123 Lịch cúp điện Đông Hà - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Đông Hà - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đông Hà - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Đông Hà - Quảng Trị

Lịch cúp điện Đông Hà - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đông Hà - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đông Hà - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Đường 9D-2 Điện lực Đông Hà 13:30 - 17:00

24-07-2024

VS, XLTX, lắp chụp su, thay MBA, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Nguyễn Du 1 Điện lực Đông Hà 05:00 - 10:00

25-07-2024

VS, XLTX, chuyển dây hạ thế (SCL 2024), phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Trường trung cấp nghề Quảng Trị Điện lực Đông Hà 06:00 - 17:00

26-07-2024

Tách lèo, hạ dây tại VT 46 nhánh rẽ đi TBA Kisd Fisrt thuộc XT 473 ĐHA – bằng PP Hotline (SCL 2024) Đại tu đường dây trung thế nhánh rẽ đi TBA Kisd Fisrt thuộc XT 473 ĐHA (SCL 2024) Căng dây, đấu nối tại VT 46 nhánh rẽ đi TBA Kisd Fisrt thuộc XT 473 ĐHA – bằng PP Hotline (SCL 2024)
T2 - KIDS FIRST Điện lực Đông Hà 06:00 - 17:00

26-07-2024

Tách lèo, hạ dây tại VT 46 nhánh rẽ đi TBA Kisd Fisrt thuộc XT 473 ĐHA – bằng PP Hotline (SCL 2024) Đại tu đường dây trung thế nhánh rẽ đi TBA Kisd Fisrt thuộc XT 473 ĐHA (SCL 2024) Căng dây, đấu nối tại VT 46 nhánh rẽ đi TBA Kisd Fisrt thuộc XT 473 ĐHA – bằng PP Hotline (SCL 2024)
Lịch cúp điện Đông Hà - Quảng Trị

Lịch Cúp Điện Đông Hà Quảng Trị những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
An Lạc 2 Điện lực Đông Hà 05:00 - 10:00

20-07-2024

XLTX, chuyển dây hạ áp VT 10/4c, phát quang hành lang tuyến (GPMB thi công đường Trần Nguyên Hãn theo đề nghị của Ban QLDA TP Đông Hà).
An Lạc 1 Điện lực Đông Hà 05:00 - 10:00

20-07-2024

XLTX, chuyển dây hạ áp VT 10/4c, phát quang hành lang tuyến (GPMB thi công đường Trần Nguyên Hãn theo đề nghị của Ban QLDA TP Đông Hà).
Làng Hòa Bình 2 Điện lực Đông Hà 13:30 - 17:00

19-07-2024

VS, XLTX, xử lý lắp lại giá đỡ cáp tổng, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Bà Triệu 3 Điện lực Đông Hà 13:30 - 17:00

19-07-2024

VS, XLTX, xử lý lắp lại giá đỡ cáp tổng, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Triệu Việt Vương Điện lực Đông Hà 05:00 - 09:00

19-07-2024

VS, XLTX, xử lý lắp lại giá đỡ cáp tổng, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Trần Nguyên Hãn Điện lực Đông Hà 05:00 - 09:00

19-07-2024

VS, XLTX, xử lý lắp lại giá đỡ cáp tổng, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Nguyễn Du 2 Điện lực Đông Hà 05:00 - 15:00

18-07-2024

Chuyển dây hạ thế, thu hồi cột, chuyển công tơ (SCL 2024), phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
TBA Đường 9D-2 Điện lực Đông Hà 13:30 - 17:00

17-07-2024

VS, XLTX, lắp chụp su, thay MBA, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Trần Bình Trọng Điện lực Đông Hà 05:00 - 10:00

17-07-2024

XLTX, chuyển đấu nối dây hạ áp, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
T3-Nam Đông Hà Điện lực Đông Hà 05:00 - 10:00

16-07-2024

TVS, XLTX, lắp chụp su, di dời cột điện (xử lý đơn thư khách hàng)
Trường trung cấp nghề Quảng Trị Điện lực Đông Hà 06:00 - 17:00

15-07-2024

Tách lèo, hạ dây tại VT 46 nhánh rẽ đi TBA Kisd Fisrt thuộc XT 473 ĐHA – bằng PP Hotline (SCL 2024) Đại tu đường dây trung thế nhánh rẽ đi TBA Kisd Fisrt thuộc XT 473 ĐHA (SCL 2024) Căng dây, đấu nối tại VT 46 nhánh rẽ đi TBA Kisd Fisrt thuộc XT 473 ĐHA – bằng PP Hotline (SCL 2024)
T2 - KIDS FIRST Điện lực Đông Hà 06:00 - 17:00

15-07-2024

Tách lèo, hạ dây tại VT 46 nhánh rẽ đi TBA Kisd Fisrt thuộc XT 473 ĐHA – bằng PP Hotline (SCL 2024) Đại tu đường dây trung thế nhánh rẽ đi TBA Kisd Fisrt thuộc XT 473 ĐHA (SCL 2024) Căng dây, đấu nối tại VT 46 nhánh rẽ đi TBA Kisd Fisrt thuộc XT 473 ĐHA – bằng PP Hotline (SCL 2024)
Công Viên Đông Hà Điện lực Đông Hà 06:00 - 08:00

14-07-2024

Thu hồi Máy phát 500 kVA tại TBA CV TP Đông Hà ( Phục vụ tổ chức đêm nhạc Trịnh Công Sơn Khúc ca hòa bình)
Đông Thanh 4 Điện lực Đông Hà 05:00 - 11:00

13-07-2024

VS, XLTX, di dời đường dây hạ thế (xử lý đơn thư khách hàng)
Công Viên Đông Hà Điện lực Đông Hà 13:30 - 17:00

11-07-2024

VS, XLTX, thay ATM tại các tủ TĐ-5/1, TĐ-5/2, đấu nối Máy phát 500 kVA tại TBA CV TP Đông Hà, thay dây chì FCO 476-7/124 CV TP Đông Hà ( phục vụ cấp điện tổ chức đêm nhạc Trịnh Công Sơn Khúc ca hòa bình)
TBA Đường 9D-2 Điện lực Đông Hà 13:30 - 17:00

11-07-2024

VS, XLTX, lắp chụp su, thay MBA 250 kVA (sau sửa chữa)
BCH Quân sự tỉnh Điện lực Đông Hà 06:00 - 07:00

11-07-2024

XLTX kẹp răng trung thế cấp điện TBA BCH Quân Sự Tỉnh tại VT 21/30/14 nhánh rẽ Nam Đông Hà 4 thuộc XT 472 ĐHA – bằng PP Hotline
Nguyễn Vức Điện lực Đông Hà 13:30 - 17:00

09-07-2024

VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Xí nghiệp Bia Điện lực Đông Hà 05:00 - 09:00

09-07-2024

VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Bệnh viện tỉnh 2 Điện lực Đông Hà 05:00 - 10:00

06-07-2024

VS, XLTX, lắp chụp su các TBA Lê Lợi 5, Ga Đông Hà, Trần Phú 2, FCO 476-7/4 Trần Đại Nghĩa; TNĐK TBA Trần Phú 2, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Bệnh viện tỉnh 1 Điện lực Đông Hà 05:00 - 10:00

06-07-2024

VS, XLTX, lắp chụp su các TBA Lê Lợi 5, Ga Đông Hà, Trần Phú 2, FCO 476-7/4 Trần Đại Nghĩa; TNĐK TBA Trần Phú 2, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Trần Phú 2 Điện lực Đông Hà 05:00 - 10:00

06-07-2024

VS, XLTX, lắp chụp su các TBA Lê Lợi 5, Ga Đông Hà, Trần Phú 2, FCO 476-7/4 Trần Đại Nghĩa; TNĐK TBA Trần Phú 2, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Trần Đại Nghĩa Điện lực Đông Hà 05:00 - 10:00

06-07-2024

VS, XLTX, lắp chụp su các TBA Lê Lợi 5, Ga Đông Hà, Trần Phú 2, FCO 476-7/4 Trần Đại Nghĩa; TNĐK TBA Trần Phú 2, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Lê Lợi 5 Điện lực Đông Hà 05:00 - 10:00

06-07-2024

VS, XLTX, lắp chụp su các TBA Lê Lợi 5, Ga Đông Hà, Trần Phú 2, FCO 476-7/4 Trần Đại Nghĩa; TNĐK TBA Trần Phú 2, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Ga Đông Hà Điện lực Đông Hà 05:00 - 10:00

06-07-2024

VS, XLTX, lắp chụp su các TBA Lê Lợi 5, Ga Đông Hà, Trần Phú 2, FCO 476-7/4 Trần Đại Nghĩa; TNĐK TBA Trần Phú 2, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Nhà máy chế biến gỗ miền Trung Điện lực Đông Hà 05:00 - 10:00

04-07-2024

CBM, VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, thay dây CSV
Nguyễn Bỉnh Khiêm Điện lực Đông Hà 05:00 - 10:00

04-07-2024

VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, xử lý độ võng dây hạ thế, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Tái định cư Nguyễn Huệ Điện lực Đông Hà 05:00 - 13:00

04-07-2024

Di dời tủ điện hạ thế (theo đề nghị khách hàng)
Làng Hòa Bình 2 Điện lực Đông Hà 05:00 - 12:00

02-07-2024

XLTX, ép nối dây hạ áp, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Đông Lương 1 Điện lực Đông Hà 13:30 - 17:00

01-07-2024

XLTX, ép nối dây hạ áp, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Vĩnh Phước 2 Điện lực Đông Hà 05:00 - 09:00

01-07-2024

San tải TBA Đông Giang 4 (tách phân tải VT 5a) → TBA Đông Giang 1, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Đông Giang 4 Điện lực Đông Hà 05:00 - 09:00

01-07-2024

San tải TBA Đông Giang 4 (tách phân tải VT 5a) → TBA Đông Giang 1, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Đông Giang 1 Điện lực Đông Hà 05:00 - 09:00

01-07-2024

San tải TBA Đông Giang 4 (tách phân tải VT 5a) → TBA Đông Giang 1, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
9B-1 Điện lực Đông Hà 05:00 - 09:00

01-07-2024

VS, XLTX, ép nối dây hạ áp, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Công an tỉnh mới Điện lực Đông Hà 09:15 - 12:00

30-06-2024

Thay thế định kỳ HTĐĐ
Khách sạn Sài Gòn Điện lực Đông Hà 07:00 - 16:00

30-06-2024

SCĐN-QTPC: Tách, đấu lèo, lắp cụm bắt tiếp địa tại VT 93/7 nhánh rẽ đi TBA P2-1 thuộc XT 478 ĐHA –bằng PP Hotline (theo để nghị khách hàng) - ĐH: VS, XLTX đường dây và TBA, lắp chụp su, thay đầu cáp ngầm
Jin Quan 2 Điện lực Đông Hà 06:00 - 09:00

30-06-2024

- ĐH: VS, XLTX, thay thế định kỳ HTĐĐ - CPSQT: CBM TBA NM JinQuan và TBA NM JinQuan 2
TBA Jin Quan Điện lực Đông Hà 06:00 - 09:00

30-06-2024

- ĐH: VS, XLTX, thay thế định kỳ HTĐĐ - CPSQT: CBM TBA NM JinQuan và TBA NM JinQuan 2
Lê Quý Đôn Điện lực Đông Hà 13:30 - 17:00

25-06-2024

XLTX, ép nối dây hạ áp, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Ngô Quyền 2 Điện lực Đông Hà 06:00 - 11:00

25-06-2024

VS, XLTX, xử lý phát nhiệt TBA, thay khoá néo dây hạ áp, đấu nối vận hành //, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
T4 MDF-COSEVCO Điện lực Đông Hà 07:00 - 17:00

24-06-2024

Thay MC 435 (ĐTXD), VS, XLTX TBA, thay dây néo tại VT 20/3, thay ATM tổng T1-T4; đo, kiểm tra buồng MC 635 MDF
T5 MDF-COSEVCO Điện lực Đông Hà 07:00 - 17:00

24-06-2024

Thay MC 435 (ĐTXD), VS, XLTX TBA, thay dây néo tại VT 20/3, thay ATM tổng T1-T4; đo, kiểm tra buồng MC 635 MDF
T2 MDF-COSEVCO Điện lực Đông Hà 07:00 - 17:00

24-06-2024

Thay MC 435 (ĐTXD), VS, XLTX TBA, thay dây néo tại VT 20/3, thay ATM tổng T1-T4; đo, kiểm tra buồng MC 635 MDF
T3 MDF-COSEVCO Điện lực Đông Hà 07:00 - 17:00

24-06-2024

Thay MC 435 (ĐTXD), VS, XLTX TBA, thay dây néo tại VT 20/3, thay ATM tổng T1-T4; đo, kiểm tra buồng MC 635 MDF
T1 MDF-COSEVCO Điện lực Đông Hà 07:00 - 17:00

24-06-2024

Thay MC 435 (ĐTXD), VS, XLTX TBA, thay dây néo tại VT 20/3, thay ATM tổng T1-T4; đo, kiểm tra buồng MC 635 MDF
Thượng Nghĩa Điện lực Đông Hà 05:00 - 09:00

23-06-2024

Tân Thịnh: Lắp xà, phụ kiện, kéo dây tại VT 102/33 đường dây trung thế nhánh rẽ Phi Thừa thuộc XT 478 ĐHA. - ĐLĐH: Phát quang tuyến (theo để nghị khách hàng)
Thanh Niên Mở Rộng Điện lực Đông Hà 05:00 - 09:00

23-06-2024

Tân Thịnh: Lắp xà, phụ kiện, kéo dây tại VT 102/33 đường dây trung thế nhánh rẽ Phi Thừa thuộc XT 478 ĐHA. - ĐLĐH: Phát quang tuyến (theo để nghị khách hàng)
Trần Nguyên Hãn Điện lực Đông Hà 05:00 - 09:00

23-06-2024

Tân Thịnh: Lắp xà, phụ kiện, kéo dây tại VT 102/33 đường dây trung thế nhánh rẽ Phi Thừa thuộc XT 478 ĐHA. - ĐLĐH: Phát quang tuyến (theo để nghị khách hàng)
Thượng Nghĩa 2 Điện lực Đông Hà 05:00 - 09:00

23-06-2024

Tân Thịnh: Lắp xà, phụ kiện, kéo dây tại VT 102/33 đường dây trung thế nhánh rẽ Phi Thừa thuộc XT 478 ĐHA. - ĐLĐH: Phát quang tuyến (theo để nghị khách hàng)
Tôm Đông Giang 3 Điện lực Đông Hà 05:00 - 09:00

23-06-2024

Tân Thịnh: Lắp xà, phụ kiện, kéo dây tại VT 102/33 đường dây trung thế nhánh rẽ Phi Thừa thuộc XT 478 ĐHA. - ĐLĐH: Phát quang tuyến (theo để nghị khách hàng)
Khu nuôi tôm Đông Giang 2 Điện lực Đông Hà 05:00 - 09:00

23-06-2024

Tân Thịnh: Lắp xà, phụ kiện, kéo dây tại VT 102/33 đường dây trung thế nhánh rẽ Phi Thừa thuộc XT 478 ĐHA. - ĐLĐH: Phát quang tuyến (theo để nghị khách hàng)
Phi Thừa Điện lực Đông Hà 05:00 - 09:00

23-06-2024

Tân Thịnh: Lắp xà, phụ kiện, kéo dây tại VT 102/33 đường dây trung thế nhánh rẽ Phi Thừa thuộc XT 478 ĐHA. - ĐLĐH: Phát quang tuyến (theo để nghị khách hàng)
Đông Giang 3 Điện lực Đông Hà 05:00 - 09:00

23-06-2024

Tân Thịnh: Lắp xà, phụ kiện, kéo dây tại VT 102/33 đường dây trung thế nhánh rẽ Phi Thừa thuộc XT 478 ĐHA. - ĐLĐH: Phát quang tuyến (theo để nghị khách hàng)
Đông Giang 2 Điện lực Đông Hà 05:00 - 09:00

23-06-2024

Tân Thịnh: Lắp xà, phụ kiện, kéo dây tại VT 102/33 đường dây trung thế nhánh rẽ Phi Thừa thuộc XT 478 ĐHA. - ĐLĐH: Phát quang tuyến (theo để nghị khách hàng)
Đông Giang 1 Điện lực Đông Hà 05:00 - 09:00

23-06-2024

Tân Thịnh: Lắp xà, phụ kiện, kéo dây tại VT 102/33 đường dây trung thế nhánh rẽ Phi Thừa thuộc XT 478 ĐHA. - ĐLĐH: Phát quang tuyến (theo để nghị khách hàng)
KDC Đường Thanh Niên Điện lực Đông Hà 05:00 - 09:00

23-06-2024

Tân Thịnh: Lắp xà, phụ kiện, kéo dây tại VT 102/33 đường dây trung thế nhánh rẽ Phi Thừa thuộc XT 478 ĐHA. - ĐLĐH: Phát quang tuyến (theo để nghị khách hàng)
Lê Lợi 6 Điện lực Đông Hà 07:00 - 13:00

22-06-2024

Tách, đấu lèo mỏ chim TBA Lê Lợi 6 – bằng PP Hotline - ĐH: phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng) - XLĐ TP: Kéo, đấu nối dây hạ thế sau TBA Lê Lợi 6 (ĐTXD 2024)
BTLT Đông Hà Điện lực Cam Lộ 06:00 - 11:30

22-06-2024

UBND xã Cam Thành để nghị cắt điện xử lý hành lang ĐZ 22kV qua khu thôn Mỹ Tường; ĐLCL kết hợp thi công công trình Sửa chữa đường dây 22kV trục chính từ Ngã tư Sòng đi Trúc Kinh và các nhánh rẽ TBA Mỹ Hòa 2, Bơm nước 2, Cam Vũ 3 XT 478 DHA năm 2024- Hạng mục 2: Sửa chữa nhánh rẽ 22kV đi TBA Bơm nước 2- XT 478 DHA (SCL 2024)
Nam Đông Hà 1 Điện lực Đông Hà 06:00 - 12:00

22-06-2024

Tách, đấu lèo mỏ chim TBA Nam Đông Hà 1 – bằng PP Hotline - ĐH: phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng) - XLĐ TP: Kéo, đấu nối dây hạ thế sau TBA Nam Đông Hà 1 (ĐTXD 2024)
Lê Lợi 3 Điện lực Đông Hà 05:00 - 10:00

22-06-2024

Đại tu TBA Lê Lợi 3 (SCL 2024), lắp chụp su, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Lê Lợi 2 Điện lực Đông Hà 05:00 - 10:00

22-06-2024

Đại tu TBA Lê Lợi 2 (SCL 2024), lắp chụp su, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Thép Nam Nhật Điện lực Đông Hà 06:00 - 13:00

21-06-2024

Đại tu TBA Cụm CN Đông Lễ (SCL 2024), lắp chụp su TBA Thép Ngọc Nam, Thép Nam Nhật, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Thép Ngọc Nam Điện lực Đông Hà 06:00 - 13:00

21-06-2024

Đại tu TBA Cụm CN Đông Lễ (SCL 2024), lắp chụp su TBA Thép Ngọc Nam, Thép Nam Nhật, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Cụm CN Đông Lễ Điện lực Đông Hà 06:00 - 13:00

21-06-2024

Đại tu TBA Cụm CN Đông Lễ (SCL 2024), lắp chụp su TBA Thép Ngọc Nam, Thép Nam Nhật, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Đoàn Luyến Điện lực Đông Hà 07:00 - 14:00

20-06-2024

Tách, đấu lèo mỏ chim TBA Đoàn Luyến – bằng PP Hotline Đại tu TBA Đoàn Luyến (SCL 2024), lắp chụp su, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Lê Hồng Phong Điện lực Đông Hà 06:00 - 12:30

20-06-2024

Tách, đấu lèo mỏ chim TBA Lê Hồng Phong – bằng PP Hotline Đại tu TBA TBA Lê Hồng Phong (SCL 2024), lắp chụp su, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Bến Xe Điện lực Đông Hà 05:00 - 09:00

19-06-2024

VS, XLTX, lắp chụp su, sơn cánh tản nhiệt MBA, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Tây Trì 1 Điện lực Đông Hà 07:00 - 14:00

18-06-2024

Tách, đấu lèo mỏ chim TBA Tây Trì 1 – bằng PP Hotline Đại tu TBA Tây Trì 1 (SCL 2024), lắp chụp su, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Nhà Khách Điện lực Đông Hà 06:00 - 12:30

18-06-2024

Tách, đấu lèo mỏ chim TBA Nhà Khách – bằng PP Hotline Đại tu TBA Nhà Khách (SCL 2024), lắp chụp su, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Lê Lợi 7 Điện lực Đông Hà 06:00 - 12:00

17-06-2024

Tách, đấu lèo mỏ chim TBA Lê Lợi 7 – bằng PP Hotline - ĐH: Phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng) - XLĐ TP: Kéo dây hạ thế, đấu nối dây sau các ATM XT (ĐTXD 2024)
KTT Công an tỉnh Điện lực Đông Hà 07:00 - 13:30

15-06-2024

Tách, đấu lèo mỏ chim VT 56/1 đi TBA KTT Công An Tỉnh thuộc XT 476 ĐHA – bằng PP Hotline Đại tu TBA KTT Công An (SCL 2024), lắp chụp su, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
KTT Công an tỉnh CC Điện lực Đông Hà 07:00 - 13:30

15-06-2024

Tách, đấu lèo mỏ chim VT 56/1 đi TBA KTT Công An Tỉnh thuộc XT 476 ĐHA – bằng PP Hotline Đại tu TBA KTT Công An (SCL 2024), lắp chụp su, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
KS Hữu Nghị Điện lực Đông Hà 06:00 - 12:30

15-06-2024

Tách, đấu lèo mỏ chim TBA KS Hữu Nghị – bằng PP Hotline Đại tu TBA KS Hữu Nghị (SCL 2024), lắp chụp su, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Vĩnh Phước 2 Điện lực Đông Hà 13:30 - 17:00

12-06-2024

San tải TBA Đông Giang 4 (tách phân tải VT 5a) → TBA Đông Giang 1, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Đông Giang 1 Điện lực Đông Hà 13:30 - 17:00

12-06-2024

San tải TBA Đông Giang 4 (tách phân tải VT 5a) → TBA Đông Giang 1, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Đông Giang 4 Điện lực Đông Hà 13:30 - 17:00

12-06-2024

San tải TBA Đông Giang 4 (tách phân tải VT 5a) → TBA Đông Giang 1, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Khách sạn Mường Thanh Điện lực Đông Hà 07:00 - 10:00

12-06-2024

VS, XLTX, thay định kỳ HTĐĐ
Khách sạn Mường Thanh T2 Điện lực Đông Hà 07:00 - 10:00

12-06-2024

VS, XLTX, thay định kỳ HTĐĐ
TC Cầu Thạch Hãn Điện lực Đông Hà 06:00 - 06:30

12-06-2024

Thử nghiệm chạy thử dự án Das (diễn tập sự cố MC 478 DHA đến DPT 478-8/42 Bến Xe). Phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Triệu Việt Vương Điện lực Đông Hà 06:00 - 06:30

12-06-2024

Thử nghiệm chạy thử dự án Das (diễn tập sự cố MC 478 DHA đến DPT 478-8/42 Bến Xe). Phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Triệu Lễ Điện lực Đông Hà 06:00 - 06:30

12-06-2024

Thử nghiệm chạy thử dự án Das (diễn tập sự cố MC 478 DHA đến DPT 478-8/42 Bến Xe). Phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Triệu Lương 1 Điện lực Đông Hà 06:00 - 06:30

12-06-2024

Thử nghiệm chạy thử dự án Das (diễn tập sự cố MC 478 DHA đến DPT 478-8/42 Bến Xe). Phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Trung Chỉ Điện lực Đông Hà 06:00 - 06:30

12-06-2024

Thử nghiệm chạy thử dự án Das (diễn tập sự cố MC 478 DHA đến DPT 478-8/42 Bến Xe). Phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Thạch Cao 1 Điện lực Đông Hà 06:00 - 06:30

12-06-2024

Thử nghiệm chạy thử dự án Das (diễn tập sự cố MC 478 DHA đến DPT 478-8/42 Bến Xe). Phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Phú Lễ Điện lực Đông Hà 06:00 - 06:30

12-06-2024

Thử nghiệm chạy thử dự án Das (diễn tập sự cố MC 478 DHA đến DPT 478-8/42 Bến Xe). Phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Phú Lễ 2 Điện lực Đông Hà 06:00 - 06:30

12-06-2024

Thử nghiệm chạy thử dự án Das (diễn tập sự cố MC 478 DHA đến DPT 478-8/42 Bến Xe). Phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Phạm Hồng Thái Điện lực Đông Hà 06:00 - 06:30

12-06-2024

Thử nghiệm chạy thử dự án Das (diễn tập sự cố MC 478 DHA đến DPT 478-8/42 Bến Xe). Phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Lập Thạch 4 Điện lực Đông Hà 06:00 - 06:30

12-06-2024

Thử nghiệm chạy thử dự án Das (diễn tập sự cố MC 478 DHA đến DPT 478-8/42 Bến Xe). Phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Lập Thạch 3 Điện lực Đông Hà 06:00 - 06:30

12-06-2024

Thử nghiệm chạy thử dự án Das (diễn tập sự cố MC 478 DHA đến DPT 478-8/42 Bến Xe). Phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Lập Thạch 2 Điện lực Đông Hà 06:00 - 06:30

12-06-2024

Thử nghiệm chạy thử dự án Das (diễn tập sự cố MC 478 DHA đến DPT 478-8/42 Bến Xe). Phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Lập Thạch 1 Điện lực Đông Hà 06:00 - 06:30

12-06-2024

Thử nghiệm chạy thử dự án Das (diễn tập sự cố MC 478 DHA đến DPT 478-8/42 Bến Xe). Phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Làng Đại Điện lực Đông Hà 06:00 - 06:30

12-06-2024

Thử nghiệm chạy thử dự án Das (diễn tập sự cố MC 478 DHA đến DPT 478-8/42 Bến Xe). Phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Hàn Thuyên Điện lực Đông Hà 06:00 - 06:30

12-06-2024

Thử nghiệm chạy thử dự án Das (diễn tập sự cố MC 478 DHA đến DPT 478-8/42 Bến Xe). Phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Đại Áng 1 Điện lực Đông Hà 06:00 - 06:30

12-06-2024

Thử nghiệm chạy thử dự án Das (diễn tập sự cố MC 478 DHA đến DPT 478-8/42 Bến Xe). Phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Phường 5 Điện lực Đông Hà 05:30 - 06:00

12-06-2024

Thử nghiệm chạy thử dự án DAS (diễn tập sự cố đoạn đường dây từ Recloser 473/01 Nguyễn Chí Thanh đến DPT 473-8/1 Lê Thánh Tông, DPT 436-8/2 Hàm Nghi); phối hợp phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng).
Nguyễn Chí Thanh 3 Điện lực Đông Hà 05:30 - 06:00

12-06-2024

Thử nghiệm chạy thử dự án DAS (diễn tập sự cố đoạn đường dây từ Recloser 473/01 Nguyễn Chí Thanh đến DPT 473-8/1 Lê Thánh Tông, DPT 436-8/2 Hàm Nghi); phối hợp phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng).
Nguyễn Chí Thanh 2 Điện lực Đông Hà 05:30 - 06:00

12-06-2024

Thử nghiệm chạy thử dự án DAS (diễn tập sự cố đoạn đường dây từ Recloser 473/01 Nguyễn Chí Thanh đến DPT 473-8/1 Lê Thánh Tông, DPT 436-8/2 Hàm Nghi); phối hợp phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng).
Nguyễn Chí Thanh 1 Điện lực Đông Hà 05:30 - 06:00

12-06-2024

Thử nghiệm chạy thử dự án DAS (diễn tập sự cố đoạn đường dây từ Recloser 473/01 Nguyễn Chí Thanh đến DPT 473-8/1 Lê Thánh Tông, DPT 436-8/2 Hàm Nghi); phối hợp phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng).
Hùng Vương 5 Điện lực Đông Hà 05:30 - 06:00

12-06-2024

Thử nghiệm chạy thử dự án DAS (diễn tập sự cố đoạn đường dây từ Recloser 473/01 Nguyễn Chí Thanh đến DPT 473-8/1 Lê Thánh Tông, DPT 436-8/2 Hàm Nghi); phối hợp phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng).
Hàm Nghi 5 Điện lực Đông Hà 05:30 - 06:00

12-06-2024

Thử nghiệm chạy thử dự án DAS (diễn tập sự cố đoạn đường dây từ Recloser 473/01 Nguyễn Chí Thanh đến DPT 473-8/1 Lê Thánh Tông, DPT 436-8/2 Hàm Nghi); phối hợp phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng).

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật