Lịch cúp điện Quỳnh Phụ - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Quỳnh Phụ - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thái Bình

Lịch cúp điện Quỳnh Phụ - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Quỳnh Phụ - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Quỳnh Phụ - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
1 phần xã An Vũ Điện Lực Quỳnh Phụ 06:00 - 11:30

01-06-2023

1 phần xã An Vũ Điện Lực Quỳnh Phụ 06:00 - 07:30

01-06-2023

1 phần xã An Hiệp Điện Lực Quỳnh Phụ 06:00 - 12:00

01-06-2023

1 phần xã An Tràng Điện Lực Quỳnh Phụ 07:30 - 09:00

01-06-2023

1 phần xã An Tràng Điện Lực Quỳnh Phụ 08:30 - 10:00

01-06-2023

1 phần xã An Tràng Điện Lực Quỳnh Phụ 10:00 - 11:30

01-06-2023

Lịch cúp điện Quỳnh Phụ - Thái Bình

Lịch Cúp Điện Quỳnh Phụ Thái Bình những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
1 phần xã An Tràng Điện Lực Quỳnh Phụ 10:00 - 11:30

31-05-2023

1 phần xã An Tràng Điện Lực Quỳnh Phụ 07:30 - 09:00

31-05-2023

1 phần xã An Tràng Điện Lực Quỳnh Phụ 06:00 - 07:30

31-05-2023

1 phần xã Đông Hải Điện Lực Quỳnh Phụ 06:00 - 11:30

31-05-2023

Các TBA xã Quỳnh Bảo,Quỳnh Hưng Điện Lực Quỳnh Phụ 05:00 - 12:00

30-05-2023

Các TBA xã An Vinh và 1 phần xã An Ấp Điện Lực Quỳnh Phụ 05:00 - 12:00

29-05-2023

Các TBA xã Quỳnh Giao,Quỳnh Lâm và 1 phần xã Quỳnh Hoàng Điện Lực Quỳnh Phụ 05:00 - 12:00

27-05-2023

1 phần xã Châu Sơn Điện Lực Quỳnh Phụ 14:00 - 17:00

26-05-2023

1 phần xã Quỳnh Minh Điện Lực Quỳnh Phụ 09:00 - 10:00

26-05-2023

1 phần xã Đồng Tiến Điện Lực Quỳnh Phụ 09:00 - 10:00

26-05-2023

1 phần xã Đồng Tiến Điện Lực Quỳnh Phụ 08:00 - 09:00

26-05-2023

1 phần xã Quỳnh Minh Điện Lực Quỳnh Phụ 08:00 - 09:00

26-05-2023

1 phần xã Quỳnh Minh Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 08:00

26-05-2023

1 phần xã Đồng Tiến Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 08:00

26-05-2023

1 phần xã Châu Sơn Điện Lực Quỳnh Phụ 06:00 - 11:30

26-05-2023

1 phần xã An Tràng Điện Lực Quỳnh Phụ 06:00 - 07:00

26-05-2023

1 phần xã Quỳnh Hải Điện Lực Quỳnh Phụ 06:00 - 07:00

26-05-2023

Các TBA xã An Lễ,Ngã Tư Kênh,Đồng Lệ 2 và Đồng Lệ 3,Hà Phương,Ấp Trứng Điện Lực Quỳnh Phụ 05:00 - 12:00

25-05-2023

1 phần xã Đồng Tiến Điện Lực Quỳnh Phụ 09:00 - 10:00

24-05-2023

1 phần xã Châu Sơn Điện Lực Quỳnh Phụ 09:00 - 10:00

24-05-2023

1 phần xã Quỳnh Nguyên Điện Lực Quỳnh Phụ 08:00 - 09:00

24-05-2023

1 phần xã Đồng Tiến Điện Lực Quỳnh Phụ 08:00 - 09:00

24-05-2023

1 phần xã An Dục Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 08:00

24-05-2023

1 phần xã Quỳnh Xá Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 08:00

24-05-2023

1 phần xã Quỳnh Khê Điện Lực Quỳnh Phụ 06:00 - 11:30

24-05-2023

1 phần xã Quỳnh Xá Điện Lực Quỳnh Phụ 06:00 - 07:00

24-05-2023

1 phần xã An Dục Điện Lực Quỳnh Phụ 06:00 - 07:00

24-05-2023

1 phần xã An Thái Điện Lực Quỳnh Phụ 06:00 - 12:00

24-05-2023

1 phần xã Quỳnh Thọ Điện Lực Quỳnh Phụ 10:30 - 11:30

22-05-2023

1 phần xã An Vũ Điện Lực Quỳnh Phụ 10:00 - 11:30

22-05-2023

1 phần xã Quỳnh Thọ Điện Lực Quỳnh Phụ 09:30 - 10:30

22-05-2023

1 phần xã An Vũ Điện Lực Quỳnh Phụ 08:30 - 10:00

22-05-2023

1 phần xã Quỳnh Thọ Điện Lực Quỳnh Phụ 08:00 - 09:30

22-05-2023

1 phần xã An Vũ Điện Lực Quỳnh Phụ 07:30 - 09:00

22-05-2023

1 phần xã Đông Hải Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 12:00

22-05-2023

1 phần xã Quỳnh Thọ Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 08:00

22-05-2023

1 phần xã An Vũ Điện Lực Quỳnh Phụ 06:00 - 07:30

22-05-2023

1 phần xã Quỳnh Hải Điện Lực Quỳnh Phụ 10:30 - 11:30

20-05-2023

1 phần xã An Dục Điện Lực Quỳnh Phụ 10:00 - 11:30

20-05-2023

1 phần xã Quỳnh Hải Điện Lực Quỳnh Phụ 09:30 - 10:30

20-05-2023

1 phần xã An Dục Điện Lực Quỳnh Phụ 08:30 - 10:00

20-05-2023

1 phần thị trấn Quỳnh Côi Điện Lực Quỳnh Phụ 08:00 - 09:30

20-05-2023

1 phần xã An Dục Điện Lực Quỳnh Phụ 07:30 - 09:00

20-05-2023

1 phần thị trấn Quỳnh Côi Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 08:00

20-05-2023

1 phần xã An Quý Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 12:00

20-05-2023

1 phần xã An Dục Điện Lực Quỳnh Phụ 06:00 - 07:30

20-05-2023

1 phần xã Quỳnh Nguyên Điện Lực Quỳnh Phụ 10:30 - 11:30

19-05-2023

1 phần xã Quỳnh Bảo Điện Lực Quỳnh Phụ 09:30 - 10:30

19-05-2023

1 phần xã Quỳnh Hưng Điện Lực Quỳnh Phụ 08:00 - 09:30

19-05-2023

1 phần xã Quỳnh Hưng Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 08:00

19-05-2023

1 phần xã Quỳnh Giao Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 12:00

19-05-2023

1 phần xã Quỳnh Hồng Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 11:30

18-05-2023

1 phần xã Châu Sơn Điện Lực Quỳnh Phụ 10:30 - 11:30

17-05-2023

1 phần xã An Mỹ Điện Lực Quỳnh Phụ 10:00 - 11:30

17-05-2023

1 phần xã Quỳnh Nguyên Điện Lực Quỳnh Phụ 09:30 - 10:30

17-05-2023

1 phần xã Quỳnh Nguyên Điện Lực Quỳnh Phụ 08:30 - 09:30

17-05-2023

1 phần xã An Thanh Điện Lực Quỳnh Phụ 08:30 - 10:00

17-05-2023

1 phần xã An Thanh Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 09:00

17-05-2023

1 phần xã Quỳnh Nguyên Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 08:30

17-05-2023

1 phần xã An Đồng Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 09:00

17-05-2023

1 phần xã An Vũ Điện Lực Quỳnh Phụ 06:00 - 07:30

17-05-2023

1 phần xã Quỳnh Xá Điện Lực Quỳnh Phụ 10:30 - 11:30

16-05-2023

1 phần thị trấn An Bài Điện Lực Quỳnh Phụ 10:00 - 11:30

16-05-2023

1 phần xã Quỳnh Xá Điện Lực Quỳnh Phụ 09:30 - 10:30

16-05-2023

1 phần xã Quỳnh Xá Điện Lực Quỳnh Phụ 08:30 - 09:30

16-05-2023

1 phần thị trấn An Bài Điện Lực Quỳnh Phụ 08:30 - 10:00

16-05-2023

1 phần xã Quỳnh Hải Điện Lực Quỳnh Phụ 08:00 - 10:00

16-05-2023

1 phần thị trấn An Bài Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 09:00

16-05-2023

1 phần xã Quỳnh Xá Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 08:30

16-05-2023

1 phần xã Quỳnh Hải Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 09:00

16-05-2023

1 phần thị trấn An Bài Điện Lực Quỳnh Phụ 06:00 - 07:30

16-05-2023

1 phần xã An Lễ Điện Lực Quỳnh Phụ 06:00 - 15:00

13-05-2023

1 phần thị trấn Quỳnh Côi Điện Lực Quỳnh Phụ 06:00 - 15:00

13-05-2023

1 phần xã An Vũ Điện Lực Quỳnh Phụ 06:30 - 16:30

12-05-2023

1 phần xã An Mỹ Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 12:00

11-05-2023

1 phần xã Quỳnh Hồng Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 12:00

11-05-2023

1 phần xã Quỳnh Hồng Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 12:00

10-05-2023

1 phần thị trấn An Bài Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 12:00

10-05-2023

1 phần xã Quỳnh Hoàng Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 12:00

09-05-2023

1 phần xã An Lễ Điện Lực Quỳnh Phụ 07:30 - 17:00

06-05-2023

1 phần xã Châu Sơn Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 12:00

06-05-2023

1 phần xã An Tràng Điện Lực Quỳnh Phụ 13:00 - 17:00

05-05-2023

1 phần thị trấn An Bài Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 12:00

05-05-2023

Các TBA xã Quỳnh Hoàng Quỳnh Lâm,Quỳnh Giao,xã Quỳnh Sơn,Quỳnh Hồng Điện Lực Quỳnh Phụ 05:00 - 07:00

28-04-2023

1 phần xã Đồng Tiến Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 17:00

27-04-2023

1 phần xã Đồng Tiến Điện Lực Quỳnh Phụ 08:00 - 10:00

26-04-2023

1 phần xã Quỳnh Hoa Điện Lực Quỳnh Phụ 08:00 - 12:30

26-04-2023

1 phần thị trấn Quỳnh Côi Điện Lực Quỳnh Phụ 06:30 - 12:00

26-04-2023

1 phần xã Châu Sơn Điện Lực Quỳnh Phụ 06:30 - 11:00

26-04-2023

1 phần xã Đồng Tiến Điện Lực Quỳnh Phụ 06:30 - 09:00

26-04-2023

1 phần xã Quỳnh Hưng Điện Lực Quỳnh Phụ 06:00 - 09:00

26-04-2023

1 phần xã An Khê Điện Lực Quỳnh Phụ 08:00 - 10:00

25-04-2023

1 phần xã Châu Sơn Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 12:00

25-04-2023

1 phần xã An Khê Điện Lực Quỳnh Phụ 06:30 - 09:00

25-04-2023

1 phần thị trấn An Bài Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 15:00

24-04-2023

Các TBA Phụ Trợ Quý Ninh và Sunrise spinning Điện Lực Quỳnh Phụ 06:00 - 15:00

23-04-2023

1 phần xã An Thanh Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 12:00

22-04-2023

1 phần xã Quỳnh Hội Điện Lực Quỳnh Phụ 07:00 - 17:00

21-04-2023

1 phần xã An Khê Điện Lực Quỳnh Phụ 08:00 - 10:00

20-04-2023

1 phần xã An Khê Điện Lực Quỳnh Phụ 06:30 - 10:00

20-04-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật