Lịch cúp điện Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bạc Liêu

Lịch cúp điện Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Xẻo Chích - Thị Trấn Châu Hưng Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 06:30 - 13:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Biển Tây A, Biển Đông A, Biển Đông B - xã Vĩnh Trạch Đông. Điện lực Thành phố Bạc Liêu 06:30 - 16:30

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Thìn, Minh Thìn A - xã An Phúc Điện lực Huyện Đông Hải 08:00 - 16:00

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Thắng A xã An Phúc Điện lực Huyện Đông Hải 08:00 - 16:00

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lung Chim, Chòi Mòi xã Định Thành, ấp Lung Lá, Lung Rong, Phan Mầu, Hòa Phong xã Định Thành A, ấp Chòi Mòi, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn xã An Phúc Điện lực Huyện Đông Hải 10:30 - 14:00

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm CTy TNHH MTV SX Giống Thủy Sản Tài Lợi trụ 471-473ĐH/40/02/02K1 tuyến 473ĐH.4 Điện lực Huyện Đông Hải 00:00 - 09:30

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 07:00 - 09:15

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Điền - xã Long Điền Tây Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 10:30

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 09:00 - 11:15

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm DNTN Thanh Chiến trụ 471 - 473ĐH/44/44K2 tuyến 473ĐH Điện lực Huyện Đông Hải 09:30 - 12:30

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vinh Điền - xã Long Điền Tây Điện lực Huyện Đông Hải 10:00 - 15:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 10:15 - 12:30

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Cai Giảng, Phước Hòa - xã Lộc Ninh; Xã Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A. Điện lực Huyện Hồng Dân 10:30 - 14:00

20-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
trạm Trung Tâm Y tế Huyện Đông Hải trụ 471ĐH/70/70K1 tuyến 471ĐH Điện lực Huyện Đông Hải 12:30 - 14:30

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Láng Giài, Láng Giài A - thị trấn Hòa Bình Điện lực Huyện Hoà Bình 06:00 - 16:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 12, 15, 16, 17 - xã Vĩnh Hậu A Điện lực Huyện Hoà Bình 06:00 - 15:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 13, 14, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Thịnh; Ấp 12, 15, 16 - xã Vĩnh Hậu A Điện lực Huyện Hoà Bình 06:30 - 11:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 13, 14, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Thịnh Điện lực Huyện Hoà Bình 06:30 - 16:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 4 - Phường 1 Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 12:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 09:15

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thọ Hậu - xã Phước Long Điện lực Huyện Phước Long 07:00 - 12:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bửu 2, Minh Điền, Trung Điền - xã Long Điền Đông Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 16:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Thạnh 1, Cái Tràm A1 - xã Long Thạnh Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 11:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mặc Đây - Thị Trấn Châu Hưng; Ấp Nhà Dài A, Hà Đức - xã Châu Hưng A Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 14:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Ninh Định, Ninh An - xã Ninh Hòa. Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 14:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 07:00 - 09:15

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Cao Hồng Em trụ 482/55/135/447/447K1 tuyến 482.5.6 Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 09:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh 1, Thạnh 2, Công Điền - xã Long Điền Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 08:00 - 10:15

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Nguyễn Đức Ngọc trụ 482/55/135/416/01K tuyến 482.5.6 Điện lực Huyện Đông Hải 09:00 - 11:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 09:15 - 11:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Võ Văn Kiệt trụ 482/55/135/402K/402K1 tuyến 482.5.6 Điện lực Huyện Đông Hải 10:30 - 12:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Tạ Phước Guôl trụ 482/55/135/190A/11K/11K1 tuyến 482.5.6.26 Điện lực Huyện Đông Hải 12:00 - 14:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Ngô Thị Thu trụ 482/55/135/364BK/01K tuyến 482.5.6 Điện lực Huyện Đông Hải 13:30 - 15:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Ngọn, Phú Tân - xã Ninh Quới. Điện lực Huyện Hồng Dân 14:00 - 16:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Lò Rèn, Rạch Ông Bổn - Phường 5 Điện lực Thành phố Bạc Liêu 06:30 - 10:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thanh Sơn - xã Vĩnh Bình Điện lực Huyện Hoà Bình 06:30 - 16:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 17, 18, 19 Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi, Thanh Sơn - xã Vĩnh Bình; Ấp 21 - xã Minh Diệu; Ấp An Nghiệp, An Thành, An Khoa, 15 - xã Vĩnh Mỹ B Ấp Ninh Lợi, Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Bình; Ấp Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2 - xã Hưng Thành - huyện Vĩnh Lợi Điện lực Huyện Hoà Bình 06:30 - 16:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 17, 18, 19 Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi, Thanh Sơn - xã Vĩnh Bình; Ấp 21 - xã Minh Diệu; Ấp An Nghiệp, An Thành, An Khoa, 15 - xã Vĩnh Mỹ B Ấp Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - thị trấn Hòa Bình. Ấp Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam - xã Hưng Phú. - huyện Phước Long Ấp Thạnh Hưng 2. - xã Vĩnh Hưng - huyện Vĩnh Lợi Điện lực Huyện Hoà Bình 06:30 - 16:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Bảo, Bình Lễ, Bình Tốt, Huê 1 - xã Vĩnh Phú Tây; Ấp Huê 1, Bình Thiện - xã Vĩnh Thanh Điện lực Huyện Phước Long 07:00 - 12:30

22-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 07:00 - 09:15

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nhà Dài A, Nhà Dài B - xã Châu Hưng A Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 09:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Vĩnh Thành Lập, Sơn Trắng - xã Vĩnh Lộc; Xã Lộc Ninh Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 16:30

22-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 17, 18, 19 Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi, Thanh Sơn - xã Vĩnh Bình; Ấp 21 - xã Minh Diệu; Ấp An Nghiệp, An Thành, An Khoa, 15 - xã Vĩnh Mỹ B Ấp Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - thị trấn Hòa Bình. Ấp Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam - xã Hưng Phú. - huyện Phước Long Ấp Thạnh Hưng 2. - xã Vĩnh Hưng - huyện Vĩnh Lợi Điện lực Huyện Hoà Bình 07:30 - 11:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Thạnh, Thạnh 2, Thạnh Trị - xã Long Điền Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm NTCN Trần Kim Thanh trụ 476G/163/163K1 tuyến 476G Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 09:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bửu 2, Vĩnh Điền - xã Long Điền Đông Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 14:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 08:10 - 10:25

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Năm Căn - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 09:00 - 12:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 09:30 - 11:45

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Liêu Phước Thành trụ 476G/126/126K1 tuyến 476G Điện lực Huyện Đông Hải 09:30 - 11:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Huỳnh Văn Quấn trụ 476G/133/27/27K1 tuyến 476G.20 Điện lực Huyện Đông Hải 11:30 - 13:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xẻo Nhào, Vườn Cò - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 12:00 - 16:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Phan Văn Định trụ 476G/133/36/36K2 tuyến 476G.20 Điện lực Huyện Đông Hải 13:30 - 15:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Láng Giài, Láng Giài A, thị trấn A1 - thị trấn Hòa Bình; Ấp 38, 33 - xã Minh Diệu Ấp Láng Giài, Láng Giài A - thị trấn Hòa Bình Điện lực Huyện Hoà Bình 06:30 - 16:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 19, 19A, 20, 21, 23 - xã Phong Thạnh; Ấp 20, 21 - xã Phong Tân Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 16:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4, 9, 9A - xã Phong Thạnh Tây B Điện lực Huyện Phước Long 07:00 - 16:30

23-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực ấp Ninh Thuận, Ninh Chùa - xã Ninh Quới A. Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 10:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp B1, B2 - xã Châu Thới; Ấp Trung Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 11:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Doanh Điền - xã Điền Hải Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Hạt Quản Lý Đê trụ 482/55/135/452K/452K1 tuyến 482.5.6 Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 09:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm DNTN Hải Đăng trụ 473ĐH/66A/01K tuyến 473ĐH Điện lực Huyện Đông Hải 09:30 - 11:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bào Sen, Giồng Bướm A - xã Châu Thới Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 10:00 - 15:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Giồng Bướm A, Trà Hất, Bào Sen - xã Châu Thới Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 10:00 - 15:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Nhà Lầu I - xã Ninh Thạnh Lợi A. Điện lực Huyện Hồng Dân 10:30 - 13:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Công Ty Cổ Phần Nuôi Trồng Thủy Sản và Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Thuận Nhân trụ 475ĐH/117A/14K1 tuyến 475ĐH.6 Điện lực Huyện Đông Hải 11:30 - 13:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Hồ Chí Thức trụ 476G/150A/63/04/04K3 tuyến 476G.8.7 Điện lực Huyện Đông Hải 13:30 - 15:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Bình Lộc - xã Vĩnh Lộc A. Điện lực Huyện Hồng Dân 13:30 - 16:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh Mới - xã Vĩnh Thịnh Điện lực Huyện Hoà Bình 06:30 - 16:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Hậu, Phước Hòa Tiền - thị trấn Phước Long Điện lực Huyện Phước Long 07:00 - 10:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Công Điền, Cái Điều - xã Châu Thới Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 11:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Tà Ben, Ninh An, Ninh Định - xã Ninh Hòa. Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 16:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bà Chăng A, Bà Chăng B - xã Châu Thới Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 11:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 07:00 - 09:15

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Rạch Rắn - xã Long Điền Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 09:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ba Mến, Quyết Chiến, Quyết Thắng, Thành Thưởng C, Ba Mến - xã An Trạch A Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 11:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 08:00 - 10:15

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Huyện Hoà Bình 09:30 - 11:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Sạch Thanh Hồng trụ 475ĐH/337/13K/01K tuyến 475ĐH.7 Điện lực Huyện Đông Hải 09:30 - 11:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Hậu - thị trấn Phước Long Điện lực Huyện Phước Long 10:00 - 13:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bà Chăng B - xã Châu Thới Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 10:00 - 15:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trà Hất, Nhà Việc, Bào Sen - xã Châu Thới Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 10:00 - 15:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, ấp 2, Quyết Chiến - xã An Trạch A Điện lực Huyện Đông Hải 11:30 - 14:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Kiều Trang trụ 471M/03/12AK/12AK1 tuyến 471M3 Điện lực Huyện Đông Hải 11:30 - 14:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Thưởng A - xã An Trạch Điện lực Huyện Đông Hải 13:30 - 16:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Phạm Văn Quấn trụ 471M/03/214/26/61/24/11PK/01K tuyến 471M3.15.2.4.4 Điện lực Huyện Đông Hải 14:30 - 16:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thị Trấn A, Láng Giài, Láng Giài A, Cái Tràm B - thị trấn Hòa Bình Ấp Cái Tràm A2 - xã Long Thạnh - huyện Vĩnh Lợi Thị Trấn Hòa Bình; Ấp An Khoa - xã Vĩnh Mỹ B; Ấp Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân - xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Thạnh, Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Kiểu, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Thịnh; Ấp Cây Gừa, 12 - xã Vĩnh Hậu A Điện lực Huyện Hoà Bình 06:00 - 16:30

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, 2 - xã Phong Thạnh Tây Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 12:30

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Thạnh, Phước Thọ Tiền, Thọ Tiền, Thọ Hậu, Phước Hậu - xã Phước Long; Ấp Thống Nhất - xã Ninh Thạnh Lợi A; Ấp Ninh Thạnh Đông - xã Ninh Thạnh Lợi - huyện Hồng Dân Điện lực Huyện Phước Long 07:00 - 12:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Sóc Đồn, Đay Tà Ni, Giá Tiểu, Bà Chăng, Bưng Xúc, Phú Tòng, Cả Vĩnh, Nước Mặn - xã Hưng Hội Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 16:30

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Chủ Chọt, Thống Nhất - xã Ninh Thạnh Lợi A. Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 16:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Phong, Phan Màu, Lung Rong xã Định Thành A, xã Định Thành, ấp Chòi Mòi, Long Phú, Cái Keo, Minh Thìn, Minh Thìn A - xã An Phúc Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 16:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Thành, Phước Ninh, Phước Trường, Phước Hậu, Phước Tân, Thọ Tiền - xã Phước Long; Ấp 1A, 8A - xã Phong Thạnh Tây A Ấp Chủ Chọt, Thống Nhất - xã Ninh Thạnh Lợi A - huyện Hồng Dân Điện lực Huyện Phước Long 10:00 - 16:30

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 1 - xã Phong Thạnh Tây Điện lực Thị xã Giá Rai 12:30 - 16:30

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Điền - xã Long Điền Tây Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 14:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cây Giang - xã Long Điền Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 10:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cây Giang - xã Long Điền Điện lực Huyện Đông Hải 09:30 - 12:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Cùng, Vĩnh Điền, Bửu Đông - xã Long Điền Đông; Ấp Mỹ Điền, Hiệp Điền - xã Long Điền Đông A Điện lực Huyện Đông Hải 12:30 - 15:30

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bạc Liêu

Lịch Cúp Điện Bạc Liêu những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Biển Đông A, Biển Đông B - xã Vĩnh Trạch Đông Điện lực Thành phố Bạc Liêu 12:30 - 16:30

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lung Chim, Chòi Mòi xã Định Thành Điện lực Huyện Đông Hải 08:00 - 16:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lung Rong xã Định Thành A Điện lực Huyện Đông Hải 08:00 - 16:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, 2, - Phường 1; Khóm 5 phường Hộ Phòng; Khóm 3, 13 - phường Láng Tròn. Ấp 3 - xã Long Điền Đông A Điện lực Thị xã Giá Rai 07:00 - 15:30

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Châu Thới; Ấp Trung Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng; Ấp Béc Hen Nhỏ - xã Long Thạnh Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 06:30 - 16:30

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 2B, 8A - xã Phong Thạnh Tây A; Xã Phong Thạnh Tây B Điện lực Huyện Phước Long 06:30 - 16:30

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh An - xã Vĩnh Trạch Điện lực Thành phố Bạc Liêu 06:30 - 16:30

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 17, 20 - xã Vĩnh Bình; Ấp Đồng Lớn 1, Bình Minh - xã Vĩnh Mỹ B Điện lực Huyện Hoà Bình 06:00 - 16:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Chòm Cao, Nhà Lầu II - xã Ninh Thạnh Lợi A. Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 15:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xẻo Nhào, Hoàng Quân 2 - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 16:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Thưởng, Văn Đức A, Hiệp Vinh, Văn Đức - xã An Trạch; Ấp 1 - xã An Trạch A Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 16:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1 - xã An Trạch A Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 16:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Trần Phú nối dài (lề trái từ ngã năm tượng Đài Chiến Thắng đến ranh giới thành phố Bạc Liêu - Huyện Vĩnh Lợi) và (lề bên phải từ Hội quán ABC đến ranh giới thành phố Bạc Liêu - huyện Vĩnh Lợi) - Phường 7; Lộ Trà Văn - Phường 1; Ấp Giồng Nhãn A - Xã Hiệp Thành Điện lực Thành phố Bạc Liêu 06:30 - 16:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Trần Phú nối dài (lề trái từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã năm tượng Đài Chiến Thắng) - Phường 7 Điện lực Thành phố Bạc Liêu 06:30 - 11:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Quốc Kỷ, Gia Hội, Nhà Thờ - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 12:30 - 16:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 37, 38 - xã Minh Diệu Điện lực Huyện Hoà Bình 12:30 - 16:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lung Chim, Chòi Mòi - xã Định Thành Điện lực Huyện Đông Hải 08:00 - 16:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Thành - xã Phước Long Điện lực Huyện Phước Long 07:00 - 11:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vườn Cò - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 12:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Láng Giài, Láng Giài A, thị trấn A1 - thị trấn Hòa Bình; Ấp 38, 33 - xã Minh Diệu Điện lực Huyện Hoà Bình 07:00 - 15:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2 - Phường 1; Xã Phong Thạnh, Phong Thạnh A, Phong Tân Điện lực Thị xã Giá Rai 07:00 - 15:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Thịnh Điện lực Huyện Hoà Bình 06:00 - 13:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Cùng - xã Long Điền Đông Điện lực Huyện Đông Hải 08:00 - 16:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh 1, Công Điền xã Long Điền Điện lực Huyện Đông Hải 08:00 - 16:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Tràm A2 - xã Long Thạnh - huyện Vĩnh Lợi; Ấp Giồng Tra - xã Vĩnh Hậu A - huyện Hòa Bình Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 16:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Phú Tân, Ninh Phú, Vàm - xã Ninh Quới. Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 16:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hậu Bối 2 - xã Minh Diệu Điện lực Huyện Hoà Bình 06:00 - 13:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 13 - xã Vĩnh Hậu Điện lực Huyện Hoà Bình 06:00 - 13:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Huyện Hoà Bình 14:00 - 16:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 7 - phường Láng Tròn Điện lực Thị xã Giá Rai 12:30 - 15:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Quyết Chiến, Quyết Thắng - xã An Trạch A; Ấp 1 - xã An Trạch A Điện lực Huyện Đông Hải 12:00 - 16:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh An - xã Vĩnh Trạch Điện lực Thành phố Bạc Liêu 12:00 - 16:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Huyện Hoà Bình 11:00 - 12:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã An Trạch A Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 12:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Năm Căn, Xẻo Nhào - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 07:00 - 16:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kéo tăng cường 14m dây ABC4x150mm2 từ trụ trạm đến trụ NVĐ2B/01 thuộc trạm Nam Vành Đai 2B trụ 483/07A/10/41T tuyến 483.1.1, bịt đầu ống cáp lực trạm. Điện lực Thành phố Bạc Liêu 07:00 - 10:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 13, Toàn Thắng, Cây Gừa - xã Vĩnh Hậu; Ấp 12, Cây Gừa - xã Vĩnh Hậu A Điện lực Huyện Hoà Bình 07:00 - 16:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 15- xã Phong Thạnh Đông Điện lực Thị xã Giá Rai 07:00 - 10:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khách hàng Tôn Hoa Sen Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 09:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu dân cư Hoàng Phát - Phường 1 Điện lực Thành phố Bạc Liêu 06:30 - 12:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 17, 20 - xã Phong Tân Điện lực Thị xã Giá Rai 12:30 - 15:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Thịnh; Ấp Vĩnh Tân, Xóm Lớn A, Xóm Lớn B - xã Vĩnh Mỹ A Điện lực Huyện Hoà Bình 12:00 - 16:30

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Giồng Giữa A, Giồng Giữa B - xã Vĩnh Trạch Đông. Điện lực Thành phố Bạc Liêu 08:30 - 16:30

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3, 4, 5, 6 - xã Phong Thạnh Tây Điện lực Thị xã Giá Rai 07:00 - 10:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 13 - xã Vĩnh Hậu; Ấp 12, 15 - xã Vĩnh Hậu A Điện lực Huyện Hoà Bình 06:00 - 14:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Kinh Tế - Phường Nhà Mát Điện lực Thành phố Bạc Liêu 11:30 - 16:30

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Doanh Điền - xã Điền Hải Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:30

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu dân cư Tràng An - Khóm 1 - Phường 7; Khu công nghiệp Trà Kha, đường Tránh Quốc Lộ, khóm Trà Khứa, Cầu Sập - Phường 8 Điện lực Thành phố Bạc Liêu 06:30 - 12:00

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Lý Thường Kiệt, Hà Huy Tập (từ ngã ba Hà Huy Tập - Hòa Bình đến ngã tư Hà Huy Tập - Bà Triệu), Lê Văn Duyệt (từ ngã Hòa Bình - Lê Văn Duyệt đến ngã tư Lê Văn Duyệt - Bà Triệu), Phan Đình Phùng (từ ngã ba Phan Đình Phùng - Hòa Bình đến ngã tư Phan Đình Phùng - Bà Triệu) - Phường 3 Điện lực Thành phố Bạc Liêu 06:30 - 12:30

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thị Trấn A, Chùa Phật, Cái Tràm B thị trấn Hòa Bình;Ấp Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu, Toàn Thắng, Cái Tràm, Thống Nhất, 13, 14 xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Kiểu, Vĩnh Mới xã Vĩnh Thịnh; Ấp Cây Gừa, 12 xã Vĩnh Hậu A. Điện lực Huyện Hoà Bình 05:50 - 17:00

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 15A, Châu Phú, Xóm Lớn A, Xóm Lớn B, Do Thới, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thành, Vĩnh Tân, Tân Tiến, Vĩnh Hội, Huy Hết - xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Kiểu, Vĩnh Mới, Vĩnh Hòa, Vĩnh Lập, Vĩnh Bình - xã Vĩnh Thịnh; Ấp Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu; Ấp An Khoa, 14, 15 - xã Vĩnh Mỹ B; Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn B - thị trấn Hòa Bình Điện lực Huyện Hoà Bình 05:50 - 16:30

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 14, Vĩnh Mẫu, Thống Nhất - xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Mới - xã Vĩnh Thịnh Điện lực Huyện Hoà Bình 05:50 - 16:00

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5 - thị trấn Gành Hào. Điện lực Huyện Đông Hải 12:00 - 16:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh An - xã Vĩnh Trạch Điện lực Thành phố Bạc Liêu 11:30 - 16:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, 2 - thị trấn Gành Hào Điện lực Huyện Đông Hải 11:00 - 16:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Công Ty CP Chế Biến Và Dịch Vụ Thủy Sản Cà Mau -Chi Nhánh Bạc Liêu Điện lực Huyện Đông Hải 11:00 - 12:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Đầu Sấu Đông, Bình Dân - xã Lộc Ninh; Ấp Ninh Chài xã Ninh Quới A; Ấp Bà Hiên, Bà Gồng - thị trấn Ngan Dừa; Xã Ninh Hòa. Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 12:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ninh Phước xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân; ấp Mỹ 1, Vĩnh Phú A xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long. Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 12:30

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Thị trấn Gành Hào Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 11:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hẻm 1 - đường Võ Văn Kiệt - Phường 1; Ấp Thào Lạng, Bờ Xáng - xã Vĩnh Trạch Điện lực Thành phố Bạc Liêu 06:30 - 16:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Tránh Quốc Lộ, Khóm Trà Khứa - Phường 8 Điện lực Thành phố Bạc Liêu 06:30 - 12:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, 2, 3, 7, 8 phường Láng Tròn. Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 16:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Châu Thới; Ấp Trung Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng; Ấp Béc Hen Nhỏ - xã Long Thạnh Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 06:30 - 16:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xẻo Nhào, Gia Hội, Quốc Kỷ, Năm Căn - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 13:00 - 16:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Hậu - xã Phước Long Điện lực Huyện Phước Long 12:10 - 14:10

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 20 - xã Phong Tân Điện lực Thị xã Giá Rai 12:00 - 16:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Thanh Điện lực Huyện Phước Long 11:30 - 15:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 12 - xã Phong Thạnh Tây B Điện lực Huyện Phước Long 11:00 - 15:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Hòa, Long Hải, Long Hậu, Phước Thuận A, Phước Hòa A, Phước Hòa Tiền - thị trấn Phước Long; Ấp Thọ Hậu, Phước Hậu - xã Phước Long Điện lực Huyện Phước Long 07:00 - 11:00

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Lung Lá, Phan Mầu, Hòa Phong, Lung Rong - xã Định Thành A. Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 16:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Bạch Đằng (lề bên phải theo hướng từ cầu Trường Sơn đi ra biển), Hoàng Sa - khóm Nhà Mát; Đường Trường Sa - khóm Bờ Tây - phường Nhà Mát Điện lực Thành phố Bạc Liêu 06:30 - 16:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trụ 478G/23/45/19 tuyến 478G1,2 Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 11:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Năm Căn - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 06:30 - 13:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 9, 9A, 9B, 9C, 2A xã Phong Thạnh Tây B; Ấp 2B, 8A - xã Phong Thạnh Tây A Điện lực Huyện Phước Long 06:30 - 12:30

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Xẻo Nhào, Quốc Kỷ, Gia Hội, Năm Căn - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 13:00 - 16:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Thịnh Điện lực Huyện Hoà Bình 11:30 - 16:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vinh Điền, Lập Điền xã Long Điền Tây. Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 12 - xã Phong Thạnh Tây B Điện lực Huyện Phước Long 07:00 - 16:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Chòm Cao, Thống Nhất, Nhà Lầu I, Nhà Lầu II - xã Ninh Thạnh Lợi A. Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 16:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh An - xã Vĩnh Trạch Điện lực Thành phố Bạc Liêu 06:30 - 16:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Trần Phú (lề bên phải từ ngã tư Hòa Bình - Trần Phú đến ngã tư Bà Triệu - Trần Phú), Bà Triệu (từ ngã tư Bà Triệu - Trần Phú đến ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Huệ) - Phường 3 Điện lực Thành phố Bạc Liêu 06:30 - 13:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 19, 19A, 21, 23 - xã Phong Thạnh Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 16:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Năm Căn, Xẻo Nhào - xã Hưng Thành Điện lực Huyện Vĩnh Lợi 06:30 - 13:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh Mới - xã Vĩnh Thịnh; Ấp Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu Điện lực Huyện Hoà Bình 06:00 - 12:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 13, 14, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu - Xã Vĩnh Hậu Ấp Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Thịnh Điện lực Huyện Hoà Bình 05:50 - 14:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Năm Căn, Xẻo Nhào - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 14:15 - 16:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Hòa Bình 14:00 - 16:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, 3, 7, 12, 13 - phường Láng Tròn; Ấp 14, 15 - xã Phong Tân; Xã Phong Thạnh Đông Điện lực Giá Rai 12:30 - 16:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hoàng Quân 2 - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 12:30 - 15:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 10, Huê 2, Vĩnh Đông, Vĩnh Bình A, Vĩnh Bình B, Tường 3A, Tường 3B - xã Vĩnh Thanh Điện lực Phước Long 12:30 - 16:00

08-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm khách hàng Điện lực Hòa Bình 12:30 - 15:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hoàng Quân 3, Ngọc Được - xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi 10:30 - 12:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Hòa Bình 10:30 - 13:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Ngô Kim - xã Ninh Thạnh Lợi Điện lực Hồng Dân 10:00 - 13:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Cty CP XNK Phương Anh Điện lực Đông Hải 10:00 - 11:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Hòa Bình 09:00 - 11:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Xẻo Quao - thị trấn Ngan Dừa. Điện lực Hồng Dân 07:30 - 11:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Chòi Mòi, Long Phú xã An Phúc, ấp Chòi Mòi - xã Định Thành; Ấp Lung Lá - xã An Trạch Điện lực Đông Hải 07:30 - 14:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5 - thị trấn Gành Hào Điện lực Đông Hải 07:30 - 16:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Hòa Bình 07:30 - 10:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật