Lịch cúp điện Na Hang - Tuyên Quang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Na Hang - Tuyên Quang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Tuyên Quang

Lịch cúp điện Na Hang - Tuyên Quang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Na Hang - Tuyên Quang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Na Hang - Tuyên Quang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Na Hang - Tuyên Quang

Lịch Cúp Điện Na Hang Tuyên Quang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Toàn Bộ khách hàng xã Thượng Lâm, Phúc Yên và khu vực Nà Thom, Nà Muông, Hang Bản, Nà Ráo xã Khuôn Hà Điện lực Na Hang 06:00 - 10:00

21-05-2023

Toàn Bộ khách hàng xã Thượng Lâm Điện lực Na Hang 06:00 - 15:00

21-05-2023

Toàn Bộ khách hàng xã Năng Khả và khu vực tổ dân phổ 6, tổ 14, tổ dân phố Khuôn Phươn thị trấn Na Hang. Điện lực Na Hang 05:00 - 16:30

21-05-2023

xã Xuân Lập huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

08-05-2023

xã Phúc Yên huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

08-05-2023

xã Hồng Quang huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

08-05-2023

xã Khuôn Hà, Lăng Can, Xuân Lập, Thổ Bình, Bình An, huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

08-05-2023

xã Côn Lôn, Sinh Long, huyện Na Hang Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

08-05-2023

xã Thượng Nông, Thượng Giáp huyện Na Hang Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

08-05-2023

xã Sơn Phú, Đà Vị, Yên Hoa, Hồng Thái, Côn Lôn, Sinh Long, Khau Tinh, Thượng Nông, Thượng Giáp huyện Na Hang Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

08-05-2023

xã Năng Khả huyện Na Hang, xã Thượng Lâm, Khuôn hà, Phúc Yên, huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

08-05-2023

Xã Côn Lôn, Sinh Long, huyện Na Hang Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

08-05-2023

Xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

08-05-2023

Xã Khuôn Hà, Phúc Yên, huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

08-05-2023

Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

08-05-2023

Xã Năng Khả huyện Na Hang và xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

08-05-2023

Xã Thượng Nông, Thượng Giáp, huyện Na Hang Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

08-05-2023

Xã Khuôn Hà, Lăng Can, Bình An, Xuân Lập, Thổ Bình huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

08-05-2023

Xã Sơn Phú, Đà Vị, Hồng Thái, Yên Hoa, Khau Tinh, Côn Lôn, Sinh Long, Thượng Nông, Thượng Giáp huyện Na Hang Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

08-05-2023

Xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

07-05-2023

Xã Côn Lôn, Sinh Long huyện Na Hang Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

07-05-2023

Xã Khuôn Hà, Phúc Yên huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

07-05-2023

Xã Hồng Quang huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

07-05-2023

Xã Năng Khả huyện Na Hang và xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, Phúc Yên huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

07-05-2023

Xã Thượng Nông, Thượng Giáp huyện Na Hang Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

07-05-2023

Xã Khuôn Hà, Lăng Can, Xuân Lập, Thổ Bình, Bình An huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

07-05-2023

Xã Sơn Phú, Đà Vị, Hồng Thái, Yên Hoa, Khau Tinh, Côn Lôn, Sinh Long, Thượng Nông, Thượng Giáp huyện Na Hang Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

07-05-2023

Xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

07-05-2023

Xã Côn Lôn, Sinh Long, huyện Na Hang Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

07-05-2023

Xã Khuôn Hà, Phúc Yên, huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

07-05-2023

Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

07-05-2023

Xã Năng Khả huyện Na Hang và xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

07-05-2023

Xã Thượng Nông, Thượng Giáp, huyện Na Hang Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

07-05-2023

Xã Khuôn Hà, Lăng Can, Bình An, Xuân Lập, Thổ Bình huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

07-05-2023

Xã Sơn Phú, Đà Vị, Hồng Thái, Yên Hoa, Khau Tinh, Côn Lôn, Sinh Long, Thượng Nông, Thượng Giáp huyện Na Hang Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

07-05-2023

Xã Sơn Phú, Đà Vị, Hồng Thái, Yên Hoa, Khau Tinh, Côn Lôn, Sinh Long, Thượng Nông, Thượng Giáp huyện Na Hang Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

06-05-2023

Xã Khuôn Hà, Lăng Can, Xuân Lập, Thổ Bình, Bình An huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

06-05-2023

Xã Thượng Nông, Thượng Giáp huyện Na Hang Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

06-05-2023

Xã Năng Khả huyện Na Hang và xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, Phúc Yên huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

06-05-2023

Xã Hồng Quang huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

06-05-2023

Xã Khuôn Hà, Phúc Yên huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

06-05-2023

Xã Côn Lôn, Sinh Long huyện Na Hang Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

06-05-2023

Xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

06-05-2023

Xã Sơn Phú, Đà Vị, Hồng Thái, Yên Hoa, Khau Tinh, Côn Lôn, Sinh Long, Thượng Nông, Thượng Giáp huyện Na Hang Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

06-05-2023

Xã Khuôn Hà, Lăng Can, Bình An, Xuân Lập, Thổ Bình huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

06-05-2023

Xã Thượng Nông, Thượng Giáp, huyện Na Hang Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

06-05-2023

Xã Năng Khả huyện Na Hang và xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

06-05-2023

Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

06-05-2023

Xã Khuôn Hà, Phúc Yên, huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

06-05-2023

Xã Côn Lôn, Sinh Long, huyện Na Hang Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

06-05-2023

Xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

06-05-2023

Xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

05-05-2023

Xã Côn Lôn, Sinh Long huyện Na Hang Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

05-05-2023

Xã Khuôn Hà, Phúc Yên huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

05-05-2023

Xã Hồng Quang huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

05-05-2023

Xã Năng Khả huyện Na Hang và xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, Phúc Yên huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

05-05-2023

Xã Thượng Nông, Thượng Giáp huyện Na Hang Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

05-05-2023

Xã Khuôn Hà, Lăng Can, Xuân Lập, Thổ Bình, Bình An huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

05-05-2023

Xã Sơn Phú, Đà Vị, Hồng Thái, Yên Hoa, Khau Tinh, Côn Lôn, Sinh Long, Thượng Nông, Thượng Giáp huyện Na Hang Điện lực Na Hang 17:00 - 20:00

05-05-2023

Xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

05-05-2023

Xã Côn Lôn, Sinh Long, huyện Na Hang Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

05-05-2023

Xã Khuôn Hà, Phúc Yên, huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

05-05-2023

Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

05-05-2023

Xã Năng Khả huyện Na Hang và xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

05-05-2023

Xã Thượng Nông, Thượng Giáp, huyện Na Hang Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

05-05-2023

Xã Khuôn Hà, Lăng Can, Bình An, Xuân Lập, Thổ Bình huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

05-05-2023

Xã Sơn Phú, Đà Vị, Hồng Thái, Yên Hoa, Khau Tinh, Côn Lôn, Sinh Long, Thượng Nông, Thượng Giáp huyện Na Hang Điện lực Na Hang 09:30 - 11:30

05-05-2023

Toàn Bộ khách hàng xã Lăng Can, Xuân Lập Bình An, Thổ Bình và Khu vực Nà Trang, Nà Thếm, Nà Đơ xã Khuôn Hà Điện lực Na Hang 06:30 - 11:30

08-04-2023

Khu vực các xã Phúc Sơn, Minh Quang, Hồng Quang, Thổ Bình, Xuân Lập, Khuân Hà huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 07:30 - 15:30

25-03-2023

Khu vực xã Thượng Nông, Thượng Giáp, huyện Na Hang Điện lực Na Hang 07:00 - 09:00

11-03-2023

Khu vực thị trấn Na Hang, xã Sơn Phú, Đà Vị, Yên Hoa, Hồng Thái, Thượng Nông, Thượng Giáp, Khau Tinh, Côn Lôn, Sinh Long Điện lực Na Hang 07:00 - 11:30

07-01-2023

Khách hàng xã, Phúc Sơn, Minh Quang, Hồng Quang Điện lực Na Hang 07:30 - 12:00

30-12-2022

Khách hàng xã Năng Khả Điện lực Na Hang 15:20 - 16:00

28-12-2022

Khách hàng xã Năng Khả Điện lực Na Hang 05:00 - 16:00

28-12-2022

Khách hàng xã Năng Khả Điện lực Na Hang 04:20 - 05:00

28-12-2022

Khách hàng xã Năng Khả Điện lực Na Hang 15:20 - 16:00

27-12-2022

Khách hàng xã Côn Lôn, Sinh Long Điện lực Na Hang 07:30 - 11:30

27-12-2022

Khách hàng khu vực tái định cư Khuôn Phươn Điện lực Na Hang 05:00 - 16:00

27-12-2022

Khách hàng xã Năng Khả Điện lực Na Hang 04:20 - 05:00

27-12-2022

Khách hàng xã Năng Khả Điện lực Na Hang 15:20 - 16:00

26-12-2022

Khách hàng xã Khau Tinh Điện lực Na Hang 13:30 - 16:30

26-12-2022

Khách hàng xã Hồng Quang Điện lực Na Hang 08:30 - 10:30

26-12-2022

Khách hàng xã Thượng Nông, Thượng Giáp Điện lực Na Hang 08:00 - 11:00

26-12-2022

Khách hàng khu vực tái định cư Khuôn Phươn Điện lực Na Hang 05:00 - 16:00

26-12-2022

Khách hàng xã Năng Khả Điện lực Na Hang 04:20 - 05:00

26-12-2022

Khách hàng các tổ dân phố 8, 9, 10, 12. 13, 14, Tổ dân phố Ngòi Nẻ, Tổ dân phố Phiêng Hẻo thị trấn Na Hang, và xã Thanh Tương Điện lực Na Hang 11:20 - 12:00

18-12-2022

Khách hàng xã Thanh Tương Điện lực Na Hang 22:00 - 12:00

18-12-2022

Khách hàng các tổ dân phố 8, 9, 10, 12. 13, 14, Tổ dân phố Ngòi Nẻ, Tổ dân phố Phiêng Hẻo thị trấn Na Hang, và xã Thanh Tương Điện lực Na Hang 21:22 - 22:00

17-12-2022

Khách hàng khu Vực Bắc Tù, Bắc Danh, Nà Coóc, Cổ Yểng, khu vực Nhà Máy giấy xã Thanh Tương Điện lực Na Hang 15:25 - 16:00

12-12-2022

Khách hàng các tổ dân phố 8, 9, 10, 12. 13, 14, Tổ dân phố Ngòi Nẻ, Tổ dân phố Phiêng Hẻo thị trấn Na Hang, và xã Thanh Tương Điện lực Na Hang 15:20 - 16:00

12-12-2022

Khách hàng xã Thanh Tương Điện lực Na Hang 06:00 - 16:00

12-12-2022

Khách hàng các tổ dân phố 8, 9, 10, 12. 13, 14, Tổ dân phố Ngòi Nẻ, Tổ dân phố Phiêng Hẻo thị trấn Na Hang, và xã Thanh Tương Điện lực Na Hang 05:20 - 06:00

12-12-2022

Không có KH mất điện Điện lực Na Hang 05:00 - 16:00

13-12-2022

Khách hàng khu Vực Bắc Tù, Bắc Danh, Nà Coóc, Cổ Yểng, khu vực Nhà Máy giấy xã Thanh Tương Điện lực Na Hang 04:20 - 05:00

12-12-2022

Toàn Bộ khách hàng xã Thanh Tương và các thổ dân phố 8, 9, 10, 12. 13, 14, Tổ dân phố Ngòi Nẻ, Tổ dân phố Phiêng Hẻo thị trấn Na Hang Điện lực Na Hang 15:20 - 16:00

11-12-2022

Khách hàng các thổ dân phố 12. 13, 14, Tổ dân phố Ngòi Nẻ, Tổ dân phố Phiêng Hẻo thị trấn Na Hang Điện lực Na Hang 05:00 - 16:00

11-12-2022

Toàn Bộ khách hàng xã Thanh Tương và các thổ dân phố 8, 9, 10, 12. 13, 14, Tổ dân phố Ngòi Nẻ, Tổ dân phố Phiêng Hẻo thị trấn Na Hang Điện lực Na Hang 04:20 - 05:00

11-12-2022

Khách hàng các thổ dân phố 8, 9, 10, 12. 13, 14, Tổ dân phố Ngòi Nẻ, Tổ dân phố Phiêng Hẻo thị trấn Na Hang Điện lực Na Hang 15:20 - 16:00

10-12-2022

Khách hàng các thổ dân phố 12. 13, 14, Tổ dân phố Ngòi Nẻ, Tổ dân phố Phiêng Hẻo thị trấn Na Hang Điện lực Na Hang 05:00 - 16:00

10-12-2022

Khách hàng các thổ dân phố 8, 9, 10, 12. 13, 14, Tổ dân phố Ngòi Nẻ, Tổ dân phố Phiêng Hẻo thị trấn Na Hang Điện lực Na Hang 04:20 - 05:00

10-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật