Lịch cúp điện Việt Yên - Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Việt Yên - Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Việt Yên - Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Việt Yên - Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Việt Yên - Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Tiên Sơn, Ninh Sơn, Điện lực Việt Yên 05:00 - 17:30

02-10-2023

Một phần xã Ninh Sơn, Tiên Sơn Điện lực Việt Yên 05:00 - 17:30

02-10-2023

Một phẫn xã Quang Châu, Ninh Sơn, Tiên Sơn Điện lực Việt Yên 05:00 - 17:30

03-10-2023

Một phần Thôn Ải Quang Điện lực Việt Yên 07:00 - 12:00

05-10-2023

Một phần thôn Me Điền Điện lực Việt Yên 07:00 - 12:00

05-10-2023

Một phần thôn Quang Biểu Điện lực Việt Yên 07:00 - 12:00

05-10-2023

Một phần thôn Vân Hà Điện lực Việt Yên 14:00 - 18:00

05-10-2023

Lịch cúp điện Việt Yên - Bắc Giang

Lịch Cúp Điện Việt Yên Bắc Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Thượng Lan, Điện lực Việt Yên 16:15 - 16:45

01-10-2023

Một phần xã Thượng Lan, Tự Lạn Điện lực Việt Yên 05:00 - 17:30

01-10-2023

Một phần xã Thượng Lan, Tự Lạn Điện lực Việt Yên 05:00 - 17:30

30-09-2023

Một phần xã Vân Hà, Tiên Sơn Điện lực Việt Yên 16:15 - 16:45

29-09-2023

Một phần xã Quang Châu, Ninh Sơn, Tiên Sơn Điện lực Việt Yên 05:00 - 17:30

29-09-2023

Một phần xã Vân Hà, Tiên Sơn Điện lực Việt Yên 05:00 - 05:30

29-09-2023

Một phần xã Tiên Sơn Điện lực Việt Yên 05:00 - 17:30

29-09-2023

Một phần KCN Đình Trám, một phần thôm Me Điền TT Nếnh Điện lực Việt Yên 11:45 - 12:15

28-09-2023

Một phần xã Tăng Tiến Điện lực Việt Yên 11:30 - 14:30

28-09-2023

Một phần TT Nếnh Điện lực Việt Yên 07:00 - 13:00

28-09-2023

Một phần KCN Đình Trám, một phần thôm Me Điền TT Nếnh Điện lực Việt Yên 07:00 - 07:30

28-09-2023

Một phẫn xã Quang Châu, Ninh Sơn, Tiên Sơn Điện lực Việt Yên 05:00 - 17:30

28-09-2023

Một phần xã Tăng Tiến Điện lực Việt Yên 05:00 - 07:30

28-09-2023

KCN Việt Hàn Điện lực Việt Yên 05:00 - 15:00

28-09-2023

Một phần xã Thượng Lan, Tự Lạn Điện lực Việt Yên 05:00 - 17:30

27-09-2023

Một phần xã Thượng Lan Điện lực Việt Yên 05:00 - 05:30

26-09-2023

Một phần xã Thượng Lan, Tự Lạn Điện lực Việt Yên 05:00 - 17:30

26-09-2023

Một phần xã Minh Đức, Nghĩa Trung Điện lực Việt Yên 05:00 - 17:30

26-09-2023

Mooth phần thôn Kiểu Điện lực Việt Yên 14:00 - 18:30

25-09-2023

Một phần thôn Phù Tài Điện lực Việt Yên 07:00 - 12:00

25-09-2023

Một phần Thôn Ải Quang Điện lực Việt Yên 07:00 - 12:00

25-09-2023

Một phần xã Việt Tiến Điện lực Việt Yên 12:45 - 13:15

24-09-2023

Một phần xã Việt Tiến Điện lực Việt Yên 06:30 - 07:00

24-09-2023

Một phần TT Bích Động, xã Tự Lạn, Việt Tến, Hương Mai Điện lực Việt Yên 06:30 - 13:15

24-09-2023

TBA UB Bích Sơn Điện lực Việt Yên 07:00 - 11:00

23-09-2023

Một phần TT Bích Động, xã Trung Sơn, Tiên Sơn Điện lực Việt Yên 14:00 - 17:00

22-09-2023

Một phần TT Bích Động, xã Trung Sơn Điện lực Việt Yên 05:30 - 07:30

22-09-2023

Một phần xã Vệt Tiến Điện lực Việt Yên 05:00 - 12:30

22-09-2023

Một phần thôn Tân Sơn Điện lực Việt Yên 05:00 - 17:00

22-09-2023

Một phần xã Nghĩa Trung Điện lực Việt Yên 06:00 - 13:30

21-09-2023

Một phần thôn Ngân Sơn Điện lực Việt Yên 14:00 - 18:30

20-09-2023

Một phần thôn Ngân Đài Điện lực Việt Yên 07:00 - 12:00

20-09-2023

Một phần Thôn Trường Bắn, Sơn Hải Điện lực Việt Yên 07:00 - 13:00

19-09-2023

Một phần Thôn Sơn Hải Điện lực Việt Yên 07:00 - 13:00

19-09-2023

Trường Bắn Điện lực Việt Yên 07:00 - 13:00

19-09-2023

Một phần TT Bích Động Điện lực Việt Yên 06:00 - 11:30

19-09-2023

Một phần xã Minh Đức Điện lực Việt Yên 14:00 - 18:30

18-09-2023

Một phần Thôn Nguyễn Điện lực Việt Yên 07:00 - 12:00

18-09-2023

Một phần TT Nếnh Điện lực Việt Yên 07:00 - 12:00

18-09-2023

Một phần Thôn Dương Huy Điện lực Việt Yên 07:00 - 12:00

17-09-2023

Một phần Thôn Trường Bắn, Sơn Hải Điện lực Việt Yên 07:00 - 13:00

16-09-2023

Một phần Thôn Sơn Hải Điện lực Việt Yên 07:00 - 13:00

16-09-2023

Trường Bắn Điện lực Việt Yên 07:00 - 13:00

16-09-2023

Mooth phần thôn Kiểu Điện lực Việt Yên 14:00 - 18:30

15-09-2023

Một phần Thôn Núi-TS Điện lực Việt Yên 07:00 - 13:30

15-09-2023

Một phần thôn Phù Tài Điện lực Việt Yên 07:00 - 12:00

15-09-2023

Một phần Thôn Ải Quang Điện lực Việt Yên 13:00 - 17:30

14-09-2023

Một phần Thôn Nguyễn Điện lực Việt Yên 07:00 - 12:30

14-09-2023

Một phần Thôn Thượng Điện lực Việt Yên 14:00 - 16:00

13-09-2023

Một phần thôn Tân Sơn Điện lực Việt Yên 13:30 - 17:00

13-09-2023

Một phần thôn Dĩnh Sơn Điện lực Việt Yên 07:00 - 12:30

13-09-2023

KDC KDC Nguyễn Thế Nho Điện lực Việt Yên 07:00 - 09:30

13-09-2023

KDC KDC Nguyễn Thế Nho Điện lực Việt Yên 07:00 - 11:30

13-09-2023

Một phần thôn Quả Điện lực Việt Yên 13:30 - 17:00

12-09-2023

Một phần thôn Quả Điện lực Việt Yên 06:00 - 13:30

12-09-2023

TBA Fukang 3 Điện lực Việt Yên 08:00 - 20:00

10-09-2023

TBA Fukang 4 Điện lực Việt Yên 08:00 - 20:00

10-09-2023

Một phần xã Tăng Tiến Điện lực Việt Yên 11:00 - 11:30

06-09-2023

Một phần xã Tăng Tiến Điện lực Việt Yên 05:00 - 11:30

06-09-2023

Một phần xã Tăng Tiến Điện lực Việt Yên 05:00 - 05:30

06-09-2023

Một phần xã Hồng Thái Điện lực Việt Yên 05:00 - 11:00

31-08-2023

TBA JUNGIL TECH Điện lực Việt Yên 14:00 - 15:00

27-08-2023

TBA DELCO Điện lực Việt Yên 07:30 - 11:30

27-08-2023

Một phần KCN Vân Trung Điện lực Việt Yên 06:00 - 17:00

27-08-2023

Một phần KCN Vân Trung Điện lực Việt Yên 05:00 - 17:00

27-08-2023

Một phần xã Tự Lạn Điện lực Việt Yên 15:00 - 19:00

26-08-2023

TBA UB Bích Sơn Điện lực Việt Yên 08:45 - 10:15

26-08-2023

TBA Tokaitrim Điện lực Việt Yên 07:00 - 08:00

26-08-2023

Một phần xã Quang Châu Điện lực Việt Yên 15:00 - 17:30

25-08-2023

Một phần xã Tăng Tiến Điện lực Việt Yên 10:45 - 11:15

25-08-2023

Một phần xã Ninh Sơn Điện lực Việt Yên 06:00 - 14:00

25-08-2023

Một phần xã Tăng Tiến Điện lực Việt Yên 05:30 - 11:30

25-08-2023

Một phần xã Tăng Tiến Điện lực Việt Yên 05:30 - 06:00

25-08-2023

xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên Điện lực Thành phố Bắc Giang 05:30 - 12:00

24-08-2023

Một phần thôn Song Lạn Điện lực Việt Yên 13:30 - 17:00

23-08-2023

một phần TT Bích Động Điện lực Việt Yên 13:00 - 15:30

23-08-2023

Một phần thôn Xuân Tiến Điện lực Việt Yên 07:00 - 12:30

23-08-2023

TBA Chằm Chùa Điện lực Việt Yên 06:00 - 11:00

23-08-2023

một phần TT Bích Động Điện lực Việt Yên 03:15 - 05:30

23-08-2023

một phần TT Bích Động Điện lực Việt Yên 03:15 - 15:30

23-08-2023

Một phần xã Tăng Tiến Điện lực Việt Yên 00:00 - 11:30

23-08-2023

Một phần thôn Xuân Hòa Điện lực Việt Yên 13:30 - 17:00

22-08-2023

Một phần thôn Việt Hòa Điện lực Việt Yên 07:00 - 12:30

22-08-2023

Một phần thôn Xuân Bầu Điện lực Việt Yên 07:00 - 12:30

21-08-2023

Một phần thôn Xuân Hương Điện lực Việt Yên 07:00 - 15:30

20-08-2023

Một phần thôn Xuân Lạn Điện lực Việt Yên 13:00 - 17:00

19-08-2023

Một phần thôn Xuân Lạn Điện lực Việt Yên 07:00 - 12:00

19-08-2023

Một phần TT Nếnh, xã Quảng Minh, Ninh Sơn, Trung Sơn, Tiên Sơn Điện lực Việt Yên 09:30 - 11:30

18-08-2023

Một phần thôn Đồng Sơn Điện lực Việt Yên 07:00 - 15:30

18-08-2023

Thôn Cống Kiệm Điện lực Việt Yên 05:30 - 10:00

18-08-2023

Một phần TT Nếnh, xã Quang Châu, Ninh Sơn Điện lực Việt Yên 03:30 - 12:00

18-08-2023

Một phần TT Nếnh, xã Quảng Minh, Ninh Sơn, Trung Sơn, Tiên Sơn Điện lực Việt Yên 03:30 - 05:30

18-08-2023

một phần TT Bích Động Điện lực Việt Yên 13:00 - 15:30

17-08-2023

Một phần thôn Đồng Ích Điện lực Việt Yên 07:00 - 15:30

17-08-2023

Khu DCTM Bích Sơn Điện lực Việt Yên 05:30 - 11:00

17-08-2023

một phần TT Bích Động Điện lực Việt Yên 03:15 - 15:30

17-08-2023

một phần TT Bích Động Điện lực Việt Yên 03:15 - 05:30

17-08-2023

Một phần thôn Tam Hợp. Điện lực Việt Yên 07:00 - 16:30

16-08-2023

Một phần TT Nếnh Điện lực Việt Yên 05:30 - 11:00

16-08-2023

Một phần thôn Tam Hợp. Điện lực Việt Yên 07:00 - 15:30

15-08-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật