bơm Nước Nam Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi 07:00 - 09:00

23-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Gia Hội , Nhà Thờ, Quốc Kỷ, Phú Tòng - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 06:00 - 16:30

23-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm Bơm Nước Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi 14:30 - 16:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bơm Nước Cái Tràm A2 Điện Lực Vĩnh Lợi 13:00 - 15:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bơm Nước Cái Tràm A2 Điện Lực Vĩnh Lợi 10:10 - 12:10

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Béc Hen Lớn - xã Long Thạnh Điện Lực Vĩnh Lợi 10:00 - 13:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bơm Nước Long Thạnh Điện Lực Vĩnh Lợi 08:30 - 11:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Béc Hen Lớn - xã Long Thạnh Điện Lực Vĩnh Lợi 08:00 - 11:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Tạo - thị trấn Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi 07:30 - 12:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Xăng Dầu Long Thạnh Điện Lực Vĩnh Lợi 07:00 - 09:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Tạo - thị trấn Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi 06:30 - 08:10

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Gia Hội, Quốc Kỹ - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 13:30 - 16:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nước Mặn - xã Hưng Hội Điện Lực Vĩnh Lợi 12:30 - 14:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đay Tà Ni, Gía Tiểu - xã Hưng Hội Điện Lực Vĩnh Lợi 10:10 - 11:50

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Sóc Đồn, Cù Lao - xã Hưng Hội Điện Lực Vĩnh Lợi 09:20 - 10:50

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đay Tà Ni - xã Hưng Hội Điện Lực Vĩnh Lợi 08:15 - 10:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Giá - xã Hưng Hội Điện Lực Vĩnh Lợi 07:00 - 09:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hoàng Quân 1, Xẻo Nhào - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 13:00 - 14:30

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 3 - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 11:00 - 12:30

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hoàng Quân 2 - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 10:30 - 12:30

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hoàng Quân 2, Hoàng Quân 3 - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 10:20 - 11:50

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hoàng Quân 2, Vườn Cò, Xẻo Nhào - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 09:30 - 11:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hoàng Quân 3 - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 09:20 - 11:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hoàng Quân 3, Ngọc Được - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 08:40 - 10:10

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hoàng Quân 2 - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 07:50 - 09:10

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xẻo Nhào, Năm Căn - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 07:00 - 10:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xẻo Nhào, Năm Căn - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 07:00 - 08:30

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xẻo Nhào - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 13:00 - 14:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xẻo Nhào - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 11:10 - 12:50

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trụ HQ1-2/07 trạm Hoàng Quân 1-2 tuyến 481.2.6.1 Điện Lực Vĩnh Lợi 10:30 - 12:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xẻo Nhào - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 09:20 - 11:10

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Quốc Kỷ, Gia Hội - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 08:30 - 10:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Quốc Kỷ - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 07:40 - 09:10

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Quốc Kỷ, Năm Căn - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 07:00 - 09:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thông Lưu A, Hà Đức, Trà Ban I, Trà Ban II, Nhà Dài A, Nhà Dài B, Chất Đốt, Thạnh Long - xã Châu Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi 07:00 - 13:00

16-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Gia Hội, Nhà Thờ, Quốc Kỷ, Phú Tòng - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 06:00 - 16:00

15-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Bắc Hưng - xã Vĩnh Hưng A; ấp Trung Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi 12:30 - 14:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tam Hưng - xã Vĩnh Hưng, ấp Trung Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi 10:30 - 12:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Giồng Bướm B - xã Châu Thới Điện Lực Vĩnh Lợi 09:30 - 11:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp B2 - xã Châu Thới Điện Lực Vĩnh Lợi 08:30 - 10:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp B1- xã Châu Thới; ấp Trung Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi 07:30 - 09:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp B1 - xã Châu Thới Điện Lực Vĩnh Lợi 06:30 - 08:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp B1 - xã Châu Thới Điện Lực Vĩnh Lợi 14:30 - 16:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp B1 - xã Châu Thới Điện Lực Vĩnh Lợi 13:30 - 15:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bà Chăng B - xã Châu Thới Điện Lực Vĩnh Lợi 12:30 - 14:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bàu Sen - xã Châu Thới Điện Lực Vĩnh Lợi 10:30 - 12:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trà Hất - xã Châu Thới Điện Lực Vĩnh Lợi 09:30 - 11:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bàu Sen - xã Châu Thới Điện Lực Vĩnh Lợi 09:30 - 11:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nhà Việc - xã Châu Thới Điện Lực Vĩnh Lợi 08:30 - 10:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nhà Việc - xã Châu Thới Điện Lực Vĩnh Lợi 07:30 - 09:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 17, 18, 19, Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi, Thanh Sơn - xã Vĩnh Bình; ấp 21 - xã Minh Diệu; ấp An Nghiệp, An Thành, An Khoa, 15 - xã Vĩnh Mỹ B; ấp Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - thị trấn Hòa Bình Ấp Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam - xã Hưng Phú - huyện Phước Long Ấp Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng - huyện Vĩnh Lợi Điện lực Hòa Bình 07:30 - 13:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới Điện Lực Vĩnh Lợi 06:30 - 08:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Tràm A2 - xã Long Thạnh Điện Lực Vĩnh Lợi 08:15 - 10:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Thạnh 1, Cái Tràm A1 - xã Long Thạnh Điện Lực Vĩnh Lợi 07:00 - 09:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Long - xã Long Thạnh Điện Lực Vĩnh Lợi 06:30 - 12:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Dầy, Mặc Đây, Nhà Thờ, Bà Chăng, Xẻo Lá, Thông Lưu B - thị trấn Châu Hưng; Ấp Hà Đức, Ấp Thông Lưu A - xã Châu Hưng A; Ấp Giá Tiểu - xã Hưng Hội Điện Lực Vĩnh Lợi 06:00 - 16:00

12-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TP. Bạc Liêu: Đường Nguyễn Đình Chiểu (từ ngã ba Nguyễn Đình Chiểu - 23/8 đến Ẩm Thực Tràng An 2) - Phường 7; Đường 23/8 - Phường 7, 8; Khóm Trà Kha, Trà Kha A, Trà Kha B, Trà Khứa - Phường 8 Huyện Vĩnh Lợi: Ấp Phước Thạnh 1, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A1, Cái Tràm A2 - xã Long Thạnh Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 12:30 - 16:00

09-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông - xã Vĩnh Hưng A; Ấp Tam Hưng; Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi 07:00 - 11:00

09-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Gia Hội , Nhà Thờ, Quốc Kỷ, Phú Tòng - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 06:30 - 16:30

09-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Xẻo Chích - Thị trấn Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi 06:30 - 11:00

09-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Sóc Đồn, Đay Tà Ni, Giá Tiểu, Bà Chăng, Bưng Xúc, Phú Tòng, Cả Vĩnh, Nước Mặn - xã Hưng Hội Điện Lực Vĩnh Lợi 07:00 - 11:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Trần Phú nối dài (lề bên trái từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã năm tưởng đài chiến Thắng) và (từ ngã năm tượng đài chiến thắng đến ranh giới TP. Bạc Liêu - Huyện Vĩnh Lợi)- Phường 7; Lộ Trà Văn - Phường 1 Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 07:30 - 10:30

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Hưng - xã Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi 07:00 - 10:00

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Giồng Bướm B - xã Châu Thới Điện Lực Vĩnh Lợi 07:00 - 10:00

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bà Chăng, Nhà Thờ - thị trấn Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi 06:30 - 16:30

06-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Gia Hội , Nhà Thờ, Quốc Kỷ, Phú Tòng - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 06:30 - 16:30

31-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Long, Cái Tràm A1, Hoà Linh - xã Long Thạnh Điện Lực Vĩnh Lợi 06:30 - 16:30

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Tạo - thị trấn Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi 06:30 - 13:00

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bà Chăng, Nhà Thờ - thị trấn Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi 06:30 - 16:30

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh Phú A, Vĩnh Phú B, Phước 3A, Phước 3B, Tường 1, Mỹ 1, Mỹ 2, Mỹ Tân, Vĩnh Lộc - xã Vĩnh Phú Đông; Ấp Phước Thuận, Phước Thuận 1 - Thị trấn Phước Long; Ấp Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2, Mỹ Trinh, Mỹ Hòa - xã Hưng Phú Ấp Ninh Hiệp - Xã Ninh Quới A - huyện Hồng Dân Ấp Mỹ Phú Đông, Mỹ Trinh - Xã Vĩnh Hưng A - huyện Vĩnh Lợi Điện lực Phước Long 07:00 - 10:00

26-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ninh Hiệp - xã Ninh Quới A Ấp Vĩnh Phú, Vĩnh Phú B, Phước 3A, Phước 3B, Tường 1, Mỹ 1, Mỹ 2, Mỹ Tân, Vĩnh Lộc - xã Vĩnh Phú Đông; Ấp Phước Thuận, Phước Thuận A - Thị trấn Phước Long; Ấp Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2, Mỹ Trinh, Mỹ Hòa - xã Hưng Phú - huyện Phước Long Ấp Mỹ Phú Đông, Mỹ Trinh - Xã Vĩnh Hưng A - huyện Vĩnh Lợi Điện lực Hồng Dân 07:00 - 11:00

26-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Xẻo Chích - Thị trấn Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi 06:30 - 10:00

26-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Gia Hội , Nhà Thờ, Quốc Kỷ, Phú Tòng - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 06:30 - 16:30

26-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hoàng Quân 3, Ngọc Được - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 12:00 - 15:00

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - thị trấn Hòa Bình; Ấp 21, 33, 36, 38, Cá Rô, Hậu Bối 1, 2, Ninh Lợi, Trà Co - xã Minh Diệu; Ấp Ninh Lợi - xã Vĩnh Bình Ấp Nam Thạnh, Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng - huyện Vĩnh Lợi Điện lực Hòa Bình 08:00 - 13:00

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Năm Căn, Vườn Cò - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 07:00 - 11:30

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Năm Căn - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 07:00 - 15:00

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông - xã Vĩnh Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi 12:30 - 16:00

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Phú Đông - xã Vĩnh Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi 08:30 - 11:00

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Phú Đông - xã Vĩnh Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi 07:00 - 09:00

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Long, Cái Tràm A1, Hoà Linh - xã Long Thạnh Điện Lực Vĩnh Lợi 06:30 - 16:30

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Phú Đông - xã Vĩnh Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi 13:30 - 16:30

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Phú Đông - xã Vĩnh Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi 12:30 - 15:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Phú Đông - xã Vĩnh Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi 10:30 - 13:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B - xã Vĩnh Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi 08:30 - 11:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Hưng 1 - xã Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi 07:00 - 09:30

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bà Chăng, Nhà Thờ - thị trấn Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi 06:30 - 16:30

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Long, Cái Tràm A1, Cái Tràm A2, Phước Thạnh 1 - xã Long Thạnh Điện Lực Vĩnh Lợi 06:30 - 15:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật