Lịch cúp điện Thuận Bắc - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thuận Bắc - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Ninh Thuận

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Thuận Bắc - Ninh Thuận

Lịch cúp điện Thuận Bắc - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thuận Bắc - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thuận Bắc - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Các khách hàng: Công ty ĐMT áp mái Ninh Sơn (2 trạm), Công ty ĐMT áp mái Quảng Sơn, Công ty Eco Hà Nam, Công ty Eco Hà Đông, Công ty Gia Cát, Công ty Bảo Ngọc Ninh Thuận Điện lực Huyện Thuận Bắc 07:30 - 15:30

20-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khách hàng: Công ty Phong Phát và Công ty ExcaDo Việt Nam Điện lực Huyện Thuận Bắc 07:30 - 15:30

20-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thuận Bắc - Ninh Thuận

Lịch Cúp Điện Thuận Bắc Ninh Thuận những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách hàng: Kho Bạc nhà nước huyện Thuận Bắc Điện lực Huyện Thuận Bắc 14:00 - 16:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công an tỉnh Ninh Thuận Điện lực Huyện Thuận Bắc 10:45 - 11:45

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty Cổ phần Khai thác và Sản xuất Đá Xây Dựng Ánh Dương Điện lực Huyện Thuận Bắc 08:15 - 10:15

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phước Kháng (trừ thôn Suối Le), huyện Thuận Bắc. Điện lực Huyện Thuận Bắc 08:00 - 17:00

31-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Công ty Phong Phát và Công ty ExcaDo Việt Nam Điện lực Huyện Thuận Bắc 07:30 - 15:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng: Công ty ĐMT áp mái Ninh Sơn (2 trạm), Công ty ĐMT áp mái Quảng Sơn, Công ty Eco Hà Nam, Công ty Eco Hà Đông, Công ty Gia Cát, Công ty Bảo Ngọc Ninh Thuận Điện lực Huyện Thuận Bắc 07:30 - 15:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kho bạc nhà nước huyện Thuận Bắc. Điện lực Huyện Thuận Bắc 14:00 - 16:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công An tỉnh Ninh Thuận. Điện lực Huyện Thuận Bắc 10:45 - 11:45

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty CP khai thác Đá Xây Dựng Ánh Dương. Điện lực Huyện Thuận Bắc 08:15 - 10:15

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Ba Tháp - xã Bắc Phong Điện lực Huyện Thuận Bắc 07:30 - 14:30

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khách hàng Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Huỳnh Nghiêm Điện lực Huyện Thuận Bắc 08:15 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Láng Me, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc Điện lực Huyện Thuận Bắc 08:00 - 16:00

13-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật