Lịch cúp điện Hạ Lang - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hạ Lang - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hạ Lang - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hạ Lang - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hạ Lang - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Hạ Lang Cao Bằng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
xóm Đỏng Hoan Điện lực Hạ Lang 08:30 - 09:30

18-01-2023

xóm Bản Un Điện lực Hạ Lang 12:00 - 13:30

17-01-2023

xóm Bản xà Điện lực Hạ Lang 10:00 - 11:30

17-01-2023

xóm Luộc Khiếu Điện lực Hạ Lang 08:00 - 09:00

17-01-2023

xóm Bản Phạn Điện lực Hạ Lang 08:00 - 09:30

17-01-2023

TBA Thôm Cương Điện lực Hạ Lang 10:00 - 12:30

13-01-2023

TBA Lũng Liêng Điện lực Hạ Lang 08:00 - 09:30

13-01-2023

xóm Khẻo mèo Điện lực Hạ Lang 08:00 - 11:00

12-01-2023

xóm bản thuộc Điện lực Hạ Lang 08:00 - 11:00

11-01-2023

Xã Đức Quang Điện lực Hạ Lang 15:30 - 16:30

29-12-2022

Xã Đức Quang Điện lực Hạ Lang 07:30 - 08:30

29-12-2022

Xóm bản Nhăng Điện lực Hạ Lang 07:30 - 16:30

29-12-2022

Một phần thị trấn thanh nhật Điện lực Hạ Lang 07:00 - 17:00

28-12-2022

Xã Vĩnh Quí, Điện lực Hạ Lang 11:30 - 12:30

27-12-2022

Xã Vĩnh Quí,xã Cô Ngân Điện lực Hạ Lang 07:30 - 08:30

27-12-2022

Xã Vĩnh Quí, Điện lực Hạ Lang 07:30 - 12:30

27-12-2022

Xã Vĩnh Quí,Cô Ngân Điện lực Hạ Lang 07:30 - 16:30

26-12-2022

TBA UBX Kim Loan Điện lực Hạ Lang 12:00 - 13:30

21-12-2022

TBA Fro Măng Gan Điện lực Hạ Lang 10:30 - 12:00

21-12-2022

Xóm Lũng Mò Điện lực Hạ Lang 10:00 - 11:30

21-12-2022

Xóm Tha Hoài Điện lực Hạ Lang 08:00 - 10:00

21-12-2022

Xóm Nà Ray Điện lực Hạ Lang 08:00 - 10:00

21-12-2022

Xóm Đỏng Hủ Điện lực Hạ Lang 08:00 - 11:00

15-12-2022

Xóm Sộc Nhương Điện lực Hạ Lang 08:00 - 11:00

14-12-2022

Xóm Nà Thúng Điện lực Hạ Lang 08:00 - 11:00

14-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật