Lịch cúp điện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bạc Liêu

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - thị trấn Hòa Bình; Ấp 21, 33, 36, 38, Cá Rô, Hậu Bối 1, Hậu Bối 2, Ninh Lợi, Trà Co - xã Minh Diệu; Ấp Ninh Lợi - xã Vĩnh Bình Ấp Nam Thạnh, Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng - huyện Vĩnh Lợi Điện lực Huyện Hoà Bình 06:00 - 17:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Tòng - xã Hưng Hội Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 11:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đay Tà Ny, Giá Tiểu - xã Hưng Hội Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 11:00 - 15:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 17, 18, 19, Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi - xã Vĩnh Bình; Ấp 21 - xã Minh Diệu; Ấp An Thành - xã Vĩnh Mỹ B; Ấp Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam - xã Hưng Phú - huyện Phước Long Ấp Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng - huyện Vĩnh Lợi Điện lực Huyện Hoà Bình 06:00 - 17:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam - xã Hưng Phú Ấp 17, 18, 19, Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi - xã Vĩnh Bình; Ấp 21 - xã Minh Diệu; Ấp An Thành - xã Vĩnh Mỹ B - huyện Hòa Bình Ấp Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng - huyện Vĩnh Lợi Điện lực Huyện Phước Long 07:00 - 12:00

21-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Trần Nghĩa - xã Vĩnh Hưng Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 11:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Hưng - xã Vĩnh Hưng; Ấp Bắc Hưng - xã Vĩnh Hưng A Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 09:50 - 12:20

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trung Hưng 3 - xã Vĩnh Hưng A Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 12:30 - 15:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nam Thạnh, Thạnh Hưng 1 - xã Vĩnh Hưng Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 14:00 - 16:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thị trấn Châu Hưng Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 06:30 - 12:00

22-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Xẻo Chích - Thị Trấn Châu Hưng Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 06:30 - 11:00

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bà Chăng B - xã Châu Thới Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 11:30

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Hưng - xã Vĩnh Hưng Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 11:00 - 15:30

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trà Hất, Nhà Việc, Bào Sen - xã Châu Thới Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 11:00 - 15:00

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thị Trấn A, Láng Giài, Láng Giài A, Cái Tràm B - thị trấn Hòa Bình Ấp Cái Tràm A1, Cái Tràm A2 - xã Long Thạnh - huyện Vĩnh Lợi. Điện lực Huyện Hoà Bình 00:06 - 16:00

23-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thị Trấn A, Láng Giài, Láng Giài A, Cái Tràm B - thị trấn Hòa Bình Ấp Cái Tràm A2 - xã Long Thạnh - huyện Vĩnh Lợi Điện lực Huyện Hoà Bình 07:30 - 12:00

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Cái Giá, Đay Tà Ni - xã Hưng Hội; Ấp Tân Tạo - thị trấn Châu Hưng. Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 11:30

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Dầy, Mặc Đây, Nhà Thờ, Bà Chăng, Xẻo Lá, Thông Lưu B - thị trấn Châu Hưng; Ấp Hà Đức, Thông Lưu A - xã Châu Hưng A; Ấp Giá Tiểu - xã Hưng Hội. Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 12:30 - 16:00

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xẻo Nhào, Vườn Cò - xã Hưng Thành. Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 06:30 - 15:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ngọc Được - xã Hưng Thành. Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 06:30 - 15:00

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hưng Thành. Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 10:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hưng Thành.Ấp Năm Căn - xã Hưng Thành. Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 09:00 - 12:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Năm Căn, Xẻo Nhào - xã Hưng Thành. Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 12:30 - 16:00

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Quốc Kỷ, Gia Hội, Xẻo Nhào - xã Hưng Thành. Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 10:30

26-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nguyễn Điền, Bắc Hưng - xã Vĩnh Hưng A. Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 10:30

26-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nhà Việc, Nàng Rèn, Cái Điều, Công Điền, Trà Hất, Bào Sen, Giồng Bướm A, Giồng Bướm B, Bà Chăng A, Bà Chăng B, Xóm Lớn, B1, B2, Tràm Một - xã Châu Thới; Ấp Trung Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng; Ấp Béc Hen Nhỏ - xã Long Thạnh. Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 06:30 - 16:00

29-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Lịch Cúp Điện Vĩnh Lợi Bạc Liêu những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Giồng Bướm A, Giồng Bướm B, Cái Điều, Tràm Một, B2 - xã Châu Thới Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 11:00 - 15:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Giồng Bướm A, Giồng Bướm B, Cái Điều, Tràm Một, B2 - xã Châu Thới Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 11:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trung Hưng 3, Nguyễn Điền - xã Vĩnh Hưng A Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 10:30 - 15:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trung Hưng, Trung Hưng 3, Bắc Hưng, Nguyễn Điền - xã Vĩnh Hưng A Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 11:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thị trấn Châu Hưng Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 06:30 - 12:00

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nhà Việc, Nàng Rèn, Cái Điều, Công Điền, Trà Hất, Bào Sen, Giồng Bướm A, Giồng Bướm B, Bà Chăng A, Bà Chăng B, Xóm Lớn, B1, B2, Tràm Một - xã Châu Thới; Ấp Trung Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng; Ấp Béc Hen Nhỏ - xã Long Thạnh Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 06:30 - 16:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Phú Đông - xã Vĩnh Hưng A Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 10:30 - 15:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B - xã Vĩnh Hưng A; Ấp Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 10:10 - 14:40

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B - xã Vĩnh Hưng A; Ấp Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 11:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Mỹ Phú Đông - xã Vĩnh Hưng A; Ấp Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 11:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nam Thạnh - xã Vĩnh Hưng Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 11:00 - 15:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Tràm A1, Hoà Linh - xã Long Thạnh Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 10:10 - 14:40

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Long - xã Long Thạnh Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 11:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tràm Một - xã Long Thạnh Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 11:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xẻo Nhào - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 12:30 - 16:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Quốc Kỷ, Gia Hội, Nhà Thờ - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 09:00 - 12:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Gia Hội , Nhà Thờ, Quốc Kỷ, Phú Tòng - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 10:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xẻo Nhào, Gia Hội, Quốc Kỷ, Năm Căn - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 12:30 - 16:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xẻo Nhào, Quốc Kỷ, Gia Hội, Năm Căn - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 09:30 - 13:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Năm Căn, Xẻo Nhào - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 11:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xẻo Nhào, Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2, Hoàng Quân 3, Ngọc Được, Vườn Cò, Năm Căn, Quốc Kỷ, Gia Hội – xã Hưng Thành. Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 16:30

08-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cây Điều, Béc Hen Lớn - xã Long Thạnh; Ấp Cái Điều - xã Châu Thới Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 11:00 - 15:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Béc Hen Lớn, Trà Khứa - xã Long Thạnh; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới; Ấp Tân Tạo - thị trấn Châu Hưng Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 11:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - thị trấn Hòa Bình; Ấp 21, 33, 36, 38, Cá Rô, Hậu Bối 1, 2, Ninh Lợi, Trà Co - xã Minh Diệu; Ấp Ninh Lợi - xã Vĩnh Bình Ấp Nam Thạnh, Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng - huyện Vĩnh Lợi Điện lực Huyện Hoà Bình 06:00 - 16:30

07-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - thị trấn Hòa Bình; Ấp 21, 33, 36, 38, Cá Rô, Hậu Bối 1, 2, Ninh Lợi, Trà Co - xã Minh Diệu; Ấp Ninh Lợi - xã Vĩnh Bình Ấp Nam Thạnh, Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng - huyện Vĩnh Lợi Điện lực Huyện Hoà Bình 06:00 - 11:00

07-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phú Tòng - xã Hưng Hội Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 06:30 - 15:30

06-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phước Thạnh 1, Phước Thạnh 2 - xã Long Thạnh Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 06:30 - 16:30

06-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Long, Cái Tràm A1, Cái Tràm A2, Phước Thạnh 1 - xã Long Thạnh Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 06:30 - 14:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cù Lao, Sóc Đồn - xã Hưng Hội Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 14:15 - 16:45

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cả Vĩnh, Sóc Đồn - xã Hưng Hội Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 12:30 - 15:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Quốc Kỷ, Gia Hội, Xẻo Nhào - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:30 - 16:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Gia Hội, Quốc Kỷ, Phú Tòng - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 14:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Tràm A1, Tràm 1, Hòa Linh - xã Long Thạnh. Khu vực huyện Hòa Bình: Ấp 37, Láng Giài - xã Minh Diệu Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 12:00 - 16:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TP. Bạc Liêu: KDC Tràng An - Phường 7; Khóm Trà Khứa - Phường 8. - Huyện Vĩnh Lợi: Ấp Béc Hen Lớn, Trà Khứa - xã Long Thạnh; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới; Ấp Tân Tạo - Thị Trấn Châu Hưng Điện lực Thành phố Bạc Liêu 08:30 - 15:00

03-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Long, Béc Hen Lớn, Béc Hen Nhỏ, Cây Điều, Tràm 1, Cái Tràm A1, Hoà Linh - xã Long Thạnh; Ấp B1, Cái Điều, Tràm 1 - xã Châu Thới Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 06:30 - 12:00

03-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phước Thạnh 1, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2, Cái Tràm A1 - xã Long Thạnh - huyện Vĩnh Lợi; Khóm Trà Kha B - Phường 8 - TP Bạc Liêu; Ấp Giồng Tra - xã Vĩnh Hậu A - huyện Hòa Bình. Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 06:00 - 16:30

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Quốc Kỷ, Gia Hội, Nhà Thờ - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 12:30 - 15:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đay Tà Ny, Bưng Súc, Giá Tiểu - xã Hưng Hội Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 10:30 - 15:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bưng Xúc, Phú Tòng - xã Hưng Hội Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 10:30 - 15:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bưng Xúc, Giá Tiểu - xã Hưng Hội Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 11:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vườn Cò - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 12:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 33, 36, 37, 38, Tràm 1, Nam Hưng, Cá Rô, Trà Co - xã Minh Diệu. Ấp Giồng Bướm A - xã Châu Thới; Ấp Tràm 1 - xã Long Thạnh Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 12:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đay Tà Ny, Bưng Súc, Giá Tiểu - xã Hưng Hội Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 11:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Sóc Đồn, Đay Tà Ni, Giá Tiểu, Bà Chăng, Bưng Xúc, Phú Tòng, Cả Vĩnh, Nước Mặn - xã Hưng Hội Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 16:30

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thị Trấn A, Láng Giài, Láng Giài A, Cái Tràm B - thị trấn Hòa Bình Ấp Cái Tràm A2 - xã Long Thạnh - huyện Vĩnh Lợi Thị Trấn Hòa Bình; Ấp An Khoa - xã Vĩnh Mỹ B; Ấp Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân - xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Thạnh, Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Kiểu, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Thịnh; Ấp Cây Gừa, 12 - xã Vĩnh Hậu A Điện lực Huyện Hoà Bình 06:00 - 16:30

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bà Chăng B - xã Châu Thới Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 10:00 - 15:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trà Hất, Nhà Việc, Bào Sen - xã Châu Thới Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 10:00 - 15:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Công Điền, Cái Điều - xã Châu Thới Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 11:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bà Chăng A, Bà Chăng B - xã Châu Thới Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 11:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bào Sen, Giồng Bướm A - xã Châu Thới Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 10:00 - 15:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Giồng Bướm A, Trà Hất, Bào Sen - xã Châu Thới Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 10:00 - 15:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp B1, B2 - xã Châu Thới; Ấp Trung Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 11:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xẻo Nhào, Vườn Cò - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 12:00 - 16:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Năm Căn - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 09:00 - 12:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 17, 18, 19 Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi, Thanh Sơn - xã Vĩnh Bình; Ấp 21 - xã Minh Diệu; Ấp An Nghiệp, An Thành, An Khoa, 15 - xã Vĩnh Mỹ B Ấp Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - thị trấn Hòa Bình. Ấp Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam - xã Hưng Phú. - huyện Phước Long Ấp Thạnh Hưng 2. - xã Vĩnh Hưng - huyện Vĩnh Lợi Điện lực Huyện Hoà Bình 07:30 - 11:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nhà Dài A, Nhà Dài B - xã Châu Hưng A Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 09:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 17, 18, 19 Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi, Thanh Sơn - xã Vĩnh Bình; Ấp 21 - xã Minh Diệu; Ấp An Nghiệp, An Thành, An Khoa, 15 - xã Vĩnh Mỹ B Ấp Ninh Lợi, Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Bình; Ấp Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2 - xã Hưng Thành - huyện Vĩnh Lợi Điện lực Huyện Hoà Bình 06:30 - 16:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 17, 18, 19 Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi, Thanh Sơn - xã Vĩnh Bình; Ấp 21 - xã Minh Diệu; Ấp An Nghiệp, An Thành, An Khoa, 15 - xã Vĩnh Mỹ B Ấp Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - thị trấn Hòa Bình. Ấp Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam - xã Hưng Phú. - huyện Phước Long Ấp Thạnh Hưng 2. - xã Vĩnh Hưng - huyện Vĩnh Lợi Điện lực Huyện Hoà Bình 06:30 - 16:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Thạnh 1, Cái Tràm A1 - xã Long Thạnh Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 11:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mặc Đây - Thị Trấn Châu Hưng; Ấp Nhà Dài A, Hà Đức - xã Châu Hưng A Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 14:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xẻo Chích - Thị Trấn Châu Hưng Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 06:30 - 13:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Châu Thới; Ấp Trung Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng; Ấp Béc Hen Nhỏ - xã Long Thạnh Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 06:30 - 16:30

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Xẻo Nhào, Hoàng Quân 2 - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 16:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Trần Phú nối dài (lề trái từ ngã năm tượng Đài Chiến Thắng đến ranh giới thành phố Bạc Liêu - Huyện Vĩnh Lợi) và (lề bên phải từ Hội quán ABC đến ranh giới thành phố Bạc Liêu - huyện Vĩnh Lợi) - Phường 7; Lộ Trà Văn - Phường 1; Ấp Giồng Nhãn A - Xã Hiệp Thành Điện lực Thành phố Bạc Liêu 06:30 - 16:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Quốc Kỷ, Gia Hội, Nhà Thờ - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 12:30 - 16:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vườn Cò - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 12:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Tràm A2 - xã Long Thạnh - huyện Vĩnh Lợi; Ấp Giồng Tra - xã Vĩnh Hậu A - huyện Hòa Bình Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 16:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Năm Căn, Xẻo Nhào - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 16:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Châu Thới; Ấp Trung Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng; Ấp Béc Hen Nhỏ - xã Long Thạnh Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 06:30 - 16:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xẻo Nhào, Gia Hội, Quốc Kỷ, Năm Căn - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 13:00 - 16:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Năm Căn - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 06:30 - 13:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xẻo Nhào, Quốc Kỷ, Gia Hội, Năm Căn - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 13:00 - 16:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Năm Căn, Xẻo Nhào - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 06:30 - 13:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Năm Căn, Xẻo Nhào - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 14:15 - 16:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hoàng Quân 2 - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 12:30 - 15:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hoàng Quân 3, Ngọc Được - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 10:30 - 12:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vườn Cò, Ngọc Được - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 06:30 - 12:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Quốc Kỷ - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 13:00 - 16:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Long, Béc Hen Lớn, Béc Hen Nhỏ, Cây Điều, Tràm 1, Cái Tràm A1, Hoà Linh - xã Long Thạnh; Ấp B1, Cái Điều, Tràm 1 - xã Châu Thới Điện Lực Vĩnh Lợi 09:30 - 13:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xẻo Nhào - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 06:30 - 13:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật