Lịch cúp điện Vĩnh Linh - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vĩnh Linh - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Vĩnh Linh - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vĩnh Linh - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vĩnh Linh - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
NM Giấy Điện lực Vinh Linh 07:30 - 09:45

17-06-2024

Thay định kỳ TI, công tác CBM
DNTN Thảo Vân Điện lực Vinh Linh 07:30 - 09:45

17-06-2024

Thay định kỳ TI, công tác CBM
Xóm Cát Điện lực Vinh Linh 08:00 - 09:30

17-06-2024

Đấu lèo VT6/19 XT 478 TC Cửa Tùng liên lạc XT 472 TC Cửa Tùng
Thành Công 2 Điện lực Vinh Linh 10:00 - 12:30

17-06-2024

Thay định kỳ TI, công tác CBM
Thượng Hòa Điện lực Vinh Linh 06:20 - 16:00

18-06-2024

ĐSCN-QTPC tách, đấu lèo VT80 XT 472 E82 UBND xã Vĩnh Long kiến nghị cắt điện để giải tỏa các vị trí cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây; Cty TNHH Thịnh Nhi kết hợp đấu nối mạch vòng từ VT87B XT 472 E82 đến VT81A DCL 87B/1 XT 472 E82, lắp DCL VT87B/1 XT 472 E82 LL XT 476 E82 (ĐTXD 2024)
Bơm Tân Mỹ Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

18-06-2024

CPSQT thi công công trình đại tu tuyến ĐZ 22kV đi Cửa Tùng (SCL 2024)
Cường Anh Điện lực Vinh Linh 08:00 - 15:00

18-06-2024

UBND xã Vĩnh Long kiến nghị cắt điện để giải tỏa các vị trí cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây; Cty TNHH Thịnh Nhi kết hợp đấu nối mạch vòng từ VT87B XT 472 E82 đến VT81A DCL 87B/1 XT 472 E82, lắp DCL VT87B/1 XT 472 E82 LL XT 476 E82 (ĐTXD 2024)
Thượng Hòa 3 Điện lực Vinh Linh 08:00 - 15:00

18-06-2024

UBND xã Vĩnh Long kiến nghị cắt điện để giải tỏa các vị trí cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây; Cty TNHH Thịnh Nhi kết hợp đấu nối mạch vòng từ VT87B XT 472 E82 đến VT81A DCL 87B/1 XT 472 E82, lắp DCL VT87B/1 XT 472 E82 LL XT 476 E82 (ĐTXD 2024)
Ngã Ba Sa Lung Điện lực Vinh Linh 08:00 - 15:00

18-06-2024

UBND xã Vĩnh Long kiến nghị cắt điện để giải tỏa các vị trí cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây; Cty TNHH Thịnh Nhi kết hợp đấu nối mạch vòng từ VT87B XT 472 E82 đến VT81A DCL 87B/1 XT 472 E82, lắp DCL VT87B/1 XT 472 E82 LL XT 476 E82 (ĐTXD 2024)
Mỹ Lộc Điện lực Vinh Linh 08:00 - 15:00

18-06-2024

UBND xã Vĩnh Long kiến nghị cắt điện để giải tỏa các vị trí cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây; Cty TNHH Thịnh Nhi kết hợp đấu nối mạch vòng từ VT87B XT 472 E82 đến VT81A DCL 87B/1 XT 472 E82, lắp DCL VT87B/1 XT 472 E82 LL XT 476 E82 (ĐTXD 2024)
Cầu Điện Đông Điện lực Vinh Linh 08:00 - 15:00

18-06-2024

UBND xã Vĩnh Long kiến nghị cắt điện để giải tỏa các vị trí cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây; Cty TNHH Thịnh Nhi kết hợp đấu nối mạch vòng từ VT87B XT 472 E82 đến VT81A DCL 87B/1 XT 472 E82, lắp DCL VT87B/1 XT 472 E82 LL XT 476 E82 (ĐTXD 2024)
Lai Bình Điện lực Vinh Linh 06:00 - 16:00

23-06-2024

UBND xã Vĩnh Chấp kiến nghị cắt điện để giải tỏa các vị trí cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; Cty TNHH Thịnh Nhi kết hợp dựng cột, thay dây nhánh rẽ Bắc Phú (ĐTXD 2024)
Bắc Phú Điện lực Vinh Linh 06:00 - 16:00

23-06-2024

UBND xã Vĩnh Chấp kiến nghị cắt điện để giải tỏa các vị trí cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; Cty TNHH Thịnh Nhi kết hợp dựng cột, thay dây nhánh rẽ Bắc Phú (ĐTXD 2024)
Tiên Mỹ Điện lực Vinh Linh 06:20 - 16:00

24-06-2024

CPSQT tách, đấu lèo VT157 XT 478 E82 UBND xã Vĩnh Lâm kiến nghị cắt điện để giải tỏa các vị trí cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT kết hợp đai tu TBA Tiên Mỹ (SCL 2024); ĐLVL tách CSV, công tác CBM
Tiên Mỹ 2 Điện lực Vinh Linh 06:20 - 16:00

24-06-2024

CPSQT tách, đấu lèo VT157 XT 478 E82 UBND xã Vĩnh Lâm kiến nghị cắt điện để giải tỏa các vị trí cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT kết hợp đai tu TBA Tiên Mỹ (SCL 2024); ĐLVL tách CSV, công tác CBM
Điện Nước 1 Điện lực Vinh Linh 06:30 - 11:30

24-06-2024

UBND xã TT Hồ Xá kiến nghị cắt điện để giải tỏa các vị trí cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; Cty TNHH Thịnh Nhi đấu nối tuyến ĐZ xây dựng mới từ TBA Điện nước 1 đến VT34/8 (ĐTXD 2024)
Lịch cúp điện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Lịch Cúp Điện Vĩnh Linh Quảng Trị những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Vĩnh Quang 3 Điện lực Vinh Linh 05:00 - 14:00

15-06-2024

UBND xã Vĩnh Giang kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; Cty Hùng Thịnh đấu nối TBA An Đức 1 tại VT30/42 XT 474 TC Cửa Tùng (S=250kVA)
Di Loan Điện lực Vinh Linh 05:00 - 14:00

15-06-2024

UBND xã Vĩnh Giang kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; Cty Hùng Thịnh đấu nối TBA An Đức 1 tại VT30/42 XT 474 TC Cửa Tùng (S=250kVA)
UB Xã Vĩnh Thủy Điện lực Vinh Linh 06:00 - 16:00

14-06-2024

CPSQT tách, đấu lèo VT25/76 XT 478 E82 UBND xã Vĩnh Thủy kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT đại tu TBA Thủy Ba Tây, Thủy Ba Đông (SCL 2024); ĐLVL kết hợp dựng các vị trí cột xử lý khoảng cách pha đất (SCL 2024), công tác CBM Thủy Ba Tây 2, Thủy Ba Tây 3, tách CSV tại các TBA
Thủy Ba Tây Điện lực Vinh Linh 06:00 - 16:00

14-06-2024

CPSQT tách, đấu lèo VT25/76 XT 478 E82 UBND xã Vĩnh Thủy kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT đại tu TBA Thủy Ba Tây, Thủy Ba Đông (SCL 2024); ĐLVL kết hợp dựng các vị trí cột xử lý khoảng cách pha đất (SCL 2024), công tác CBM Thủy Ba Tây 2, Thủy Ba Tây 3, tách CSV tại các TBA
Thủy Ba Tây 3 Điện lực Vinh Linh 06:00 - 16:00

14-06-2024

CPSQT tách, đấu lèo VT25/76 XT 478 E82 UBND xã Vĩnh Thủy kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT đại tu TBA Thủy Ba Tây, Thủy Ba Đông (SCL 2024); ĐLVL kết hợp dựng các vị trí cột xử lý khoảng cách pha đất (SCL 2024), công tác CBM Thủy Ba Tây 2, Thủy Ba Tây 3, tách CSV tại các TBA
Thuỷ Ba Tây 2 Điện lực Vinh Linh 06:00 - 16:00

14-06-2024

CPSQT tách, đấu lèo VT25/76 XT 478 E82 UBND xã Vĩnh Thủy kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT đại tu TBA Thủy Ba Tây, Thủy Ba Đông (SCL 2024); ĐLVL kết hợp dựng các vị trí cột xử lý khoảng cách pha đất (SCL 2024), công tác CBM Thủy Ba Tây 2, Thủy Ba Tây 3, tách CSV tại các TBA
Thủy Ba Đông Điện lực Vinh Linh 06:00 - 16:00

14-06-2024

CPSQT tách, đấu lèo VT25/76 XT 478 E82 UBND xã Vĩnh Thủy kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT đại tu TBA Thủy Ba Tây, Thủy Ba Đông (SCL 2024); ĐLVL kết hợp dựng các vị trí cột xử lý khoảng cách pha đất (SCL 2024), công tác CBM Thủy Ba Tây 2, Thủy Ba Tây 3, tách CSV tại các TBA
Khách sạn Công Tuyết Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

13-06-2024

- UBND thị trấn Cửa Tùng kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL XLTX các VT lèo, thay dây vô cổ sứ bị phóng điện, tháo tụ bù trung áp VT38 XT 472 TC Cửa Tùng; Cty Thịnh Nhi thay dây nhánh rẽ TBA Cảng Cá từ VT41-41/3, VT41/7-41/18, đấu nối DPT VT41/3 (ĐTXD 2024); CPSQT đại tu TBA An Hòa 2 (SCL 2024) - Thay định kỳ TI, công tác CBM
Phạm Văn Dũng Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

13-06-2024

- UBND thị trấn Cửa Tùng kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL XLTX các VT lèo, thay dây vô cổ sứ bị phóng điện, tháo tụ bù trung áp VT38 XT 472 TC Cửa Tùng; Cty Thịnh Nhi thay dây nhánh rẽ TBA Cảng Cá từ VT41-41/3, VT41/7-41/18, đấu nối DPT VT41/3 (ĐTXD 2024); CPSQT đại tu TBA An Hòa 2 (SCL 2024) - Thay định kỳ TI, công tác CBM
DN TN Ngọc Tuấn Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

13-06-2024

- UBND thị trấn Cửa Tùng kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL XLTX các VT lèo, thay dây vô cổ sứ bị phóng điện, tháo tụ bù trung áp VT38 XT 472 TC Cửa Tùng; Cty Thịnh Nhi thay dây nhánh rẽ TBA Cảng Cá từ VT41-41/3, VT41/7-41/18, đấu nối DPT VT41/3 (ĐTXD 2024); CPSQT đại tu TBA An Hòa 2 (SCL 2024) - Thay định kỳ TI, công tác CBM
DNTN Ngọc Tuấn 3 Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

13-06-2024

- UBND thị trấn Cửa Tùng kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL XLTX các VT lèo, thay dây vô cổ sứ bị phóng điện, tháo tụ bù trung áp VT38 XT 472 TC Cửa Tùng; Cty Thịnh Nhi thay dây nhánh rẽ TBA Cảng Cá từ VT41-41/3, VT41/7-41/18, đấu nối DPT VT41/3 (ĐTXD 2024); CPSQT đại tu TBA An Hòa 2 (SCL 2024) - Thay định kỳ TI, công tác CBM
DNTN Ngọc Tuấn 2 Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

13-06-2024

- UBND thị trấn Cửa Tùng kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL XLTX các VT lèo, thay dây vô cổ sứ bị phóng điện, tháo tụ bù trung áp VT38 XT 472 TC Cửa Tùng; Cty Thịnh Nhi thay dây nhánh rẽ TBA Cảng Cá từ VT41-41/3, VT41/7-41/18, đấu nối DPT VT41/3 (ĐTXD 2024); CPSQT đại tu TBA An Hòa 2 (SCL 2024) - Thay định kỳ TI, công tác CBM
Cảng Cá Cửa Tùng 3 Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

13-06-2024

- UBND thị trấn Cửa Tùng kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL XLTX các VT lèo, thay dây vô cổ sứ bị phóng điện, tháo tụ bù trung áp VT38 XT 472 TC Cửa Tùng; Cty Thịnh Nhi thay dây nhánh rẽ TBA Cảng Cá từ VT41-41/3, VT41/7-41/18, đấu nối DPT VT41/3 (ĐTXD 2024); CPSQT đại tu TBA An Hòa 2 (SCL 2024) - Thay định kỳ TI, công tác CBM
Cảng Cá Cửa Tùng 1 Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

13-06-2024

- UBND thị trấn Cửa Tùng kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL XLTX các VT lèo, thay dây vô cổ sứ bị phóng điện, tháo tụ bù trung áp VT38 XT 472 TC Cửa Tùng; Cty Thịnh Nhi thay dây nhánh rẽ TBA Cảng Cá từ VT41-41/3, VT41/7-41/18, đấu nối DPT VT41/3 (ĐTXD 2024); CPSQT đại tu TBA An Hòa 2 (SCL 2024) - Thay định kỳ TI, công tác CBM
Cảng Cá Cửa Tùng Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

13-06-2024

- UBND thị trấn Cửa Tùng kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL XLTX các VT lèo, thay dây vô cổ sứ bị phóng điện, tháo tụ bù trung áp VT38 XT 472 TC Cửa Tùng; Cty Thịnh Nhi thay dây nhánh rẽ TBA Cảng Cá từ VT41-41/3, VT41/7-41/18, đấu nối DPT VT41/3 (ĐTXD 2024); CPSQT đại tu TBA An Hòa 2 (SCL 2024) - Thay định kỳ TI, công tác CBM
Bơm nước Ngọt Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

13-06-2024

- UBND thị trấn Cửa Tùng kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL XLTX các VT lèo, thay dây vô cổ sứ bị phóng điện, tháo tụ bù trung áp VT38 XT 472 TC Cửa Tùng; Cty Thịnh Nhi thay dây nhánh rẽ TBA Cảng Cá từ VT41-41/3, VT41/7-41/18, đấu nối DPT VT41/3 (ĐTXD 2024); CPSQT đại tu TBA An Hòa 2 (SCL 2024) - Thay định kỳ TI, công tác CBM
BV phục hồi chức năng Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

13-06-2024

- UBND thị trấn Cửa Tùng kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL XLTX các VT lèo, thay dây vô cổ sứ bị phóng điện, tháo tụ bù trung áp VT38 XT 472 TC Cửa Tùng; Cty Thịnh Nhi thay dây nhánh rẽ TBA Cảng Cá từ VT41-41/3, VT41/7-41/18, đấu nối DPT VT41/3 (ĐTXD 2024); CPSQT đại tu TBA An Hòa 2 (SCL 2024) - Thay định kỳ TI, công tác CBM
Vĩnh Tân 1 Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

13-06-2024

- UBND thị trấn Cửa Tùng kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL XLTX các VT lèo, thay dây vô cổ sứ bị phóng điện, tháo tụ bù trung áp VT38 XT 472 TC Cửa Tùng; Cty Thịnh Nhi thay dây nhánh rẽ TBA Cảng Cá từ VT41-41/3, VT41/7-41/18, đấu nối DPT VT41/3 (ĐTXD 2024); CPSQT đại tu TBA An Hòa 2 (SCL 2024) - Thay định kỳ TI, công tác CBM
Vĩnh Quang 2 Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

13-06-2024

- UBND thị trấn Cửa Tùng kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL XLTX các VT lèo, thay dây vô cổ sứ bị phóng điện, tháo tụ bù trung áp VT38 XT 472 TC Cửa Tùng; Cty Thịnh Nhi thay dây nhánh rẽ TBA Cảng Cá từ VT41-41/3, VT41/7-41/18, đấu nối DPT VT41/3 (ĐTXD 2024); CPSQT đại tu TBA An Hòa 2 (SCL 2024) - Thay định kỳ TI, công tác CBM
Vĩnh Quang 1 Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

13-06-2024

- UBND thị trấn Cửa Tùng kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL XLTX các VT lèo, thay dây vô cổ sứ bị phóng điện, tháo tụ bù trung áp VT38 XT 472 TC Cửa Tùng; Cty Thịnh Nhi thay dây nhánh rẽ TBA Cảng Cá từ VT41-41/3, VT41/7-41/18, đấu nối DPT VT41/3 (ĐTXD 2024); CPSQT đại tu TBA An Hòa 2 (SCL 2024) - Thay định kỳ TI, công tác CBM
Trạng Vụng Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

13-06-2024

- UBND thị trấn Cửa Tùng kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL XLTX các VT lèo, thay dây vô cổ sứ bị phóng điện, tháo tụ bù trung áp VT38 XT 472 TC Cửa Tùng; Cty Thịnh Nhi thay dây nhánh rẽ TBA Cảng Cá từ VT41-41/3, VT41/7-41/18, đấu nối DPT VT41/3 (ĐTXD 2024); CPSQT đại tu TBA An Hòa 2 (SCL 2024) - Thay định kỳ TI, công tác CBM
Du Lịch Cửa Tùng Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

13-06-2024

- UBND thị trấn Cửa Tùng kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL XLTX các VT lèo, thay dây vô cổ sứ bị phóng điện, tháo tụ bù trung áp VT38 XT 472 TC Cửa Tùng; Cty Thịnh Nhi thay dây nhánh rẽ TBA Cảng Cá từ VT41-41/3, VT41/7-41/18, đấu nối DPT VT41/3 (ĐTXD 2024); CPSQT đại tu TBA An Hòa 2 (SCL 2024) - Thay định kỳ TI, công tác CBM
An Hòa 2 Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

13-06-2024

- UBND thị trấn Cửa Tùng kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL XLTX các VT lèo, thay dây vô cổ sứ bị phóng điện, tháo tụ bù trung áp VT38 XT 472 TC Cửa Tùng; Cty Thịnh Nhi thay dây nhánh rẽ TBA Cảng Cá từ VT41-41/3, VT41/7-41/18, đấu nối DPT VT41/3 (ĐTXD 2024); CPSQT đại tu TBA An Hòa 2 (SCL 2024) - Thay định kỳ TI, công tác CBM
An Hòa 1 Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

13-06-2024

- UBND thị trấn Cửa Tùng kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL XLTX các VT lèo, thay dây vô cổ sứ bị phóng điện, tháo tụ bù trung áp VT38 XT 472 TC Cửa Tùng; Cty Thịnh Nhi thay dây nhánh rẽ TBA Cảng Cá từ VT41-41/3, VT41/7-41/18, đấu nối DPT VT41/3 (ĐTXD 2024); CPSQT đại tu TBA An Hòa 2 (SCL 2024) - Thay định kỳ TI, công tác CBM
An Đức 3 Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

13-06-2024

- UBND thị trấn Cửa Tùng kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL XLTX các VT lèo, thay dây vô cổ sứ bị phóng điện, tháo tụ bù trung áp VT38 XT 472 TC Cửa Tùng; Cty Thịnh Nhi thay dây nhánh rẽ TBA Cảng Cá từ VT41-41/3, VT41/7-41/18, đấu nối DPT VT41/3 (ĐTXD 2024); CPSQT đại tu TBA An Hòa 2 (SCL 2024) - Thay định kỳ TI, công tác CBM
BCHQS H.Vĩnh Linh Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

12-06-2024

UBND thị trấn Hồ Xá kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT đại tu TBA Cáp Lài (SCL 2024); ĐLVL thay dây buộc cổ sứ VT3-16 XT 478 E82 (SCTX); CBM các TBA Điện Nước 1, BCHQS huyện, Khóm Lao Động 1; thay công tơ định kỳ TBA Ban chỉ huy quân sự huyện VL
Điện Nước 1 Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

12-06-2024

UBND thị trấn Hồ Xá kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT đại tu TBA Cáp Lài (SCL 2024); ĐLVL thay dây buộc cổ sứ VT3-16 XT 478 E82 (SCTX); CBM các TBA Điện Nước 1, BCHQS huyện, Khóm Lao Động 1; thay công tơ định kỳ TBA Ban chỉ huy quân sự huyện VL
Lai Bình Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

12-06-2024

UBND xã Vĩnh Chấp kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; Cty TNHH Thịnh Nhi dựng cột, thay dây NR Bắc Phú LL TBA Lai Bình 1 (ĐTXD 2024, đấu nối từ VT115/18 đến VT169/22/27); ĐLVL xử lý các VT cột có khoảng cách pha đất thấp VT115/22-115/26 NR đi TBA Lai Bình
Lai Bình 1 Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

12-06-2024

UBND xã Vĩnh Chấp kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; Cty TNHH Thịnh Nhi dựng cột, thay dây NR Bắc Phú LL TBA Lai Bình 1 (ĐTXD 2024, đấu nối từ VT115/18 đến VT169/22/27); ĐLVL xử lý các VT cột có khoảng cách pha đất thấp VT115/22-115/26 NR đi TBA Lai Bình
Khóm lao động 1 Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

12-06-2024

UBND thị trấn Hồ Xá kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT đại tu TBA Cáp Lài (SCL 2024); ĐLVL thay dây buộc cổ sứ VT3-16 XT 478 E82 (SCTX); CBM các TBA Điện Nước 1, BCHQS huyện, Khóm Lao Động 1; thay công tơ định kỳ TBA Ban chỉ huy quân sự huyện VL
Cáp Lài Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

12-06-2024

UBND thị trấn Hồ Xá kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT đại tu TBA Cáp Lài (SCL 2024); ĐLVL thay dây buộc cổ sứ VT3-16 XT 478 E82 (SCTX); CBM các TBA Điện Nước 1, BCHQS huyện, Khóm Lao Động 1; thay công tơ định kỳ TBA Ban chỉ huy quân sự huyện VL
Bắc Phú Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

12-06-2024

UBND xã Vĩnh Chấp kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; Cty TNHH Thịnh Nhi dựng cột, thay dây NR Bắc Phú LL TBA Lai Bình 1 (ĐTXD 2024, đấu nối từ VT115/18 đến VT169/22/27); ĐLVL xử lý các VT cột có khoảng cách pha đất thấp VT115/22-115/26 NR đi TBA Lai Bình
Bơm Bình An Điện lực Vinh Linh 05:00 - 15:00

12-06-2024

UBND xã Vĩnh Chấp kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; Cty TNHH Thịnh Nhi dựng cột, thay dây NR Bắc Phú LL TBA Lai Bình 1 (ĐTXD 2024, đấu nối từ VT115/18 đến VT169/22/27); ĐLVL xử lý các VT cột có khoảng cách pha đất thấp VT115/22-115/26 NR đi TBA Lai Bình
Hoàng Long 1 Điện lực Vinh Linh 08:00 - 15:00

11-06-2024

Đấu nối TBA Thanh Tâm 2 tại VT55/72/13/13 XT 474 E82, S=630kVA (thuộc tài sản khách hàng)
NT Bến Hải Điện lực Vinh Linh 07:00 - 17:00

11-06-2024

UBND thị trấn Hồ Xá kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT thi công công trình đại tu tuyến ĐZ 22kV đi Cửa Tùng (SCL 2024)
NT Bến Hải 1 Điện lực Vinh Linh 07:00 - 17:00

11-06-2024

UBND thị trấn Hồ Xá kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT thi công công trình đại tu tuyến ĐZ 22kV đi Cửa Tùng (SCL 2024)
Xóm Cát Điện lực Vinh Linh 08:00 - 15:00

07-06-2024

UBND TT Cửa Tùng kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT đại tu TBA An Du Nam (SCL 2024); Cty Tân Thịnh kết hợp lắp thiết bị đóng cắt nhánh rẽ TBA Xóm Cát tại VT6/1 (DCL 478-1/1 Chợ Do) (ĐTXD 2023 chuyển tiếp)
AnZuNam Điện lực Vinh Linh 08:00 - 15:00

07-06-2024

UBND TT Cửa Tùng kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT đại tu TBA An Du Nam (SCL 2024); Cty Tân Thịnh kết hợp lắp thiết bị đóng cắt nhánh rẽ TBA Xóm Cát tại VT6/1 (DCL 478-1/1 Chợ Do) (ĐTXD 2023 chuyển tiếp)
Lâm nghiệp Bến Hải Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

06-06-2024

ĐSCN-QTPC tách, đấu lèo VT32 XT 486 TC Ngã Tư Đất UBND xã Vĩnh Ô kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL thu hồi cột trên lưới, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra, XLTX MC 486/96 Vĩnh Hà, công tác CBM, thay CSV; Cty Thành An kết hợp đấu nối TBA Tái Định Cư Bến Quan VT33, S=100kVA (phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam)
Bảo vệ rừng Vĩnh Ô Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

06-06-2024

ĐSCN-QTPC tách, đấu lèo VT32 XT 486 TC Ngã Tư Đất UBND xã Vĩnh Ô kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL thu hồi cột trên lưới, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra, XLTX MC 486/96 Vĩnh Hà, công tác CBM, thay CSV; Cty Thành An kết hợp đấu nối TBA Tái Định Cư Bến Quan VT33, S=100kVA (phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam)
BTS Km22 Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

06-06-2024

ĐSCN-QTPC tách, đấu lèo VT32 XT 486 TC Ngã Tư Đất UBND xã Vĩnh Ô kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL thu hồi cột trên lưới, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra, XLTX MC 486/96 Vĩnh Hà, công tác CBM, thay CSV; Cty Thành An kết hợp đấu nối TBA Tái Định Cư Bến Quan VT33, S=100kVA (phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam)
Vĩnh Hà Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

06-06-2024

ĐSCN-QTPC tách, đấu lèo VT32 XT 486 TC Ngã Tư Đất UBND xã Vĩnh Ô kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL thu hồi cột trên lưới, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra, XLTX MC 486/96 Vĩnh Hà, công tác CBM, thay CSV; Cty Thành An kết hợp đấu nối TBA Tái Định Cư Bến Quan VT33, S=100kVA (phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam)
UB Vĩnh Hà Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

06-06-2024

ĐSCN-QTPC tách, đấu lèo VT32 XT 486 TC Ngã Tư Đất UBND xã Vĩnh Ô kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL thu hồi cột trên lưới, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra, XLTX MC 486/96 Vĩnh Hà, công tác CBM, thay CSV; Cty Thành An kết hợp đấu nối TBA Tái Định Cư Bến Quan VT33, S=100kVA (phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam)
Thôn Mít Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

06-06-2024

ĐSCN-QTPC tách, đấu lèo VT32 XT 486 TC Ngã Tư Đất UBND xã Vĩnh Ô kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL thu hồi cột trên lưới, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra, XLTX MC 486/96 Vĩnh Hà, công tác CBM, thay CSV; Cty Thành An kết hợp đấu nối TBA Tái Định Cư Bến Quan VT33, S=100kVA (phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam)
Khe Trỗ Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

06-06-2024

ĐSCN-QTPC tách, đấu lèo VT32 XT 486 TC Ngã Tư Đất UBND xã Vĩnh Ô kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL thu hồi cột trên lưới, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra, XLTX MC 486/96 Vĩnh Hà, công tác CBM, thay CSV; Cty Thành An kết hợp đấu nối TBA Tái Định Cư Bến Quan VT33, S=100kVA (phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam)
Đội 3-8 Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

06-06-2024

ĐSCN-QTPC tách, đấu lèo VT32 XT 486 TC Ngã Tư Đất UBND xã Vĩnh Ô kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL thu hồi cột trên lưới, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra, XLTX MC 486/96 Vĩnh Hà, công tác CBM, thay CSV; Cty Thành An kết hợp đấu nối TBA Tái Định Cư Bến Quan VT33, S=100kVA (phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam)
Ba Buôi Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

06-06-2024

ĐSCN-QTPC tách, đấu lèo VT32 XT 486 TC Ngã Tư Đất UBND xã Vĩnh Ô kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL thu hồi cột trên lưới, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra, XLTX MC 486/96 Vĩnh Hà, công tác CBM, thay CSV; Cty Thành An kết hợp đấu nối TBA Tái Định Cư Bến Quan VT33, S=100kVA (phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam)
T2-UB xã Bến Trúc Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

06-06-2024

ĐSCN-QTPC tách, đấu lèo VT32 XT 486 TC Ngã Tư Đất UBND xã Vĩnh Ô kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL thu hồi cột trên lưới, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra, XLTX MC 486/96 Vĩnh Hà, công tác CBM, thay CSV; Cty Thành An kết hợp đấu nối TBA Tái Định Cư Bến Quan VT33, S=100kVA (phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam)
Thôn 8 Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

06-06-2024

ĐSCN-QTPC tách, đấu lèo VT32 XT 486 TC Ngã Tư Đất UBND xã Vĩnh Ô kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL thu hồi cột trên lưới, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra, XLTX MC 486/96 Vĩnh Hà, công tác CBM, thay CSV; Cty Thành An kết hợp đấu nối TBA Tái Định Cư Bến Quan VT33, S=100kVA (phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam)
Thôn 7 Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

06-06-2024

ĐSCN-QTPC tách, đấu lèo VT32 XT 486 TC Ngã Tư Đất UBND xã Vĩnh Ô kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL thu hồi cột trên lưới, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra, XLTX MC 486/96 Vĩnh Hà, công tác CBM, thay CSV; Cty Thành An kết hợp đấu nối TBA Tái Định Cư Bến Quan VT33, S=100kVA (phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam)
Thôn 6 Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

06-06-2024

ĐSCN-QTPC tách, đấu lèo VT32 XT 486 TC Ngã Tư Đất UBND xã Vĩnh Ô kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL thu hồi cột trên lưới, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra, XLTX MC 486/96 Vĩnh Hà, công tác CBM, thay CSV; Cty Thành An kết hợp đấu nối TBA Tái Định Cư Bến Quan VT33, S=100kVA (phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam)
T6- Bản 2 Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

06-06-2024

ĐSCN-QTPC tách, đấu lèo VT32 XT 486 TC Ngã Tư Đất UBND xã Vĩnh Ô kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL thu hồi cột trên lưới, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra, XLTX MC 486/96 Vĩnh Hà, công tác CBM, thay CSV; Cty Thành An kết hợp đấu nối TBA Tái Định Cư Bến Quan VT33, S=100kVA (phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam)
T5-Xá Min Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

06-06-2024

ĐSCN-QTPC tách, đấu lèo VT32 XT 486 TC Ngã Tư Đất UBND xã Vĩnh Ô kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL thu hồi cột trên lưới, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra, XLTX MC 486/96 Vĩnh Hà, công tác CBM, thay CSV; Cty Thành An kết hợp đấu nối TBA Tái Định Cư Bến Quan VT33, S=100kVA (phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam)
T4-Xá Lợi Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

06-06-2024

ĐSCN-QTPC tách, đấu lèo VT32 XT 486 TC Ngã Tư Đất UBND xã Vĩnh Ô kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL thu hồi cột trên lưới, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra, XLTX MC 486/96 Vĩnh Hà, công tác CBM, thay CSV; Cty Thành An kết hợp đấu nối TBA Tái Định Cư Bến Quan VT33, S=100kVA (phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam)
T3- Xá Lan Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

06-06-2024

ĐSCN-QTPC tách, đấu lèo VT32 XT 486 TC Ngã Tư Đất UBND xã Vĩnh Ô kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL thu hồi cột trên lưới, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra, XLTX MC 486/96 Vĩnh Hà, công tác CBM, thay CSV; Cty Thành An kết hợp đấu nối TBA Tái Định Cư Bến Quan VT33, S=100kVA (phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam)
T1- Cây Tràm Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

06-06-2024

ĐSCN-QTPC tách, đấu lèo VT32 XT 486 TC Ngã Tư Đất UBND xã Vĩnh Ô kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; ĐLVL thu hồi cột trên lưới, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra, XLTX MC 486/96 Vĩnh Hà, công tác CBM, thay CSV; Cty Thành An kết hợp đấu nối TBA Tái Định Cư Bến Quan VT33, S=100kVA (phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam)
Quảng Xá 3 Điện lực Vinh Linh 07:00 - 16:00

05-06-2024

UBND xã Vĩnh Lâm kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VTcây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT đại tu TBA Quảng Xá (SCL 2024); ĐLVL kết hợp thay các dây vô cổ sứ bị phóng điện, bọc lèo chống chim, công tác CBM, tách CSV tại các TBA
Quảng Xá 2 Điện lực Vinh Linh 07:00 - 16:00

05-06-2024

UBND xã Vĩnh Lâm kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VTcây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT đại tu TBA Quảng Xá (SCL 2024); ĐLVL kết hợp thay các dây vô cổ sứ bị phóng điện, bọc lèo chống chim, công tác CBM, tách CSV tại các TBA
Phan Hiền 2 Điện lực Vinh Linh 07:00 - 16:00

05-06-2024

UBND xã Vĩnh Lâm kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VTcây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT đại tu TBA Quảng Xá (SCL 2024); ĐLVL kết hợp thay các dây vô cổ sứ bị phóng điện, bọc lèo chống chim, công tác CBM, tách CSV tại các TBA
Phan Hiền 1 Điện lực Vinh Linh 07:00 - 16:00

05-06-2024

UBND xã Vĩnh Lâm kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VTcây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT đại tu TBA Quảng Xá (SCL 2024); ĐLVL kết hợp thay các dây vô cổ sứ bị phóng điện, bọc lèo chống chim, công tác CBM, tách CSV tại các TBA
L.C Phường Điện lực Vinh Linh 07:00 - 16:00

05-06-2024

UBND xã Vĩnh Lâm kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VTcây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT đại tu TBA Quảng Xá (SCL 2024); ĐLVL kết hợp thay các dây vô cổ sứ bị phóng điện, bọc lèo chống chim, công tác CBM, tách CSV tại các TBA
Quảng Xá Điện lực Vinh Linh 07:00 - 16:00

05-06-2024

UBND xã Vĩnh Lâm kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VTcây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT đại tu TBA Quảng Xá (SCL 2024); ĐLVL kết hợp thay các dây vô cổ sứ bị phóng điện, bọc lèo chống chim, công tác CBM, tách CSV tại các TBA
Quảng Xá 4 Điện lực Vinh Linh 07:00 - 16:00

05-06-2024

UBND xã Vĩnh Lâm kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VTcây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT đại tu TBA Quảng Xá (SCL 2024); ĐLVL kết hợp thay các dây vô cổ sứ bị phóng điện, bọc lèo chống chim, công tác CBM, tách CSV tại các TBA
TBA Quảng Xá 2 Điện lực Vinh Linh 07:00 - 16:00

05-06-2024

UBND xã Vĩnh Lâm kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VTcây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT đại tu TBA Quảng Xá (SCL 2024); ĐLVL kết hợp thay các dây vô cổ sứ bị phóng điện, bọc lèo chống chim, công tác CBM, tách CSV tại các TBA
Phan Hiền Điện lực Vinh Linh 07:00 - 16:00

05-06-2024

UBND xã Vĩnh Lâm kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VTcây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT đại tu TBA Quảng Xá (SCL 2024); ĐLVL kết hợp thay các dây vô cổ sứ bị phóng điện, bọc lèo chống chim, công tác CBM, tách CSV tại các TBA
Phan Hiền 4 Điện lực Vinh Linh 07:00 - 16:00

05-06-2024

UBND xã Vĩnh Lâm kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VTcây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT đại tu TBA Quảng Xá (SCL 2024); ĐLVL kết hợp thay các dây vô cổ sứ bị phóng điện, bọc lèo chống chim, công tác CBM, tách CSV tại các TBA
Phan Hiền 3 Điện lực Vinh Linh 07:00 - 16:00

05-06-2024

UBND xã Vĩnh Lâm kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VTcây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; CPSQT đại tu TBA Quảng Xá (SCL 2024); ĐLVL kết hợp thay các dây vô cổ sứ bị phóng điện, bọc lèo chống chim, công tác CBM, tách CSV tại các TBA
Thượng Hòa 3 Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

05-06-2024

UBND xã Vĩnh Long kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; Cty Thịnh Nhi kết hợp dựng cột, lắp đặt xà, sứ công trình nâng cao ĐTC năm 2024 từ TBA Thượng Hòa 3 đến TBA Cầu Điện Đông (đấu nối mạch vòng TBA Thượng Hòa 3 đến TBA Cầu Điện Đông từ VT81A/1 XT 476 E82 đến VT115/13/17 XT 486 E82) (ĐTXD năm 2024) CBM TBA Cầu Điện Đông
Cầu Điện Đông Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

05-06-2024

UBND xã Vĩnh Long kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; Cty Thịnh Nhi kết hợp dựng cột, lắp đặt xà, sứ công trình nâng cao ĐTC năm 2024 từ TBA Thượng Hòa 3 đến TBA Cầu Điện Đông (đấu nối mạch vòng TBA Thượng Hòa 3 đến TBA Cầu Điện Đông từ VT81A/1 XT 476 E82 đến VT115/13/17 XT 486 E82) (ĐTXD năm 2024) CBM TBA Cầu Điện Đông
NM Giấy Điện lực Vinh Linh 14:00 - 17:00

04-06-2024

Thay định kỳ TI
DNTN Thảo Vân Điện lực Vinh Linh 10:00 - 12:30

04-06-2024

Thay định kỳ TI
Thành Công 2 Điện lực Vinh Linh 10:00 - 12:30

04-06-2024

Thay định kỳ TI
Khách sạn Công Tuyết Điện lực Vinh Linh 07:30 - 09:45

04-06-2024

Thay định kỳ TI
BCHQS H.Vĩnh Linh Điện lực Vinh Linh 07:30 - 09:45

04-06-2024

Thay định kỳ TI
Titan Tân Hòa Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

04-06-2024

UBND xã Vĩnh Thái kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; Đại tu ĐZ 22kV nhánh rẽ Vĩnh Thái VT55/72-55/103 XT 474 E82 (SCL 2024)
Titan Thử Luật Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

04-06-2024

UBND xã Vĩnh Thái kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; Đại tu ĐZ 22kV nhánh rẽ Vĩnh Thái VT55/72-55/103 XT 474 E82 (SCL 2024)
Thanh Tâm 3 Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

04-06-2024

UBND xã Vĩnh Thái kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; Đại tu ĐZ 22kV nhánh rẽ Vĩnh Thái VT55/72-55/103 XT 474 E82 (SCL 2024)
Cty KSQT 2 Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

04-06-2024

UBND xã Vĩnh Thái kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; Đại tu ĐZ 22kV nhánh rẽ Vĩnh Thái VT55/72-55/103 XT 474 E82 (SCL 2024)
Hoàng Long 1 Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

04-06-2024

UBND xã Vĩnh Thái kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; Đại tu ĐZ 22kV nhánh rẽ Vĩnh Thái VT55/72-55/103 XT 474 E82 (SCL 2024)
UB xã Vĩnh Thái Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

04-06-2024

UBND xã Vĩnh Thái kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; Đại tu ĐZ 22kV nhánh rẽ Vĩnh Thái VT55/72-55/103 XT 474 E82 (SCL 2024)
Vĩnh Thái 2 Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

04-06-2024

UBND xã Vĩnh Thái kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; Đại tu ĐZ 22kV nhánh rẽ Vĩnh Thái VT55/72-55/103 XT 474 E82 (SCL 2024)
Thử Luật Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

04-06-2024

UBND xã Vĩnh Thái kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; Đại tu ĐZ 22kV nhánh rẽ Vĩnh Thái VT55/72-55/103 XT 474 E82 (SCL 2024)
An Hòa 1 Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

02-06-2024

Cty TNHH Thịnh Nhi thay dây XLPE120 VT41/3-41/18 nhánh rẽ TBA Cảng Cá Cửa Tùng XT 472 TC Cửa Tùng (ĐTXD 2024); ĐL Vĩnh Linh đấu nối DCL và DPT tại VT41/3 XT 472 TC Cửa Tùng (DCL 472-7/3, DPT 472-8/3 Cảng Cá), tháo DPT 472-7/6 Cảng Cá (ĐTXD năm 2023 chuyển tiếp)
Cảng Cá Cửa Tùng Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

02-06-2024

Cty TNHH Thịnh Nhi thay dây XLPE120 VT41/3-41/18 nhánh rẽ TBA Cảng Cá Cửa Tùng XT 472 TC Cửa Tùng (ĐTXD 2024); ĐL Vĩnh Linh đấu nối DCL và DPT tại VT41/3 XT 472 TC Cửa Tùng (DCL 472-7/3, DPT 472-8/3 Cảng Cá), tháo DPT 472-7/6 Cảng Cá (ĐTXD năm 2023 chuyển tiếp)
Cảng Cá Cửa Tùng 1 Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

02-06-2024

Cty TNHH Thịnh Nhi thay dây XLPE120 VT41/3-41/18 nhánh rẽ TBA Cảng Cá Cửa Tùng XT 472 TC Cửa Tùng (ĐTXD 2024); ĐL Vĩnh Linh đấu nối DCL và DPT tại VT41/3 XT 472 TC Cửa Tùng (DCL 472-7/3, DPT 472-8/3 Cảng Cá), tháo DPT 472-7/6 Cảng Cá (ĐTXD năm 2023 chuyển tiếp)
Cảng Cá Cửa Tùng 3 Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

02-06-2024

Cty TNHH Thịnh Nhi thay dây XLPE120 VT41/3-41/18 nhánh rẽ TBA Cảng Cá Cửa Tùng XT 472 TC Cửa Tùng (ĐTXD 2024); ĐL Vĩnh Linh đấu nối DCL và DPT tại VT41/3 XT 472 TC Cửa Tùng (DCL 472-7/3, DPT 472-8/3 Cảng Cá), tháo DPT 472-7/6 Cảng Cá (ĐTXD năm 2023 chuyển tiếp)
DNTN Ngọc Tuấn 2 Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

02-06-2024

Cty TNHH Thịnh Nhi thay dây XLPE120 VT41/3-41/18 nhánh rẽ TBA Cảng Cá Cửa Tùng XT 472 TC Cửa Tùng (ĐTXD 2024); ĐL Vĩnh Linh đấu nối DCL và DPT tại VT41/3 XT 472 TC Cửa Tùng (DCL 472-7/3, DPT 472-8/3 Cảng Cá), tháo DPT 472-7/6 Cảng Cá (ĐTXD năm 2023 chuyển tiếp)
DNTN Ngọc Tuấn 3 Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

02-06-2024

Cty TNHH Thịnh Nhi thay dây XLPE120 VT41/3-41/18 nhánh rẽ TBA Cảng Cá Cửa Tùng XT 472 TC Cửa Tùng (ĐTXD 2024); ĐL Vĩnh Linh đấu nối DCL và DPT tại VT41/3 XT 472 TC Cửa Tùng (DCL 472-7/3, DPT 472-8/3 Cảng Cá), tháo DPT 472-7/6 Cảng Cá (ĐTXD năm 2023 chuyển tiếp)
DN TN Ngọc Tuấn Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

02-06-2024

Cty TNHH Thịnh Nhi thay dây XLPE120 VT41/3-41/18 nhánh rẽ TBA Cảng Cá Cửa Tùng XT 472 TC Cửa Tùng (ĐTXD 2024); ĐL Vĩnh Linh đấu nối DCL và DPT tại VT41/3 XT 472 TC Cửa Tùng (DCL 472-7/3, DPT 472-8/3 Cảng Cá), tháo DPT 472-7/6 Cảng Cá (ĐTXD năm 2023 chuyển tiếp)
Phạm Văn Dũng Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

02-06-2024

Cty TNHH Thịnh Nhi thay dây XLPE120 VT41/3-41/18 nhánh rẽ TBA Cảng Cá Cửa Tùng XT 472 TC Cửa Tùng (ĐTXD 2024); ĐL Vĩnh Linh đấu nối DCL và DPT tại VT41/3 XT 472 TC Cửa Tùng (DCL 472-7/3, DPT 472-8/3 Cảng Cá), tháo DPT 472-7/6 Cảng Cá (ĐTXD năm 2023 chuyển tiếp)
An Đức 3 Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

02-06-2024

Cty TNHH Thịnh Nhi thay dây XLPE120 VT41/3-41/18 nhánh rẽ TBA Cảng Cá Cửa Tùng XT 472 TC Cửa Tùng (ĐTXD 2024); ĐL Vĩnh Linh đấu nối DCL và DPT tại VT41/3 XT 472 TC Cửa Tùng (DCL 472-7/3, DPT 472-8/3 Cảng Cá), tháo DPT 472-7/6 Cảng Cá (ĐTXD năm 2023 chuyển tiếp)
Vinfast CH34 Ngã Tư Đất Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

29-05-2024

- UBND xã Vĩnh Khê kiến nghị điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; - ĐLVL kết hợp xử lý cột nghiêng VT2 XT 476 Ngã Tư Đất (SCTX 2024); Dựng cột, lắp xà VT35a XT 476 Ngã Tư Đất (ĐTXD 2024); Tách chống sét van công tác CBM TBA Khóm Ngã Tư, Khóm 7; - Dựng cột, đấu nối khu tái định cư TBA Vĩnh Khê 100kVA tại VT40A XT 476 Ngã Tư Đất phục vụ dự án đường Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ
Bê tông Trường Thịnh Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

29-05-2024

- UBND xã Vĩnh Khê kiến nghị điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; - ĐLVL kết hợp xử lý cột nghiêng VT2 XT 476 Ngã Tư Đất (SCTX 2024); Dựng cột, lắp xà VT35a XT 476 Ngã Tư Đất (ĐTXD 2024); Tách chống sét van công tác CBM TBA Khóm Ngã Tư, Khóm 7; - Dựng cột, đấu nối khu tái định cư TBA Vĩnh Khê 100kVA tại VT40A XT 476 Ngã Tư Đất phục vụ dự án đường Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ
Trang trại chăn nuôi Tuấn Lộc Vĩnh Khê Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

29-05-2024

- UBND xã Vĩnh Khê kiến nghị điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; - ĐLVL kết hợp xử lý cột nghiêng VT2 XT 476 Ngã Tư Đất (SCTX 2024); Dựng cột, lắp xà VT35a XT 476 Ngã Tư Đất (ĐTXD 2024); Tách chống sét van công tác CBM TBA Khóm Ngã Tư, Khóm 7; - Dựng cột, đấu nối khu tái định cư TBA Vĩnh Khê 100kVA tại VT40A XT 476 Ngã Tư Đất phục vụ dự án đường Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ
An Mã 2 Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

29-05-2024

- UBND xã Vĩnh Khê kiến nghị điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; - ĐLVL kết hợp xử lý cột nghiêng VT2 XT 476 Ngã Tư Đất (SCTX 2024); Dựng cột, lắp xà VT35a XT 476 Ngã Tư Đất (ĐTXD 2024); Tách chống sét van công tác CBM TBA Khóm Ngã Tư, Khóm 7; - Dựng cột, đấu nối khu tái định cư TBA Vĩnh Khê 100kVA tại VT40A XT 476 Ngã Tư Đất phục vụ dự án đường Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ
Trang trại chăn nuôi Tuấn Lộc Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

29-05-2024

- UBND xã Vĩnh Khê kiến nghị điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; - ĐLVL kết hợp xử lý cột nghiêng VT2 XT 476 Ngã Tư Đất (SCTX 2024); Dựng cột, lắp xà VT35a XT 476 Ngã Tư Đất (ĐTXD 2024); Tách chống sét van công tác CBM TBA Khóm Ngã Tư, Khóm 7; - Dựng cột, đấu nối khu tái định cư TBA Vĩnh Khê 100kVA tại VT40A XT 476 Ngã Tư Đất phục vụ dự án đường Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ
Khóm ngã tư Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

29-05-2024

- UBND xã Vĩnh Khê kiến nghị điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; - ĐLVL kết hợp xử lý cột nghiêng VT2 XT 476 Ngã Tư Đất (SCTX 2024); Dựng cột, lắp xà VT35a XT 476 Ngã Tư Đất (ĐTXD 2024); Tách chống sét van công tác CBM TBA Khóm Ngã Tư, Khóm 7; - Dựng cột, đấu nối khu tái định cư TBA Vĩnh Khê 100kVA tại VT40A XT 476 Ngã Tư Đất phục vụ dự án đường Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ
Khóm 7 Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

29-05-2024

- UBND xã Vĩnh Khê kiến nghị điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; - ĐLVL kết hợp xử lý cột nghiêng VT2 XT 476 Ngã Tư Đất (SCTX 2024); Dựng cột, lắp xà VT35a XT 476 Ngã Tư Đất (ĐTXD 2024); Tách chống sét van công tác CBM TBA Khóm Ngã Tư, Khóm 7; - Dựng cột, đấu nối khu tái định cư TBA Vĩnh Khê 100kVA tại VT40A XT 476 Ngã Tư Đất phục vụ dự án đường Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ
T4(Khe Cát) Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

29-05-2024

- UBND xã Vĩnh Khê kiến nghị điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; - ĐLVL kết hợp xử lý cột nghiêng VT2 XT 476 Ngã Tư Đất (SCTX 2024); Dựng cột, lắp xà VT35a XT 476 Ngã Tư Đất (ĐTXD 2024); Tách chống sét van công tác CBM TBA Khóm Ngã Tư, Khóm 7; - Dựng cột, đấu nối khu tái định cư TBA Vĩnh Khê 100kVA tại VT40A XT 476 Ngã Tư Đất phục vụ dự án đường Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ
T3(Khe Trằm) Điện lực Vinh Linh 06:30 - 17:00

29-05-2024

- UBND xã Vĩnh Khê kiến nghị điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã đổ vào ĐZ; - ĐLVL kết hợp xử lý cột nghiêng VT2 XT 476 Ngã Tư Đất (SCTX 2024); Dựng cột, lắp xà VT35a XT 476 Ngã Tư Đất (ĐTXD 2024); Tách chống sét van công tác CBM TBA Khóm Ngã Tư, Khóm 7; - Dựng cột, đấu nối khu tái định cư TBA Vĩnh Khê 100kVA tại VT40A XT 476 Ngã Tư Đất phục vụ dự án đường Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật