Lịch cúp điện Kiến Xương - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Kiến Xương - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thái Bình

Lịch cúp điện Kiến Xương - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Kiến Xương - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Kiến Xương - Thái Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách hàng ĐZ400V TBA Quang Trung 4 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

07-02-2023

Khách hàng ĐZ400V TBA Quang Bình 3 Điện Lực Kiến Xương 13:00 - 16:30

07-02-2023

Lịch Cúp Điện Kiến Xương Thái Bình những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách hàng TBA Vũ tây 10 Điện Lực Kiến Xương 13:00 - 16:30

03-02-2023

Khách hàng ĐZ400V lộ 2 TBA Tự Tiến Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 16:30

03-02-2023

Khách hàng TBA Vũ tây 5 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

03-02-2023

Minh Hưng, Bình Thanh và một phần xã Hồng Tiến. Điện Lực Kiến Xương 12:00 - 13:00

02-02-2023

Minh Hưng, Bình Thanh và một phần xã Hồng Tiến. Điện Lực Kiến Xương 06:00 - 07:00

02-02-2023

Bình Thanh và một phần xã Hồng Tiến. Điện Lực Kiến Xương 06:00 - 13:00

02-02-2023

Minh Hưng, Bình Thanh và một phần xã Hồng Tiến. Điện Lực Kiến Xương 15:00 - 16:00

01-02-2023

Minh Hưng, Bình Thanh và một phần xã Hồng Tiến. Điện Lực Kiến Xương 06:00 - 07:00

01-02-2023

Một phần xã Minh Hưng, Điện Lực Kiến Xương 06:00 - 16:00

01-02-2023

Khách hàng TBA Vũ tây 4 Điện Lực Kiến Xương 13:00 - 16:30

31-01-2023

Khách hàng ĐZ400V Vũ bình 6 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 16:30

31-01-2023

Khách hàng TBA Vũ tây 3 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

31-01-2023

Xã Quang Hung , NAm Bình, Bình Định , Hồng Tiến , Một phând ã Bình Thanh Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 10:00

19-01-2023

Xã An Điện Lực Kiến Xương 06:30 - 08:00

18-01-2023

Khách hàng TBA Hồng Tiến 5 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

17-01-2023

Khách hàng ĐZ400V Minh tân 6 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 16:30

16-01-2023

Khách hàng TBA Thanh Tân 1 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

16-01-2023

Khách hàng TBA Vũ Quý 5 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

16-01-2023

Khách hàng TBA Vũ Trung 10 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

16-01-2023

Khách hàng ĐZ400V ộ 2 Vũ Hòa 7 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 12:30

14-01-2023

Khách hàng ĐZ400V lộ 1 Vũ hòa 7 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 12:30

14-01-2023

Khách hàng ĐZ400V Vũ Tây 2 (Mê Linh) Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 16:30

13-01-2023

Khách hàng ĐZ400V lộ 2 TBA Tự Tiến Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 16:30

13-01-2023

Khách hàng ĐZ400V Vũ tây 2 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 16:30

12-01-2023

Khách hàng ĐZ400V lộ 2 TBA Tự Tiến Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 16:30

12-01-2023

Khách hàng ĐZ400V Quyết Tiến 2 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 16:30

11-01-2023

Khách hàng ĐZ400V Vũ Bình 6 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 16:30

11-01-2023

Xã Quang Trung, Quang Hưng, Nam Bình, Bình Định, Hồng Tiến, xã An Bồi Điện Lực Kiến Xương 06:00 - 07:00

11-01-2023

một phần thị trấn Kiến Xương., Xã Quang Trung Điện Lực Kiến Xương 06:00 - 10:00

11-01-2023

Một phần thị trấn Kiến Xương và xã Quang trung Điện Lực Kiến Xương 06:00 - 16:00

09-01-2023

Xã Quang Trung, Quang Hưng, Nam Bình, Bình Định, Hồng Tiến và 1 phần xã An Bồi Điện Lực Kiến Xương 06:00 - 07:00

07-01-2023

Khách hàng ĐZ400V Vũ An 3 Điện Lực Kiến Xương 13:00 - 16:30

06-01-2023

Khách hàng ĐZ400V Vũ Vinh 2 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

06-01-2023

Khách hàng ĐZ400V Quang Minh 3 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 16:30

06-01-2023

Khách hàng ĐZ400V Lê Lọi 3 Điện Lực Kiến Xương 13:00 - 16:30

05-01-2023

Khách hàng ĐZ400V Quang Minh 3 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 16:30

05-01-2023

Khách hàng ĐZ400V Lê Lọi 3 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

05-01-2023

Khách hàng ĐZ400V Lê Lọi 3 Điện Lực Kiến Xương 13:00 - 16:30

04-01-2023

Khách hàng ĐZ400V lộ 1 Trà Đoài 1 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 16:30

04-01-2023

Khách hàng ĐZ400V Lê Lọi 3 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

04-01-2023

Khách hàng ĐZ400V lộ 2 Đình Phùng 4 Điện Lực Kiến Xương 13:00 - 16:30

30-12-2022

Xã An Bồi và thị trấn Điện Lực Kiến Xương 08:00 - 10:00

30-12-2022

Quang Trung: Xã Quang Trung, Quang Hưng, Nam Bình, Bình Định, Hồng Tiến và một phần thị trấn Kiến Xương. Điện Lực Kiến Xương 08:00 - 10:00

30-12-2022

Khách hàng ĐZ400V Đình Phùng 4 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

30-12-2022

Khách hàng ĐZ400V Bình Định 10 Điện Lực Kiến Xương 13:00 - 16:30

29-12-2022

Khách hàng ĐZ400V lộ 2 Thanh Tân 1 Điện Lực Kiến Xương 13:00 - 16:30

29-12-2022

Khách hàng ĐZ400V Thanh Tân 1 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

29-12-2022

Khách hàng ĐZ400V Bình Định 5 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

29-12-2022

Khách hàng ĐZ400V Bình Minh 2 Điện Lực Kiến Xương 13:00 - 16:30

28-12-2022

Khách hàng ĐZ400V lộ 2 Vũ An 4 Điện Lực Kiến Xương 13:00 - 16:30

28-12-2022

Khách hàng ĐZ400V Vũ An 4 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

28-12-2022

Khách hàng TBA Bình Minh 1 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

28-12-2022

Khách hàng TBA Bình Minh 8 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

28-12-2022

Khách hàng ĐZ400V lộ 2 Vũ An 2 Điện Lực Kiến Xương 13:00 - 16:30

27-12-2022

Xã Hồng tiến Điện Lực Kiến Xương 09:00 - 10:30

27-12-2022

Khách hàng TBA Vũ Công 3 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 14:30

27-12-2022

Khách hàng TBA Hồng Tiến 1 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 14:30

27-12-2022

Khách hàng TBA Bơm Hồng Tiến 4 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 14:30

27-12-2022

Khách hàng ĐZ400V Vũ An 2 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

27-12-2022

Khách hàng TBA Vũ hội 9 Điện Lực Kiến Xương 13:00 - 16:30

26-12-2022

Khách hàng TBA Quang Bình 5 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 14:30

26-12-2022

Khách hàng TBA Quang Bình 8 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 14:30

26-12-2022

Khách hàng TBA Hòa Bình 4 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 14:30

26-12-2022

Khách hàng TBA Vũ hội 9 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

26-12-2022

Khách hàng ĐZ400V Hồng Tiến 12 Điện Lực Kiến Xương 13:00 - 16:30

23-12-2022

Khách hàng ĐZ400V Vũ Lễ 4 Điện Lực Kiến Xương 13:00 - 16:30

23-12-2022

Khách hàng ĐZ400V Vũ Lễ 4 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

23-12-2022

Khách hàng ĐZ400V Hồng Tiến 2 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

23-12-2022

Khách hàng ĐZ400V Vũ Lễ 3 Điện Lực Kiến Xương 13:00 - 16:30

22-12-2022

Khách hàng ĐZ400V Vũ Lễ 3 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

22-12-2022

Khách hàng ĐZ400V Vũ An 3 Điện Lực Kiến Xương 13:00 - 16:30

21-12-2022

Khách hàng ĐZ400V Vũ An 3 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

21-12-2022

Khách hàng ĐZ400V lộ 3 Vũ ninh 1 Điện Lực Kiến Xương 13:00 - 16:30

20-12-2022

Khách hàng ĐZ400V lộ 1 Vũ ninh 1 Điện Lực Kiến Xương 13:00 - 16:30

20-12-2022

Khách hàng ĐZ400V lộ 2 Trà Đoài 1 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 16:30

20-12-2022

Khách hàng ĐZ400V lộ 1 Vũ ninh 1 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

20-12-2022

Khách hàng ĐZ400V lộ 3 Vũ ninh 1 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

20-12-2022

Khách hàng TBA Bình Minh 1 Điện Lực Kiến Xương 13:00 - 16:30

16-12-2022

Khách hàng TBA Bình Minh 8 Điện Lực Kiến Xương 13:00 - 16:30

16-12-2022

Khách hàng TBA Bình Định 13 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

16-12-2022

Khách hàng TBA Hồng Tiến 7 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

16-12-2022

Khách hàng TBA Trà Giang 3 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

15-12-2022

Khách hàng TBA Vũ Lễ 7 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

15-12-2022

Khách hàng ĐZ400V Vũ Hòa 6 Điện Lực Kiến Xương 13:00 - 16:30

14-12-2022

Khách hàng ĐZ400V Vũ Công 7 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

14-12-2022

Khách hàng TBA Vũ Quý 2 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

14-12-2022

Khách hàng TBA Nam Cao 9 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

14-12-2022

Khách hàng TBA Hồng Thái 2 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

14-12-2022

Khách hàng Lộ 3 ĐZ400V Bình Định 1 Điện Lực Kiến Xương 13:00 - 16:30

13-12-2022

Khách hàng TBA Vũ Tây 10 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

13-12-2022

Khách hàng TBA Bình Nguyên 3 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

13-12-2022

Khách hàng TBA Thanh Tân 8 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

13-12-2022

Khách hàng Lộ 1+2 ĐZ400V Bình Định 1 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

13-12-2022

Khách hàng TBA Vũ Vinh 10 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

12-12-2022

Khách hàng TBA Vũ Vinh 4 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

12-12-2022

Xã Vũ Ninh, Vũ An, Bình Nguyên, Quốc Tuấn Điện Lực Kiến Xương 05:30 - 07:00

11-12-2022

Khách hàng MBA Hòa Bình 4 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

09-12-2022

Khách hàng MBA Nam Bình 10 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

07-12-2022

Khách hàng ĐZ400V Minh tân 1 Điện Lực Kiến Xương 13:00 - 16:30

06-12-2022

Khách hàng ĐZ400V Minh tân 5 Điện Lực Kiến Xương 07:00 - 11:30

06-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật