123 Lịch cúp điện Châu Thành - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Châu Thành - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Châu Thành - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Hậu Giang

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Châu Thành - Hậu Giang

Lịch cúp điện Châu Thành - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Châu Thành - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Châu Thành - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 12:00

01-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A Điện lực Huyện Châu Thành A 08:00 - 11:00

01-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 12:00

02-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Xuân A, Thị Trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 12:00

03-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành - Hậu Giang

Lịch Cúp Điện Châu Thành Hậu Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp Điện lực Huyện Châu Thành A 08:00 - 10:00

22-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Đông Sơn, xã Đông Phước, huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 07:00 - 16:30

20-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Phú Đông, TT. Mái Dầm, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:00

19-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Xuân, TT. Mái Dầm, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:00

18-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A. Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 12:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 12:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 12:00

15-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Xuân, TT. Mái Dầm, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 13:30 - 16:30

14-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Xuân, TT. Mái Dầm, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:30 - 11:30

14-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 13:30 - 16:30

13-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:30 - 11:30

13-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Xuân, TT. Mái Dầm, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 15:00

13-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Thành, TT. Mái Dầm, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:00

12-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Thành, TT. Mái Dầm, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:00

11-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Thành, TT. Mái Dầm, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:00

10-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Đông Mỹ, TT. Ngã Sáu, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 12:00

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thị Tứ, thị trấn RẠch Gòi, huyện Châu Thành A Điện lực Huyện Châu Thành A 08:30 - 16:00

08-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Phú Xuân, TT. Mái Dầm, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:00

08-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Xuân, TT Mái Dầm, H Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 06:00 - 17:00

07-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Phước Thạnh, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 13:30 - 16:30

06-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Long An A, TT Cái Tắc, Huyện Châu Thành A Điện lực Huyện Châu Thành 10:30 - 13:30

06-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phước Tiến, xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 10:30

06-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Thạnh Thới và ấp Thạnh Long, xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 16:30

06-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KCN Nam Sông Hậu,H Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 13:30 - 16:30

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KCN Nam Sông Hậu,H Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 10:30 - 13:30

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Xuân A, TT. Mái Dầm, huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:00

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1A, Thị trấn Môtj Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh hậu Giang. Điện lực Huyện Châu Thành A 08:00 - 11:30

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KCN Nam Sông Hậu,H Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 10:30

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Xuân, TT Mái Dầm, H.Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 14:30 - 15:30

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phước Hưng, Đông Phước A, H. Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 10:30 - 11:30

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Long Lợi A, Đông Phước A, H. Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 09:30 - 10:30

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Tân A, xã Phú Tân, H.Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:30 - 09:30

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Xuân A, TT. Mái Dầm, huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xẻo Cao A, ấp So Đũa bé, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh hậu Giang. Điện lực Huyện Châu Thành A 08:00 - 15:30

04-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Phú Xuân A, TT. Mái Dầm, huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:00

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Thọ A, xã Trường long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh hậu Giang. Điện lực Huyện Châu Thành A 08:00 - 11:30

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nhơn Thuận 1, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Điện lực Huyện Châu Thành A 08:00 - 11:30

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Xuân, TT. Mái Dầm, huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:00

01-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Thuận, xã trường long Tây, huyện Châu Thành a, tỉnh Hậu Giang. Điện lực Huyện Châu Thành A 07:30 - 11:30

01-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Thuận Hưng, TT. Ngã Sáu, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 14:00

30-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nhơn Thuận 1A, Xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A Điện lực Huyện Châu Thành A 08:00 - 11:00

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 15:00

23-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Xuân A, TT. Mái Dầm, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 06:00 - 16:30

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Phú Bình, TT. Mái Dầm, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 06:00 - 16:30

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Trường Hòa, Trường Bình, Trường Hiệp - xã Trường Long A - huyện Châu Thành A. Điện lực Huyện Châu Thành A 08:00 - 11:30

21-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
xã Thạnh Hòa - huyện Phụng Hiệp Điện lực Huyện Châu Thành A 09:00 - 10:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Khánh Hội A, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Đông Sơn, Xã Đông Phước A, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 15:00

18-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Đông Sơn, Xã Đông Phước A, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 15:00

17-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 2A - xã Tân Hòa - huyện Châu Thành A. Điện lực Huyện Châu Thành A 09:00 - 11:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nhơn Thuận 1A, thị Trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A Điện lực Huyện Châu Thành A 08:00 - 11:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 16:30

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 4 xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp Điện lực Huyện Châu Thành A 08:00 - 11:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Khánh Hội B, xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thị Trấn Rạch Rồi, huyện Châu Thành A Điện lực Huyện Châu Thành A 08:00 - 11:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Lợi B, xã Đông Phước, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Lợi B, xã Đông Phước, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp; Thị trấn Cái Tắc và xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A Điện lực Huyện Châu Thành A 07:30 - 11:30

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp Điện lực Huyện Châu Thành A 07:30 - 11:30

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Tân Bình và xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp; Thị trấn Rạch Gòi và xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A Điện lực Huyện Châu Thành A 07:30 - 11:30

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Thuận Hưng, TT. Ngã Sáu, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 16:30

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Thị trấn Cái Tắc và xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A Điện lực Huyện Châu Thành A 07:00 - 11:30

09-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A Điện lực Huyện Châu Thành A 07:00 - 17:00

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Âp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 16:30

08-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp 3A - xã Tân Hòa - huyện Châu Thành A. Điện lực Huyện Châu Thành A 07:30 - 11:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 16:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Nhơn Ninh - xã Nhơn Nghĩa A - huyện Châu Thành A. Điện lực Huyện Châu Thành A 08:00 - 11:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phước Thuận, TT. Ngã Sáu, huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 12:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 12:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp PhướcThuận, TT. Ngã Sáu, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 12:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Nhơn Thuận 1A - Thị trấn Một Ngàn - huyện Châu Thành A. Điện lực Huyện Châu Thành A 07:30 - 11:30

04-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Phú Tân, xã Phú Tân, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 12:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp Điện lực Huyện Châu Thành A 07:30 - 11:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 13:30

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 3B, 4B - Thị trấn Bảy Ngàn- huyện Châu Thành A. Điện lực Huyện Châu Thành A 07:00 - 11:30

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trường Hòa, ấp Trường Hiệp - xã Trường Long A - huyện Châu Thành A. Điện lực Huyện Châu Thành A 07:00 - 11:30

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 2A - xã Tân Hòa - huyện Châu Thành A. Điện lực Huyện Châu Thành A 06:30 - 11:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Thị Tứ - Thị trấn Một Ngàn - huyện Châu Thành A. Điện lực Huyện Châu Thành A 08:00 - 15:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Thạnh, TT. Mái Dầm, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 06:00 - 11:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 06:00 - 11:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Sơn, xã Đông Phước, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 06:00 - 11:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 06:00 - 11:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, H. Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 06:00 - 11:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp Điện lực Huyện Châu Thành A 06:00 - 11:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phước Thuận, TT. Ngã Sáu, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 15:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Đông, TT. Mái Dầm, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 06:00 - 11:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 06:00 - 11:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 06:00 - 11:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Thạnh Long, xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 06:00 - 11:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Trí B1, xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 06:00 - 11:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Trí B1, xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 06:00 - 11:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 06:00 - 11:00

15-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Phú Trí B1, xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 06:00 - 11:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Lộc, xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 06:00 - 11:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Láng Hầm B, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A Điện lực Huyện Châu Thành A 06:30 - 11:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Thạnh Xuân. Ấp Láng Hầm A, Thị Trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A Điện lực Huyện Châu Thành A 06:30 - 11:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân, ấp Nhơn Thuận 1, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A Điện Lực Châu Thành A 06:30 - 11:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật