123 Lịch cúp điện Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Bắc Giang

Lịch Cúp Điện Bắc Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Cơ Khí CPT, huyện Hiệp Hoà Điện lực Hiệp Hoà 09:45 - 12:15

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trung Tâm Y Tế, huyện Hiệp Hoà Điện lực Hiệp Hoà 07:15 - 09:45

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Nội Hoàng , xã Tiền Phong Điện lực Thành phố Bắc Giang 04:30 - 17:30

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Tiền Phong Điện lực Thành phố Bắc Giang 04:30 - 17:30

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Tân Liếu, Đồng Sơn, Tiền Phong Điện lực Thành phố Bắc Giang 04:30 - 17:30

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần TDP Khả Lý Hạ Điện lực Việt Yên 14:00 - 17:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần TDP Khả Lý Hạ Điện lực Việt Yên 07:30 - 11:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần TDP Khả Lý Thượng Điện lực Việt Yên 14:00 - 17:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Các Xã Tân Sơn, Cấm Sơn, Hộ Đáp Điện lực Lục Ngạn 12:45 - 13:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần xã Hộ Đáp Điện lực Lục Ngạn 08:00 - 13:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Các Xã Tân Sơn, Cấm Sơn, Hộ Đáp Điện lực Lục Ngạn 08:00 - 08:15

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần TDP Khả Lý Hạ Điện lực Việt Yên 07:30 - 11:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần TDP Khả Lý Thượng Điện lực Việt Yên 14:00 - 17:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Trí Yên, xã Quỳnh Sơn Điện lực Thành phố Bắc Giang 09:15 - 09:45

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần TDP Khả Lý Thượng Điện lực Việt Yên 07:30 - 11:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Trí Yên, xã Quỳnh Sơn Điện lực Thành phố Bắc Giang 05:30 - 05:45

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Trí Yên Điện lực Thành phố Bắc Giang 05:30 - 10:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần TDP Yên Ninh Điện lực Việt Yên 14:00 - 17:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TT Tây Yên Tử Điện lực Sơn Động 07:30 - 13:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
phường Dĩnh Kế Điện lực Thành phố Bắc Giang 07:00 - 11:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần xã Nghĩa Trung Điện lực Việt Yên 07:00 - 13:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần thôn Xuân Hòa Điện lực Việt Yên 15:15 - 17:15

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
thôn Sản- xã Hữu Sản Điện lực Sơn Động 14:00 - 17:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
P. Xương Giang Điện lực Thành phố Bắc Giang 14:00 - 17:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần thôn Việt Hòa Điện lực Việt Yên 14:00 - 16:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần thôn Phúc Long Điện lực Việt Yên 14:00 - 17:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
P Hoàng Văn Thụ Điện lực Thành phố Bắc Giang 14:00 - 17:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
thôn Ngoát- xã Đại Sơn Điện lực Sơn Động 13:30 - 18:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần thôn Tam Hợp Điện lực Việt Yên 10:00 - 12:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần thôn Xuân Tiến Điện lực Việt Yên 08:45 - 10:45

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần thôn Xuân Tiến Điện lực Việt Yên 07:30 - 09:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần xãTăng Tiến Điện lực Việt Yên 07:30 - 11:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Song Khê Điện lực Thành phố Bắc Giang 07:30 - 11:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
P Tho Xương Điện lực Thành phố Bắc Giang 07:15 - 14:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
thôn Nà Hin- xã Vân Sơn Điện lực Sơn Động 07:00 - 13:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần các xã Quý Sơn, Phượng Sơn, Trù Hựu Điện lực Lục Ngạn 06:00 - 12:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
phường Hoàng Văn Thụ Điện lực Thành phố Bắc Giang 06:00 - 10:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật