Lịch cúp điện Long Mỹ - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Long Mỹ - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Hậu Giang

Lịch cúp điện Long Mỹ - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Long Mỹ - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Long Mỹ - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Long Mỹ Hậu Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ Điện lực Thị Xã Long Mỹ 13:00 - 16:00

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Thuận Hoà, huyện Long Mỹ Điện lực Thị Xã Long Mỹ 08:00 - 16:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Thuận Hoà, huyện Long Mỹ Điện lực Thị Xã Long Mỹ 08:00 - 16:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vĩnh Viễn A và ấp 03; 04; 05; 11 thị trấn Vĩnh Viễn huyện Long Mỹ Điện lực Long Mỹ 07:00 - 16:30

15-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Phường Bình Thạnh, TXLM Điện lực Thị Xã Long Mỹ 08:00 - 09:30

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 thị trấn Vĩnh Viễn huyện Long Mỹ Điện lực Long Mỹ 08:00 - 13:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Phú, thị xã Long Mỹ Điện lực Thị Xã Long Mỹ 06:00 - 17:00

08-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ Điện lực Thị Xã Long Mỹ 08:00 - 16:00

03-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 5 xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ Điện lực Thị Xã Long Mỹ 08:00 - 16:00

30-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 5 xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ Điện lực Thị Xã Long Mỹ 08:00 - 16:00

29-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Xà Phiên (gồm các ấp 01; 02; 03; 04), xã Thuận Hưng, xã Thuận Hòa (khu vực ấp 04) huyện Long Mỹ Điện lực Long Mỹ 07:00 - 16:30

29-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp 3 xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ Điện lực Thị Xã Long Mỹ 08:00 - 16:00

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Xà Phiên (gồm các ấp 02; 04; 05; 06; 07; 08), xã Lương Tâm, xã Lương Nghĩa huyện Long Mỹ Điện lực Long Mỹ 07:00 - 16:30

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ Điện lực Thị Xã Long Mỹ 08:00 - 16:00

27-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp 5 xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ Điện lực Thị Xã Long Mỹ 08:00 - 16:00

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Trị; xã Long Trị A, phường Bình Thạnh Điện lực Thị Xã Long Mỹ 08:00 - 16:00

22-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Tân Phú; xã Long Phú; phường Trà Lồng Điện lực Thị Xã Long Mỹ 08:00 - 16:00

21-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Xà Phiên, Lương Tâm, Lương Nghĩa huyện Long Mỹ Điện lực Long Mỹ 07:00 - 16:00

21-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khu vực ấp Long Hòa 1, Xã Long Phú, thị xã Long Mỹ Điện lực Thị Xã Long Mỹ 08:00 - 14:00

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực 4, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ Điện lực Thị Xã Long Mỹ 08:00 - 16:00

20-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Thị trấn Vĩnh Viễn và xã Vĩnh Viễn A huyện Long Mỹ Điện lực Long Mỹ 06:00 - 16:00

18-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần phường Thuận An, thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ Điện lực Thị Xã Long Mỹ 08:00 - 16:00

17-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Thuận Hưng, ấp 01; 03; 04 xã Xà Phiên, một phần xã Thuận Hòa huyện Long Mỹ Điện lực Long Mỹ 07:30 - 16:30

17-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp 06 xã Vĩnh Viễn A huyện Long Mỹ Điện lực Long Mỹ 08:00 - 16:00

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 thị trấn Vĩnh Viễn Điện lực Long Mỹ 07:30 - 16:30

12-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 07; 08 xã Xà Phiên huyện Long Mỹ Điện lực Long Mỹ 08:00 - 14:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật