Lịch cúp điện Đông Hải - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đông Hải - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bạc Liêu

Lịch cúp điện Đông Hải - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đông Hải - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đông Hải - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Minh Thìn - xã An Phúc Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:30

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Keo, Phước Thắng, Phước Thắng A - xã An Phúc Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:30

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Kinh Xáng, Hòa Phong, Phan Mầu xã Định Thành A, Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Cây Giá - xã Định Thành; Xã An Phúc Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 10:30

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đại Điền - xã Long Điền Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 11:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Huyện Đông Hải 08:30 - 11:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3 - xã Long Điền Đông A Điện lực Huyện Đông Hải 11:30 - 16:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Thạnh - xã Long Điền Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 14:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Huyện Đông Hải 08:30 - 10:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Huyện Đông Hải 10:30 - 12:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Huyện Đông Hải 12:30 - 14:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Điện lực Huyện Đông Hải 14:30 - 16:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lung Rong - xã Định Thành A Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 13:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Cùng, Vĩnh Điền, Bửu Đông - xã Long Điền Đông Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thạnh 1, Công Điền - xã Long Điền Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1 - xã An Trạch A Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Quyết Thắng - xã An Trạch A Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã An Trạch A Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 13:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2, Anh Dũng - xã An Trạch Điện lực Huyện Đông Hải 13:30 - 15:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vinh Điền, Lập Điền - xã Long Điền Tây Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 13:30

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4 - thị trấn Gành Hào; Ấp Canh Điền - xã Long Điền Tây, Ấp Phước Thắng, Phước Thắng A - xã An Phúc Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 10:30

23-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đông Hải - Bạc Liêu

Lịch Cúp Điện Đông Hải Bạc Liêu những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp 2 - xã Long Điền Đông A Điện lực Huyện Đông Hải 12:30 - 16:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cây Giang - xã Long Điền Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 12:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, 2, Ba Mến, Ba Mến A, Quyết Chiến - xã An Trạch A; Âp Hiệp Vinh - xã An Trạch; Ấp Minh Thìn - xã An Phúc Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Cùng - xã Long Điền Đông Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5 - thị trấn Gành Hào Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 15:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, Mỹ Điền, Hiệp Điền, Châu Điền, ấp 2, ấp 3 - xã Long Điền Đông A Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 15:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, Mỹ Điền, Hiệp Điền, Châu Điền, ấp 2, ấp 3 - xã Long Điền Đông A Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 12:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Diêm Điền, Huy Điền, Doanh Điền - xã Điền Hải; Ấp Thuận Điền, Canh Điền, Vinh Điền, Lập Điền - xã Long Điền Tây Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lung Chim - xã Định Thành Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lung Rong, Lung Lá - xã Định Thành A Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Keo, Minh Thìn, Minh Thìn A - xã An Phúc Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 11:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lập Điền - xã Long Điền Tây Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 13:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Điền, Phước Điền - xã Long Điền Đông A; Ấp Trung Điền, Minh Điền - xã Long Điền Đông Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 14:30

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ba Mến, Ba Mến A, Quyết Chiến, Quyết Thắng, ấp 1, ấp 2 - xã An Trạch A; Ấp Hiệp Vinh - xã An Trạch. Điện lực Huyện Đông Hải 12:00 - 16:30

09-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Thưởng, Văn Đức A, Văn Đức - xã An Trạch. Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 12:30

09-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Điền, Canh Điền, Vinh Điền, Lập Điền - xã Long Điền Tây. Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 13:00

08-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Gò Cát - xã Điền Hải; Ấp Trường Điền, Bửu 2, Cái Cùng - xã Long Điền Đông. Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lung Lá, Phan Mầu, Hòa Phong xã Định Thành A. Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Thắng, Phước Thắng A - xã An Phúc Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Thắng, Phước Thắng A - xã An Phúc Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Keo, Minh Thìn, Minh Thìn A - xã An Phúc. Điện lực Huyện Đông Hải 12:00 - 16:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cây Giá - xã Định Thành Điện lực Huyện Đông Hải 10:00 - 12:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Lư Văn Trung trụ 476G/150A/83/01K1 tuyến 476G.8 Điện lực Huyện Đông Hải 08:00 - 09:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Keo, Minh Thìn, Minh Thìn A - xã An Phúc Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 12:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bửu Đông, Bửu 2, Trường Điền - xã Long Điền Đông Điện lực Huyện Đông Hải 13:30 - 16:00

02-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3, 4, 5 - thị trấn Gành Hào; Ấp Thanh Hải - xã Long Điền Tây Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 13:30

02-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Thìn - xã An Phúc Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 16:00

02-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thị trấn Gành Hào Điện lực Huyện Đông Hải 06:00 - 16:00

02-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4 - xã Long Điền Đông A Điện lực Huyện Đông Hải 12:30 - 16:00

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thanh Hải - xã Long Điền Tây Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 16:00

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Doanh Điền - xã Điền Hải Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 16:00

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa 1, Đại Điền, Hòa 2 - xã Long Điền, ấp Gò Cát, Bờ Cảng, Doanh Điền, Huy Điền - xã Điền Hải; Ấp Thuận Điền, Vinh Điền, Lập Điền, Canh Điền - xã Long Điền Tây Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 12:30

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2, 3, 4, Mỹ Điền, Châu Điền - xã Long Điền Đông A Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 12:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Thưởng B - xã An Trạch Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 10:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Quyết Chiến - xã An Trạch A Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 12:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Thìn - xã An Phúc Điện lực Huyện Đông Hải 13:00 - 16:00

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Thìn - xã An Phúc Điện lực Huyện Đông Hải 10:30 - 14:00

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cây Giang - xã Long Điền Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 15:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Thìn - xã An Phúc Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 11:00

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Cùng, Vĩnh Điền, Bửu Đông - xã Long Điền Đông; Ấp Mỹ Điền, Hiệp Điền - xã Long Điền Đông A Điện lực Huyện Đông Hải 12:30 - 15:30

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cây Giang - xã Long Điền Điện lực Huyện Đông Hải 09:30 - 12:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cây Giang - xã Long Điền Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 10:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Điền - xã Long Điền Tây Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 14:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Phong, Phan Màu, Lung Rong xã Định Thành A, xã Định Thành, ấp Chòi Mòi, Long Phú, Cái Keo, Minh Thìn, Minh Thìn A - xã An Phúc Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 16:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Phạm Văn Quấn trụ 471M/03/214/26/61/24/11PK/01K tuyến 471M3.15.2.4.4 Điện lực Huyện Đông Hải 14:30 - 16:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Thưởng A - xã An Trạch Điện lực Huyện Đông Hải 13:30 - 16:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, ấp 2, Quyết Chiến - xã An Trạch A Điện lực Huyện Đông Hải 11:30 - 14:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Kiều Trang trụ 471M/03/12AK/12AK1 tuyến 471M3 Điện lực Huyện Đông Hải 11:30 - 14:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Sạch Thanh Hồng trụ 475ĐH/337/13K/01K tuyến 475ĐH.7 Điện lực Huyện Đông Hải 09:30 - 11:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Rạch Rắn - xã Long Điền Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 09:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ba Mến, Quyết Chiến, Quyết Thắng, Thành Thưởng C, Ba Mến - xã An Trạch A Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 11:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Hồ Chí Thức trụ 476G/150A/63/04/04K3 tuyến 476G.8.7 Điện lực Huyện Đông Hải 13:30 - 15:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Công Ty Cổ Phần Nuôi Trồng Thủy Sản và Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Thuận Nhân trụ 475ĐH/117A/14K1 tuyến 475ĐH.6 Điện lực Huyện Đông Hải 11:30 - 13:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm DNTN Hải Đăng trụ 473ĐH/66A/01K tuyến 473ĐH Điện lực Huyện Đông Hải 09:30 - 11:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Doanh Điền - xã Điền Hải Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Hạt Quản Lý Đê trụ 482/55/135/452K/452K1 tuyến 482.5.6 Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 09:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Phan Văn Định trụ 476G/133/36/36K2 tuyến 476G.20 Điện lực Huyện Đông Hải 13:30 - 15:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Huỳnh Văn Quấn trụ 476G/133/27/27K1 tuyến 476G.20 Điện lực Huyện Đông Hải 11:30 - 13:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Liêu Phước Thành trụ 476G/126/126K1 tuyến 476G Điện lực Huyện Đông Hải 09:30 - 11:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Thạnh, Thạnh 2, Thạnh Trị - xã Long Điền Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm NTCN Trần Kim Thanh trụ 476G/163/163K1 tuyến 476G Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 09:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bửu 2, Vĩnh Điền - xã Long Điền Đông Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 14:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Ngô Thị Thu trụ 482/55/135/364BK/01K tuyến 482.5.6 Điện lực Huyện Đông Hải 13:30 - 15:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Tạ Phước Guôl trụ 482/55/135/190A/11K/11K1 tuyến 482.5.6.26 Điện lực Huyện Đông Hải 12:00 - 14:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Võ Văn Kiệt trụ 482/55/135/402K/402K1 tuyến 482.5.6 Điện lực Huyện Đông Hải 10:30 - 12:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Nguyễn Đức Ngọc trụ 482/55/135/416/01K tuyến 482.5.6 Điện lực Huyện Đông Hải 09:00 - 11:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Cao Hồng Em trụ 482/55/135/447/447K1 tuyến 482.5.6 Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 09:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh 1, Thạnh 2, Công Điền - xã Long Điền Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bửu 2, Minh Điền, Trung Điền - xã Long Điền Đông Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 16:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Trung Tâm Y tế Huyện Đông Hải trụ 471ĐH/70/70K1 tuyến 471ĐH Điện lực Huyện Đông Hải 12:30 - 14:30

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vinh Điền - xã Long Điền Tây Điện lực Huyện Đông Hải 10:00 - 15:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm DNTN Thanh Chiến trụ 471 - 473ĐH/44/44K2 tuyến 473ĐH Điện lực Huyện Đông Hải 09:30 - 12:30

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Điền - xã Long Điền Tây Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 10:30

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm CTy TNHH MTV SX Giống Thủy Sản Tài Lợi trụ 471-473ĐH/40/02/02K1 tuyến 473ĐH.4 Điện lực Huyện Đông Hải 00:00 - 09:30

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lung Chim, Chòi Mòi xã Định Thành, ấp Lung Lá, Lung Rong, Phan Mầu, Hòa Phong xã Định Thành A, ấp Chòi Mòi, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn xã An Phúc Điện lực Huyện Đông Hải 10:30 - 14:00

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Thìn, Minh Thìn A - xã An Phúc Điện lực Huyện Đông Hải 08:00 - 16:00

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Thắng A xã An Phúc Điện lực Huyện Đông Hải 08:00 - 16:00

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lung Chim, Chòi Mòi xã Định Thành Điện lực Huyện Đông Hải 08:00 - 16:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lung Rong xã Định Thành A Điện lực Huyện Đông Hải 08:00 - 16:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Thưởng, Văn Đức A, Hiệp Vinh, Văn Đức - xã An Trạch; Ấp 1 - xã An Trạch A Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 16:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1 - xã An Trạch A Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 16:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lung Chim, Chòi Mòi - xã Định Thành Điện lực Huyện Đông Hải 08:00 - 16:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Cùng - xã Long Điền Đông Điện lực Huyện Đông Hải 08:00 - 16:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh 1, Công Điền xã Long Điền Điện lực Huyện Đông Hải 08:00 - 16:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Quyết Chiến, Quyết Thắng - xã An Trạch A; Ấp 1 - xã An Trạch A Điện lực Huyện Đông Hải 12:00 - 16:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã An Trạch A Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 12:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Doanh Điền - xã Điền Hải Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:30

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5 - thị trấn Gành Hào. Điện lực Huyện Đông Hải 12:00 - 16:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, 2 - thị trấn Gành Hào Điện lực Huyện Đông Hải 11:00 - 16:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Công Ty CP Chế Biến Và Dịch Vụ Thủy Sản Cà Mau -Chi Nhánh Bạc Liêu Điện lực Huyện Đông Hải 11:00 - 12:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thị trấn Gành Hào Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 11:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lung Lá, Phan Mầu, Hòa Phong, Lung Rong - xã Định Thành A. Điện lực Huyện Đông Hải 07:00 - 16:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vinh Điền, Lập Điền xã Long Điền Tây. Điện lực Huyện Đông Hải 07:30 - 16:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Cty CP XNK Phương Anh Điện lực Đông Hải 10:00 - 11:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Chòi Mòi, Long Phú xã An Phúc, ấp Chòi Mòi - xã Định Thành; Ấp Lung Lá - xã An Trạch Điện lực Đông Hải 07:30 - 14:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5 - thị trấn Gành Hào Điện lực Đông Hải 07:30 - 16:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giống Thủy Sản Dương Hùng Điện lực Đông Hải 09:00 - 10:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh 2, Lung Củi - xã Long Điền Điện lực Đông Hải 07:30 - 16:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Nước đá Hiệp Thành Tuấn Điện lực Đông Hải 13:00 - 15:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Bạc Liêu trụ 475ÐH/82/82K1 tuyến 475ĐH Điện lực Đông Hải 08:00 - 09:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật