Lịch cúp điện Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Ninh Thuận

Lịch cúp điện Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ninh Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần khu phố 2,3 phường Thanh Sơn Điện lực Phan Rang Tháp Chàm 07:30 - 11:30

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH Phúc Thuận Thảo Điện lực Ninh Hải 07:45 - 09:30

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Trần Thị Yến Vân Điện lực Ninh Hải 09:40 - 11:45

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: HKD Đặng Văn Quang Điện lực Ninh Hải 13:45 - 15:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng: Cơ sở SX Nước đá - Vận tải hành khách Duy Khoa, Lê Thị Nhung, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Quỳnh Quyên Ninh Thuận và Công ty TNHH MTV chế biến Thủy sản Đông Hải Điện lực Ninh Hải 15:10 - 17:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH SX Giống Thủy sản Nam Mỹ Điện lực Ninh Hải 07:45 - 09:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty CP XNK thủy sản Cà Ná Điện lực Thuận Nam 08:30 - 10:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty CP Sản xuất và Thương mại Đạo Long Điện lực Ninh Hải 09:40 - 11:45

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH chế biến thủy sản Long Hưng Điện lực Thuận Nam 10:45 - 11:45

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: CN Công ty CP Muối Ninh Thuận - XN Muối Cà Ná Điện lực Thuận Nam 13:30 - 15:15

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Ninh Hải Điện lực Ninh Hải 13:45 - 15:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH Nước đá Tri thủy Điện lực Ninh Hải 15:10 - 17:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty CP Muối Cà Ná Ninh Thuận Điện lực Thuận Nam 15:30 - 16:45

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần: khu phố 6 – phường Phủ Hà, Khu phố 3 – phường Đài Sơn Điện lực Phan Rang Tháp Chàm 07:30 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 8 - thị trấn Tân Sơn Điện lực Ninh Sơn 07:35 - 12:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Chi nhánh Công ty TNHH Giống Thủy sản Việt Nam Điện lực Ninh Hải 07:45 - 09:40

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Cơ sở sản xuất Trung Nguyên Điện lực Ninh Hải 09:40 - 11:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH Muối Khánh Tường Điện lực Ninh Hải 13:45 - 15:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH Giống Thủy sản Đông Thành VN Điện lực Ninh Hải 15:10 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Sơn Long Thuận Điện lực Phan Rang Tháp Chàm 07:30 - 13:45

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Chi nhánh Công ty TNHH Khu du lịch Hoàn Mỹ tại Ninh Thuận Điện lực Ninh Hải 07:45 - 09:30

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các xã: Phước Thắng, Phước Đại, Phước Chính và Phước Thành (trừ một phần thôn Ma Rớ; thôn: Ma Nai, Đá Ba Cái) Điện lực Ninh Sơn 07:45 - 12:00

07-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn Ma Rớ; thôn: Ma Nai, Đá Ba Cái - xã Phước Thành Điện lực Ninh Sơn 07:45 - 17:00

07-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khách hàng: Công ty Cổ Phần Cấp Nước Ninh Thuận Điện lực Phan Rang Tháp Chàm 08:00 - 09:40

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Ngô Văn Cư, Lê Văn Răng Điện lực Thuận Nam 08:30 - 10:30

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 4 - phường Mỹ Hải Điện lực Ninh Hải 09:40 - 11:45

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Võ Văn Sơn Điện lực Thuận Nam 10:45 - 11:45

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố: 2, 3 - phường Kinh Dinh; một phần khu phố 1 - phường Tấn Tài Điện lực Phan Rang Tháp Chàm 13:45 - 15:15

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 6 - phường Bảo An; khu phố 2 - phường Phước Mỹ Điện lực Phan Rang Tháp Chàm 13:45 - 17:00

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty cổ phần Địa chất - Khoáng sản Việt Nam Điện lực Thuận Nam 13:45 - 15:00

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng: Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận, Công ty CP Thương mại Resort Hoàn Cầu và Đội quản lý Trật tự đô thị thành phố Phan Rang-Tháp Chàm Điện lực Ninh Hải 14:00 - 17:00

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Hộ kinh doanh Mai Vy Điện lực Thuận Nam 15:15 - 16:30

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Thống Nhất từ trung tâm Điện máy Từ Sơn đến ngã tư đường Lý Thường Kiệt, đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Đình Chiểu, đường Hồng Bàng - phường Kinh Dinh Điện lực Phan Rang Tháp Chàm 15:30 - 16:50

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các khu phố khu phố 1, 3 - phường Mỹ Đông Điện lực Ninh Hải 07:45 - 17:00

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Võ Xuân Thiện Điện lực Ninh Sơn 08:00 - 09:00

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Nguyễn Thị Trúc Loan Điện lực Ninh Sơn 08:30 - 09:30

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công ty cổ phần ĐMT CMX Sunseap Việt Nam Điện lực Ninh Sơn 09:15 - 10:15

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công ty TNHH Huy An Điện lực Ninh Sơn 10:30 - 11:30

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Nguyễn Ngọc Thà (SXNN) Điện lực Ninh Sơn 13:45 - 14:15

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Bích Điện lực Ninh Sơn 14:30 - 15:30

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Thành Tín -xã Phước Hải Điện lực Ninh phước 16:00 - 18:30

08-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn Thái Hòa - xã Phước Thái Điện lực Ninh phước 07:30 - 11:30

11-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ninh Thuận

Lịch Cúp Điện Ninh Thuận những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách hàng: Công ty TNHH TM và DV Tường An Ninh Thuận Điện lực Thuận Bắc 15:00 - 16:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi Ninh Thuận, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Trí Dũng Điện lực Thuận Bắc 13:30 - 14:30

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Xưởng sản xuất gạch không nung Thanh Vân Điện lực Thuận Bắc 09:45 - 10:45

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng: Đậu Hoàng Anh, Quán Cơm Phương Nam và Công ty CP Rau câu Sơn Hải Điện lực Thuận Bắc 08:15 - 09:15

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng: Vương Thị Tố Trinh, Diệp Bảo Tùng, Nguyễn Mạnh Hùng, Huỳnh Sanh, Trần Thị Hoa và UBND Thị trấn Phước Dân Điện lực Ninh phước 07:30 - 12:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Phương Cựu 2 – xã Phương Hải Điện lực Ninh Hải 07:45 - 17:30

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Mỹ Tường 2 – xã Nhơn Hải Điện lực Ninh Hải 07:45 - 13:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 2,3 – phường Đô Vinh Điện lực Phan Rang Tháp Chàm 07:30 - 17:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Mỹ Tường 2 - xã Nhơn Hải Điện lực Ninh Hải 07:45 - 13:00

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Phương Cựu 2 - xã Phương Hải Điện lực Ninh Hải 07:45 - 17:30

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty cổ phần Quang Minh Xanh Điện lực Ninh Sơn 15:10 - 16:00

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và dịch vụ kỹ thuật điện Điện lực Ninh Sơn 14:20 - 15:00

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH điện mặt trời Thạch Hà 1 Điện lực Ninh Sơn 13:45 - 14:15

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH sản xuất điện mặt trời Quảng Sơn 4 Điện lực Ninh Sơn 11:15 - 11:55

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH sản xuất điện mặt trời Quảng Sơn 2 Điện lực Ninh Sơn 10:20 - 11:00

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH điện mặt trời Tân Lập 3 Điện lực Ninh Sơn 09:30 - 10:10

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH điện mặt trời Tân Lập 2 Điện lực Ninh Sơn 08:45 - 09:25

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH điện mặt trời Tân Lập 1 Điện lực Ninh Sơn 08:00 - 08:40

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Ninh Thuận Điện lực Phan Rang Tháp Chàm 08:00 - 12:00

24-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Mỹ Phong 2 - xã Thanh Hải Điện lực Ninh Hải 07:30 - 17:45

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật