Lịch cúp điện Ninh Hải - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ninh Hải - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Ninh Thuận

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Ninh Hải - Ninh Thuận

Lịch cúp điện Ninh Hải - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ninh Hải - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ninh Hải - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần thôn Mỹ Tân 2 - xã Thanh Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 18:00

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các thôn: Khánh Nhơn 1, Khánh Nhơn 2 và Mỹ Tường 1; thôn: Khánh Phước, Mỹ Tường 2 - xã Nhơn Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 11:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 12 - phường Văn Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 17:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng: Nguyễn Xuân Huynh, Huỳnh Vũ Khánh Tước, Lê Quốc Toản và Trung tâm Dịch vụ Giống Cây trồng - Vật nuôi - Thủy sản tỉnh Ninh Thuận Điện lực Huyện Ninh Hải 07:00 - 17:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 5, 6, 7, 8 - phường Mỹ Đông Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 18:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Ninh Chữ 2 – thị trấn Khánh Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 18:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Mỹ Tân 2 - xã Thanh Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 18:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các khu phố: 2, 3, 4 và 5 - phường Mỹ Đông; một phần khu phố 2 - phường Mỹ Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 17:30

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ninh Hải - Ninh Thuận

Lịch Cúp Điện Ninh Hải Ninh Thuận những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách hàng: Công an tỉnh Ninh Thuận Điện lực Huyện Ninh Hải 08:00 - 16:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Khánh Hội - xã Tri Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 15:15 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH Giống thủy sản Đông Thành VN Điện lực Huyện Ninh Hải 13:50 - 15:10

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố: 1, 2 - phường Mỹ Bình Điện lực Huyện Ninh Hải 09:45 - 11:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 5 - phường Mỹ Bình Điện lực Huyện Ninh Hải 07:50 - 09:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Ninh Chữ 1 - thị trấn Khánh Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 11:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Mỹ Tường 2 - xã Nhơn Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 12:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các khu phố 5, 11 - phường Văn Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 13:30 - 18:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: CTy TNHH MTV Nông Nghiệp Tổng Hợp Trường Sơn Điện lực Huyện Ninh Hải 09:40 - 11:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Ninh Chữ 2 - thị trấn Khánh Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 11:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 2 phường Văn Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 11:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các khu phố: 4, 5 và 7 - phường Đông Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 17:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH XD và TM Duy Anh Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 11:30

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH May Tiến Thuận - Trạm 2 Điện lực Huyện Ninh Hải 15:10 - 18:00

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Khánh Hiệp - thị trấn Khánh Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 13:30 - 15:00

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Ngân hàng TM Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ninh Thuận, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận Điện lực Huyện Ninh Hải 09:30 - 11:30

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các khu phố: 1, 4 và 5 - phường Mỹ Bình Điện lực Huyện Ninh Hải 07:50 - 11:30

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn: Khánh Nhơn 1, Khánh Nhơn 2 - xã Nhơn Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 11:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Khánh Nhơn 1 - xã Nhơn Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 17:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Khánh Nhơn 1 - xã Nhơn Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 17:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ thuộc Công An tỉnh Ninh Thuận Điện lực Ninh Hải 07:45 - 17:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Khánh Tân - xã Tri Hải Điện lực Ninh Hải 07:45 - 17:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Tri Thủy 2 - xã Tri Hải Điện lực Ninh Hải 07:45 - 17:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 2 - phường Mỹ Đông Điện lực Ninh Hải 07:45 - 17:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố: 3, 4 - phường Mỹ Hải Điện lực Ninh Hải 07:45 - 17:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật