Lịch cúp điện Vị Thanh - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vị Thanh - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Hậu Giang

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Vị Thanh - Hậu Giang

Lịch cúp điện Vị Thanh - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vị Thanh - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vị Thanh - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Hoả Lựu, Khu vực 3, phường VII, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 07:30 - 17:00

02-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Phường VII, xã Tân Tiến, xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 07:30 - 17:00

08-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vị Thanh - Hậu Giang

Lịch Cúp Điện Vị Thanh Hậu Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu vực 2, phường V, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 15:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5, 6, 7 xã Vị Tân, Khu vực 1,3,4,7 Phường 4, khu vực 4, Phường 5, TP Vị Thanh. một phần Ấp 4 xã, Vị Đông, Huyện Vị Thuỷ. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:00

24-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 5, xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 14:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 16:00

22-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 16:00

22-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực 1, phường V, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 15:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4, xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 15:00

18-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5 xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 12:00

15-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 14:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 7, xã Vị Tân , TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 15:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ 1, xã Hỏa Lựu TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 15:00

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 3, Phường 1, Thành phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 11:00

09-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 1, Phường 3, Thành phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 15:00

09-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 6, Phường 3, Thành phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 15:00

09-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 15:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 7A1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 15:00

08-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 14:00

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Sáng, Xã Tân Tiến , TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 15:00

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:30

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Trung, xã Hỏa Lựu, TPVT. Khu vực 2, phường VII, thành phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 11:00

28-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực 4, Phường III, thành phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 10:00

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 4, Phường IV, thành phố VỊ Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 13:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 13:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 9A2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 16:30

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Quới, xã Hỏa Tiến, TPVT. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 14:00

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 9A1, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 13:00

14-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 16:00

13-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực 2, 4, phường IV, thành phố Vị Thanh. Ấp 6, Xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 07:30 - 17:00

13-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thạnh Hòa, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 15:00

10-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 1, xã Vị Tân, TP Vị Thanh Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:00

09-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 9, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 12:00

08-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực 2, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 16:30

06-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực 3, phường I, TP Vị Thanh Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 16:30

06-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 14:00

03-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 2, phường VII, thành phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 16:30

31-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực phường IV và một phần xã vị tân, thành phố Vị Thanh Điện lực Tp.Vị Thanh 07:30 - 16:30

30-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thạnh Lợi, xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 15:00

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 5, phường III, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 15:00

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 12:00

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh An, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 16:30

27-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, xã Vị Tân, TP Vị Thanh Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:30

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Phường III, một phần Phường VII, một phần xã Vị Tân, xã Hoả Lựu, thành phố Vị Thanh Điện lực Tp.Vị Thanh 11:00 - 12:30

23-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 3, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 14:00

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 7B2, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 14:00

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ẤP 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 14:00

20-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 4, Phường IV, thành phố VỊ Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 14:00

20-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 14:00

20-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 14:00

19-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh An, xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 14:00

17-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Vực 5, phường V; Khu Vực 2, phường III, thành phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 14:00

14-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 7B2, xã Vị Thanh; Ấp 9B, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 14:00

13-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 3, xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:30

12-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 5, phường 3, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:30

10-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy (Vòng Xoay Mương Lộ, đường Ba Tháng Hai, Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, ...). Khu vực 1; 5, Phường V, Thành phố Vị Thanh (Đường Võ Văn Kiệt, Đường Ba Tháng Hai, Kênh Vị Bình, Đường 1/5 nối dài, Kênh Xáng Hậu,...). Ấp 4; 5; 6; 7, xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh (Đường 19 tháng 8, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Kênh Tắc-KH9,...) Điện lực Tp.Vị Thanh 05:00 - 06:30

09-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực 4, Phường I, Thành phố Vị Thanh (Đường Lưu Hữu Phước, Trần Ngọc Quế, ...). Phường IV, Thành phố Vị Thanh (Đường Nguyễn Trãi, Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, KDC Cầu Đen, KDC Tỉnh Ủy, ...) Điện lực Tp.Vị Thanh 05:00 - 06:30

09-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 1, Xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:30

07-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 12:00

06-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, Xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:30

05-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, Xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:30

04-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2, Xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:30

03-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2, Vị Tân, TP Vị Thanh Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:30

01-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3, xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:30

23-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3, xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:30

22-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 5, phường III, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:30

21-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 5, phường III, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:30

20-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 5, phường III, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:30

19-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 4, phường III, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 16:30

16-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 5, phường III, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 16:30

15-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 16:30

14-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 16:30

14-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 5, phường III, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 16:30

13-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy (Vòng Xoay Mương Lộ, đường Ba Tháng Hai, Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, ...). Khu vực 1; 5, Phường V, Thành phố Vị Thanh (Đường Võ Văn Kiệt, Đường Ba Tháng Hai, Kênh Vị Bình, Đường 1/5 nối dài, Kênh Xáng Hậu,...). Ấp 4; 5; 6; 7, xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh (Đường 19 tháng 8, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Kênh Tắc-KH9,...). Điện lực Tp.Vị Thanh 07:00 - 17:00

11-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 4, Phường I, Thành phố Vị Thanh (Đường Lưu Hữu Phước, Trần Ngọc Quế, ...). Phường IV, Thành phố Vị Thanh (Đường Nguyễn Trãi, Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, KDC Cầu Đen, KDC Tỉnh Ủy, ...). Một phần ấp 4, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy (Kênh Hàng Xoài, Kênh Vườn Bông, ...). Điện lực Tp.Vị Thanh 07:00 - 17:00

11-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4, xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 15:00

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 9B, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 16:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 15:00

01-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 15:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2, xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 14:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 9A2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 14:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 14:00

24-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 14:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 3, phường III, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 14:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Khu vực 1, phường 3, thành phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:00

19-05-2023

Khác-Bảo dưỡng lưới điện.
Khu vực 2, Phường 5, Thành Phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:00

19-05-2023

Khác-Bảo dưỡng lưới điện: Vệ sinh, ép mối cầu hạ áp, thay kẹp IPC kém chất lượng.
Khu vực 3, Phường 1, Thành Phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:00

19-05-2023

Khác-Bảo dưỡng lưới điện: vệ sinh, ép mối cầu hạ áp, Phát quang lưới điên hạ áp.
Khu vực 2, Phường 1, Thành Phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:00

19-05-2023

Khác-Bảo dưỡng lưới điện: vệ sinh, ép mối cầu hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp.
Khu vực 1, Phường 1, Thành Phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:00

19-05-2023

Khác-Bảo dưỡng lưới điện: vệ sinh, ép mối cầu hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp.
Khu vực 3, phường IV, thành phố Vị Thanh Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:00

19-05-2023

Khác-Vệ sinh mối cầu hạ áp, cân pha, thu hồi cầu chì trời.
Khu vực 5, Phường 4, Thành Phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:00

19-05-2023

Khác-Bảo dưỡng lưới điện: Bít lổ trụ trung thế, Phát quang lưới điên trung hạ thế.
Khu vực 1, Phường 5, Thành Phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:00

19-05-2023

Khác-Bảo dưỡng lưới điện: Vệ sinh, ép mối cầu hạ áp. Đóng tiếp đất lặp lại bị mất. Thay kẹp IPC kém chất lượng.
Khu vực 4, Phường 1, Thành Phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:00

19-05-2023

Khác-Bảo dưỡng lưới điện: Vệ sinh, ép mối cầu hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp.
Khu vực Phường 3, một phần 7 Thành phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 15:00 - 18:00

18-05-2023

Khác
Phường 7, Xã Tân Tiến, Hoả Tiến, một phần Xã Vị Tân thành phố Vị Thanh Điện lực Tp.Vị Thanh 15:00 - 18:00

18-05-2023

Khác
Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 14:00 - 15:30

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tư Sáng, xã Tân Tiến, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 11:00 - 13:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tư Sáng, xã Tân Tiến, TP Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 10:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 2, phường V, thành phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 11:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 2, 3, Phường 5, Thành Phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:00

18-05-2023

Khác
Khu vực 4, Phường 1 và một phần Khu vực 1, Phường 5, Thành Phố Vị Thanh. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 17:00

18-05-2023

Khác
Ấp 9A1, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy. Điện lực Tp.Vị Thanh 08:00 - 15:00

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật