Lịch cúp điện Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Viên nén năng lượng T1 Điện lực Cam Lộ 07:00 - 11:00

01-06-2023

Xử lý tiếp xúc để ngăn ngừa sự cố tại MBA T1- 3200kVA tại TBA Viên Nén Năng Lượng.
TBA T5 Pa Nho1 ĐL Khe Sanh 08:00 - 09:30

01-06-2023

Cải tạo CSV, CBM TBA T5 Pa Nho 1
TBA Ba Ngày 1 - Tà Long ĐL Khe Sanh 08:30 - 10:30

01-06-2023

Xử lý điểm phát sinh nhiệt tại VT 164 XT 473 TC Khe Sanh
TBA Ba Ngày 2 - Tà Long ĐL Khe Sanh 08:30 - 10:30

01-06-2023

Xử lý điểm phát sinh nhiệt tại VT 164 XT 473 TC Khe Sanh
TBA Cóc ĐL Khe Sanh 08:30 - 10:30

01-06-2023

Xử lý điểm phát sinh nhiệt tại VT 164 XT 473 TC Khe Sanh
TBA T4 Sa Trầm - Pa Nang. ĐL Khe Sanh 08:30 - 10:30

01-06-2023

Xử lý điểm phát sinh nhiệt tại VT 164 XT 473 TC Khe Sanh
TBA T5 Ta Men - Pa Nang. ĐL Khe Sanh 08:30 - 10:30

01-06-2023

Xử lý điểm phát sinh nhiệt tại VT 164 XT 473 TC Khe Sanh
TBA Thôn Bù - Ba Nang ĐL Khe Sanh 08:30 - 10:30

01-06-2023

Xử lý điểm phát sinh nhiệt tại VT 164 XT 473 TC Khe Sanh
TBA Thôn Chai, Tà Long ĐL Khe Sanh 08:30 - 10:30

01-06-2023

Xử lý điểm phát sinh nhiệt tại VT 164 XT 473 TC Khe Sanh
Tà Mên 2 ĐL Khe Sanh 08:30 - 10:30

01-06-2023

Xử lý điểm phát sinh nhiệt tại VT 164 XT 473 TC Khe Sanh
TBA Thôn Ngược - Pa Nang ĐL Khe Sanh 08:30 - 10:30

01-06-2023

Xử lý điểm phát sinh nhiệt tại VT 164 XT 473 TC Khe Sanh
TBA Trầm ĐL Khe Sanh 08:30 - 10:30

01-06-2023

Xử lý điểm phát sinh nhiệt tại VT 164 XT 473 TC Khe Sanh
TBA Viettel Sa Trầm ĐL Khe Sanh 08:30 - 10:30

01-06-2023

Xử lý điểm phát sinh nhiệt tại VT 164 XT 473 TC Khe Sanh
TBA Tân Xuyên 4 ĐL Khe Sanh 09:30 - 11:00

01-06-2023

Cải tạo CSV, CBM TBA Tân Xuyên 4
TBA Anh Tuấn - Triệu Tài Điện lực Thành Cổ 06:30 - 17:30

02-06-2023

UBND xã Triều Tài đề nghị cắt điện phục vụ mở đường NTM; XNDV kết hợp tách, đấu lèo hotline rẽ TBA Anh Tuấn tại VT65 XT 471TC Thành Cổ,đại tu ĐZ 22kV rẽ TBA Anh Tuấn XT 471 TC Thành Cổ
Khu nuôi tôm Đông Giang 2 ĐL Đông Hà 07:00 - 12:00

02-06-2023

Xử lý cột nghiêng VT11b, di dời khoảng VT5b-6b XT1 đi hướng Đập Tràn – TBA Tôm Đông Giang 2 (xử lý đơn thư khách hàng)
Trường Lái ĐL Vinh Linh 07:00 - 08:20

02-06-2023

Tách CSV, thay ATM, công tác CBM
Thống Nhất - TXQT Điện lực Thành Cổ 07:30 - 10:00

02-06-2023

UBND phường 3 đề nghị cắt điện để chặt cây gần ĐZ; ĐLTC kết hợp Thay ATM XT1 và tăng tiết diện cáp chuyền thanh cái tủ hạ TBA Thống Nhất
TBA Bơm Gio Quang ĐL Gio Linh 07:30 - 09:30

02-06-2023

Thay TI định kỳ
TBA NH Nam Đông ĐL Gio Linh 07:30 - 09:30

02-06-2023

Thay TI định kỳ
K4P4-2 Điện lực Cam Lộ 07:30 - 08:30

02-06-2023

Xã Cam Hiếu để nghị cắt điện xử lý hàng lang tuyến qua khu vực thôn Nam Hiếu 1; ĐL Cam Lộ kết hợp CBM TBA và thay thế công tơ tổng tại TBA K4P4-2
TBA Bún Linh Chiểu ĐL Hải Lăng 07:30 - 11:30

02-06-2023

Cắt điện để chặt cây có nguy cơ ngã đổ vào hành lang theo đề nghị của UBND xã Triệu Sơn Luân chuyển MBA TBA Linh Chiểu 3 400kVA-22/0.4kV<-> MBA TBA Hải Lăng 1 320kVA-22/0.4kV
TBA Hải Lăng 1 ĐL Hải Lăng 07:30 - 11:30

02-06-2023

Cắt điện xử lý tiếp xúc hệ thống chiếu sáng UBND TT Diên Sanh Tách, đấu lèo xuống TBA Hải Lăng 1 Luân chuyển MBA TBA Hải Lăng 1 320kVA-22/0.4kV<-> MBA TBA Linh Chiểu 3 400kVA-22/0.4kV
TBA Linh Chiểu 3 ĐL Hải Lăng 07:30 - 11:30

02-06-2023

Cắt điện để chặt cây có nguy cơ ngã đổ vào hành lang theo đề nghị của UBND xã Triệu Sơn Luân chuyển MBA TBA Linh Chiểu 3 400kVA-22/0.4kV<-> MBA TBA Hải Lăng 1 320kVA-22/0.4kV
TBA Bơm Hậu Trường ĐL Hải Lăng 08:00 - 10:00

02-06-2023

Thay TI TBA Bơm Hậu Trường
TBA Lê Hồng Phong Điện lực Thành Cổ 08:30 - 09:30

02-06-2023

Phân tải TBA Thống Nhất và TBA Lê Hồng Phong
Hiếu Nam Điện lực Cam Lộ 08:30 - 09:30

02-06-2023

Xã Cam Hiếu để nghị cắt điện xử lý hàng lang tuyến qua khu vực thôn Nam Hiếu 3; ĐL Cam Lộ kết hợp CBM TBA và công tơ tổng tại TBA Hiếu Nam
Lâm Đặng ĐL Vinh Linh 08:40 - 09:30

02-06-2023

Tách CSV, thay ATM, công tác CBM
TBA Bơm Kinh Môn ĐL Gio Linh 09:30 - 11:30

02-06-2023

Thay TI định kỳ
TBA Công An Huyện Gio Linh ĐL Gio Linh 09:30 - 11:30

02-06-2023

Thay TI định kỳ
An Mỹ Điện lực Cam Lộ 09:30 - 10:30

02-06-2023

Xã Cam Tuyền để nghị cắt điện xử lý hàng lang tuyến qua khu vực thôn An Mỹ; ĐL Cam Lộ kết hợp thực hiện CBM TBA, tách dây sau CSV và thay thế công tơ tổng tại TBA An Mỹ
Lâm Đặng 1 ĐL Vinh Linh 09:45 - 10:40

02-06-2023

Tách CSV, thay ATM, công tác CBM
TBA Chi Cục Thuế ĐL Hải Lăng 10:00 - 11:00

02-06-2023

Thay Công tơ TBA Chi cục Thuế
TBA Nhà khách BCH Quân sự Tỉnh ĐL Gio Linh 13:30 - 15:30

02-06-2023

Thay TI định kỳ
TBA Trại Cá Giống Trúc Kinh ĐL Gio Linh 13:30 - 15:30

02-06-2023

Thay TI định kỳ
Lê Quý Đôn ĐL Đông Hà 14:00 - 17:00

02-06-2023

- ĐH: VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, thay ATM đi đường Ông Ích Khiêm. - CPSQT: TNĐK TBA
Bảo Đài ĐL Vinh Linh 14:00 - 15:20

02-06-2023

Tách CSV, thay ATM, công tác CBM
Mỹ Hòa Điện lực Cam Lộ 14:00 - 15:00

02-06-2023

Xã Thanh An để nghị cắt điện xử lý hàng lang tuyến qua khu vực thôn Mỹ Hoà; ĐL Cam Lộ kết hợp thực hiện CBM TBA, tách dây sau CSV và thay thế công tơ tổng tại TBA Mỹ Hoà
TBA Cảng Vụ ĐL Gio Linh 15:30 - 17:30

02-06-2023

Thay TI định kỳ
Linh Hải ĐL Vinh Linh 15:50 - 16:30

02-06-2023

Tách CSV, thay ATM, công tác CBM
Cha Đê Điện lực Triệu Phong 07:00 - 09:30

03-06-2023

Xử lý phóng điện tại các VT128/6, VT128/7 NR Tái Định Cư - XT 472E4
Đoàn Khuê Điện lực Triệu Phong 07:00 - 09:30

03-06-2023

Xử lý phóng điện tại các VT128/6, VT128/7 NR Tái Định Cư - XT 472E4
Nại Hiệp 2 Điện lực Triệu Phong 07:00 - 09:30

03-06-2023

Xử lý phóng điện tại các VT128/6, VT128/7 NR Tái Định Cư - XT 472E4
TBA Tái Định Cư 1 (KTC Triệu Phong 1) Điện lực Triệu Phong 07:00 - 09:30

03-06-2023

Xử lý phóng điện tại các VT128/6, VT128/7 NR Tái Định Cư - XT 472E4
TBA Tái Định Cư 2 (KTC Triệu Phong 1) Điện lực Triệu Phong 07:00 - 09:30

03-06-2023

Xử lý phóng điện tại các VT128/6, VT128/7 NR Tái Định Cư - XT 472E4
TBA Bệnh Viện Đa Khoa Điện lực Triệu Phong 07:00 - 09:30

03-06-2023

Xử lý phóng điện tại các VT128/6, VT128/7 NR Tái Định Cư - XT 472E4
TBA Hồ Triệu Thượng 2 Điện lực Triệu Phong 07:00 - 09:30

03-06-2023

Xử lý phóng điện tại các VT128/6, VT128/7 NR Tái Định Cư - XT 472E4
TBA Bia Hà Nội 1 ĐL Gio Linh 07:30 - 17:00

03-06-2023

Kiểm định định kỳ hệ thống TU+TI tại TBA MDF
TBA Bia Hà Nội 2 ĐL Gio Linh 07:30 - 17:00

03-06-2023

Kiểm định định kỳ hệ thống TU+TI tại TBA MDF
MDF T1 ĐL Gio Linh 07:30 - 17:00

03-06-2023

Kiểm định định kỳ hệ thống TU+TI tại TBA MDF
MDF T2 ĐL Gio Linh 07:30 - 17:00

03-06-2023

Kiểm định định kỳ hệ thống TU+TI tại TBA MDF
MDF T3 ĐL Gio Linh 07:30 - 17:00

03-06-2023

Kiểm định định kỳ hệ thống TU+TI tại TBA MDF
MDF T4 ĐL Gio Linh 07:30 - 17:00

03-06-2023

Kiểm định định kỳ hệ thống TU+TI tại TBA MDF
MDF T5 ĐL Gio Linh 07:30 - 17:00

03-06-2023

Kiểm định định kỳ hệ thống TU+TI tại TBA MDF
MDF T6 ĐL Gio Linh 07:30 - 17:00

03-06-2023

Kiểm định định kỳ hệ thống TU+TI tại TBA MDF
Dốc 6 độ ĐL Vinh Linh 06:30 - 08:00

05-06-2023

Tách CSV, thay ATM, công tác CBM
Hùng Vương 3 ĐL Đông Hà 07:00 - 11:30

05-06-2023

Tách san tải nhánh rẽ VT4/5a sau TBA Hùng Vương 3 sang nhận điện TBA Hùng Vương 5
Hùng Vương 5 ĐL Đông Hà 07:00 - 11:30

05-06-2023

Tách san tải nhánh rẽ VT4/5a sau TBA Hùng Vương 3 sang nhận điện TBA Hùng Vương 5
TBA Xóm Càng ĐL Hải Lăng 08:00 - 10:00

05-06-2023

Xử lý tiếp xúc trạm bơm theo đề nghị của UBND xã Hải Phong Bổ sung dầu MBA TBA Xóm Càng
TBA Khóm 3 ĐL Vinh Linh 08:20 - 09:40

05-06-2023

Tách CSV, thay ATM, công tác CBM, xử lý chảy dầu
Nguyễn Văn Cừ ĐL Vinh Linh 10:00 - 11:10

05-06-2023

Tách CSV, thay ATM, công tác CBM, Thay TI
Khóm Vĩnh Bắc ĐL Vinh Linh 14:00 - 15:10

05-06-2023

Tách CSV, thay ATM, công tác CBM
Trần Hưng Đạo ĐL Vinh Linh 15:30 - 16:20

05-06-2023

Tách CSV, thay ATM, công tác CBM
Chùa ĐL Đông Hà 07:00 - 09:00

06-06-2023

- ĐH: VS, XLTX, thay HTĐĐ; - CPSQT: TNĐK TBA
TBA Lâm Xuân Đông ĐL Gio Linh 07:30 - 17:00

06-06-2023

CPSQT thi công dựng cột, lắp cách điện, lắp phụ kiện, tháo lắp dây dẫn, xà VT128/14/2-128/14/16 XT 476 Quán Ngang
Trúc Kinh 1 Điện lực Cam Lộ 07:30 - 09:00

06-06-2023

Xã Thanh An để nghị cắt điện xử lý hàng lang tuyến qua khu vực thôn Trúc Kinh; Xử lý phát nhiệt đầu cốt pha B sau ATM tổng TBA Trúc Kinh 1 và hợp thực hiện CBM TBA, tách dây sau CSV
Bơm Cầu Đuồi Điện lực Cam Lộ 07:30 - 09:00

06-06-2023

Thay CSV pha C tại TBA Bơm Cầu Đuồi và hợp thực hiện CBM TBA
TBA Tinh Bột Sắn 4 ĐL Khe Sanh 08:00 - 11:00

06-06-2023

XLTX, thay ATM và thay TI các TBA Tinh Bột Sắn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
TBA Tinh bột sắn 5 ĐL Khe Sanh 08:00 - 11:00

06-06-2023

XLTX, thay ATM và thay TI các TBA Tinh Bột Sắn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Phương Gia ĐL Đông Hà 09:15 - 11:30

06-06-2023

VS, XLTX, TNĐK, thay HTĐĐ
Thanh Sơn Điện lực Cam Lộ 09:15 - 11:00

06-06-2023

Xã Thanh An để nghị cắt điện xử lý hàng lang tuyến qua khu vực thôn Phú Ngạn; Xử lý phát nhiệt đầu cốt cáp tổng pha C sau đầu cực MBA và hợp thực hiện CBM TBA
Lịch cúp điện Quảng Trị

Lịch Cúp Điện Quảng Trị những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Cầu Bến Quan ĐL Vinh Linh 15:40 - 16:20

31-05-2023

Tách CSV, thay ATM, công tác CBM, bổ sung kẹp răng các nhánh rẽ để giảm TTĐN
TBA Tân Sơn ĐL Khe Sanh 15:30 - 17:00

31-05-2023

Cải tạo CSV, CBM TBA Tân Sơn
Thôn 5 ĐL Vinh Linh 14:00 - 15:20

31-05-2023

Tách CSV, thay ATM, công tác CBM, bổ sung kẹp răng các nhánh rẽ để giảm TTĐN
TBA Vây 1 - Tân Lập. ĐL Khe Sanh 14:00 - 15:30

31-05-2023

Cải tạo CSV, CBM TBA Vây 1
TBA Lưỡng Kim 2 Điện lực Triệu Phong 11:50 - 11:57

31-05-2023

Chặt cây
An Đức 3 ĐL Vinh Linh 10:10 - 11:20

31-05-2023

Tách CSV, thay ATM, công tác CBM, bổ sung kẹp răng các nhánh rẽ để giảm TTĐN
Lâm Sản Triệu Phong Điện lực Triệu Phong 10:07 - 10:13

31-05-2023

chặt cây
An Đôn 1 Điện lực Triệu Phong 10:06 - 10:13

31-05-2023

chặt cây
TBA Tân Xuyên 3 ĐL Khe Sanh 09:30 - 11:00

31-05-2023

Cải tạo CSV, CBM TBA Tân Xuyên 3
Quật Xá (C.Lộ) Điện lực Cam Lộ 09:15 - 11:00

31-05-2023

Xã Cam Thành để nghị cắt điện xử lý hàng lang tuyến qua khu vực thôn Tân Mỹ; Điện lực Cam Lộ kết hợp thay ATM XTA tại TBA Quật Xá Cam Lộ)
Vĩnh Quang 1 ĐL Vinh Linh 08:40 - 10:00

31-05-2023

Tách CSV, thay ATM, công tác CBM, bổ sung kẹp răng các nhánh rẽ để giảm TTĐN, cải tạo các ATM xuất tuyến
TBA Thôn Trằm ĐL Khe Sanh 08:00 - 09:30

31-05-2023

Cải tạo CSV, CBM TBA Thôn Trằm
TBA Cang Gián ĐL Gio Linh 07:30 - 11:30

31-05-2023

UBND xã Trung Giang đề nghị cắt điện để phát quang tuyến; ĐLGL kết hợp xử lý tưa dây tại khoảng cột VT357 - 358 ĐZ 22kV XT 476 Quán Ngang
TBA Chế biến thủy sản xã Trung Giang ĐL Gio Linh 07:30 - 11:30

31-05-2023

UBND xã Trung Giang đề nghị cắt điện để phát quang tuyến; ĐLGL kết hợp xử lý tưa dây tại khoảng cột VT357 - 358 ĐZ 22kV XT 476 Quán Ngang
Cam Hiếu 1 Điện lực Cam Lộ 07:30 - 09:00

31-05-2023

Xã Cam Hiếu để nghị cắt điện xử lý hàng lang tuyến qua khu vực thôn Nam Hiếu 2; ĐL Cam Lộ kết hợp thực hiện CBM TBA, tách dây sau CSV, thay thế ATM tổng và công tơ tổng tại TBA Cam Hiếu.
Du Lịch Cửa Tùng ĐL Vinh Linh 07:00 - 17:00

31-05-2023

CPSQT thay dây XLPE, dựng cột nhánh rẽ TBA Du lịch Cửa Tùng XT 472 TC Cửa Tùng
Vĩnh Tân 1 ĐL Vinh Linh 07:00 - 08:30

31-05-2023

Tách CSV, thay ATM, công tác CBM, bổ sung kẹp răng các nhánh rẽ để giảm TTĐN
TBA Hà Vựng ĐL ĐaKrông 07:00 - 08:30

31-05-2023

Thay thế ATM tổng, ATM xuất tuyến. Thực hiện CBM TBA
TBA Trộn bê tông 422 ĐL Khe Sanh 14:00 - 17:30

30-05-2023

CBM LBS 472-8/134 Làng Vây
TBA Du Lịch 2 ( TBS ) ĐL Khe Sanh 14:00 - 17:30

30-05-2023

CBM LBS 472-8/134 Làng Vây
Trường Trưng Vương ĐL Đông Hà 14:00 - 17:00

30-05-2023

Thay MBA 250 kVA sau sửa chữa chảy dầu (theo đề nghị khách hàng)
TBA Trung Chính ĐL Khe Sanh 08:30 - 11:30

30-05-2023

Chuyển đấu nối ĐZ cấp điện TBA Trung Chín từ VT4/56 sang đấu nối tại VT29 XT 471 TC KV Lao Bảo
TBA Giáo Liêm Điện lực Triệu Phong 07:30 - 17:00

30-05-2023

Khách hàng Nguyên Công Tứ - thôn Quảng Điền - xã Triệu Đại xin cắt điện ĐZ 22kV nhánh rẽ TBA Quảng Điền để chặt cây; Điện lực Triệu Phong kết hợp sửa chửa thay lèo ĐZ trung áp 22kV ngăn ngừa sự cố tại các VT70 trục chính XT 474ĐHA, VT80/1, VT80/20 nhánh rẽ Triệu Độ, tháo bộ tụ tù tại VT97 XT 474ĐHA thuộc công trình Lắp đặt tụ bù trung áp lưới điện tỉnh Quảng Trị năm 2023
TBA Phú Tài Điện lực Triệu Phong 07:30 - 17:00

30-05-2023

Khách hàng Nguyên Công Tứ - thôn Quảng Điền - xã Triệu Đại xin cắt điện ĐZ 22kV nhánh rẽ TBA Quảng Điền để chặt cây; Điện lực Triệu Phong kết hợp sửa chửa thay lèo ĐZ trung áp 22kV ngăn ngừa sự cố tại các VT70 trục chính XT 474ĐHA, VT80/1, VT80/20 nhánh rẽ Triệu Độ, tháo bộ tụ tù tại VT97 XT 474ĐHA thuộc công trình Lắp đặt tụ bù trung áp lưới điện tỉnh Quảng Trị năm 2023
Gia Độ 1 Điện lực Triệu Phong 07:30 - 17:00

30-05-2023

Khách hàng Nguyên Công Tứ - thôn Quảng Điền - xã Triệu Đại xin cắt điện ĐZ 22kV nhánh rẽ TBA Quảng Điền để chặt cây; Điện lực Triệu Phong kết hợp sửa chửa thay lèo ĐZ trung áp 22kV ngăn ngừa sự cố tại các VT70 trục chính XT 474ĐHA, VT80/1, VT80/20 nhánh rẽ Triệu Độ, tháo bộ tụ tù tại VT97 XT 474ĐHA thuộc công trình Lắp đặt tụ bù trung áp lưới điện tỉnh Quảng Trị năm 2023
TBA An Dạ Điện lực Triệu Phong 07:30 - 17:00

30-05-2023

Khách hàng Nguyên Công Tứ - thôn Quảng Điền - xã Triệu Đại xin cắt điện ĐZ 22kV nhánh rẽ TBA Quảng Điền để chặt cây; Điện lực Triệu Phong kết hợp sửa chửa thay lèo ĐZ trung áp 22kV ngăn ngừa sự cố tại các VT70 trục chính XT 474ĐHA, VT80/1, VT80/20 nhánh rẽ Triệu Độ, tháo bộ tụ tù tại VT97 XT 474ĐHA thuộc công trình Lắp đặt tụ bù trung áp lưới điện tỉnh Quảng Trị năm 2023
TBA Gia Độ Điện lực Triệu Phong 07:30 - 17:00

30-05-2023

Khách hàng Nguyên Công Tứ - thôn Quảng Điền - xã Triệu Đại xin cắt điện ĐZ 22kV nhánh rẽ TBA Quảng Điền để chặt cây; Điện lực Triệu Phong kết hợp sửa chửa thay lèo ĐZ trung áp 22kV ngăn ngừa sự cố tại các VT70 trục chính XT 474ĐHA, VT80/1, VT80/20 nhánh rẽ Triệu Độ, tháo bộ tụ tù tại VT97 XT 474ĐHA thuộc công trình Lắp đặt tụ bù trung áp lưới điện tỉnh Quảng Trị năm 2023
TBA Việt Yên 3 Điện lực Triệu Phong 07:30 - 17:00

30-05-2023

Khách hàng Nguyên Công Tứ - thôn Quảng Điền - xã Triệu Đại xin cắt điện ĐZ 22kV nhánh rẽ TBA Quảng Điền để chặt cây; Điện lực Triệu Phong kết hợp sửa chửa thay lèo ĐZ trung áp 22kV ngăn ngừa sự cố tại các VT70 trục chính XT 474ĐHA, VT80/1, VT80/20 nhánh rẽ Triệu Độ, tháo bộ tụ tù tại VT97 XT 474ĐHA thuộc công trình Lắp đặt tụ bù trung áp lưới điện tỉnh Quảng Trị năm 2023
TBA Đồng Giám Điện lực Triệu Phong 07:30 - 17:00

30-05-2023

Khách hàng Nguyên Công Tứ - thôn Quảng Điền - xã Triệu Đại xin cắt điện ĐZ 22kV nhánh rẽ TBA Quảng Điền để chặt cây; Điện lực Triệu Phong kết hợp sửa chửa thay lèo ĐZ trung áp 22kV ngăn ngừa sự cố tại các VT70 trục chính XT 474ĐHA, VT80/1, VT80/20 nhánh rẽ Triệu Độ, tháo bộ tụ tù tại VT97 XT 474ĐHA thuộc công trình Lắp đặt tụ bù trung áp lưới điện tỉnh Quảng Trị năm 2023
TBA Quảng Điền Điện lực Triệu Phong 07:30 - 17:00

30-05-2023

Khách hàng Nguyên Công Tứ - thôn Quảng Điền - xã Triệu Đại xin cắt điện ĐZ 22kV nhánh rẽ TBA Quảng Điền để chặt cây; Điện lực Triệu Phong kết hợp sửa chửa thay lèo ĐZ trung áp 22kV ngăn ngừa sự cố tại các VT70 trục chính XT 474ĐHA, VT80/1, VT80/20 nhánh rẽ Triệu Độ, tháo bộ tụ tù tại VT97 XT 474ĐHA thuộc công trình Lắp đặt tụ bù trung áp lưới điện tỉnh Quảng Trị năm 2023
TBA Thanh Liêm Điện lực Triệu Phong 07:30 - 17:00

30-05-2023

Khách hàng Nguyên Công Tứ - thôn Quảng Điền - xã Triệu Đại xin cắt điện ĐZ 22kV nhánh rẽ TBA Quảng Điền để chặt cây; Điện lực Triệu Phong kết hợp sửa chửa thay lèo ĐZ trung áp 22kV ngăn ngừa sự cố tại các VT70 trục chính XT 474ĐHA, VT80/1, VT80/20 nhánh rẽ Triệu Độ, tháo bộ tụ tù tại VT97 XT 474ĐHA thuộc công trình Lắp đặt tụ bù trung áp lưới điện tỉnh Quảng Trị năm 2023
TBA Triệu Độ Điện lực Triệu Phong 07:30 - 17:00

30-05-2023

Khách hàng Nguyên Công Tứ - thôn Quảng Điền - xã Triệu Đại xin cắt điện ĐZ 22kV nhánh rẽ TBA Quảng Điền để chặt cây; Điện lực Triệu Phong kết hợp sửa chửa thay lèo ĐZ trung áp 22kV ngăn ngừa sự cố tại các VT70 trục chính XT 474ĐHA, VT80/1, VT80/20 nhánh rẽ Triệu Độ, tháo bộ tụ tù tại VT97 XT 474ĐHA thuộc công trình Lắp đặt tụ bù trung áp lưới điện tỉnh Quảng Trị năm 2023
TBA Hiền Lương 1 Điện lực Triệu Phong 07:30 - 17:00

30-05-2023

Khách hàng Nguyên Công Tứ - thôn Quảng Điền - xã Triệu Đại xin cắt điện ĐZ 22kV nhánh rẽ TBA Quảng Điền để chặt cây; Điện lực Triệu Phong kết hợp sửa chửa thay lèo ĐZ trung áp 22kV ngăn ngừa sự cố tại các VT70 trục chính XT 474ĐHA, VT80/1, VT80/20 nhánh rẽ Triệu Độ, tháo bộ tụ tù tại VT97 XT 474ĐHA thuộc công trình Lắp đặt tụ bù trung áp lưới điện tỉnh Quảng Trị năm 2023
TBA Trạm Bơm Hiền Lương Điện lực Triệu Phong 07:30 - 17:00

30-05-2023

Khách hàng Nguyên Công Tứ - thôn Quảng Điền - xã Triệu Đại xin cắt điện ĐZ 22kV nhánh rẽ TBA Quảng Điền để chặt cây; Điện lực Triệu Phong kết hợp sửa chửa thay lèo ĐZ trung áp 22kV ngăn ngừa sự cố tại các VT70 trục chính XT 474ĐHA, VT80/1, VT80/20 nhánh rẽ Triệu Độ, tháo bộ tụ tù tại VT97 XT 474ĐHA thuộc công trình Lắp đặt tụ bù trung áp lưới điện tỉnh Quảng Trị năm 2023
P1-3 ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

30-05-2023

- XLĐ TP: Thu hồi cột VT 70-2/16 ĐZ nhánh rẽ Khe Mây – Gio Linh XT 475 ĐHA (theo đề nghị khách hàng). - ĐH: VS, XLTX đường dây và TBA, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Khu phố Tây Trì ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

30-05-2023

- XLĐ TP: Thu hồi cột VT 70-2/16 ĐZ nhánh rẽ Khe Mây – Gio Linh XT 475 ĐHA (theo đề nghị khách hàng). - ĐH: VS, XLTX đường dây và TBA, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Khu dân cư Bà Triệu ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

30-05-2023

- XLĐ TP: Thu hồi cột VT 70-2/16 ĐZ nhánh rẽ Khe Mây – Gio Linh XT 475 ĐHA (theo đề nghị khách hàng). - ĐH: VS, XLTX đường dây và TBA, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Đinh Tiên Hoàng 2 ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

30-05-2023

- XLĐ TP: Thu hồi cột VT 70-2/16 ĐZ nhánh rẽ Khe Mây – Gio Linh XT 475 ĐHA (theo đề nghị khách hàng). - ĐH: VS, XLTX đường dây và TBA, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Trần Nhật Duật ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

30-05-2023

- XLĐ TP: Thu hồi cột VT 70-2/16 ĐZ nhánh rẽ Khe Mây – Gio Linh XT 475 ĐHA (theo đề nghị khách hàng). - ĐH: VS, XLTX đường dây và TBA, phát quang tuyến (theo đề nghị khách hàng)
Vĩnh Thạch 3 ĐL Vinh Linh 15:30 - 16:50

29-05-2023

Tách CSV, Thay ATM công tác CBM
Đông Lạnh ĐL Vinh Linh 14:00 - 15:00

29-05-2023

Tách CSV, Thay ATM công tác CBM
KDC Đường Thanh Niên ĐL Đông Hà 10:00 - 15:00

29-05-2023

- Tách san tải VT 9a sau TBA KDC Đường Thanh Niên sang nhận điện TBA Đông Giang 1, thay khoảng dây bị hư hỏng tại VT 26a-29a sau TBA KDC Đường Thanh Niên
TBA Tùng Luật ĐL Vinh Linh 09:40 - 10:50

29-05-2023

Tách CSV, Thay ATM công tác CBM
TTTM Hùng Vương ĐL Đông Hà 09:30 - 11:30

29-05-2023

VS, XLTX, điều chỉnh nấc phân áp (tăng điện áp)
Vĩnh Giang ĐL Vinh Linh 08:20 - 09:30

29-05-2023

Tách CSV, Thay ATM công tác CBM
TBA Hướng Lộc 1 (CuTy) ĐL Khe Sanh 08:00 - 11:30

29-05-2023

Cải tạo CSV và CBM các TBA Hướng Lộc 2, Thôn Của; Bổ sung FCO phân đoạn ĐZ tại VT324/96 XT 472 TC Khe Sanh và phát quang hành lang tuyến
TBA Hướng Lộc 2.(Pa Xía 1) ĐL Khe Sanh 08:00 - 11:30

29-05-2023

Cải tạo CSV và CBM các TBA Hướng Lộc 2, Thôn Của; Bổ sung FCO phân đoạn ĐZ tại VT324/96 XT 472 TC Khe Sanh và phát quang hành lang tuyến
TBA Pa Xía ĐL Khe Sanh 08:00 - 11:30

29-05-2023

Cải tạo CSV và CBM các TBA Hướng Lộc 2, Thôn Của; Bổ sung FCO phân đoạn ĐZ tại VT324/96 XT 472 TC Khe Sanh và phát quang hành lang tuyến
TBA Trằm Hướng Lộc ĐL Khe Sanh 08:00 - 11:30

29-05-2023

Cải tạo CSV và CBM các TBA Hướng Lộc 2, Thôn Của; Bổ sung FCO phân đoạn ĐZ tại VT324/96 XT 472 TC Khe Sanh và phát quang hành lang tuyến
TBA Úp Ly ĐL Khe Sanh 08:00 - 11:30

29-05-2023

Cải tạo CSV và CBM các TBA Hướng Lộc 2, Thôn Của; Bổ sung FCO phân đoạn ĐZ tại VT324/96 XT 472 TC Khe Sanh và phát quang hành lang tuyến
TBA Thôn Của ĐL Khe Sanh 08:00 - 11:30

29-05-2023

Cải tạo CSV và CBM các TBA Hướng Lộc 2, Thôn Của; Bổ sung FCO phân đoạn ĐZ tại VT324/96 XT 472 TC Khe Sanh và phát quang hành lang tuyến
Ngô Quyền 1 ĐL Đông Hà 08:00 - 09:30

29-05-2023

VS, XLTX, điều chỉnh nấc phân áp (tăng điện áp)
Khe Ba ĐL Vinh Linh 07:00 - 17:00

29-05-2023

Thay dây, Dựng cột nhánh rẽ TBA Khe Ba
Đông Giang 1 ĐL Đông Hà 07:00 - 16:00

29-05-2023

-Tách, đấu lèo mỏ chim TBA Đông Giang 1 – bằng PP Hotline - Hoán chuyển MBA 250 kVA (TBA Đông Giang 1) ↔ MBA 400 kVA (TBA Thép Ngọc Nam), thay TI, ATM tổng
Thép Ngọc Nam ĐL Đông Hà 07:00 - 11:30

29-05-2023

Hoán chuyển MBA 400 kVA (TBA Thép Ngọc Nam) ↔ MBA 250 kVA (TBA Đông Giang 1), thay ATM tổng
An du đông ĐL Vinh Linh 06:30 - 08:00

29-05-2023

Tách CSV, Thay ATM công tác CBM
TBA NM Dệt may Hải Lăng ĐL Hải Lăng 08:30 - 16:00

28-05-2023

Xử lý tiếp xúc đường dây 22kV cấp điện nhà máy Dệt nhuộm theo đề nghị của KH Thay dây chống sét XT472 E83 từ VT1 đến VT9; XT474 E83 từ VT3 đến VT5
TBA May Phong Phu ĐL Hải Lăng 08:30 - 16:00

28-05-2023

Xử lý tiếp xúc đường dây 22kV cấp điện nhà máy Dệt nhuộm theo đề nghị của KH Thay dây chống sét XT472 E83 từ VT1 đến VT9; XT474 E83 từ VT3 đến VT5
TBA An Phú Minh ĐL Hải Lăng 08:30 - 16:00

28-05-2023

Xử lý tiếp xúc đường dây 22kV cấp điện nhà máy Dệt nhuộm theo đề nghị của KH Thay dây chống sét XT472 E83 từ VT1 đến VT9; XT474 E83 từ VT3 đến VT5
TBA Long Hưng Thịnh 1 ĐL Hải Lăng 08:30 - 16:00

28-05-2023

Xử lý tiếp xúc đường dây 22kV cấp điện nhà máy Dệt nhuộm theo đề nghị của KH Thay dây chống sét XT472 E83 từ VT1 đến VT9; XT474 E83 từ VT3 đến VT5
TBA CSGT Hải Lăng ĐL Hải Lăng 07:30 - 17:00

28-05-2023

Xử lý tiếp xúc đường dây 22kV cấp điện nhà máy Dệt nhuộm theo đề nghị của KH Tách, đấu lèo VT6 XT471 E83 về phía VT6-2/1 Thay dây chống sét XT472 E83 từ VT1 đến VT9; XT474 E83 từ VT3 đến VT5
TBA Công ty Xăng dầu ĐL Hải Lăng 07:30 - 17:00

28-05-2023

Xử lý tiếp xúc đường dây 22kV cấp điện nhà máy Dệt nhuộm theo đề nghị của KH Tách, đấu lèo VT6 XT471 E83 về phía VT6-2/1 Thay dây chống sét XT472 E83 từ VT1 đến VT9; XT474 E83 từ VT3 đến VT5
Hùng Vương 3 ĐL Đông Hà 10:00 - 14:00

27-05-2023

Kéo dây hạ thế, san tải phụ tải sau VT 4/5a (TBA Hùng Vương 3) sang nhận điện TBA Hàm Nghi 5
Cục thuế Quảng Trị ĐL Đông Hà 08:00 - 11:30

27-05-2023

TNĐK TBA (theo đề nghị khách hàng)
Hồ Tôm Dương Xuân Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:00

27-05-2023

Công ty Cổ Phần Vĩnh Nguyên di dời ĐZ 22kV VT 99/7 nhánh rẽ Trạm cắt Bồ Bản – XT 474ĐHA để giải phóng mặt bằng sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường liên thôn ĐH.46C (theo đơn đề nghị của UBND xã Triệu Đại); Điện lực Triệu Phong kết hợp xử lý tồn tại công trình thay thế thiết bị đóng cắt hư hỏng trên lưới điện năm 2022, xử lý thay sợi néo tại các điểm xung yêu trên nhánh rẽ Triệu Phước
Duy Phiên Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:00

27-05-2023

Công ty Cổ Phần Vĩnh Nguyên di dời ĐZ 22kV VT 99/7 nhánh rẽ Trạm cắt Bồ Bản – XT 474ĐHA để giải phóng mặt bằng sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường liên thôn ĐH.46C (theo đơn đề nghị của UBND xã Triệu Đại); Điện lực Triệu Phong kết hợp xử lý tồn tại công trình thay thế thiết bị đóng cắt hư hỏng trên lưới điện năm 2022, xử lý thay sợi néo tại các điểm xung yêu trên nhánh rẽ Triệu Phước
TBA Lưỡng Kim 1 Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:00

27-05-2023

Công ty Cổ Phần Vĩnh Nguyên di dời ĐZ 22kV VT 99/7 nhánh rẽ Trạm cắt Bồ Bản – XT 474ĐHA để giải phóng mặt bằng sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường liên thôn ĐH.46C (theo đơn đề nghị của UBND xã Triệu Đại); Điện lực Triệu Phong kết hợp xử lý tồn tại công trình thay thế thiết bị đóng cắt hư hỏng trên lưới điện năm 2022, xử lý thay sợi néo tại các điểm xung yêu trên nhánh rẽ Triệu Phước
TBA Trạm Bơm Kênh N3 Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:00

27-05-2023

Công ty Cổ Phần Vĩnh Nguyên di dời ĐZ 22kV VT 99/7 nhánh rẽ Trạm cắt Bồ Bản – XT 474ĐHA để giải phóng mặt bằng sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường liên thôn ĐH.46C (theo đơn đề nghị của UBND xã Triệu Đại); Điện lực Triệu Phong kết hợp xử lý tồn tại công trình thay thế thiết bị đóng cắt hư hỏng trên lưới điện năm 2022, xử lý thay sợi néo tại các điểm xung yêu trên nhánh rẽ Triệu Phước
Lưỡng Kim 4 Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:00

27-05-2023

Công ty Cổ Phần Vĩnh Nguyên di dời ĐZ 22kV VT 99/7 nhánh rẽ Trạm cắt Bồ Bản – XT 474ĐHA để giải phóng mặt bằng sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường liên thôn ĐH.46C (theo đơn đề nghị của UBND xã Triệu Đại); Điện lực Triệu Phong kết hợp xử lý tồn tại công trình thay thế thiết bị đóng cắt hư hỏng trên lưới điện năm 2022, xử lý thay sợi néo tại các điểm xung yêu trên nhánh rẽ Triệu Phước
TBA Vĩnh Lại 2 Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:00

27-05-2023

Công ty Cổ Phần Vĩnh Nguyên di dời ĐZ 22kV VT 99/7 nhánh rẽ Trạm cắt Bồ Bản – XT 474ĐHA để giải phóng mặt bằng sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường liên thôn ĐH.46C (theo đơn đề nghị của UBND xã Triệu Đại); Điện lực Triệu Phong kết hợp xử lý tồn tại công trình thay thế thiết bị đóng cắt hư hỏng trên lưới điện năm 2022, xử lý thay sợi néo tại các điểm xung yêu trên nhánh rẽ Triệu Phước
TBA Tôm Duy Phiên Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:00

27-05-2023

Công ty Cổ Phần Vĩnh Nguyên di dời ĐZ 22kV VT 99/7 nhánh rẽ Trạm cắt Bồ Bản – XT 474ĐHA để giải phóng mặt bằng sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường liên thôn ĐH.46C (theo đơn đề nghị của UBND xã Triệu Đại); Điện lực Triệu Phong kết hợp xử lý tồn tại công trình thay thế thiết bị đóng cắt hư hỏng trên lưới điện năm 2022, xử lý thay sợi néo tại các điểm xung yêu trên nhánh rẽ Triệu Phước
TBA Việt Yên 2 (Triệu Phước) Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:00

27-05-2023

Công ty Cổ Phần Vĩnh Nguyên di dời ĐZ 22kV VT 99/7 nhánh rẽ Trạm cắt Bồ Bản – XT 474ĐHA để giải phóng mặt bằng sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường liên thôn ĐH.46C (theo đơn đề nghị của UBND xã Triệu Đại); Điện lực Triệu Phong kết hợp xử lý tồn tại công trình thay thế thiết bị đóng cắt hư hỏng trên lưới điện năm 2022, xử lý thay sợi néo tại các điểm xung yêu trên nhánh rẽ Triệu Phước
TBA Lưỡng Kim 2 Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:00

27-05-2023

Công ty Cổ Phần Vĩnh Nguyên di dời ĐZ 22kV VT 99/7 nhánh rẽ Trạm cắt Bồ Bản – XT 474ĐHA để giải phóng mặt bằng sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường liên thôn ĐH.46C (theo đơn đề nghị của UBND xã Triệu Đại); Điện lực Triệu Phong kết hợp xử lý tồn tại công trình thay thế thiết bị đóng cắt hư hỏng trên lưới điện năm 2022, xử lý thay sợi néo tại các điểm xung yêu trên nhánh rẽ Triệu Phước
TBA Bồ Bản Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:00

27-05-2023

Công ty Cổ Phần Vĩnh Nguyên di dời ĐZ 22kV VT 99/7 nhánh rẽ Trạm cắt Bồ Bản – XT 474ĐHA để giải phóng mặt bằng sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường liên thôn ĐH.46C (theo đơn đề nghị của UBND xã Triệu Đại); Điện lực Triệu Phong kết hợp xử lý tồn tại công trình thay thế thiết bị đóng cắt hư hỏng trên lưới điện năm 2022, xử lý thay sợi néo tại các điểm xung yêu trên nhánh rẽ Triệu Phước
TBA Vĩnh Lại Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:00

27-05-2023

Công ty Cổ Phần Vĩnh Nguyên di dời ĐZ 22kV VT 99/7 nhánh rẽ Trạm cắt Bồ Bản – XT 474ĐHA để giải phóng mặt bằng sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường liên thôn ĐH.46C (theo đơn đề nghị của UBND xã Triệu Đại); Điện lực Triệu Phong kết hợp xử lý tồn tại công trình thay thế thiết bị đóng cắt hư hỏng trên lưới điện năm 2022, xử lý thay sợi néo tại các điểm xung yêu trên nhánh rẽ Triệu Phước
TBA Hà Lộc Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:00

27-05-2023

Công ty Cổ Phần Vĩnh Nguyên di dời ĐZ 22kV VT 99/7 nhánh rẽ Trạm cắt Bồ Bản – XT 474ĐHA để giải phóng mặt bằng sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường liên thôn ĐH.46C (theo đơn đề nghị của UBND xã Triệu Đại); Điện lực Triệu Phong kết hợp xử lý tồn tại công trình thay thế thiết bị đóng cắt hư hỏng trên lưới điện năm 2022, xử lý thay sợi néo tại các điểm xung yêu trên nhánh rẽ Triệu Phước
TBA Bồ Bản 2 Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:00

27-05-2023

Công ty Cổ Phần Vĩnh Nguyên di dời ĐZ 22kV VT 99/7 nhánh rẽ Trạm cắt Bồ Bản – XT 474ĐHA để giải phóng mặt bằng sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường liên thôn ĐH.46C (theo đơn đề nghị của UBND xã Triệu Đại); Điện lực Triệu Phong kết hợp xử lý tồn tại công trình thay thế thiết bị đóng cắt hư hỏng trên lưới điện năm 2022, xử lý thay sợi néo tại các điểm xung yêu trên nhánh rẽ Triệu Phước
TBA Trung Phước (UB Triệu Phước) Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:00

27-05-2023

Công ty Cổ Phần Vĩnh Nguyên di dời ĐZ 22kV VT 99/7 nhánh rẽ Trạm cắt Bồ Bản – XT 474ĐHA để giải phóng mặt bằng sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường liên thôn ĐH.46C (theo đơn đề nghị của UBND xã Triệu Đại); Điện lực Triệu Phong kết hợp xử lý tồn tại công trình thay thế thiết bị đóng cắt hư hỏng trên lưới điện năm 2022, xử lý thay sợi néo tại các điểm xung yêu trên nhánh rẽ Triệu Phước
TBA An Lợi 1 (Triệu Phước) Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:00

27-05-2023

Công ty Cổ Phần Vĩnh Nguyên di dời ĐZ 22kV VT 99/7 nhánh rẽ Trạm cắt Bồ Bản – XT 474ĐHA để giải phóng mặt bằng sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường liên thôn ĐH.46C (theo đơn đề nghị của UBND xã Triệu Đại); Điện lực Triệu Phong kết hợp xử lý tồn tại công trình thay thế thiết bị đóng cắt hư hỏng trên lưới điện năm 2022, xử lý thay sợi néo tại các điểm xung yêu trên nhánh rẽ Triệu Phước
TBA Bắc Phước Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:00

27-05-2023

Công ty Cổ Phần Vĩnh Nguyên di dời ĐZ 22kV VT 99/7 nhánh rẽ Trạm cắt Bồ Bản – XT 474ĐHA để giải phóng mặt bằng sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường liên thôn ĐH.46C (theo đơn đề nghị của UBND xã Triệu Đại); Điện lực Triệu Phong kết hợp xử lý tồn tại công trình thay thế thiết bị đóng cắt hư hỏng trên lưới điện năm 2022, xử lý thay sợi néo tại các điểm xung yêu trên nhánh rẽ Triệu Phước
TBA Việt Yên 1 Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:00

27-05-2023

Công ty Cổ Phần Vĩnh Nguyên di dời ĐZ 22kV VT 99/7 nhánh rẽ Trạm cắt Bồ Bản – XT 474ĐHA để giải phóng mặt bằng sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường liên thôn ĐH.46C (theo đơn đề nghị của UBND xã Triệu Đại); Điện lực Triệu Phong kết hợp xử lý tồn tại công trình thay thế thiết bị đóng cắt hư hỏng trên lưới điện năm 2022, xử lý thay sợi néo tại các điểm xung yêu trên nhánh rẽ Triệu Phước
TBA An Cư Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:00

27-05-2023

Công ty Cổ Phần Vĩnh Nguyên di dời ĐZ 22kV VT 99/7 nhánh rẽ Trạm cắt Bồ Bản – XT 474ĐHA để giải phóng mặt bằng sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường liên thôn ĐH.46C (theo đơn đề nghị của UBND xã Triệu Đại); Điện lực Triệu Phong kết hợp xử lý tồn tại công trình thay thế thiết bị đóng cắt hư hỏng trên lưới điện năm 2022, xử lý thay sợi néo tại các điểm xung yêu trên nhánh rẽ Triệu Phước
TBA Nhu Lý 1 (Triệu Phước) Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:00

27-05-2023

Công ty Cổ Phần Vĩnh Nguyên di dời ĐZ 22kV VT 99/7 nhánh rẽ Trạm cắt Bồ Bản – XT 474ĐHA để giải phóng mặt bằng sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường liên thôn ĐH.46C (theo đơn đề nghị của UBND xã Triệu Đại); Điện lực Triệu Phong kết hợp xử lý tồn tại công trình thay thế thiết bị đóng cắt hư hỏng trên lưới điện năm 2022, xử lý thay sợi néo tại các điểm xung yêu trên nhánh rẽ Triệu Phước
TBA Quảng Điền B Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:00

27-05-2023

Công ty Cổ Phần Vĩnh Nguyên di dời ĐZ 22kV VT 99/7 nhánh rẽ Trạm cắt Bồ Bản – XT 474ĐHA để giải phóng mặt bằng sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường liên thôn ĐH.46C (theo đơn đề nghị của UBND xã Triệu Đại); Điện lực Triệu Phong kết hợp xử lý tồn tại công trình thay thế thiết bị đóng cắt hư hỏng trên lưới điện năm 2022, xử lý thay sợi néo tại các điểm xung yêu trên nhánh rẽ Triệu Phước
TBA Nguyễn Văn Lâm Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:00

27-05-2023

Công ty Cổ Phần Vĩnh Nguyên di dời ĐZ 22kV VT 99/7 nhánh rẽ Trạm cắt Bồ Bản – XT 474ĐHA để giải phóng mặt bằng sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường liên thôn ĐH.46C (theo đơn đề nghị của UBND xã Triệu Đại); Điện lực Triệu Phong kết hợp xử lý tồn tại công trình thay thế thiết bị đóng cắt hư hỏng trên lưới điện năm 2022, xử lý thay sợi néo tại các điểm xung yêu trên nhánh rẽ Triệu Phước
Lưỡng Kim 3 Triệu Phước Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:00

27-05-2023

Công ty Cổ Phần Vĩnh Nguyên di dời ĐZ 22kV VT 99/7 nhánh rẽ Trạm cắt Bồ Bản – XT 474ĐHA để giải phóng mặt bằng sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường liên thôn ĐH.46C (theo đơn đề nghị của UBND xã Triệu Đại); Điện lực Triệu Phong kết hợp xử lý tồn tại công trình thay thế thiết bị đóng cắt hư hỏng trên lưới điện năm 2022, xử lý thay sợi néo tại các điểm xung yêu trên nhánh rẽ Triệu Phước
Hùng Vương 5 ĐL Đông Hà 07:00 - 14:00

27-05-2023

Hoán chuyển MBA 250 kVA ↔ MBA 400 kVA (lấy từ TBA Nam Đông Hà 5)
Nam Đông Hà 2 ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

27-05-2023

- XLĐ TP: Lắp DCL căng dây, đấu nối DPT + HT đo đếm cấp điện Khu VinCom tại VT 37/17; đấu nối trạm sạc điện tại VT 37/3 (theo đề nghị khách hàng). - ĐH: Hoán chuyển MBA 400 kVA ↔ MBA 250 kVA (lấy từ TBA Hùng Vương 5)
Nam Đông Hà 5 ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

27-05-2023

- XLĐ TP: Lắp DCL căng dây, đấu nối DPT + HT đo đếm cấp điện Khu VinCom tại VT 37/17; đấu nối trạm sạc điện tại VT 37/3 (theo đề nghị khách hàng). - ĐH: Hoán chuyển MBA 400 kVA ↔ MBA 250 kVA (lấy từ TBA Hùng Vương 5)
Nam Đông Hà 1 ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

27-05-2023

- XLĐ TP: Lắp DCL căng dây, đấu nối DPT + HT đo đếm cấp điện Khu VinCom tại VT 37/17; đấu nối trạm sạc điện tại VT 37/3 (theo đề nghị khách hàng). - ĐH: Hoán chuyển MBA 400 kVA ↔ MBA 250 kVA (lấy từ TBA Hùng Vương 5)
Toà án nhân dân tỉnh Quảng trị ĐL Đông Hà 07:00 - 15:00

27-05-2023

- XLĐ TP: Lắp DCL căng dây, đấu nối DPT + HT đo đếm cấp điện Khu VinCom tại VT 37/17; đấu nối trạm sạc điện tại VT 37/3 (theo đề nghị khách hàng). - ĐH: Hoán chuyển MBA 400 kVA ↔ MBA 250 kVA (lấy từ TBA Hùng Vương 5)
Cam Lộ 6 Điện lực Cam Lộ 07:00 - 12:00

27-05-2023

- Thị trấn Cam Lộ để nghị cắt điện xử lý hàng lang tuyến qua khu vực Khu phố 1, 2, 3; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thay cân pha các TBA Cam Lộ 5, Cam Lộ 6, Cam Lộ 9; san tải Cam Lộ 5 sang Cam Lộ 9, san tải TBA Cam Lộ 6 sang Cam Lộ 5.
Cam Lộ 9 Điện lực Cam Lộ 07:00 - 12:00

27-05-2023

- Thị trấn Cam Lộ để nghị cắt điện xử lý hàng lang tuyến qua khu vực Khu phố 1, 2, 3; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thay cân pha các TBA Cam Lộ 5, Cam Lộ 6, Cam Lộ 9; san tải Cam Lộ 5 sang Cam Lộ 9, san tải TBA Cam Lộ 6 sang Cam Lộ 5.
Cam Lộ 5 Điện lực Cam Lộ 07:00 - 12:00

27-05-2023

- Thị trấn Cam Lộ để nghị cắt điện xử lý hàng lang tuyến qua khu vực Khu phố 1, 2, 3; - Điện lực Cam Lộ kết hợp thay cân pha các TBA Cam Lộ 5, Cam Lộ 6, Cam Lộ 9; san tải Cam Lộ 5 sang Cam Lộ 9, san tải TBA Cam Lộ 6 sang Cam Lộ 5.
Sa Trung 3 ĐL Vinh Linh 16:30 - 17:30

26-05-2023

Tách CSV, Thay ATM công tác CBM
Sa Trung 2 ĐL Vinh Linh 15:20 - 16:20

26-05-2023

Tách CSV, Thay ATM công tác CBM
TBA Hải Xuân ĐL Khe Sanh 14:30 - 16:30

26-05-2023

Cải tạo CSV, CBM và kiểm tra tổn thất TBA Hải Xuân
Thượng Hòa 1 ĐL Vinh Linh 14:00 - 15:00

26-05-2023

Tách CSV, Thay ATM công tác CBM
Hiền hòa 6 ĐL Vinh Linh 10:50 - 11:20

26-05-2023

Tách CSV, Thay ATM công tác CBM
Hiền Hòa 4 ĐL Vinh Linh 09:40 - 10:40

26-05-2023

Tách CSV, Thay ATM công tác CBM

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật