Lịch cúp điện Lục Ngạn - Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Lục Ngạn - Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Lục Ngạn - Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Lục Ngạn - Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Lục Ngạn - Bắc Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần các xã Hồng Giang, TT Chũ, xã Trù Hựu Điện lực Lục Ngạn 06:00 - 18:00

03-06-2023

Một phần các xã Hồng Giang, TT Chũ, xã Thanh Hải Điện lực Lục Ngạn 06:00 - 18:00

03-06-2023

Lịch cúp điện Lục Ngạn - Bắc Giang

Lịch Cúp Điện Lục Ngạn Bắc Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
một phần các xã Trù Hựu, Nam Dương huyện Lục Ngạn Điện lực Lục Ngạn 05:00 - 15:30

31-05-2023

các thôn: Xẻ Cũ, Xẻ Mới, xã Thanh Hải Điện lực Lục Ngạn 06:30 - 10:30

30-05-2023

1 phần thôn Cầu Cát, TT Chũ Điện lực Lục Ngạn 06:00 - 11:30

30-05-2023

Thôn Đồng Phai, xã Hộ Đáp Điện lực Lục Ngạn 08:00 - 10:00

29-05-2023

Thôn Na Lang, xã Phong Minh Điện lực Lục Ngạn 06:00 - 08:00

29-05-2023

Một phần TT Đồi Ngô Từ Ngã Tư Thân đi Lục Ngạn, Thôn Già Khê làng, Núi Điện lực Lục Nam 05:00 - 13:00

28-05-2023

một phần thôn Đồng Tuấn, xã Thanh Hải Điện lực Lục Ngạn 05:30 - 10:30

27-05-2023

một phần thôn Trại Mới, xã Kiên Thành Điện lực Lục Ngạn 05:00 - 10:30

27-05-2023

Thôn Trường Sinh, xã Tân Quang Điện lực Lục Ngạn 08:15 - 10:00

26-05-2023

1 phần thôn Cầu Cát, TT Chũ Điện lực Lục Ngạn 08:15 - 10:30

26-05-2023

Thôn Trại Mật, xã Tân Quang Điện lực Lục Ngạn 06:30 - 08:30

26-05-2023

các thôn: Xẻ Cũ, Xẻ Mới, xã Thanh Hải Điện lực Lục Ngạn 05:00 - 09:30

26-05-2023

Thôn Nam Điện, xã Nam Dương Điện lực Lục Ngạn 08:00 - 09:45

25-05-2023

thôn Vựa Ngoài, xã Phong Vân Điện lực Lục Ngạn 06:00 - 10:30

25-05-2023

các thôn: Cầu Nhạc, Liêng, xã Phong Vân Điện lực Lục Ngạn 05:00 - 10:30

25-05-2023

1 phần xã Mỹ An, 1 phần xã Phượng Sơn huyện Lục ngạn. xã Trường Giang Huyện Lục Nam Điện lực Lục Ngạn 04:30 - 11:00

25-05-2023

một phần các xã Trù Hựu, Nam Dương huyện Lục Ngạn Điện lực Lục Ngạn 04:30 - 15:00

24-05-2023

Một phần xã Hồng Giang, Giáp Sơn, Tân Quang, Phì Điền, Đồng Cốc, Tân Hoa, Biển Động, Kim Sơn Điện lực Lục Ngạn 21:00 - 23:00

22-05-2023

Một phần xã Quý Sơn, Trù Hựu Điện lực Lục Ngạn 21:00 - 23:00

22-05-2023

Một phần xã Quý Sơn, xã Phượng Sơn Điện lực Lục Ngạn 21:00 - 23:00

22-05-2023

Một phần xã Phượng Sơn, xã mỹ An huyện lục Ngạn. Một phần xã Trường Giang huyện Lục Nam Điện lực Lục Ngạn 21:00 - 23:00

22-05-2023

Một phần xã mỹ An, xã Tân Mộc huyện lục Ngạn. Điện lực Lục Ngạn 21:00 - 23:00

22-05-2023

thôn Hòa Trong, xã Tân Lập Điện lực Lục Ngạn 06:00 - 12:00

22-05-2023

KH Lục Thị Loan Điện lực Lục Ngạn 16:30 - 17:30

20-05-2023

Bưu Điện huyện Lục Ngạn Điện lực Lục Ngạn 15:00 - 16:30

20-05-2023

Cơ sở đa Đỗ Văn Doãn Điện lực Lục Ngạn 13:30 - 14:30

20-05-2023

Ngân hàng Nông nghiệp & PTNN huyện Lục Ngạn Điện lực Lục Ngạn 10:00 - 12:00

20-05-2023

1 phần thôn Cầu Cát, xã Nghĩa Hồ Điện lực Lục Ngạn 08:00 - 13:30

19-05-2023

các thôn: Xẻ Cũ, Xẻ Mới, xã Thanh Hải Điện lực Lục Ngạn 08:00 - 14:00

19-05-2023

một phần thôn Trại Mới, xã Kiên Thành Điện lực Lục Ngạn 08:00 - 13:00

18-05-2023

một phần thôn Đồng Tuấn, xã Thanh Hải Điện lực Lục Ngạn 08:00 - 13:30

18-05-2023

các thôn: Cầu Nhạc, Liêng, xã Phong Vân Điện lực Lục Ngạn 08:00 - 14:00

17-05-2023

thôn Vựa Ngoài, xã Phong Vân Điện lực Lục Ngạn 08:00 - 13:00

17-05-2023

các thôn Cầu Cao,Trại 3, xã Quý Sơn; các thôn Thông, Hựu, Lay, xã Trù Hựu; các thôn Bến Huyện, Nam Sơn, Cầu Meo, Cảnh, Lâm, xã Nam Dương Điện lực Lục Ngạn 05:30 - 15:00

17-05-2023

Một phần xã Nam Dương, Quý Sơn Điện lực Lục Ngạn 05:30 - 15:00

17-05-2023

các thôn Thum Cũ, Bắc 1, Thum Mới, Thum Bắc, Bắc 2, Đèo Bụt, Phi Lễ , xã Quý Sơn Điện lực Lục Ngạn 09:30 - 10:00

16-05-2023

thôn Bắc 1, Thum Cũ, xã Quý Sơn Điện lực Lục Ngạn 09:00 - 13:30

16-05-2023

các thôn Thum Bắc, Bắc 2, Đèo Bụt, Phi Lễ xã Quý Sơn Điện lực Lục Ngạn 05:30 - 09:30

16-05-2023

các thôn Thum Cũ, Bắc 1, Thum Mới, Thum Bắc, Bắc 2, Đèo Bụt, Phi Lễ xã Quý Sơn Điện lực Lục Ngạn 05:00 - 05:30

16-05-2023

Thôn rừng gai xã Kiên Thành Điện lực Lục Ngạn 05:00 - 16:00

16-05-2023

thôn Đồn, Cây Lâm, xã Sa Lý Điện lực Lục Ngạn 07:30 - 18:30

28-04-2023

xã Sa Lý Điện lực Lục Ngạn 07:30 - 11:30

28-04-2023

một phần xã Phú Nhuận , Đèo Gia huyện Lục Ngạn Điện lực Lục Ngạn 05:30 - 06:00

28-04-2023

xã Sơn Hải, một phần xã Kiên Thành Điện lực Lục Ngạn 08:00 - 15:00

27-04-2023

hàng thuộc thôn Mịn To, xã Trù Hựu Điện lực Lục Ngạn 08:00 - 11:00

26-04-2023

một phần thị trấn Chũ Điện lực Lục Ngạn 09:30 - 14:00

23-04-2023

một phần thị trấn Chũ; một phần xã Hồng Giang Điện lực Lục Ngạn 09:30 - 16:00

23-04-2023

Khách hàng Trung đoàn E101B, F325B, tổ dân phố Nghĩa Hồ, thị trấn Chũ; Điện lực Lục Ngạn 05:30 - 16:00

23-04-2023

Thôn Khuôn Thần,xã Kiên Lao Điện lực Lục Ngạn 07:30 - 19:00

19-04-2023

Một phần TT Chũ và một phần xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn Điện lực Lục Ngạn 05:00 - 20:00

18-04-2023

Một phần TT Chũ và một phần xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn Điện lực Lục Ngạn 17:00 - 20:00

17-04-2023

Một phần TT Chũ và một phần xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn Điện lực Lục Ngạn 06:00 - 17:00

17-04-2023

Một phần TT Chũ và một phần xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn Điện lực Lục Ngạn 04:30 - 07:00

17-04-2023

Một phần TT Chũ và một phần xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn Điện lực Lục Ngạn 05:00 - 20:00

15-04-2023

Một phần TDP Minh Khai 1 TT Chũ Điện lực Lục Ngạn 08:00 - 18:00

14-04-2023

Một phần TT Chũ và một phần xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn Điện lực Lục Ngạn 04:00 - 19:00

14-04-2023

một phần xã Trù Hựu, thị trấn Chũ Điện lực Lục Ngạn 17:30 - 20:00

06-04-2023

một phần thị trấn Chũ Điện lực Lục Ngạn 17:30 - 20:00

06-04-2023

một phần xã Trù Hựu, thị trấn Chũ Điện lực Lục Ngạn 07:00 - 18:30

06-04-2023

1 phần thị trấn chũ Điện lực Lục Ngạn 04:30 - 07:15

06-04-2023

một phần thị trấn Chũ, thôn Tân Tiến, xã Trù Hựu Điện lực Lục Ngạn 04:30 - 20:00

06-04-2023

một phần xã trù Hựu, 1 phần thị trấn Chũ Điện lực Lục Ngạn 18:00 - 20:00

05-04-2023

một phần xã trù Hựu, 1 phần thị trấn Chũ Điện lực Lục Ngạn 05:00 - 20:00

05-04-2023

thôn Bình Nội, xã Trù Hựu Điện lực Lục Ngạn 05:00 - 20:00

05-04-2023

thôn Hải Yên, xã Trù Hựu Điện lực Lục Ngạn 05:00 - 20:00

05-04-2023

một phần Trù Hựu, thị trấn Chũ Điện lực Lục Ngạn 17:30 - 20:00

04-04-2023

một phần xã Trù Hựu Điện lực Lục Ngạn 05:00 - 20:00

04-04-2023

một phần xã Kiên Thành, Trù Hựu Điện lực Lục Ngạn 05:00 - 18:30

04-04-2023

Thôn Bình nội, Gốc Vối, 1 phần thôn Sậy Cầu xã Trù Hựu huyện Lục Ngạn Điện lực Lục Ngạn 04:30 - 19:00

03-04-2023

thôn Lường, xã Hồng Giang Điện lực Lục Ngạn 09:00 - 12:30

30-03-2023

thôn Lường, xã Hồng Giang Điện lực Lục Ngạn 19:45 - 20:00

29-03-2023

thôn Lường, xã Hồng Giang Điện lực Lục Ngạn 18:00 - 18:15

29-03-2023

một phần xãTrù Hựu, thị trấn Chũ Điện lực Lục Ngạn 17:30 - 20:00

29-03-2023

thôn Đồng Mậm, xã Sơn Hải Điện lực Lục Ngạn 08:45 - 16:00

29-03-2023

thôn Lường, xã Hồng Giang Điện lực Lục Ngạn 06:45 - 07:00

29-03-2023

thôn Lường, xã Hồng Giang Điện lực Lục Ngạn 04:30 - 04:45

29-03-2023

một phần xã Thanh Hải, Trù Hựu Điện lực Lục Ngạn 04:30 - 20:00

29-03-2023

1 phần xã Phượng Sơn, 1 phần xã Quý Sơn huyện Lục Ngạn Điện lực Lục Ngạn 01:15 - 07:00

29-03-2023

Phụ tải sau AB lộ I TBA Thanh Hải 7 gồm một phần các thôn: Giáp Trung, Kim Thạch, xã Thanh Hải Điện lực Lục Ngạn 16:30 - 19:00

28-03-2023

Phụ tải sau AB lộ 2 TBA Hạ 3 gồm một phần thôn Hạ 3 xã Thanh Hải Điện lực Lục Ngạn 14:30 - 17:00

28-03-2023

Phụ tải sau AB lộ I TBA Thôn Lường Điện lực Lục Ngạn 09:30 - 12:30

28-03-2023

thôn Lường, xã Hồng Giang Điện lực Lục Ngạn 19:30 - 20:00

27-03-2023

thôn Lường, xã Hồng Giang Điện lực Lục Ngạn 18:00 - 18:15

27-03-2023

một phần xã Thanh Hải, Trù Hựu, thị trấn Chũ Điện lực Lục Ngạn 04:30 - 20:00

27-03-2023

một phần xã Thanh Hải Điện lực Lục Ngạn 18:00 - 20:00

26-03-2023

thôn Lường, xã Hồng Giang Điện lực Lục Ngạn 18:00 - 18:15

26-03-2023

xã Thanh Hải Điện lực Lục Ngạn 06:00 - 20:00

26-03-2023

thông Lường, xã Hồng Giang Điện lực Lục Ngạn 19:30 - 20:00

25-03-2023

một phần xã Hồng Giang, Thanh Hải Điện lực Lục Ngạn 18:00 - 20:00

25-03-2023

thông Lường, xã Hồng Giang Điện lực Lục Ngạn 18:00 - 18:15

25-03-2023

thôn Từ Xuyên, xã Phượng Sơn Điện lực Lục Ngạn 14:15 - 17:45

25-03-2023

các thôn: Hóa, Bắc Hoa, xã Tân Sơn Điện lực Lục Ngạn 13:45 - 18:45

25-03-2023

các thôn: Phố Chợ, Khuôn So, Khuôn Phải, Thác Lười; một phần các Hả, xã Tân Sơn Điện lực Lục Ngạn 08:15 - 13:15

25-03-2023

thông Lường, xã Hồng Giang Điện lực Lục Ngạn 06:45 - 07:00

25-03-2023

Một phần xã Phượng Sơn Điện lực Lục Ngạn 05:00 - 07:00

25-03-2023

một phần xã Hồng Giang, Thanh Hải Điện lực Lục Ngạn 04:30 - 07:00

25-03-2023

một phần Thanh Hải Điện lực Lục Ngạn 04:30 - 20:00

25-03-2023

KH HKD Ngô Văn An Điện lực Lục Ngạn 09:00 - 11:00

24-03-2023

thôn Minh Lập, xã Nghĩa Hồ; khu Trường Trinh, TT Chũ Điện lực Lục Ngạn 08:30 - 17:00

24-03-2023

thôn Minh Sơn, xã Kiên Thành Điện lực Lục Ngạn 15:30 - 17:30

23-03-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật