Lịch cúp điện Vĩnh Linh - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vĩnh Linh - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Vĩnh Linh - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vĩnh Linh - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vĩnh Linh - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Tôm Phương Thái ĐL Vinh Linh 07:30 - 17:00

03-04-2023

Thay bu long xà VT68/145-68/165 XT 472 E82
Cty KSQT 2 ĐL Vinh Linh 07:30 - 14:00

04-04-2023

Thay bu long xà VT55/88-55/94 XT 474 E82
Titan Thử Luật ĐL Vinh Linh 07:30 - 14:00

04-04-2023

Thay bu long xà VT55/88-55/94 XT 474 E82
Lịch cúp điện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Lịch Cúp Điện Vĩnh Linh Quảng Trị những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn Hiền Lương ĐL Vinh Linh 08:30 - 16:30

23-03-2023

Tách, đấu lèo VT114 (về phía VT114/1) XT 474 TC Cửa Tùng để thay DPT 448-8/34 Vĩnh Hòa
Cấp Nước 1 ĐL Vinh Linh 08:00 - 15:00

21-03-2023

UBND xã Vĩnh chấp kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã vào đường dây; ĐLVL xử lý khoảng cách pha đất VT76-111 XT 486 E82
Gạch Polyme Bến Hải ĐL Vinh Linh 08:00 - 15:00

21-03-2023

UBND xã Vĩnh chấp kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã vào đường dây; ĐLVL xử lý khoảng cách pha đất VT76-111 XT 486 E82
Trường Kỳ ĐL Vinh Linh 06:30 - 17:00

21-03-2023

UBND thị trấn Hồ Xá kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã vào đường dây; ĐLVL lắp FCO rẽ TBA Bảo Hành, thay dây khoảng cột VT64-70 XT 476E82, XLTX DCL 486-7/71 Trường Lái
Hà Kè ĐL Vinh Linh 06:30 - 17:00

21-03-2023

UBND thị trấn Hồ Xá kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã vào đường dây; ĐLVL lắp FCO rẽ TBA Bảo Hành, thay dây khoảng cột VT64-70 XT 476E82, XLTX DCL 486-7/71 Trường Lái
Trần Hưng Đạo ĐL Vinh Linh 06:30 - 17:00

21-03-2023

UBND thị trấn Hồ Xá kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã vào đường dây; ĐLVL lắp FCO rẽ TBA Bảo Hành, thay dây khoảng cột VT64-70 XT 476E82, XLTX DCL 486-7/71 Trường Lái
Bảo Hành ĐL Vinh Linh 06:30 - 17:00

21-03-2023

UBND thị trấn Hồ Xá kiến nghị cắt điện để giải tỏa các VT cây có nguy cơ ngã vào đường dây; ĐLVL lắp FCO rẽ TBA Bảo Hành, thay dây khoảng cột VT64-70 XT 476E82, XLTX DCL 486-7/71 Trường Lái
Tôm Phương Thái ĐL Vinh Linh 07:30 - 16:00

20-03-2023

Thay bu long xà VT68/145-68/165 XT 472 E82
Nước Bến Quan 2 ĐL Vinh Linh 07:30 - 11:00

15-03-2023

Thay cầu chì tự rơi pha giữa FCO 486-7/30 Nước Bến Quan XT 486 TC Ngã Tư Đất
Nước Bến Quan 1 ĐL Vinh Linh 07:30 - 11:00

15-03-2023

Thay cầu chì tự rơi pha giữa FCO 486-7/30 Nước Bến Quan XT 486 TC Ngã Tư Đất
Titan Thử Luật ĐL Vinh Linh 07:30 - 16:00

14-03-2023

Thay bu long xà VT55/88-55/94 XT 474 E82
Cty KSQT 2 ĐL Vinh Linh 07:30 - 16:00

14-03-2023

Thay bu long xà VT55/88-55/94 XT 474 E82
Phạm Văn Dũng ĐL Vinh Linh 00:08 - 02:58

14-03-2023

Sản xuất tôm (Tôm hòa lý) ĐL Vinh Linh 00:08 - 02:58

14-03-2023

Thành Cổ 1 ĐL Vinh Linh 00:08 - 02:58

14-03-2023

Khách sạn Công Tuyết ĐL Vinh Linh 00:08 - 02:58

14-03-2023

Cảng Cá Cửa Tùng 1 ĐL Vinh Linh 00:08 - 02:58

14-03-2023

DNTN Ngọc Tuấn 2 ĐL Vinh Linh 00:08 - 02:58

14-03-2023

DNTN Ngọc Tuấn 3 ĐL Vinh Linh 00:08 - 02:58

14-03-2023

DN TN Ngọc Tuấn ĐL Vinh Linh 00:08 - 02:58

14-03-2023

ISRAEL 1 ĐL Vinh Linh 00:08 - 02:58

14-03-2023

Khu Sinh Thái AE ĐL Vinh Linh 00:08 - 02:58

14-03-2023

PL2 ĐL Vinh Linh 00:08 - 02:58

14-03-2023

Vĩnh Quang 2 ĐL Vinh Linh 00:08 - 02:58

14-03-2023

Vinh Thạch 1 ĐL Vinh Linh 00:08 - 02:58

14-03-2023

Vĩnh Tân 1 ĐL Vinh Linh 00:08 - 02:58

14-03-2023

AH2 ĐL Vinh Linh 00:08 - 02:58

14-03-2023

BV phục hồi chức năng ĐL Vinh Linh 00:08 - 02:58

14-03-2023

Bơm nước Ngọt ĐL Vinh Linh 00:08 - 02:58

14-03-2023

Cảng Cá Cửa Tùng ĐL Vinh Linh 00:08 - 02:58

14-03-2023

An Đức 3 ĐL Vinh Linh 00:08 - 02:58

14-03-2023

An Hòa 1 ĐL Vinh Linh 00:08 - 02:58

14-03-2023

An Hòa 2 ĐL Vinh Linh 00:08 - 02:58

14-03-2023

Du Lịch Cửa Tùng ĐL Vinh Linh 00:08 - 02:58

14-03-2023

Trạng Vụng ĐL Vinh Linh 00:08 - 02:58

14-03-2023

Vĩnh Quang 1 ĐL Vinh Linh 00:08 - 02:58

14-03-2023

Dục Đức 2 ĐL Vinh Linh 07:00 - 13:00

07-03-2023

Thay bu long xà, xử lý dây vô cổ sứ bị phóng điện nhánh rẽ TBA Dục Đức 2
Dục Đức 1 ĐL Vinh Linh 07:00 - 13:00

07-03-2023

Thay bu long xà, xử lý dây vô cổ sứ bị phóng điện nhánh rẽ TBA Dục Đức 2
Mỹ Tú 2 ĐL Vinh Linh 07:30 - 14:00

06-03-2023

Thay xà hư hỏng VT68/99/2-68/99/10 XT 472 E82
An Đức 3 ĐL Vinh Linh 07:30 - 14:00

02-03-2023

Thay xà hư hỏng VT41/1-41/10 XT 472 TC Cửa Tùng
Cảng Cá Cửa Tùng ĐL Vinh Linh 07:30 - 14:00

02-03-2023

Thay xà hư hỏng VT41/1-41/10 XT 472 TC Cửa Tùng
Cảng Cá Cửa Tùng 1 ĐL Vinh Linh 07:30 - 14:00

02-03-2023

Thay xà hư hỏng VT41/1-41/10 XT 472 TC Cửa Tùng
DNTN Ngọc Tuấn 2 ĐL Vinh Linh 07:30 - 14:00

02-03-2023

Thay xà hư hỏng VT41/1-41/10 XT 472 TC Cửa Tùng
DNTN Ngọc Tuấn 3 ĐL Vinh Linh 07:30 - 14:00

02-03-2023

Thay xà hư hỏng VT41/1-41/10 XT 472 TC Cửa Tùng
DN TN Ngọc Tuấn ĐL Vinh Linh 07:30 - 14:00

02-03-2023

Thay xà hư hỏng VT41/1-41/10 XT 472 TC Cửa Tùng
Phạm Văn Dũng ĐL Vinh Linh 07:30 - 14:00

02-03-2023

Thay xà hư hỏng VT41/1-41/10 XT 472 TC Cửa Tùng
Mỹ Tú 2 ĐL Vinh Linh 07:30 - 14:00

27-02-2023

Thay xà hư hỏng VT68/99/2-68/99/10 XT 472 E82
Cấp Nước 1 ĐL Vinh Linh 08:00 - 15:00

24-02-2023

Thay dây XLPE 95 VT46-50 XT 476E82 (khoảng cột giao chéo XT 472 E82 VT51-52)
Sa Trung 2 ĐL Vinh Linh 09:30 - 11:30

23-02-2023

Xử lý đầu cốt hạ áp bị phát nhiệt
Bến Xe ĐL Vinh Linh 07:00 - 09:00

23-02-2023

Xử lý đầu cốt hạ áp bị phát nhiệt tại má trên ATM
CS Trường Anh ĐL Vinh Linh 06:30 - 16:00

23-02-2023

Thay dây XLPE nhánh rẽ TBA Trường Anh
Phan Hiền 4 ĐL Vinh Linh 12:30 - 14:00

22-02-2023

Luân chuyển MBA quá tải Lệ Xá với Phan Hiền 4
Lệ Xá ĐL Vinh Linh 10:00 - 14:00

22-02-2023

Luân chuyển MBA quá tải Cáp Lài với TBA Lệ Xá
Cáp Lài ĐL Vinh Linh 08:30 - 12:00

22-02-2023

Luân chuyển MBA quá tải, non tải Cao su bến Hải và MBA Cáp Lài
Cao Su Bến Hải ĐL Vinh Linh 07:20 - 17:00

22-02-2023

Luân chuyển MBA quá tải, non tải TBA Cao su Bến Hải, Phan Hiền 4
T1- Cây Tràm ĐL Vinh Linh 07:00 - 15:00

20-02-2023

Thay xà hư hỏng, phát quang tuyến đường dây, xử lý mất tín hiệu DPT 486-8/277 UB Vĩnh Ô
T3- Xá Lan ĐL Vinh Linh 07:00 - 15:00

20-02-2023

Thay xà hư hỏng, phát quang tuyến đường dây, xử lý mất tín hiệu DPT 486-8/277 UB Vĩnh Ô
T4-Xá Lợi ĐL Vinh Linh 07:00 - 15:00

20-02-2023

Thay xà hư hỏng, phát quang tuyến đường dây, xử lý mất tín hiệu DPT 486-8/277 UB Vĩnh Ô
T5-Xá Min ĐL Vinh Linh 07:00 - 15:00

20-02-2023

Thay xà hư hỏng, phát quang tuyến đường dây, xử lý mất tín hiệu DPT 486-8/277 UB Vĩnh Ô
T6- Bản 2 ĐL Vinh Linh 07:00 - 15:00

20-02-2023

Thay xà hư hỏng, phát quang tuyến đường dây, xử lý mất tín hiệu DPT 486-8/277 UB Vĩnh Ô
Thôn 6 ĐL Vinh Linh 07:00 - 15:00

20-02-2023

Thay xà hư hỏng, phát quang tuyến đường dây, xử lý mất tín hiệu DPT 486-8/277 UB Vĩnh Ô
Thôn 7 ĐL Vinh Linh 07:00 - 15:00

20-02-2023

Thay xà hư hỏng, phát quang tuyến đường dây, xử lý mất tín hiệu DPT 486-8/277 UB Vĩnh Ô
Thôn 8 ĐL Vinh Linh 07:00 - 15:00

20-02-2023

Thay xà hư hỏng, phát quang tuyến đường dây, xử lý mất tín hiệu DPT 486-8/277 UB Vĩnh Ô
T2-UB xã Bến Trúc ĐL Vinh Linh 07:00 - 15:00

20-02-2023

Thay xà hư hỏng, phát quang tuyến đường dây, xử lý mất tín hiệu DPT 486-8/277 UB Vĩnh Ô
An Đức 3 ĐL Vinh Linh 08:00 - 14:00

16-02-2023

Thay xà hư hỏng VT41/1-41/10 XT 472 TC Cửa Tùng
Cảng Cá Cửa Tùng ĐL Vinh Linh 08:00 - 14:00

16-02-2023

Thay xà hư hỏng VT41/1-41/10 XT 472 TC Cửa Tùng
Cảng Cá Cửa Tùng 1 ĐL Vinh Linh 08:00 - 14:00

16-02-2023

Thay xà hư hỏng VT41/1-41/10 XT 472 TC Cửa Tùng
DNTN Ngọc Tuấn 2 ĐL Vinh Linh 08:00 - 14:00

16-02-2023

Thay xà hư hỏng VT41/1-41/10 XT 472 TC Cửa Tùng
DNTN Ngọc Tuấn 3 ĐL Vinh Linh 08:00 - 14:00

16-02-2023

Thay xà hư hỏng VT41/1-41/10 XT 472 TC Cửa Tùng
DN TN Ngọc Tuấn ĐL Vinh Linh 08:00 - 14:00

16-02-2023

Thay xà hư hỏng VT41/1-41/10 XT 472 TC Cửa Tùng
Phạm Văn Dũng ĐL Vinh Linh 08:00 - 14:00

16-02-2023

Thay xà hư hỏng VT41/1-41/10 XT 472 TC Cửa Tùng
Phan Hiền 4 ĐL Vinh Linh 12:30 - 14:00

15-02-2023

Luân chuyển MBA quá tải Lệ Xá với Phan Hiền 4
Lệ Xá ĐL Vinh Linh 10:00 - 14:00

15-02-2023

Luân chuyển MBA quá tải Cáp Lài với TBA Lệ Xá
Cáp Lài ĐL Vinh Linh 08:30 - 12:00

15-02-2023

Luân chuyển MBA quá tải, non tải Cao su bến Hải và MBA Cáp Lài
Cao Su Bến Hải ĐL Vinh Linh 07:20 - 17:00

15-02-2023

Luân chuyển MBA quá tải, non tải TBA Cao su Bến Hải, Phan Hiền 4
Phú Thị 2 ĐL Vinh Linh 07:30 - 12:30

11-02-2023

ĐLVL xử lý dây vô cổ sứ bị phóng điện tại vị trí 16/1-16/4 nhánh rẽ đi TBA Phú Thị 2
Duy Viên ĐL Vinh Linh 13:00 - 17:00

10-02-2023

Hoán chuyển 02 MBA quá tải, non tải Trại Cá, Duy Viên (PA số 83/PA-ĐLVL)
Tân Thủy 3 (Trại cá) ĐL Vinh Linh 13:00 - 17:00

10-02-2023

Hoán chuyển 02 MBA quá tải, non tải Trại Cá, Duy Viên (PA số 83/PA-ĐLVL)
Đức Xá 1 ĐL Vinh Linh 07:30 - 11:00

10-02-2023

Nối tắt FCO 478-7/1 Đức Xá
Quảng Xá ĐL Vinh Linh 07:00 - 16:00

08-02-2023

Lắp đặt DPT VT198 XT 472 E82 đi các TBA ĐMTMN
Bảo Đài ĐL Vinh Linh 07:00 - 16:00

08-02-2023

Lắp đặt DPT VT198 XT 472 E82 đi các TBA ĐMTMN
Huy Hoàng Solar ĐL Vinh Linh 07:00 - 16:00

08-02-2023

Lắp đặt DPT VT198 XT 472 E82 đi các TBA ĐMTMN
Hằng Minh Solar ĐL Vinh Linh 07:00 - 16:00

08-02-2023

Lắp đặt DPT VT198 XT 472 E82 đi các TBA ĐMTMN
Hỏa Sơn Lữ ĐL Vinh Linh 07:00 - 16:00

08-02-2023

Lắp đặt DPT VT198 XT 472 E82 đi các TBA ĐMTMN
Hỏa Phong QT ĐL Vinh Linh 07:00 - 16:00

08-02-2023

Lắp đặt DPT VT198 XT 472 E82 đi các TBA ĐMTMN
Ngọc nhật Hưng ĐL Vinh Linh 07:00 - 16:00

08-02-2023

Lắp đặt DPT VT198 XT 472 E82 đi các TBA ĐMTMN
Nhật Quang Trường Thịnh ĐL Vinh Linh 07:00 - 16:00

08-02-2023

Lắp đặt DPT VT198 XT 472 E82 đi các TBA ĐMTMN
Thủy Lợi Sa lung ĐL Vinh Linh 07:00 - 16:00

08-02-2023

Lắp đặt DPT VT198 XT 472 E82 đi các TBA ĐMTMN
Việt Nam 1 ĐL Vinh Linh 07:00 - 16:00

08-02-2023

Lắp đặt DPT VT198 XT 472 E82 đi các TBA ĐMTMN
Tỉnh Lộ 571 ĐL Vinh Linh 06:30 - 15:00

08-02-2023

ĐLVL xử lý cột nghiêng VT127-128, chuyển dây VT194, 195; thay dây XLPE VT124-126 XT 476 E82; Thay LBFCO 476-7/1 Sunny QT
Xung Phong ĐL Vinh Linh 06:30 - 15:00

08-02-2023

ĐLVL xử lý cột nghiêng VT127-128, chuyển dây VT194, 195; thay dây XLPE VT124-126 XT 476 E82; Thay LBFCO 476-7/1 Sunny QT
Cường Anh ĐL Vinh Linh 06:30 - 15:00

08-02-2023

ĐLVL xử lý cột nghiêng VT127-128, chuyển dây VT194, 195; thay dây XLPE VT124-126 XT 476 E82; Thay LBFCO 476-7/1 Sunny QT
CS Hợp Thịnh ĐL Vinh Linh 06:30 - 15:00

08-02-2023

ĐLVL xử lý cột nghiêng VT127-128, chuyển dây VT194, 195; thay dây XLPE VT124-126 XT 476 E82; Thay LBFCO 476-7/1 Sunny QT
Cao su SVR ĐL Vinh Linh 06:30 - 15:00

08-02-2023

ĐLVL xử lý cột nghiêng VT127-128, chuyển dây VT194, 195; thay dây XLPE VT124-126 XT 476 E82; Thay LBFCO 476-7/1 Sunny QT
CS Trường Anh ĐL Vinh Linh 06:30 - 15:00

08-02-2023

ĐLVL xử lý cột nghiêng VT127-128, chuyển dây VT194, 195; thay dây XLPE VT124-126 XT 476 E82; Thay LBFCO 476-7/1 Sunny QT
Đức Hiền 4 ĐL Vinh Linh 06:30 - 15:00

08-02-2023

ĐLVL xử lý cột nghiêng VT127-128, chuyển dây VT194, 195; thay dây XLPE VT124-126 XT 476 E82; Thay LBFCO 476-7/1 Sunny QT
Mặt Trời Đỏ ĐL Vinh Linh 06:30 - 15:00

08-02-2023

ĐLVL xử lý cột nghiêng VT127-128, chuyển dây VT194, 195; thay dây XLPE VT124-126 XT 476 E82; Thay LBFCO 476-7/1 Sunny QT
NMCS Đức Hiền 1 ĐL Vinh Linh 06:30 - 15:00

08-02-2023

ĐLVL xử lý cột nghiêng VT127-128, chuyển dây VT194, 195; thay dây XLPE VT124-126 XT 476 E82; Thay LBFCO 476-7/1 Sunny QT
NMCS Đức Hiền 2 ĐL Vinh Linh 06:30 - 15:00

08-02-2023

ĐLVL xử lý cột nghiêng VT127-128, chuyển dây VT194, 195; thay dây XLPE VT124-126 XT 476 E82; Thay LBFCO 476-7/1 Sunny QT
NMCS Đức Hiền 3 ĐL Vinh Linh 06:30 - 15:00

08-02-2023

ĐLVL xử lý cột nghiêng VT127-128, chuyển dây VT194, 195; thay dây XLPE VT124-126 XT 476 E82; Thay LBFCO 476-7/1 Sunny QT

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật