Lịch cúp điện Đông Hà - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đông Hà - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Đông Hà - Quảng Trị

Lịch cúp điện Đông Hà - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đông Hà - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đông Hà - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đặng Tất ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

01-04-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL); Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng); - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
28-04 ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

01-04-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL); Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng); - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Uỷ ban tỉnh ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

01-04-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL); Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng); - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Đài truyền hình ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

01-04-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL); Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng); - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Trung tâm TDTT ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

01-04-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL); Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng); - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Nhà văn hóa trung tâm TP. Đông Hà ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

01-04-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL); Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng); - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Nhà Bảo tàng ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

01-04-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL); Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng); - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Kho bạc tỉnh Quảng Trị ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

01-04-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL); Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng); - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Hội trường UBND Tỉnh ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

01-04-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL); Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng); - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Nguyễn Trãi 2 ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

01-04-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL); Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng); - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Nguyễn Huệ 2 ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

01-04-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL); Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng); - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Nguyễn Huệ 1 ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

01-04-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL); Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng); - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Lê Thế Hiếu ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

01-04-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL); Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng); - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Hùng Vương 6 ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

01-04-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL); Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng); - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Hàm Nghi 3 ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

01-04-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL); Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng); - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Hàm Nghi 2 ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

01-04-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL); Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng); - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
TBA Đường 9D-2 ĐL Đông Hà 07:00 - 11:30

03-04-2023

TNĐK, VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, thay tăng đơ giữ MBA, thay bulong rĩ rét
Tôm Đông Giang 3 ĐL Đông Hà 07:00 - 12:00

03-04-2023

- ĐH: VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, thay tăng đơ giữ MBA, thay dây néo cột hạ thế, thay cột hạ thế VT 7a rạn nứt - CPSQT: TNĐK TBA
Lý Thường Kiệt 3 ĐL Đông Hà 07:00 - 12:00

04-04-2023

- ĐH: VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, ép nối dây hạ thế, thay dây hạ thế hỏng cách điện. - CPSQT: TNĐK TBA.
Dinh Cát ĐL Đông Hà 13:30 - 17:00

04-04-2023

VS, XLTX, xiết ty sứ, phát quang tuyến VT 181/5 đến 181/6, lắp giá đỡ cáp tổng, xử lý chảy dầu MBA, TNĐK
Lê Lợi 5 ĐL Đông Hà 13:30 - 17:00

04-04-2023

TNĐK, VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, ép nối dây hạ thế.
Vĩnh Phước 2 ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

05-04-2023

Dựng cột, chuyển dây, thu hồi cột NR VT6a sau TBA Vĩnh Phước 2 (theo đề nghị UBND Phường Đông Lương)
9B-2 ĐL Đông Hà 14:00 - 17:00

05-04-2023

- ĐH: VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, thay dây CSV bị mất cắp. - CPSQT: TNĐK TBA
TBA Đường 9D-2 ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

06-04-2023

- ĐH: Căng dây lấy độ võng khoảng dây VT 88/58-88/61, 88/111/32 – 88/111/34; xử lý sứ nghiêng VT 88/111/25; TNĐK, VS, XLTX các TBA: Khe Lấp 1+2, Đường 9D-2; lắp giá đỡ cáp tổng, thay tăng đơ giữ MBA, thay bulong rĩ rét TBA Đường 9D-2; Phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK TBA Đường 9D
Cụm CN 9D ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

06-04-2023

- ĐH: Căng dây lấy độ võng khoảng dây VT 88/58-88/61, 88/111/32 – 88/111/34; xử lý sứ nghiêng VT 88/111/25; TNĐK, VS, XLTX các TBA: Khe Lấp 1+2, Đường 9D-2; lắp giá đỡ cáp tổng, thay tăng đơ giữ MBA, thay bulong rĩ rét TBA Đường 9D-2; Phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK TBA Đường 9D
Đường 9D ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

06-04-2023

- ĐH: Căng dây lấy độ võng khoảng dây VT 88/58-88/61, 88/111/32 – 88/111/34; xử lý sứ nghiêng VT 88/111/25; TNĐK, VS, XLTX các TBA: Khe Lấp 1+2, Đường 9D-2; lắp giá đỡ cáp tổng, thay tăng đơ giữ MBA, thay bulong rĩ rét TBA Đường 9D-2; Phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK TBA Đường 9D
Khe Lấp 1 ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

06-04-2023

- ĐH: Căng dây lấy độ võng khoảng dây VT 88/58-88/61, 88/111/32 – 88/111/34; xử lý sứ nghiêng VT 88/111/25; TNĐK, VS, XLTX các TBA: Khe Lấp 1+2, Đường 9D-2; lắp giá đỡ cáp tổng, thay tăng đơ giữ MBA, thay bulong rĩ rét TBA Đường 9D-2; Phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK TBA Đường 9D
Khe Lấp 2 ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

06-04-2023

- ĐH: Căng dây lấy độ võng khoảng dây VT 88/58-88/61, 88/111/32 – 88/111/34; xử lý sứ nghiêng VT 88/111/25; TNĐK, VS, XLTX các TBA: Khe Lấp 1+2, Đường 9D-2; lắp giá đỡ cáp tổng, thay tăng đơ giữ MBA, thay bulong rĩ rét TBA Đường 9D-2; Phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK TBA Đường 9D
Trạng cây dưới ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

06-04-2023

- ĐH: Căng dây lấy độ võng khoảng dây VT 88/58-88/61, 88/111/32 – 88/111/34; xử lý sứ nghiêng VT 88/111/25; TNĐK, VS, XLTX các TBA: Khe Lấp 1+2, Đường 9D-2; lắp giá đỡ cáp tổng, thay tăng đơ giữ MBA, thay bulong rĩ rét TBA Đường 9D-2; Phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK TBA Đường 9D
9D-4 ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

06-04-2023

- ĐH: Căng dây lấy độ võng khoảng dây VT 88/58-88/61, 88/111/32 – 88/111/34; xử lý sứ nghiêng VT 88/111/25; TNĐK, VS, XLTX các TBA: Khe Lấp 1+2, Đường 9D-2; lắp giá đỡ cáp tổng, thay tăng đơ giữ MBA, thay bulong rĩ rét TBA Đường 9D-2; Phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK TBA Đường 9D
Công ty Gỗ Ái Nhĩ ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

06-04-2023

- ĐH: Căng dây lấy độ võng khoảng dây VT 88/58-88/61, 88/111/32 – 88/111/34; xử lý sứ nghiêng VT 88/111/25; TNĐK, VS, XLTX các TBA: Khe Lấp 1+2, Đường 9D-2; lắp giá đỡ cáp tổng, thay tăng đơ giữ MBA, thay bulong rĩ rét TBA Đường 9D-2; Phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK TBA Đường 9D
Kho dự trữ Quảng Trị ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

06-04-2023

- ĐH: Căng dây lấy độ võng khoảng dây VT 88/58-88/61, 88/111/32 – 88/111/34; xử lý sứ nghiêng VT 88/111/25; TNĐK, VS, XLTX các TBA: Khe Lấp 1+2, Đường 9D-2; lắp giá đỡ cáp tổng, thay tăng đơ giữ MBA, thay bulong rĩ rét TBA Đường 9D-2; Phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK TBA Đường 9D
TBA Linh Khoa ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

06-04-2023

- ĐH: Căng dây lấy độ võng khoảng dây VT 88/58-88/61, 88/111/32 – 88/111/34; xử lý sứ nghiêng VT 88/111/25; TNĐK, VS, XLTX các TBA: Khe Lấp 1+2, Đường 9D-2; lắp giá đỡ cáp tổng, thay tăng đơ giữ MBA, thay bulong rĩ rét TBA Đường 9D-2; Phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK TBA Đường 9D
Nghĩa trang Sơn Trang vĩnh hằng ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

06-04-2023

- ĐH: Căng dây lấy độ võng khoảng dây VT 88/58-88/61, 88/111/32 – 88/111/34; xử lý sứ nghiêng VT 88/111/25; TNĐK, VS, XLTX các TBA: Khe Lấp 1+2, Đường 9D-2; lắp giá đỡ cáp tổng, thay tăng đơ giữ MBA, thay bulong rĩ rét TBA Đường 9D-2; Phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK TBA Đường 9D
TTGD và chữa bệnh ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

06-04-2023

- ĐH: Căng dây lấy độ võng khoảng dây VT 88/58-88/61, 88/111/32 – 88/111/34; xử lý sứ nghiêng VT 88/111/25; TNĐK, VS, XLTX các TBA: Khe Lấp 1+2, Đường 9D-2; lắp giá đỡ cáp tổng, thay tăng đơ giữ MBA, thay bulong rĩ rét TBA Đường 9D-2; Phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK TBA Đường 9D
Việt Hồng Chinh ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

06-04-2023

- ĐH: Căng dây lấy độ võng khoảng dây VT 88/58-88/61, 88/111/32 – 88/111/34; xử lý sứ nghiêng VT 88/111/25; TNĐK, VS, XLTX các TBA: Khe Lấp 1+2, Đường 9D-2; lắp giá đỡ cáp tổng, thay tăng đơ giữ MBA, thay bulong rĩ rét TBA Đường 9D-2; Phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK TBA Đường 9D
Tái định cư Đông Hà ĐL Đông Hà 07:00 - 11:30

07-04-2023

VS, XLTX, xử lý chảy dầu MBA, bổ sung dầu MBA
Lý Thường Kiệt 2 ĐL Đông Hà 07:00 - 12:30

07-04-2023

Tách, đấu lèo mỏ chim TBA Lý Thường Kiệt 2 – bằng PP Hotline Thay MBA Lý Thường Kiệt 2 (bị chảy dầu đưa về sửa chữa tại CPSQT)
Lịch cúp điện Đông Hà - Quảng Trị

Lịch Cúp Điện Đông Hà Quảng Trị những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Vĩnh Phước 2 ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

29-03-2023

Dựng cột, chuyển dây, thu hồi cột nhánh rẽ 6a sau TBA Vĩnh Phước 2 (SCL)
Nguyễn Trãi 1 ĐL Đông Hà 13:30 - 17:00

28-03-2023

ĐH: VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA, thay thế HTĐĐ; CPSQT: TNĐK TBA.
Lê Lợi 4 ĐL Đông Hà 07:00 - 11:30

28-03-2023

VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, nâng tủ hạ áp, nâng cáp tổng, XT, sơn MBA
Dân cư đường Khóa Bảo (Đài Truyền Hình) ĐL Đông Hà 07:00 - 17:00

26-03-2023

VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến, di dời cột VT123/1 – XT 476 ĐHA (xử lý đơn thư khách hàng)
Trần Hưng Đạo ĐL Đông Hà 07:00 - 17:00

26-03-2023

VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến, di dời cột VT123/1 – XT 476 ĐHA (xử lý đơn thư khách hàng)
P3-2 ĐL Đông Hà 07:00 - 17:00

26-03-2023

VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến, di dời cột VT123/1 – XT 476 ĐHA (xử lý đơn thư khách hàng)
P3-1 ĐL Đông Hà 07:00 - 17:00

26-03-2023

VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến, di dời cột VT123/1 – XT 476 ĐHA (xử lý đơn thư khách hàng)
Khu phố Tây Trì ĐL Đông Hà 07:00 - 17:00

26-03-2023

VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến, di dời cột VT123/1 – XT 476 ĐHA (xử lý đơn thư khách hàng)
Đô thị Đông Thành Cổ ĐL Đông Hà 07:00 - 17:00

26-03-2023

VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến, di dời cột VT123/1 – XT 476 ĐHA (xử lý đơn thư khách hàng)
Chiếu sáng đường Khoá Bảo ĐL Đông Hà 07:00 - 17:00

26-03-2023

VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến, di dời cột VT123/1 – XT 476 ĐHA (xử lý đơn thư khách hàng)
P3-2 ĐL Đông Hà 07:00 - 17:00

25-03-2023

VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến, di dời cột VT123/1 – XT 476 ĐHA (xử lý đơn thư khách hàng)
Trần Hưng Đạo ĐL Đông Hà 07:00 - 17:00

25-03-2023

VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến, di dời cột VT123/1 – XT 476 ĐHA (xử lý đơn thư khách hàng)
Dân cư đường Khóa Bảo (Đài Truyền Hình) ĐL Đông Hà 07:00 - 17:00

25-03-2023

VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến, di dời cột VT123/1 – XT 476 ĐHA (xử lý đơn thư khách hàng)
Khu phố Tây Trì ĐL Đông Hà 07:00 - 17:00

25-03-2023

VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến, di dời cột VT123/1 – XT 476 ĐHA (xử lý đơn thư khách hàng)
P3-1 ĐL Đông Hà 07:00 - 17:00

25-03-2023

VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến, di dời cột VT123/1 – XT 476 ĐHA (xử lý đơn thư khách hàng)
Chiếu sáng đường Khoá Bảo ĐL Đông Hà 07:00 - 17:00

25-03-2023

VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến, di dời cột VT123/1 – XT 476 ĐHA (xử lý đơn thư khách hàng)
Đô thị Đông Thành Cổ ĐL Đông Hà 07:00 - 17:00

25-03-2023

VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến, di dời cột VT123/1 – XT 476 ĐHA (xử lý đơn thư khách hàng)
BTLT Đông Hà Điện lực Cam Lộ 07:30 - 11:30

24-03-2023

- Xã Cam Thành đề nghị cắt điện xử lý hành lang qua khu vực thôn Quật Xá; - ĐLCL kết hợp bọc lèo và lắp chụp cách điện sứ đứng NR Bơm Quật Xá và NR BTLT Đông Hà - XT 478ĐHA.
Đông Thanh 1 ĐL Đông Hà 14:00 - 17:00

23-03-2023

ĐH: VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, thay bulong, bổ sung dây tiếp địa CSV bị mất cắp; CPSQT: TNĐK TBA
Lý Thường Kiệt 6 ĐL Đông Hà 13:30 - 17:00

23-03-2023

VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, ép nối dây hạ thế
Nguyễn Trãi ĐL Đông Hà 07:00 - 11:30

23-03-2023

- ĐH: VS, XLTX, xử lý phát nhiệt, lắp giá đỡ cáp tổng, bổ sung càng đồng sau ATM XT. - CPSQT: TNĐK TBA.
Phạm Hồng Thái ĐL Đông Hà 07:00 - 13:00

23-03-2023

VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, thay tăng đơ giữ MBA, ép nối dây, xử lý độ võng dây hạ thế
Lý Thường Kiệt 3 ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

21-03-2023

- ĐH: VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, kéo dây hạ thế, chuyển công tơ và thu hồi dây hạ thế không sử dụng. - CPSQT: TNĐK TBA.
Trường Chinh ĐL Đông Hà 07:00 - 12:00

20-03-2023

VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, tháo thu hồi dây hạ thế không sử dụng
Trường Trưng Vương ĐL Đông Hà 07:30 - 11:30

19-03-2023

XL chảy dầu MBA
Uỷ ban tỉnh ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

19-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Đài truyền hình ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

19-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Trung tâm TDTT ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

19-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Nhà văn hóa trung tâm TP. Đông Hà ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

19-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Nhà Bảo tàng ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

19-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Kho bạc tỉnh Quảng Trị ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

19-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Hội trường UBND Tỉnh ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

19-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Nguyễn Trãi 2 ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

19-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Nguyễn Huệ 2 ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

19-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Nguyễn Huệ 1 ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

19-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Lê Thế Hiếu ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

19-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Hùng Vương 6 ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

19-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Hàm Nghi 3 ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

19-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Hàm Nghi 2 ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

19-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Đặng Tất ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

19-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
28-04 ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

19-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Lập Thạch 4 ĐL Đông Hà 07:00 - 11:30

17-03-2023

Lắp FCO TBA Lập Thạch 4 tại VT TBA, đấu nối ĐZ cấp điện TBA TC Cầu Thạch Hãn 1 (đề nghị khách hàng)
Tăng Áp Sòng ĐL Đông Hà 07:00 - 17:00

16-03-2023

- ĐH: Cải tạo lèo nhánh mạch vòng Đường Xuyên Á – XT 478 ĐHA (SCL), phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị của khách hàng) - CPSQT: TNĐK TBA Cơ Khí 20/12
Xóm Độ ĐL Đông Hà 07:00 - 17:00

16-03-2023

- ĐH: Cải tạo lèo nhánh mạch vòng Đường Xuyên Á – XT 478 ĐHA (SCL), phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị của khách hàng) - CPSQT: TNĐK TBA Cơ Khí 20/12
Xuyên Á ĐL Đông Hà 07:00 - 17:00

16-03-2023

- ĐH: Cải tạo lèo nhánh mạch vòng Đường Xuyên Á – XT 478 ĐHA (SCL), phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị của khách hàng) - CPSQT: TNĐK TBA Cơ Khí 20/12
Phi Thừa 2 ĐL Đông Hà 07:00 - 17:00

16-03-2023

- ĐH: Cải tạo lèo nhánh mạch vòng Đường Xuyên Á – XT 478 ĐHA (SCL), phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị của khách hàng) - CPSQT: TNĐK TBA Cơ Khí 20/12
Kim Đâu ĐL Đông Hà 07:00 - 17:00

16-03-2023

- ĐH: Cải tạo lèo nhánh mạch vòng Đường Xuyên Á – XT 478 ĐHA (SCL), phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị của khách hàng) - CPSQT: TNĐK TBA Cơ Khí 20/12
Kim Đâu 1 ĐL Đông Hà 07:00 - 17:00

16-03-2023

- ĐH: Cải tạo lèo nhánh mạch vòng Đường Xuyên Á – XT 478 ĐHA (SCL), phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị của khách hàng) - CPSQT: TNĐK TBA Cơ Khí 20/12
Cẩm Thạch ĐL Đông Hà 07:00 - 17:00

16-03-2023

- ĐH: Cải tạo lèo nhánh mạch vòng Đường Xuyên Á – XT 478 ĐHA (SCL), phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị của khách hàng) - CPSQT: TNĐK TBA Cơ Khí 20/12
Cơ Khí 20-12 ĐL Đông Hà 07:00 - 17:00

16-03-2023

- ĐH: Cải tạo lèo nhánh mạch vòng Đường Xuyên Á – XT 478 ĐHA (SCL), phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị của khách hàng) - CPSQT: TNĐK TBA Cơ Khí 20/12
Cam Giang 3 ĐL Đông Hà 07:00 - 17:00

16-03-2023

- ĐH: Cải tạo lèo nhánh mạch vòng Đường Xuyên Á – XT 478 ĐHA (SCL), phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị của khách hàng) - CPSQT: TNĐK TBA Cơ Khí 20/12
Lập Thạch 3 ĐL Đông Hà 13:30 - 17:00

15-03-2023

Dựng cột, chuyển dây, chuyển công tơ, đấu nối lại nhánh rẽ VT 3/3c TBA Lập Thạch 3 (xử lý đơn thư khách hàng)
Tín Đạt Thành ĐL Đông Hà 07:00 - 11:30

15-03-2023

- ĐH: VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, thay bulong, sơn tủ hạ áp. - CPSQT: TNĐK TBA.
Phú Lễ ĐL Đông Hà 07:00 - 11:30

15-03-2023

Dựng cột, chuyển dây VT 2a/4 TBA Phú Lễ (xử lý đơn thư khách hàng)
Phú Lễ 2 ĐL Đông Hà 07:00 - 11:30

15-03-2023

Dựng cột, chuyển dây VT 2a/4 TBA Phú Lễ (xử lý đơn thư khách hàng)
Nhà máy Moonway ĐL Đông Hà 07:00 - 13:00

14-03-2023

Luân chuyển MBA, cáp tổng, ATM tổng (TBA Nhà Máy Moon Way ↔ TBA Trạng Cây Dưới)
Trạng cây dưới ĐL Đông Hà 07:00 - 13:00

14-03-2023

TNĐK, VS, XLTX, luân chuyển MBA, cáp tổng, ATM tổng (TBA Trạng Cây Dưới ↔ TBA Nhà Máy Moon Way)
Dinh Cát ĐL Đông Hà 13:30 - 17:00

13-03-2023

TNĐK, VS, XLTX MBA, xử lý chảy dầu
Nguyễn Du 2 ĐL Đông Hà 07:00 - 11:30

13-03-2023

TNĐK, VS, XLTX, sữa tủ tụ bù hạ áp bị hỏng
Tây Trì 1 ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

12-03-2023

Tách, đấu lèo mỏ chim TBA Tây Trì 1 – bằng PP Hotline (theo đề nghị khách hàng) Kéo, đấu nối đường dây hạ thế cấp điện DA Công viên Fidel (theo đề nghị khách hàng)
Uỷ ban tỉnh ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

11-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Trung tâm TDTT ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

11-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Đài truyền hình ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

11-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Nhà Bảo tàng ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

11-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Nhà văn hóa trung tâm TP. Đông Hà ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

11-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Nguyễn Trãi 2 ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

11-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Hội trường UBND Tỉnh ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

11-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Kho bạc tỉnh Quảng Trị ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

11-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Nguyễn Huệ 1 ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

11-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Nguyễn Huệ 2 ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

11-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Hùng Vương 6 ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

11-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Lê Thế Hiếu ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

11-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Hàm Nghi 2 ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

11-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Hàm Nghi 3 ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

11-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
28-04 ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

11-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Đặng Tất ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

11-03-2023

- ĐH: Thay lèo nhánh rẽ Nguyễn Huệ (SCL). Thay MBA Nguyễn Trãi 2, TNĐK TBA UB Tỉnh, VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến (theo đề nghị khách hàng). - CPSQT: TNĐK các TBA Hàm Nghi 2, 28/4, Nguyễn Huệ 2, Hùng Vương 6. - Cường Quốc: Thi công hạng mục 8 nhánh rẽ UB Tỉnh (Dự án KFW3.2)
Dốc Sỏi ĐL Đông Hà 13:30 - 17:00

10-03-2023

- ĐH: VS, XLTX, thay dây tiếp địa võ tủ, xoay tủ tụ bù hạ áp. - CPSQT: TNĐK TBA
Đại Áng 1 ĐL Đông Hà 13:30 - 17:00

10-03-2023

XLTX, tháo thu hồi dây AV vượt đường Lê Duẩn không sử dụng
Lê Duẩn ĐL Đông Hà 07:00 - 11:30

10-03-2023

TNĐK, VS, XLTX, thay dây tiếp địa võ tủ, tháo thu hồi tủ tụ bù hạ áp bị hỏng
Trường Chinh 2 ĐL Đông Hà 07:00 - 11:30

10-03-2023

VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, Xử lý chảy dầu MBA
Lý Thường Kiệt 6 ĐL Đông Hà 13:30 - 17:00

09-03-2023

VS, XLTX, ép nối dây hạ thế
Phạm Hồng Thái ĐL Đông Hà 13:30 - 17:00

09-03-2023

VS, XLTX, Xử lý độ võng dây hạ thế
Đông Lương 1 ĐL Đông Hà 07:00 - 10:00

09-03-2023

TNĐK, VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, thay bulong, bổ sung dây tiếp địa CSV bị mất cắp
Biên Phòng ĐL Đông Hà 07:00 - 11:30

09-03-2023

- ĐH: VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, thay bulong, bổ sung dây tiếp địa CSV bị mất cắp. - CPSQT: TNĐK TBA
Đập ngăn mặn Sông Hiếu ĐL Đông Hà 07:00 - 11:30

08-03-2023

VS, XLTX, xử lý chảy dầu MBA (theo đề nghị khách hàng)
Khe Mây 1 ĐL Đông Hà 07:00 - 12:30

07-03-2023

Tách, đấu lèo mỏ chim TBA Khe Mây 1 – bằng PP Hotline VS, XLTX TBA, thay đầu cốt trước sau FCO, ép nối dây trước FCO
Hùng Vương 1 ĐL Đông Hà 13:00 - 17:00

04-03-2023

- ĐH: Thay lèo VT 65/3 nhánh rẽ Lãn Ông (SCL), TNĐK TBA Hùng Vương 1, Tôn Thất Thuyết 1, phát quang hành lang (xử lý đơn thư khách hàng) - CPSQT: TNĐK TBA K1P5
Hùng Vương 3 ĐL Đông Hà 13:00 - 17:00

04-03-2023

- ĐH: Thay lèo VT 65/3 nhánh rẽ Lãn Ông (SCL), TNĐK TBA Hùng Vương 1, Tôn Thất Thuyết 1, phát quang hành lang (xử lý đơn thư khách hàng) - CPSQT: TNĐK TBA K1P5
K1-P5 ĐL Đông Hà 13:00 - 17:00

04-03-2023

- ĐH: Thay lèo VT 65/3 nhánh rẽ Lãn Ông (SCL), TNĐK TBA Hùng Vương 1, Tôn Thất Thuyết 1, phát quang hành lang (xử lý đơn thư khách hàng) - CPSQT: TNĐK TBA K1P5
Lãn Ông ĐL Đông Hà 13:00 - 17:00

04-03-2023

- ĐH: Thay lèo VT 65/3 nhánh rẽ Lãn Ông (SCL), TNĐK TBA Hùng Vương 1, Tôn Thất Thuyết 1, phát quang hành lang (xử lý đơn thư khách hàng) - CPSQT: TNĐK TBA K1P5
Tôn Thất Thuyết 1 ĐL Đông Hà 13:00 - 17:00

04-03-2023

- ĐH: Thay lèo VT 65/3 nhánh rẽ Lãn Ông (SCL), TNĐK TBA Hùng Vương 1, Tôn Thất Thuyết 1, phát quang hành lang (xử lý đơn thư khách hàng) - CPSQT: TNĐK TBA K1P5
Tôn Thất Thuyết ĐL Đông Hà 13:00 - 17:00

04-03-2023

- ĐH: Thay lèo VT 65/3 nhánh rẽ Lãn Ông (SCL), TNĐK TBA Hùng Vương 1, Tôn Thất Thuyết 1, phát quang hành lang (xử lý đơn thư khách hàng) - CPSQT: TNĐK TBA K1P5
Bảo hiểm Nhân Thọ ĐL Đông Hà 13:00 - 17:00

04-03-2023

- ĐH: Thay lèo VT 65/3 nhánh rẽ Lãn Ông (SCL), TNĐK TBA Hùng Vương 1, Tôn Thất Thuyết 1, phát quang hành lang (xử lý đơn thư khách hàng) - CPSQT: TNĐK TBA K1P5
Chiếu sáng Hùng Vương ĐL Đông Hà 13:00 - 17:00

04-03-2023

- ĐH: Thay lèo VT 65/3 nhánh rẽ Lãn Ông (SCL), TNĐK TBA Hùng Vương 1, Tôn Thất Thuyết 1, phát quang hành lang (xử lý đơn thư khách hàng) - CPSQT: TNĐK TBA K1P5
9B-2 ĐL Đông Hà 07:00 - 12:00

04-03-2023

- ĐH: Thay lèo các VT: 111/12, 111/21, 111/26 nhánh Xây Lắp – XT 476 ĐHA (SCL), TNĐK TBA Xây Lắp, Xây Lắp 1, Phan Văn Trị. - CPSQT: TNĐK TBA Công Ty C, 9B-2, DPT 476-8/3 Công Ty C
Công ty C ĐL Đông Hà 07:00 - 12:00

04-03-2023

- ĐH: Thay lèo các VT: 111/12, 111/21, 111/26 nhánh Xây Lắp – XT 476 ĐHA (SCL), TNĐK TBA Xây Lắp, Xây Lắp 1, Phan Văn Trị. - CPSQT: TNĐK TBA Công Ty C, 9B-2, DPT 476-8/3 Công Ty C
Phan Văn Trị ĐL Đông Hà 07:00 - 12:00

04-03-2023

- ĐH: Thay lèo các VT: 111/12, 111/21, 111/26 nhánh Xây Lắp – XT 476 ĐHA (SCL), TNĐK TBA Xây Lắp, Xây Lắp 1, Phan Văn Trị. - CPSQT: TNĐK TBA Công Ty C, 9B-2, DPT 476-8/3 Công Ty C
Trương Hán Siêu ĐL Đông Hà 07:00 - 12:00

04-03-2023

- ĐH: Thay lèo các VT: 111/12, 111/21, 111/26 nhánh Xây Lắp – XT 476 ĐHA (SCL), TNĐK TBA Xây Lắp, Xây Lắp 1, Phan Văn Trị. - CPSQT: TNĐK TBA Công Ty C, 9B-2, DPT 476-8/3 Công Ty C
Xây lắp 1 ĐL Đông Hà 07:00 - 12:00

04-03-2023

- ĐH: Thay lèo các VT: 111/12, 111/21, 111/26 nhánh Xây Lắp – XT 476 ĐHA (SCL), TNĐK TBA Xây Lắp, Xây Lắp 1, Phan Văn Trị. - CPSQT: TNĐK TBA Công Ty C, 9B-2, DPT 476-8/3 Công Ty C
Xây Lắp ĐL Đông Hà 07:00 - 12:00

04-03-2023

- ĐH: Thay lèo các VT: 111/12, 111/21, 111/26 nhánh Xây Lắp – XT 476 ĐHA (SCL), TNĐK TBA Xây Lắp, Xây Lắp 1, Phan Văn Trị. - CPSQT: TNĐK TBA Công Ty C, 9B-2, DPT 476-8/3 Công Ty C

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật