Lịch cúp điện Bảo Lâm - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bảo Lâm - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Bảo Lâm - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bảo Lâm - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bảo Lâm - Cao Bằng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Bảo Lâm - Cao Bằng

Lịch Cúp Điện Bảo Lâm Cao Bằng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xóm bản chang 1,2 thuộc xã yên thổ Điện lực Bảo Lâm 10:00 - 13:00

21-09-2023

Xã Nam Quang,Nam Cao Điện lực Bảo Lâm 14:00 - 16:30

22-08-2023

TBA tự dùng Thủy điện Mông Ân Điện lực Bảo Lâm 07:30 - 10:00

22-08-2023

Xa Nam quang,Nam Cao Điện lực Bảo Lâm 07:00 - 09:30

22-08-2023

Xóm Pác Pha thuộc Xã Lý Bôn. Xã Vĩnh Phong Điện lực Bảo Lâm 14:30 - 17:00

21-08-2023

Xóm Cốc Páp,Xóm Khau Ràng thộc xã Thạch Lâm Điện lực Bảo Lâm 09:00 - 10:30

21-08-2023

1 phần xã Lý Bôn Điện lực Bảo Lâm 15:30 - 17:00

31-07-2023

Xã Yên Thổ,Thái Học,Thái Sơn Điện lực Bảo Lâm 11:00 - 12:00

14-07-2023

Nhà máy CKC Điện lực Bảo Lâm 08:00 - 11:00

14-07-2023

Xã Yên Thổ,Thái Học,Thái Sơn Điện lực Bảo Lâm 07:00 - 08:00

14-07-2023

xóm nà ca,xóm bản báng Điện lực Bảo Lâm 16:00 - 17:30

13-07-2023

Xã Nam Cao Điện lực Bảo Lâm 14:00 - 18:30

23-06-2023

Xã Nam Quang,Nam Cao Điện lực Bảo Lâm 19:00 - 00:00

22-06-2023

Xã Quảng Lâm,Thạch Lâm Điện lực Bảo Lâm 19:00 - 00:00

22-06-2023

Xã Thái Học,Thái Sơn,Yên Thổ Điện lực Bảo Lâm 19:00 - 00:00

22-06-2023

Xã Mông Ân,thị trấn Pác Miều Điện lực Bảo Lâm 08:00 - 13:00

21-06-2023

Xã Vĩnh Phong,Lý Bôn,Vĩnh Quang,một phần của huyện Bảo Lạc Điện lực Bảo Lâm 19:00 - 00:00

21-06-2023

Xã Vĩnh quang,Vĩnh Phong,Lý bôn.1 phần Huyện Bảo Lạc Điện lực Bảo Lâm 17:00 - 22:00

16-06-2023

Xã Mông Ân.Thị trấn Pắc Miều Điện lực Bảo Lâm 17:00 - 22:00

15-06-2023

Xã Nam Quang,Nam cao,Quảng Lâm,Thạch Lâm,Yên Thổ,Thái Học,Thái Sơn Điện lực Bảo Lâm 15:00 - 20:00

15-06-2023

Xã Vĩnh Quang,Vĩnh Phong,Lý bôn Điện lực Bảo Lâm 07:00 - 12:00

15-06-2023

Thị trấn Bảo lâm,Xã Mông Ân Điện lực Bảo Lâm 16:00 - 21:00

14-06-2023

Xã nam quang,nam cao Điện lực Bảo Lâm 15:00 - 20:00

13-06-2023

Xã thái học,.thái sơn, yên thổ Điện lực Bảo Lâm 15:00 - 20:00

13-06-2023

Xã quảng lâm,thạch lâm Điện lực Bảo Lâm 15:00 - 20:00

13-06-2023

Xã lý bôn,vĩnh phong,vĩnh quang một phần của huyện bảo lạc Điện lực Bảo Lâm 09:30 - 14:30

13-06-2023

Xã Mông Ân.Thi trấn Bảo lâm Điện lực Bảo Lâm 15:00 - 19:00

12-06-2023

Xa Nam Quang,Nam Cao,Quảng Lâm,Thach Lâm,Thái Học,Thái Sơn,Yên Thổ Điện lực Bảo Lâm 09:00 - 13:00

12-06-2023

Xã nam Quang,Nam Cao Điện lực Bảo Lâm 15:00 - 21:00

11-06-2023

Điện lực Bảo Lâm 15:00 - 21:00

11-06-2023

Xã Yên Thổ,Thái ,học Thái Sơn Điện lực Bảo Lâm 15:00 - 21:00

11-06-2023

1 phần Khu vực thị trấn. Điện lực Bảo Lâm 15:00 - 19:00

11-06-2023

xã nam quang,nam cao,yên thổ Điện lực Bảo Lâm 15:00 - 19:00

11-06-2023

Khu vực thị trấn,xã Mông Ân Điện lực Bảo Lâm 20:00 - 01:00

11-06-2023

Xã nam Quang,Nam Cao Thạch Lâm Quảng lâm,Thái học ,Thái Sơn Yên Thổ,một phần thị trấn Bảo Lâm Điện lực Bảo Lâm 07:00 - 12:00

10-06-2023

Xã Nam Quang,Nam Cao,Thái Học,Thái Sơn,Yên Thổ,Quảng Lâm,Thạch lâm Điện lực Bảo Lâm 19:00 - 23:00

09-06-2023

Xã Quảng Lâm,Thạch lâm Điện lực Bảo Lâm 19:00 - 23:00

09-06-2023

Xã Yên Thổ,Thái Học,Thái Sơn Điện lực Bảo Lâm 19:00 - 23:00

09-06-2023

Xã Vĩnh Quang,Vĩnh Phong,Lý Bôn.1 phần Huyện Bảo Lạc Điện lực Bảo Lâm 19:00 - 23:00

09-06-2023

Xã Nam Quang,Nam Cao,Thái Học,Thái Sơn,Yên Thổ,Quảng Lâm,Thạch lâm Điện lực Bảo Lâm 10:00 - 15:00

09-06-2023

Xã Mông Ân và Thị trấn bảo lâm Điện lực Bảo Lâm 05:00 - 09:00

09-06-2023

Xã Vĩnh Quang,Vĩnh Phong,Xã Lý Bôn.Huyên Bảo Lạc Điện lực Bảo Lâm 10:00 - 13:30

07-06-2023

Xã Yên thổ,Thái học Thái sơn Điện lực Bảo Lâm 21:30 - 00:00

07-06-2023

Xã Thạch lâm,quảng lâm. Điện lực Bảo Lâm 21:30 - 00:00

07-06-2023

Xã Nam Quang,Nam Cao Điện lực Bảo Lâm 21:30 - 00:00

07-06-2023

Thị trấn Bảo lâm Điện lực Bảo Lâm 18:30 - 21:30

06-06-2023

Khu 1 thị trấn Bảo Lâm Điện lực Bảo Lâm 07:00 - 10:30

30-05-2023

Khu 2 thị trấn Bảo Lâm Điện lực Bảo Lâm 07:00 - 10:30

30-05-2023

xóm Nà Luông Điện lực Bảo Lâm 09:00 - 10:00

27-04-2023

xóm Nà Kiềng Điện lực Bảo Lâm 09:00 - 11:00

26-04-2023

xóm Nà Làng Điện lực Bảo Lâm 08:00 - 12:00

26-04-2023

Xóm Nà Kiềng Điện lực Bảo Lâm 09:00 - 11:00

25-04-2023

Xóm Nà Làng Điện lực Bảo Lâm 08:00 - 12:00

25-04-2023

Xóm Nà Làng (Thái Sơn) Điện lực Bảo Lâm 09:00 - 11:00

24-04-2023

Xóm Bản Đe Điện lực Bảo Lâm 08:00 - 12:00

24-04-2023

Xã Nam quang,Nam Cao Điện lực Bảo Lâm 15:00 - 16:30

03-04-2023

phụ tải sau TBA Bảo Lâm 4 Điện lực Bảo Lâm 15:00 - 16:00

01-03-2023

Xã Nam Quang,Xã Nam Cao Điện lực Bảo Lâm 09:00 - 15:00

13-01-2023

Xóm Mặt thuộc Xã Lý Bôn Điện lực Bảo Lâm 08:30 - 11:30

04-01-2023

Xóm Tổng Ác,Xóm Khuổi Vin thuộc xa Lý bôn Điện lực Bảo Lâm 08:30 - 10:00

09-12-2022

Xóm Khuổi Cắm,Xóm Tổng Ngoàng thuộc Xã Quảng lâm Điện lực Bảo Lâm 11:00 - 13:00

06-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật