Lịch cúp điện Giá Rai - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Giá Rai - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bạc Liêu

Lịch cúp điện Giá Rai - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Giá Rai - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Giá Rai - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Giá Rai Bạc Liêu những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp 11, 12, 13 - xã Phong Thạnh Đông; Khóm 12, 13 - phường Láng Tròn Điện lực Giá Rai 06:30 - 16:00

04-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2, 5, 6, 7 - xã Phong Thạnh Tây Điện lực Giá Rai 10:30 - 16:30

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1 - xã Phong Thạnh Tây Điện lực Giá Rai 06:30 - 11:00

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, 2 - xã Phong Thạnh Tây Điện lực Giá Rai 06:30 - 16:30

31-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, 4 phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai; Điện lực Giá Rai 06:00 - 16:30

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Hổ, Bình Hổ A - xã Vĩnh Phú Tây Ấp 21 - xã Phong Tân - huyện Giá Rai Điện lực Phước Long 07:00 - 13:00

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 3, phường 1 - Thị xã Giá Rai Điện lực Giá Rai 06:00 - 16:30

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1 - phường Hộ Phòng; Ấp 4 - xã Phong Thạnh A Điện lực Giá Rai 07:00 - 16:30

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, 2 - phường Hộ Phòng; Ấp 3A - xã Tân Phong; Ấp 3, 25 - xã Phong Thạnh A; Ấp 25 - xã Phong Thạnh; Xã Phong Thạnh Tây Điện lực Giá Rai 06:30 - 15:00

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, 3, 7, 8, 12, 13 - phường Láng Tròn; Ấp 14, 15 - xã Phong Tân; Xã Phong Thạnh Đông Điện lực Giá Rai 06:30 - 15:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, 2 - Phường 1; Xã Phong Tân, Phong Thạnh, Phong Thạnh A Điện lực Giá Rai 06:30 - 15:00

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Khúc Tréo B - xã Tân Phong Điện lực Giá Rai 12:30 - 16:30

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2 - xã Tân Phong Điện lực Giá Rai 09:30 - 12:30

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2 - xã Tân Phong Điện lực Giá Rai 06:30 - 10:00

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 5 - phường Hộ Phòng Điện lực Giá Rai 13:30 - 16:30

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 5 - phường Hộ Phòng Điện lực Giá Rai 10:00 - 14:00

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1 - Phường 1 Điện lực Giá Rai 06:30 - 11:00

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Láng Tròn, Xã Long Điền Đông A huyện Đông Hải Điện lực Giá Rai 10:30 - 14:00

12-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, 2, 3B, Ấp 10, 10A, 10B, Nhàn Dân A, Nhàn Dân B, Khúc Tréo A, Khúc Tréo B - xã Tân Phong; Xã Tân Thạnh Điện lực Giá Rai 06:30 - 15:00

10-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, 2, 3, 7 phường Láng Tròn, xã Phong Thạnh Đông Điện lực Giá Rai 06:30 - 13:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật