Lịch cúp điện Bảo Lạc - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bảo Lạc - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Bảo Lạc - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bảo Lạc - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bảo Lạc - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xóm Nà Đứa Điện lực Bảo Lạc 09:00 - 10:00

01-06-2023

Lịch cúp điện Bảo Lạc - Cao Bằng

Lịch Cúp Điện Bảo Lạc Cao Bằng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Hưng Đạo; xã Huy Giáp Điện lực Bảo Lạc 08:00 - 13:00

31-05-2023

Một phần xã Hưng Đạo, xã Huy Giáp Điện lực Bảo Lạc 08:00 - 13:00

25-05-2023

Một phần xã Hưng Đạo, xã Huy Giáp Điện lực Bảo Lạc 08:00 - 13:30

25-05-2023

xóm Phia Pàn Điện lực Bảo Lạc 10:00 - 11:00

24-05-2023

xóm Pác Riệu xã Thượng Hà Điện lực Bảo Lạc 09:00 - 10:00

24-05-2023

xã Phan Thanh, Khánh Xuân, Cô Ba Điện lực Bảo Lạc 09:00 - 10:30

23-04-2023

xóm Mù Chàng xã Xuân Trường Điện lực Bảo Lạc 09:30 - 10:30

20-04-2023

xóm Khuổi Khon xã Kim Cúc Điện lực Bảo Lạc 09:30 - 10:30

20-04-2023

Xóm Phia Đeng xã Cô Ba Điện lực Bảo Lạc 09:30 - 10:30

18-04-2023

Xã Xuân Trường, Xã Hồng An Điện lực Bảo Lạc 09:00 - 11:30

14-04-2023

xóm Cốc xả, Nà Van, Khau Trang, Khuổi Bốc Điện lực Bảo Lạc 14:00 - 16:00

13-04-2023

xã Thượng Hà, Cốc Pàng, Đức Hạnh Điện lực Bảo Lạc 08:00 - 11:00

24-03-2023

xã Bảo Toàn, xóm Cốc Xả, Nà Van, Khau Trang Điện lực Bảo Lạc 08:00 - 10:00

23-03-2023

Xã Kim Cúc Điện lực Bảo Lạc 07:00 - 17:00

21-03-2023

Xóm Tràng Hạ, xóm Khuổi Mực xã Hưng Thịnh Điện lực Bảo Lạc 07:00 - 17:00

20-03-2023

TBA Thủy Điện B01 Điện lực Bảo Lạc 08:00 - 11:00

16-03-2023

Tổ dân phố 6 thị trấn Bảo Lạc Điện lực Bảo Lạc 14:30 - 16:30

15-03-2023

Xóm Nà Lùng xã Cô Ba Điện lực Bảo Lạc 09:30 - 10:30

15-03-2023

Xóm Nà Xiêm, Bản Rùng xã Bảo Toàn Điện lực Bảo Lạc 09:30 - 10:30

15-03-2023

Xã Xuân Trường, Xã Hồng An Điện lực Bảo Lạc 09:00 - 13:00

13-03-2023

TBA xã Hưng Đạo, xã Sơn Lộ, Sơn Lập Điện lực Bảo Lạc 08:30 - 11:30

27-02-2023

Xã Xuân Trường, Hồng An Điện lực Bảo Lạc 08:00 - 11:00

21-02-2023

Xóm Nà Xiêm xã Bảo Toàn Điện lực Bảo Lạc 10:00 - 11:00

16-02-2023

Xóm Lũng Quảng, Nặm Cốp, TBA Lũng Pán 3 Điện lực Bảo Lạc 08:00 - 12:00

11-01-2023

Xóm Lũng Quảng, Nặm Cốp, TBA Lũng Pán 3 Điện lực Bảo Lạc 09:00 - 11:00

29-12-2022

Xã Hồng An Điện lực Bảo Lạc 10:00 - 12:00

14-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật