Lịch cúp điện Ngã Bảy - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ngã Bảy - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Hậu Giang

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Ngã Bảy - Hậu Giang

Lịch cúp điện Ngã Bảy - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ngã Bảy - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ngã Bảy - Hậu Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
ấp Mái Dầm, xã Đại Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Trường Khánh 1, xã Long Thạnh Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Long Hoà B, xã Long Thạnh Điện lực Thành phố Ngã Bảy 09:00 - 17:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Cái Côn, xã Đại Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 09:00 - 16:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Sơn Phú 1, xã Đại Thành; ấp Sơn Phú 2; ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 07:30 - 17:30

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 3, phường Ngã Bảy Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 1,3,4, phường Hiệp, TPNB Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

07-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long; ấp Trường Khánh 2, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp Điện lực Thành phố Ngã Bảy 07:00 - 17:00

08-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ngã Bảy - Hậu Giang

Lịch Cúp Điện Ngã Bảy Hậu Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
ấp Long Hoà A1, xã Long Thạnh; ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc Điện lực Thành phố Ngã Bảy 07:00 - 17:00

01-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực 2, phường Hiệp Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 07:30 - 17:00

29-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực 3, khu vực 6, phường Ngã Bảy; ấp Mái Dầm, ấp Sơn Phú, xã Đại Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

28-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực 5, phường Lái Hiếu; ấp Sậy Niếu A, xã Phụng Hiệp Điện lực Thành phố Ngã Bảy 07:30 - 17:00

24-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Trường Khánh 1, xã Long Thạnh Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

22-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực 3; khu vực 5, phường Ngã Bảy, Phường Hiệp Lợi, Xã Tân Long, Xã Long Thạnh - huyện Phụng Hiệp Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

17-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Sơn Phú 1, xã Đại Thành; ấp Sơn Phú 2; ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Phú B1; ấp Mỹ Thạnh; ấp Tân Phú A2; ấp Tân Phú B2, xã Tân Phước Hưng Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

08-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Thạnh Lợi B, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

08-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực Xẻo Vông B, phường Hiệp Lợi Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Đông An 2, xã Tân Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Đông An A, xã Tân Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Sơn 2, xã Long Thạnh Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

05-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:30 - 15:30

31-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Trường Khánh 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

31-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Trường Khánh 1, xã Long Thạnh Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

24-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực 1, 2 phường Ngã Bảy Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 3, phường Ngã Bảy Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Phú A1 - Xã Tân Phước Hưng Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Thạnh - Xã Tân Phước Hưng Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Phú A2, Tân Phú B2, Mỹ Thạnh, Thành Viên - Xã Tân Phước Hưng Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 3 phường Hiệp Thành - TP Ngã Bảy Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 12:00

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 4 phường Hiệp Thành - TP Ngã Bảy Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 12:00

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mái Dầm; ấp Ba Ngàn; ấp Ba Ngàn A, xã Đại Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 15:00

11-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phó Đường; ấp Mỹ Phú; ấp Tân Phú B2, xã Tân Phước Hưng Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

10-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực Láng Sen; khu vực Láng Sen A, phường Hiệp Lợi Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 15:00

09-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông An 2A, xã Tân Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 15:00

08-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 3, phường Ngã Bảy Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

08-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 1, KV2, phường Ngã Bảy Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

08-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 4, phường Hiệp Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 15:00

05-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phụng Sơn B, xã Tân Long Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 15:00

04-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Sơn Phú 2A; ấp Đông Bình; ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

03-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Lợi A2, xã Tân Long Điện lực Thành phố Ngã Bảy 13:00 - 15:00

02-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 5, phường Ngã Bảy. Điện lực Thành phố Ngã Bảy 10:30 - 12:30

02-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 3, phường Ngã Bảy. Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 10:00

02-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 6, phường Ngã Bảy. Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 15:00

01-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 3, phường Ngã Bảy Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 14:00

23-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Lợi A2 - xã Tân Long Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

22-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KV3, phường Hiệp Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 11:00 - 12:00

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KV2, phường Hiệp Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 09:30 - 10:30

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 2, phường Ngã Bảy Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 15:00

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KV2, phường Lái Hiếu Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 09:00

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Phụng - xã Tân Long Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Bình , xã Tân Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 10:30 - 11:30

20-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Phụng , xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp. Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

20-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KV3, phường Lái Hiếu Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 09:00

20-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Lợi A2, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp. Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

19-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phó Đường; ấp Mỹ Phú; ấp Tân Phú B2, xã Tân Phước Hưng Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

18-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Trường Khánh 1 - Xã Long Thạnh - Huyện Phụng Hiệp Điện lực Thành phố Ngã Bảy 06:00 - 17:00

16-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực xẻo vong A - Phường Hiệp Lợi - TP Ngã Bảy Ấp Thạnh Lợi A1, Trường Khánh 1 - Huyện Phụng Hiệp Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 15:00

15-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực Láng Sen A, phường Hiệp Lợi Điện lực Thành phố Ngã Bảy 10:00 - 13:00

14-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông An 2, xã Tân Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

14-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Đông Bình, xã Tân Thành; ấp Ba Ngàn A, xã Đại Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 15:00

13-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Long Phụng, xã Tân Long Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

12-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Thạnh Lợi A2, xã Tân Long Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

11-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Thạnh Lợi C, xã Tân Long Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

10-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Trường 1, Xã Long Thạnh ; ấp Long Sơn 1, xã Long Thạnh Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

09-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Long Phụng, xã Tân Long Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

07-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phụng Sơn, xã Tân Long Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

06-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Thạnh Lợi B, xã Tân Long Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

05-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Thạnh Lợi A2, xã Tân Long Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

04-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Thạnh Lợi C, xã Tân Long Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

03-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 2 phường Hiệp Thành; khu vực 7, phường Ngã Bảy Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

01-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Long Hòa B - xã Long Thạnh Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 13:00

23-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thạnh Lợi A1 - xã Tân Long Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 13:00

23-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Lợi A2, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp. Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

21-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Lợi C, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp. Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

20-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Lợi C, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp. Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

19-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long An, TT Cái Tắc, ấp Trường Khánh 1, xã Long Thạnh. Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:30

18-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phụng Sơn B, xã Tân Long, ấp Long Trường 3, xã Long Thạnh Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

16-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phụng Sơn B, xã Tân Long Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

15-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Lợi C, xã Tân Long Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

14-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Lợi C, Phụng Sơn B, xã Tân Long Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

13-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Thạnh Lợi C, xã Tân Long Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

12-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Long Sơn 1, Long Sơn 2, xã Long Thạnh Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

09-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Tân Phú A2, xã Tân Phước Hưng Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 12:00

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Đông An 2, xã Tân Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 15:00

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Đông An A, xã Đại Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 15:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Cái Côn, xã Đại Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 15:00

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Long Sơn 2, xã Long Thạnh Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 15:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Lợi, xã Tân Long, Ấp Trường Khánh 1, xã Long Thạnh, Ấp Long An. TT Cái Tắc. Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

28-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Sơn Phú, xã Đại Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 15:00 - 17:00

19-05-2023

Khác-Bảo dưỡng lưới điện ngăn ngừa sự cố
ấp Thạnh Lợi B, xã Tân Long Điện lực Thành phố Ngã Bảy 15:00 - 17:00

19-05-2023

Khác-Bảo dưỡng lưới điện ngăn ngừa sự cố
ấp Long Hoà B, xã Long Thạnh Điện lực Thành phố Ngã Bảy 15:00 - 17:00

19-05-2023

Khác-Bảo dưỡng lưới điện ngăn ngừa sự cố
ấp Đông An 2, xã Tân Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 14:00

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực Xẻo Vong B, phường Hiệp Lợi Điện lực Thành phố Ngã Bảy 06:00 - 09:00

19-05-2023

Khác-Bảo dưỡng lưới điện ngăn ngừa sự cố
Ấp Long Hoà A1, xã Long Thạnh Điện lực Thành phố Ngã Bảy 06:00 - 09:00

19-05-2023

Khác-Bảo dưỡng lưới điện ngăn ngừa sự cố
Ấp Phó Đường, xã Tân Phước Hưng Điện lực Thành phố Ngã Bảy 06:00 - 09:00

19-05-2023

Khác-Bảo dưỡng lưới điện ngăn ngừa sự cố
ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực xẻo Vong A, phường Hiệp Lợi Điện lực Thành phố Ngã Bảy 06:00 - 09:00

18-05-2023

Khác
Khu Vực 3 , phường Lái Hiếu ,TP Ngã Bảy Điện lực Thành phố Ngã Bảy 06:00 - 09:00

18-05-2023

Khác
Ấp mùa Xuân , xã Tân Phước Hương , huyện Phụng Hiệp . Điện lực Thành phố Ngã Bảy 06:00 - 09:00

18-05-2023

Khác
Ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh , huyện Phụng Hiệp . Điện lực Thành phố Ngã Bảy 06:00 - 09:00

18-05-2023

Khác
ấp Sơn Phú 1, xã Đại Thành Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 7, phường Hiệp Thành; ấp Mùa Xuân, ấp Tân Phú, xã Tân Phước Hưng Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:00

12-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Long Sơn 2, xã Long Thạnh Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:30 - 15:00

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Khánh 1 - xã Long Thạnh Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 11:00

10-05-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
Khu vực 2, phường Lái Hiếu Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:30

09-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 2, phường Lái Hiếu Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 16:30

08-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Long Sơn 1, xã Long Thạnh Điện lực Thành phố Ngã Bảy 08:00 - 17:00

05-05-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật