Lịch cúp điện Pác Nặm - Bắc Kạn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Pác Nặm - Bắc Kạn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bắc Kạn

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Pác Nặm - Bắc Kạn

Lịch cúp điện Pác Nặm - Bắc Kạn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Pác Nặm - Bắc Kạn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Pác Nặm - Bắc Kạn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Pác Nặm - Bắc Kạn

Lịch Cúp Điện Pác Nặm Bắc Kạn những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Chẻ Pang xã Cao Tân, TBA Khau Phảng xã Bộc Bố, Toàn bộ xã Cổ Linh Điện lực Pác Nặm 08:00 - 14:00

21-05-2023

Toàn bộ xã Nghiên Loan, An Thắng Điện lực Pác Nặm 06:00 - 16:00

20-05-2023

Thôn Lủng Nghè Điện lực Pác Nặm 15:30 - 17:00

19-05-2023

Thôn Bản Sáng Điện lực Pác Nặm 13:30 - 15:00

19-05-2023

Thôn Nà Pùng Điện lực Pác Nặm 13:30 - 15:00

19-05-2023

Thôn Bản Cảm Điện lực Pác Nặm 09:30 - 11:00

19-05-2023

Thôn Lủng Vài Điện lực Pác Nặm 09:30 - 11:00

19-05-2023

Thôn Nà Cà xã Cổ Linh Điện lực Pác Nặm 07:30 - 09:00

19-05-2023

Thôn Chẻ Pang Điện lực Pác Nặm 07:30 - 09:00

19-05-2023

Thôn Lủng vài Điện lực Pác Nặm 15:30 - 17:00

18-05-2023

Thôn Khau Slôm Điện lực Pác Nặm 13:30 - 15:00

18-05-2023

Thôn Cốc nạt Điện lực Pác Nặm 13:30 - 15:00

18-05-2023

Thôn Khau Phảng Điện lực Pác Nặm 09:30 - 11:00

18-05-2023

Thôn Cốc Nọt Điện lực Pác Nặm 09:30 - 11:00

18-05-2023

Thôn Khau Vai Điện lực Pác Nặm 07:30 - 09:00

18-05-2023

Thôn Nặm Sai Điện lực Pác Nặm 07:30 - 09:00

18-05-2023

Toàn Bộ xã Nhạn Môn Điện lực Pác Nặm 08:00 - 10:00

13-05-2023

Thôn Nà Cà, xã Cổ Linh Điện lực Pác Nặm 14:10 - 15:40

16-03-2023

Thôn Bản Cảm, xã Cổ Linh Điện lực Pác Nặm 12:30 - 14:00

16-03-2023

Thôn Nà Pùng, xã Cổ Linh Điện lực Pác Nặm 10:10 - 11:40

16-03-2023

Thôn Lủng Nghè, xã Cổ Linh Điện lực Pác Nặm 10:10 - 11:40

16-03-2023

Thôn Chẻ Pang, xã Cao Tân Điện lực Pác Nặm 08:35 - 10:00

16-03-2023

Thôn Lủng Vài, xã Cổ Linh Điện lực Pác Nặm 08:35 - 10:00

16-03-2023

Thôn Nà Quạng, xã Cao Tân Điện lực Pác Nặm 07:00 - 08:30

16-03-2023

Thôn Bản Sáng, xã Cổ Linh Điện lực Pác Nặm 07:00 - 08:30

16-03-2023

Thôn Thôm Niêng xã Cổ Linh Điện lực Pác Nặm 15:50 - 17:20

15-03-2023

Thôn Nà Thiêm xã Giáo Hiệu Điện lực Pác Nặm 15:50 - 17:20

15-03-2023

ThônKhuổi Khỉ, xã Xuân La Điện lực Pác Nặm 14:10 - 15:40

15-03-2023

Thôn khuổi lè xã Giáo Hiệu Điện lực Pác Nặm 13:30 - 15:00

15-03-2023

Thôn Cọn Luông, xã Xuân La Điện lực Pác Nặm 12:30 - 14:00

15-03-2023

Thôn Phiêng Coọng, xã Xuân La Điện lực Pác Nặm 10:10 - 11:40

15-03-2023

Thôn Nậm Nhả xã Xuân La Điện lực Pác Nặm 10:10 - 11:40

15-03-2023

Thôn Thôm Mèo, xã Xuân La Điện lực Pác Nặm 08:35 - 10:00

15-03-2023

Thôn Bản Sáp xã Xuân La Điện lực Pác Nặm 08:35 - 10:00

15-03-2023

Thôn Lủng Muổng xã Xuân La Điện lực Pác Nặm 07:00 - 08:30

15-03-2023

Thôn Khuổi Tuốn, xã Nghiên Loan Điện lực Pác Nặm 07:00 - 08:30

15-03-2023

Thôn Nà Pùng, xã Cổ Linh Điện lực Pác Nặm 06:30 - 11:30

13-01-2023

Toàn bộ xã Nghiên loan , An thắng Điện lực Pác Nặm 07:30 - 16:30

29-12-2022

Toàn bộ xã Nghiên loan , An thắng Điện lực Pác Nặm 07:30 - 16:30

25-12-2022

Toàn Bộ xã Xuân la Điện lực Pác Nặm 07:30 - 16:30

24-12-2022

Các xã Cao Tân, Cổ Linh Điện lực Pác Nặm 07:30 - 16:30

18-12-2022

Các thôn Nà Nghè, Nà Lẩy, Khuổi Bẻ xã Bộc Bố và xã Bằng Thành Điện lực Pác Nặm 07:00 - 16:00

17-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật