Lịch cúp điện Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Hậu Giang

Lịch cúp điện Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
xã Tân Long, xã Long Thạnh huyện Phụng Hiệp Điện lực Thành phố Ngã Bảy 06:00 - 16:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KV phường Bình Thạnh, phường Thuận An, TX Long Mỹ Điện lực Huyện Long Mỹ 07:00 - 16:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực phường 7, Xã Tân Tiến, Xã Hỏa Tiến, 1 phần Xã Vị Tân, Tp Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 07:30 - 16:30

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Đông Sơn, Xã Đông Phước A, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 15:00

17-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 7, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 15:00

17-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Đông Sơn, Xã Đông Phước A, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 15:00

18-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Khánh Hội A, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Hiệp Thành; Xã Tân Phước Hưng Điện lực Thành phố Ngã Bảy 06:00 - 16:00

20-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
xã Thạnh Hòa - huyện Phụng Hiệp Điện lực Huyện Châu Thành A 09:00 - 10:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Đại Thành, Xã Tân Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 07:00 - 16:00

21-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Trường Hòa, Trường Bình, Trường Hiệp - xã Trường Long A - huyện Châu Thành A. Điện lực Huyện Châu Thành A 08:00 - 11:30

21-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 16:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 15:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 07:30 - 16:30

22-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Long Thanh Điện lực Thành phố Ngã Bảy 06:00 - 16:00

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Long An B, TT Cái Tắc Điện lực Thành phố Ngã Bảy 06:00 - 16:00

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 15:00

23-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hậu Giang

Lịch Cúp Điện Hậu Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp 2A - xã Tân Hòa - huyện Châu Thành A. Điện lực Huyện Châu Thành A 09:00 - 11:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phương Hòa, xã Hiệp Hưng Điện lực Huyện Phụng Hiệp 08:00 - 16:00

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Nhơn Thuận 1A, thị Trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A Điện lực Huyện Châu Thành A 08:00 - 11:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 16:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 16:30

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Hiệp Hưng; Thị trấn Cây Dương; Xã Hòa Mỹ; Xã Phụng Hiệp; Thị trấn Búng Tàu; Xã Tân Phước Hưng Điện lực Huyện Phụng Hiệp 07:00 - 16:00

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ Điện lực Huyện Long Mỹ 13:00 - 16:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4 xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp Điện lực Huyện Châu Thành A 08:00 - 11:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Khánh Hội B, xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Thuận Hoà, huyện Long Mỹ Điện lực Huyện Long Mỹ 08:00 - 13:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 7A1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 15:00

14-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 16:30

14-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ Điện lực Huyện Long Mỹ 07:30 - 11:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 3 - Phường Ngã Bảy - TP Ngã Bảy Điện lực Thành phố Ngã Bảy 07:00 - 17:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ Điện lực Huyện Long Mỹ 15:00 - 16:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Long Bình, thị xã Long Mỹ Điện lực Huyện Long Mỹ 13:00 - 14:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 2 - Phường Lái Hiếu - TP Ngã Bảy Điện lực Thành phố Ngã Bảy 09:30 - 11:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy Điện lực Huyện Long Mỹ 09:30 - 11:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thị Trấn Rạch Rồi, huyện Châu Thành A Điện lực Huyện Châu Thành A 08:00 - 11:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KV 5,Phường ThuậnAn, thị xã Long Mỹ Điện lực Huyện Long Mỹ 07:30 - 09:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Vực 2 - Phường Lái Hiếu - TP Ngã Bảy Điện lực Thành phố Ngã Bảy 07:00 - 14:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Long Trị, thị xã Long Mỹ Điện lực Huyện Long Mỹ 15:00 - 16:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ Điện lực Huyện Long Mỹ 13:00 - 14:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ Điện lực Huyện Long Mỹ 10:00 - 11:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Lợi B, xã Đông Phước, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Long Phú, thị xã Long Mỹ Điện lực Huyện Long Mỹ 07:30 - 09:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phương Phú Điện lực Huyện Phụng Hiệp 07:00 - 16:00

12-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phương Phú; Thị trấn Búng Tàu Điện lực Huyện Phụng Hiệp 07:00 - 16:00

12-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Đông Lợi B, xã Đông Phước, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 7, xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 15:00

11-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 15:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 15:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KV phường Thuận An, TX Long Mỹ Điện lực Huyện Long Mỹ 07:30 - 10:30

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 6, phường Hiệp Thành, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp Điện lực Thành phố Ngã Bảy 06:00 - 16:00

10-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp; Thị trấn Cái Tắc và xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A Điện lực Huyện Châu Thành A 07:30 - 11:30

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp Điện lực Huyện Châu Thành A 07:30 - 11:30

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Tân Bình và xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp; Thị trấn Rạch Gòi và xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A Điện lực Huyện Châu Thành A 07:30 - 11:30

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Thuận Hưng, TT. Ngã Sáu, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 16:30

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Thị trấn Cái Tắc và xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A Điện lực Huyện Châu Thành A 07:00 - 11:30

09-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A Điện lực Huyện Châu Thành A 07:00 - 17:00

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KV phường Bình Thạnh, phường Vĩnh Tường, TX Long Mỹ Điện lực Huyện Long Mỹ 07:00 - 16:00

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Âp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 16:30

08-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Tân Long, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp Điện lực Thành phố Ngã Bảy 06:00 - 16:00

08-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Vị Tân, TP Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 16:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 3A - xã Tân Hòa - huyện Châu Thành A. Điện lực Huyện Châu Thành A 07:30 - 11:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 16:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KV xã Long Phú, thị xã Long Mỹ; xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ Điện lực Huyện Long Mỹ 07:00 - 16:00

07-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 7, xã Hòa An Điện lực Huyện Phụng Hiệp 09:10 - 11:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phương Quới, xã Phương Bình Điện lực Huyện Phụng Hiệp 09:10 - 11:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Nhơn Ninh - xã Nhơn Nghĩa A - huyện Châu Thành A. Điện lực Huyện Châu Thành A 08:00 - 11:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phước Thuận, TT. Ngã Sáu, huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 12:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phương Quới, xã Phương Bình Điện lực Huyện Phụng Hiệp 07:00 - 09:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 12:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vị Bình, huyện Vị Thủy. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 16:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hoả Tiến, huyện Vị Thủy. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 16:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phương Quói A, xã Phương Bình Điện lực Huyện Phụng Hiệp 07:00 - 11:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Quới Kinh, xã Tân Bình Điện lực Huyện Phụng Hiệp 07:00 - 11:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KV xã Long Bình, thị xã Long Mỹ Điện lực Huyện Long Mỹ 07:00 - 10:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy Điện lực Huyện Vị Thuỷ 08:00 - 15:00

04-06-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
ấp PhướcThuận, TT. Ngã Sáu, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 12:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Tiến, TP Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 16:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Nhơn Thuận 1A - Thị trấn Một Ngàn - huyện Châu Thành A. Điện lực Huyện Châu Thành A 07:30 - 11:30

04-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KV 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ Điện lực Huyện Long Mỹ 07:30 - 15:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Hưng Điện lực Huyện Phụng Hiệp 07:00 - 11:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phương Quới B, xã Phương Bình; Ấp 8, xã Hòa An Điện lực Huyện Phụng Hiệp 07:00 - 11:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KV xã Long Phú, thị xã Long Mỹ Điện lực Huyện Long Mỹ 07:00 - 12:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Vực 3, Phường 5, TP Vị Thanh., Điện lực Thành phố Vị Thanh 15:30 - 17:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 4, Phường 3, TP Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 13:30 - 15:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 1, Phường 3, TP Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 10:00 - 11:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Tân, xã Phú Tân, Huyện Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 12:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 1, Phường 3, TP Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 09:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh. Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 14:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp Điện lực Huyện Châu Thành A 07:30 - 11:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phương An, xã Phương Bình Điện lực Huyện Phụng Hiệp 07:00 - 11:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Long B, thị trấn Kinh Cùng Điện lực Huyện Phụng Hiệp 07:00 - 11:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 13:30

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp Điện lực Thành phố Ngã Bảy 07:00 - 16:00

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Phường Hiệp Thành, phường Ngã Bảy, phường Lái Hiếu, xã Phụng Hiệp Điện lực Thành phố Ngã Bảy 06:00 - 17:00

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Phường Hiệp Thành, phường Ngã Bảy, phường Hiệp Lợi, xã Tân Long Điện lực Thành phố Ngã Bảy 06:00 - 17:00

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực 2, 3, 4, phường Hiệp Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 06:00 - 17:00

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Phường Hiệp Thành, phường Ngã Bảy, phường Lái Hiếu, xã Phụng Hiệp Điện lực Thành phố Ngã Bảy 06:00 - 16:00

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Phường Hiệp Thành, phường Ngã Bảy, phường Hiệp Lợi, xã Tân Long Điện lực Thành phố Ngã Bảy 06:00 - 16:00

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực 2, 3, 4, phường Hiệp Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 06:00 - 16:00

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Mỹ Lợi, tt Cây Dương Điện lực Huyện Phụng Hiệp 09:30 - 10:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Mỹ Lợi, tt Cây Dương Điện lực Huyện Phụng Hiệp 08:00 - 09:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3B, 4B - Thị trấn Bảy Ngàn- huyện Châu Thành A. Điện lực Huyện Châu Thành A 07:00 - 11:30

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trường Hòa, ấp Trường Hiệp - xã Trường Long A - huyện Châu Thành A. Điện lực Huyện Châu Thành A 07:00 - 11:30

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 8, xã Hòa An Điện lực Huyện Phụng Hiệp 07:00 - 11:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương Điện lực Huyện Phụng Hiệp 07:00 - 11:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 2A - xã Tân Hòa - huyện Châu Thành A. Điện lực Huyện Châu Thành A 06:30 - 11:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KV xã Long Bình, TX Long Mỹ Điện lực Huyện Long Mỹ 11:00 - 13:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh Điện lực Thành phố Vị Thanh 08:00 - 16:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Bình, thị trấn Kinh Cùng Điện lực Huyện Phụng Hiệp 07:00 - 11:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hòa, xã Phương Phú Điện lực Huyện Phụng Hiệp 07:00 - 11:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thống Nhất, thị trấn Cây Dương Điện lực Huyện Phụng Hiệp 07:00 - 11:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Thị Tứ - Thị trấn Một Ngàn - huyện Châu Thành A. Điện lực Huyện Châu Thành A 08:00 - 15:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4, xã Hòa An Điện lực Huyện Phụng Hiệp 07:00 - 11:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Bình Điện lực Huyện Phụng Hiệp 07:00 - 11:00

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật