Lịch cúp điện Hưng Hà - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hưng Hà - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thái Bình

Lịch cúp điện Hưng Hà - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hưng Hà - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hưng Hà - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Hưng Hà Thái Bình những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Cụm CN Phúc Khánh Điện Lực Hưng Hà 07:30 - 10:30

18-01-2023

Thôn Đào Thành xã Canh Tân Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

17-01-2023

Khu Tiền Phong Thị trấn Hưng Nhân Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

17-01-2023

Xã Cộng Hòa, Canh Tân. Điện Lực Hưng Hà 10:30 - 11:00

15-01-2023

Thị Trấn Hưng Nhân, Thị Trấn Hưng Hà, các xã Phúc Khánh, Liên Hiệp, Tân Hòa, Tân Lễ Điện Lực Hưng Hà 06:30 - 11:00

15-01-2023

Xã Cộng Hòa, Canh Tân. Điện Lực Hưng Hà 06:30 - 07:00

15-01-2023

Thôn Tư La xã Minh Khai Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

14-01-2023

Khu TT Tân Hòa Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 16:30

11-01-2023

Xã Hồng An, Thái Hưng, Tiến Đức Điện Lực Hưng Hà 06:00 - 13:00

10-01-2023

Thôn Bình Minh xã Kim Trung Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

09-01-2023

Công ty TNHH SX & Thương Mại Thái Phương Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

08-01-2023

Thôn Phương La 2 xã Thái Phương Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

08-01-2023

Thôn Đa Phú xã Thống Nhất Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

06-01-2023

Thôn Tuy Lai 3 xã Minh Khai Điện Lực Hưng Hà 13:00 - 16:30

05-01-2023

Thôn Vũ Đông, Hợp Đông xã Hồng Lĩnh Điện Lực Hưng Hà 13:00 - 16:30

05-01-2023

Thôn Thống Nhất xã Chi Lăng Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

05-01-2023

Thôn Đồng Phú xã Đông Đô Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

05-01-2023

Thôn Lưu Xá xã Canh Tân Điện Lực Hưng Hà 13:00 - 16:30

04-01-2023

Thôn Hú Nhiễm xã Hòa Tiến Điện Lực Hưng Hà 13:00 - 16:30

04-01-2023

Thôn Minh Thiện xã Hòa Bình Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

04-01-2023

Thôn Đồng Lạc xã Minh Khai Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

04-01-2023

Thôn Đồng Vọng xã Thái Hưng Điện Lực Hưng Hà 13:00 - 16:30

03-01-2023

Thôn Cầu Phiến xã Thống Nhất Điện Lực Hưng Hà 13:00 - 16:30

03-01-2023

Thôn Trung Thành xã Cộng Hòa Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

03-01-2023

Thôn Hà Thanh xã Cộng Hòa Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

03-01-2023

Đặng Xá Thị trấn Hưng Nhân Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

30-12-2022

Thôn Đồng Đào xã Hồng Minh Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

30-12-2022

Xã Duyên Hải Điện Lực Hưng Hà 06:30 - 12:00

29-12-2022

Xã Tân Lễ, Thị Trấn Hưng Nhân Điện Lực Hưng Hà 05:30 - 07:00

29-12-2022

Xã Thái Hưng, Hồng An, Tiến Đức Điện Lực Hưng Hà 14:00 - 15:00

27-12-2022

Thôn Kênh xã Tân Hòa Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

27-12-2022

Xã Thái Hưng Điện Lực Hưng Hà 06:00 - 15:00

27-12-2022

Xã Thái Hưng, Hồng An, Tiến Đức Điện Lực Hưng Hà 06:00 - 07:00

27-12-2022

Thôn Hòa xã Hòa Tiến Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

26-12-2022

Công ty HNJ Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 10:30

25-12-2022

CSSX Nguyễn Văn An xã Điệp Nông Điện Lực Hưng Hà 13:00 - 16:30

24-12-2022

Thôn Phương La 5 xã Thái Phương Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

24-12-2022

Thôn Lương Ngọc xã Tân Tiến Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

24-12-2022

Thôn Thanh La xã Minh Khai, thôn Thanh Nga xã Minh Tân, Thôn Xuân La, Phú Vinh Xã Độc Lập, 1 phần xã Chí Hòa, xã Hồng Minh Điện Lực Hưng Hà 06:00 - 13:00

23-12-2022

1 phần thôn Tống Xã Thái Hưng Điện Lực Hưng Hà 13:00 - 16:30

22-12-2022

Thôn Lương Ngọc xã Tân Tiến Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

22-12-2022

Thôn Phương La 5 xã Thái Phương Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

22-12-2022

1 phần thôn Tống Xã Thái Hưng Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

22-12-2022

Thôn Khám xã Tân hòa Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

22-12-2022

Thôn Cộng Hòa xã Minh Hòa Điện Lực Hưng Hà 13:00 - 16:30

21-12-2022

Thôn Thượng Lãng xã Minh Hòa Điện Lực Hưng Hà 13:00 - 16:30

21-12-2022

Thôn Dương Xá Xã Tiến Đức Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

21-12-2022

Thôn Phú Vinh xã Độc Lập Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

21-12-2022

Thôn Chiêm Bái xã Liên Hiệp Điện Lực Hưng Hà 13:00 - 16:30

20-12-2022

Thôn Đào Thành xã Canh Tân Điện Lực Hưng Hà 13:00 - 16:30

20-12-2022

ĐZ 400V TBA Bơm cầu Đót Điện Lực Hưng Hà 07:30 - 11:00

20-12-2022

ĐZ 400V TBA Trung Tâm Văn lang Điện Lực Hưng Hà 07:30 - 11:00

20-12-2022

Thôn Mỹ xã Phúc Khánh Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

20-12-2022

Thôn Truy Đình xã Văn Cẩm Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

19-12-2022

Thôn Cộng Hòa xã Bắc Sơn Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

17-12-2022

Khu Đặng Xá TT Hưng Nhân Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

13-12-2022

Thôn Cầu Phiến xã Thống Nhất Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

12-12-2022

Thôn Phụng Công xã Minh Tân Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

10-12-2022

Trần Tuấn - Trường Hằng khu Đồng Tu Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 10:00

09-12-2022

Khu Tây Xuyên Thị Trấn Hưng Nhân Điện Lực Hưng Hà 07:00 - 11:30

06-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật