Lịch cúp điện Giá Rai - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Giá Rai - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bạc Liêu

Lịch cúp điện Giá Rai - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Giá Rai - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Giá Rai - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp 10A, 10B, Khúc Tréo A, Khúc Tréo B, Nhàn Dân A, Nhàn Dân B - xã Tân Phong Ấp Hiệp Vinh, Thành Thưởng, Thành Thưởng A - xã An Trạch Điện lực Giá Rai 06:30 - 11:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Giá Rai 07:00 - 07:45

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Giá Rai 07:00 - 10:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1 Phường 1 Điện lực Giá Rai 12:00 - 16:30

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giá Rai - Bạc Liêu

Lịch Cúp Điện Giá Rai Bạc Liêu những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp 25 - xã Phong Thạnh Điện lực Giá Rai 06:00 - 11:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 25 - xã Phong Thạnh Điện lực Giá Rai 06:00 - 12:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Thạnh, Bình Thạnh A, Bình Hổ, Bình Hổ A - xã Vĩnh Phú Tây Ấp 21 - xã Phong Tân - huyện Giá Rai Điện lực Phước Long 06:30 - 15:00

28-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 7 - xã Phong Thạnh Tây Điện lực Giá Rai 06:00 - 16:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5 - xã Phong Thạnh Tây Điện lực Giá Rai 06:00 - 16:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1 - xã Phong Thạnh Tây Điện lực Giá Rai 06:00 - 16:30

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5 - xã Phong Thạnh Tây Điện lực Giá Rai 06:30 - 16:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2 - xã Phong Thạnh Tây Điện lực Giá Rai 06:30 - 16:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2, 5 - xã Phong Thạnh Tây Điện lực Giá Rai 06:30 - 16:30

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường 1; khóm 3 - phường Láng Tròn. Ấp 3 - xã Long Điền Đông A Điện lực Giá Rai 12:00 - 16:30

16-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Thạnh, ấp 10, 10A, 10B, Nhàn Dân A, Nhàn Dân B, Khúc Tréo A, Khúc Tréo B xã Tân Phong. Ấp Cây Thẻ - xã Định Thành Điện lực Giá Rai 07:00 - 12:00

16-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khóm 5 - phường 1 Điện lực Giá Rai 07:30 - 13:00

15-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 13 - xã Phong Thạnh Đông Điện lực Giá Rai 12:00 - 16:30

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2 - phường Láng Tròn Điện lực Giá Rai 07:00 - 12:30

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 19 - xã Phong Thạnh Điện lực Giá Rai 12:00 - 16:30

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1 - phường 1 Điện lực Giá Rai 07:00 - 12:30

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Giá Rai 08:00 - 09:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, 2, 5 - phường Hộ Phòng; ấp 3A - xã Tân Phong; ấp 3, 25 - Phong Thạnh A; xã Phong Thạnh Tây Điện lực Giá Rai 06:30 - 16:30

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1 - xã Tân Phong Điện lực Giá Rai 13:00 - 16:30

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 3 - phường Láng Tròn Điện lực Giá Rai 09:00 - 11:00

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 3 - phường Láng Tròn Điện lực Giá Rai 07:00 - 09:00

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1 xã Phong Thạnh Tây Điện lực Giá Rai 06:30 - 16:30

09-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, 2, 3, 7, 8 - phường Láng Tròn - thị xã Giá Rai Điện lực Giá Rai 06:30 - 16:30

09-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 14 - xã Vĩnh Mỹ B; Khóm 1, 2, 3, 7, 8 - phường Láng Tròn - thị xã Giá Rai; Ấp 1, 2, 3 - xã Long Điền Đông A - huyện Đông Hải Điện lực Hòa Bình 06:20 - 17:00

09-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 7 xã Phong Thạnh Tây Điện lực Giá Rai 06:30 - 16:30

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4, 5 xã Phong Thạnh Tây Điện lực Giá Rai 06:30 - 16:30

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Giá Rai 11:00 - 11:45

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Giá Rai 10:00 - 10:45

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Giá Rai 08:50 - 09:35

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Giá Rai 07:30 - 08:15

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2, 5 xã Phong Thạnh Tây Điện lực Giá Rai 06:30 - 16:30

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1 phường Hộ Phóng, ấp 4A xã Phong Thạnh A Điện lực Giá Rai 11:30 - 16:30

05-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2 Phường 1, Xã Phong Thạnh, Phong Thạnh A, Phong Tân Điện lực Giá Rai 06:30 - 12:00

05-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, 3, 7, 8, 12, 13 - phường Láng Tròn; Xã Phong Thạnh Đông Điện lực Giá Rai 07:00 - 17:00

31-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1 - phường 1; Khóm 1, 2, 3, 7 - phường Láng Tròn - thị xã Giá Rai Điện lực Giá Rai 07:00 - 10:00

31-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Kinh Lớn - xã Tân Thạnh Điện lực Giá Rai 06:30 - 14:00

31-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thị Trấn B1 - thị trấn Hòa Bình; Ấp 14, 15, Đồng Lớn 1, Đồng Lớn 2 - xã Vĩnh Mỹ B; Ấp 19, 20 - xã Vĩnh Bình Khóm 1 - phường 1; Khóm 1, 2, 3, 7 - phường Láng Tròn - thị xã Giá Rai Điện lực Hòa Bình 06:20 - 11:00

31-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, 2 - xã Phong Thạnh Tây Điện lực Giá Rai 07:00 - 17:00

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2, Xã Tân Phong Điện lực Giá Rai 12:00 - 17:00

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, phường Hộ Phòng Điện lực Giá Rai 07:00 - 12:00

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, 3, 7, 8, 12, 13 - phường Láng Tròn; xã Phong Thạnh Đông - Thị xã Giá Rai. Điện lực Giá Rai 06:30 - 16:30

26-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, phường Hộ Phòng - Thị xã Giá Rai. Điện lực Giá Rai 12:00 - 16:30

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, phường Hộ Phòng - Thị xã Giá Rai. Điện lực Giá Rai 07:00 - 11:30

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai. Điện lực Giá Rai 12:00 - 16:30

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai. Điện lực Giá Rai 07:00 - 11:30

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, 2 xã Phong Thạnh Tây - Thị xã Giá Rai Điện lực Giá Rai 06:30 - 16:30

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai. Điện lực Giá Rai 12:00 - 16:30

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai. Điện lực Giá Rai 07:00 - 11:30

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai. Điện lực Giá Rai 12:00 - 16:30

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai. Điện lực Giá Rai 07:00 - 11:30

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 5, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai. Điện lực Giá Rai 12:00 - 16:30

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 5, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai. Điện lực Giá Rai 07:00 - 11:30

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, 3, 7, 8, 12, 13 - phường Láng Tròn; xã Phong Thạnh Đông Điện lực Giá Rai 06:30 - 16:30

19-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 3, 4, 5 Phường 1 Điện lực Giá Rai 07:30 - 15:30

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, 2, 3B - xã Tân Phong Điện lực Giá Rai 06:00 - 12:30

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, 2, 3, 5 - phường Hộ Phòng Điện lực Giá Rai 06:00 - 16:30

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, 3, 7, 8, 12, 13 - phường Láng Tròn; xã Phong Thạnh Đông Điện lực Giá Rai 06:00 - 16:30

12-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 3 - phường Láng Tròn Điện lực Giá Rai 13:00 - 16:00

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 3 - phường Láng Tròn Điện lực Giá Rai 07:00 - 11:00

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2 - phường Láng Tròn Điện lực Giá Rai 13:00 - 16:00

09-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2 - phường Láng Tròn Điện lực Giá Rai 07:00 - 11:00

09-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1 - phường Láng Tròn Điện lực Giá Rai 13:00 - 16:00

08-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1 - phường Láng Tròn Điện lực Giá Rai 07:00 - 11:00

08-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, phường Láng Tròn; xã Phong Thạnh Đông Ấp 1, 2, 3 - xã Long Điền Đông A Điện lực Giá Rai 06:30 - 16:00

05-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, Phường 1 Điện lực Giá Rai 13:00 - 15:30

03-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, Phường 1 Điện lực Giá Rai 07:30 - 10:00

03-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, Phường 1 Điện lực Giá Rai 13:00 - 15:30

02-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, Phường 1 Điện lực Giá Rai 07:30 - 10:00

02-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, Phường 1 Điện lực Giá Rai 13:00 - 15:30

01-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, Phường 1 Điện lực Giá Rai 07:30 - 10:00

01-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, Phường 1 Điện lực Giá Rai 12:30 - 16:30

31-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 3, phường Láng Tròn Điện lực Giá Rai 06:30 - 11:00

31-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 3, 4, 5 Phường 1, thị xã Giá Rai. Điện lực Giá Rai 07:30 - 13:00

29-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, 2 - Phường 1; Khóm 3, 13 - phường Láng Tròn Ấp 3 - xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải. Điện lực Giá Rai 06:30 - 16:00

23-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 5 Phường Hộ Phòng, Khóm 1, 2 - Phường 1; Khóm 3, 13 - phường Láng Tròn Ấp 3 - xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải. Điện lực Giá Rai 06:30 - 12:00

23-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Từ trụ 474G/64B/01 đến trụ 474G/64B/07 tuyến 474G6 Điện lực Giá Rai 06:30 - 16:30

15-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, 7 phường Láng Tròn Điện lực Giá Rai 12:30 - 16:30

13-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 3, 13 phường Láng Tròn, ấp 5 xã Phong Tân Điện lực Giá Rai 06:30 - 12:30

13-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, 3, 7, 8, 12, 13 - phường Láng Tròn; xã Phong Thạnh Đông Điện lực Giá Rai 07:00 - 16:30

08-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 3, 4 Phường 1 Điện lực Giá Rai 07:30 - 12:30

06-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2 - phường 1; Khóm 1, 2, 3, 7 - phường Láng Tròn - thị xã Giá Rai Điện lực Giá Rai 10:30 - 14:30

02-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, 2, 3, 7, 8 - phường Láng Tròn - thị xã Giá Rai Ấp 1, 2, 3 - xa Lông Điền Đông A -huyện Đông Hải Điện lực Giá Rai 07:30 - 14:00

02-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 14 - xã Vĩnh Mỹ B; Khóm 1, 2, 3, 7, 8 - phường Láng Tròn - thị xã Giá Rai Ấp 1, 2, 3 - xa Lông Điền Đông A Điện lực Hòa Bình 07:00 - 14:00

02-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 2, 3, 7, 8, 12, 13 Phường Láng Tròn, xã Phong Thạnh Đông Điện lực Giá Rai 06:30 - 16:00

02-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, 2, 3B xã Tân Phong Điện lực Giá Rai 07:00 - 14:00

01-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 5, Phường Hộ Phòng, Khóm 1, 2, 3 phường 1, Phong Thạnh, Phong Thạnh A, xã Phong Tân Điện lực Giá Rai 06:30 - 13:00

01-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Khách hàng Điện lực Giá Rai 07:30 - 08:00

26-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, 3, 7, 8, 12, 13 - phường Láng Tròn; xã Phong Thạnh Đông Điện lực Giá Rai 06:30 - 16:00

24-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm NTCN Nguyễn Ngọc Tài Trụ 478G/23/43AK/02K tuyến 478G1 Điện lực Giá Rai 09:00 - 09:30

21-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Nhà Máy Nước Đá Vĩnh Hảo 4 Trụ 478G/23/110K/01K tuyến 478G1 Điện lực Giá Rai 07:30 - 08:00

21-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Công ty cổ phần thủy sản Quốc Lập Trụ 477G-471M/136AK/02K tuyến 477G Điện lực Giá Rai 07:30 - 08:00

20-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phong Thạnh Tây Điện lực Giá Rai 07:30 - 13:00

20-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm Cơ sở chế biến pate chả lụa - Hồng Thủy trụ 477-471G/201AK/01K tuyến 477G Điện lực Giá Rai 08:30 - 09:00

19-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm NĐ Tân Tứ Hiệp Trụ 472-474G/12 tuyến 472G Điện lực Giá Rai 07:30 - 08:00

19-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2 - Phường 1; Khóm 1, 2, 3, 7 - phường Láng Tròn Điện lực Giá Rai 06:30 - 11:00

19-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khóm 2, 3, 7, 8, 12, 13 - phường Láng Tròn; xã Phong Thạnh Đông Điện lực Giá Rai 06:30 - 16:00

17-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nhàn Dân A, Nhàn Dân B, Khúc Tréo A, ấp 10, 10A, 10B xã Tân Phong; Xã Tân Thạnh; Ấp Cây Thẻ xã Định Thành, xã An Trạch huyện Đông Hải. Điện lực Giá Rai 06:30 - 10:00

17-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 3, 4, 5 - phường 1, thị xã Gí Rai Điện lực Giá Rai 06:30 - 16:30

10-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, 2, 3, 4, 5, Phương 1, Khóm 3 phường Láng Tròn; Ấp 3 xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải Điện lực Giá Rai 06:30 - 14:00

10-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 2, 3, 7, 8, 12, 13 - phường Láng Tròn; xã Phong Thạnh Đông Điện lực Giá Rai 06:30 - 16:30

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật