123 Lịch cúp điện Giá Rai - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Giá Rai - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Giá Rai - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bạc Liêu

Lịch cúp điện Giá Rai - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Giá Rai - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Giá Rai - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 07:30 - 08:30

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 08:45 - 09:30

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 10:30 - 13:30

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 07:30 - 08:15

25-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 08:30 - 09:15

25-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 10:00 - 11:15

25-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 17, 20, 21 - xã Phong Tân Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 16:30

26-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 22 - xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 11:00

30-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 10, 10A, 10B, Nhàn Dân A - xã Tân Phong; Ấp Xóm Mới, Gò Muồng - xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai. Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 12:30

30-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 19A - xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai Điện lực Thị xã Giá Rai 11:30 - 16:30

30-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 13:00 - 15:30

30-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 19A - xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai Điện lực Thị xã Giá Rai 14:00 - 16:30

30-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 4 - phường 1, thị xã Giá Rai Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 10:30

31-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Khúc tréo A, Khúc tréo B - xã Tân Phong Điện lực Thị xã Giá Rai 09:30 - 12:00

31-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2, 3B - xã Tân Phong, thị xã Giá Rai Điện lực Thị xã Giá Rai 09:30 - 16:30

31-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3B - xã Tân Phong, thị xã Giá Rai Điện lực Thị xã Giá Rai 14:00 - 16:30

31-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 18 - xã Phong Tân, thị xã Giá Rai Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 09:30

01-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 16, 16A - xã Phong Tân, thị xã Giá Rai Điện lực Thị xã Giá Rai 08:30 - 11:00

01-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 16B - xã Phong Tân, thị xã Giá Rai Điện lực Thị xã Giá Rai 12:30 - 15:00

01-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1 - Phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 12:30

02-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2 - phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai Điện lực Thị xã Giá Rai 12:30 - 16:30

02-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, Khúc Tréo A, B - xã Tân Phong, thị xã Giá Rai Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 12:30

03-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Ninh, Phước Trường, Phước Thành, Phước Tân, Phước Hậu, Phước Thọ Tiền - xã Phước Long; Ấp Bình Thạnh, Bình Thạnh A, Bình Hổ, Bình Hổ A - xã Vĩnh Phú Tây; Xã Phong Thạnh Tây A, Phong Thạnh Tây B Ấp Chủ Chọt, Thống Nhất - xã Ninh Thạnh Lợi A - huyện Hồng Dân Ấp 21 - xã Phong Tân - huyện Giá Rai Điện lực Huyện Phước Long 07:00 - 12:30

03-08-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giá Rai - Bạc Liêu

Lịch Cúp Điện Giá Rai Bạc Liêu những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 07:30 - 11:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5, 14, 16, 16A - xã Phong Tân Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 13:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 24 - xã Phong Thạnh A Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 12:00

19-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 12:30 - 16:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, 2, 3B - xã Tân Phong; Xã Tân Thạnh Xã An Trạch A- huyện Đông Hải Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 12:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4A xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai. Điện lực Thị xã Giá Rai 09:50 - 10:35

13-07-2024

Sửa chữa thông tin, SCADA
Ấp 20 xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai. Điện lực Thị xã Giá Rai 08:20 - 09:05

13-07-2024

Sửa chữa thông tin, SCADA
Ấp 17 xã Phong Tân, thị xã Giá Rai. Điện lực Thị xã Giá Rai 07:00 - 07:45

13-07-2024

Sửa chữa thông tin, SCADA
Xã Phong Thạnh, Phong Thạnh A Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 15:00

13-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 3 phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai. Điện lực Thị xã Giá Rai 08:00 - 08:45

12-07-2024

Sửa chữa thông tin, SCADA
Khóm 13 phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai. Điện lực Thị xã Giá Rai 07:00 - 07:45

12-07-2024

Sửa chữa thông tin, SCADA
Ấp 7 xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai. Điện lực Thị xã Giá Rai 13:20 - 14:05

11-07-2024

Sửa chữa thông tin, SCADA
Ấp 5 xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai. Điện lực Thị xã Giá Rai 12:00 - 12:45

11-07-2024

Sửa chữa thông tin, SCADA
Ấp 6 xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai. Điện lực Thị xã Giá Rai 10:20 - 11:05

11-07-2024

Sửa chữa thông tin, SCADA
Ấp 3 xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai. Điện lực Thị xã Giá Rai 09:15 - 10:00

11-07-2024

Sửa chữa thông tin, SCADA
Ấp 1 xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai Điện lực Thị xã Giá Rai 08:00 - 08:42

11-07-2024

Sửa chữa thông tin, SCADA
Ấp 1 xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai. Điện lực Thị xã Giá Rai 07:00 - 08:30

11-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3A xã Tân Phong, thị xã Giá Rai Điện lực Thị xã Giá Rai 07:00 - 07:45

11-07-2024

Sửa chữa thông tin, SCADA
Khóm 5 - phường Hộ Phòng; Khóm 1 - Phường 1 Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 14:00

11-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 5 - phường Hộ Phòng; Khóm 1 - Phường 1 Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 16:00

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 7 - Phường Láng Tròn - Thị xã Giá Rai Điện lực Thị xã Giá Rai 12:00 - 16:30

06-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 12 - xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 12:00

06-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 12, 13 phường Láng Tròn, ấp 5, 14, 15 xã Phong Tân - Thị xã Giá Rai Điện lực Thị xã Giá Rai 12:00 - 16:30

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 9 - xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 12:00

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 18, 19 - xã Phong Tân - Thị xã Giá Rai Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 15:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Khúc Tréo A, Khúc Tréo B, 10B - xã Tân Phong - Thị xã Giá Rai Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 15:00

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xóm Mới, Gò Muồng xã Tân Thạnh, ấp 10, 10A, 10B, Nhàn Dân A xã Tân Phong Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 14:00

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1,2 - Phường 1; Khóm 3, 13 - phường Láng Tròn Ấp 3 - xã Long Điền Đông A Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 16:30

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5, 14, 15, 16, 16A, 16B, 17, 18, 20, 21 - xã Phong Tân Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 15:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2 - phường Hộ Phòng; Ấp 3A - xã Tân Phong; Ấp 3, 25 - xã Phong Thạnh A; Xã Phong Thạnh Tây Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 15:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, 2, 3 - Phường 1; Phường Láng Tròn; Ấp 1,2, 3 - xã Long Điền Đông A Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 16:30

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nhàn Dân A, Nhàn Dân B, Khúc Tréo A, ấp 10, 10A, 10B - xã Tân Phong; Xã Tân Thạnh Ấp Hiệp Vinh, Thành Thưởng, Thành Thưởng A, Cây Thẻ xã Định Thành, - xã An Trạch Điện lực Thị xã Giá Rai 07:00 - 14:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3, 4 - xã Phong Thạnh Tây Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 15:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 07:00 - 09:15

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3, 4, 4A, 18, 22, 24 - xã Phong Thạnh A Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 13:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 9, 10, 13 - xã Phong Thạnh Đông Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 16:30

08-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 3, 13 - phường Láng Tròn, ấp 5 - xã Phong Tân Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 16:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, 7 - phường Láng Tròn Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 16:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, 2, 7, 8 - phường Láng Tròn Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 16:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 19A, 20, 21 - xã Phong Thạnh Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 16:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, 2, 3, 7, 8 - Phường Láng Tròn; Ấp 1, 2, 3 - xã Long Điền Đông A. Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 16:30

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 3, 4, 5 - Phường 1 Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 11:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 16:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 08:30 - 09:15

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách h2ng Điện lực Thị xã Giá Rai 07:30 - 08:15

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3, 4A, 18, 22, 24 - xã Phong Thạnh A Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 16:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1 - xã Phong Thạnh Tây Điện lực Thị xã Giá Rai 12:30 - 16:30

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, 2 - xã Phong Thạnh Tây Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 12:30

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 08:00 - 10:15

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 07:00 - 09:15

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 19, 19A, 20, 21, 23 - xã Phong Thạnh; Ấp 20, 21 - xã Phong Tân Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 16:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 09:30 - 11:45

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 08:10 - 10:25

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 07:00 - 09:15

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 09:15 - 11:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 08:00 - 10:15

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 07:00 - 09:15

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 4 - Phường 1 Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 12:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 09:15

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 10:15 - 12:30

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 09:00 - 11:15

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Thị xã Giá Rai 07:00 - 09:15

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, 2, - Phường 1; Khóm 5 phường Hộ Phòng; Khóm 3, 13 - phường Láng Tròn. Ấp 3 - xã Long Điền Đông A Điện lực Thị xã Giá Rai 07:00 - 15:30

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2 - Phường 1; Xã Phong Thạnh, Phong Thạnh A, Phong Tân Điện lực Thị xã Giá Rai 07:00 - 15:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 7 - phường Láng Tròn Điện lực Thị xã Giá Rai 12:30 - 15:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 15- xã Phong Thạnh Đông Điện lực Thị xã Giá Rai 07:00 - 10:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 17, 20 - xã Phong Tân Điện lực Thị xã Giá Rai 12:30 - 15:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3, 4, 5, 6 - xã Phong Thạnh Tây Điện lực Thị xã Giá Rai 07:00 - 10:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, 2, 3, 7, 8 phường Láng Tròn. Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 16:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 20 - xã Phong Tân Điện lực Thị xã Giá Rai 12:00 - 16:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trụ 478G/23/45/19 tuyến 478G1,2 Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 11:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 19, 19A, 21, 23 - xã Phong Thạnh Điện lực Thị xã Giá Rai 06:30 - 16:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, 3, 7, 12, 13 - phường Láng Tròn; Ấp 14, 15 - xã Phong Tân; Xã Phong Thạnh Đông Điện lực Giá Rai 12:30 - 16:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, 2, 3B, 10B, Khúc Tréo A, Khúc Tréo B - xã Tân Phong; Điện lực Giá Rai 06:30 - 12:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Giá Rai 07:30 - 08:15

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 10B, Khúc Tréo A - xã Tân Phong Điện lực Giá Rai 06:30 - 12:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 10, 10A, 10B - xã Tân Phong Điện lực Giá Rai 06:30 - 16:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Giá Rai 12:30 - 16:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật