Lịch cúp điện Hồng Dân - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hồng Dân - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bạc Liêu

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Hồng Dân - Bạc Liêu

Lịch cúp điện Hồng Dân - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hồng Dân - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hồng Dân - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu vực ấp Ninh Hiệp, Ninh Chùa, Ninh Thuận - xã Ninh Quới A. Điện lực Huyện Hồng Dân 06:00 - 16:30

19-06-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Đường Ninh Bình (từ ngã ba Ninh Bình - Cao Văn Lầu đến ngã ba Ninh Bình - Trần Hồng Dân), Trần Hồng Dân, Nguyễn Bá Tụi - khu dân cư Phường 2 - Phường 2 Điện lực Thành phố Bạc Liêu 11:30 - 16:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Nhà Lầu II - xã Ninh Thạnh Lợi A. Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 16:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hồng Dân - Bạc Liêu

Lịch Cúp Điện Hồng Dân Bạc Liêu những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu vực ấp Nội Ô - thị trấn Ngan Dừa. Điện lực Huyện Hồng Dân 06:00 - 16:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Ninh Chài, Ninh Lợi, Ninh Hòa, Ninh Thành - xã Ninh Quới A; Ấp Ninh Thành, Ninh Điền, Xóm Tre, Ninh Phú, Ngan Kè, Phú Tân, Vàm - xã Ninh Quới. Điện lực Huyện Hồng Dân 06:00 - 16:30

13-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực ấp Ninh Thạnh Đông, Cai Giảng, Kos Thum - xã Ninh Thạnh Lợi. Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 16:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Ninh Hiệp, Ninh Chùa, Ninh Thuận - xã Ninh Quới A. Điện lực Huyện Hồng Dân 06:00 - 16:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Nhà Lầu I - xã Ninh Thạnh Lợi A. Điện lực Huyện Hồng Dân 11:00 - 14:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Tà Ky - xã Ninh Hòa. Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 10:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm khách hàng Điện lực Huyện Hồng Dân 10:30 - 12:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm khách hàng Điện lực Huyện Hồng Dân 09:30 - 11:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm khách hàng Điện lực Huyện Hồng Dân 07:30 - 09:30

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Vĩnh Thành Lập, Sơn Trắng - xã Vĩnh Lộc; Xã Lộc Ninh Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 16:30

07-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực ấp Cầu Đỏ - xã Vĩnh Lộc; Xã Vĩnh Lộc A. Điện lực Huyện Hồng Dân 07:30 - 16:00

05-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực ấp Ninh Hiệp, Ninh Lợi, Ninh Thuận - xã Ninh Quới A. Điện lực Huyện Hồng Dân 12:30 - 16:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Ninh Hòa - xã Ninh Quới A. Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 12:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Ninh Phước, Ninh Chài - xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân Khu vực Ấp Mỹ 1, Vĩnh Phú A - xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 11:00

01-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực ấp Nội Ô - thị trấn Ngan Dừa. Điện lực Huyện Hồng Dân 06:30 - 16:30

01-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực ấp Bà Hiên - thị trấn Ngan Dừa. Điện lực Huyện Hồng Dân 13:30 - 16:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Thống Nhất, Trèm Trẹm, Bà Gồng, Xẻo Quao, Nội Ô - thị trấn Ngan Dừa. Điện lực Huyện Hồng Dân 06:30 - 16:30

28-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phước Thành, Phước Ninh, Phước Trường, Phước Hậu, Phước Tân, Thọ Tiền - xã Phước Long; Ấp 1A, 8A - xã Phong Thạnh Tây A Ấp Chủ Chọt, Thống Nhất - xã Ninh Thạnh Lợi A - huyện Hồng Dân Điện lực Huyện Phước Long 10:00 - 16:30

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phước Thạnh, Thọ Tiền, Thọ Hậu, Phước Ninh, Phước Trường, Phước Thành, Phước Tân, Phước Hậu - xã Phước Long Ấp Chủ Chọt, Thống Nhất - xã Ninh Thạnh Lợi A; Ấp Ninh Thạnh Đông - xã Ninh Thạnh Lợi - huyện Hồng Dân Điện lực Huyện Phước Long 07:00 - 12:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phước Thạnh, Phước Thọ Tiền, Thọ Tiền, Thọ Hậu, Phước Hậu - xã Phước Long; Ấp Thống Nhất - xã Ninh Thạnh Lợi A; Ấp Ninh Thạnh Đông - xã Ninh Thạnh Lợi - huyện Hồng Dân Điện lực Huyện Phước Long 07:00 - 12:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực ấp Chủ Chọt, Thống Nhất - xã Ninh Thạnh Lợi A. Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 16:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Tà Ben, Ninh An, Ninh Định - xã Ninh Hòa. Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 16:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Bình Lộc - xã Vĩnh Lộc A. Điện lực Huyện Hồng Dân 13:30 - 16:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Nhà Lầu I - xã Ninh Thạnh Lợi A. Điện lực Huyện Hồng Dân 10:30 - 13:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Cầu Đỏ, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc; Ấp Lộ Xe A - xã Vĩnh Lộc A. Điện lực Huyện Hồng Dân 07:30 - 12:00

23-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực ấp Ninh Thuận, Ninh Chùa - xã Ninh Quới A. Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 10:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Vĩnh Thành Lập, Sơn Trắng - xã Vĩnh Lộc; Xã Lộc Ninh Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 16:30

22-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực ấp Ngọn, Phú Tân - xã Ninh Quới. Điện lực Huyện Hồng Dân 14:00 - 16:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Ninh Định, Ninh An - xã Ninh Hòa. Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 14:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Cai Giảng, Phước Hòa - xã Lộc Ninh; Xã Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A. Điện lực Huyện Hồng Dân 10:30 - 14:00

20-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực ấp Chòm Cao, Nhà Lầu II - xã Ninh Thạnh Lợi A. Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 15:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Phú Tân, Ninh Phú, Vàm - xã Ninh Quới. Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 16:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khách hàng Tôn Hoa Sen Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 09:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Đầu Sấu Đông, Bình Dân - xã Lộc Ninh; Ấp Ninh Chài xã Ninh Quới A; Ấp Bà Hiên, Bà Gồng - thị trấn Ngan Dừa; Xã Ninh Hòa. Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 12:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ninh Phước xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân; ấp Mỹ 1, Vĩnh Phú A xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long. Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 12:30

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực ấp Chòm Cao, Thống Nhất, Nhà Lầu I, Nhà Lầu II - xã Ninh Thạnh Lợi A. Điện lực Huyện Hồng Dân 07:00 - 16:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Ngô Kim - xã Ninh Thạnh Lợi Điện lực Hồng Dân 10:00 - 13:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Xẻo Quao - thị trấn Ngan Dừa. Điện lực Hồng Dân 07:30 - 11:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Cầu Đỏ, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc; Ấp Lộ Xe A - xã Vĩnh Lộc A. Điện lực Hồng Dân 10:00 - 13:00

07-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực ấp Lộ Xe, Lộ Xe A, Bình Lộc - xã Vĩnh Lộc A. Điện lực Hồng Dân 07:30 - 11:00

07-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực ấp Vĩnh Thành Lập, Sơn Trắng - xã Vĩnh Lộc; Xã Lộc Ninh. Điện lực Hồng Dân 07:00 - 16:30

07-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật