Lịch cúp điện Hàm Yên - Tuyên Quang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hàm Yên - Tuyên Quang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Tuyên Quang

Lịch cúp điện Hàm Yên - Tuyên Quang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hàm Yên - Tuyên Quang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hàm Yên - Tuyên Quang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Hàm Yên - Tuyên Quang

Lịch Cúp Điện Hàm Yên Tuyên Quang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
1 phần thị trấn Tân Yên Điện Lực Hàm Yên 06:00 - 12:00

24-09-2023

1 phần thị trấn Tân Yên, Thành Long, Bằng Cốc, 1 phần xã Thái Sơn Điện Lực Hàm Yên 06:00 - 15:00

23-09-2023

1 phần xã Thái Sơn, TBA Km 36 thị trấn Tân Yên Điện Lực Hàm Yên 06:00 - 15:00

23-09-2023

Xã Nhân Mục, 1 phần thị trấn Tân Yên Điện Lực Hàm Yên 10:30 - 12:30

26-08-2023

Xã Nhân Mục, thị trấn Tân Yên Điện Lực Hàm Yên 05:30 - 10:30

26-08-2023

Thị trấn Tân Yên Điện Lực Hàm Yên 12:00 - 14:00

19-08-2023

1 phần thị trấn Tân Yên, xã Nhân Mục Điện Lực Hàm Yên 09:00 - 14:00

19-08-2023

Thị trấn Tân Yên Điện Lực Hàm Yên 06:00 - 09:00

19-08-2023

Xã Đức Ninh, Hùng Đức Điện Lực Hàm Yên 15:30 - 16:30

12-08-2023

1 phần thị trấn, xã Nhân Mục Điện Lực Hàm Yên 05:30 - 07:30

12-08-2023

1 phần thị trấn Tân Yên, xã Nhân Mục Điện Lực Hàm Yên 05:30 - 07:00

03-08-2023

Xã Thành Long, Bằng Cốc Điện Lực Hàm Yên 06:00 - 10:00

20-07-2023

Xã Bằng Cốc, TBA Phúc Long 1 Điện Lực Hàm Yên 06:00 - 12:00

20-07-2023

Thị trấn Tân Yên, xã Nhân Mục, Yên Phú, Yên Lâm, Tân Thành, Phù Lưu, Minh Dân, Minh Khương, Bạch Xa, Yên Thuận Điện Lực Hàm Yên 16:30 - 18:30

14-06-2023

Xã Nhân Mục, thị trấn Tân Yên Điện Lực Hàm Yên 07:00 - 12:00

11-06-2023

Đ/D 35 KV sau MC 377 Tân Thành Điện Lực Hàm Yên 07:00 - 12:00

11-06-2023

Xã Yên Phú Yên Lâm Điện Lực Hàm Yên 07:00 - 08:30

11-06-2023

Xã Nhân Mục, thị trấn Tân Yên Điện Lực Hàm Yên 05:00 - 09:00

11-06-2023

Xã Tân thành, Phù Lưu, Minh Dân, Minh Khương, Bạch Xa, Yên Thuận, Yên Phú, Yên Lâm Điện Lực Hàm Yên 04:55 - 05:00

11-06-2023

Xã Tân thành, Thái Sơn Điện Lực Hàm Yên 04:50 - 05:00

11-06-2023

Điện Lực Hàm Yên 15:00 - 16:00

07-06-2023

Điện Lực Hàm Yên 14:00 - 15:00

07-06-2023

Điện Lực Hàm Yên 12:00 - 13:00

07-06-2023

Điện Lực Hàm Yên 10:50 - 11:50

07-06-2023

Điện Lực Hàm Yên 09:50 - 10:50

07-06-2023

Điện Lực Hàm Yên 09:40 - 10:40

07-06-2023

Điện Lực Hàm Yên 08:30 - 09:30

07-06-2023

Điện Lực Hàm Yên 07:20 - 08:20

07-06-2023

Điện Lực Hàm Yên 06:10 - 07:10

07-06-2023

Điện Lực Hàm Yên 05:00 - 06:00

07-06-2023

Điện Lực Hàm Yên 12:00 - 13:00

06-06-2023

Điện Lực Hàm Yên 10:50 - 11:50

06-06-2023

Điện Lực Hàm Yên 09:40 - 10:40

06-06-2023

Điện Lực Hàm Yên 08:30 - 09:30

06-06-2023

Điện Lực Hàm Yên 07:20 - 08:20

06-06-2023

Điện Lực Hàm Yên 06:10 - 07:10

06-06-2023

Điện Lực Hàm Yên 05:00 - 06:00

06-06-2023

Điện Lực Hàm Yên 11:00 - 12:00

05-06-2023

Điện Lực Hàm Yên 09:45 - 10:45

05-06-2023

Điện Lực Hàm Yên 09:40 - 10:40

05-06-2023

Điện Lực Hàm Yên 08:30 - 09:30

05-06-2023

Điện Lực Hàm Yên 07:20 - 08:20

05-06-2023

Điện Lực Hàm Yên 07:15 - 08:15

05-06-2023

Điện Lực Hàm Yên 06:00 - 07:00

05-06-2023

Xã Thái Hòa, xã Chiêu Yên huyện Hàm Yên Điện Lực Hàm Yên 06:00 - 11:00

28-05-2023

Xã Thái Hòa, xã Chiêu Yên huyện Yên Sơn Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

08-05-2023

Xã Tân Thành, Phù Lưu, Minh Dân, Minh Khương, Bạch Xa, Yên Thuận Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

08-05-2023

Xã Thái Hòa, Chiêu Yên huyện Yên Sơn Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

08-05-2023

Xã Thái Sơn, Bình Xa, Minh Hương, 1 phần xã Tân Thành Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

08-05-2023

1 phần xã Thái Hòa, 1 phần xã Thành Long Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

08-05-2023

Xã Thành Long, Bằng Cốc Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

08-05-2023

Xã Đức Ninh, Hùng Đức Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

08-05-2023

Xã Yên Phú, Yên Lâm Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

08-05-2023

Xã Thái Sơn, Bình Xa, Minh Hương, 1 phần xã Tân Thành Điện Lực Hàm Yên 09:30 - 11:30

08-05-2023

Xã Thái Hòa, Chiêu Yên huyện Yên Sơn Điện Lực Hàm Yên 09:30 - 11:30

08-05-2023

Xã Thành Long, Bằng Cốc Điện Lực Hàm Yên 09:30 - 11:30

08-05-2023

1 phần xã Thái Hòa, 1 phần xã Thành Long Điện Lực Hàm Yên 09:30 - 11:30

08-05-2023

Xã Đức Ninh, Hùng Đức Điện Lực Hàm Yên 09:30 - 11:30

08-05-2023

Xã Yên Phú, Yên Lâm Điện Lực Hàm Yên 09:30 - 11:30

08-05-2023

Xã Tân Thành, Phù Lưu, Minh Dân, Minh Khương, Bạch Xa, Yên Thuận Điện Lực Hàm Yên 09:30 - 11:30

08-05-2023

Xã Thái Hòa, xã Chiêu Yên huyện Yên Sơn Điện Lực Hàm Yên 09:30 - 11:30

08-05-2023

Xã Yên Phú ,Yên Lâm Điện Lực Hàm Yên 07:00 - 07:04

08-05-2023

Toàn bộ Xã Yên Lâm Điện Lực Hàm Yên 06:00 - 07:00

08-05-2023

Xã Tân Thành, Phù Lưu, Minh Dân, Minh Khương, Bạch Xa, Yên Thuận Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

07-05-2023

Xã Yên Phú, Yên Lâm Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

07-05-2023

Xã Đức Ninh, Hùng Đức Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

07-05-2023

Xã Thái Sơn, Bình Xa, Minh Hương, 1 phần xã Tân Thành Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

07-05-2023

Xã Thành Long, Bằng Cốc Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

07-05-2023

Xã Thái Hòa, Chiêu Yên huyện Yên Sơn Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

07-05-2023

1 phần xã Thái Hòa, 1 phần xã Thành Long Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

07-05-2023

Xã Thái Sơn, Bình Xa, Minh Hương, 1 phần xã Tân Thành Điện Lực Hàm Yên 09:30 - 11:30

07-05-2023

Xã Thành Long, Bằng Cốc Điện Lực Hàm Yên 09:30 - 11:30

07-05-2023

Xã Thái Hòa, Chiêu Yên huyện Yên Sơn Điện Lực Hàm Yên 09:30 - 11:30

07-05-2023

Xã Đức Ninh, Hùng Đức Điện Lực Hàm Yên 09:30 - 11:30

07-05-2023

1 phần xã Thái Hòa, 1 phần xã Thành Long Điện Lực Hàm Yên 09:30 - 11:30

07-05-2023

Xã Yên Phú, Yên Lâm Điện Lực Hàm Yên 09:30 - 11:30

07-05-2023

Xã Tân Thành, Phù Lưu, Minh Dân, Minh Khương, Bạch Xa, Yên Thuận Điện Lực Hàm Yên 09:30 - 11:30

07-05-2023

Xã Thái Hòa, xã Chiêu Yên huyện Yên Sơn Điện Lực Hàm Yên 09:30 - 11:30

07-05-2023

Khu vực xã Yên Phú, Yên Lâm Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

06-05-2023

Khu vực xã Tân Thành, Phù Lưu, Minh Dân, Minh Khương, Bạch Xa, Yên Thuận Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

06-05-2023

Khu vực xã Bằng Cốc, Thành Long Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

06-05-2023

Khu vực xã Thái Sơn, Bình Xa, Minh Hương, 1 phần xã Tân Thành Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

06-05-2023

Khu vực xã Thái Hòa, Chiêu Yên Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

06-05-2023

1 phần khu vực xã Thái Hòa, Thành Long Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

06-05-2023

Khu vực xã Đức Ninh, Hùng Đức Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

06-05-2023

Khu vực xã Đức Ninh, Hùng Đức Điện Lực Hàm Yên 09:30 - 11:30

06-05-2023

Khu vực xã Thái Hòa, Chiêu Yên Điện Lực Hàm Yên 09:30 - 11:30

06-05-2023

1 phần khu vực xã Thái Hòa, Thành Long Điện Lực Hàm Yên 09:30 - 11:30

06-05-2023

Khu vực xã Bằng Cốc, Thành Long Điện Lực Hàm Yên 09:30 - 11:30

06-05-2023

Khu vực xã Thái Sơn, Bình Xa, Minh Hương, 1 phần xã Tân Thành Điện Lực Hàm Yên 09:30 - 11:30

06-05-2023

Khu vực xã Yên Phú, Yên Lâm Điện Lực Hàm Yên 09:30 - 11:30

06-05-2023

Khu vực xã Tân Thành, Phù Lưu, Minh Dân, Minh Khương, Bạch Xa, Yên Thuận Điện Lực Hàm Yên 09:30 - 11:30

06-05-2023

Xã Yên Phú , Yên Lâm Điện Lực Hàm Yên 05:00 - 06:00

06-05-2023

Xã Yên Phú, Yên Lâm Điện Lực Hàm Yên 04:56 - 05:00

06-05-2023

Khu vực 1 phần xã Tân Thành, xã Thái Sơn, Bình Xa, Minh Hương Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

05-05-2023

Khu vực 1 phần xã Tân Thành, xã Phù Lưu, Minh Khương, Bạch Xa, Yên Thuận, Minh Dân Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

05-05-2023

Khu vực xã Yên Lâm, Yên Phú Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

05-05-2023

Khu vực xã Thành Long, Bằng Cốc Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

05-05-2023

1 phần khu vực xã Thành Long, Thái Hòa Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

05-05-2023

Khu vực xã Thái Hòa, Chiêu Yên Điện Lực Hàm Yên 17:00 - 20:00

05-05-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật