Lịch cúp điện Ninh Hải - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ninh Hải - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Ninh Thuận

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Ninh Hải - Ninh Thuận

Lịch cúp điện Ninh Hải - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ninh Hải - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ninh Hải - Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần khu phố: Khánh Giang, Khánh Sơn - thị trấn Khánh Hải Điện lực Ninh Hải 07:45 - 17:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các thôn: Khánh Nhơn 1, Khánh Nhơn 2 và Mỹ Tường 1 - xã Nhơn Hải; xã: Thanh Hải, Vĩnh Hải Điện lực Ninh Hải 07:45 - 14:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Chi nhánh xăng dầu Ninh Thuận, Công An Ninh Thuận (PCCC) Điện lực Ninh Hải 13:30 - 17:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ninh Hải - Ninh Thuận

Lịch Cúp Điện Ninh Hải Ninh Thuận những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật