Lịch cúp điện Cam Lộ - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cam Lộ - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Cam Lộ - Quảng Trị

Lịch cúp điện Cam Lộ - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cam Lộ - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cam Lộ - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
An Hưng Điện lực Cam Lộ 13:30 - 17:30

03-10-2023

UBND TT Cam Lộ đề nghị cắt điện để xử lý hành lang ĐZ 22kV qua khu vực tại Khu phố 1, khu phố 8 - Thị trấn Cam Lộ; CPSQT kết hợp tách, đấu lèo VT381/4-381/3 NR đi TBA An Hưng và lắp cụm bắt tiếp địa trung thế tại VT381/4 về phía VT381/5 thuộc XT 473 DHA; ĐL Cam Lộ kết hợp thay dây buộc cổ sứ, chuyển đấu nối FCO và bọc lèo VT381/6-381/7 NR đi TBA An Hưng thuộc XT 473 DHA .
Bảng Sơn 4 Điện lực Cam Lộ 07:00 - 17:00

05-10-2023

UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt điện để xử lý hành lang ĐZ 22kV qua khu vực tại Thôn Bảng Sơn, Bảng Đông, Cam Lộ Phường - xã Cam Nghĩa; ĐL Cam Lộ kết hợp xử lý cột nghiêng và phát quang hành lang tuyến ĐZ 22kV VT2/3/34-2/3/68 NR đi Tân Sơn XT 472 TC Cùa.
Tân Sơn Điện lực Cam Lộ 07:00 - 17:00

05-10-2023

UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt điện để xử lý hành lang ĐZ 22kV qua khu vực tại Thôn Bảng Sơn, Bảng Đông, Cam Lộ Phường - xã Cam Nghĩa; ĐL Cam Lộ kết hợp xử lý cột nghiêng và phát quang hành lang tuyến ĐZ 22kV VT2/3/34-2/3/68 NR đi Tân Sơn XT 472 TC Cùa.
Tân Trang Điện lực Cam Lộ 07:00 - 17:00

09-10-2023

UBND xã Cam Thành đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ 22kV qua khu vực thôn Tân Trang; CPSQT tách, đấu lèo VT151/266 về phía VT151/267 XT 478ĐHA ĐL Cam Lộ kết hợp lắp chụp đầu cột và nâng dây tại VT409 ĐZ 22kV đi Cam Thành XT 473ĐHA; Thực hiện thay FCO và CSV tại TBA Tân Trang VT407 XT 473ĐHA
CBG Tiến Phong Điện lực Cam Lộ 07:00 - 17:00

09-10-2023

UBND xã Cam Thành đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ 22kV qua khu vực thôn Tân Trang; CPSQT tách, đấu lèo VT151/266 về phía VT151/267 XT 478ĐHA ĐL Cam Lộ kết hợp lắp chụp đầu cột và nâng dây tại VT409 ĐZ 22kV đi Cam Thành XT 473ĐHA; Thực hiện thay FCO và CSV tại TBA Tân Trang VT407 XT 473ĐHA
Nhà máy Bia Quốc tế TTC Điện lực Cam Lộ 08:30 - 10:00

09-10-2023

Thay pha bìa FCO 478-7/1 Bia Camel
Lịch cúp điện Cam Lộ - Quảng Trị

Lịch Cúp Điện Cam Lộ Quảng Trị những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Quật Xá (cùa) Điện lực Cam Lộ 14:00 - 17:00

29-09-2023

UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ qua khu vực thôn Quật Xá; CPSQT thi công công trình: Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện THA khu vực Cam Lộ - Đakrông năm 2023 – Hạng mục: Cấy TBA Thượng Nghĩa: Dựng cột giữa khoảng cột A-1/1 – A-1/2 thuộc XTA sau TBA Quật Xá (Cùa); chuyển lưới điện hạ thế và công tơ tại vị trí A-1/1 sang vị trí cột XDM.
Bảng Sơn 4 Điện lực Cam Lộ 07:00 - 17:00

28-09-2023

UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt điện để xử lý hành lang ĐZ 22kV qua khu vực tại Thôn Bảng Sơn, Bảng Đông, Cam Lộ Phường – xã Cam Nghĩa; ĐL Cam Lộ kết hợp thi công công trình đại tu ĐZ 22kV VT2/3/34-2/3/68 NR đi Tân Sơn XT 472 TC Cùa.
Tân Sơn Điện lực Cam Lộ 07:00 - 17:00

28-09-2023

UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt điện để xử lý hành lang ĐZ 22kV qua khu vực tại Thôn Bảng Sơn, Bảng Đông, Cam Lộ Phường – xã Cam Nghĩa; ĐL Cam Lộ kết hợp thi công công trình đại tu ĐZ 22kV VT2/3/34-2/3/68 NR đi Tân Sơn XT 472 TC Cùa.
Bảng Sơn 3 Điện lực Cam Lộ 07:00 - 18:00

27-09-2023

- UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt điện để xử lý hành lang đường dây 22kV qua khu vực thôn Bảng Sơn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thực hiện Đại tu đường dây 22kV NR đi TBA Tân Sơn.
Bảng Sơn 4 Điện lực Cam Lộ 07:00 - 18:00

27-09-2023

- UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt điện để xử lý hành lang đường dây 22kV qua khu vực thôn Bảng Sơn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thực hiện Đại tu đường dây 22kV NR đi TBA Tân Sơn.
Bảng Sơn Điện lực Cam Lộ 07:00 - 18:00

27-09-2023

- UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt điện để xử lý hành lang đường dây 22kV qua khu vực thôn Bảng Sơn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thực hiện Đại tu đường dây 22kV NR đi TBA Tân Sơn.
Đồng Lai Điện lực Cam Lộ 07:00 - 18:00

27-09-2023

- UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt điện để xử lý hành lang đường dây 22kV qua khu vực thôn Bảng Sơn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thực hiện Đại tu đường dây 22kV NR đi TBA Tân Sơn.
Tân Sơn Điện lực Cam Lộ 07:00 - 18:00

27-09-2023

- UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt điện để xử lý hành lang đường dây 22kV qua khu vực thôn Bảng Sơn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thực hiện Đại tu đường dây 22kV NR đi TBA Tân Sơn.
Bảng Sơn 4 Điện lực Cam Lộ 07:00 - 17:00

26-09-2023

- UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt điện để xử lý hành lang đường dây 22kV qua khu vực tại Thôn Bảng Sơn, Bảng Đông, Cam Lộ Phường – xã Cam Nghĩa. - Điện lực Cam Lộ kết hợp thi công công trình đại tu đường dây 22kV từ VT 2/3/34 đến VT 2/3/68 NR đi Tân Sơn XT 472 TC Cùa.
Bảng Sơn Điện lực Cam Lộ 07:00 - 17:00

26-09-2023

- UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt điện để xử lý hành lang đường dây 22kV qua khu vực tại Thôn Bảng Sơn, Bảng Đông, Cam Lộ Phường – xã Cam Nghĩa. - Điện lực Cam Lộ kết hợp thi công công trình đại tu đường dây 22kV từ VT 2/3/34 đến VT 2/3/68 NR đi Tân Sơn XT 472 TC Cùa.
Tân Sơn Điện lực Cam Lộ 07:00 - 17:00

26-09-2023

- UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt điện để xử lý hành lang đường dây 22kV qua khu vực tại Thôn Bảng Sơn, Bảng Đông, Cam Lộ Phường – xã Cam Nghĩa. - Điện lực Cam Lộ kết hợp thi công công trình đại tu đường dây 22kV từ VT 2/3/34 đến VT 2/3/68 NR đi Tân Sơn XT 472 TC Cùa.
Bảng Sơn 3 Điện lực Cam Lộ 07:00 - 18:00

26-09-2023

- UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt điện để xử lý hành lang đường dây 22kV qua khu vực thôn Bảng Sơn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thực hiện Đại tu đường dây 22kV NR đi TBA Tân Sơn.
Bảng Sơn 4 Điện lực Cam Lộ 07:00 - 18:00

26-09-2023

- UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt điện để xử lý hành lang đường dây 22kV qua khu vực thôn Bảng Sơn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thực hiện Đại tu đường dây 22kV NR đi TBA Tân Sơn.
Bảng Sơn Điện lực Cam Lộ 07:00 - 18:00

26-09-2023

- UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt điện để xử lý hành lang đường dây 22kV qua khu vực thôn Bảng Sơn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thực hiện Đại tu đường dây 22kV NR đi TBA Tân Sơn.
Đồng Lai Điện lực Cam Lộ 07:00 - 18:00

26-09-2023

- UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt điện để xử lý hành lang đường dây 22kV qua khu vực thôn Bảng Sơn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thực hiện Đại tu đường dây 22kV NR đi TBA Tân Sơn.
Tân Sơn Điện lực Cam Lộ 07:00 - 18:00

26-09-2023

- UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt điện để xử lý hành lang đường dây 22kV qua khu vực thôn Bảng Sơn; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thực hiện Đại tu đường dây 22kV NR đi TBA Tân Sơn.
K4P4-2 Điện lực Cam Lộ 07:30 - 08:30

25-09-2023

- UBND xã Cam Hiếu đề nghị cắt điện để xử lý hành lang đường dây 0.4 kV qua khu vực tại thôn Nam Hiếu 1, Hiếu Nam 2; - ĐLCL Thay CSV tại TBA K4P4-2.
Mai Đàn Điện lực Cam Lộ 06:30 - 17:00

23-09-2023

- UBND xã Cam Chính đề nghị cắt điện để xử lý hành lang đường dây 22kV qua khu vực tại Thôn Mai Đàn, Đoàn Kết, Mai Trung – xã Cam Chính. - CPSQT Tách, đấu lèo VT32 về phía VT31 NR đi Mai Đàn thuộc XT 473 TC Cùa; - ĐLCL Thi công công trình đại tu ĐZ 22kV VT33-49 NR Mai Lộc 3 thuộc XT 473 TC Cùa.
Mai Lộc 3 Điện lực Cam Lộ 06:30 - 17:00

23-09-2023

- UBND xã Cam Chính đề nghị cắt điện để xử lý hành lang đường dây 22kV qua khu vực tại Thôn Mai Đàn, Đoàn Kết, Mai Trung – xã Cam Chính. - CPSQT Tách, đấu lèo VT32 về phía VT31 NR đi Mai Đàn thuộc XT 473 TC Cùa; - ĐLCL Thi công công trình đại tu ĐZ 22kV VT33-49 NR Mai Lộc 3 thuộc XT 473 TC Cùa.
Viên nén năng lượng T1 Điện lực Cam Lộ 09:00 - 17:00

22-09-2023

Thay MBA bị rỉ dầu để ngăn ngừa sự cố TBA Viên nén Năng lượng – MBA T1.
An Hưng Điện lực Cam Lộ 07:00 - 12:00

20-09-2023

- UBND TT Cam Lộ đề nghị cắt điện để xử lý hành lang đường dây 22kV qua khu vực tại Khu phố 8 Thị trấn Cam Lộ; - CPSQT Tách, đấu lèo VT381/4 về phía VT381/3 NR đi TBA An Hưng thuộc XT473 DHA; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thay dây buộc cổ sứ, chuyển đấu nối FCO và bọc lèo từ VT 381/6 đến VT 381/7 NR đi TBA An Hưng thuộc XT 473 DHA.
Bảng Sơn 3 Điện lực Cam Lộ 07:00 - 17:00

19-09-2023

UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt điện để xử lý hành lang ĐZ 22kV qua khu vực thôn Bảng Sơn; ĐL Cam Lộ kết hợp đại tu ĐZ 22kV NR đi TBA Tân Sơn.
Bảng Sơn 4 Điện lực Cam Lộ 07:00 - 17:00

19-09-2023

UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt điện để xử lý hành lang ĐZ 22kV qua khu vực thôn Bảng Sơn; ĐL Cam Lộ kết hợp đại tu ĐZ 22kV NR đi TBA Tân Sơn.
Bảng Sơn Điện lực Cam Lộ 07:00 - 17:00

19-09-2023

UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt điện để xử lý hành lang ĐZ 22kV qua khu vực thôn Bảng Sơn; ĐL Cam Lộ kết hợp đại tu ĐZ 22kV NR đi TBA Tân Sơn.
Đồng Lai Điện lực Cam Lộ 07:00 - 17:00

19-09-2023

UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt điện để xử lý hành lang ĐZ 22kV qua khu vực thôn Bảng Sơn; ĐL Cam Lộ kết hợp đại tu ĐZ 22kV NR đi TBA Tân Sơn.
Tân Sơn Điện lực Cam Lộ 07:00 - 17:00

19-09-2023

UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt điện để xử lý hành lang ĐZ 22kV qua khu vực thôn Bảng Sơn; ĐL Cam Lộ kết hợp đại tu ĐZ 22kV NR đi TBA Tân Sơn.
Bơm Cam Thanh Điện lực Cam Lộ 14:00 - 16:00

15-09-2023

Thay TI định kỳ TBA Bơm Cam Thanh
Cam Phú 2,3 Điện lực Cam Lộ 07:30 - 09:00

13-09-2023

UBND xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý hành lang ĐZ 22kV qua khu vực thôn Cam Phú 2,3; ĐL Cam Lộ kết hợp xử lý chảy dầu và thay đầu cốt tại ATM XTB TBA Cam Phú 2,3.
Mỹ Hoà 2 Điện lực Cam Lộ 07:30 - 12:00

09-09-2023

UBND xã Thanh An đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ 22kV qua khu vực thôn Mỹ Xuân; Điện lực Cam Lộ kết hợp xử lý độ võng trục chính ĐZ hạ thế XTA sau TBA Mỹ Hoà (các VT trung hạ kết hợp)
Mỹ Hòa Điện lực Cam Lộ 07:30 - 12:00

09-09-2023

UBND xã Thanh An đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ 22kV qua khu vực thôn Mỹ Xuân; Điện lực Cam Lộ kết hợp xử lý độ võng trục chính ĐZ hạ thế XTA sau TBA Mỹ Hoà (các VT trung hạ kết hợp)
Trúc Kinh 1 Điện lực Cam Lộ 07:30 - 14:30

07-09-2023

UBND xã Thanh An đề nghị cắt điện để xử lý hành lang ĐZ 22kV qua khu vực thôn Trúc Kinh; ĐSCN-QTPC tách, đấu lèo VT214 XT 478 E4 ĐL Gio Linh kiểm tra đo đếm ranh giới Gio Linh – Cam Lộ VT48/2 XT 478 QN
Trúc Kinh 2 Điện lực Cam Lộ 07:30 - 14:30

07-09-2023

UBND xã Thanh An đề nghị cắt điện để xử lý hành lang ĐZ 22kV qua khu vực thôn Trúc Kinh; ĐSCN-QTPC tách, đấu lèo VT214 XT 478 E4 ĐL Gio Linh kiểm tra đo đếm ranh giới Gio Linh – Cam Lộ VT48/2 XT 478 QN
Tân Trang Điện lực Cam Lộ 07:30 - 11:00

06-09-2023

UBND xã Cam Thành đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ 22kV qua khu vực thôn Tân Trang; CPSQT tách, đấu lèo VT151/266 về phía VT151/267– XT 478ĐHA ĐL Cam Lộ kết hợp thực hiện thay FCO và CSV tại TBA Tân Trang VT407- XT 473ĐHA
CBG Tiến Phong Điện lực Cam Lộ 07:30 - 11:00

06-09-2023

UBND xã Cam Thành đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ 22kV qua khu vực thôn Tân Trang; CPSQT tách, đấu lèo VT151/266 về phía VT151/267– XT 478ĐHA ĐL Cam Lộ kết hợp thực hiện thay FCO và CSV tại TBA Tân Trang VT407- XT 473ĐHA
Quật Xá (cùa) Điện lực Cam Lộ 14:00 - 17:00

31-08-2023

UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ 0,4kV qua khu vực thôn Quật Xá; CPSQT thi công công trình: Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện THA khu vực Cam Lộ - Đakrông năm 2023 – Hạng mục: Cấy TBA Thượng Nghĩa: Dựng cột giữa khoảng cột A-1/1 – A-1/2 thuộc XTA sau TBA Quật Xá (Cùa), chuyển lưới điện hạ thế và công tơ tại vị trí A-1/1 sang vị trí cột XDM.
Nghĩa Hy Điện lực Cam Lộ 07:30 - 09:30

30-08-2023

UBND thị trấn Cam Lộ đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ 0,4kV qua khu vực Khu phố 9; ĐL Cam Lộ thực hiện đồng vị pha, cân pha, giảm TTĐN XTA sau TBA Nghĩa Hy.
Trúc Kinh 1 Điện lực Cam Lộ 07:30 - 12:00

29-08-2023

- UBND xã Thanh An đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 22kV qua khu vực thôn Trúc Kinh; - Đội SCNLĐ – QTPC tách, đấu lèo tại vị trí 214 – XT 478 Đông Hà trên đường dây 22kV đang mang điện bằng phương pháp Hotline; - Điện lực Gio Linh kiểm tra đo đếm ranh giới Gio Linh – Cam Lộ tại vị trí 48/2 – XT 478 Quán Ngang
Trúc Kinh 2 Điện lực Cam Lộ 07:30 - 12:00

29-08-2023

- UBND xã Thanh An đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 22kV qua khu vực thôn Trúc Kinh; - Đội SCNLĐ – QTPC tách, đấu lèo tại vị trí 214 – XT 478 Đông Hà trên đường dây 22kV đang mang điện bằng phương pháp Hotline; - Điện lực Gio Linh kiểm tra đo đếm ranh giới Gio Linh – Cam Lộ tại vị trí 48/2 – XT 478 Quán Ngang
Tân Trang Điện lực Cam Lộ 07:30 - 10:30

28-08-2023

- UBND xã Cam Thành đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn Tân Trang; - Đội Hotline – CPSC QT tách, đấu lèo xuống FCO TBA Tân Trang tại vị trí 407 – XT 473ĐHA trên đường dây 22kV đang mang điện bằng phương pháp Hotline - Điện lực Cam Lộ thực hiện thay FCO và CSV tại TBA Tân Trang.
TĐC Thôn Bích Giang Điện lực Cam Lộ 13:30 - 14:30

21-08-2023

UBND xã Cam Hiếu đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ 0,4kV qua khu vực thôn TĐC Bích Giang; ĐL Cam Lộ CBM và cải tạo dây sau CSV TBA TĐC Thôn Bích Giang.
Gạch Vĩnh Đại Điện lực Cam Lộ 13:30 - 16:30

21-08-2023

- Đội SCNLĐ – QTPC tách, đấu lèo xuống TBA G.Vĩnh Đại tại vị trí 260/7/3 – XT 473ĐHA. - Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA G.Vĩnh Đại.
Cam Hiếu 1 Điện lực Cam Lộ 07:30 - 10:30

21-08-2023

- UBND xã Cam Hiếu đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn Nam Hiếu 2; - Đội SCNLĐ – QTPC lèo xuống TBA Cam Hiếu tại vị trí 260 – XT 473ĐHA. - Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Cam Hiếu.
Mộc Đức Điện lực Cam Lộ 07:30 - 08:30

21-08-2023

UBND xã Cam Hiếu đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ 0,4kV qua khu vực thôn Mộc Đức; ĐL Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Mộc Đức.
Tân Hiệp Điện lực Cam Lộ 09:45 - 10:30

17-08-2023

- UBND xã Cam Tuyền đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn Tân Hiệp; - Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Tân Hiệp.
Tân Hòa Điện lực Cam Lộ 09:00 - 09:45

17-08-2023

- UBND xã Cam Tuyền đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn Tân Hoà; - Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Tân Hòa
Đâu Bình Điện lực Cam Lộ 08:15 - 09:00

17-08-2023

- UBND xã Cam Tuyền đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn Đâu Bình; - Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Đâu Bình.
TĐC Tân Hiệp Điện lực Cam Lộ 07:30 - 08:15

17-08-2023

- UBND xã Cam Tuyền đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn Tân Hiệp; - Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM. cải tạo dây sau CSV và thay khóa néo tại VT B-1 TBA TĐC Tân Hiệp.
CCN Cam Thành Điện lực Cam Lộ 09:45 - 10:30

16-08-2023

Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA CCN Cam Thành
Trạm D5 Điện lực Cam Lộ 09:00 - 09:45

16-08-2023

Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Trạm D5
Phường Cội Điện lực Cam Lộ 08:15 - 09:00

16-08-2023

- UBND xã Cam Thành đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn Phan Xá Phường; - Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Phương Cội.
Phan Xá Điện lực Cam Lộ 07:30 - 08:15

16-08-2023

- UBND xã Cam Thành đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn Phan Xá Phường; - Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Phan Xá.
Thanh Sơn 3 Điện lực Cam Lộ 08:30 - 11:30

14-08-2023

- UBND xã Thanh An đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn Phú Ngạn; - Tách, đấu lèo xuống TBA Thanh Sơn 3 tại vị trí 151/49/3 – XT 478ĐHA; - Điện lực Cam Lộ thực hiện thay FCO tại TBA Thanh Sơn 3.
Tinh bột sắn - MBA T5 Điện lực Cam Lộ 09:00 - 10:30

11-08-2023

Điện lực Cam Lộ cải tạo dây sau CSV TBA Tinh bột sắn Cam Lộ các MBA: T5, T6, T7.
Tinh bột sắn - MBA T6 Điện lực Cam Lộ 09:00 - 10:30

11-08-2023

Điện lực Cam Lộ cải tạo dây sau CSV TBA Tinh bột sắn Cam Lộ các MBA: T5, T6, T7.
Tinh bột sắn - MBA T7 Điện lực Cam Lộ 09:00 - 10:30

11-08-2023

Điện lực Cam Lộ cải tạo dây sau CSV TBA Tinh bột sắn Cam Lộ các MBA: T5, T6, T7.
XLNT Tinh bột sắn Điện lực Cam Lộ 09:00 - 09:45

11-08-2023

Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA XLNT Tinh bột sắn.
Bơm Tinh bột sắn Điện lực Cam Lộ 08:15 - 09:00

11-08-2023

Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Bơm Tinh bột sắn
Bắc Bình Điện lực Cam Lộ 07:30 - 08:15

11-08-2023

- UBND xã Cam Tuyền đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn An Thái; - Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Bắc Bình
Tinh bột săn - MBA T1 Điện lực Cam Lộ 07:30 - 09:00

11-08-2023

Điện lực Cam Lộ cải tạo dây sau CSV TBA Tinh bột sắn Cam Lộ các MBA: T1, T2, T3, T4
Tinh bột săn - MBA T2 Điện lực Cam Lộ 07:30 - 09:00

11-08-2023

Điện lực Cam Lộ cải tạo dây sau CSV TBA Tinh bột sắn Cam Lộ các MBA: T1, T2, T3, T4
Tinh bột săn - MBA T3 Điện lực Cam Lộ 07:30 - 09:00

11-08-2023

Điện lực Cam Lộ cải tạo dây sau CSV TBA Tinh bột sắn Cam Lộ các MBA: T1, T2, T3, T4
Tinh bột săn - MBA T4 Điện lực Cam Lộ 07:30 - 09:00

11-08-2023

Điện lực Cam Lộ cải tạo dây sau CSV TBA Tinh bột sắn Cam Lộ các MBA: T1, T2, T3, T4
Tân Phú Điện lực Cam Lộ 10:30 - 11:30

08-08-2023

- UBND xã Cam Thành đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn Tân Phú; - Điện lực Cam Lộ cải tạo dây sau CSV và xử lý tiếp xúc tại tủ TBA Tân Phú.
Tân Lâm 1 Điện lực Cam Lộ 09:30 - 10:30

08-08-2023

- UBND xã Cam Thành đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn Tân Xuân 1; - Điện lực Cam Lộ cải tạo dây sau CSV và xử lý tiếp xúc tại tủ TBA Tân Lâm 1.
Tân Lâm 2 Điện lực Cam Lộ 08:30 - 09:30

08-08-2023

- UBND xã Cam Thành đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn Tân Xuân 2; - Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Tân Lâm 2.
Tân Trang Điện lực Cam Lộ 07:30 - 08:30

08-08-2023

- UBND xã Cam Thành đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn Tân Trang; - Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Tân Trang.
Hiếu Anh Điện lực Cam Lộ 10:30 - 11:30

07-08-2023

Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Hiếu Anh
Thiên Ân Phát Điện lực Cam Lộ 09:30 - 10:30

07-08-2023

Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Thiên Ân Phát
Vinadco-T2 Điện lực Cam Lộ 08:30 - 09:30

07-08-2023

Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV MBA T1 tại TBA Vinadco
VINADCO Điện lực Cam Lộ 07:30 - 08:30

07-08-2023

Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV MBA T1 tại TBA Vinadco
CCN Cam Thành Điện lực Cam Lộ 10:30 - 11:30

04-08-2023

Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA CCN Cam Thành
Trạm D5 Điện lực Cam Lộ 09:30 - 10:30

04-08-2023

Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Trạm D5
Phường Cội Điện lực Cam Lộ 08:30 - 09:30

04-08-2023

- UBND xã Cam Thành đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn Phan Xá Phường; - Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Phương Cội.
Phan Xá Điện lực Cam Lộ 07:30 - 08:30

04-08-2023

- UBND xã Cam Thành đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn Phan Xá Phường; - Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Phan Xá.
Tân Hiệp Điện lực Cam Lộ 10:30 - 11:30

03-08-2023

- UBND xã Cam Tuyền đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn Tân Hiệp; - Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Tân Hiệp.
Tân Hòa Điện lực Cam Lộ 09:30 - 10:30

03-08-2023

- UBND xã Cam Tuyền đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn Tân Hoà; - Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Tân Hòa
Đâu Bình Điện lực Cam Lộ 08:30 - 09:30

03-08-2023

- UBND xã Cam Tuyền đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn Đâu Bình; - Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Đâu Bình.
TĐC Tân Hiệp Điện lực Cam Lộ 07:30 - 08:30

03-08-2023

- UBND xã Cam Tuyền đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn Tân Hiệp; - Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM. cải tạo dây sau CSV và thay khóa néo tại VT B-1 TBA TĐC Tân Hiệp.
Gạch Vĩnh Đại Điện lực Cam Lộ 13:30 - 16:30

02-08-2023

- Đội SCNLĐ – QTPC tách, đấu lèo xuống TBA G.Vĩnh Đại tại vị trí 260/7/3 – XT 473ĐHA. - Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA G.Vĩnh Đại.
Viên nén năng lượng T1 Điện lực Cam Lộ 13:00 - 17:00

02-08-2023

Xử lý phát nhiệt để ngăn ngừa sự cố và lắp đặt hệ thống quạt làm mát tại tủ hạ hế TBA Viên nén Năng lượng – MBA T1
Mai Lộc 3 Điện lực Cam Lộ 10:30 - 11:30

02-08-2023

- UBND xã Cam Chính đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn Mai Trung; - Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Mai Lộc 3.
Mai Đàn Điện lực Cam Lộ 09:30 - 10:30

02-08-2023

- UBND xã Cam Chính đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn Mai Đàn; - Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Mai Đàn.
Mai Lộc 2 Điện lực Cam Lộ 08:30 - 09:30

02-08-2023

- UBND xã Cam Chính đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn Mai Lộc 2; - Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Mai Lộc 2.
Cam Hiếu 1 Điện lực Cam Lộ 07:30 - 10:30

02-08-2023

- UBND xã Cam Hiếu đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn Nam Hiếu 2; - Đội SCNLĐ – QTPC lèo xuống TBA Cam Hiếu tại vị trí 260 – XT 473ĐHA. - Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Cam Hiếu.
Trộ Đó Điện lực Cam Lộ 07:30 - 08:30

02-08-2023

- UBND xã Cam Chính đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang đường dây 0,4kV qua khu vực thôn Minh Chính; - Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM, cải tạo dây sau CSV và đưa CSV xuống MBA tại TBA Trộ Đó.
Cam Vũ 3 Điện lực Cam Lộ 15:00 - 16:00

01-08-2023

UBND xã Cam Thủy đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ 0,4kV qua khu vực thôn Cam Vũ 3; ĐL Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV tại TBA Cam Vũ 3.
Thanh Sơn 3 Điện lực Cam Lộ 14:00 - 15:00

01-08-2023

UBND xã Thanh An đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ 0,4kV qua khu vực thôn Phú Ngạn; ĐL Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV tại TBA Thanh Sơn 3.
Khí Tượng 2 Điện lực Cam Lộ 10:00 - 11:00

01-08-2023

UBND xã Thanh An đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ 0,4kV qua khu vực thôn An Bình; ĐL Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV tại TBA Khí Tượng 2.
Trung Đoàn 9 Điện lực Cam Lộ 09:00 - 10:00

01-08-2023

CBM và cải tạo dây sau CSV tại TBA Trung Đoàn 9.
Mỹ Hoà 2 Điện lực Cam Lộ 07:30 - 09:00

01-08-2023

UBND xã Thanh An đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ 0,4kV qua khu vực thôn Mỹ Xuân; ĐL Cam Lộ thực hiện CBM, cải tạo dây sau CSV và chuyển CSV xuống MBA TBA Mỹ Hòa, Mỹ Hòa 2.
Mỹ Hòa Điện lực Cam Lộ 07:30 - 09:00

01-08-2023

UBND xã Thanh An đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ 0,4kV qua khu vực thôn Mỹ Xuân; ĐL Cam Lộ thực hiện CBM, cải tạo dây sau CSV và chuyển CSV xuống MBA TBA Mỹ Hòa, Mỹ Hòa 2.
Quật Xá (cùa) Điện lực Cam Lộ 15:00 - 16:00

31-07-2023

UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ 0,4kV qua khu vực thôn Quật Xá; ĐL Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV tại TBA Quật Xá (Cùa).
Định Sơn Điện lực Cam Lộ 14:00 - 15:00

31-07-2023

UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ 0,4kV qua khu vực thôn Định Sơn; ĐL Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV tại TBA Định Sơn.
Bảng Sơn 3 Điện lực Cam Lộ 09:30 - 10:30

31-07-2023

UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ 0,4kV qua khu vực thôn Bảng Sơn; ĐL Cam Lộ thực hiện CBM, cải tạo dây sau CSV và đưa CSV xuống MBA TBA Bảng Sơn 3
Bảng Sơn Điện lực Cam Lộ 08:30 - 09:30

31-07-2023

UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ 0,4kV qua khu vực thôn Bảng Sơn; ĐL Cam Lộ thực hiện CBM, cải tạo dây sau CSV và đưa CSV xuống MBA TBA Bảng Sơn
Tân Sơn Điện lực Cam Lộ 07:30 - 08:30

31-07-2023

UBND xã Cam Nghĩa đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ 0,4kV qua khu vực thôn Bảng Sơn; ĐL Cam Lộ thực hiện CBM, cải tạo dây sau CSV và đưa CSV xuống MBA TBA Tân Sơn.
Khí Tượng Điện lực Cam Lộ 10:30 - 11:30

28-07-2023

UBND xã Thanh An đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ 0,4kV qua khu vực thôn Trúc Khê; ĐL Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Khí Tượng.
Trúc Khê Điện lực Cam Lộ 09:30 - 10:30

28-07-2023

UBND xã Thanh An đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ 0,4kV qua khu vực thôn Trúc Khê; ĐL Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Trúc Khê.
Đông Trúc Khê Điện lực Cam Lộ 08:30 - 09:30

28-07-2023

UBND xã Thanh An đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ 0,4kV qua khu vực thôn Trúc Khê; ĐL Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Đông Trúc Khê.
Phú Hậu Điện lực Cam Lộ 07:30 - 08:30

28-07-2023

- UBND xã Thanh An đề nghị cắt đề nghị xử lý hành lang ĐZ 0,4kV qua khu vực thôn Phú Hậu; - Điện lực Cam Lộ thực hiện CBM và cải tạo dây sau CSV TBA Phú Hậu.

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật