Lịch cúp điện Thuận Nam - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thuận Nam - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Ninh Thuận

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Thuận Nam - Ninh Thuận

Lịch cúp điện Thuận Nam - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thuận Nam - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thuận Nam - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Thuận Nam Ninh Thuận những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần thôn: Phước Lập - xã Phước Nam Điện lực Thuận Nam 08:15 - 15:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn: Phước Lập - xã Phước Nam Điện lực Thuận Nam 08:00 - 11:30

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Văn Lâm 3; thôn Văn Lâm 4 - xã Phước Nam Điện lực Thuận Nam 07:30 - 17:00

15-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khách hàng: Công ty Phước Lập - Phước Nam, Công ty Năng lượng xanh Thuận Nam Hai, Công ty Năng lượng xanh Thuận Nam Ba và Công ty Năng lượng xanh Thuận Nam Bốn Điện lực Thuận Nam 07:00 - 15:30

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty Mầm Nắng Điện lực Thuận Nam 07:00 - 15:30

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn: Sơn Hải 1, Sơn Hải 2 (khu vực từ UBND xã Phước Dinh đến Đồn Biên phòng xã Phước Dinh) - xã Phước Dinh mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ. + Lần 2: Từ 17 giờ 30 đến 17 giờ 45. Điện lực Thuận Nam 17:30 - 17:45

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn: Sơn Hải 1, Sơn Hải 2 (khu vực từ UBND xã Phước Dinh đến Đồn Biên phòng xã Phước Dinh) - xã Phước Dinh mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ. + Lần 2: Từ 17 giờ 30 đến 17 giờ 45. Điện lực Thuận Nam 07:30 - 08:00

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng: Công ty năng lượng Minh Cường, Công ty năng lượng Anh Tuấn, Công ty Quốc Thắng Ninh Thuận và Công ty Điện năng Bình minh Ninh Thuận Điện lực Thuận Nam 07:30 - 15:00

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn: Sơn Hải 1, Sơn Hải 2 (khu vực từ UBND xã Phước Dinh đến khu nuôi tôm phía nam xã Phước Dinh) - xã Phước Dinh Điện lực Thuận Nam 07:30 - 17:30

13-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thôn Phước Lập Tam Lang - xã Phước Nam Điện lực Thuận Nam 07:30 - 17:30

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bầu Ngứ - xã Phước Dinh Điện lực Thuận Nam 07:30 - 17:30

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
SCADA Điện lực Thuận Nam 01:12 - 01:12

09-01-2023

SCADA
Thôn Nhị Hà 2, xã Nhị Hà và xã Phước Hà Điện lực Thuận Nam 08:30 - 12:30

08-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thôn Nhị Hà 3, xã Nhị Hà Điện lực Thuận Nam 08:00 - 11:00

08-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thôn Thương Diêm 1 - xã Phước Diêm Điện lực Thuận Nam 08:00 - 12:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng: Nguyễn Văn Thê, Công ty Gelex Ninh Thuận, Công ty CP Địa chất - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Phan Rang Xanh và Mai Đức Thắng Điện lực Thuận Nam 14:00 - 16:30

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Vĩnh Trường - xã Phước Dinh mất điện: + Lần 2: Từ 11 giờ 30 đến 12 giờ. Điện lực Thuận Nam 11:30 - 12:00

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Từ Thiện - xã Phước Dinh Điện lực Thuận Nam 08:00 - 11:30

26-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Thôn Vĩnh Trường - xã Phước Dinh mất điện: + Lần 1: Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ Điện lực Thuận Nam 07:30 - 08:00

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bầu Ngứ - xã Phước Dinh Điện lực Thuận Nam 08:00 - 11:30

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các thôn: Văn Lâm 1, Văn Lâm 2 và Văn Lâm 3 - xã Phước Nam mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ. + Lần 2: Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30. Điện lực Thuận Nam 16:30 - 17:30

21-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần các thôn: Văn Lâm 1, Văn Lâm 2 và Văn Lâm 3 - xã Phước Nam mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ. + Lần 2: Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30. Điện lực Thuận Nam 07:30 - 08:00

21-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thôn: Sơn Hải 1, Sơn Hải 2 (khu vực từ UBND xã Phước Dinh đến Đồn Biên phòng xã Phước Dinh) - xã Phước Dinh mất điện 2 lần: + Lần 2: Từ 15 giờ đến 15 giờ 30. Điện lực Thuận Nam 15:00 - 15:30

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn: Sơn Hải 1, Sơn Hải 2 (khu vực từ UBND xã Phước Dinh đến khu nuôi tôm phía nam xã Phước Dinh) - xã Phước Dinh Điện lực Thuận Nam 08:00 - 15:00

16-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Các khách hàng: Công ty năng lượng Minh Cường, Công ty năng lượng Anh Tuấn, Điện lực Thuận Nam 07:30 - 15:00

16-12-2022

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Một phần thôn: Sơn Hải 1, Sơn Hải 2 (khu vực từ UBND xã Phước Dinh đến Đồn Biên phòng xã Phước Dinh) - xã Phước Dinh mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ. Điện lực Thuận Nam 07:30 - 08:00

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng: Công ty Quốc Thắng Ninh Thuận và Công ty Điện năng Bình minh Ninh Thuận Điện lực Thuận Nam 07:30 - 15:00

16-12-2022

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Các khách hàng: Công ty Eco Phước Ninh, Công ty Eco Thuận Nam và Công ty Eco Ninh Thuận Điện lực Thuận Nam 08:30 - 14:30

14-12-2022

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Xã Phước Ninh Điện lực Thuận Nam 08:00 - 15:00

14-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thôn: Văn Lâm 3 - xã Phước Nam; các xã: Phước Minh, Phước Diêm và Cà Ná Điện lực Thuận Nam 07:30 - 17:30

08-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thôn: Văn Lâm 3, Văn Lâm 4 - xã Phước Nam Điện lực Thuận Nam 07:30 - 17:30

08-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khách hàng: Công ty CP Truyền thông số 1 Điện lực Thuận Nam 07:00 - 15:30

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng: Công ty CP Nông nghiệp - Năng lượng Hồ Sông Biêu và Công ty CP trang trại Hồ Sông Biêu Điện lực Thuận Nam 07:00 - 15:30

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hiếu Thiện - xã Phước Ninh Điện lực Thuận Nam 08:00 - 11:30

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật