123 Lịch cúp điện Vị Thanh - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Vị Thanh - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vị Thanh - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Hậu Giang

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Vị Thanh - Hậu Giang

Lịch cúp điện Vị Thanh - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vị Thanh - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vị Thanh - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Vị Thanh - Hậu Giang

Lịch Cúp Điện Vị Thanh Hậu Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp 9A1, Xã Vị Bình, huyệnVị Thủy. Điện lực Thành phố Vị Thanh 10:00 - 11:30

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, Xã Vị Đông, huyện Vị Thủy. Điện lực Thành phố Vị Thanh 10:00 - 11:30

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Vực 5, Phường 5, TP Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 10:00 - 11:30

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 9A1, Xã Vị Bình, huyệnVị Thủy. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 09:30

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Vực 4, Phường 4, TP Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 09:30

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 09:30

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 06:00 - 09:00

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 3, Phường VII, thành phố Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 06:00 - 09:00

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tư Sáng, xã Tân Tiến, TP Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 06:00 - 09:00

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 07:30 - 16:30

22-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 16:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 15:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 7, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 15:00

17-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực phường 7, Xã Tân Tiến, Xã Hỏa Tiến, 1 phần Xã Vị Tân, Tp Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 07:30 - 16:30

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 16:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 7A1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 15:00

14-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 16:30

14-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 7, xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 15:00

11-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 15:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 15:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 16:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vị Bình, huyện Vị Thủy. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 16:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hoả Tiến, huyện Vị Thủy. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 16:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Tiến, TP Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 16:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Vực 3, Phường 5, TP Vị Thanh., Điện lực Thành phố Vị Thanh 15:30 - 17:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 4, Phường 3, TP Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 13:30 - 15:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 1, Phường 3, TP Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 10:00 - 11:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 1, Phường 3, TP Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 09:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 14:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 16:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 1, Phường 3, Tp Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 06:00 - 08:00

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Phường I, Phường III, phường V, thành phố Vị Thanh Điện lực Thành phố Vị Thanh 06:00 - 16:00

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Phường I, phường V, thành phố Vị Thanh Điện lực Thành phố Vị Thanh 06:00 - 16:00

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 9, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy Điện lực Thành phố Vị Thanh 06:30 - 12:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh Điện lực Thành phố Vị Thanh 06:30 - 12:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Hiệp 3, xã Tân Tiến, TP Vị Thanh Điện lực Thành phố Vị Thanh 06:30 - 12:00

22-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực 4, phường 7, TP Vị Thanh Điện lực Thành phố Vị Thanh 06:30 - 12:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh Điện lực Thành phố Vị Thanh 06:30 - 12:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh Điện lực Thành phố Vị Thanh 06:30 - 12:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Vực 1, Phường 3, TP Vị Thanh Điện lực Thành phố Vị Thanh 15:00 - 16:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Vực 1, Phường 3, TP Vị Thanh Điện lực Thành phố Vị Thanh 13:00 - 14:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Vực 1, Phường 1, TP Vị Thanh Điện lực Thành phố Vị Thanh 10:00 - 11:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Vực 1, Phường 1, TP Vị Thanh Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 09:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 9A1, xã Vị Bình huyện Vị Thủy Điện lực Thành phố Vị Thanh 06:30 - 11:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, TP Vị Thanh Điện lực Thành phố Vị Thanh 15:00 - 16:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, TP Vị Thanh Điện lực Thành phố Vị Thanh 13:00 - 14:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Lợi, xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh Điện lực Thành phố Vị Thanh 10:00 - 11:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Vực 3, Phường 3, TP Vị Thanh Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 09:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 9A2, xã Vị Bình huyện Vị Thủy Điện lực Thành phố Vị Thanh 06:30 - 11:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Vực 2, Phường 3, TP Vị Thanh Điện lực Thành phố Vị Thanh 13:00 - 14:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy Điện lực Thành phố Vị Thanh 10:00 - 11:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 09:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 7, xã Vị Tân, TP Vị Thanh Điện lực Thành phố Vị Thanh 06:30 - 11:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 1, phường IV, thành phố Vị Thanh., Điện lực Thành phố Vị Thanh 06:30 - 12:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực 1, phường I, thành phố Vị Thanh Điện lực Thành phố Vị Thanh 13:00 - 16:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 3, phường III, thành phố Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 06:30 - 11:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 2, phường V, thành phố Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 13:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 3, phường VII, TP Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 06:30 - 11:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 7, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy. Điện lực Thành phố Vị Thanh 06:30 - 11:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 7B1, ấp 7B2, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Điện lực Thành phố Vị Thanh 06:30 - 11:00

09-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực 3, phường 3, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 06:30 - 11:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Trung, xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 06:30 - 11:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5, xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 06:00 - 11:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3, xã Vị Thanh huyện Vị Thủy. Điện lực Tp.Vị Thanh 06:00 - 11:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật