Lịch cúp điện Ninh Sơn - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ninh Sơn - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Ninh Thuận

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Ninh Sơn - Ninh Thuận

Lịch cúp điện Ninh Sơn - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ninh Sơn - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ninh Sơn - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Các khách hàng: Công ty ĐMT áp mái Ninh Sơn (2 trạm), Công ty ĐMT áp mái Quảng Sơn, Công ty Eco Hà Nam, Công ty Eco Hà Đông, Công ty Gia Cát, Công ty Bảo Ngọc Ninh Thuận Điện lực Huyện Thuận Bắc 07:30 - 15:30

20-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Công ty TNHH Giải pháp Điều khiển & Tự động hoá; Công ty TNHH một thành viên Thương mại Tổng hợp CAS; Công ty TNHH RƠM CASA Điện lực Huyện Ninh Sơn 07:00 - 16:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ ông Phan Chánh Nhật Điện lực Huyện Ninh Sơn 07:00 - 16:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Phước Ninh Thuận; Công ty TNHH đầu tư và thương mại Gia Nhật Minh; Công ty TNHH đầu tư và thương mại Khang Thiên Minh Điện lực Huyện Ninh Sơn 07:00 - 16:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Kiên Hà, Công ty Solar Anh Dũng, Công ty Laluna1, Công ty Huy Solar Điện lực Huyện Ninh Sơn 07:00 - 16:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Solar Nhật Minh Điện lực Huyện Ninh Sơn 07:00 - 16:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Solar Đức Mạnh Điện lực Huyện Ninh Sơn 07:00 - 16:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ ông Võ Tăng Kỳ Quan; hộ bà Nguyễn Thị Thu Thảo; hộ ông Nguyễn Hữu Phước; hộ ông Trần Thúy Thanh Điện lực Huyện Ninh Sơn 07:00 - 15:00

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Giải pháp Điều khiển - Tự động hoá Điện lực Huyện Ninh Sơn 07:00 - 15:00

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các khu phố: 3, 7 và 8 - thị trấn Tân Sơn Điện lực Huyện Ninh Sơn 07:25 - 17:00

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ninh Sơn - Ninh Thuận

Lịch Cúp Điện Ninh Sơn Ninh Thuận những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần đội 6 - thôn Hạnh Trí 2; một phần thôn Triệu Phong 1 - xã Quảng Sơn Điện lực Huyện Ninh Sơn 07:40 - 12:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 5 - thị trấn Tân Sơn Điện lực Huyện Ninh Sơn 07:35 - 16:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Trà Giang 4 - xã Lương Sơn Điện lực Huyện Ninh Sơn 14:00 - 17:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các thôn: Tân Hòa, Tân Tiến và Tân Hiệp - xã Hoà Sơn Điện lực Huyện Ninh Sơn 14:00 - 17:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Trà Co 2 - xã Phước Tiến Điện lực Huyện Ninh Sơn 07:50 - 17:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đội 8 - thôn Hạnh Trí 2 - xã Quảng Sơn Điện lực Huyện Ninh Sơn 07:45 - 12:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Tà Lú 3, xã Phước Đại, xã Phước Chính Điện lực Huyện Ninh Sơn 07:50 - 12:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Phú Danh Điện lực Huyện Ninh Sơn 15:45 - 17:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Thiết kế Thái Hoàng Điện lực Huyện Ninh Sơn 13:40 - 15:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cắt điện tại một số Khu vực Điện lực Huyện Ninh Sơn 10:40 - 11:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH trang trại Lộc Phát Điện lực Huyện Ninh Sơn 09:25 - 10:40

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH trang trại Lộc Phát Điện lực Huyện Ninh Sơn 08:00 - 09:15

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
hách hàng: Nhôm kính Anh Việt Điện lực Huyện Ninh Sơn 08:00 - 09:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng: Công ty ĐMT áp mái Ninh Sơn (2 trạm), Công ty ĐMT áp mái Quảng Sơn, Công ty Eco Hà Nam, Công ty Eco Hà Đông, Công ty Gia Cát, Công ty Bảo Ngọc Ninh Thuận Điện lực Huyện Thuận Bắc 07:30 - 15:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 3 (khu vực Chợ Sông Mỹ) - thị trấn Tân Sơn mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 7 giờ đến 7 giờ 30. + Lần 2: Từ 17 giờ đến 17 giờ 30. Điện lực Huyện Ninh Sơn 17:00 - 17:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các khu phố: 1, 3 và 8; khu phố 2 - thị trấn Tân Sơn Điện lực Huyện Ninh Sơn 07:30 - 17:00

24-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu phố 3 (khu vực Chợ Sông Mỹ) - thị trấn Tân Sơn mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 7 giờ đến 7 giờ 30. + Lần 2: Từ 17 giờ đến 17 giờ 30. Điện lực Huyện Ninh Sơn 07:00 - 07:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Trà Giang 4 - xã Lương Sơn Điện lực Huyện Ninh Sơn 14:00 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Suối Rua - xã Phước Tiến; thôn Ma Lâm - xã Phước Tân Điện lực Huyện Ninh Sơn 07:50 - 12:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hành Rạc 1 - xã Phước Bình Điện lực Huyện Ninh Sơn 08:30 - 17:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Ma Hoa - xã Phước Đại Điện lực Huyện Ninh Sơn 06:30 - 17:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Tân Mỹ - xã Mỹ Sơn Điện lực Huyện Ninh Sơn 07:35 - 16:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Nguyễn Hữu Tâm Điện lực Huyện Ninh Sơn 11:00 - 12:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Sản xuất KRông Pha Điện lực Huyện Ninh Sơn 09:40 - 10:40

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty cổ phần Greenext Group Điện lực Huyện Ninh Sơn 08:00 - 09:20

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Trà Giang 4 - xã Lương Sơn Điện lực Huyện Ninh Sơn 08:00 - 12:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Trà Giang 1 - xã Lương Sơn; xã Lâm Sơn Điện lực Huyện Ninh Sơn 07:25 - 17:00

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật