123 Lịch cúp điện Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Ninh Thuận

Lịch cúp điện Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần khu phố các khu phố: 4, 5 và 6 - phường Mỹ Bình Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 17:00

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: DNTN Thương mại và Dịch vụ Hà Độ, Công ty TNHH Thiết bị điện Maika Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 07:50 - 08:50

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Thành Sơn - xã Xuân Hải Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 08:00 - 11:30

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 7 - phường Thanh Sơn Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 09:10 - 10:10

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 7 - phường Thanh Sơn Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 10:15 - 11:10

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Bưu điện tỉnh Ninh Thuận, Trung tâm Mạng lưới Mobifone miền Nam Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 11:30 - 12:25

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Nguyễn Thị Thảo Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 14:30 - 15:30

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Phương Cựu 2 - xã Phương Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 11:30

25-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Mỹ Phong - xã Thanh Hải; một phần thôn Mỹ Tường 2 - xã Nhơn Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 17:00

25-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty Sản xuất Thương mại Cường Tín Điện lực Huyện Ninh Phước 08:00 - 16:00

25-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu K1 - phường Thanh Sơn Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 15:00 - 16:30

25-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 5 - phường Văn Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 17:00

26-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Láng Me, xã Bắc Sơn. Điện lực Huyện Thuận Bắc 08:00 - 12:00

26-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Ngô Gia Tự: Khu vực từ số nhà 96 đến Trường tiểu học Thanh Sơn - khu phố: 3, 4 - phường Thanh Sơn Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 07:30 - 17:30

27-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Khánh Sơn 2 - thị trấn Khánh Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:50 - 09:30

29-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Phương Cựu 3 - xã Phương Hải; một phần thôn Bỉnh Nghĩa; thôn Xóm Bằng - xã Bắc Sơn Điện lực Huyện Thuận Bắc 06:30 - 17:30

30-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn Tri Thủy 2 - xã Tri Hải; một phần thôn Khánh Tân - xã Nhơn Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 06:30 - 17:30

30-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khách hàng: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cơ khí Xây dựng Tiến Phát - Chi nhánh Ninh Thuận Điện lực Huyện Ninh Phước 08:00 - 09:45

30-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH Nông nghiệp Hữu Phát Điện lực Huyện Ninh Phước 10:00 - 11:30

30-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Thái Thị Ngà Điện lực Huyện Ninh Phước 13:30 - 14:45

30-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Phước Hữu Điện lực Huyện Ninh Phước 15:00 - 17:00

30-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố: 4, 5 - phường Mỹ Bình Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 17:00

31-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Thuận Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 08:00 - 08:55

01-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Thuận Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 09:15 - 10:10

01-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Thuận Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 10:20 - 11:15

01-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Thuận Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 11:30 - 12:25

01-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty CP Nắng và Gió Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 14:30 - 15:25

01-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH Điện năng Thanh Lan Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 15:50 - 16:50

01-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng: Công ty Phong Phát và Công ty ExcaDo Việt Nam Điện lực Huyện Thuận Bắc 07:30 - 15:30

02-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng: Công ty ĐMT áp mái Ninh Sơn (2 trạm), Công ty ĐMT áp mái Quảng Sơn, Công ty Eco Hà Nam, Công ty Eco Hà Đông, Công ty Gia Cát, Công ty Bảo Ngọc Ninh Thuận Điện lực Huyện Thuận Bắc 07:30 - 15:30

02-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Thủy Lợi; thôn Hòn Thiên - xã Tân Hải; một phần thôn Hộ Diêm - xã Hộ Hải Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 07:30 - 17:00

02-08-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Huyện Bác Ái (trừ thôn Mã Tiền - xã Phước Tiến; các xã: Phước Hòa, Phước Bình và Phước Trung) Điện lực Huyện Ninh Sơn 07:35 - 12:00

02-08-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu phố 8 - phường Phước Mỹ Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 08:00 - 16:00

02-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH May Mặc Linh Sam Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 14:30 - 15:25

02-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư VietSun Ninh Thuận Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 15:45 - 16:45

02-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Nha Hố 2 - xã Nhơn Sơn Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 07:30 - 18:00

04-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ninh Thuận

Lịch Cúp Điện Ninh Thuận những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách hàng: Công ty Cổ phần Gia Việt Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 14:30 - 15:30

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH TMDL Giống thủy sản Minh Thuận Điện lực Huyện Ninh Hải 13:30 - 17:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH khai thác Phong Thành Đạt Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 11:25 - 12:25

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Lương Cách - xã Hộ Hải Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 10:40 - 11:40

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH BĐS - XD - TM - DV - VT Thanh Bình PR Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 10:05 - 11:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Lương Cách - xã Hộ Hải Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 09:30 - 10:25

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch Đà Lạt Gateway Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 09:00 - 10:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Tân Sơn - xã Thành Hải Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 08:00 - 09:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty Thái Hòa Ninh Thuận Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 07:50 - 08:50

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: CN Công ty CP Muối Ninh Thuận - XN Muối Tri Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 11:30

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Phạm Đức Hanh Điện lực Huyện Ninh Hải 13:30 - 17:00

22-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Mỹ Hiệp - xã Thanh Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 11:30

22-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng: Công ty ĐMT Áp Mái Ninh Sơn, Công ty ĐMT Áp Mái Quảng Sơn, Công ty Eco Hà Nam, Công ty Eco Hà Đông, Công ty TNHH Đầu tư Gia Cát, Công ty TNHH Bảo Ngọc ninh Thuận. Điện lực Huyện Thuận Bắc 07:30 - 15:30

22-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng: Công ty TNHH Phong Phát, Công ty EXCADO Việt Nam Điện lực Huyện Thuận Bắc 07:30 - 15:30

22-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hộ Diêm - xã Hộ Hải; một phần thôn Thủy Lợi - xã Tân Hải; một phần thôn An Nhơn; thôn Phước Nhơn - xã Xuân Hải Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 07:30 - 17:00

22-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Các khách hàng: Công ty Sola Đức Mạnh, Công ty Sola Nhật Minh, Công ty CP Dệt gia dụng Phong Phú, Hoàng An, Viễn thông Ninh Thuận - CN Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty Ngọc Sỹ, Công ty Huy An và Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Nam Điện lực Huyện Ninh Sơn 08:30 - 10:30

21-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Tân Định - xã Hòa Sơn; thôn Gia Hoa - xã Ma Nới Điện lực Huyện Ninh Sơn 08:00 - 11:30

19-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Đá Bắn - xã Hộ Hải Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 07:45 - 17:00

19-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần thôn Tuấn Tú - xã An Hải Điện lực Huyện Ninh Phước 07:30 - 17:00

19-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Cà Đú - thị trấn Khánh Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:15 - 17:30

19-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn An Xuân - xã Xuân Hải Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 13:45 - 17:00

18-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố: 1, 2 - phường Đông Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 13:30 - 17:00

18-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Gia Rớt; thôn Tà Nôi - xã Ma Nới Điện lực Huyện Ninh Sơn 08:30 - 16:00

18-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các khu phố: 6, 7 và 8 - phường Đông Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 17:00

18-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn Thuận Hòa - xã Phước Thuận Điện lực Huyện Ninh Phước 07:30 - 11:30

18-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 1 – phường Mỹ Bình Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 15:30 - 16:30

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các khu phố: Khánh Tân 1, Khánh Tân 2 và Khánh Sơn 2; khu phố Khánh Giang - thị trấn Khánh Hải; một phần thôn Tri Thủy 2 (khu vực Nhà máy Xi măng Phương Hải) - xã Tri Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 11:30 - 12:00

17-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Các thôn: Bố Lang, Bạc Rây 1, Bạc Rây 2 và Gia É - xã Phước Bình Điện lực Huyện Ninh Sơn 08:15 - 17:00

17-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn Bảo Vinh - xã Phước Vinh Điện lực Huyện Ninh Phước 07:30 - 11:30

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Thái Hòa - xã Phước Thái Điện lực Huyện Ninh Phước 07:30 - 17:00

17-07-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần các khu phố: Khánh Tân 1, Khánh Tân 2 và Khánh Sơn 2; khu phố Khánh Giang - thị trấn Khánh Hải; một phần thôn Tri Thủy 2 (khu vực Nhà máy Xi măng Phương Hải) - xã Tri Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:00 - 07:30

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn: Tri Thủy 1, Tri Thủy 2 - xã Tri Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:00 - 12:00

17-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu phố 3 - phường Mỹ Bình Điện lực Huyện Ninh Hải 14:00 - 15:30

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Viễn thông Ninh Thuận - CN Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Viettel Ninh Thuận - CN Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Điện lực Huyện Ninh Hải 10:30 - 11:30

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Ninh Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 09:40 - 10:20

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng: Công ty Cổ phần Quản lý Nam Núi Chúa, Trường THCS Nguyễn Văn Linh và Lê Văn Lộc Điện lực Huyện Ninh Hải 08:50 - 09:30

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Đỗ Văn Luân Điện lực Huyện Ninh Hải 07:50 - 08:40

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Nguyễn Văn Cừ: Khu vực từ số nhà 02 đến số nhà 42B; đường Ngô Gia Tự: Khu vực từ số nhà 47A đến số nhà 53; hẻm số 04 - đường Trần Quốc Thảo - phường: Đài Sơn, Thanh Sơn Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 07:45 - 12:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Thái An; các thôn: Đá Hang, Cầu Gãy và Vĩnh Hy - xã Vĩnh Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:30 - 17:00

16-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu phố 3 - phường Thanh Sơn Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 07:30 - 17:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Thống Nhất Khu vực từ Ủy Ban tỉnh đến Siêu thị điện máy Từ Sơn, hẻm 487 - phường Mỹ Hương Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 07:30 - 17:00

14-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Ngô Gia Tự từ ngã ba Thống Nhất đến Ngã 5 Thanh Sơn - khu phố 4 - phường Đài Sơn Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 08:00 - 16:00

12-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu tập thể B Cư xá Nhà máy Đa Nhim - thôn Lâm Hòa - xã Lâm Sơn Điện lực Huyện Ninh Sơn 08:00 - 12:00

12-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Tân Bình - xã Lâm Sơn Điện lực Huyện Ninh Sơn 07:45 - 12:00

12-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hòa Thủy; thôn Thành Tín - xã Phước Hải Điện lực Huyện Ninh Phước 07:30 - 12:00

12-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu phố Khánh Sơn - thị trấn Khánh Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:15 - 17:30

12-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 1; các khu phố: 2, 3, 4 và 5 - phường Đạo Long; các khu phố: 4, 6 và 7 - phường Kinh Dinh; khu phố 7 - phường Mỹ Hương; khu phố: 2, 4 - phường Tấn Tài Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 07:30 - 12:00

11-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn Lương Cách – xã Hộ Hải Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 08:00 - 15:00

10-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn: Phú Thuận, Phú Thạnh - xã Mỹ Sơn Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 07:45 - 17:00

10-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mặt đông đường quốc lộ 1A: Khu vực từ Đại lý bia Trung Thành đến cầu Phước Khánh - thôn Long Bình 2 - xã An Hải Điện lực Huyện Ninh Phước 07:30 - 12:00

10-07-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 6 - thị trấn Tân Sơn Điện lực Huyện Ninh Sơn 07:25 - 12:00

10-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Trần Quang Diệu từ ngã tư Ngô Gia Tự đến ngã 3 Đoàn Thị Điểm, hẻm 33 đường Hô Xuân Hương, khu vực Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận - phường Thanh Sơn Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 08:00 - 11:30

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố: 7, 9 - phường Phước Mỹ Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 07:30 - 12:00

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Danh Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 15:40 - 16:40

08-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH Năng Lượng Sạch Phước Trung Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 14:15 - 15:15

08-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Trung đoàn 937 Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 10:40 - 11:40

08-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Trung đoàn 937 Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 09:15 - 10:15

08-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Trung đoàn 937 Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 08:00 - 09:00

08-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Đoàn Thị Điểm: Khu vực từ số nhà 37 đến ngã ba đường 16 Tháng 4; đường Quang Trung: Khu vực từ số nhà 70 đến số nhà 86 - phường Thanh Sơn Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 15:40 - 16:50

07-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng: Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận, UBND tỉnh Ninh Thuận (3 công tơ), Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Thuận, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Công ty CP VVM, Công ty Nam Phong và Công ty Duy Anh Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 14:00 - 15:15

07-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Ninh Thuận, UB kiểm tra tỉnh Ninh Thuận, Ban dân vận tỉnh ủy Ninh Thuận, Chi cục Thi hành án Dân sự TP. PRTC, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Ninh Thuận, Bệnh viện Y dược Cổ truyền tỉnh Ninh Thuận, Ban tổ chức tỉnh ủy Ninh Thuận, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, Phòng Công chứng Số 1 tỉnh Ninh Thuận, Ban Nội chính tỉnh ủy Ninh Thuận và Công ty Thành Trung Ninh Thuận Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 09:20 - 10:30

07-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Thư viện tỉnh Ninh Thuận Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 08:00 - 09:00

07-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 5 - thị trấn Tân Sơn Điện lực Huyện Ninh Sơn 13:45 - 17:00

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Thuận Điện lực Huyện Ninh Sơn 08:05 - 11:30

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố: 1, 4 - phường Mỹ Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 17:00

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 4 - phường Phước Mỹ Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 07:30 - 11:30

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Tri Thủy 2 - xã Tri Hải; một phần thôn Khánh Tân - xã Nhơn Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:00 - 16:00

05-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Ngô Gia Tự: Khu vực từ hẻm số 289 đến Công ty Cổ phần Thế giới Di động - khu phố 1 - phường Tấn Tài Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 15:25 - 16:30

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH Jollibee Việt Nam Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 14:00 - 15:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH Lộc Thọ Ninh Thuận Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 10:45 - 11:35

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Trung tâm Khai thác Hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Ninh Thuận Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 09:15 - 10:15

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Láng Me - xã Bắc Sơn Điện lực Huyện Thuận Bắc 08:00 - 13:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Kiền Kiền - xã Lợi Hải Điện lực Huyện Thuận Bắc 08:00 - 13:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Xóm Bằn, xã Bắc Sơn. Điện lực Huyện Thuận Bắc 08:00 - 11:30

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Ninh Thuận Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 08:00 - 09:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Từ Tâm - xã Phước Hải Điện lực Huyện Ninh Phước 07:30 - 17:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các khu phố: Khánh Sơn 2, Khánh Giang và Khánh Hiệp - thị trấn Khánh Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:30 - 15:30

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty Muối Lam Sơn Điện lực Huyện Ninh Hải 07:00 - 15:30

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty Ninh Thuận Ninh Hải và Doanh nghiệp Thanh Hà Ninh Thuận Điện lực Huyện Ninh Hải 07:00 - 15:30

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty điện áp mái Phước Hữu Ninh Phước, Công ty ĐMT Phước Hữu Ninh Phước Điện lực Huyện Ninh Hải 07:00 - 15:30

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty Mười Tuyết Điện lực Huyện Ninh Hải 07:00 - 15:30

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty Tuyết Trinh Điện lực Huyện Ninh Hải 07:00 - 15:30

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty Nam Thanh Bình Điện lực Huyện Ninh Hải 07:00 - 15:30

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty Ninh Phong Điện lực Huyện Ninh Hải 07:00 - 15:30

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng: Công ty Thanh Vân Farm, Công ty Trí Mai Farm, Công ty Quang Minh Farm, Công ty Trường Thành Solar Điện lực Huyện Ninh Hải 07:00 - 15:30

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Tri Thủy 2 - xã Tri Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:00 - 16:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Tri Thủy 1 - xã Tri Hải Điện lực Huyện Ninh Hải 07:45 - 12:00

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Lương Tri - xã Nhơn Sơn Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 07:45 - 10:30

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Phước Đồng - xã Phước Hậu Điện lực Huyện Ninh Phước 07:30 - 17:00

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn: Hiếu Lễ, Phước Đồng; thôn: Trường Sanh, Trường Thọ - xã Phước Hậu Điện lực Huyện Ninh Phước 07:30 - 11:30

03-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Nguyễn Du - khu phố: 3, 4 - phường Bảo An Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 15:25 - 16:40

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Kho bạc Nhà nước huyện Thuận Bắc Điện lực Huyện Thuận Bắc 14:45 - 16:45

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty Cổ phần Cấp Nước Ninh Thuận Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 14:00 - 15:00

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty CP ĐTXD Phát triển Hạ tầng Khánh Hòa Điện lực Huyện Thuận Bắc 13:30 - 14:30

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công an tỉnh Ninh Thuận Điện lực Huyện Thuận Bắc 10:45 - 11:45

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Đào Văn Lĩnh Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 10:40 - 11:40

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty Cổ phần Xây dựng Ninh Thuận Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 09:10 - 10:10

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty Cổ phần Khai thác và Sản xuất Đá Xây dựng Ánh Dương Điện lực Huyện Thuận Bắc 08:15 - 10:30

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH TMXD Sơn Long Thuận - Trạm Xay đá Đèo Cậu Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 08:00 - 09:00

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 1 – phường Mỹ Bình Điện lực Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 15:00 - 16:30

01-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật