Lịch cúp điện Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần TT Nếnh Điện lực Việt Yên 05:00 - 07:00

01-06-2023

Một phần thôn Dục Quang 2 Điện lực Việt Yên 05:00 - 07:00

01-06-2023

Điện lực Thành phố Bắc Giang 05:30 - 07:00

01-06-2023

Một phần thôn ĐSơn Hà Điện lực Việt Yên 06:00 - 10:30

01-06-2023

Một phần thôn Vân Cốc 2 Điện lực Việt Yên 06:00 - 10:30

01-06-2023

Điện lực Tân Yên 06:30 - 11:30

01-06-2023

Điện lực Tân Yên 06:30 - 11:00

01-06-2023

Thôn Đồng Chanh Điện lực Sơn Động 06:30 - 09:00

01-06-2023

Một phần thônTT Bích Động Điện lực Việt Yên 06:30 - 08:30

01-06-2023

Một phần thôn Đình Cả Điện lực Việt Yên 06:30 - 08:30

01-06-2023

TBA Sân Golf số 1 Điện lực Lục Nam 07:00 - 17:30

01-06-2023

TBA Sân Golf số 2 Điện lực Lục Nam 07:00 - 17:30

01-06-2023

Thôn Thượng- xã Long Sơn Điện lực Sơn Động 07:00 - 09:30

01-06-2023

Một phần xã Hương Sơn Điện lực Lạng Giang 07:30 - 09:15

01-06-2023

Một phần xã Quang Thịnh Điện lực Lạng Giang 07:30 - 09:15

01-06-2023

TBA Thượng Đồng Điện lực Yên Thế 07:30 - 08:30

01-06-2023

Một phần xã Quảng Minh Điện lực Việt Yên 08:00 - 10:00

01-06-2023

Một phần Làng Thượng Điện lực Việt Yên 08:00 - 10:00

01-06-2023

Một phần xã Quang Thịnh Điện lực Lạng Giang 09:30 - 11:15

01-06-2023

Kho K55 Điện lực Lạng Giang 09:30 - 11:15

01-06-2023

Một phần xã Quang Thịnh Điện lực Lạng Giang 14:00 - 15:45

01-06-2023

GCAQBL Điện lực Lạng Giang 14:00 - 15:45

01-06-2023

Một phần xã Tự Lạn Điện lực Việt Yên 15:00 - 18:30

01-06-2023

Một phần thôn Vàng Điện lực Việt Yên 15:00 - 18:30

01-06-2023

Thôn Thanh Lương Điện lực Lạng Giang 15:40 - 17:45

01-06-2023

Một phần xã Quang Thịnh Điện lực Lạng Giang 15:40 - 17:46

01-06-2023

TBA An Thượng 6 Điện lực Yên Thế 16:45 - 17:45

01-06-2023

Một phần TDP Me Điền Điện lực Việt Yên 05:00 - 11:00

02-06-2023

TBA Hoàng Thanh 6 Điện lực Hiệp Hoà 05:15 - 07:30

02-06-2023

TBA T5 KDC số 3 Điện lực Hiệp Hoà 05:15 - 07:30

02-06-2023

Thôn Thanh Vân Điện lực Hiệp Hoà 05:30 - 07:00

02-06-2023

TBA Thường Thắng 1 Điện lực Hiệp Hoà 05:30 - 07:00

02-06-2023

xã Xuân Phú Điện lực Thành phố Bắc Giang 07:00 - 15:00

02-06-2023

TBA Hoàng Thanh 1 Điện lực Hiệp Hoà 07:10 - 09:30

02-06-2023

TBA T7 KDC số 3 Điện lực Hiệp Hoà 07:10 - 09:30

02-06-2023

Một phần xã Mỹ Thái Điện lực Lạng Giang 07:30 - 09:15

02-06-2023

Thôn Đại Giáp Điện lực Lạng Giang 07:30 - 09:15

02-06-2023

TBA Thường Thắng 5 Điện lực Hiệp Hoà 07:45 - 09:15

02-06-2023

TBA Mỹ Hòa Điện lực Hiệp Hoà 07:45 - 09:45

02-06-2023

KH TBA BTS Đông Tuấn Điện lực Sơn Động 08:00 - 09:00

02-06-2023

Một phần xã Xương Lâm Điện lực Lạng Giang 09:30 - 11:15

02-06-2023

Một phần xã Mỹ Thái Điện lực Lạng Giang 09:30 - 11:15

02-06-2023

Một phần xã Xương Lâm Điện lực Lạng Giang 14:00 - 15:45

02-06-2023

Một phần xã Mỹ Thái Điện lực Lạng Giang 14:00 - 15:45

02-06-2023

Một phần xã Phi Mô Điện lực Lạng Giang 15:40 - 17:45

02-06-2023

Một phần xã Xương Lâm Điện lực Lạng Giang 15:40 - 17:45

02-06-2023

Một phần xã Hồng Thái Điện lực Việt Yên 04:30 - 11:30

03-06-2023

xã Tân Mỹ TP Bắc Giang Điện lực Thành phố Bắc Giang 04:30 - 11:30

03-06-2023

HTX Phương Sơn, Thôn Ngọc Sơn xã Chu Điện Điện lực Lục Nam 04:30 - 11:00

03-06-2023

Xã Tân Tiến Điện lực Thành phố Bắc Giang 05:00 - 17:30

03-06-2023

xã Tân Tiến Điện lực Thành phố Bắc Giang 05:00 - 07:00

03-06-2023

TBA Trường cấp 2 ĐT Điện lực Hiệp Hoà 05:15 - 07:30

03-06-2023

Một phần các xã Hồng Giang, TT Chũ, xã Trù Hựu Điện lực Lục Ngạn 06:00 - 18:00

03-06-2023

Một phần các xã Hồng Giang, TT Chũ, xã Thanh Hải Điện lực Lục Ngạn 06:00 - 18:00

03-06-2023

TBA KDC Đông Ngàn Điện lực Hiệp Hoà 07:10 - 09:30

03-06-2023

Một phần TT Vôi Điện lực Lạng Giang 07:30 - 09:15

03-06-2023

Một phần xã Tân Dĩnh Điện lực Lạng Giang 07:30 - 09:15

03-06-2023

Một phần xã Tân Dĩnh Điện lực Lạng Giang 09:30 - 11:15

03-06-2023

Một phần xã Yên Mỹ Điện lực Lạng Giang 09:30 - 11:15

03-06-2023

Mottj phần xã Yên Mỹ Điện lực Lạng Giang 14:00 - 15:45

03-06-2023

Thôn Sen Điện lực Lạng Giang 14:00 - 15:45

03-06-2023

Xã Tân Tiến Điện lực Thành phố Bắc Giang 15:00 - 17:30

03-06-2023

Một phần xã Đại Lâm Điện lực Lạng Giang 15:40 - 17:45

03-06-2023

Một phần xã Yên Mỹ Điện lực Lạng Giang 15:40 - 17:45

03-06-2023

Một phần TT Đồi Ngô ( Khu UBH Lục Nam, Phố Thanh Tân, Rừng Thân, Bệnh Viện, KHu DSCS2 ) Điện lực Lục Nam 04:00 - 09:00

04-06-2023

Một phần Phố Thanh Xuân Điện lực Lục Nam 04:00 - 09:00

04-06-2023

Một phần CCN Hoàng Mai Điện lực Việt Yên 04:30 - 12:00

04-06-2023

Xã Nội Hoàng huyện Yên Dũng Điện lực Thành phố Bắc Giang 05:30 - 12:30

04-06-2023

Xã Đồng Sơn TP Bắc Giang Điện lực Thành phố Bắc Giang 05:30 - 12:00

04-06-2023

Xã Đồng Sơn TP Bắc Giang Điện lực Thành phố Bắc Giang 05:30 - 10:00

04-06-2023

phường Trần Nguyên Hãn TP Bắc Giang Điện lực Thành phố Bắc Giang 06:00 - 11:30

04-06-2023

Xã Quỳnh Sơn Huyện Yên Dũng Điện lực Thành phố Bắc Giang 05:00 - 08:00

05-06-2023

Thôn Thanh Vân Điện lực Hiệp Hoà 05:30 - 07:00

05-06-2023

TBA Thường Thắng 1 Điện lực Hiệp Hoà 05:30 - 07:00

05-06-2023

phường Lê Lợi Điện lực Thành phố Bắc Giang 06:00 - 11:00

05-06-2023

xã Lãng Sơn Điện lực Thành phố Bắc Giang 06:30 - 08:30

05-06-2023

Một phần xã Đào Mỹ Điện lực Lạng Giang 07:30 - 09:15

05-06-2023

Một phần xã Tiên Lục Điện lực Lạng Giang 07:30 - 09:15

05-06-2023

TBA Thường Thắng 5 Điện lực Hiệp Hoà 07:45 - 09:15

05-06-2023

TBA Mỹ Hòa Điện lực Hiệp Hoà 07:45 - 09:45

05-06-2023

xã Lãng Sơn Điện lực Thành phố Bắc Giang 08:00 - 10:00

05-06-2023

Một phần xã Tiên Lục Điện lực Lạng Giang 09:30 - 11:15

05-06-2023

Một phần xã Đào Mỹ Điện lực Lạng Giang 09:30 - 11:15

05-06-2023

phường Dĩnh Kế Điện lực Thành phố Bắc Giang 13:30 - 17:00

05-06-2023

Một phần xã Tiên Lục Điện lực Lạng Giang 14:00 - 15:45

05-06-2023

Một phần xã Đào Mỹ Điện lực Lạng Giang 14:00 - 15:45

05-06-2023

Một phần xã Tiên Lục Điện lực Lạng Giang 15:40 - 17:45

05-06-2023

Một phần xã Đào Mỹ Điện lực Lạng Giang 15:40 - 17:45

05-06-2023

TBA Bãi Truyền Điện lực Hiệp Hoà 06:45 - 11:00

06-06-2023

TBA Phố Bầu Điện lực Hiệp Hoà 06:45 - 11:00

06-06-2023

Thôn Mục, xã Dương Hưu Điện lực Sơn Động 07:00 - 19:30

06-06-2023

Một phần xã Tân Thanh Điện lực Lạng Giang 07:30 - 09:15

06-06-2023

Một phần xã Tiên Lục Điện lực Lạng Giang 07:30 - 09:15

06-06-2023

Một phần xã Tiên Lục Điện lực Lạng Giang 09:30 - 11:15

06-06-2023

Một phần xã Tân Thanh Điện lực Lạng Giang 09:30 - 11:15

06-06-2023

Một phần xã Tiên Lục Điện lực Lạng Giang 14:00 - 15:30

06-06-2023

Một phần xã Tân Thanh Điện lực Lạng Giang 14:00 - 15:45

06-06-2023

Một phần TT Vôi Điện lực Lạng Giang 15:40 - 17:45

06-06-2023

Một phần xã Tiên Lục Điện lực Lạng Giang 15:40 - 17:45

06-06-2023

TBA Thành Sơn Điện lực Hiệp Hoà 06:15 - 11:00

07-06-2023

Lịch cúp điện Bắc Giang

Lịch Cúp Điện Bắc Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Nghĩa Hòa Điện lực Lạng Giang 15:40 - 17:45

31-05-2023

Một phần xã Yên Mỹ Điện lực Lạng Giang 15:40 - 17:45

31-05-2023

Một phần thôn Đồn Lương Điện lực Việt Yên 15:00 - 18:30

31-05-2023

Một phần xã Hương Lạc Điện lực Lạng Giang 14:00 - 15:45

31-05-2023

Một phần xã Nghĩa Hòa Điện lực Lạng Giang 14:00 - 15:45

31-05-2023

Điện lực Tân Yên 14:00 - 18:00

31-05-2023

Một phần TT Kép Điện lực Lạng Giang 09:30 - 11:15

31-05-2023

Một phần xã Tân Thịnh Điện lực Lạng Giang 09:30 - 11:15

31-05-2023

TBA Đồng Kỳ 5 Điện lực Yên Thế 08:45 - 10:00

31-05-2023

Công ty Bích Thủy Điện lực Lạng Giang 08:00 - 10:00

31-05-2023

Xã Quỳnh Sơn Huyện Yên Dũng Điện lực Thành phố Bắc Giang 08:00 - 10:30

31-05-2023

Một phần xã Hương Lạc Điện lực Lạng Giang 07:30 - 09:15

31-05-2023

Một phần xã Tân Thịnh Điện lực Lạng Giang 07:30 - 09:15

31-05-2023

TBA Hương Vỹ 4 Điện lực Yên Thế 07:00 - 12:00

31-05-2023

TBA Vi Sơn 1 Điện lực Yên Thế 07:00 - 12:00

31-05-2023

Điện lực Tân Yên 07:00 - 11:30

31-05-2023

TBA Đồng Kỳ 4 Điện lực Yên Thế 06:30 - 13:00

31-05-2023

xã Quỳnh Sơn Huyện Yên Dũng Điện lực Thành phố Bắc Giang 06:30 - 09:00

31-05-2023

phường Dĩnh Kế Điện lực Thành phố Bắc Giang 06:30 - 08:30

31-05-2023

TBA Vi Sơn 1 Điện lực Yên Thế 06:30 - 11:10

31-05-2023

P Ngô Quyền Điện lực Thành phố Bắc Giang 06:00 - 10:00

31-05-2023

phường Dĩnh Kế Điện lực Thành phố Bắc Giang 06:00 - 11:00

31-05-2023

Một phần xã Đồng KỲ Điện lực Yên Thế 06:00 - 13:00

31-05-2023

TBA Xí Nghiệp Điện lực Lục Nam 05:30 - 12:00

31-05-2023

Một phần thôn Dục Quang Điện lực Việt Yên 05:30 - 10:00

31-05-2023

Xã Yên Lư huyện Yên Dũng Điện lực Thành phố Bắc Giang 05:30 - 12:00

31-05-2023

một phần các xã Trù Hựu, Nam Dương huyện Lục Ngạn Điện lực Lục Ngạn 05:00 - 15:30

31-05-2023

Một phần thôn Me Điền Điện lực Việt Yên 05:00 - 11:00

31-05-2023

phường Dĩnh Kế Điện lực Thành phố Bắc Giang 05:00 - 07:00

31-05-2023

xã Quỳnh Sơn Huyện Yên Dũng Điện lực Thành phố Bắc Giang 05:00 - 07:30

31-05-2023

xã Tân Tiến TP Bắc Giang Điện lực Thành phố Bắc Giang 05:00 - 10:30

31-05-2023

Xã Việt Lập Điện lực Tân Yên 16:30 - 17:00

30-05-2023

Một phần xã Tân Hưng Điện lực Lạng Giang 15:40 - 17:45

30-05-2023

Thôn Bến Gốm Điện lực Lạng Giang 15:40 - 17:45

30-05-2023

Điện lực Tân Yên 15:30 - 17:30

30-05-2023

Điện lực Tân Yên 15:30 - 18:00

30-05-2023

Xã Việt Lập Điện lực Tân Yên 15:00 - 15:30

30-05-2023

TBA Thái Hưng 1 Điện lực Yên Thế 14:30 - 16:30

30-05-2023

Thôn Nội Chùa Điện lực Lục Nam 14:00 - 16:00

30-05-2023

KDC Xuân Hương Điện lực Lạng Giang 14:00 - 15:30

30-05-2023

Một phần xã Tân Hưng Điện lực Lạng Giang 14:00 - 15:45

30-05-2023

Một phần xã Thái Đào Điện lực Lạng Giang 14:00 - 17:30

30-05-2023

Thôn Phú Thịnh Điện lực Hiệp Hoà 14:00 - 18:00

30-05-2023

TBA YT Dự Phòng Điện lực Yên Thế 11:30 - 13:00

30-05-2023

Một phần xã Tân Hưng Điện lực Lạng Giang 09:30 - 11:15

30-05-2023

Thôn Tự Quản Điện lực Lạng Giang 09:30 - 11:15

30-05-2023

TBA Bùi Văn Tới Điện lực Lục Nam 09:30 - 11:30

30-05-2023

Xã Đồng Phúc Điện lực Thành phố Bắc Giang 09:30 - 12:00

30-05-2023

Thôn Trại hai Điện lực Lục Nam 09:00 - 11:00

30-05-2023

TBA Tân Tiến Điện lực Yên Thế 09:00 - 10:00

30-05-2023

Điện lực Tân Yên 08:30 - 11:30

30-05-2023

thôn Mục - xã Dương Hưu Điện lực Sơn Động 08:30 - 12:00

30-05-2023

xã Tiền Phong Điện lực Thành phố Bắc Giang 08:00 - 11:30

30-05-2023

Xã Tiến Dũng Điện lực Thành phố Bắc Giang 08:00 - 10:00

30-05-2023

Một phần thôn Khả Lý Hạ Điện lực Việt Yên 08:00 - 10:00

30-05-2023

Một phần thôn Dương Huy Điện lực Việt Yên 08:00 - 10:00

30-05-2023

Thôn Phúc Mãn Điện lực Lạng Giang 07:30 - 09:15

30-05-2023

Thôn Sông Cùng Điện lực Lạng Giang 07:30 - 09:15

30-05-2023

TBA E422 Điện lực Lục Nam 07:30 - 09:00

30-05-2023

khu vực Giá Bạc TP Bắc Giang Điện lực Thành phố Bắc Giang 07:30 - 10:00

30-05-2023

Một phần Xã Yên Mỹ Điện lực Lạng Giang 07:00 - 09:30

30-05-2023

Một phần Xã Đại Lâm Điện lực Lạng Giang 07:00 - 09:30

30-05-2023

một phần Phố Thanh Xuân Khu Cổng chợ Thanh Xuân Điện lực Lục Nam 07:00 - 17:00

30-05-2023

Xã Đồng Phúc Điện lực Thành phố Bắc Giang 07:00 - 09:30

30-05-2023

Thôn Yên thịnh Điện lực Lục Nam 06:45 - 09:00

30-05-2023

Xã Tiến Dũng Điện lực Thành phố Bắc Giang 06:30 - 08:30

30-05-2023

các thôn: Xẻ Cũ, Xẻ Mới, xã Thanh Hải Điện lực Lục Ngạn 06:30 - 10:30

30-05-2023

Một phần thôn Khả Lý Hạ Điện lực Việt Yên 06:30 - 08:30

30-05-2023

Một phần thôn Khả Lý Thượng Điện lực Việt Yên 06:30 - 08:30

30-05-2023

Điện lực Tân Yên 06:00 - 08:45

30-05-2023

1 phần thôn Cầu Cát, TT Chũ Điện lực Lục Ngạn 06:00 - 11:30

30-05-2023

Một phần Thôn Trại Mít Điện lực Việt Yên 05:30 - 10:00

30-05-2023

Một phần thôn Đông Long Điện lực Việt Yên 05:30 - 10:00

30-05-2023

Xã Tiến Dũng Điện lực Thành phố Bắc Giang 05:00 - 07:30

30-05-2023

TBA Nguyễn Quang Hậu Điện lực Yên Thế 05:00 - 06:45

30-05-2023

Một phần thôn Khả Lý Thượng Điện lực Việt Yên 05:00 - 07:00

30-05-2023

Một phần thôn Tăng Quang Điện lực Việt Yên 05:00 - 07:00

30-05-2023

Thôn Ngọc Sơn Điện lực Lục Nam 15:30 - 17:00

29-05-2023

Thôn Ngọc Sơn Điện lực Lục Nam 14:00 - 15:30

29-05-2023

Thôn Bình an Điện lực Lục Nam 09:00 - 11:00

29-05-2023

TBA Đồng Hưu 7 Điện lực Yên Thế 08:30 - 10:30

29-05-2023

Thôn Đồng Phai, xã Hộ Đáp Điện lực Lục Ngạn 08:00 - 10:00

29-05-2023

Một phần Xã Thái Đào Điện lực Lạng Giang 07:00 - 09:30

29-05-2023

thôn Mục- xã Dương Hưu Điện lực Sơn Động 07:00 - 17:30

29-05-2023

KH trạm Viễn thông SĐ Điện lực Sơn Động 07:00 - 10:00

29-05-2023

Thôn Tân Hương Điện lực Lục Nam 07:00 - 17:00

29-05-2023

Thôn Ngọc Mai Điện lực Lục Nam 06:45 - 09:00

29-05-2023

TBA Đồng Hưu 8 Điện lực Yên Thế 06:15 - 08:15

29-05-2023

TBA Thành Minh Quân Điện lực Yên Thế 06:15 - 10:15

29-05-2023

phường Ngô Quyền Điện lực Thành phố Bắc Giang 06:00 - 10:00

29-05-2023

phường Dĩnh Kế Điện lực Thành phố Bắc Giang 06:00 - 10:00

29-05-2023

Thôn Na Lang, xã Phong Minh Điện lực Lục Ngạn 06:00 - 08:00

29-05-2023

phường Dĩnh Kế Điện lực Thành phố Bắc Giang 05:30 - 11:00

29-05-2023

phương Xương Giang, TP Bắc Giang Điện lực Thành phố Bắc Giang 05:30 - 11:00

29-05-2023

Một phần xã Tăng Tiến, Điện lực Việt Yên 16:30 - 19:00

28-05-2023

C.Ty DNP Điện lực Lạng Giang 15:45 - 17:00

28-05-2023

Hòa Loan Điện lực Thành phố Bắc Giang 14:15 - 16:30

28-05-2023

C.Ty Đức Thắng Điện lực Lạng Giang 14:00 - 15:30

28-05-2023

Thôn Ngọc Sơn xã Chu điện, HTX Phương Sơn Điện lực Lục Nam 13:30 - 18:30

28-05-2023

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang Điện lực Thành phố Bắc Giang 10:30 - 12:00

28-05-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật