Lịch cúp điện Đông Hưng - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đông Hưng - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thái Bình

Lịch cúp điện Đông Hưng - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đông Hưng - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đông Hưng - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
1 phần xã Đông Tân Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 09:30

07-02-2023

1 phần xã Đông hợp Điện Lực Đông Hưng 09:00 - 11:00

07-02-2023

1 phần xã Phú Châu Điện Lực Đông Hưng 13:00 - 16:00

07-02-2023

1 phần xã Mê Linh Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 10:00

08-02-2023

1 phần xã An Châu Điện Lực Đông Hưng 09:00 - 11:30

08-02-2023

1 phần xã Đông Các Điện Lực Đông Hưng 13:00 - 16:00

08-02-2023

1 phần xã Phú Lương Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 09:30

09-02-2023

1 phần xã Đông La Điện Lực Đông Hưng 09:00 - 11:00

09-02-2023

1 phần xã Phú Châu Điện Lực Đông Hưng 13:00 - 16:00

09-02-2023

1 phần xã Đông Lĩnh Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 09:30

10-02-2023

1 phần xã Đông Huy Điện Lực Đông Hưng 09:00 - 11:30

10-02-2023

1 phần xã Đông ÁĐông Á Điện Lực Đông Hưng 13:00 - 16:00

10-02-2023

1 phần xã Liên Giang Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 09:30

11-02-2023

Lịch Cúp Điện Đông Hưng Thái Bình những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
một phần xã Phú Châu Điện Lực Đông Hưng 13:30 - 15:30

03-02-2023

một phần xã mê linh Điện Lực Đông Hưng 09:00 - 11:30

03-02-2023

một phần xã Đông La Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 08:30

03-02-2023

một phần xã Thăng Long Điện Lực Đông Hưng 13:30 - 15:00

02-02-2023

một phần xã Minh Tân Điện Lực Đông Hưng 09:00 - 11:00

02-02-2023

một phần xã chương dương Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 09:00

02-02-2023

1 phần xã Đông Lĩnh Điện Lực Đông Hưng 13:30 - 16:30

01-02-2023

Mất điện một phần thôn Kinh Hào Điện Lực Đông Hưng 07:30 - 10:30

01-02-2023

1 phần xã Đông Lĩnh Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 11:00

01-02-2023

1 phần xã Đông Vinh Điện Lực Đông Hưng 05:30 - 13:00

28-01-2023

Một phần xã Chương Dương Điện Lực Đông Hưng 07:30 - 09:30

19-01-2023

Một phần xã Đông Sơn Điện Lực Đông Hưng 13:00 - 16:00

16-01-2023

Mất điện một phần xã Đông Vinh Điện Lực Đông Hưng 07:30 - 11:00

16-01-2023

Một phần xã Đông Sơn Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 10:00

16-01-2023

Mất điện một phần xã Chương Dương Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 11:00

16-01-2023

1 phần xã Phú Lương Điện Lực Đông Hưng 13:00 - 16:00

13-01-2023

1 phần xã Phú Lương Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 08:30

13-01-2023

1 phần xã Phú Lương Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 11:30

13-01-2023

Mất điện một phần xã An Châu Điện Lực Đông Hưng 07:30 - 11:00

12-01-2023

Mất điện một phần xã Đông Xá Điện Lực Đông Hưng 07:30 - 11:00

11-01-2023

Mất điện thôn Thân Thượng 2 xã Đông Cường Điện Lực Đông Hưng 07:30 - 11:00

10-01-2023

1 phần xã Đông Xá Điện Lực Đông Hưng 13:00 - 16:00

09-01-2023

1 phần xã Đông Xá Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 11:00

09-01-2023

1 phần xã Đông Mỹ Điện Lực Đông Hưng 13:00 - 16:00

06-01-2023

1 phần xã Nguyên Xá Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 11:00

06-01-2023

một phần xã đông á Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 11:00

06-01-2023

1 phần xã Đông Động Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 11:00

05-01-2023

một phần xã Đông Tân Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 11:00

05-01-2023

1 phần xã Đông Phương Điện Lực Đông Hưng 13:00 - 16:00

04-01-2023

1 phần xã Phong Châu Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 11:00

04-01-2023

1 phần xã Nguyên Xá Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 11:00

03-01-2023

Một phần xã Đông La Điện Lực Đông Hưng 17:00 - 18:00

30-12-2022

Mất điện khu vực các xã Đông Xuân, Đông Mỹ, Đông Dương, Đông Thọ Điện Lực Đông Hưng 06:00 - 12:30

30-12-2022

Một phần xã Đông La Điện Lực Đông Hưng 05:30 - 06:30

30-12-2022

Công ty Anker lộ 371 E3.3 Điện Lực Đông Hưng 05:30 - 18:00

30-12-2022

xã Đông Quan, Trọng Quan Điện Lực Đông Hưng 06:00 - 12:00

29-12-2022

Mất điện một phần xã Đông Phương Điện Lực Đông Hưng 13:30 - 16:00

28-12-2022

Mất điện một phần xã Đông Tân Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 11:00

28-12-2022

1 phần xã Đông La Điện Lực Đông Hưng 14:00 - 16:00

27-12-2022

xã Đông Dương, Đông Thọ Điện Lực Đông Hưng 06:00 - 12:00

27-12-2022

Xã Hợp Tiến một phần xã Phong Châu Mê Linh Điện Lực Đông Hưng 14:00 - 15:00

26-12-2022

1 phần xã đông xá Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 11:30

26-12-2022

Một phần xã Phong Châu Điện Lực Đông Hưng 05:30 - 15:00

26-12-2022

Xã Hợp Tiến một phần xã Phong Châu, Mê Linh Điện Lực Đông Hưng 05:30 - 06:30

26-12-2022

1 phần xã phong châu Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 11:30

24-12-2022

1 phần xã nguyên xá Điện Lực Đông Hưng 14:00 - 16:00

23-12-2022

Xã Minh Phú Điện Lực Đông Hưng 11:00 - 12:00

23-12-2022

1 phàn xã đông lĩnh Điện Lực Đông Hưng 07:30 - 11:30

23-12-2022

xã Minh phú Điện Lực Đông Hưng 05:30 - 06:30

23-12-2022

Xã Minh Phú Điện Lực Đông Hưng 05:30 - 12:00

23-12-2022

1 phàn xã đô lương Điện Lực Đông Hưng 07:30 - 11:00

22-12-2022

Một phần xã Đồng Phú Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 11:00

22-12-2022

Một phần xã Hợp Tiến Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 11:00

22-12-2022

Mất điện 1 phần xã Đông La Điện Lực Đông Hưng 13:30 - 15:30

21-12-2022

Một phần xã Mê Linh Điện Lực Đông Hưng 09:30 - 11:30

21-12-2022

Một phần xã Đông Sơn Điện Lực Đông Hưng 08:00 - 11:30

21-12-2022

Một phần xã nguyên xá lộ 476E3.3 Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 10:00

21-12-2022

Một phần xã Đông Phương Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 10:00

21-12-2022

Một phần xã Đông Sơn, Đông Cường Điện Lực Đông Hưng 12:00 - 13:30

20-12-2022

xã đông phương đông xá Điện Lực Đông Hưng 12:00 - 13:30

20-12-2022

Một phần xã Đông Cường Điện Lực Đông Hưng 05:30 - 13:30

20-12-2022

1 phần xã đông sơn Điện Lực Đông Hưng 05:30 - 13:30

20-12-2022

đông phương đông xá Điện Lực Đông Hưng 05:30 - 06:30

20-12-2022

Một phần xã Đông Sơn, Đông Phương Điện Lực Đông Hưng 05:30 - 06:30

20-12-2022

1 phần xã Hợp Tiến Điện Lực Đông Hưng 13:00 - 15:00

15-12-2022

1 phần xã Đông Tân Điện Lực Đông Hưng 13:00 - 15:00

15-12-2022

1 phần xã Đô Lương Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 11:00

15-12-2022

1 phần xã Phú Châu Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 11:00

15-12-2022

1 phần mê Linh Điện Lực Đông Hưng 13:00 - 15:00

14-12-2022

1 phần Đông Mỹ Điện Lực Đông Hưng 09:00 - 11:00

14-12-2022

1 phần Đông La Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 09:00

14-12-2022

1 phần xã Hoa Lư Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 11:00

14-12-2022

1 phần xã chương dương Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 11:30

14-12-2022

Một phần xã Hà Giang, Đông Xuân Đông Vinh, Đông Hoàng Đông Á. Điện Lực Đông Hưng 06:00 - 15:00

13-12-2022

Một phần xã Đông La Điện Lực Đông Hưng 14:00 - 16:00

08-12-2022

Một phần xã Đông Hoàng Điện Lực Đông Hưng 09:00 - 11:00

08-12-2022

Một phần xã Hà Giang Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 09:00

08-12-2022

một phần xã đông la Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 11:30

08-12-2022

Một phần xã Hoa lư Điện Lực Đông Hưng 07:00 - 11:00

07-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật