123 Bài phát biểu chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở

Bài phát biểu chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở

Mẫu 1 : Bài phát biểu chỉ đạo Đại hội chi bộ

Kính thưa: Đoàn Chủ tịch Đại hội;

Kính thưa: Các đồng chí Đại biểu!

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) "Một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng";

Căn cứ Kế hoạch số 51-KH/ĐUK, ngày 09/03/20.... của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 52-KH/ĐU, ngày 17/03/20.... của Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, về việc chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 20....-20....;

Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo Đại hội các cấp, từ ngày 04/05/20.... cho đến nay, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã có 4/5 chi bộ trực thuộc tiến hành xong Đại hội;

Đại hội Chi bộ ............. lần thứ XVI, nhiệm kỳ 20....-20.... diễn ra cùng với Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của khối đảm đương trách nhiệm công tác hậu cần phục vụ cho Thường trực UBND tỉnh, đồng thời để Chi bộ nhìn nhận đánh giá đúng thực chất nhiệm vụ chính trị của mình trong suốt một nhiệm kỳ qua, qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực trong nhiệm kỳ tới. Đây cũng là dịp để cấp ủy Đảng nhìn nhận đánh giá vai trò, trách nhiệm của Chi bộ trong tổ chức hoạt động thời gian qua.

Hôm nay, tôi rất vui mừng, vinh dự được thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy và với tư cách đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ, đến dự và phát biểu một vài ý kiến với Đại hội. Lời đầu tiên cho phép tôi kính chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt; chúc Đại hội Chi bộ ............. lần thứ XVI, nhiệm kỳ 20....-20.... thành công tốt đẹp.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Chi bộ ............. có số lượng đảng viên chiếm 1/3 trong Đảng bộ, Chi bộ có ba bộ phận sinh hoạt và được giao trọng trách rất đặc thù, nhạy cảm, như: Tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh; tổ chức các sự kiện, hội thảo quốc gia trên địa bàn tỉnh; Quản lý tài sản, tài chính và cơ sở vật chất; phục vụ thường xuyên cho Thường trực UBND tỉnh… Mục tiêu đặt ra là triển khai, thực hiện đạt hiệu quả, không để xảy ra thất thoát lãng phí trong quản lý… Do đó, xét trên góc độ trách nhiệm, Đảng bộ rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, nâng cao vai trò quản lý điều hành trong thời gian tới. Để chuẩn bị Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy phân công một đồng chí trong Ban Thường vụ trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và tham gia trực tiếp đề án nhân sự Ban Chi ủy nhiệm kỳ 20....-20.... và nội dung dự thảo báo cáo chính trị để phục vụ Đại hội.

Qua bản dự thảo báo cáo chính trị do đồng chí Lưu Vĩnh Phúc trình bày và ý kiến đóng góp của đại biểu tại Đại hội, thay mặt cho Đoàn Chủ tịch và Ban Thường vụ Đảng ủy, tôi có vài ý kiến như sau: Đại hội đã đánh giá sát hợp với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ qua, đặc biệt là với tinh thần trách nhiệm rất cao Đại hội nhìn thẳng vào sự thật những kết quả đạt được và đã nêu lên những mặt hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức và chất lượng một vài nhiệm vụ chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Trên cơ sở đó, đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 20....-20...., đây là nhiệm vụ rất trọng tâm để phấn đấu. Ban Thường vụ Đảng ủy đánh giá rất cao báo cáo chính trị của Đại hội.
Kính thưa: Các đồng chí Đại biểu và toàn thể Đại hội!

Mặc dù còn có những mặt hạn chế, do nhiều mặt tác động khách quan và chủ quan, nhưng chúng ta khẳng định rằng Chi bộ ............. trong nhiệm kỳ qua có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển mới, nhất là trong những năm gần đây Chi bộ luôn phát huy những điều kiện thuận lợi, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XV đề ra. Về công tác xây dựng Đảng có chuyển biến, nâng lên sức chiến đấu của tổ chức chi bộ, cải tiến phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, đưa sinh hoạt cấp ủy, chi bộ vào nề nếp. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Công tác tự phê bình và phê bình đảng viên, phân tích chất lượng đảng viên và chi bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, nhất là việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII; triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào "Dân vận khéo" và đăng ký đề tài chiến sĩ thi đua hằng năm, có nhiều đảng viên tham gia đăng ký đề tài.… đã góp phần rất đáng kể vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh và nâng cao vai trò, vị trí của Chi bộ.

Về chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật Đảng và công tác xây dựng Đảng, Chi bộ quán triệt nghiêm túc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng làm nòng cốt để đấu tranh, chống các biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, đạo đức và lối sống của đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã chăm bồi và phát triển Đảng được 04 đồng chí, so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-20.... đã vượt 01 đồng chí; đây là sự nỗ lực rất lớn của tập thể Chi bộ, những đảng viên mới kết nạp phát huy tốt tác dụng và là nguồn cán bộ được quy hoạch kế tiếp của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy, tôi xin biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của tập thể Chi bộ đã có sự nỗ lực vươn lên trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa Đại hội: Bên cạnh những thành tích đạt được, chúng ta cũng nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, tồn tại. Bản thân tôi thống nhất với đánh giá trong bản dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội. Nhưng về góc độ thường xuyên sinh hoạt tại Chi bộ cũng nhân đây trao đổi với Đại hội và đề nghị đại biểu thảo luận sâu một số vấn đề:

Thứ nhất: Hiện tượng còn một vài trường hợp đảng viên chưa chịu khó tự rèn luyện, nghiên cứu hiểu biết thêm về lý tưởng, đạo đức cách mạng và hiểu biết về chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Để từ đó tạo cho mình có một bản lĩnh chính trị vững chắc trong công tác và trong cuộc sống mà phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ hai: Về xây dựng mối đoàn kết nội bộ cũng chưa thật sự được ổn định, còn hiện tượng việc ai người ấy làm, không khí ngày làm việc tại công sở rất nặng nề, chưa được cởi mở, làm ảnh hưởng đến công việc chung. Vậy cần phải chấm dứt, nếu đảng viên có tư tưởng này thì cương quyết phải xử lý theo trách nhiệm của đảng viên, còn quần chúng thì xử lý theo trách nhiệm quần chúng. Không để tình trạng tập thể bị tai tiếng, bị ảnh hưởng thi đua chung. Nên đảng viên hãy nhận ra trách nhiệm của mình để chung tay, chung sức gắn bó đoàn kết vì tập thể.

Thứ ba: Mỗi đảng viên đều được Đảng giao cho nhiệm vụ cao cả, với vai trò, trách nhiệm của mình phải thực hiện trên tinh thần quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do đó, cũng cần đến sự giúp đỡ tương thân, tương trợ lẫn nhau, tạo điều kiện giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ, rất mong các đồng chí cố gắng phát huy. Tránh tư tưởng "bất đồng", từ đó thấy đồng chí mình sai nhưng không mạnh dạn đấu tranh, góp ý để sửa chữa mà cho đó là trách nhiệm của tập thể, được ai người ấy hưởng rất tai hại, thiếu tinh thần trách nhiệm, vai trò của đảng viên trong đấu tranh, xây dựng nội bộ.

Theo bản báo cáo: Phương hướng nhiệm kỳ tới của Ban Chi ủy.

Tôi rất tâm đắc với quyết tâm của Ban Chi ủy nhiệm kỳ này, đề ra các chỉ tiêu của Nghị quyết thực hiện cả nhiệm kỳ là rất phấn khởi, tôi tin chắc rằng nhờ tiếp tục phát huy tinh thần thắng lợi của nhiệm kỳ qua nên mục tiêu nhiệm kỳ 20....-20.... sẽ đạt và vượt hơn nữa, nhưng phải có sự quyết tâm của cả tập thể Chi bộ và các đồng chí có quá trình gắn bó với Chi bộ trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đảng, cho dù còn một ngày sinh hoạt tại Chi bộ, để không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Chi bộ.

Kính thưa Đại hội!

Nhiệm vụ quan trọng của Đại hội đó là: .../... Đại biểu đảng viên có mặt trong Đại hội hôm nay, hãy lựa chọn những đảng viên tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, tín nhiệm nhất làm người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng, để bầu vào Ban Chi ủy nhiệm kỳ 20....-20...., đủ số lượng được Đại hội ấn định trong nhiệm kỳ và có đầy đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín và đảm đang gánh vác nhiệm vụ mà mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Kính thưa Đại Hội: Mục tiêu, Nghị quyết nhiệm kỳ tới mà Đại hội đề ra là rất sát thực, nhưng về góc độ lãnh đạo của Ban

Thường vụ Đảng ủy tôi cần nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, đối với nội dung, phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; bằng mọi hình thức linh hoạt tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện cho đảng viên hiểu biết nhiều hơn nữa về lý tưởng, đạo đức cách mạng và hiểu biết về chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, để an tâm công tác; tham gia tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan về lĩnh vực quản lý và chuyên môn, tìm ra giải pháp tốt nhất để lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, khắc phục những tồn tại hạn chế. Chú trọng việc giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ chuyên ngành; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tăng cường mối đoàn kết, gắn bó nội bộ; hãy hòa đồng, hòa hợp trên tinh thần tình cảm đồng chí, đồng đội. Tuyệt đối chấm dứt, hiện tượng đảng viên có tư tưởng làm mất đoàn kết nội bộ thì cương quyết phải xử lý. Không để tập thể bị ảnh hưởng chung…

Thứ ba, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả quy định về việc quần chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; quy trình, quy chế xử lý công việc, quy định của cơ quan, đơn vị. Vận động đảng viên đăng ký nhiều đề tài sáng kiến khoa học, "Dân vận khéo", tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác để không ngừng phát huy tính sáng tạo, trí tuệ nhằm cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng trong công tác góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Thứ tư, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ và kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ; có giải pháp giáo dục, giúp đỡ đảng viên sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, phấn đấu vươn lên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kính thưa Đại Hội: Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh luôn xác định Chi bộ trực thuộc của Đảng bộ cơ sở là cầu nối để Đảng triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ rất quan tâm vun đắp để xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, do đó Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh luôn có mục tiêu lãnh đạo các chi bộ đạt các chỉ tiêu Đại hội đề ra, để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ.

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào Chi bộ ............., với trách nhiệm và quyết tâm, Ban Thường vụ Đảng ủy tin tưởng chắc chắn rằng trong nhiệm kỳ 20....-20.... Chi bộ sẽ có những chuyển biến sâu sắc, tích cực và giành được nhiều kết quả, thành tích cao hơn.

Đề nghị Ban Chi ủy mới sớm hoàn chỉnh các thủ tục báo cáo kết quả Đại hội về Ban Thường vụ Đảng ủy để chuẩn y Ban Chi ủy ổn định đi vào hoạt động.

Một lần nữa kính chúc các đồng chí Đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn!

Mẫu 2 : Bài phát biểu chỉ đạo Đại hội chi bộ

Hôm nay tôi rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện ............. lần thứ .............. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, chào mừng các thế hệ lãnh đạo chủ chốt của huyện ............. qua các thời kỳ và ……..đại biểu, đại diện cho trên……. đảng viên thuộc …….tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ tham dự đại hội. Xin gửi tới các đại biểu cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân ............. lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ chính trị; Kế hoạch số 109 của Tỉnh ủy "Về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng". Trong thời gian qua, các cấp uỷ Đảng của tỉnh Quảng Ninh đã tích cực chuẩn bị, tiến hành đại hội với tinh thần: Trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển. Đến nay toàn tỉnh đã có 15/20 đảng bộ trực thuộc tỉnh tiến hành đại hội. Các đại hội đều được tổ chức thành công tốt đẹp, được đại biểu và các tầng lớp nhân dân đánh giá cao; đảm bảo đúng nguyên tắc, điều lệ Đảng.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân ............. đã kế thừa, phát huy những thành tựu của các thế hệ đi trước, đã đoàn kết, đổi mới, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu cơ bản đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra. Phát triển kinh tế, xã hội có sự chuyển biến mạnh mẽ; hoạt động thu hút đầu tư vào huyện ............. có hiệu quả rõ nét, đặc biệt là KCN – Cảng biển ............. như: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng, nhà máy điện phục vụ KCN nhằm thu hút các dự án đầu tư thứ cấp; chuỗi dây chuyền công nghiệp dệt may tập trung khép kín…Cùng với Khu KTCK ............. KCN – Cảng biển ............. sẽ tạo thành một trong những địa bàn động lực của tỉnh thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP và các Hiệp định thương mại tự do khác.

Đối với huyện ............., là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nổi trội là tiềm năng về phát triển nông – lâm – ngư, phát triển công nghiệp cảng biển và hoạt động dịch vụ gắn với Khu KTCK…….. , Khu KTCK Móng Cái. Kinh tế huyện tiếp tục phát triển và duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao (bình quân …….% năm); cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất hằng năm trung bình đạt …….%; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tăng nhanh qua từng năm (gấp hơn 10 lần so với đầu nhiệm kỳ), đặc biệt là từ sau khi đường 18B được tỉnh đầu tư hoàn thành đi vào sử dụng. Thu nhập bình quân đầu người năm ……. gấp gần…….lần so với năm…….; thu ngân sách bình quân hàng năm tăng …….%; đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo tích cực từ …….% (năm 2010) xuống còn còn…….%.

Huyện cũng đã nỗ lực xây dựng và hình thành các vùng sản xuất chuyên canh cây trồng, vật nuôi, vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH được quan tâm. Đã chủ động khai thác huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân chung tay xây dựng NTM, xây dựng nâng cấp chỉnh trang đô thị. Diện mạo nông thôn, đô thị ngày một khang trang hơn. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao rõ rệt hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.

Có thể nói, 5 năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện ............. đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được thành tích khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, tạo ra thế và lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo. Những thành quả mà Đảng bộ, nhân dân huyện ............. đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào thành công chung của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích mà Đảng bộ, nhân dân huyện ............. đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Song, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tôi đề nghị Đại hội cần thảo luận để làm rõ những nguyên nhân, bài học rút ra từ những hạn chế, yếu kém, khó khăn như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa mạnh; tiểu thủ công nghiệp quy mô còn nhỏ; năng suất, chất lượng, hiệu quả và công nghiệp của nhiều ngành kinh tế còn thấp; sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương còn yếu; huy động và thu hút vốn đầu tư còn chậm so với tiềm năng; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giảm nghèo chưa bền vững.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có nội dung chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền trên một số lĩnh vực còn yếu. Công tác nắm tình hình tư tưởng, vận động quần chúng có nội dung chưa sát, thiếu hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát chưa đúng hướng. Đã chủ động kiểm tra, phát hiện sai phạm nhưng nể nang, né tránh, chưa xử lý kịp thời và tới cùng. Chậm xử lý và xử lý chưa nghiêm đối với những đối tượng cố ý làm trái; chưa rõ chế độ nêu gương và chế độ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Chặng đường tới, ............. có nhiều cơ hội, lợi thế mới trong phát triển KT-XH song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn trong việc đảm bảo môi trường đầu tư; cải thiện chất lượng cuộc sống nhân dân cả về tư tưởng, tình cảm và cơ sở vật chất; gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế với giữ gìn, bảo vệ QPAN, TTATXH. Do đó, tôi đề nghị các đại biểu tiếp tục thảo luận, làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện phương hướng, mục tiêu mà báo cáo chính trị Đại hội đã đề ra.

Tôi đề nghị Đại hội quan tâm thêm tới một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, về xây dựng Đảng, xây dựng chính trị: Cần tiếp tục triển khai và thực hiện Nghị quyết thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế".

- Tập trung vào việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng, nâng cao vị trí, vai trò năng lực dự báo, tầm nhìn của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp ủy Đảng. Thực hiện tốt chế độ trách nhiệm, chế độ nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trước nhân dân. Chăm lo xây dựng chi bộ vững mạnh, nhất là chi bộ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng tập trung vào tất cả các khâu trong ban hành chủ trương, Nghị quyết, thể chế, chính sách tới việc triển khai, tổ chức thực hiện để đảm bảo từng nhiệm vụ, giải pháp đều được kiểm tra, giám sát thực hiện có hiệu quả. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; xử lý đến cùng các sai phạm; phối kết hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát của cơ quan, dân cư và giám sát phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội.

- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế làm việc theo nguyên tắc triệt để phân cấp, thực hiện ủy quyền một cách hợp lý. Phân công trách nhiệm rõ ràng; minh bạch, công khai trong các hoạt động quản lý và giải quyết công việc với công dân. Cải thiện môi trường đầu tư, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và công dân làm thước đo hiệu quả của cơ quan nhà nước.

- Mở rộng và phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của Đảng bộ, của các tổ chức trong hệ thống chính trị; Phát huy cao nhất vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Tăng cường đối thoại, cung cấp thông tin hai chiều và mở rộng chất vấn trong Đảng, củng cố niềm tin với nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, như: xây dựng NTM, cải thiện môi trường đầu tư.

- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động nông thôn phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ thôn, khu, khe, bản nhằm đổi mới nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt và sản xuất hướng đến nền kinh tế xanh với chất lượng nông nghiệp xanh. Đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, chuyên môn sâu phù hợp và đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Thứ hai, về phát triển KT-XH: ............. có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nhất là lĩnh vực công nghiệp, cảng biển, dịch vụ, du lịch, XNK và sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao. Do đó, huyện cần đặt ra các mục tiêu, giải pháp hết sức cụ thể trên cơ sở bám sát các định hướng, quy hoạch phát triển của tỉnh, ngành, lĩnh vực gắn với thực tiễn của địa phương. Cần tích cực quan tâm việc thực hiện quy hoạch, giám sát thực hiện quy hoạch và tạo môi trường thông thoáng, lành mạnh để thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu ngành nghề. Trong đó đặc biệt là khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của huyện đã được phê duyệt, xây dựng quy hoạch xây dựng của huyện để ngay từ đầu nhiệm kỳ tập trung triển khai các giải pháp thu hút huy động các nguồn lực để xây dựng huyện trở thành trung tâm kinh tế mang tính liên kết và hỗ trợ phát triển trong chuỗi hành lang kinh tế ven biển trong thời gian tới. Cụ thể như sau:

- Xác định phát triển công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện; khuyến khích tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào địa bàn trên cơ sở hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có tính động lực để thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện trên nguyên tắc đầu tư xây dựng tập trung, có tính chọn lọc, đảm bảo hiệu quả KT-XH trước mắt cũng như lâu dài.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển trong đó tập trung thu hút đầu tư hạ tầng kết cấu KCN – Cảng biển ............. trở thành trung tâm công nghiệp cảng biển lớn của Vịnh Bắc Bộ; kết nối thương mại vào thị trường Nam Trung Quốc và điểm kết nối thương mại giữa ASEAN – Việt Nam – Trung Quốc. Hoàn thiện hạ tầng khu KTCK Bắc Phong Sinh; nâng cấp thị trấn Quảng Hà đạt đô thị loại IV và sớm hoàn thành dự án đưa lưới điện quốc gia ra xã đảo Cái Chiên.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, thương mại góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế. Tập trung khai thác hiệu quả 2 trung tâm kinh tế đó là thị trấn Quảng Hà và Khu KTCK Bắc Phong Sinh gắn với khu công nghiệp – Cảng biển .............. Từng bước hình thành khu du lịch sinh thái tại xã đảo Cái Chiên, xã Đường Hoa để tham gia vào tuyến du lịch biển đảo Trà Cổ - Vĩnh Thực – Cái Chiên – Vân Đồn – Hạ Long; liên kết vùng để hình thành tuyến du lịch biên giới Bình Liêu – ............. – Móng Cái trên cơ sở kết nối 3 cửa khẩu Hoành Mô – Bắc Phong Sinh – Móng Cái.

- Về phát triển sản xuất nông nghiệp gắn chương trình xây dựng nông thôn mới: ............. cũng là địa phương đa dạng về địa hình, thổ nhưỡng với nhiều sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh như chè Đường Hoa, mía tím; các vùng chăn lợn, gia cầm tập trung, quan tâm phát triển thủy sản xa bờ, đẩy mạnh nuôi trồng thủy hải sản các loại. Cần thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, áp dụng khoa học, công nghệ gắn với công nghiệp chế biến và liên kết thành chuỗi sản xuất – cung ứng, quản lý và xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với các chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Về cơ bản tôi đồng tình và đánh giá các giải pháp phát triển kinh tế xã hội của huyện ............. theo hướng tập trung sản xuất theo đặc thù, tiềm năng của từng vùng, địa bàn, đảm bảo phát triển sản xuất bền vững, gắn với nâng cao chất lượng và tiêu thụ sản phẩm. Phấn đấu đến năm ……….. đạt huyện nông thôn mới.

Thứ ba, về văn hóa xã hội: là huyện có đến …….% dân số sống ở khu vực nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Vì vậy việc quan tâm , đầu tư nâng cao đời sống văn hóa xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới cần phải đạt quyết tâm cao hơn nữa với mục tiêu: sản xuất phát triển – cuộc sống sung túc – thông xóm văn minh – quản lý dân chủ. Tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn nhân lực , nhất là lao động nông thôn, phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trang bị kiến thực, chuyển biến nhận thức để thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội.

- Bên cạnh đó huyện cần nắm bắt cơ hội trong bối cảnh tỉnh đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, trong đó có việc triển khai đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực Quảng Ninh, để nâng cao chất lượng nguồn lực của huyện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và định hướng phát triển của huyện; phấn đấu đến năm 2020 nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên, trường đạt chuẩn quốc gia. Thay đổi thói quen, xây dựng nếp sống văn minh, kết nối văn hóa vùng miền, gắn với phát huy, bảo tồn giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc, phục vụ du lịch.

Thứ tư, tiếp tục đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội: trong tâm là cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp phải chủ động, tăng cường, triển khai các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an ninh nông thôn và vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo gắn với phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục xây dựng và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, nhất là phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc. Giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến lợi ích của nhân dân, công khai, minh bạch, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc, miền núi như giao đất, khoán rừng cho người dân để phát triển kinh tế rừng, góp phần ổn định cuộc sống. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề về an ninh, trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đại hội cũng cần tập trung thảo luận, trách nhiệm, xây dựng trong lựa chọn những cán bộ Đảng viên tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, khách quan, công tâm vì lợi ích chung, tham gia vào Ban chấp hành, BTV, cán bộ chủ chốt cấp ủy để đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ hết sức quan trọng, nặng nề mà Đại hội đã đề ra. Tôi cũng hoan nghênh Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện ............. lần thứ ............. đã mạnh dạn hướng ứng và đề xuất chủ trương mới của tỉnh trong việc bầu trực tiếp Bí thư. Để toàn thể cán bộ, Đảng viên được thể hiện quyền lựa chọn, tín nhiệm và khẳng định rõ hơn trách nhiệm, niềm tin của Đại biểu với người đứng đầu. Tôi cũng đề nghị Đại hội quan tâm thảo luận kỹ để tham gia một cách trách nhiệm, xây dựng với báo cáo chính trị của Đại hội đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và báo cáo chính trị của Đại hội XII của Đảng.

Những năm tới, thời cơ và vận hội có nhiều nhưng những khó khăn và thách thức cũng chưa thể lường hết được, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân ............. phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nắm vững thời cơ, phát huy lợi thế, vượt lên khó khăn thách thức, cùng với sự quyết tâm chính trị cao của đại biểu dự đại hội; BCH Đảng bộ tỉnh tin tưởng toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện ............. sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết đề ra.

Mẫu 3 : Phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh tại Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hà lần thứ XXI phát biểu

QNP - Dự và phát biểu tại Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hà lần thứ XXI, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đề nghị toàn Đảng bộ huyện Hải Hà tập trung khai thác tốt tiềm năng về phát triển nông – lâm – ngư nghiệp, phát triển công nghiệp cảng biển và hoạt động dịch vụ gắn với Khu KTCK Bắc Phong Sinh, Khu KTCK Móng Cái. Cổng TTĐT tỉnh trân trọng đăng bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Đại hội.

" Hôm nay tôi rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hà lần thứ XXI. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, chào mừng các thế hệ lãnh đạo chủ chốt của huyện Hải Hà qua các thời kỳ và 250 đại biểu, đại diện cho trên 2.500 đảng viên thuộc 44 tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ tham dự đại hội. Xin gửi tới các đại biểu cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân Hải Hà lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ chính trị; Kế hoạch số 109 của Tỉnh ủy "Về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng". Trong thời gian qua, các cấp uỷ Đảng của tỉnh Quảng Ninh đã tích cực chuẩn bị, tiến hành đại hội với tinh thần: Trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển. Đến nay toàn tỉnh đã có 15/20 đảng bộ trực thuộc tinh tiến hành đại hội. Các đại hội đều được tổ chức thành công tốt đẹp, được đại biểu và các tầng lớp nhân dân đánh giá cao; đảm bảo đúng nguyên tắc, điều lệ Đảng.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân Hải Hà đã kế thừa, phát huy những thành tựu của các thế hệ đi trước, đã đoàn kết, đổi mới, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu cơ bản đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra. Phát triển kinh tế, xã hội có sự chuyển biến mạnh mẽ; hoạt động thu hút đầu tư vào huyện Hải Hà có hiệu quả rõ nét, đặc biệt là KCN – Cảng biển Hải Hà như: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng, nhà máy điện phục vụ KCN nhằm thu hút các dự án đầu tư thứ cấp; chuỗi dây chuyền công nghiệp dệt may tập trung khép kín…Cùng với Khu KTCK Móng Cái, KCN – Cảng biển Hải Hà sẽ tạo thành một trong những địa bàn động lực của tỉnh thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP và các Hiệp định thương mại tự do khác.

Đối với huyện Hải Hà, là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nổi trội là tiềm năng về phát triển nông – lâm – ngư, phát triển công nghiệp cảng biển và hoạt động dịch vụ gắn với Khu KTCK Bắc Phong Sinh, Khu KTCK Móng Cái. Kinh tế huyện tiếp tục phát triển và duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao (bình quân 13,6% năm); cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất hằng năm trung bình đạt 25,2%; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tăng nhanh qua từng năm (gấp hơn 10 lần so với đầu nhiệm kỳ), đặc biệt là từ sau khi đường 18B được tỉnh đầu tư hoàn thành đi vào sử dụng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 gấp gần 2 lần so với năm 2010; thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 8,7%; đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo tích cực từ 22,6% (năm 2010) xuống còn còn 6,1%.

Huyện cũng đã nỗ lực xây dựng và hình thành các vùng sản xuất chuyên canh cây trồng, vật nuôi, vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH được quan tâm. Đã chủ động khai thác huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân chung tay xây dựng NTM, xây dựng nâng cấp chỉnh trang đô thị. Diện mạo nông thôn, đô thị ngày một khang trang hơn. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao rõ rệt hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.

Có thể nói, 5 năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hải Hà đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được thành tích khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, tạo ra thế và lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo. Những thành quả mà Đảng bộ, nhân dân huyện Hải Hà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào thành công chung của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích mà Đảng bộ, nhân dân huyện Hải Hà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Song, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tôi đề nghị Đại hội cần thảo luận để làm rõ những nguyên nhân, bài học rút ra từ những hạn chế, yếu kém, khó khăn như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa mạnh; tiểu thủ công nghiệp quy mô còn nhỏ; năng suất, chất lượng, hiệu quả và công nghiệ của nhiều ngành kinh tế còn thấp; sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương còn yếu; huy động và thu hút vốn đầu tư còn chậm so với tiềm năng; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giảm nghèo chưa bền vững.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có nội dung chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền trên một số lĩnh vực còn yếu. Công tác nắm tình hình tư tưởng, vận động quần chúng có nội dung chưa sát, thiếu hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát chưa đúng hướng. Đã chủ động kiểm tra, phát hiện sai phạm nhưng nể nang, né tránh, chưa xử lý kịp thời và tới cùng. Chậm xử lý và xử lý chưa nghiêm đối với những đối tượng cố ý làm trái; chưa rõ chế độ nêu gương và chế độ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Chặng đường tới, Hải Hà có nhiều cơ hội, lợi thế mới trong phát triển KT-XH song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn trong việc đảm bảo môi trường đầu tư; cải thiện chất lượng cuộc sống nhân dân cả về tư tưởng, tình cảm và cơ sở vật chất; gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế với giữ gìn, bảo vệ QPAN, TTATXH. Do đó, tôi đề nghị các đại biểu tiếp tục thảo luận, làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện phương hướng, mục tiêu mà báo cáo chính trị Đại hội đã đề ra.

Tôi đề nghị Đại hội quan tâm thêm tới một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, về xây dựng Đảng, xây dựng chính trị: Cần tiếp tục triển khai và thực hiện Nghị quyết thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế".

- Tập trung vào việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng, nâng cao vị trí, vai trò năng lực dự báo, tầm nhìn của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp ủy Đảng. Thực hiện tốt chế độ trách nhiệm, chế độ nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trước nhân dân. Chăm lo xây dựng chi bộ vững mạnh, nhất là chi bộ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng tập trung vào tất cả các khâu trong ban hành chủ trương, Nghị quyết, thể chế, chính sách tới việc triển khai, tổ chức thực hiện để đảm bảo từng nhiệm vụ, giải pháp đều được kiểm tra, giám sát thực hiện có hiệu quả. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; xử lý đến cùng các sai phạm; phối kết hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát của cơ quan, dân cư và giám sát phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội.

- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế làm việc theo nguyên tắc triệt để phân cấp, thực hiện ủy quyền một cách hợp lý. Phân công trách nhiệm rõ ràng; minh bạch, công khai trong các hoạt động quản lý và giải quyết công việc với công dân. Cải thiện môi trường đầu tư, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và công dân làm thước đo hiệu quả của cơ quan nhà nước.

- Mở rộng và phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của Đảng bộ, của các tổ chức trong hệ thống chính trị; Phát huy cao nhất vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Tăng cường đối thoại, cung cấp thông tin hai chiều và mở rộng chất vấn trong Đảng, củng cố niềm tin với nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, như: xây dựng NTM, cải thiện môi trường đầu tư.

- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động nông thôn phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ thôn, khu, khe, bản nhằm đổi mới nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt và sản xuất hướng đến nền kinh tế xanh với chất lượng nông nghiệp xanh. Đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, chuyên môn sâu phù hợp và đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Thứ hai, về phát triển KT-XH: Hải Hà có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nhất là lĩnh vực công nghiệp, cảng biển, dịch vụ, du lịch, XNK và sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao. Do đó, huyện cần đặt ra các mục tiêu, giải pháp hết sức cụ thể trên cơ sở bám sát các định hướng, quy hoạch phát triển của tỉnh, ngành, lĩnh vực gắn với thực tiễn của địa phương. Cần tích cực quan tâm việc thực hiện quy hoạch, giám sát thực hiện quy hoạch và tạo môi trường thông thoáng, lành mạnh để thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu ngành nghề. Trong đó đặc biệt là khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của huyện đã được phê duyệt, xây dựng quy hoạch xây dựng của huyện để ngay từ đầu nhiệm kỳ tập trung triển khai các giải pháp thu hút huy động các nguồn lực để xây dựng huyện trở thành trung tâm kinh tế mang tính liên kết và hỗ trợ phát triển trong chuỗi hành lang kinh tế ven biển trong thời gian tới. Cụ thể như sau:

- Xác định phát triển công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện; khuyến khích tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào địa bàn trên cơ sở hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có tính động lực để thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện trên nguyên tắc đầu tư xây dựng tập trung, có tính chọn lọc, đảm bảo hiệu quả KT-XH trước mắt cũng như lâu dài.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển trong đó tập trung thu hút đầu tư hạ tầng kết cấu KCN – Cảng biển Hải Hà trở thành trung tâm công nghiệp cảng biển lớn của Vịnh Bắc Bộ; kết nối thương mại vào thị trường Nam Trung Quốc và điểm kết nối thương mại giữa ASEAN – Việt Nam – Trung Quốc. Hoàn thiện hạ tầng khu KTCK Bắc Phong Sinh; nâng cấp thị trấn Quảng Hà đạt đô thị loại IV và sớm hoàn thành dự án đưa lưới điện quốc gia ra xã đảo Cái Chiên.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, thương mại góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế. Tập trung khai thác hiệu quả 2 trung tâm kinh tế đó là thị trấn Quảng Hà và Khu KTCK Bắc Phong Sinh gắn với khu công nghiệp – Cảng biển Hải Hà. Từng bước hình thành khu du lịch sinh thái tại xã đảo Cái Chiên, xã Đường Hoa để tham gia vào tuyến du lịch biển đảo Trà Cổ - Vĩnh Thực – Cái Chiên – Vân Đồn – Hạ Long; liên kết vùng để hình thành tuyến du lịch biên giới Bình Liêu – Hải Hà – Móng Cái trên cơ sở kết nối 3 cửa khẩu Hoành Mô – Bắc Phong Sinh – Móng Cái.

- Về phát triển sản xuất nông nghiệp gắn chương trình xây dựng nông thôn mới: Hải Hà cũng là địa phương đa dạng về địa hình, thổ nhưỡng với nhiều sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh như chè Đường Hoa, mía tím; các vùng chăn lợn, gia cầm tập trung, quan tâm phát triển thủy sản xa bờ, đẩy mạnh nuôi trồng thủy hải sản các loại. Cần thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, áp dụng khoa học, công nghệ gắn với công nghiệp chế biến và liên kết thành chuỗi sản xuất – cung ứng, quản lý và xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với các chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Về cơ bản tôi đồng tình và đánh giá các giải pháp phát triển kinh tế xã hội của huyện Hải Hà theo hướng tập trung sản xuất theo đặc thù, tiềm năng của từng vùng, địa bàn, đảm bảo phát triển sản xuất bền vững, gắn với nâng cao chất lượng và tiêu thụ sản phẩm. Phấn đấu đến năm 2020 đạt huyện nông thôn mới.

Thứ ba, về văn hóa xã hội: là huyện có đến 88% dân số sống ở khu vực nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Vì vậy việc quan tâm , đầu tư nâng cao đời sống văn hóa xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới cần phải đạt quyết tâm cao hơn nữa với mục tiêu: sản xuất phát triển – cuộc sống sung túc – thông xóm văn minh – quản lý dân chủ. Tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn nhân lực , nhất là lao động nông thôn, phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trang bị kiến thực, chuyển biến nhận thức để thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội.

- Bên cạnh đó huyện cần nắm bắt cơ hội trong bối cảnh tỉnh đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, trong đó có việc triển khai đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực Quảng Ninh, để nâng cao chất lượng nguồn lực của huyện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và định hướng phát triển của huyện; phấn đấu đến năm 2020 nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên, trường đạt chuẩn quốc gia. Thay đổi thói quen, xây dựng nếp sống văn minh, kết nối văn hóa vùng miền, gắn với phát huy, bảo tồn giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc, phục vụ du lịch.

Thứ tư, tiếp tục đảm bảo quốc phòng an ninh, trật  tự an toàn xã hội: trong tâm là cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp phải chủ động, tăng cường, triển khai các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an ninh nông thôn và vùng đồng bảo dân tộc, tôn giáo gắn với phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục xây dựng và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, nhất là phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền, giữ vững an ninh chính trị, trậ tự an toàn xã hội vùng đồng bảo dân tộc. Giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến lợi ích của nhân dân, công khai, minh bạch, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc, miền núi như giao đất, khoán rừng cho người dân để phát triển kinh tế rừng, góp phần ổn định cuộc sống. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề về an ninh, trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đại hội cũng cần tập trung thảo luận, trách nhiệm, xây dựng trong lựa chọn những cán bộ Đảng viên tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, khách quan, công tâm vì lợi ích chung, tham gia vào Ban chấp hành, BTV, cán bộ chủ chốt cấp ủy để đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ hết sức quan trọng, nặng nề mà Đại hội đã đề ra. Tôi cũng hoan nghênh Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hà lần thứ XXI đã mạnh dạn hướng ứng và đề xuất chủ trương mới của tỉnh trong việc bầu trực tiếp Bí thư. Để toàn thể cán bộ, Đảng viên được thể hiện quyền lựa chọn, tín nhiệm và khẳng định rõ hơn trách nhiệm, niềm tin của Đại biểu với người đứng đầu. Tôi cũng đề nghị Đại hội quan tâm thảo luận kỹ để tham gia một cách trách nhiệm, xây dựng với báo cáo chính trị của Đại hội đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và báo cáo chính trị của Đại hội XII của Đảng.

Những năm tới, thời cơ và vận hội có nhiều nhưng những khó khăn và thách thức cũng chưa thể lường hết được, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Hải Hà phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nắm vững thời cơ, phát huy  lợi thế, vượt lên khó khăn thách thức, cùng với sự quyết tâm chính trị cao của đại biểu dự đại hội; BCH Đảng bộ tỉnh tin tưởng toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hải Hà sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết đề ra."

 

Nguồn : tổng hợp


Cảm ơn bạn đã đánh giá
3.9 Sao 10 Đánh giá
Tags bài viết:

Bình luận cho "Bài phát biểu chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở"Các tin khác

Những bài phát biểu cảm ơn hay nhất 2021 | Từ Điển Wikici

Khi bạn hoàn thành một buổi lể hay một buổi họp thì bạn nên gửi những lời cảm ơn đến các lãnh đạo hay gia đình, thầy cô , cấp trên ...Và gửi đến họ như thế nào hãy cùng wikici tham khảo bài viết sau

Admin 19-08-2021 01:41 16916

Những bài phát biểu trong lễ dạm ngõ hay nhất

Những bài phát biểu trong lễ dạm ngõ hay nhất

Một bài phát biễu thật hay và chất trong một lễ dạm ngõ sẽ làm cho 2 gia đình trai gái có cái nhìn tốt hơn về mình do đó hãy chuẩn bị bài phát biểu thật kỹ trước khi khởi hành tới họ nhà gái nhé!

Admin 08-02-2020 22:41 43878

Tổng hợp những bài phát biểu hay của lãnh đạo

Tổng hợp những bài phát biểu hay của lãnh đạo

Lãnh đạo không phải gì dễ dàng từng câu từng chữ đều được người khác chú ý ,Hãy cùng wikici tham khảo những bài phát biểu hay của các lãnh đạo trong và ngoài nước nhé!

Admin 09-02-2020 19:22 34634