Lịch cúp điện Tuyên Quang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tuyên Quang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Tuyên Quang

Lịch cúp điện Tuyên Quang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tuyên Quang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tuyên Quang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thành phố Tuyên Quang Điện Lực Thành phố 00:00 - 00:15

01-04-2023

phường Đội Cấn, xã Nhữ Khê, Nhữ Hán, Đội BÌnh Điện lực Yên Sơn 00:00 - 00:15

01-04-2023

phường Đội Cấn, xã Đội BÌnh Điện lực Yên Sơn 00:00 - 00:15

01-04-2023

xã Mỹ Bằng, Nhữ Khê, Nhữ Hán Điện lực Yên Sơn 05:00 - 12:00

01-04-2023

Các xã Sơn Nam, Đại Phú Điện Lực Sơn Dương 06:00 - 15:00

01-04-2023

Xã Phúc Ứng Điện Lực Sơn Dương 06:00 - 14:00

02-04-2023

Xã Ninh Lai Điện Lực Sơn Dương 07:00 - 08:30

02-04-2023

Xã Đông Lợi Điện Lực Sơn Dương 07:00 - 08:30

02-04-2023

Thôn Phú Sơn,Cầu Trường Điện Lực Sơn Dương 07:00 - 08:30

02-04-2023

Thôn Phú Sơn,Cầu Trường Điện Lực Sơn Dương 07:00 - 15:00

02-04-2023

xã Đội Bình Điện lực Yên Sơn 07:30 - 10:00

02-04-2023

TBA Bình Ca Điện lực Yên Sơn 08:00 - 16:00

03-04-2023

TBA Cầu Lẫm Điện lực Yên Sơn 07:00 - 16:00

04-04-2023

TBA Cây Kèn Điện lực Yên Sơn 07:30 - 11:00

04-04-2023

Lịch cúp điện Tuyên Quang

Lịch Cúp Điện Tuyên Quang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Phường Đội Cấn Điện Lực Thành phố 23:00 - 23:59

31-03-2023

Các xã: Vĩnh Lợi, Cấp Tiến Điện Lực Sơn Dương 23:00 - 23:59

31-03-2023

Các xã: Phúc Ứng, Hợp Hòa, Tân Thanh, Thiện Kế, Ninh Lai, Sơn Nam, Đại Phú Điện Lực Sơn Dương 23:00 - 23:59

31-03-2023

Một phần Thị trấn Sơn Dương và xã Phúc Ứng Điện Lực Sơn Dương 23:00 - 23:59

31-03-2023

Các xã: Tú Thịnh, Thượng Ấm, Đông Thọ, Đồng Quý, Vân Sơn, Chi Thiết, Hồng Lạc, Đông Lợi, Văn Phú, Hào Phú, Tam Đa, Phú Lương, Trường Sinh Điện Lực Sơn Dương 23:00 - 23:59

31-03-2023

Khu vực Thị trấn Sơn Dương Điện Lực Sơn Dương 23:00 - 23:59

31-03-2023

Một phần Thị trấn Sơn Dương và các xã: Hợp Thành, Kháng Nhật, Bình Yên, Lương Thiện, Tân Trào, Trung Yên, Minh Thanh Điện Lực Sơn Dương 23:00 - 23:59

31-03-2023

Thành phố Tuyên Quang Điện Lực Thành phố 22:30 - 22:45

31-03-2023

phường Đội Cấn, xã Nhữ Khê, Nhữ Hán, Đội BÌnh Điện lực Yên Sơn 22:30 - 22:45

31-03-2023

phường Đội Cấn, xã Đội BÌnh Điện lực Yên Sơn 22:30 - 22:45

31-03-2023

TBA Xóm 12 Tân Long Điện lực Yên Sơn 13:00 - 16:00

31-03-2023

TBA Vân Giang Điện lực Yên Sơn 07:00 - 11:30

31-03-2023

KH sau TBA Khuẩy Đinh Điện Lực Chiêm Hoá 07:30 - 14:30

30-03-2023

Điện Lực Thành phố 13:30 - 17:00

29-03-2023

Điện Lực Thành phố 07:30 - 11:00

29-03-2023

Phường Tân Hà, Ỷ La, Phan Thiết Điện Lực Thành phố 15:00 - 18:00

28-03-2023

Điện Lực Thành phố 13:30 - 17:00

28-03-2023

Thôn Pắc Chài, Yên Linh, Tông Bốc xã Kim Bình Điện Lực Chiêm Hoá 08:00 - 11:00

28-03-2023

Điện Lực Thành phố 07:30 - 11:00

28-03-2023

TBA Thôn 3 Minh Quang Điện Lực Hàm Yên 07:00 - 11:00

28-03-2023

xã Tân Long, Tân Tiến Điện lực Yên Sơn 05:00 - 17:00

28-03-2023

Xã Tràng Đà Điện Lực Thành phố 05:00 - 18:00

28-03-2023

Xã Tràng Đà Điện Lực Thành phố 16:30 - 18:00

27-03-2023

xã Tân Long, Tân Tiến Điện lực Yên Sơn 05:00 - 16:30

27-03-2023

Xã Tràng Đà Điện Lực Thành phố 05:00 - 18:00

27-03-2023

Phường Tân Hà, xã Tràng Đà Điện Lực Thành phố 05:00 - 18:00

27-03-2023

Xã Tràng Đà Điện Lực Thành phố 05:00 - 07:00

27-03-2023

Xã Hòa Phú, Yên Nguyên Điện Lực Chiêm Hoá 07:30 - 11:30

26-03-2023

Các xã: Hòa Phú, Yên Nguyên Điện Lực Chiêm Hoá 07:30 - 15:30

26-03-2023

Xã Đông Lợi Điện Lực Sơn Dương 07:00 - 08:30

26-03-2023

Thôn Phú Sơn,Cầu Trường Điện Lực Sơn Dương 07:00 - 08:30

26-03-2023

Xã Ninh Lai Điện Lực Sơn Dương 07:00 - 08:30

26-03-2023

Xã Phúc Ứng Điện Lực Sơn Dương 06:00 - 14:00

26-03-2023

Nhà máy Z113, TBA tự dùng Z113, TBA Tân Bình 2 Điện lực Yên Sơn 06:00 - 08:00

26-03-2023

Khu vực các xã Phúc Sơn, Minh Quang, Hồng Quang, Thổ Bình, Xuân Lập, Khuân Hà huyện Lâm Bình Điện lực Na Hang 07:30 - 15:30

25-03-2023

Các xã: Ngọc Hội, Yên Lập, Phú Bình, Bình Phú, Kiên Đài Điện Lực Chiêm Hoá 07:30 - 14:30

25-03-2023

Các xã Sơn Nam, Đại Phú Điện Lực Sơn Dương 06:00 - 15:00

25-03-2023

xã Hoàng Khai Điện lực Yên Sơn 06:00 - 08:00

25-03-2023

Phường An Tường, Hưng Thành, Ỷ La, xã Trung Môn Điện Lực Thành phố 06:00 - 12:00

25-03-2023

Phường An Tường, Phú Lâm, xã Kim Phú Điện Lực Thành phố 06:00 - 08:00

25-03-2023

TBA Mỏ Nghiều Điện Lực Hàm Yên 13:30 - 17:30

24-03-2023

TBA Nắc Con Điện Lực Hàm Yên 08:30 - 12:30

24-03-2023

Khu công nghiệp Long Bình An Điện Lực Thành phố 07:00 - 10:00

24-03-2023

Phường Đội Cấn, xã Thái Long Điện Lực Thành phố 04:00 - 06:00

24-03-2023

TBA Dưỡng lộ Điện Lực Hàm Yên 13:30 - 17:30

23-03-2023

Điện Lực Hàm Yên 08:30 - 12:30

23-03-2023

TBA Chợ Minh Hương Điện Lực Hàm Yên 13:30 - 17:30

20-03-2023

TBA Phong Lưu Điện Lực Hàm Yên 08:30 - 12:30

20-03-2023

xã Nhữ Khê Điện lực Yên Sơn 06:30 - 10:00

19-03-2023

Phường Đội Cấn, xã Thái Long Điện Lực Thành phố 04:00 - 06:00

19-03-2023

Khu công nghiệp Long Bình An Điện Lực Thành phố 04:00 - 09:00

19-03-2023

TBA Khuân Thắng Điện Lực Hàm Yên 13:30 - 17:30

18-03-2023

Điện Lực Thành phố 10:00 - 12:00

18-03-2023

Điện Lực Thành phố 08:30 - 10:00

18-03-2023

TBA Khuân Ẻn Điện Lực Hàm Yên 08:30 - 12:30

18-03-2023

KH sau TBA Điện Lực Chiêm Hoá 07:30 - 16:30

18-03-2023

Điện Lực Thành phố 07:00 - 09:00

18-03-2023

xã Lang Quán, một phần thị trấn Yên Sơn Điện lực Yên Sơn 06:00 - 12:00

18-03-2023

Phường Minh Xuân Điện Lực Thành phố 05:00 - 07:00

18-03-2023

TBA Thuốc Hạ 1 Điện Lực Hàm Yên 13:30 - 17:30

17-03-2023

TBA Làng Bát Điện Lực Hàm Yên 08:00 - 12:00

17-03-2023

TBA Thôn Đo Điện Lực Hàm Yên 13:30 - 17:30

13-03-2023

TBA Nam Ninh Điện Lực Hàm Yên 08:00 - 12:00

13-03-2023

TBA Km15 Điện lực Yên Sơn 06:00 - 16:00

12-03-2023

KH sau TBA Điện Lực Chiêm Hoá 08:00 - 11:00

11-03-2023

KH sau TBA Điện Lực Chiêm Hoá 07:30 - 16:30

11-03-2023

Khu vực xã Thượng Nông, Thượng Giáp, huyện Na Hang Điện lực Na Hang 07:00 - 09:00

11-03-2023

xã Mỹ Bằng Điện lực Yên Sơn 07:00 - 11:00

10-03-2023

Phường Nông Tiến Điện Lực Thành phố 06:00 - 18:00

10-03-2023

Phường Nông Tiến Điện Lực Thành phố 06:00 - 18:00

09-03-2023

Phường Nông Tiến Điện Lực Thành phố 06:00 - 18:00

06-03-2023

Xã Tràng Đà Điện Lực Thành phố 16:30 - 18:00

05-03-2023

Xã Đông Thọ Điện Lực Sơn Dương 14:00 - 15:30

05-03-2023

Thôn Tân An Điện Lực Sơn Dương 07:30 - 14:00

05-03-2023

Xã Đông Thọ Điện Lực Sơn Dương 06:00 - 07:30

05-03-2023

Xã Tràng Đà Điện Lực Thành phố 05:00 - 08:00

05-03-2023

Xã Tràng Đà Điện Lực Thành phố 05:00 - 18:00

05-03-2023

Xã Tràng Đà Điện Lực Thành phố 16:30 - 18:00

04-03-2023

Phường Tân Hà, xã Tràng Đà Điện Lực Thành phố 16:30 - 18:00

04-03-2023

Khách hàng Tổ Vĩnh Tài Điện Lực Chiêm Hoá 08:00 - 11:30

04-03-2023

Xã Thượng Ấm Điện Lực Sơn Dương 07:00 - 09:30

04-03-2023

Xã Tràng Đà Điện Lực Thành phố 05:00 - 18:00

04-03-2023

Xã Tràng Đà Điện Lực Thành phố 05:00 - 08:00

04-03-2023

Phường Tân Hà, xã Tràng Đà Điện Lực Thành phố 16:30 - 18:00

03-03-2023

Phường Tân Hà, xã Tràng Đà Điện Lực Thành phố 05:00 - 08:00

03-03-2023

Xã Tràng Đà Điện Lực Thành phố 05:00 - 18:00

03-03-2023

Điện Lực Thành phố 00:00 - 00:10

01-03-2023

Điện Lực Thành phố 23:00 - 23:59

28-02-2023

Các xã: Phúc Ứng, Hợp Hòa, Tân Thanh, Thiện Kế, Ninh Lai, Sơn Nam, Đại Phú Điện Lực Sơn Dương 23:00 - 23:59

28-02-2023

Một phần Thị trấn Sơn Dương và xã Phúc Ứng Điện Lực Sơn Dương 23:00 - 23:59

28-02-2023

Các xã: Tú Thịnh, Thượng Ấm, Đông Thọ, Đồng Quý, Vân Sơn, Chi Thiết, Hồng Lạc, Đông Lợi, Văn Phú, Hào Phú, Tam Đa, Phú Lương, Trường Sinh Điện Lực Sơn Dương 23:00 - 23:59

28-02-2023

Khu vực Thị trấn Sơn Dương Điện Lực Sơn Dương 23:00 - 23:59

28-02-2023

Một phần Thị trấn Sơn Dương và các xã: Hợp Thành, Kháng Nhật, Bình Yên, Lương Thiện, Tân Trào, Trung Yên, Minh Thanh Điện Lực Sơn Dương 23:00 - 23:59

28-02-2023

Điện Lực Thành phố 22:50 - 23:00

28-02-2023

- Xã Kinh Bình, Tri Phú, Linh Phú và một phần huyện Yên Sơn Điện Lực Chiêm Hoá 12:30 - 12:40

25-02-2023

Điện Lực Hàm Yên 08:30 - 11:00

25-02-2023

Các xã: Trung Hòa, Vinh Quang, Bình Nhân Điện Lực Chiêm Hoá 07:30 - 12:30

25-02-2023

Các xã: Trung Hòa, Vinh Quang, Bình Nhân Điện Lực Chiêm Hoá 07:20 - 07:30

25-02-2023

Điện Lực Hàm Yên 13:30 - 16:30

20-02-2023

Điện Lực Hàm Yên 08:00 - 11:00

20-02-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật