Lịch cúp điện Trùng Khánh - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Trùng Khánh - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Trùng Khánh - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Trùng Khánh - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Trùng Khánh - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
PĐ sau 4 TBA thuộc một phần thị trấn Trùng Khánh, một Phần xã Phong Châu huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 07:30 - 13:00

02-04-2023

TBA Trùng Khánh 6 Điện lực Trùng Khánh 07:30 - 08:30

02-04-2023

TBA Trùng Khánh 4 Điện lực Trùng Khánh 08:40 - 09:40

02-04-2023

TBA Trùng Khánh 3 Điện lực Trùng Khánh 09:50 - 10:50

02-04-2023

TBA Nà Đoan Điện lực Trùng Khánh 11:00 - 12:00

02-04-2023

TBA Bệnh Viện Điện lực Trùng Khánh 11:00 - 12:00

02-04-2023

TBA Phong Nặm 1 Điện lực Trùng Khánh 12:10 - 13:10

02-04-2023

Điện lực Trùng Khánh 12:10 - 13:10

02-04-2023

TBA Phong Nặm 2 Điện lực Trùng Khánh 14:00 - 15:00

02-04-2023

TBA Đà Hoặc Điện lực Trùng Khánh 14:00 - 15:00

02-04-2023

Lịch cúp điện Trùng Khánh - Cao Bằng

Lịch Cúp Điện Trùng Khánh Cao Bằng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
2 TBA thuộc xã đoài dương Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 09:00

31-03-2023

9 TBA tuộc xã Đoài Dương huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 07:30 - 17:30

31-03-2023

15TBA thuộc xã Ngọc Khê, Ngọc Côn huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 07:30 - 08:30

30-03-2023

12 TBA thuộc xã Phong Châu huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 07:30 - 13:30

30-03-2023

17 TBA thuộc thị trấn Trà Lĩnh huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 07:30 - 08:30

29-03-2023

15 TBA thuộc xã Quang Vinh, Lưu Ngọc huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 07:30 - 08:30

29-03-2023

8 TBA thuộc xã Khâm Thành, Ngọc Khê huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 07:30 - 09:30

28-03-2023

TBA Nặm Vằm Điện lực Trùng Khánh 14:00 - 15:30

27-03-2023

TBA Lũng Nặm (UB xã QV) Điện lực Trùng Khánh 10:00 - 11:30

27-03-2023

TBA TBA Lũng Xỏm Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 09:30

27-03-2023

TBA Quang Hán 1 Điện lực Trùng Khánh 14:00 - 15:00

14-03-2023

TBA Lũng Rỳ Điện lực Trùng Khánh 14:00 - 15:00

14-03-2023

TBA Quang Hán 3 Điện lực Trùng Khánh 12:30 - 13:10

14-03-2023

TBA Tổng Cọt 2 Điện lực Trùng Khánh 12:10 - 13:10

14-03-2023

TBA Nà Thấu Điện lực Trùng Khánh 11:00 - 11:55

14-03-2023

TBA Tổng Cọt 1 Điện lực Trùng Khánh 11:00 - 11:55

14-03-2023

TBA Cô Tó Điện lực Trùng Khánh 09:50 - 10:50

14-03-2023

TBA Công An Điện lực Trùng Khánh 09:50 - 10:50

14-03-2023

TBA Trà Lĩnh 3 Điện lực Trùng Khánh 08:40 - 09:40

14-03-2023

TBA Cô Mười 3 Điện lực Trùng Khánh 08:40 - 09:40

14-03-2023

TBA Nà Sài Điện lực Trùng Khánh 07:30 - 08:30

14-03-2023

TBA Quang Hán 2 Điện lực Trùng Khánh 07:30 - 08:30

14-03-2023

TBA Thông Huề 1 Điện lực Trùng Khánh 10:00 - 11:30

03-03-2023

TBA Bản Đà Điện lực Trùng Khánh 10:00 - 11:30

03-03-2023

TBA Nà Gọn Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 09:30

03-03-2023

TBA Pò Tấu Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 09:30

03-03-2023

TBA Cô Mười 2 Điện lực Trùng Khánh 13:45 - 14:45

17-02-2023

TBA Thăng Hen Điện lực Trùng Khánh 13:00 - 14:00

17-02-2023

TBA Thị Trấn Trà Lĩnh Điện lực Trùng Khánh 11:45 - 12:45

17-02-2023

TBA Bản Danh Điện lực Trùng Khánh 11:45 - 12:45

17-02-2023

FCO TBA Lũng Riệc Điện lực Trùng Khánh 10:30 - 11:30

17-02-2023

.TBA Đỏng Sài Điện lực Trùng Khánh 10:30 - 11:30

17-02-2023

TBA Thang Sặp Điện lực Trùng Khánh 09:15 - 10:15

17-02-2023

TBA Cao Xuyên 2 Điện lực Trùng Khánh 09:15 - 10:15

17-02-2023

TBA An Lại 3 Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 09:00

17-02-2023

TBA Bản Pát Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 09:00

17-02-2023

TBA Bản Xoa Điện lực Trùng Khánh 13:45 - 14:45

13-02-2023

TBA Bình Chỉnh Điện lực Trùng Khánh 13:00 - 14:00

13-02-2023

TBA Tri Phương 3 Điện lực Trùng Khánh 11:45 - 12:45

13-02-2023

TBA Sác Hạ Điện lực Trùng Khánh 11:45 - 12:45

13-02-2023

TBA Sác Thượng Điện lực Trùng Khánh 10:30 - 11:30

13-02-2023

TBA Tri Phương 2 Điện lực Trùng Khánh 10:30 - 11:30

13-02-2023

TBA UBX Tri Phương Điện lực Trùng Khánh 09:15 - 10:15

13-02-2023

TBA Quang Trung 2 Điện lực Trùng Khánh 09:15 - 10:15

13-02-2023

TBA Quang Trung 1 Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 09:00

13-02-2023

TBA LN Tri Phương Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 09:00

13-02-2023

TBA Cô Mười 2 Điện lực Trùng Khánh 13:15 - 14:15

09-02-2023

TBA Thăng Hen Điện lực Trùng Khánh 13:00 - 14:00

09-02-2023

TBA Bản Danh Điện lực Trùng Khánh 11:45 - 12:45

09-02-2023

TBA Thị Trấn Trà Lĩnh Điện lực Trùng Khánh 11:45 - 12:45

09-02-2023

FCO TBA Lũng Riệc Điện lực Trùng Khánh 10:30 - 11:30

09-02-2023

.TBA Đỏng Sài Điện lực Trùng Khánh 10:30 - 11:30

09-02-2023

TBA Thang Sặp Điện lực Trùng Khánh 09:15 - 10:15

09-02-2023

TBA Cao Xuyên 2 Điện lực Trùng Khánh 09:15 - 10:15

09-02-2023

TBA Thị Trấn Trà Lĩnh Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 09:30

09-02-2023

TBA An Lại 3 Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 09:00

09-02-2023

TBA Bản Pát Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 09:00

09-02-2023

TBA Trạm Bơm Thị Trấn Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 09:00

09-02-2023

TBA Trạm Bơm Thị Trấn Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 09:00

08-02-2023

TBA UBX Tri Phương Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 09:00

08-02-2023

TBA An Lại 3 Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 09:30

07-02-2023

TBA Cao Xuyên 1 Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 09:30

07-02-2023

12 TBA thuộc xã Trung Phúc huyện Trùng Khánh. Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 11:00

11-01-2023

12 TBA thuộc xã Trung Phúc huyện Trùng Khánh. Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 11:00

06-01-2023

TBA Bản Danh Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 10:00

06-01-2023

15 Tba thuộc một phần thị trấn Trà lĩnh huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 13:00

26-12-2022

12 TBA thuộc một phần xã phong châu và xã chí viễn Điện lực Trùng Khánh 11:00 - 11:30

22-12-2022

5 TBA thuộc một phần xã phong châu và xã chí viễn Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 11:30

22-12-2022

12 TBA thuộc một phần xã phong châu và xã chí viễn Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 08:30

22-12-2022

3 TBA thuộc Xã Chí Viễn huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 13:00 - 17:00

21-12-2022

8 TBA thuộc thị trấn Trà Lĩnh huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 09:00

21-12-2022

1 TBA thuộc Lũng Nặm Tri Phương huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 09:30

21-12-2022

18 TBA thuộc xã Ngọc Khê, Ngọc Côn Điện lực Trùng Khánh 13:00 - 16:00

20-12-2022

15 TBA thuộc xã Ngọc Khê, Ngọc Côn huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 11:00 - 11:30

20-12-2022

2 TBA thuộc xã Ngọc Khê huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 09:00 - 11:00

20-12-2022

15 TBA thuộc xã Ngọc Khê, Ngọc Côn huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 08:30 - 09:00

20-12-2022

15 Tba thuộc một phần thị trấn Trà lĩnh huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 13:00

19-12-2022

12 TBA thuộc một phần xã phong châu và xã chí viễn Điện lực Trùng Khánh 11:00 - 11:30

16-12-2022

12 TBA thuộc một phần xã phong châu và xã chí viễn Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 08:30

16-12-2022

5 TBA thuộc một phần xã phong châu và xã chí viễn Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 11:30

16-12-2022

1 TBA thuộc Lũng Nặm Tri Phương huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 09:30

16-12-2022

TBA Bản Xúm Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 10:00

15-12-2022

TBA Thu công Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 10:00

15-12-2022

TBA Bãi Rác Trà Lĩnh Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 10:00

15-12-2022

TBA Bản Giốc 3 Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 11:00

13-12-2022

TBA Trùng khánh 1 Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 11:00

13-12-2022

TBA Trùng khánh 4 Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 11:00

13-12-2022

Sau Lộ 1 ĐZ 0,4KV TBA Huyện Ủy Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 10:00

08-12-2022

8 TBA thuộc xã Khâm Thành huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 11:00 - 11:30

06-12-2022

8 TBA thuộc xã Khâm Thành huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 08:30

06-12-2022

4 TBA thuộc xã Khâm Thành huyện Trùng Khánh Điện lực Trùng Khánh 08:00 - 11:30

06-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật