Lịch cúp điện Tân Yên - Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tân Yên - Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tân Yên - Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tân Yên - Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tân Yên - Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn Liên Bộ xã Liên Chung Điện lực Tân Yên 08:00 - 13:00

02-10-2023

Xã Ngọc Vân Điện lực Tân Yên 07:00 - 09:00

06-10-2023

Xã Quang Tiến Điện lực Tân Yên 09:30 - 12:00

06-10-2023

Một phần xã Việt Lập, xã Liên Chung Điện lực Tân Yên 13:30 - 16:00

06-10-2023

Một phần xã Việt Ngọc Điện lực Tân Yên 16:00 - 18:00

06-10-2023

Cao Nhã Nam 1- TT Nhã Nam Điện lực Tân Yên 07:00 - 09:00

07-10-2023

Nhã Nam1 HTX Điện lực Tân Yên 07:00 - 09:00

07-10-2023

Cao Thôn Hậu 3- Xã Liên Chung Điện lực Tân Yên 08:30 - 11:00

07-10-2023

Một phần TT Cao Thượng Điện lực Tân Yên 13:30 - 16:00

07-10-2023

Khu Chợ Điện lực Tân Yên 07:00 - 09:00

09-10-2023

Khu Đông- TT Cao Thượng Điện lực Tân Yên 08:30 - 10:00

09-10-2023

Khu Đông 2- TT Cao Thượng Điện lực Tân Yên 10:00 - 11:30

09-10-2023

Cao Thượng 5- TT Cao Thượng Điện lực Tân Yên 13:30 - 15:00

09-10-2023

Cao Thôn Thượng (LS)- Xã Liên Sơn Điện lực Tân Yên 15:00 - 17:00

09-10-2023

Lịch cúp điện Tân Yên - Bắc Giang

Lịch Cúp Điện Tân Yên Bắc Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
LDA471-E7.24***471-E7.24 Điện lực Tân Yên 16:00 - 16:30

01-10-2023

Khu đô thị An Huy Điện lực Tân Yên 09:15 - 11:30

30-09-2023

Khu đô thị An Huy Điện lực Tân Yên 07:00 - 09:30

30-09-2023

Một phần xã Quế Nham Điện lực Tân Yên 07:00 - 13:00

28-09-2023

Xã Ngọc Lý, Điện lực Tân Yên 15:00 - 18:00

26-09-2023

Một phần xã Liên Chung Điện lực Tân Yên 14:45 - 16:30

26-09-2023

Một phần xã Nhã Nam Điện lực Tân Yên 13:30 - 15:00

26-09-2023

Một phần HTX Nhã Nam Điện lực Tân Yên 13:30 - 15:00

26-09-2023

Xã Ngọc Lý, Điện lực Tân Yên 06:00 - 07:30

26-09-2023

Xã Minh Đức Điện lực Tân Yên 06:00 - 18:00

26-09-2023

LDA471-E7.24***471-E7.24 Điện lực Tân Yên 05:00 - 05:30

26-09-2023

TBA BCHQS ( TT Cao Thượng ) Điện lực Tân Yên 15:30 - 17:00

25-09-2023

TBA CC Thuế ( TT Cao Thượng ) Điện lực Tân Yên 14:00 - 15:30

25-09-2023

TBA Ng Văn Khảm Điện lực Tân Yên 09:00 - 11:00

25-09-2023

TBA Đồng Sào ( Xã Quang Tiến ) Điện lực Tân Yên 07:30 - 11:30

25-09-2023

TBA CA Tân Yên ( TT Cao Thượng ) Điện lực Tân Yên 07:00 - 09:00

25-09-2023

Xã Hoàng Thanh, Hoàng Lương, Việt Ngọc huyện Tân Yên Điện lực Hiệp Hoà 13:15 - 16:15

24-09-2023

TBA Trung Thành Điện lực Tân Yên 15:30 - 17:00

22-09-2023

TBA Quỳnh Oanh Điện lực Tân Yên 14:00 - 15:30

22-09-2023

TBA Long Vân ( Xã Phúc Sơn ) Điện lực Tân Yên 14:00 - 17:00

22-09-2023

TBA Việt Hải Điện lực Tân Yên 09:00 - 11:00

22-09-2023

TBA Mai Hoàng( Xã Phúc Sơn ) Điện lực Tân Yên 07:30 - 11:30

22-09-2023

TBA TT Chỉ Huy( Trại giam Ngọc Lý ) Điện lực Tân Yên 07:00 - 09:00

22-09-2023

TBA Yên Thủy Điện lực Tân Yên 15:30 - 17:00

21-09-2023

TBA Liên Vượng Điện lực Tân Yên 14:00 - 15:30

21-09-2023

TBA Châu Sơn ( Xã Ngọc Châu ) Điện lực Tân Yên 14:00 - 17:00

21-09-2023

TBA Ngọc Châu 1 ( Xã Ngọc Châu ) Điện lực Tân Yên 14:00 - 17:00

21-09-2023

TBA Gạch Ngọc Lý Điện lực Tân Yên 09:00 - 11:00

21-09-2023

TBA Ngọc Châu 2 ( Xã Ngọc Châu ) Điện lực Tân Yên 07:30 - 11:30

21-09-2023

TBA Khánh Giàng ( Xã Ngọc Châu ) Điện lực Tân Yên 07:30 - 11:30

21-09-2023

TBA XN Gạch 3 Điện lực Tân Yên 07:00 - 09:00

21-09-2023

LDA472-TGNN***472-TGNN Điện lực Tân Yên 15:15 - 16:00

20-09-2023

Một phần TT Cao Thượng, xã Hợp Đức Điện lực Tân Yên 14:30 - 18:00

20-09-2023

Xã Ngọc Thiện Điện lực Tân Yên 08:00 - 12:00

20-09-2023

LDA472-TGNN***472-TGNN Điện lực Tân Yên 07:00 - 16:30

20-09-2023

LDA472-TGNN***472-TGNN Điện lực Tân Yên 06:40 - 07:20

20-09-2023

TBA Trung Thành Điện lực Tân Yên 15:30 - 17:00

18-09-2023

TBA Quỳnh Oanh Điện lực Tân Yên 14:00 - 15:30

18-09-2023

TBA Lam Cốt 3 ( một phần xã Lam Cốt ) Điện lực Tân Yên 14:00 - 18:00

18-09-2023

Một phần xã Liên Chung Điện lực Tân Yên 09:30 - 12:00

18-09-2023

TBA Việt Hải Điện lực Tân Yên 09:00 - 11:00

18-09-2023

TBA Lam Cốt 5 ( một phần xã Lam Cốt ) Điện lực Tân Yên 08:00 - 13:00

18-09-2023

TBA TT Chỉ Huy Điện lực Tân Yên 07:00 - 09:00

18-09-2023

Xã Quế Nham Điện lực Tân Yên 07:00 - 12:00

17-09-2023

TBA BCHQS Điện lực Tân Yên 15:30 - 17:00

15-09-2023

TBA Việt Lập 1 ( một phần xã Phúc Hòa ) Điện lực Tân Yên 14:00 - 17:30

15-09-2023

TBA CC Thuế Điện lực Tân Yên 14:00 - 15:30

15-09-2023

TBA Ng Văn Khảm Điện lực Tân Yên 09:00 - 11:00

15-09-2023

TBA Phúc Hòa 2 Điện lực Tân Yên 08:00 - 13:00

15-09-2023

TBA CA Tân Yên Điện lực Tân Yên 07:00 - 09:00

15-09-2023

TBA Đất Việt Điện lực Tân Yên 14:00 - 16:30

14-09-2023

TBA Trần Thị Hạnh Điện lực Tân Yên 08:00 - 10:30

14-09-2023

TBA Yên Thủy Điện lực Tân Yên 15:30 - 17:00

13-09-2023

TBA Nguyễn Văn Thọ Điện lực Tân Yên 14:30 - 16:30

13-09-2023

TBA Liên Vượng Điện lực Tân Yên 14:00 - 15:30

13-09-2023

TBA Gạch An Dương Điện lực Tân Yên 09:30 - 11:30

13-09-2023

TBA G Ngọc Lý Điện lực Tân Yên 09:00 - 11:00

13-09-2023

TBA Đặng Thế Yên Điện lực Tân Yên 08:00 - 10:00

13-09-2023

TBA XN Gạch 3 Điện lực Tân Yên 07:00 - 09:00

13-09-2023

TBA Vinh Quang Điện lực Tân Yên 14:30 - 16:30

12-09-2023

TBA Yển Lý 2 ( một phần xã Phúc Sơn ) Điện lực Tân Yên 09:30 - 11:30

12-09-2023

TBA Long Vân ( một phần xã Phúc Sơn ) Điện lực Tân Yên 08:00 - 10:00

12-09-2023

Một phần TT Cao Thượng Điện lực Tân Yên 16:30 - 18:30

10-09-2023

Một phần TT Cao Thượng Điện lực Tân Yên 06:00 - 18:30

10-09-2023

Một phần TT Cao Thượng Điện lực Tân Yên 06:00 - 08:00

10-09-2023

Một phần xã Việt Lập Điện lực Tân Yên 07:30 - 13:00

09-09-2023

TBA Sơn Hà 2 Điện lực Tân Yên 15:30 - 17:00

08-09-2023

TBA Đoàn Kết Điện lực Tân Yên 14:00 - 16:00

08-09-2023

TBA Hùng Thảo Điện lực Tân Yên 09:00 - 11:00

08-09-2023

TBA XN Gạch 3 Điện lực Tân Yên 07:30 - 09:00

08-09-2023

TBA Kho Bạc Điện lực Tân Yên 15:30 - 17:00

07-09-2023

TBA Thành Trung Korea Điện lực Tân Yên 09:00 - 11:30

07-09-2023

Một phần xã Ngọc Lý Điện lực Tân Yên 14:00 - 18:00

06-09-2023

Một phần xã Cao Xá, một phần xã Ngọc Lý. Điện lực Tân Yên 14:00 - 18:00

06-09-2023

Một phần xã Việt Lập Điện lực Tân Yên 14:30 - 17:00

30-08-2023

Một phần xã Quang Tiến Điện lực Tân Yên 07:30 - 11:30

30-08-2023

Một phần xã Việt Ngọc Điện lực Tân Yên 07:30 - 11:30

30-08-2023

Một phần xã Tân Trung Điện lực Tân Yên 14:00 - 17:00

29-08-2023

Một phần xã Tân Trung Điện lực Tân Yên 07:30 - 11:30

29-08-2023

Một phần xã Tân Trung Điện lực Tân Yên 14:00 - 17:00

28-08-2023

Một phần xã Tân Trung Điện lực Tân Yên 07:30 - 11:30

28-08-2023

TBA Sơn Hà 2 Điện lực Tân Yên 09:00 - 11:30

27-08-2023

TBA Sơn Hà Điện lực Tân Yên 07:30 - 09:30

27-08-2023

TBA Ngân Hàng Điện lực Tân Yên 15:30 - 17:30

25-08-2023

TBA Khu Chợ Điện lực Tân Yên 07:00 - 11:30

25-08-2023

TBA Chợ Mọc Điện lực Tân Yên 07:00 - 16:00

25-08-2023

TBA Kho Bạc Điện lực Tân Yên 15:30 - 17:30

24-08-2023

TBAThành Trung Korea Điện lực Tân Yên 09:30 - 11:30

24-08-2023

TBA Phú Thọ Điện lực Tân Yên 08:00 - 11:30

24-08-2023

TBA Đồng Xứng Điện lực Tân Yên 16:00 - 18:00

23-08-2023

TBA Việt Ngọc 5 Điện lực Tân Yên 14:00 - 16:00

23-08-2023

Một phần TT Cao Thượng Điện lực Tân Yên 14:00 - 18:00

23-08-2023

Một phần xã Việt Lập Điện lực Tân Yên 14:00 - 18:00

23-08-2023

TBA Song Vân 9 Điện lực Tân Yên 09:00 - 11:00

23-08-2023

TBA Vàng Ve Điện lực Tân Yên 07:30 - 09:00

23-08-2023

Thôn Vàng Ve Đại Hóa Điện lực Tân Yên 07:30 - 09:30

23-08-2023

LDA375-E7.24-29_1***Cao Xá 5 Điện lực Tân Yên 07:00 - 11:30

23-08-2023

TBA Hai Khê Điện lực Tân Yên 16:00 - 18:00

22-08-2023

TBA Đồng Sào 2 Điện lực Tân Yên 14:00 - 16:00

22-08-2023

Một phần TT Cao Thượng Điện lực Tân Yên 14:00 - 18:00

22-08-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật