Lịch cúp điện Kiến Xương - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Kiến Xương - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thái Bình

Lịch cúp điện Kiến Xương - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Kiến Xương - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Kiến Xương - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách hàng MBA Vũ Ninh 9 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 08:00

07-06-2023

Xã Hồng Thái, Lê Lợi và một phần xã Bình Nguyên, Quốc Tuấn, Quyết Tiến Điện Lực Kiến Xương 08:00 - 12:00

07-06-2023

Vũ Xã Vũ Quý, Vũ Ninh ,Vũ trung, Vũ vinh, Vũ Vân, Vũ Hội Hòa Điện Lực Kiến Xương 08:00 - 12:00

07-06-2023

Xã Quang Trung, Quang Hưng, Nam Bình, Bình Định, Hồng Tiến Điện Lực Kiến Xương 08:00 - 12:00

07-06-2023

Khách hàng MBA Vũ Ninh 6 Điện Lực Kiến Xương 08:15 - 09:00

07-06-2023

Khách hàng MBA Vũ Ninh 10 Điện Lực Kiến Xương 09:15 - 10:00

07-06-2023

Khách hàng MBA Vũ Ninh 11 Điện Lực Kiến Xương 10:15 - 11:30

07-06-2023

1 phần xã Vũ Thắng Điện Lực Kiến Xương 12:00 - 16:00

07-06-2023

1 phần xã Vũ Bình Điện Lực Kiến Xương 12:00 - 16:00

07-06-2023

1 phần xã Vũ Vân Điện Lực Kiến Xương 12:00 - 16:00

07-06-2023

Khu Công Nghiệp Vũ Quý, Xã Vũ Quý, xã Hòa Bình, xã Quang Bình Điện Lực Kiến Xương 16:00 - 20:00

07-06-2023

Một phần các xã (Vũ Ninh, Vũ An, Bình Nguyên, Thanh Tân, Quốc Tuấn) và khu Công Nghiệp Thanh Tân, khu Công Nghiệp Vũ Ninh Điện Lực Kiến Xương 20:00 - 23:59

07-06-2023

Xã Vũ Quý, Quang Bình, Vũ Công, Quang Minh Điện Lực Kiến Xương 20:00 - 23:59

07-06-2023

xã Vũ An, Vũ lễ, Vũ Sơn, Bình Nguyên, An Bình,Trà Giang, Quốc Tuấn, Vũ Tây Điện Lực Kiến Xương 20:00 - 23:59

07-06-2023

Xã An Bồi và thị trấn Kiến Xương Điện Lực Kiến Xương 20:00 - 23:59

07-06-2023

Khách hàng MBA Vũ Ninh 2 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 08:00

08-06-2023

Khách hàng MBA Vũ Ninh 3 Điện Lực Kiến Xương 08:15 - 09:00

08-06-2023

Khách hàng MBA Vũ Ninh 4 Điện Lực Kiến Xương 09:00 - 10:00

08-06-2023

Khách hàng MBA Vũ Ninh 5 Điện Lực Kiến Xương 10:15 - 11:30

08-06-2023

Khách hàng MBA Thanh Tân 2 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 08:00

09-06-2023

Khách hàng MBA Thanh Tân 4 Điện Lực Kiến Xương 08:15 - 09:00

09-06-2023

Khách hàng MBA Thanh Tân 9 Điện Lực Kiến Xương 09:15 - 10:00

09-06-2023

Khách hàng MBA Thanh Tân 10 Điện Lực Kiến Xương 10:15 - 11:30

09-06-2023

Khách hàng MBA Vũ Trung 3 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 08:00

10-06-2023

Khách hàng MBA Vũ Trung 4 Điện Lực Kiến Xương 08:15 - 09:00

10-06-2023

Khách hàng MBA Vũ Trung 5 Điện Lực Kiến Xương 09:15 - 10:00

10-06-2023

Khách hàng MBA Vũ Vinh 2 Điện Lực Kiến Xương 10:15 - 11:30

10-06-2023

Lịch cúp điện Kiến Xương - Thái Bình

Lịch Cúp Điện Kiến Xương Thái Bình những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu Công Nghiệp Vũ Quý, 1 phần (Xã Vũ Quý, xã Hòa Bình, xã Quang Bình) Điện Lực Kiến Xương 20:00 - 23:59

06-06-2023

Xã Hoà Bình, một phần xã Quang Lịch, Bình Minh. Điện Lực Kiến Xương 20:00 - 23:59

06-06-2023

Điện Lực Kiến Xương 20:00 - 23:59

06-06-2023

Khu CN xã Vũ Ninh, một phần xã Vũ An, Vũ Ninh. Điện Lực Kiến Xương 20:00 - 23:59

06-06-2023

Một phần xã Quang Minh, Quang Hưng xã Minh Tân Điện Lực Kiến Xương 20:00 - 23:59

06-06-2023

Khu Vực TTKX, cụm CN kiến Xương, xã An Bồi, Một phần xã Bình Minh. Điện Lực Kiến Xương 20:00 - 23:59

06-06-2023

Khu CN xã Vũ Ninh, Vũ Lạc, Quốc Tuấn một phần xã Vũ Ninh, Vũ An, Bình Nguyên, Quốc Tuấn. Điện Lực Kiến Xương 16:00 - 20:00

06-06-2023

Thị Trấn KX, An Bồi. Điện Lực Kiến Xương 16:00 - 20:00

06-06-2023

Khu CN xã Vũ Ninh, Vũ Lạc, Quốc Tuấn, Thanh tân và SH xã Vũ ninh, Vũ An, Bình Nguyên, Quốc Tuấn. Điện Lực Kiến Xương 16:00 - 20:00

06-06-2023

Khách hàng MBA Bình Nguyên 9 Điện Lực Kiến Xương 10:15 - 11:30

06-06-2023

Khách hàng MBA Bình Nguyên 6 Điện Lực Kiến Xương 09:15 - 10:00

06-06-2023

Khách hàng MBA Bình Nguyên 5 Điện Lực Kiến Xương 08:15 - 09:00

06-06-2023

KH xã Vũ Thắng, Vũ Hoà, Vũ Vân, một phần xã Vũ Trung. Điện Lực Kiến Xương 08:00 - 12:00

06-06-2023

Các xã Quang Lịch, Thanh Tân, Bình nguyên, lê Lợi, Hồng Thái, Quyết tiến, Nam Cao, Đình Phùng. Một phần xãQuoocs Tuấn. Điện Lực Kiến Xương 08:00 - 12:00

06-06-2023

Các Xã Vũ Quý, Quang Bình, Vũ Công, Quang Minh Điện Lực Kiến Xương 08:00 - 12:00

06-06-2023

Xã Vũ An, Vũ Lễ, Vũ Sơn, Trà Giang, Quốc Tuấn, một phần xã Bình nguyên, Vũ Tây. Điện Lực Kiến Xương 08:00 - 12:00

06-06-2023

Xã Bình Thanh, Quang Hưng, Quang Trung, Hồng Tiến Điện Lực Kiến Xương 08:00 - 12:00

06-06-2023

Khách hàng MBA Bình Nguyên 4 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 08:00

06-06-2023

Khu Công Nghiệp Vũ Quý, Xã Vũ Quý, xã Hòa Bình, xã Quang Bình Điện Lực Kiến Xương 12:00 - 16:00

05-06-2023

Xã Thanh Tân, Bình Nguyên, Nam Cao, Quyết Tiến, Hồng Thái, Lê Lợi và một phần xã Quang Lịch, Quốc Tuấn, ĐÌnh Phùng Điện Lực Kiến Xương 12:00 - 16:00

05-06-2023

.: Xã Vũ Ninh, Cụm Công Nghiệp Vũ ninh, 1 phần xã Vũ Hội Điện Lực Kiến Xương 12:00 - 16:00

05-06-2023

Khách hàng MBA An Bình 2 Điện Lực Kiến Xương 10:15 - 11:30

05-06-2023

Khách hàng MBA An Bình 1 Điện Lực Kiến Xương 09:15 - 10:00

05-06-2023

Khách hàng MBA Bình Nguyên 12 Điện Lực Kiến Xương 08:15 - 09:00

05-06-2023

Xã Quang Lịch, Hòa Bình, Bình Minh, Đình Phùng. Điện Lực Kiến Xương 08:00 - 12:00

05-06-2023

Xã Vũ Quý, Quang Lịch, Hòa Bình, Bình Minh, Đình Phùng Điện Lực Kiến Xương 08:00 - 12:00

05-06-2023

Xã Quang Trung, Minh Hưng, Minh Tân 1 phần Thị Trấn Kiến Xương Điện Lực Kiến Xương 08:00 - 12:00

05-06-2023

Xã Quang Trung, Quang Hưng, Nam Bình, Bình Định, Hồng Tiến Điện Lực Kiến Xương 08:00 - 12:00

05-06-2023

Khách hàng MBA Bình Nguyên 2 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 08:00

05-06-2023

Khách hàng ĐZ400V Thanh tân 6 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 17:00

05-06-2023

Khách hàng MBA An Bình 6 Điện Lực Kiến Xương 10:15 - 11:30

03-06-2023

Khách hàng MBA An Bình 5 Điện Lực Kiến Xương 09:15 - 10:00

03-06-2023

Khách hàng MBA An Bình 4 Điện Lực Kiến Xương 08:15 - 09:00

03-06-2023

Khách hàng MBA An Bình 3 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 08:00

03-06-2023

Khách hàng ĐZ 400V Văn Giang Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

03-06-2023

Khách hàng Vũ Tây 9 Điện Lực Kiến Xương 10:15 - 11:30

02-06-2023

Khách hàng Vũ Tây 7 Điện Lực Kiến Xương 09:15 - 10:00

02-06-2023

Khách hàng Vũ Tây 5 Điện Lực Kiến Xương 08:15 - 09:00

02-06-2023

Khách hàng Vũ Tây 4 (Vân Hồng) Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 08:00

02-06-2023

Khách hàng MBA NTTS An Bình Quốc Tuấn Điện Lực Kiến Xương 13:30 - 14:30

01-06-2023

Khách hàng MBA Quốc tuấn 11 Điện Lực Kiến Xương 10:15 - 11:30

01-06-2023

Khách hàng MBA Quốc tuấn 8 Điện Lực Kiến Xương 09:15 - 10:00

01-06-2023

Khách hàng MBA Quốc tuấn 7 Điện Lực Kiến Xương 08:15 - 09:00

01-06-2023

Khách hàng MBA Quốc tuấn 3 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 08:00

01-06-2023

Khách hàng ĐZ 400V Vũ Hoà 5 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

01-06-2023

Khách hàng MBA Bơm An Quốc 2 Điện Lực Kiến Xương 14:45 - 15:30

31-05-2023

Khách hàng MBA Bơm An Quốc Điện Lực Kiến Xương 13:30 - 14:30

31-05-2023

Khách hàng MBA Quốc Tuấn 6 Điện Lực Kiến Xương 10:15 - 11:30

31-05-2023

Khách hàng MBA Quốc Tuấn 5 Điện Lực Kiến Xương 09:15 - 10:00

31-05-2023

Khách hàng MBA Quốc Tuấn 4 Điện Lực Kiến Xương 08:15 - 09:00

31-05-2023

MBA Quốc Tuấn 1 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 08:00

31-05-2023

Khách hàng ĐZ 400V Thanh Tân 4 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 17:00

30-05-2023

khách hàng TBA Trà Giang 9 Điện Lực Kiến Xương 14:00 - 15:00

29-05-2023

khách hàng TBA Trà Giang 8 Điện Lực Kiến Xương 10:15 - 11:15

29-05-2023

khách hàng TBA Trà Giang 5 Điện Lực Kiến Xương 09:10 - 10:00

29-05-2023

khách hàng TBA Trà Giang 2 Điện Lực Kiến Xương 08:15 - 09:00

29-05-2023

khách hàng TBA Trà Giang 1 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 08:00

29-05-2023

khách hàng TBA KĐT Tân Tiến 2 Điện Lực Kiến Xương 06:00 - 11:30

27-05-2023

khách hàng TBA KĐT Tân Tiến 1 Điện Lực Kiến Xương 06:00 - 11:30

27-05-2023

Xã Bình Minh Điện Lực Kiến Xương 05:00 - 09:00

26-05-2023

khách hàng TBA Trà Giang 7 Điện Lực Kiến Xương 10:15 - 11:00

25-05-2023

khách hàng TBA Trà Giang 6 Điện Lực Kiến Xương 09:15 - 10:00

25-05-2023

khách hàng TBA Trà Giang 4 Điện Lực Kiến Xương 08:15 - 09:00

25-05-2023

khách hàng TBA Trà Giang 3 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 08:00

25-05-2023

Xã Quang Trung, Quang Hưng, Nam Bình, Bình Định, Hồng Tiến Điện Lực Kiến Xương 05:00 - 09:00

25-05-2023

khách hàng TBA Giang Nam Điện Lực Kiến Xương 14:00 - 17:30

24-05-2023

khách hàng TBA Văn Giang Điện Lực Kiến Xương 08:00 - 12:30

24-05-2023

khách hàng TBA Khu Giang Đông Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:15

24-05-2023

khách hàng TBA Vũ hoà 3 Điện Lực Kiến Xương 06:20 - 11:15

24-05-2023

Khách hàng ĐZ400V TBA Quang Trung 4 - Thượng Phúc Điện Lực Kiến Xương 13:30 - 17:00

19-05-2023

Khách hàng ĐZ400V Bơm Quang Trung 1 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

19-05-2023

Khách hàng TBA Nam Bình 3 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

18-05-2023

Khách hàng TBA Văn Khôi 1 Điện Lực Kiến Xương 13:30 - 17:00

17-05-2023

Khách hàng TBA Tiền Tuyến Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

17-05-2023

Khách hàng ĐZ400V lộ 2Thanh tân 4 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 17:00

16-05-2023

Khách hàng MBA Minh Hưng 2 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

16-05-2023

Khách hàng ĐZ400V Vũ Hoà 4 Điện Lực Kiến Xương 13:30 - 17:00

15-05-2023

Khách hàng ĐZ400V Thanh tân 4 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 17:00

15-05-2023

Khách hàng ĐZ400V Vũ Hoà 7 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

15-05-2023

Khách hàng ĐZ400V Hoà Bình 2 Điện Lực Kiến Xương 13:30 - 17:00

12-05-2023

Khách hàng ĐZ400V Hoà Bình 6 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

12-05-2023

Khách hàng ĐZ400V Thanh tân 5 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 17:00

12-05-2023

Khách hàng TBA Bình ĐỊnh 10 Điện Lực Kiến Xương 13:30 - 17:00

11-05-2023

Khách hàng ĐZ400V Thanh tân 6 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 17:00

11-05-2023

Khách hàng TBA Bình ĐỊnh 11 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

11-05-2023

Khách hàng ĐZ400V Thanh tân 6 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 17:00

10-05-2023

Xã Quang Hưng, Minh Hưng, Bình Thanh và một phần xã Hồng Tiến. Điện Lực Kiến Xương 10:00 - 11:30

07-05-2023

Một phần Xã Quang Trung, Điện Lực Kiến Xương 06:00 - 11:30

07-05-2023

Một phần xã Quang Trung Điện Lực Kiến Xương 06:00 - 16:30

05-05-2023

Xã Quang Trung, Quang Hưng, Nam Bình, Bình Định, Hồng Tiến Điện Lực Kiến Xương 05:30 - 06:30

05-05-2023

Khu Công Nghiệp Vũ Quý, Xã Vũ Quý, xã Hòa Bình, xã Quang Bình Điện Lực Kiến Xương 11:00 - 11:30

02-05-2023

Công ty Thuỷ Dương Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

02-05-2023

Khách hàng ĐZ400V Hồng Tiến 4 Điện Lực Kiến Xương 13:30 - 17:00

28-04-2023

Xã Minh tân Điện Lực Kiến Xương 10:00 - 11:00

28-04-2023

Khách hàng TBA Minh tân 6 Điện Lực Kiến Xương 08:00 - 11:00

28-04-2023

Khách hàng ĐZ400V Hồng Tiến 6 Điện Lực Kiến Xương 07:10 - 11:30

28-04-2023

Xã Quang Trung Điện Lực Kiến Xương 06:00 - 16:30

28-04-2023

Xã Quang Trung, Thị Trấn Kiến Xương, Minh Hưng Điện Lực Kiến Xương 05:30 - 11:00

28-04-2023

một phần Thị Trấn Kiến Xương Điện Lực Kiến Xương 05:30 - 11:00

28-04-2023

Xã Minh tân Điện Lực Kiến Xương 05:30 - 06:30

28-04-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật