Lịch cúp điện Yên Sơn - Tuyên Quang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Yên Sơn - Tuyên Quang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Tuyên Quang

Lịch cúp điện Yên Sơn - Tuyên Quang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Yên Sơn - Tuyên Quang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Yên Sơn - Tuyên Quang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Yên Sơn Tuyên Quang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Phúc Ninh, Quý Quân, Lực Hành, Xuân Vân, Trung Trực, Kiến Thiết Điện lực Yên Sơn 11:00 - 12:00

15-01-2023

Xã Phúc Ninh, Quý Quân, Lực Hành, Xuân Vân, Trung Trực, Kiến Thiết Điện lực Yên Sơn 06:00 - 08:00

15-01-2023

Xã Quý Quân, Lực Hành Điện lực Yên Sơn 06:00 - 12:00

15-01-2023

TBA Phai Đá 2 Điện lực Yên Sơn 07:00 - 15:00

30-12-2022

TBA Thắng Quân 2 Điện lực Yên Sơn 07:00 - 17:00

29-12-2022

TBA Hòn Lau Điện lực Yên Sơn 07:00 - 17:00

29-12-2022

TBA Hồng Thái Điện lực Yên Sơn 07:00 - 17:00

29-12-2022

Xã Quý Quân, Lực Hành, Xuân Vân, Trung Trực, Kiến Thiết Điện lực Yên Sơn 08:00 - 15:00

28-12-2022

Xã Tứ Quận, Phúc Ninh, Tân Long, Xuân Vân, Trung Trực Kiến Thiết Điện lực Yên Sơn 06:00 - 08:00

28-12-2022

Xã Kim Quan Điện lực Yên Sơn 07:00 - 15:00

27-12-2022

xã Tiến Bộ Điện lực Yên Sơn 07:00 - 09:00

27-12-2022

xã Hùng Lợi Điện lực Yên Sơn 07:00 - 09:00

27-12-2022

TBA Phong Vân 3 Điện lực Yên Sơn 14:00 - 17:00

24-12-2022

TBA Lang quán 3 Điện lực Yên Sơn 07:00 - 12:00

19-12-2022

TBA Phong Vân 3 Điện lực Yên Sơn 14:00 - 17:00

17-12-2022

Xã Đạo Viện Điện lực Yên Sơn 06:00 - 15:00

17-12-2022

Xã Phúc Ninh, Tân Long Điện lực Yên Sơn 06:00 - 15:00

17-12-2022

Phường Đội Cấn, xã Đội Bình, xã Nhứ Khê, Nhữ Hán Điện lực Yên Sơn 14:30 - 16:00

11-12-2022

xã Nhữ Khê, Nhữ Hán Điện lực Yên Sơn 09:00 - 15:00

11-12-2022

Xã Trung Trực, Kiến Thiết Điện lực Yên Sơn 08:00 - 15:00

11-12-2022

Xã Nhữ Hán Điện lực Yên Sơn 06:00 - 09:00

11-12-2022

Phường Đội Cấn, xã Đội Bình, xã Nhứ Khê Điện lực Yên Sơn 06:00 - 09:00

11-12-2022

Xã Thái Sơn, Thái Hòa, xã Chiêu Yên huyện Yên Sơn Điện Lực Hàm Yên 07:30 - 10:30

10-12-2022

TBA UB Mỹ bằng Điện lực Yên Sơn 07:30 - 13:00

09-12-2022

ĐZ 0,4kV sau lộ 2 Điện lực Yên Sơn 07:00 - 17:00

08-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật