Lịch cúp điện Na Rì - Bắc Kạn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Na Rì - Bắc Kạn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bắc Kạn

Lịch cúp điện Na Rì - Bắc Kạn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Na Rì - Bắc Kạn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Na Rì - Bắc Kạn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Điện lực Na Rì 05:00 - 07:00

03-06-2023

Điện lực Na Rì 07:00 - 13:00

03-06-2023

Điện lực Na Rì 06:00 - 07:10

05-06-2023

Điện lực Na Rì 08:00 - 09:10

05-06-2023

Điện lực Na Rì 16:00 - 17:10

05-06-2023

Điện lực Na Rì 06:30 - 10:30

06-06-2023

Lịch cúp điện Na Rì - Bắc Kạn

Lịch Cúp Điện Na Rì Bắc Kạn những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Điện lực Na Rì 14:10 - 15:40

20-04-2023

Điện lực Na Rì 12:30 - 14:00

20-04-2023

Điện lực Na Rì 10:20 - 11:40

20-04-2023

Điện lực Na Rì 08:40 - 10:10

20-04-2023

Điện lực Na Rì 08:00 - 10:00

20-04-2023

Điện lực Na Rì 07:00 - 08:30

20-04-2023

Điện lực Na Rì 15:50 - 17:20

18-04-2023

Điện lực Na Rì 14:10 - 15:40

18-04-2023

Điện lực Na Rì 12:30 - 14:00

18-04-2023

Điện lực Na Rì 10:20 - 11:50

18-04-2023

Điện lực Na Rì 08:40 - 10:10

18-04-2023

Điện lực Na Rì 08:00 - 10:00

18-04-2023

Điện lực Na Rì 08:00 - 09:20

18-04-2023

Điện lực Na Rì 07:00 - 08:30

18-04-2023

Điện lực Na Rì 17:00 - 18:00

10-04-2023

Điện lực Na Rì 06:00 - 07:00

10-04-2023

Điện lực Na Rì 06:00 - 18:00

10-04-2023

Điện lực Na Rì 17:00 - 18:00

09-04-2023

Điện lực Na Rì 06:00 - 07:00

09-04-2023

Điện lực Na Rì 06:00 - 18:00

09-04-2023

Điện lực Na Rì 17:00 - 18:00

08-04-2023

Điện lực Na Rì 06:00 - 07:00

08-04-2023

Điện lực Na Rì 06:00 - 18:00

08-04-2023

Điện lực Na Rì 06:00 - 07:00

06-04-2023

Điện lực Na Rì 15:00 - 18:00

05-04-2023

Điện lực Na Rì 06:00 - 07:00

04-04-2023

Điện lực Na Rì 17:00 - 18:00

01-04-2023

Điện lực Na Rì 17:00 - 18:00

31-03-2023

Điện lực Na Rì 14:10 - 15:40

31-03-2023

Điện lực Na Rì 14:00 - 17:00

31-03-2023

Điện lực Na Rì 12:30 - 14:00

31-03-2023

Điện lực Na Rì 10:30 - 13:30

31-03-2023

Điện lực Na Rì 10:20 - 11:50

31-03-2023

Điện lực Na Rì 08:40 - 10:10

31-03-2023

Điện lực Na Rì 07:00 - 10:00

31-03-2023

Điện lực Na Rì 07:00 - 08:30

31-03-2023

Điện lực Na Rì 06:00 - 10:00

31-03-2023

Điện lực Na Rì 05:00 - 06:00

31-03-2023

Điện lực Na Rì 18:30 - 19:30

30-03-2023

Điện lực Na Rì 14:10 - 15:40

30-03-2023

Điện lực Na Rì 14:00 - 17:00

30-03-2023

Điện lực Na Rì 12:30 - 14:00

30-03-2023

Điện lực Na Rì 10:30 - 13:30

30-03-2023

Điện lực Na Rì 10:20 - 11:50

30-03-2023

Điện lực Na Rì 08:40 - 10:10

30-03-2023

Điện lực Na Rì 07:00 - 10:00

30-03-2023

Điện lực Na Rì 07:00 - 08:30

30-03-2023

Điện lực Na Rì 06:30 - 19:30

30-03-2023

Điện lực Na Rì 06:00 - 07:00

30-03-2023

Điện lực Na Rì 17:00 - 18:00

29-03-2023

Điện lực Na Rì 06:00 - 07:00

29-03-2023

Điện lực Na Rì 06:00 - 18:00

29-03-2023

Điện lực Na Rì 17:00 - 18:00

28-03-2023

Điện lực Na Rì 16:00 - 17:30

28-03-2023

Điện lực Na Rì 14:20 - 15:50

28-03-2023

Điện lực Na Rì 12:30 - 14:00

28-03-2023

Điện lực Na Rì 06:00 - 07:00

28-03-2023

Điện lực Na Rì 06:00 - 18:00

28-03-2023

Điện lực Na Rì 17:00 - 18:00

27-03-2023

Điện lực Na Rì 12:30 - 14:00

27-03-2023

Điện lực Na Rì 10:20 - 11:50

27-03-2023

Điện lực Na Rì 06:00 - 18:00

27-03-2023

Điện lực Na Rì 06:00 - 07:00

27-03-2023

ĐZ 35kV sau CDP 373-7/92B đến CD373-7/132A Điện lực Na Rì 17:00 - 18:00

26-03-2023

ĐZ 35kV sau lèo VT110 đến CD373-7/132A Điện lực Na Rì 06:00 - 18:00

26-03-2023

ĐZ 35kV sau CDP373-7/92B đến CD373-7/132A Điện lực Na Rì 06:00 - 07:00

25-03-2023

ĐZ 35kV sau CDP143 đến CDP373-7/159 Điện lực Na Rì 17:00 - 18:00

24-03-2023

ĐZ 35kV sau CDP 373-7/92B đến CD373-7/132A Điện lực Na Rì 17:00 - 18:00

24-03-2023

ĐZ 35kV sau CDP143 đến lèo VT150 Điện lực Na Rì 06:00 - 18:00

24-03-2023

ĐZ 35kV sau lèo VT 94 đến lèo VT110 Điện lực Na Rì 06:00 - 18:00

24-03-2023

ĐZ 35kV sau CDP 373-7/92B đến CD373-7/132A Điện lực Na Rì 06:00 - 07:00

24-03-2023

ĐZ 35kV sau CDP143 đến CDP373-7/159 Điện lực Na Rì 05:30 - 07:30

24-03-2023

ĐZ 35kV sau CD373-7/39 đến CDP373-7/92B Điện lực Na Rì 17:00 - 18:00

23-03-2023

ĐZ 35kV sau CD373-7/39 đến CDP373-7/92B Điện lực Na Rì 06:00 - 07:00

23-03-2023

ĐZ 35kV sau lèo Vt 82 đến CDP373-7/92B Điện lực Na Rì 06:00 - 18:00

23-03-2023

ĐZ 35kV sau CD373-7/132A đến CDP143 Điện lực Na Rì 06:00 - 18:00

23-03-2023

Các Xã Côn Minh, Trần Phú. Điện lực Na Rì 17:00 - 18:00

22-03-2023

Các Xã Côn Minh, Trần Phú. Điện lực Na Rì 06:00 - 07:00

22-03-2023

Các TBA Bản Lài, Bản Lài 1,2. Điện lực Na Rì 06:00 - 18:00

22-03-2023

TBA Nà Tảng, Nà Liềng, Gỗ Huy Hoàng. Điện lực Na Rì 06:00 - 18:00

22-03-2023

Xã Côn Minh, Trần Phú. Điện lực Na Rì 17:00 - 18:00

21-03-2023

Các Xã Côn Minh, Trần phú Điện lực Na Rì 06:00 - 07:00

21-03-2023

TBA Bản Lài, Bản Lài 1 Điện lực Na Rì 06:00 - 18:00

21-03-2023

TBA Nà Tảng, Gỗ Huy Hoàng. Điện lực Na Rì 06:00 - 18:00

21-03-2023

Điện lực Na Rì 14:00 - 17:00

15-03-2023

Điện lực Na Rì 10:30 - 13:30

15-03-2023

Điện lực Na Rì 07:00 - 10:00

15-03-2023

Điện lực Na Rì 14:00 - 17:00

14-03-2023

Điện lực Na Rì 10:30 - 13:30

14-03-2023

Điện lực Na Rì 07:00 - 10:00

14-03-2023

Xã Cường lợi Điện lực Na Rì 17:00 - 18:00

05-03-2023

TBA Văn Học 2 ĐDK 373-E26.1 Điện lực Na Rì 10:20 - 11:50

05-03-2023

TBA Văn Học 1 ĐDK 373-E26.1 Điện lực Na Rì 08:40 - 10:10

05-03-2023

TBA Lương Hạ 3 ĐDK 373-E26.1 Điện lực Na Rì 07:00 - 08:30

05-03-2023

Xã Cường lợi Điện lực Na Rì 06:00 - 18:00

05-03-2023

Xã Cường lợi Điện lực Na Rì 06:00 - 07:00

05-03-2023

Điện lực Na Rì 17:00 - 19:00

26-02-2023

Điện lực Na Rì 15:50 - 17:20

26-02-2023

Điện lực Na Rì 14:10 - 15:40

26-02-2023

Điện lực Na Rì 12:30 - 14:00

26-02-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật