Lịch cúp điện Trùng Khánh - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Trùng Khánh - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Trùng Khánh - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Trùng Khánh - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Trùng Khánh - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Trùng Khánh - Cao Bằng

Lịch Cúp Điện Trùng Khánh Cao Bằng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Cty Giao thông TNT Điện lực Trùng Khánh 14:00 - 15:30

26-09-2023

TBA Triệu Trọng 250kVA Điện lực Trùng Khánh 11:00 - 12:30

26-09-2023

TBA NDH Thac Ban Gioc 250kVA Điện lực Trùng Khánh 09:30 - 10:00

26-09-2023

Sau FCO TBA Ngườm Ngao Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 09:00

26-09-2023

Khách hàng sau TBA UBX Cao Thăng. Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 10:00

25-09-2023

Xã Đức Hồng huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 14:00 - 16:30

21-09-2023

Một phần thị trấn Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 10:30

21-09-2023

Một phần xã Minh Long huyện Hạ Lang Điện lực Trùng Khánh 14:00 - 16:30

20-09-2023

TỤ Bù 379E16.3/110 Điện lực Trùng Khánh 11:00 - 13:30

20-09-2023

Một phần xã Lăng Hiếu Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 10:30

20-09-2023

Một phần nhà máy NIKCO Điện lực Trùng Khánh 07:30 - 10:00

20-09-2023

Một phần thị trấn Trà Lĩnh, các xã Quang Hán, Cô Mười, Tổng Cọt Điện lực Trùng Khánh 11:00 - 11:30

19-09-2023

Một phần thị trấn Trà Lĩnh, các xã Quang Hán, Cô Mười, Tổng Cọt Điện lực Trùng Khánh 07:30 - 08:00

19-09-2023

Một phần TT Trà Lĩnh, xã Quang Hán, Cô Mười, Tổng Cọt Điện lực Trùng Khánh 07:30 - 11:30

19-09-2023

Xã Quang Hán, Cô Mười, Tổng Cọt. Điện lực Trùng Khánh 07:30 - 11:30

19-09-2023

Sau FCO TBA Thua Khuông Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 10:00

14-09-2023

Một phần thị trấn Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 07:00 - 15:00

06-09-2023

TBA Bệnh Viện Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 10:00

27-08-2023

Sau FCO TBA Tân Sơn Khánh Điện lực Trùng Khánh 12:00 - 13:00

26-08-2023

TBA Tân Sơn Khánh Điện lực Trùng Khánh 12:00 - 13:00

26-08-2023

Sau FCO TBA Chùa Phật Tích Điện lực Trùng Khánh 11:00 - 12:00

26-08-2023

TBA Chùa Phật Tích Điện lực Trùng Khánh 11:00 - 12:00

26-08-2023

TBA Việt Long 3 Điện lực Trùng Khánh 10:30 - 11:30

26-08-2023

Sau FCO TBA Việt Long 3 Điện lực Trùng Khánh 10:30 - 11:30

26-08-2023

TBA BP Đàm Thủy Điện lực Trùng Khánh 09:30 - 10:30

26-08-2023

Sau FCO TBA Đồn Biên Phòng Đàm Thủy Điện lực Trùng Khánh 09:30 - 10:30

26-08-2023

Sau FCO TBA Bảo Hiểm Điện lực Trùng Khánh 08:45 - 09:45

26-08-2023

TBA Bảo Hiểm Điện lực Trùng Khánh 08:45 - 09:45

26-08-2023

TBA Kho Bạc Điện lực Trùng Khánh 07:30 - 08:30

26-08-2023

Sau FCO TBA Gạch không nung Quý Thanh Điện lực Trùng Khánh 07:30 - 08:30

26-08-2023

Sau FCO TBA Kho bạc Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 07:30 - 08:30

26-08-2023

TBA Quý Thanh Điện lực Trùng Khánh 07:30 - 08:30

26-08-2023

TBA Cốc Cáng Điện lực Trùng Khánh 07:30 - 10:00

04-08-2023

Xóm Lũng Rỳ xã Tổng Cọt Điện lực Trùng Khánh 07:00 - 10:30

02-08-2023

Xóm Cốc Lại, Bản Trang, Pò Có xã Đức Hồng huyện Trùng khánh Điện lực Trùng Khánh 07:00 - 10:30

02-08-2023

Khách hàng sau TBA Kéo Tác. Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 10:00

26-07-2023

Khách hàng sau TBA Cảnh Tiên 1. Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 10:00

26-07-2023

Khách hàng sau TBA Thềnh Khê. Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 10:00

25-07-2023

Khách hàng sau TBA Pò Đon. Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 10:00

25-07-2023

Khách hàng sau TBA Pác Gọn. Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 10:00

25-07-2023

TBA Bản Tháy Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 10:00

19-07-2023

TBA Mỏ Bản Khuông Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 10:00

19-07-2023

20 TBA thuộc xã Xuân Nội Quang Trung, Tri Phương huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 17:30 - 18:00

07-07-2023

20 TBA thuộc xã Xuân Nội Quang Trung, Tri Phương huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 14:00 - 14:30

07-07-2023

14T BA thuộc xã Quang Trung, Tri Phương huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 14:00 - 18:00

07-07-2023

20 TBA thuộc xã Xuân Nội Quang Trung, Tri Phương huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 10:30 - 11:00

07-07-2023

20 TBA thuộc xã Xuân Nội Quang Trung, Tri Phương huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 07:00 - 07:30

07-07-2023

14T BA thuộc xã Quang Trung, Tri Phương huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 07:00 - 11:30

07-07-2023

Xã Quang Hán và một phần xã Cô Mười huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 09:30

27-06-2023

5 TBA thuộc một phần Xã Lăng Hiếu huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 07:00 - 11:00

26-06-2023

6 TBA thuộc xã Quang Hán và một Phần xã Cô Mười huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 08:30 - 09:30

24-06-2023

PĐ sau LBS373E16.3/214 đến MC 372E16.3/508 Điện lực Trùng Khánh 18:00 - 23:00

21-06-2023

Sau PĐ DPT379E16.3-7/174/7 đến DCL379E16.3-7/174/53i Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 09:00

21-06-2023

Huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 17:00 - 22:00

20-06-2023

Xã Đoài Dương Trung Phúc Đức Hồng Cao Thăng Thị Trấn Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 17:00 - 22:00

20-06-2023

Xã Đàm Thủy Huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 13:30 - 17:00

20-06-2023

Toàn bộ huyện trà lĩnh (cũ ) Điện lực Trùng Khánh 09:00 - 14:00

20-06-2023

22 TBA thuộc xã Đàm Thủy huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 07:00 - 11:00

20-06-2023

PĐ sau LBS379E16.3/167 đến MC 180/63a đến MC372E16.1/440 Điện lực Trùng Khánh 18:00 - 23:00

16-06-2023

Toàn Bộ huyện Trà Lính (cũ) Điện lực Trùng Khánh 20:00 - 23:59

15-06-2023

Toàn bộ huyện Trà Lĩnh (cũ) Điện lực Trùng Khánh 15:00 - 20:00

15-06-2023

12 TBA thuộc xã Chí Viễn huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 07:00 - 11:00

15-06-2023

Xã Đàm Thủy huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 07:00 - 12:00

15-06-2023

xã Phong Châu, Đình Phong , Ngọc Khê, Ngọc Côn huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 07:00 - 12:00

15-06-2023

Huyện Trùng khánh Điện lực Trùng Khánh 17:00 - 22:00

14-06-2023

TBA Thác Bản Giốc Điện lực Trùng Khánh 10:30 - 11:30

14-06-2023

TBA Thác Cao Xuyên Điện lực Trùng Khánh 10:00 - 11:00

14-06-2023

TBA Thác Bản Giốc 2 Điện lực Trùng Khánh 09:00 - 10:00

14-06-2023

Một phần huyện Quảng Hòa, huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 09:00 - 14:00

14-06-2023

TBA Lũng Lầu Điện lực Trùng Khánh 07:30 - 08:30

14-06-2023

TBA Khuổi Ky Điện lực Trùng Khánh 07:30 - 08:30

14-06-2023

15 TBA thuộc xã Phong Châu và một phần xã Chí Viễn huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 11:00 - 11:30

13-06-2023

Một phần huyện Quảng Hòa, huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 09:30 - 14:30

13-06-2023

15 TBA thuộc xã Phong Châu Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 08:30

13-06-2023

11 TBA Thuộc xã Phong Châu huyện Trùng khánh Điện lực Trùng Khánh 07:00 - 11:30

13-06-2023

15 TBA thuộc xã Phong Châu và một phần xã Chí Viễn huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 07:00 - 07:30

13-06-2023

Các xã Phong Châu, Đình Phong, Chí Viễn Đàm Thủy huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 07:00 - 12:00

13-06-2023

Xã đoài dương, trung phúc, đức hồng, thị trấn, khâm thành, lăng yên, phong châu. Điện lực Trùng Khánh 15:00 - 19:00

12-06-2023

TBA Giộc Mạ Điện lực Trùng Khánh 14:00 - 15:00

12-06-2023

TBA Nà Đeng Điện lực Trùng Khánh 14:00 - 15:00

12-06-2023

TBALũng Phắc Điện lực Trùng Khánh 14:00 - 15:00

12-06-2023

TBA Nà Ay Điện lực Trùng Khánh 10:00 - 11:00

12-06-2023

TBA Cô Muông Điện lực Trùng Khánh 09:00 - 10:00

12-06-2023

TBA Kéo Hiến Điện lực Trùng Khánh 09:00 - 10:00

12-06-2023

Xã Đàm Thủy, Xã Đình Phong, Xã Ngọc Khê, Xã Ngọc Côn. Điện lực Trùng Khánh 09:00 - 13:00

12-06-2023

TBA Bồng Sơn Điện lực Trùng Khánh 07:30 - 08:30

12-06-2023

Sau FCO TBA Bản Rạ Điện lực Trùng Khánh 07:30 - 08:30

12-06-2023

Sau FCO TBA Bản Phang Điện lực Trùng Khánh 06:00 - 07:00

12-06-2023

TBA Bản Khấy Điện lực Trùng Khánh 06:00 - 07:00

12-06-2023

Sau FCO TBA Long Giang Điện lực Trùng Khánh 15:30 - 16:30

11-06-2023

Sau FCO TBA Pò Tấu 3 Điện lực Trùng Khánh 15:30 - 16:30

11-06-2023

Sau FCO TBA Pò Tấu Điện lực Trùng Khánh 14:00 - 15:00

11-06-2023

Sau FCO TBA Tổng Càn Điện lực Trùng Khánh 14:00 - 15:00

11-06-2023

Sau FCO TBA Tổng Càn 2 Điện lực Trùng Khánh 10:00 - 11:00

11-06-2023

Sau FCO TBA Bản Thay Điện lực Trùng Khánh 10:00 - 11:00

11-06-2023

Sau FCO TBA Bản Boong Điện lực Trùng Khánh 08:30 - 09:30

11-06-2023

Sau FCO TBA Kéo Háng Điện lực Trùng Khánh 08:30 - 09:30

11-06-2023

Sau FCO TBA Pò Tấu 2 Điện lực Trùng Khánh 07:00 - 08:00

11-06-2023

Sau FCO TBA Nà Lẹng Điện lực Trùng Khánh 07:00 - 08:00

11-06-2023

Toàn bộ huyện Trà Lĩnh ( cũ ) Điện lực Trùng Khánh 07:00 - 12:00

10-06-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật