Lịch cúp điện Tiền Hải - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tiền Hải - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thái Bình

Lịch cúp điện Tiền Hải - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tiền Hải - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tiền Hải - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn Trình Nhất, xã An Ninh Điện lực Tiền Hải 07:00 - 10:30

02-10-2023

Thôn Trình Nhì, xã An Ninh Điện lực Tiền Hải 07:00 - 11:00

02-10-2023

Thôn Nguyệt Lũ, xã Tây Tiến Điện lực Tiền Hải 07:00 - 10:30

02-10-2023

Thôn Bắc Trạch, xã Vân Trường Điện lực Tiền Hải 07:00 - 10:30

02-10-2023

Thôn Phương Trạch, xã Phương Công Điện lực Tiền Hải 08:00 - 11:30

02-10-2023

Thôn Văn Hải, Xã Đông Phong Điện lực Tiền Hải 08:00 - 11:30

02-10-2023

Thôn Trình Trung Tây, xã An Ninh Điện lực Tiền Hải 08:00 - 11:30

02-10-2023

Thôn Đông Cao 1+2, xã Tây Tiến Điện lực Tiền Hải 13:30 - 16:30

02-10-2023

Thôn Tân Lập, xã Tây Tiến Điện lực Tiền Hải 13:30 - 16:30

02-10-2023

Thôn Trinh Cát, Xã Đông Cơ Điện lực Tiền Hải 13:30 - 16:30

02-10-2023

Thôn Nam, xã Tây Giang Điện lực Tiền Hải 13:30 - 16:30

02-10-2023

Thôn Kênh Xuyên, xã Đông Xuyên Điện lực Tiền Hải 13:30 - 16:30

02-10-2023

Thôn Hưng Thịnh, xã Đông Long Điện lực Tiền Hải 13:30 - 16:30

02-10-2023

Thôn Tiền Phong, xã Tây An Điện lực Tiền Hải 06:00 - 09:30

03-10-2023

Thôn Thành Long, xã Đông Hải Điện lực Tiền Hải 07:00 - 10:30

03-10-2023

Thôn Đại Hữu, xã Tây Ninh Điện lực Tiền Hải 07:00 - 10:30

03-10-2023

Thôn Hưng Long, xã Đông Long Điện lực Tiền Hải 08:00 - 11:30

03-10-2023

Thôn Thành Long, xã Đông Hải Điện lực Tiền Hải 08:00 - 11:00

03-10-2023

Thôn Định Cư Tây xã Đông Trà Điện lực Tiền Hải 13:30 - 16:30

03-10-2023

Thôn Quý Đức - Xã Đông Quý Điện lực Tiền Hải 13:30 - 16:30

03-10-2023

Thôn Quý Đức, xã Đông Xuyên Điện lực Tiền Hải 13:30 - 16:30

03-10-2023

Thôn Hiên, xã Tây Lương Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:00

04-10-2023

Thôn Bát Cấp, xã Bắc Hải Điện lực Tiền Hải 07:30 - 09:30

04-10-2023

Thôn Nội Lang Bắc, xã Nam Hải Điện lực Tiền Hải 09:30 - 11:30

04-10-2023

Thôn Lưu Phương, xã Tây Phong Điện lực Tiền Hải 13:30 - 15:00

04-10-2023

Thôn Phương Trạch, xã Phương Công Điện lực Tiền Hải 15:00 - 16:30

04-10-2023

Thôn Chỉ Trung, xã Đông Trung Điện lực Tiền Hải 07:30 - 09:30

05-10-2023

Thôn Hợp Phố, xã Nam Phú Điện lực Tiền Hải 07:30 - 09:30

05-10-2023

Thôn Ái Quốc, xã Nam Thanh Điện lực Tiền Hải 09:30 - 11:30

05-10-2023

Thôn Hữu Vi,xã Nam Chính Điện lực Tiền Hải 07:30 - 09:30

06-10-2023

Thôn Nho Lâm Tây, Xã Đông Lâm Điện lực Tiền Hải 07:30 - 09:30

06-10-2023

Cty ASAKI, xã Đông Cơ Điện lực Tiền Hải 08:00 - 08:30

06-10-2023

Cty Vital, xã Đông Cơ Điện lực Tiền Hải 09:00 - 09:30

06-10-2023

Thôn Cam Lai, Xã Đông Cơ Điện lực Tiền Hải 09:30 - 11:30

06-10-2023

Thôn Phương Trạch, xã Phương Công Điện lực Tiền Hải 09:30 - 11:30

06-10-2023

Cty Sứ OHIO 2, xã Tây Sơn Điện lực Tiền Hải 10:00 - 10:30

06-10-2023

Lịch cúp điện Tiền Hải - Thái Bình

Lịch Cúp Điện Tiền Hải Thái Bình những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn Nguyệt Lũ, xã Tây Tiến Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:30

30-09-2023

TBA Phoerix Quat, xã Đông Cơ Điện lực Tiền Hải 14:00 - 15:00

28-09-2023

TBA Cty Minh Long, xã Đông Cơ Điện lực Tiền Hải 10:00 - 11:00

28-09-2023

TBA Đức Việt Thái, xã Đông Lâm Điện lực Tiền Hải 09:00 - 10:00

28-09-2023

TBA Sứ Thái Bình, xã Đông Lâm Điện lực Tiền Hải 08:00 - 09:00

28-09-2023

TBA Sứ Đông Lâm, xã Đông Lâm Điện lực Tiền Hải 15:00 - 16:00

27-09-2023

TBA Gạch Phạm Văn Thiêm, xã Nam Cường Điện lực Tiền Hải 14:00 - 15:00

27-09-2023

TBA HS Biển Đông, xã Nam Thịnh Điện lực Tiền Hải 10:00 - 11:00

27-09-2023

TBA Trần Hồng Trường, xã Nam Thịnh Điện lực Tiền Hải 09:00 - 10:00

27-09-2023

TBA Phương Anh, xã Nam Phú Điện lực Tiền Hải 08:00 - 09:00

27-09-2023

Thôn Hiên, xã Tây Lương Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:30

27-09-2023

KH cụm khu sinh thái Cồn Vành, xã Nam Phú Điện lực Tiền Hải 05:30 - 12:30

26-09-2023

Thôn Định Cư Tây xã Đông Trà Điện lực Tiền Hải 13:30 - 16:00

25-09-2023

Thôn Định Cư Tây xã Đông Trà Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:30

25-09-2023

Thôn Định Cư Đông xã Đông Trà Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:30

25-09-2023

Các TBA khu vực xã Tây Sơn, Thị Trấn, Tây Giang, Tây An Điện lực Tiền Hải 10:00 - 11:00

23-09-2023

Các TBA khu vực xã Tây Sơn, Thị Trấn, Tây Giang, Tây An Điện lực Tiền Hải 05:00 - 06:00

23-09-2023

Phố Tiểu Hoàng, Thị trấn Tiền Hải Điện lực Tiền Hải 05:00 - 11:00

23-09-2023

Thôn Hoàng Môn, xã Nam Cường Điện lực Tiền Hải 05:30 - 11:30

20-09-2023

ĐZ 400V TBA 1 xã Đông Trung Điện lực Tiền Hải 07:30 - 16:30

18-09-2023

Thôn Tân Hải, Xã Đông Hải Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:00

31-08-2023

Sau CDPT 01 Nhánh Nam Thịnh Lộ 478E11.9( gồm Xã Nam Thịnh - Nam Thắng - TBA1 Xã Nam Thanh ) Điện lực Tiền Hải 05:30 - 06:30

31-08-2023

Thôn Đông La, xã Nam Hải Điện lực Tiền Hải 13:30 - 16:30

30-08-2023

Thôn Thanh Đông, xã Đông Lâm Điện lực Tiền Hải 13:30 - 16:30

30-08-2023

Thôn Phú Lâm, Xã Nam Hồng Điện lực Tiền Hải 09:30 - 11:30

30-08-2023

Thôn Tam Bảo, Xã Nam Hồng Điện lực Tiền Hải 07:30 - 09:30

30-08-2023

Thôn Đại Đồng, xã Nam Trung Điện lực Tiền Hải 13:30 - 16:30

29-08-2023

Thôn Tân Trào xã Nam Hưng Điện lực Tiền Hải 13:30 - 16:30

29-08-2023

Thôn Việt Hùng, xã Nam Thanh Điện lực Tiền Hải 07:30 - 10:30

29-08-2023

Thôn Quý Đức, xã Đông Xuyên Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:00

29-08-2023

Thôn Đại Đồng, xã Nam Trung Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:00

29-08-2023

Thôn Hợp Thành, xã Nam Trung Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:30

29-08-2023

Thôn Đồng Châu, xã Đông Minh Điện lực Tiền Hải 14:00 - 16:30

28-08-2023

Thôn Minh Châu, xã Đông Minh Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:00

28-08-2023

TBA Dũng Mai, xã Tây Ninh Điện lực Tiền Hải 07:30 - 08:30

28-08-2023

Thôn Đông Sơn, xã Tây Sơn Điện lực Tiền Hải 14:00 - 17:00

25-08-2023

Thôn Tiền Phong, xã Tây An Điện lực Tiền Hải 14:00 - 17:00

25-08-2023

Thôn Đông Sơn, xã Tây Sơn Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:30

25-08-2023

Thôn Bắc Sơn, xã Tây Sơn Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:30

25-08-2023

Các TBA khu vực xã Tây Lương Điện lực Tiền Hải 11:00 - 12:00

24-08-2023

Các TBA khu vực xã Đông Trung, Đông Phong, Đông Quý Điện lực Tiền Hải 05:30 - 10:30

24-08-2023

Các TBA khu vực xã Tây Lương Điện lực Tiền Hải 05:30 - 06:30

24-08-2023

TBA Tuynel Thái Thọ Điện lực Tiền Hải 05:30 - 12:00

24-08-2023

Thôn Tam Bảo, Xã Nam Hồng Điện lực Tiền Hải 14:00 - 16:30

23-08-2023

Thôn Đồng Châu Nội, xã Đông Minh Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:00

23-08-2023

Thôn Minh Châu, xã Đông Minh Điện lực Tiền Hải 14:00 - 16:30

22-08-2023

Thôn Minh Châu, xã Đông Minh Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:00

22-08-2023

Thôn Hưng Long, xã Đông Long Điện lực Tiền Hải 14:00 - 16:00

21-08-2023

Thôn Tân Lập, xã Tây Tiến Điện lực Tiền Hải 07:30 - 09:30

21-08-2023

Thôn Trình Trung Tây, xã An Ninh Điện lực Tiền Hải 07:30 - 09:30

21-08-2023

TBA Hồng Thành (Tân Hoàng Phúc) Điện lực Tiền Hải 07:30 - 14:30

20-08-2023

TBA 2 Đông Trung xã Đông Trung Điện lực Tiền Hải 09:30 - 11:00

19-08-2023

Thôn Nguyệt Lũ, xã Tây Tiến Điện lực Tiền Hải 09:30 - 11:00

19-08-2023

TBA 1 Đông Trung xã Đông Trung Điện lực Tiền Hải 07:30 - 09:00

19-08-2023

Thôn Bát Cấp, xã Bắc Hải Điện lực Tiền Hải 07:30 - 09:00

19-08-2023

Thôn Trình Trung Tây, xã An Ninh Điện lực Tiền Hải 14:00 - 17:00

18-08-2023

Thôn Trình Nhất Đông, xã An Ninh Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:00

18-08-2023

Thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh Điện lực Tiền Hải 14:00 - 17:00

17-08-2023

Thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:00

17-08-2023

Thôn Đồng Châu, xã Đông Minh Điện lực Tiền Hải 14:00 - 17:00

16-08-2023

Thôn Đồng Châu, xã Đông Minh Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:00

16-08-2023

Thôn Đồng Châu Nội, xã Đông Minh Điện lực Tiền Hải 14:00 - 17:00

15-08-2023

TBA hải sản biển đông Điện lực Tiền Hải 08:00 - 09:00

15-08-2023

Thôn Đồng Châu nội, xã Đông Minh Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:00

15-08-2023

Thôn Thanh Lâm Tây, xã Đông Lâm Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:00

14-08-2023

Thôn Phương Trạch Xã Phương Công Điện lực Tiền Hải 07:30 - 10:00

14-08-2023

Thôn Kênh Xuyên, Xã Đông Xuyên Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:00

12-08-2023

Thôn Việt Thắng, xã Nam Thanh Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:00

12-08-2023

Thôn Minh Châu, xã Đông Minh Điện lực Tiền Hải 14:00 - 17:00

11-08-2023

Thôn An Cư, Xã Đông Xuyên Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:00

11-08-2023

Sau AB 400V lộ 1 TBA 13 Nam Trung - Lộ 476E11.9 ( thôn vĩnh trà nam trung ) Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:30

11-08-2023

Thôn Thành Long, xã Đông Hải Điện lực Tiền Hải 14:00 - 17:00

10-08-2023

Thôn Tân Lạc, Xã Đông Hoàng Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:00

10-08-2023

Thôn Năng Tĩnh, Xã Nam Chính Điện lực Tiền Hải 07:00 - 16:30

10-08-2023

Các TBA khu vực xã Đông Minh, Đông Hoàng Điện lực Tiền Hải 05:30 - 11:30

09-08-2023

Thôn Bắc Mương, xã Tây Ninh Điện lực Tiền Hải 14:00 - 17:00

08-08-2023

Thôn An Phụ, xã Đông Trung Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:00

08-08-2023

Thôn Đồng Châu Nội, xã Đông Minh Điện lực Tiền Hải 14:00 - 17:00

07-08-2023

Thôn Đồng Châu Nội, xã Đông Minh Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:00

07-08-2023

Thôn Minh Châu, xã Đông Minh Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:00

05-08-2023

Thôn Đồng Châu, xã Đông Minh Điện lực Tiền Hải 14:00 - 17:00

04-08-2023

Thôn Đồng Châu, xã Đông Minh Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:00

04-08-2023

Thôn Bắc Mương, xã Tây Ninh Điện lực Tiền Hải 14:00 - 17:00

03-08-2023

Thôn An Phụ, xã Đông Trung Điện lực Tiền Hải 07:30 - 11:00

03-08-2023

Các TBA khu vực xã Nam Thanh, Nam Hưng, Nam Trung 5, Nam Phú Điện lực Tiền Hải 05:30 - 07:00

03-08-2023

Thôn Thiện Tường, xã Nam Thịnh Điện lực Tiền Hải 09:30 - 10:30

31-07-2023

Thôn Đồng Lạc, xã Nam Thịnh Điện lực Tiền Hải 08:30 - 09:30

31-07-2023

Thôn Nam Đồng Nam, xã Nam Thắng Điện lực Tiền Hải 07:00 - 08:00

31-07-2023

Cty XNK Thăng Long, xã Bắc Hải Điện lực Tiền Hải 08:00 - 09:00

30-07-2023

Các TBA khu vực xã Nam Thanh 5, Nam Thắng 12 Điện lực Tiền Hải 05:00 - 17:00

29-07-2023

Các TBA khu vực xã Nam Hưng, Nam Trung 5, Nam Phú, Nam Thanh Điện lực Tiền Hải 05:00 - 17:00

29-07-2023

Các TBA khu vực xã Nam Thanh 5, Nam Thắng 12 Điện lực Tiền Hải 05:00 - 17:00

28-07-2023

Các TBA khu vực xã Nam Hưng, Nam Trung 5, Nam Phú, Nam Thanh Điện lực Tiền Hải 05:00 - 17:00

28-07-2023

Thôn Hữu Vi, xã Nam Chính Điện lực Tiền Hải 10:30 - 11:30

27-07-2023

Thôn Hữu Vi, xã Nam Chính Điện lực Tiền Hải 09:30 - 10:30

27-07-2023

Thôn Hữu Vi, xã Nam Chính Điện lực Tiền Hải 08:30 - 09:30

27-07-2023

Thôn An Chính, xã Nam Chính Điện lực Tiền Hải 07:00 - 08:00

27-07-2023

Thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh Điện lực Tiền Hải 14:00 - 17:00

26-07-2023

Thôn An Chính, xã Nam Chính Điện lực Tiền Hải 10:30 - 11:30

26-07-2023

Thôn Năng Tĩnh, xã Nam Chính Điện lực Tiền Hải 09:30 - 10:30

26-07-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật