Lịch cúp điện Triệu Phong - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Triệu Phong - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Triệu Phong - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Triệu Phong - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Triệu Phong - Quảng Trị hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Thôn Trấm 3 Điện lực Triệu Phong 07:30 - 17:00

21-05-2024

Phát quang hành lang tuyến
Triệu Phong 4 Điện lực Triệu Phong 07:00 - 16:00

24-05-2024

Di dời hệ thống điện giải phóng mặt bằng thi công hạng mục đường Nguyễn Hoàng tại các VT cột hạ áp từ VT B-1 đến VT B-5, từ VT B-6/1 đến B-6/1-2/9, A-1 đến A-5 sau FCO TBA Triệu Phong 4 (theo đề nghị của Ban QLDA PTQĐ & CCN huyện Triệu Phong)
Tân Xuân Điện lực Triệu Phong 07:00 - 13:00

25-05-2024

Khách hàng Phan Văn Minh - thôn Nhan Biều 3 - xã Triệu Thượng xin cắt điện để chặt cây tại khoảng cột VT159-2/57 đến 159-2/58 NR Phong Sơn Thượng Phước; ĐL Triệu Phong kết hợp dựng cột, lắp xà thuộc công trình SCL năm 2024
Mobifone Điện lực Triệu Phong 07:00 - 13:00

25-05-2024

Khách hàng Phan Văn Minh - thôn Nhan Biều 3 - xã Triệu Thượng xin cắt điện để chặt cây tại khoảng cột VT159-2/57 đến 159-2/58 NR Phong Sơn Thượng Phước; ĐL Triệu Phong kết hợp dựng cột, lắp xà thuộc công trình SCL năm 2024
Lâm Sản Triệu Phong Điện lực Triệu Phong 07:00 - 13:00

25-05-2024

Khách hàng Phan Văn Minh - thôn Nhan Biều 3 - xã Triệu Thượng xin cắt điện để chặt cây tại khoảng cột VT159-2/57 đến 159-2/58 NR Phong Sơn Thượng Phước; ĐL Triệu Phong kết hợp dựng cột, lắp xà thuộc công trình SCL năm 2024
Trấm 1 Điện lực Triệu Phong 07:00 - 13:00

25-05-2024

Khách hàng Phan Văn Minh - thôn Nhan Biều 3 - xã Triệu Thượng xin cắt điện để chặt cây tại khoảng cột VT159-2/57 đến 159-2/58 NR Phong Sơn Thượng Phước; ĐL Triệu Phong kết hợp dựng cột, lắp xà thuộc công trình SCL năm 2024
Thượng Phước 2 Điện lực Triệu Phong 07:00 - 13:00

25-05-2024

Khách hàng Phan Văn Minh - thôn Nhan Biều 3 - xã Triệu Thượng xin cắt điện để chặt cây tại khoảng cột VT159-2/57 đến 159-2/58 NR Phong Sơn Thượng Phước; ĐL Triệu Phong kết hợp dựng cột, lắp xà thuộc công trình SCL năm 2024
TBA Thượng Phước1 Điện lực Triệu Phong 07:00 - 13:00

25-05-2024

Khách hàng Phan Văn Minh - thôn Nhan Biều 3 - xã Triệu Thượng xin cắt điện để chặt cây tại khoảng cột VT159-2/57 đến 159-2/58 NR Phong Sơn Thượng Phước; ĐL Triệu Phong kết hợp dựng cột, lắp xà thuộc công trình SCL năm 2024
TBA Thượng Phước Điện lực Triệu Phong 07:00 - 13:00

25-05-2024

Khách hàng Phan Văn Minh - thôn Nhan Biều 3 - xã Triệu Thượng xin cắt điện để chặt cây tại khoảng cột VT159-2/57 đến 159-2/58 NR Phong Sơn Thượng Phước; ĐL Triệu Phong kết hợp dựng cột, lắp xà thuộc công trình SCL năm 2024
Nhan Biều 3 Điện lực Triệu Phong 07:00 - 13:00

25-05-2024

Khách hàng Phan Văn Minh - thôn Nhan Biều 3 - xã Triệu Thượng xin cắt điện để chặt cây tại khoảng cột VT159-2/57 đến 159-2/58 NR Phong Sơn Thượng Phước; ĐL Triệu Phong kết hợp dựng cột, lắp xà thuộc công trình SCL năm 2024
Phong Sơn 1 Điện lực Triệu Phong 07:00 - 13:00

25-05-2024

Khách hàng Phan Văn Minh - thôn Nhan Biều 3 - xã Triệu Thượng xin cắt điện để chặt cây tại khoảng cột VT159-2/57 đến 159-2/58 NR Phong Sơn Thượng Phước; ĐL Triệu Phong kết hợp dựng cột, lắp xà thuộc công trình SCL năm 2024
Phong Sơn 2 Điện lực Triệu Phong 07:00 - 13:00

25-05-2024

Khách hàng Phan Văn Minh - thôn Nhan Biều 3 - xã Triệu Thượng xin cắt điện để chặt cây tại khoảng cột VT159-2/57 đến 159-2/58 NR Phong Sơn Thượng Phước; ĐL Triệu Phong kết hợp dựng cột, lắp xà thuộc công trình SCL năm 2024
TBA Phong Sơn Điện lực Triệu Phong 07:00 - 13:00

25-05-2024

Khách hàng Phan Văn Minh - thôn Nhan Biều 3 - xã Triệu Thượng xin cắt điện để chặt cây tại khoảng cột VT159-2/57 đến 159-2/58 NR Phong Sơn Thượng Phước; ĐL Triệu Phong kết hợp dựng cột, lắp xà thuộc công trình SCL năm 2024
An Đôn 1 Điện lực Triệu Phong 07:00 - 13:00

25-05-2024

Khách hàng Phan Văn Minh - thôn Nhan Biều 3 - xã Triệu Thượng xin cắt điện để chặt cây tại khoảng cột VT159-2/57 đến 159-2/58 NR Phong Sơn Thượng Phước; ĐL Triệu Phong kết hợp dựng cột, lắp xà thuộc công trình SCL năm 2024
TBA An Đôn Điện lực Triệu Phong 07:00 - 13:00

25-05-2024

Khách hàng Phan Văn Minh - thôn Nhan Biều 3 - xã Triệu Thượng xin cắt điện để chặt cây tại khoảng cột VT159-2/57 đến 159-2/58 NR Phong Sơn Thượng Phước; ĐL Triệu Phong kết hợp dựng cột, lắp xà thuộc công trình SCL năm 2024
TBA Động Giếng Điện lực Triệu Phong 07:00 - 13:00

25-05-2024

Khách hàng Phan Văn Minh - thôn Nhan Biều 3 - xã Triệu Thượng xin cắt điện để chặt cây tại khoảng cột VT159-2/57 đến 159-2/58 NR Phong Sơn Thượng Phước; ĐL Triệu Phong kết hợp dựng cột, lắp xà thuộc công trình SCL năm 2024
TBA kinh tế mới Điện lực Triệu Phong 07:00 - 13:00

25-05-2024

Khách hàng Phan Văn Minh - thôn Nhan Biều 3 - xã Triệu Thượng xin cắt điện để chặt cây tại khoảng cột VT159-2/57 đến 159-2/58 NR Phong Sơn Thượng Phước; ĐL Triệu Phong kết hợp dựng cột, lắp xà thuộc công trình SCL năm 2024
TBA Trấm 2 Điện lực Triệu Phong 07:00 - 13:00

25-05-2024

Khách hàng Phan Văn Minh - thôn Nhan Biều 3 - xã Triệu Thượng xin cắt điện để chặt cây tại khoảng cột VT159-2/57 đến 159-2/58 NR Phong Sơn Thượng Phước; ĐL Triệu Phong kết hợp dựng cột, lắp xà thuộc công trình SCL năm 2024
TBA Thôn Trấm 3 Điện lực Triệu Phong 07:00 - 13:00

25-05-2024

Khách hàng Phan Văn Minh - thôn Nhan Biều 3 - xã Triệu Thượng xin cắt điện để chặt cây tại khoảng cột VT159-2/57 đến 159-2/58 NR Phong Sơn Thượng Phước; ĐL Triệu Phong kết hợp dựng cột, lắp xà thuộc công trình SCL năm 2024
TBA Dệt may Hòa Thọ Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:30

26-05-2024

Tách, đấu lèo VT102 (về phía VT102-2/1) NR Nhà máy may Triệu Phong - XT 472ĐHA và lắp đặt cụm tiếp địa tại VT102-2/1 NR Nhà Máy May Triệu Phong và Dựng cột dưới tuyến, lắp xà, chuyển dây, đấu nối ĐZ 22kV đi TBA Nhà máy may Triệu Phong 2 tại VT102-2/2a XT 472ĐHA (S=400kVA)
Gỗ Đức Hùng Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:30

26-05-2024

Tách, đấu lèo VT102 (về phía VT102-2/1) NR Nhà máy may Triệu Phong - XT 472ĐHA và lắp đặt cụm tiếp địa tại VT102-2/1 NR Nhà Máy May Triệu Phong và Dựng cột dưới tuyến, lắp xà, chuyển dây, đấu nối ĐZ 22kV đi TBA Nhà máy may Triệu Phong 2 tại VT102-2/2a XT 472ĐHA (S=400kVA)
Sangshin Central Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:30

26-05-2024

Tách, đấu lèo VT102 (về phía VT102-2/1) NR Nhà máy may Triệu Phong - XT 472ĐHA và lắp đặt cụm tiếp địa tại VT102-2/1 NR Nhà Máy May Triệu Phong và Dựng cột dưới tuyến, lắp xà, chuyển dây, đấu nối ĐZ 22kV đi TBA Nhà máy may Triệu Phong 2 tại VT102-2/2a XT 472ĐHA (S=400kVA)
Lịch cúp điện Triệu Phong - Quảng Trị

Lịch Cúp Điện Triệu Phong Quảng Trị những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Nhan Biều 4 Điện lực Triệu Phong 06:30 - 17:00

18-05-2024

Khách hàng Phan Huệ -thôn Nhan Biều 1 - xã Triệu Thượng – huyện Triệu Phong xin cắt điện ĐZ 22kV nhánh rẽ Trung Kiên- XT 472ĐHA để chạt cây tại khoảng cột VT159-1/19/4 đến VT159-1/19/5 NR Trung Kiên; Điện lực Triệu Phong kết hợp dựng cột công trình SCL năm 2024
Xuân Yên Điện lực Triệu Phong 06:30 - 17:00

18-05-2024

Khách hàng Phan Huệ -thôn Nhan Biều 1 - xã Triệu Thượng – huyện Triệu Phong xin cắt điện ĐZ 22kV nhánh rẽ Trung Kiên- XT 472ĐHA để chạt cây tại khoảng cột VT159-1/19/4 đến VT159-1/19/5 NR Trung Kiên; Điện lực Triệu Phong kết hợp dựng cột công trình SCL năm 2024
Trung Kiên Điện lực Triệu Phong 06:30 - 17:00

18-05-2024

Khách hàng Phan Huệ -thôn Nhan Biều 1 - xã Triệu Thượng – huyện Triệu Phong xin cắt điện ĐZ 22kV nhánh rẽ Trung Kiên- XT 472ĐHA để chạt cây tại khoảng cột VT159-1/19/4 đến VT159-1/19/5 NR Trung Kiên; Điện lực Triệu Phong kết hợp dựng cột công trình SCL năm 2024
Tây Triệu Phong 3 Điện lực Triệu Phong 07:00 - 09:00

16-05-2024

Xử lý phát nhiệt FCO 472-7/1 Tây Triệu Phong 3
Tây Triệu Phong Điện lực Triệu Phong 07:00 - 09:00

16-05-2024

Xử lý phát nhiệt FCO 472-7/1 Tây Triệu Phong 3
TBA Trung Long Triệu Ái Điện lực Triệu Phong 07:00 - 17:00

16-05-2024

Phát quang hành lang tuyến
Trạm Toàn Thắng Điện lực Triệu Phong 07:00 - 09:00

16-05-2024

Xử lý phát nhiệt FCO 472-7/1 Tây Triệu Phong 3
TBA BTS Trại Giam Nghĩa An 2 Điện lực Triệu Phong 07:00 - 17:00

16-05-2024

Phát quang hành lang tuyến
TBA Trại Giam Nghĩa An Điện lực Triệu Phong 07:00 - 17:00

16-05-2024

Phát quang hành lang tuyến
TBA Vân Hòa 2 Điện lực Triệu Phong 10:30 - 11:30

15-05-2024

Thay CSV TBA Vân Hòa 2
TBA Hà Xá Điện lực Triệu Phong 10:15 - 11:30

15-05-2024

Xử lý phát nhiệt TBA Hà Xá
TBA Đông Giang Điện lực Triệu Phong 09:15 - 10:15

15-05-2024

Xử lý phát nhiệt MBA Đông Giang
Cha Đê Điện lực Triệu Phong 07:00 - 10:00

15-05-2024

Phát quang hành lang tuyến đường dây
TBA Triệu Thuận 6 Điện lực Triệu Phong 07:00 - 09:00

15-05-2024

Thay ATM tổng và XT TBA Triệu Thuận 6
Liên Giang 4 Điện lực Triệu Phong 14:00 - 15:00

09-05-2024

Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA Liên Giang 4
Đâu Kênh Điện lực Triệu Phong 09:00 - 10:30

09-05-2024

Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA Đâu Kênh
TBA Tràng Sò Triệu Ái Điện lực Triệu Phong 07:30 - 16:30

09-05-2024

Phát quang hành lang tuyến đường dây
Khu hành chính mới 2 Điện lực Triệu Phong 07:00 - 08:30

09-05-2024

Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA Khu Hành Chính Mới 2

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật